Pražské školy: Dobré příklady i dinosauři

Publikováno: 22. listopadu. 2010, 1 min. čtení
Aktualizováno: 01. března. 2021
Publikováno: 22. listopadu. 2010, 1 min. čtení
Aktualizováno: 01. března. 2021

Podpora cyklistické dopravy v cílových místech od nejútlejšího věku je klíčová pro další rozvoj cyklistické dopravy v Praze. Děti, především ty menší, které by chtěly dojíždět do školy na kole, vyžadují kromě bezpečných cest také možnost bezpečného parkování jízdního kola v areálu školy. I v Praze existuje řada škol, které takovou možnost svým žákům nabízejí. Jsou ale i takové, kde malý cyklista nebude mít jinou šanci, než dojít ke škole pěšky, hromadnou dopravou, nebo se nechat před školu dovézt svými rodiči autem.

Není škola jako škola

Podmínky a předpoklady pro dojíždění do školy se samozřejmě liší podle druhu školy a její polohy. U mateřských škol je třeba klást důraz na krátkodobé parkování rodičů, kteří děti vozí, někdy na možnost bezpečného odstavení dětských koloběžek. Do základních škol obvykle docházejí děti ze vzdálenosti několika málo kilometrů — to je ideální vzdálenost pro jízdní kolo. U středních a vysokých škol studenti dojíždějí na větší vzdálenosti — zase už jsou ale zdatnější.

Poloha školy může dojížďku na kole negativně ovlivnit především u základních škol v centru, kde se předpokládá samostatný příchod dětí a podmínky přitom neumožňují málem ani chodit do školy pěšky, natož jezdit na kole. U středních škol už na poloze školy prakticky nezáleží.

Černé ovce

Dojížďku na kole do školy zákazem vnášet kola prokazatelně znemožňují:
– ZŠ Sdružení, P-4
– Hotelová škola Radlická
– SPŠ Dopravní, Masná

Pro dojíždění na kole do školy (stejně jako do práce i kamkoliv jinam) záleží na tom, zda je parkování nabízené školou přiměřeně bezpečné — a takovou podmínku splňuje v pražských podmínkách v drtivé většině stání v areálu školy. Přivazovat kolo denně ke sloupu nebo stojanu na ulici není pro pravidelné dojíždění žáka reálné. Stále se bohužel vyskytují školy, které jízdní kolo jako dopravní prostředek žáků nepřijímají a vnášení kola na pozemek školy zakazují.

ZŠ Sdružení: Na kolech k nám nikdo nejezdí

Příkladem, který byl přímou inspirací k sepsání tohoto článku, je základní škola Sdružení na Praze 4. Jak nedávno ukázaly velmi výmluvné fotky v diskusi na nakole.cz, do areálu školy je zakázán vstup s jízdními koly, koloběžkami, bruslemi a sportovním náčiním. Škola zakazuje dokonce i vnesení jízdního kola do areálu a to nejen žákům, ale i zaměstnancům školy a jejím návštěvníkům. Tady kola prostě nemají šanci.

Pokusil jsem se zjistit, proč, obrátil jsem se s dotazem na školu i na městskou část. Z městské části přišla informace, že vpuštění kol na pozemek školy je čistě v pravomoci ředitele konkrétní školy. Všechny školy na Praze 4 dostaly možnost nechat si od městské části nainstalovat stojany, některé tuto nabídku již využily. Městská část tak cyklistickou dopravu studentů přiměřeně podporuje.

Odpověď ze školy byla poněkud sušší. Dovolil jsem se zeptat, zda vlivem zákazu nemají někteří žáci problémy s dojížděním na kole. Dozvěděl jsem se, že takové problémy nejsou, protože děti do školy chodí pěšky nebo jezdí veřejnou dopravou. Dotázal jsem se, zda škola nabízí parkování jízdních kol zaměstnancům. Nenabízí. A možná vrcholu drzosti jsem se dopustil dotazem, zda má zmíněná škola školní plán mobility, který by řešil problémová místa na cestách studentů. Nemá.


Se svolením autora (pets): Aby bylo jasno, tady platí NAŠE PRAVIDLA! (a jízdní kolo do nich nepasuje).

Tahle škola prostě nemá s bezpečností cest svých studentů žádný problém! Ostatně, kola na pozemku školy zakázali právě z důvodu bezpečnosti svých žáků. A neptejte se, jak to mysleli: rozhodně nemají čas odpovídat na další dotazy.

SPŠ Dopravní v Masné: Pro parkoviště se kola nevejdou

Další špatný příklad nabízí dopravní průmyslovka v Masné. Tato škola je důležitá především proto, že vychovává budoucí dopravní odborníky, a velký počet jejích studentů pokračuje ve studiu na VŠ. Škola má zhruba 700 studentů, kousek od náměstí Republiky v centru Prahy, převažující příjezd MHD a příměstské vlaky, dojíždění z celé Prahy. Je jednou ze dvou dopravních průmyslovek v Praze, lze jí v této oblasti považovat za tradičnější. Cyklisté mají ke škole velmi dobrý příjezd od severovýchodu Prahy po A2, další směry už tak příjemné nejsou. Podle malého průzkumu není zájem o dojíždění na kole nijak extrémní, ale rozhodně větší než 1%.

Pro dojíždění do školy na kole zde platí zásadní problém: Zákaz vstupu s kolem a jediná možnost parkování u dopravní značky na ulici. Podle ředitele školy nelze parkování kol pro studenty zajistit ze dvou důvodů:
1. Škola nechce převzít zodpovědnost za uschovaná kola.
2. Údajně není prostor, kde by se místo pro parkování kol mohlo vyhradit.
Škola má dvůr a hřiště, dvůr se obvykle využívá jako zázemí pro servis a autoškolu, které fungují v jisté koexistenci se školou. Tlak na parkování na dvoře je tak velký, že učitelé musejí o možnost jet do práce autem žádat několik týdnů předem.


Před školou v Masné si kolo zaparkujete jedině u lampy.

Je zřejmě více podobných ,,černých ovcí“, tyhle dvě mě praštily do očí víceméně náhodou.

Dobrá podpora

Dojížďku žáků na kole bez problémů umožňují
– všechny školky na Praze 11
– Základní a mateřská škola K Dolům (Praha 12)
– ZŠ Meteorologická
– ZŠ Klánovice
– ZŠ Újezd nad Lesy
– ZŠ a MŠ Slivenec
– ZŠ Korunovační
– SPŠ Zeměměřická, Pod Táborem
– SPŠS Dušní
– Gymnázium Postupická
– FSv ČVUT
– FEL ČVUT (budova Karlovo náměstí)

Najít příklady škol, které naopak dojížďku dětí na kolech podporují, bylo nakonec celkem snadné. Na Praze 13 jsou stojany u většiny předškolních zařízení. Praha 11 nechala nainstalovat první várku městských stojanů k mateřským školám a chystá další u základních škol. Desítky škol se zapojily do programu Bezpečné cesty do školy, jehož součástí je často také řešení cyklistické dojížďky žáků. Existují ale také desítky škol, které dojížďku na kole umožňují bez nějakého programu, prostě proto, že je to tak normální.

Mateřinky na Praze 11 – stojany pro rodiče

Všechny mateřské školy na Praze 11 mají už několik měsíců nainstalované stojany pro kola. Podle informací od ředitelů škol se zatím využívají spíš příležitostně, děti na kole nebo koloběžce někdy přijedou. Rodiče dovážejí děti z větších vzdáleností spíš autem. Podobná je situace i u těch základních škol na Praze 11, které jsou již možností parkovat kola vybaveny.

Rodiče na Praze 11 tak mají možnost vozit své děti na kole prakticky do kterékoliv školky a do řady základních škol.

Masarykova ZŠ Praha – Klánovice: plán na úpravu ulice.

V rámci projektu Bezpečné cesty do škol byly řešeny cesty pro docházku pěšky i dojížďku na kole; Klánovice jsou rozsáhlá obec. V rámci projektu děti připravily školní mapu nebezpečných míst. I na jejím základě pak dopravní projektanti vypracovali dopravní studii, v níž je mimo jiné navržen vznik klánovické cyklotrasy.

ZŠ Újezd nad Lesy

Základní škola Masarykova v blízkém Újezdu nad Lesy nabízí parkování kol ve stojanech u školy již delší dobu. Letos se také zapojila do projektu bezpečných cest. Z průzkumu mezi žáky vyplynulo, že do školy jezdí na kole 3,5% žáků a rádo by jezdilo 24% žáků. Problémem pro dojíždění jsou nekvalitní příjezdové trasy. V rámci projektu byla vytipována řada problémových míst a navržena jejich řešení.

SPŠ Stavební Dušní: S instalací krytých stojanů

Stavební průmyslovka v Dušní ulici je, pokud jde o lokalitu, téměř dvojčetem dopravky v Masné. Přístup k věci je ovšem jiný. V roce 2009 byla škola vybrána do pilotního ročníku projektu Bezpečné cesty do školy jakožto nového programu hlavního města Prahy (ve spolupráci s Pražskými matkami a o.s. Oživení). Během roku 2009 vznikla mapa nebezpečných míst, byl připraven školní plán mobility a návrh studie prioritních lokalit. Škola pak z prostředků projektu nechala vybudovat přístřešek se stojany na kola. — prokázala tak, že i střední škola na Starém Městě může dojíždění svých studentů na kole bez problému podpořit.

Stojan je ve dvoře, dobře zabezpečený, nicméně s trošku komplikovaným přístupem. Kapacita stojanů je 20 kol (deset ,,podkov“), zatím jej pravidelně využívá asi pět studentů. Podle vyjádření školy bylo zapojení do projektu přínosem i z jiných důvodů, většina žáků si uvědomila neudržitelnost současného vývoje dopravy ve městě (i když většinový pohled na automobil jako na symbol společenské prestiže nebyl příliš narušen). Ze studijního hlediska bylo pro žáky přínosem seznámení se se současnými trendy u nás i ve světě v realizaci zklidňujících stavebních prvků. (Více o projektu zde)

Gymnázium Postupická: Včetně plánu mobility

Někdy k zařazení do projektu bezpečných cest do škol a realizaci školního plánu mobility stačí jeden nadšený pedagog. Příkladem je gymnázium v Postupické ulici, které se do projektu zapojilo díky zájmu pedagožky Ladislavy Bímové. Citujeme z vypracovaného školního plánu mobility:

Naše škola svými aktivitami dlouhodobě usiluje o to, aby studenti jezdili do školy na kole, chodili pěšky nebo alespoň používali MHD. Protože jízda na kole nejlépe odpovídá přirozeným potřebám mladé generace, zdravému životnímu stylu a zároveň i nárokům na udržitelnou dopravu ve městě zatěžovaném nadměrnými intenzitami automobilové dopravy, snažíme se studentům pro ni vytvořit vhodné a bezpečné podmínky. Vycházíme z předpokladu, že pokud naše studenty naučíme jezdit do školy na kole a vytvoříme jim proto vhodné i bezpečné podmínky, zlepšíme tím nejen jejich kondici a sebevědomí, ale zlepšíme poněkud i dopravní situaci v okolí školy.

V rámci projektu byly zhodnoceny přístupové cesty pro cyklisty a vypracována dopravní studie řešící dvojici nejproblémovějších křižovatek na příjezdové trase od Roztyl. Bohužel, od roku 2008, kdy byla tato studie vypracována, se nepohnula realizace oněch stavebních opatření.

Že by to nešlo?

Různé školy – různé přístupy. U škol, které se dojížďce svých studentů na kole brání, zazněly čtyři argumenty proti. Příklady škol, které naopak dojížďku studentů umožňují, prokazují, že každý tento problém lze řešit.

1. Na kolech k nám nikdo nejezdí

Příklady škol umístěných v ne zcela optimálním prostředí (ZŠ Meteorologická, SPŠ v Dušní) ukazují, že v Praze není škola, do které by se nedalo dojíždět na kole. Samozřejmě tam, kde se jezdí do škol málo nebo skoro vůbec, je potřeba analyzovat důvody; obvykle jsou jím pro malé cyklisty nebezpečné přístupové trasy. Vypracování školního plánu mobility, jehož součástí je průzkum mezi žáky, může ukázat potenciál, který dojíždění na kole do dané školy má. Zájem o jízdu na kole je v Praze velký. To, že do dané školy zrovna nikdo na kole nejezdí, ale není důvod k tomu používání kola k cestám do školy znemožnit.

2. Kola na pozemku školy nedovolujeme z důvodu bezpečnosti žáků.

I když chápu, že děti mohou s jízdními koly vyvádět kdeco, zákaz je skutečně extrémní opatření. Gymnázium v Postupické, kde je parkování kol dovolené, má prostě ve školním řádu uvedeno, že kola se na pozemku školy smí pouze vodit a smí se s nimi pouze na přístup k úschově. Základní škola v Újezdu nad Lesy má dokonce na svém dvoře bike- a skatepark. Tak kde je nějaký problém?

3. Museli bychom ručit za případná ukradená kola.

Školy mají odpovědnost za odložené věci podle ustanovení § 433 odst. 2 občanského zákoníku. Pro existenci odpovědnosti za kola je rozhodující, zda je s docházkou do školy zpravidla spojeno odkládání jízdních kol. Právní rozbory, které jsem k tomu viděl, se v názoru na tuto otázku liší – v praxi (tj. soudem) pravděpodobně nebyl takovýto případ doposud řešen.

Školy, které žákům dojížďku umožňují, řeší problém buďto tím, že se připojistí, nebo se vzhledem k malému počtu jízdních kol, kterých by se to týkalo (řádově max. desítky) a tedy malé možné výši škody, prostě pojišťovat nebudou. Konečně, pojištění odpovědnosti za škody s limitem 1 milion korun lze pořídit ročně už zhruba od deseti korun na žáka.

4. Není kde kola parkovat.

V drtivé většině škol se najde nějaká obskurní místnost v suterénu, která se pro kola může vyklidit. Stojan pro deset až patnáct kol zabere na školním dvoře právě jedno parkovací místo. Téměř každá škola má hřiště a u něj nějaké zázemí či prostor. Stojany pro několik kol se dají vytvořit u jakékoliv stěny, v jakémkoliv koutě, pod schody, kdekoliv. V případě extrémního nedostatku místa mohou být závěsné.

Závěrem

Inu, jak se říká, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A je to skutečně tak: nemůžeme si nalhávat, že podpora dojížďky žáků na kole je v Praze považována za normu. Dojížďka se spíš toleruje, většinou s nevyslovenou obavou, že přímá podpora by škole mohla způsobit problémy. Pokud tedy škola dojížďku studentů přímo podporuje, jedná se obvykle o výsledek vytrvalé snahy nadšeného pedagoga, osvíceného ředitele nebo studentských kolektivů. Buďme proto rádi za ty, kteří se o tyhle věci na školách (často k vlastnímu neprospěchu) bijí.

Naštěstí v tom nejsou tak docela sami. Řada městských částí usnadňuje školám papírování se stojany na pozemku školy tím, že je za školu vyřídí. Občanské sdružení Pražské Matky nabízí poradenství a možnost zapojení se do projektu Bezpečných cest do škol. Uvidíme, jaká bude podpora nového magistrátu a městských částí, zda se nedočkáme konkrétních akcí, které by mohla některé školy ,,zlomit“.

Obecně se dá předpokládat, že v následujících letech bude škol, kam lze pohodlně dojíždět na kole, postupně přibývat. Jízdní kolo se stane věcí ve škole akceptovanou a samozřejmou stejně jako kabát, boty nebo mobilní telefon.

A jak jsou na tom s dojížďkou na kole školy, které znáte?

Odkazy

Pražské matky:
Bezpečné cesty do školy
Rozbor právní odpovědnosti za užívání jízdních kol při cestě do školy
Pojištění odpovědnosti za škody – nabídka pro školy

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Petr Dlouhý 22. 11. 2010, 14:32

V první řadě bych chtěl upozornit, že bezpečná parkování v budovách/areálech jsou jen jedna část problému. Když chce člověk ve městě plnohodnotně využívat kolo ke všem možným činnostem, musí kolo někdy nechat bez dozoru na ulici, často delší dobu.
Krádež se jeví jako velký problém pro většinu lidí, kteří by chtěli na kole po Praze jezdit. Myslím, že to ale není tak hrozné - pokud je splněno několik základních předpokladů:
-kolo musí mít relativně nízkou hodnotu (ale mělo by stále dobře jezdit) - nesmí k ukradení vyzývat
-je nutné používat co nejbytelnější zámek, a kolo zamykat za rám k pevným konstrukcím (stojan, značka, zábradlí)
-je vhodné ho zamykat na místa, kde je stále dost lidí (např. před vchod)
-je nutné se připravit na to, že to kolo prostě někdo ukrást může - riziko je ale malé a výhody, které pramení z toho, že můžu kolo nechat kdekoliv jednoznačně převyšují cenu toho staršího/levnějšího kola

Už to tak dělám několik let, a zatím se mi s kolem nic nestalo.

Vybudování bezpečných stání je běh na dlouhou trať, a předpokládá změnu společenského názoru.
Parkovat kola na ulici jde už teď bez větších problémů, a je potřeba lidem ukázat, že je to možné a výhodné. Proč asi v Amsterdamu, a jiných cyklistických městech je většina kol stará plečka, přestože je tam životní úroveň vyšší než u nás?

Václav Řehák 22. 11. 2010, 14:43

Petr: V podstatě souhlas, ale sehnat takové kolo není v Praze úplně jednoduché. V tom Holandsku je obrovký výběr, od nových za stovky a tisíce eur, po staré krámy za 30-50 E.

Proto třeba já jezdím na treku, který jsem si koupil ještě v době, kdy jsem o městské cyklistice ani neslyšel a mám ho vytuněné na turistiku (nášlapné pedály, tachometr, atd.). Jiné ale nemám a holt to musím risknout.

Jinak nejde jen o krádež, moje kolo se samolepkama cyklojízd a AutoMatu asi dost provokuje, minulý týden mi někdo jen tak pro zlost vypustil zadní kolo a narval třísku do ventilku. Pumpičku naštěstí neukrad, tak jsem za 5 minut byl zase pojízdný. Ale zamrzí to.

Petr Dlouhý 22. 11. 2010, 14:54

Václav: Já samolepky nemám, a nikdy se mi nic takového nestalo, takže to možná opravdu souvisí.

Petr Dlouhý 22. 11. 2010, 14:56

Václav: Já samolepky nemám, a nikdy se mi nic takového nestalo, takže to možná opravdu souvisí.
Akorát když jsem jednou parkoval, tak mi nějaký děda říkal, že by se mi mohlo stát, že by mi někdo prohodil přední a zadní kolo :-)

újezďák 22. 11. 2010, 20:37

Ta chvála na Újezd nad lesy těší ale mám dojem, že skatepark není na dvoře školy.
Je umístěn za dvorem školy a oddělen cca 2 m vysokým plotem.
Navíc ten plot je původní a odděloval školní dvůr od prostoru původně patřícího k fotbalovému hřišti FK Újezd n/l ....

Nejsem si jistý, jestli hřiště patří pod školu či obec. Ale má vlastního správce, který se o provoz v sezóně stará.
Zkusím tam zítra zajet kouknout na cedule.

Ale jsem si jistý že provozní doba je od 9,00 navíc od 1/11 do 30/3 je hřiště oficiálně uzavřeno.

MichalV 22. 11. 2010, 20:50

Petr, Václav: Já samolepky mám a taky se mi nikdy nic nestalo. Jezdím na treku, na nosiči brašnu s běžnými potřebami, tacho a světla nesundávám.

újezďák 22. 11. 2010, 21:30

re Petr:
ještě bych dodal, že i výbava kola by měla být nejenom chudá,ale i odpuzující .
Dost se prý vyplácí ruční práce s barvou, nejlépe naplácat nějakou nápadně hnusotu....
Výborná věc je i chemlonový,natřepený provázek namotaný přes některé části kola jako že to pomáhá držet dohromady.... v kombinaci s barvou naprosto geniální....

Viktor 22. 11. 2010, 21:46

Zase jeden článek v duchu "všichni musí podporovat jízdu na kole protože jízda na kole je dobrá protože kolo je dobré". Axiom. ;-)

Opravdu mne nikdy nenapadlo že by škola měla mít nějaký plán mobility, řešit nějak dopravu studentů či dokonce snad nedejbože vychovávat v duchu tom či onom.
Škola má zajistit výuku, nikoli dopravu nebo prosazovat čísi dopravní ideály.
Proč by měl ředitel školy investovat peníze do úschovy kol (když i peněz na výuku je málo) riskovat jakékoli potíže (zranění žáka nebo krádež v souvislosti s použitím kol) - a přitom jde o činnost s výukou nesouvisející? A proč by se měl bavit s někým kdo ho otravuje dotazy na toto téma?

Vratislav Filler 22. 11. 2010, 22:15

Viktor: Nejste vy na té ZŠ Sdružení ředitelem?

Výhodnost kola pro řadu cest ve městě není žádný axiom, to je prokázaný fakt. Prokazatelnou existencí externalit a jejich vlivem (pozitivním i negativním) na funkci města a životy jeho obyvatel je to prostě dané.

Plán mobility si školy obvykle vypracovávají proto, aby se jejich studenti mohli do školy bezpečně dostat. Možná tomu nebudete věřit, ale pro děti je skutečně problém chodit po našich ulicích (které jsou přece tak, jak jsou, v pořádku, když na nich každý dodržuje pravidla a necpe se kam nemá, že). Podívejte se na stránky http://www.prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/o-programu/index.html . Řešení problémových míst pro dojížďku na kole může být součástí tohoto plánu.

Opravdu by mě nenapadlo, že škola musí mít šatny na odkládání kabátů, přece to s výukou vůbec nesouvisí!

Dovolím si prohlásit, že snaha o posun dopravního systému města směrem k menší zátěži životního prostředí není žádný dopravní ideál, to je nutnost.

Vaše brojení proti indoktrinaci je směšné. Naopak, současná dopravní výchova omezená na pouhé kurzy přežití na ulici je prachsprostý fachidiotismus. Jestli se obáváte, že položením věcí do souvislostí by mohli někteří inteligentnější studenti začít chápat, jak funguje doprava ve městech, co je to indukce, externality, urban sprawl, jak to může ovlivnit územní plánování atd., tak se můžete bát oprávněně. Takové věci se totiž zakrátko na školách vyučovat budou.

Tonda 22. 11. 2010, 22:22

Teda i na moji SPŠD Masnou se dostalo - chudák :D už když jsem tam chodil, tak se to dost řešilo. Vedení se k tomu vždy stavělo tak, že by rádo, aby mohli cyklisti zde parkovat, ale prý podle nějakých zákonů musejí nést odpovědnost za kolo. :) viz článek. Ale když se nechce, tak se nechce. A že jsem se tam ty 4 roky snažil. :) Teď je tam nové vedení, třeba by to stálo za mail. Nebo udělám nátlak na bývalého třídního. :)

na FD CVUT to celkem jde. Na florenci jsou dva lámače výpletů ve dvoře za vrátnicí a v Horské taky lámače a taky za vrátnicí, ale musí se přes turnikety a dvoje schody. Takže lepší značka na rohu. v Konviktské se brzo vybudují taky na dvoře za vrátnicí.

PS: parkovat třeba u nás Na Florenci může každý a tam vám ho fakt nevemou. :) tak kdyby jste nekdy nevedeli, kde ho nechat....

Vratislav Filler 22. 11. 2010, 22:24

Újezďák: Aha, tak to jsem si špatně vyložil útržkovitou informaci.

Jo, uglifikace, to je funkční a lahoda. Ale je to tak trochu přiznání porážky a u kola pro dítě dost nereálná věc. Víme, jaké je teď společenské klíma mezi děckama, pokud jde o vlastnictví "značkových artefaktů".

Petr Dlouhý 22. 11. 2010, 22:30

újezďák: To už je možná zbytečný extrém (který navíc může snížit prestiž cyklistiky). Já mám kolo, které je jen starší, a nemám problém.
Každý si samozřejmě musí svoji optimální rovnováhu mezi vzhledem a bezpečností najít sám.

Viktor 22. 11. 2010, 22:44

-> VF
Výhodnost kola je pouhý subjektivní názor. Jestli někdo dá na pohodlí nebo věří na uhlíkovou stopu nelze srovnávat a navzájem poměřovat, to je věc názoru.

O dopravu v obci by se měl starat obecní úřad (úřad městské části), ten na to má lidi - netřeba zatěžovat školu. Neměl by školník rovnou malovat i přechody kolem školy?
(Btw: Nemusí mít šatnu, věšák ve třídě by taky stačil).
- - -
Ano, věřím že se podobné ideologické indoktrinace do škol dostanou. Lidi nechtějí přemýšlet, chtějí zjevené pravdy k věření a nepřítele k odmítání. Před lety jsme z výuky dostali šmejdy rudé, komunistické a místo nich tam leze pakáž zelená. Tak si tím holt projdeme znovu a znovu.

aira 22. 11. 2010, 22:58

Viktor neni reditel, Viktor je obycejny trol olol. A troly neradno krmit :-)

újezďák 23. 11. 2010, 09:00

Ono je to těžké, na nakole.cz teď nedávno někdo napsal, že mu ukradli lehokolo na zahradním městě, přitom prý japonská auta a lehokola se nekradou...

Prestiž cyklistiky je široký pojem, pokud teď vyjedu ven, tak jedno každé moje kolo bude za 10 minut tak neprestižní, že ho raději povedu a budu se tvářit, že není moje, bych neohrozil prestiž cyklistiky :D

Marketa 23. 11. 2010, 09:25

Viktor: Výuka bezpečné jízdy na kole byla již za komunistů - dokonce s asistencí policie. Učit děti o různých typech dopravy patří do školních osnov. Jaký typ si potom vyberou je čistě na nich. Pokud má škola dost místa na parkoviště autoškoly, vejde se tam i deset míst na kola.

Tag.toget 23. 11. 2010, 09:32

to Petr Dlouhý:

Přesně tak. Kolo nesmí vyzývat k tomu, aby ho někdo chtěl krást. Mám ve sklepě své turistické s tachometrem apod. a před půl rokem jsem si vyvěsila v obchodě inzerát, že koupím staré kolo (bez přehazovačky s blatníky) do 500 Kč. Ozval se pan důchodce z vedlejšího domu, mám zachovalý kus za 350 :)

Jen mě mrzí, že je kolo tak málo otřískané a že nemá košík :)

Tag.toget 23. 11. 2010, 09:33

ještě k HLAVNÍMU TÉMATU článku

pro mnohé lidi je opravdu auto symbolem prestiže, tj. školy by to mohly pomalu měnit. Jenže čím jezdí pan ředitel do školy?

Na druhou stranu si myslím, že jízda na kole poskytuje v mnohém svobodu. Nemusím čekat na rodiče až mě vyzvednou, či na MHD apod.

újezďák 23. 11. 2010, 10:41

jen malá poznámka, sedím doma potřebuju nakoupit. Teď právě řeším jestli přestane pršet, protože se mi prostě nechce jezdit v dešti( jedná se o cca 3 km vyjížďku i s tím, že se pojedu kouknout na to hřiště u školy abych podal víc informací)
Problémem dojíždění dětí do škol může být i počasí, nevím jak vy, ale já bych byl dost nerad kdyby se například moje děti měly ze školy vracet za deště a za horší viditelnosti .

Navíc už školní baťoh našeho třeťáka je věc, která jízdu na kole ve své podstatě změní v utrpení...
A že by můj nejstarší dojížděl na gymnázium na kole ?
Jak by to asi fungovalo ? Má to zhruba 12 km, učebnic a sešitů tunu .... takže by pak celý den ve třídě pekně smrděl....

Vratislav Filler 23. 11. 2010, 10:57

Újezďák: Jakýpak déšť? Tady na kopci sněží! :-)

No já měl ráno taky těžké rozhodování. Nakonec jsem zvolil kolo, protože se mi nechtělo rozměňovat na Hájích v trafice tisícovku, abych měl drobné na autobus. Aspoň byla příležitost vytáhnout měšťáka-zimáka.

Dojížďka do školy v zimě? Těžko se hraje třetí úroveň (hnusně, zima, daleko), když nemůžeš začít ani level 1 (stojan na dvoře, léto a blízko). Na učebnice a sešity je ideální brašna na nosič, řekl bych, že ve srovnání s taháním MHD to bude dokonce výrazně pohodlnější. A myslím, že tady není důležité, aby děti jezdily na kole každý den, ať je světlo nebo tma. Podstatné je, aby to šlo a děcka si to kolo ve městě zažila.

12 kilometrů záleží na tom, jak moc je to do kopce. Jestli je to převážně dolů a rovina, tak s pocením nevidím problém.

Václav Řehák 23. 11. 2010, 11:13

Újezďák: takže by pak celý den ve třídě pekně smrděl…

Podle mně ve spoustě škol zrovna se sprchami problém není, už kvůli tělocviku. Ale souhlasím s Vráťou, že je hlavní řešit ty lehčí situace a to 12 km není už ani pro dospělého.

Např. na ZŠ do Satalic jezdívaly (asi i teď jezdí) děti z Radonic (cca 2-3km po okresce) a ty měly jeden ranní autobus a možná tak 2-4 odpolední. Pokud se takové dítě má zdržet na nějaký kroužek nebo jen navštívit kamaráda, musí to plánovat podle autobusu. Přitom na kole je to ideální, i když dneska už i na té okresce je provoz, že se asi rodiče bojí.

ÚJEZĎÁK 23. 11. 2010, 11:27

no ono tady v ujezdě tak před chvílí padalo cosi co již nebyly kapky ... ale te´d tady zas vykouklo slunce ....

Václav Řehák : no já nevím, ale mám pocit, že náš hoch by se prostě po kole nesprchoval :D

Mistr Lei 23. 11. 2010, 11:40

No, s hapinou je to těžké, když člověk dojíždí do centra z Ruzyně, používat polorozpadlé kolo, aby ho nikdo nevzal, by byl masochismus, zejména cestou domů, bratru 160 výškových metrů plus zahrádky.

Na doporučení tady pána z redakce jsem si koupil kolo velice pohodlné (Superior, ten typ měli poslední někdě na skladě v Krkonoších, prý), jezdí se s ním jak po másle, ale bál bych se ho někde nechat. V práci ho naštěstí lze připoutat na dvorku hned u kukaně vrátných.

Jinak zajímavý článek. Já v Jindřichově Hradci (ale je jasné, že to je jiná liga) jezdil celé 4 roky na gympl na kole v podstatě každý den naprosto bez ohledu na počasí, velké zastřešené stojany na dvoře byly plné, třeba 100 kol.

Udivuje mě, že někdo není schopen uznat ani tak elementární věc, že kolo prostě na rozdíl od auta nesmrdí a nehlučí a zabírá zlomek prostoru. Kdepak uhlíková stopa, i když i to je důležité - někdo tady chce zdá se mi tvrdit, že z výfuku nejde nic ošklivého. A že těch výfuků po městě fouká!

Piskvor 23. 11. 2010, 13:09

"Nikdo k nám na kole nejezdí" - jestli to nebude obráceně: "nikdo k nám nejezdí, protože by neměl kam dát kolo (neb do školy s ním nesmí), a to je důkaz toho, že to není třeba." Dokonalá argumentace kruhem.

újezdák 23. 11. 2010, 13:26

Tak proběhla kontrola skateparku, je to jak jsem říkal. Zřizovatel i provozovatel je MČ a ne škola.
Ten plot jsem o něco podcenil, je spíš 3metrový :D

add V.Řehák
Satalice, Radonice, Vinoř a okolí je dopravně v 7,00-8,00 autopeklo na zemi, tam bych ani na okrsku nepustil nikoho koho mám rád.
Vyrostlo( stále roste) tam tolik satelitních městeček, že jsem se normálně vyděsil, když jsem tam tudy jel na kole ve zmíněnou hodinu. Navíc většina těch domácností tam je momentálně dvouautová a jak dorostou nejstarší děti tak to bude ještě horší....

Mistr Lei 23. 11. 2010, 13:42

Kdepak, jakkoli jsem Prahu nikdy neměl rád, oproti peklu sídelní kaše okolo pořád ráj - stejně jako cesta kolem Buštěhradské dráhy. To bylo překvapení, že během těch skoro 10 km nepřijdu s velkým provozem skoro do styku. Kdybych měl jezdit denně po magistrále nebo po Evropské, asi bych se na to brzo vykašlal...

Wojtee 23. 11. 2010, 14:50

Ono to nestojí tak, jako že co by školy _musely_ dělat, jako spíš co by _mohly_ dělat. To, čemu VF říká "level 1" mi přijde reálné leckde. Pak by se vidělo, jak je to s tou indukcí u cyklistů :) Ostatně pokud se bavíme o ZŠ, tak tam zprav nejde o hodinovou výpravu...
Kolo je možnost, není to dogma, aspoň IMO. Podmínky pro školní autobus, individuální dovážku autem nebo docházku pěšky už jsou, tak proč nepodpořit další?

Mně zase docela překvapila základní škola v Terezíně, okolo které jsem koncem prázdnin šel pěšky, která má kryté cykloparkoviště, které vypadá, že by se tam mohla odstavit asi tak půlka školy :)

Vašek Kříž 23. 11. 2010, 20:27

Tonda: na SPŠD v Masné o to taky usiluji. Zdá se to teď nepravděpodobné. Přitom by stačilo tak málo. Je to jako s magistrátem. Člověk doufá, že další vedení bude rozumnější.

Jinak FD ČVUT zvažuji a další reference by se mi hodily. Takže pokud máte čas chuť a náladu to probrat tak mi napište na krizvasa@gmail.com

Jinak co k tomu tady dodat: asi, že kolo nikdo nikomu nevnucuje. Jen chce, aby ta možnost tady byla. S tím, že pro někoho je třeba výhodnější než jiný druh dopravy.

Štěpán 23. 11. 2010, 23:31

Tonda: na FD CVUT ... v Konviktské se brzo vybudují taky na dvoře za vrátnicí.

Než ho udělají... ve dvoře, na druhém konci než je průjezd je takové zapomenuté zákoutí s kačírkem a schody, co nikam nevedou (původní dveře jsou zazděny). U těch schodů je původní zábradlí, tam jsem pět let úspěšně parkoval... v Horské a na Florenci jen u značky na ulici, kolaření tehdy ještě nebylo v módě jak dnes a tak se stojanům nikdo nevěnoval.

Jiří Mayer 29. 11. 2010, 21:46

To Újezďák č.15 "přitom prý japonská auta a lehokola se nekradou…"

Mě v červnu na Lhotce ukradli Mazdu. Ale pozor! Policie ji však našla! A to ještě dříve, než jsem tu krádež zjistil. Protože už byla nabouraná. Do jiného auta a pachatel utekl. To byl forf, jak mě sháněli, byl jsem první podezřelý na řadě. Jo, když se daří...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat