Cyklobalíček

Publikováno: 25. ledna. 2011, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Žlutý cyklista na semaforu v Budapešti
Zmatek, hrůza, spekulace: tak se dá stručně vyjádřit právě probíhající debata nad návrhy úprav znění zákona o provozu na pozemních komunikacích, který se právě dostal do rukou poslanecké sněmovny. Ve Francii se říká, že když zasedá parlament, člověk si nemůže být jistý svým životem. Zprávy v nejmenovaných novinách i cyklistických serverech (od kterých teď všichni zuřivě opisují), vyzněly tak, že si životem nebudou jistí cyklisté. Změna prý dá cyklistům přednost na přejezdech tak, aby se mohli nechat volně masakrovat projíždějícími auty.

Jak je to ale doopravdy? Následující článek se navrženou změnou podrobně zabývá. Výjimečně jej vydáváme mimo obvyklé pořadí — záležitost je velmi aktuální a vzhledem k totální převaze médií, která o záležitosti neinformují zcela korektně, je naše vyjádření nezbytné.

Předehra

Ustanovení silničního zákona týkající se cyklistů zaostávají v ČR oproti západní (a někdy bohužel už i východní) Evropě natolik, že fakticky podvazují rozvoj cyklistické dopravy jako takové především ve městech. Kolik věcí ze zahraničí u nás nejde, ukazuje třeba tato studie. Výraznější změny pravidel silničního provozu, které by plně zohledňovaly charakter jízdního kola, se proto dříve nebo později nevyhnou ani ČR.

Senátní návrh se připravoval za ministra Slamečky a byl míněný jako první pokusný balónek, s cílem prosadit několik nekonfliktních, víceméně technických opatření. Ta spíš než cokoliv jiného uklízejí aktuální, v zákoně obsažený, chaos. Ke trojici zcela nekonfliktních úprav byla přidaná pouze jediná novinka jako test, zda Sněmovna náhodou nebude mít větší pochopení, než by se dalo čekat.

Dohromady ale žádný zázrak a pokud jde o srovnání s Evropou, tak tenhle návrh by nám nepomohl ani dohnat Maďary.

Že ale ani takováhle mrť neprojde snadno, naznačil už dříve verdikt hospodářského výboru Sněmovny, který zmiňoval přípravu pozměňovacího návrhu vypouštějícího nejodvážnější část senátního návrhu — omezení povinného užití cyklostezek a cyklopruhů.

Nedávné dění

V pátek vyšel článek o tom, že ve Sněmovně je návrh změny silničního zákona, který povede k většímu ohrožení cyklistů tím, že jim nabídne přednost na přejezdech pro cyklisty. K tématu se vyjádřil jeden nezávislý dopravní expert, jeden dopravní psycholog a také poslanec. Vyjádřili zděšení a poslanec prohlásil, že naštěstí na to předjíždění v křižovatkách už existuje pozměňovací návrh, který to zruší.

Jenže ouha: V návrhu, který Senát Sněmovně předložil, se nic takového jako přednost cyklistů na přejezdech nebo zákaz předjíždění cyklistů v křižovatce neobjevuje.

Co v návrhu je

Co tedy návrh konkrétně (pokud jde o cyklisty) obsahoval:

1. Předjíždění na přejezdu pro cyklisty.

§17 (5) Řidič nesmí předjíždět d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi.

V důvodové zprávě se uvádí, že platná právní úprava nezakazuje předjíždění na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před ním, ačkoli z hlediska bezpečnosti se jedná o obdobně rizikové situace jako u přechodů pro chodce.

Jakkoliv řidič nemá před přejezdem povinnost cyklistu pustit, často se tak děje. Ustanovení by mělo bránit případům, kdy jeden řidič zpomalí, aby cyklistu pustil, a druhý do „pustí“ do toho cyklisty. Je to vlastně přizpůsobení se současnému statutu quo, kdy řada řidičů cyklisty skutečně pouští, i když k tomu nemají právní důvod.

Z pohledu atraktivity a bezpečnosti cyklistické dopravy mi toto ustanovení nepřijde příliš významné.

2. Úprava parkování před přejezdy pro cyklisty.

§ 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi.

Je až s podivem, že toto ustanovení v zákoně dávno není. Viditelnost na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty je jedno a totéž. Domnívám se, že ustanovení je dokonce i průchozí, možná nejvíc ze všeho (kdyby z cyklozměn neprošlo ani toto, nebudu už poslance považovat za rozumné lidi).

3. „Sportovní“ jízda mimo cyklostezku

§ 57 (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. Povinnost užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty podle předchozí věty neplatí pro cyklisty, které by mohl v jejich jízdě, zejména vzhledem k její vyšší rychlosti nebo sportovnímu charakteru, omezit provoz ostatních cyklistů v jízdním pruhu pro cyklisty nebo na stezce pro cyklisty.

Prezentovaný zásah do tohoto ustanovení považuji za naprosto nešťastný. Zásadní problém dosavadního znění byl, že nebylo jasné, zda se toto usnesení vztahuje a) na smíšené cyklostezky, b) situace, kdy je cyklostezka nesjízdná c) případy, kdy se cyklista potřebuje zařadit mimo vyhrazený pruh proto, aby mohl odbočit.

Navrhovaná změna nejenže neřeší ani jednu zmíněnou situaci, navíc je zformulovaná tak, že na každého poslance, i kdyby měl k cyklistické dopravě neutrální vztah, musí působit jako rudý hadr na býka. Na to, že tahle změna projde, nevsadím ani zlámanou grešli.

4. Žlutý cyklista na odbočení

§ 70 (2) Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče f) signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždějících cyklistů (…)

Tohle ustanovení zjevně zvedlo onu bouři ve sklenici vody. Přitom samotná úprava přednosti se tímto ustanovením vůbec nemění, cyklista má u takové světelně signalizované křižovatky přednost na souběžném přejezdu už dnes!

Od této úpravy zákona jsem víceméně očekával sjednocení přednosti při odbočování na světelné křižovatce se směrovými šipkami. Potom bych se současnému hysterčení nedivil, i když bych jej považoval za velmi přehnané. Tento senátní návrh ovšem nemění úpravu přednosti ani o píď. Omezuje se na stanovení nového druhu světelného signálu, který naopak učiní řešení světelných křižovatek s cyklisty bezpečnější.

Jestliže tedy kterýkoliv poslanec či dopravní odborník prezentuje tuto konkrétní změnu odstavce jako věc měnící přednost, ohrožující cyklisty a tedy hodnou zavržení, prokazuje tím buď, že není schopen porozumět psanému textu, nebo tak činí s úmyslem cyklistickou dopravu v ČR pokud možno eliminovat.

5. Použití vyhrazeného pruhu by nebyl bodovaný přestupek

Návrh zrušuje ty položky bodového hodnocení, (…) jejich(ž) přímý vliv na bezpečnost silničního provozu nespadá do stejné intenzity závažnosti jako u položek bodového hodnocení, jež byly v příloze zákona ponechány. Jde například o (…) neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu (…)

Začlenění tohoto ustanovení ukazuje, že i když se na MD (jež návrh vypracovalo) snažili, stále ještě nedokážou domyslet veškeré důsledky, které takové ustanovení může mít — konkrétně existenci cyklopruhů vůbec (parkování na cyklopruhu nebude nyní bodováno), a dále existenci pruhů vyhrazených pro kombinaci Bus+cyklo+taxi, ve kterých masivní porušování zákazu jízdy povede ke zvýšenému ohrožení cyklistů.

Porušování zákazu jízdy ve vyhrazeném pruhu by se přijetím tohoto ustanovení stalo málo závažným přestupkem, což zvýší porušování tohoto zákazu a sníží použitelnost vyhrazených pruhů vůbec.

Ovšemže předpokládám, že zrovna tohle ustanovení Sněmovna změnit nemíní.

Co se přímo netýká cyklistů

Novela navrhuje pár dalších věcí, které nejsou vůbec nezajímavé:

  • Výslovně zakazuje nepovolené závody a dává právo zabavit v takovém případě vozidlo (tvůrčí policie může zkusit vztáhnout toto ustanovení i na cyklojízdy, případně jakékoliv demonstrace, na kterých bude třeba zabavit alegorické vozy nebo improvizované tanky)
  • V časově vymezených úsecích zakazuje jízdu kamionů v levém pruhu na dálnici
  • Navrhuje povolit řidičům 0,3 promile alkoholu v krvi (což je, s ohledem na trvající nárůst nehodovosti pod vlivem alkoholu značně odvážné a velmi mě překvapuje, že se noviny nevozí třeba po tomhle)

A to je všechno. Žádná úprava přednosti, žádná absolutní zodpovědnost, žádní cyklisté v protisměrkách…

Závěr

Pokud to mám shrnout, tak veřejnosti bylo namluveno, že hrozí výrazné změny pravidel, úprava přednosti cyklistů a dokonce jejich ohrožení na zdraví a životech — a Sněmovna, pokud návrhy zamítne, bude působit dojmem ochránce zdraví a životů. Skutečnost je ovšem zcela jiná.

Co si o zmíněných opatřeních myslí Sněmovna, zjistíme už brzy. Chcete se vsadit, jak to dopadne?

Které návrhy ulehčující cyklistům Sněmovna se senátního návrhu vykuchá?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Odkazy

Souběžně vydaný článek na nakole.cz
Stávající úprava přednosti na přejezdech pro cyklisty v blízkosti křižovatek na prahounakole.cz
Cyklostrategie – stanovisko národního koordinátora pro cyklistickou dopravu

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Slávek 25. 1. 2011, 16:31

Jen musím doplnit, že termín "sportovní jízda" a věc změkčení "bodového hodnocení" u řidičů (body 3 a 5) jsou dílem vnitřních struktur MD - na pracovní skupině se toto neprobíralo.

Viktor 26. 1. 2011, 00:20

Těch 0.3 promile a možnost zakázat závody, cyklojízdy a podobné nesmysly - to nejsou marné nápady. Jo a ještě změna bodovaných přestupků.

Matka 26. 1. 2011, 08:40

Viktore, z pozice cykloaktivisty jsou to věci "nezajímavé", protože zákonodárci mají pracovat pouze pro cyklisty. Jízda kamionů v levém pruhu je nezajímá, proč by měla, když oni v levém pruhu nejezdí.
0,3 promile kritizují, ale rádi si před svojí demonstrativní jízdou to pivko dají.
Pouze drobně postesknou, že se zakazují nepovolené závody, že by si to nedejbože mohl nějaký policajt vztáhnout i na cyklojízdy. Ono totiž je tam to důležité slůvko "nepovolené". Takže pokud budou jejich spanilé jízdy řádně ohlášené a řádně povolené, mohou klidně jezdit i alegorickými bicykly - v té dané povolené lokalitě a v tom daném povoleném čase, samozřejně.

Vratislav Filler 26. 1. 2011, 10:13

Viktor: Zákaz závodů ano. Já dokonce ani netvrdím, že by ten paragraf v novém zákoně být neměl. Jen vidím nějaké důsledky, se kterými si ovšem cykloaktivisté poradí - ono takové zabavování kol a odřezávání narychlo zamčených kol od zábradlí ala New York by nebyla špatná show pro novináře... ;-)
Pokud jde o vyhrazené pruhy, tak to odpovídá spíš obecné náladě ve společnosti, podle které by třeba odstupňování výše pokuty podle majetku nebo příjmu bylo "trestáním za úspěch". Podle téhle logiky je třeba objem bodovaných přestupků pokud možno minimalizovat a samozřejmě zneužívání vyhrazených pruhů je snadný terč.
V článku jsem k tomu zapomněl podotknout, že zneužívání jízdních bus+cyklo+taxi pruhů je velice nepříjemné a potenciálně nebezpečné i pro zkušené cyklisty, kteří je používají. Právě ti řidiči, kteří nelegálně předjíždějí kolony zprava, nepatří zrovna mezi ty, co by si dělali hlavu s takovými podružnostmi jako je povolená rychlost a bezpečný boční odstup.

Matka: Naučte se chápat napsaný text. Když napíšu, že něco není nezajímavé, tak to znamená, že to sice není tak zajímavé, jako to, čemu jsem se věnoval předtím, ale za zmínku to stojí. I když je tento web především propagací cyklistické dopravy, naprosto chápu, že mnoho městských cyklistů jsou současně i řidiči (ostatně já řidičské oprávnění vlastním taky). Z pozice cykloaktivisty je podstatné, aby se ze zákona odstranily blbosti, které znemožňují stavět infrastrukturu pro cyklisty laciněji a které cyklisty zbytečně obtěžují a omezují. A samozřejmě je z pohledu cykloaktivisty podstatné, aby zákonodárci, když se zrovna cyklistickou dopravou zabývají, pracovali v té věci dobře a nepředváděli zoufalou neprofesionalitu a neznalost, jako v Novinkách předvedl "dopravní expert" (od této kauzy pro mne expertem není, proto uvozovky) Huml.
Ostatně, je v zájmu obyvatel téhle země, aby poslanci nepracovali takhle lajdácky i ve všech ostatních případech.

Pokud jde o cyklojízdy, tak jejich právní statut je v tuto chvíli zcela nejasný a nemáme se tedy o čem bavit :-)

Matka 26. 1. 2011, 10:36

VF: Nebojte, já umím číst a dokonce i chápat napsané. Moje "nezajímavé" bylo v uvozovkách, stejně jako Vaše "dopravní expert". Reagovala jsem na celkové vyznění vašeho odstavce nazvaného Co se přímo netýká cyklistů (s podtextem:"ale týkat by se mohlo, nedejbože negativně).
Bráno do důsledků se např. to žluté signální světlo s obrázkem kola taky netýká cyklistů. Ono totiž bude svítit řidičům. Ovšem začne se týkat cyklistů. Těch, kteří podle toho dalšího návrhu sami sebe označí za rychlejší, sportovnější a omezovanější jinými cyklisty. Pak budou dávat rychlejší cyklisté přednost pomalejším cyklistům. A nový problém k řešení je na světě.

PavelM 26. 1. 2011, 11:30

Matka: Vy jste pro povoleni hladiny alkoholu v krvi pri rizeni dopravniho prostredku? To by mne u zodpovedne matky trochu prekvapovalo.
Taky bodovy system podle mne neni spatna vec, rozhodne castecne zlepsuje chovani na silnicich, tak nevim proc jej zavrhujete. Body by se podle mne meli udelovat za prestupky ktere ohrozuji ostatni - takze pasy bych treba ja nebodoval.
Ale zda se mi (i z vasich jinych prispevku) ze je pro vas dulezitejsi byt proti, nez obsah toho co kritizujete. Casto nazor jednoho jedince, zamenujete s nazorem urcite skupiny.

Matka 26. 1. 2011, 11:44

PavelM: Prosím, najděte mi, kde píšu o tom, že jsem pro povolení hladiny alkoholu. A prosím najděte mi, kde píšu o bodovém systému. Až mi to najdete, budeme se bavit o tom, pro koho je důležitější být proti a kdo zaměňuje názory. Zatím Vám děkuji za pochopení.

Vratislav Filler 26. 1. 2011, 12:14

Matka: Podtext jste si doplnila sama.
Bráno do důsledků se každá změna silničního zákona dotkne řidičů i cyklistů. Protože je to silniční zákon :-) .

Matka 26. 1. 2011, 13:02

VF: Pane Fillere, tohle beru, oprávněná výtka. Taky se shodneme, že se jedná o silniční zákon:-). Takže v tomto duchu se i opatření ohledně zvýšení limitu alkoholu týká přímo i cyklistů (když už se tu o tom mluvilo), neboť platná legislativa na ně pohlíží jako na řidiče vozidla.
A ještě bych možná dodala, že konkrétně k tomuto návrhu v důvodové zprávě (povinná součást návrhu zákona) zákonodárce píše:"Velmi sledovanou změnou bude zejména vypuštění bodového ohodnocení za řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje, nebo v takové době po požití alkoholického nápoje, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče nebo jezdce na zvířeti menší nebo rovný 0,3 promile. Tato změna však v žádném případě neznamená prolomení nulové tolerance vůči alkoholu při řízení, neboť nadále bude takový skutek postihován jako přestupek. Pouze se vzhledem k obecně uznávané toleranci přesnosti měření alkoholu v krvi pomocí dechových detektorů (až 0,24 promile) vypouští tento skutek z bodového ohodnocení."

Vratislav Filler 26. 1. 2011, 13:16

Matka: Jo, tak to je víceméně OK. Nemůžou to změřit, nelze to postihovat. Škoda, že ten původní článek na Novinkách nebyl o tom.

Matka 26. 1. 2011, 13:24

Pardon, ještě jsem zapomněla dodat. Ten můj druhý odstavec byl určen také Pavlovi M, když ho zajímal můj postoj k alkoholu za volantem a samozřejmě taky za řídítky. To jen, abych byla správně pochopena.

Petra 26. 1. 2011, 16:01

Bod 3. je vážně hodně "zvláštní" ... asi při těch nedořešených situacích (neprůjezdná cyklostezka, potřeba odbočení) by musel cyklista argumentovat vyšší rychlostní nebo sportovním charakterem své jízdy, což je nesmysl.

2 Matka: jízda po dálnici je opravdu pro cyklisty nezajímavá :) ale Vráťu evidentně zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnici zajímal, když to uvedl i na cyklistickém serveru

Hynek Hanke 29. 1. 2011, 12:49

Nevím, jak to myslel Vráťa, ale jako člověk, co těmi kamiony nějakých těch pár tisíc kilometrů ujel, můžu říct, že ty všemožné zákazy předjíždění kamionů jsou obrovská pakárna.

Klišé je brát kamiony jako obtížný hmyz. Nicméně kamiony vozí téměř veškeré zboží, které si pak kupujete. Někdy zbytečně, když vozí bramborové lupínky z ČR do Španělska a jiný kamion zrovna veze tytéž bramborové lupínky ze Španělska do ČR. Často vozí úplně normální věci, které se dovézt nebo odvézt prostě musí.

Můj pohled je poněkud opačný. Dokud se nedořeší přeprava zboží po železnici, měly by kamiony mít na dálnicích ale spíš i jinde, kde nemají zákaz, před osobními auty přednost. Přeci jen takový kamion veze lidem 40 tun zboží, což je poněkud nesrovnatelné s člověkem v osobním autě, který si veze tak nanejvýš vlastní zadek.

Konkrétně ty zákazy předjíždění jsou šílené. Jede-li plně na váhu naložený kamion, stoupá do každého kopce na dálnici i 60km/h a méně. Jede-li za ním kamion, který převáží objemné a lehké věci, mohl by jet klidně 90 ale musí v každém kopci za tím prvním brzdit, o několik stupňů podřazovat, protože předjíždění je v kopcích téměř všude zakázáno. No a jak vyjede na kopec, tak se přirozeně z těch 60 na těch 90 zase pomalu za ním rozjíždí, řadí postupně na vyšší stupně. A teď si představte, že mají vyhlídku, že za sebou pojedou třeba dvě hodiny. Mimochodem hodně řidičů to vážně prostě ty dvě hodiny tak vydrží.

Je mi naprosto nepochopitelné, proč by jim nemělo být umožněno se předjet a člověk vezoucí si vlastní zadek by nemohl půl minuty počkat.

Vratislav Filler 29. 1. 2011, 15:43

Jenom upřesním, jak jsem to myslel s těmi změnami, co se přímo nedotýkají cyklistů: Jde o to, že v tom návrhu je řada dalších věcí, že se tahle změna nepředkládá jen kvůli cyklistům. Na předjíždění kamionů na dálnici nemám názor.

Petr 31. 1. 2011, 13:11

HH: Chápu, co máš na mysli. Ale domnívám se, že si za to kamióny můžou tak trochu samy. Za prvé takovými těmi desetiminutovými předjížděcími manévry typu "můj tempomat je seřízen o 0,01km/h rychleji než tvůj, však já tě předjedu". A za druhé manévry typu "teď jedu do levého pruhu já, vy všichni za mnou si třeba spalte brzdy". I když se takhle chová jen naprostá menšina, je to ta viditelná menšina. Kdyby se jen ten tvůj 90km/h kamion (a propos, nemají náhodou zákonné omezení na 80km/h) rychle dostával před ten 60km/h, tak by asi nebyl důvod nic řešit.

Pokud si dobře pamatuju, tak zákaz kamionů vjet do nejlevějšího pruhu platí na hodně míst v Evropě. Řeší se to tak, že dálnice má pruhy tři.

A ještě chci poznamenat, že dálnice je definována jako rychlostní komunikace, nikoliv jako kapacitní komunikace. Omezování vozidel, která jedou a v principu smějí jet ˇjen pomaleji nežli maximální rychlost tedy dává smysl.

Hynek Hanke 31. 1. 2011, 22:10

Petr: Jenže ta situace, kdy by se mohli předjíždět 60/90 nastává prakticky jen tehdy, když by ten rychlejší toho pomalejšího dojel právě na tom vrcholu stoupání a navíc se tam zrovna smělo předjíždět. Tzn. prakticky nikdy. Jakmile se zařadí za sebe, tak už pak pořád jedou stejně. No a páč takovej kamion moc nezrychluje, tak když se chtějí předjet, trvá to hodně dlouho a optikou člověka z osobního automobilu to vypadá jako naprostý nesmysl :) Jak mají přesně ta omezení teď nevím, možná máte pravdu s 80. Myslím, že taky záleží na nákladu.

A ještě navíc ten tempomat, kterej jim ten předjížděcí manévr často překazí a pak je to vážně šílený. Jestli řídíte, představte si tempomat ve svém autě a jak se vám hned předjíždění a vůbec život zjednoduší.

Ale to je vlastně jedno. Já myslím hlavně na to, jak mají řidiči osobních automobilů řidiče kamionů za pitomce a řidiči kamionů mají za pitomce zas řidiče osobních automobilů a mně to celý přijde úplně ujetý :)

Mistr Lei 2. 2. 2011, 10:27

My, co máme za pitomce jak řidiče osobních automobilů, tak řidiče kamionů, to máme nejjednodušší :-)

Vratislav Filler 4. 2. 2011, 17:18

Tak výsledek dnešního hlasování (jestli se mi ho z těch odkazů povedlo správně interpretovat):

Zákaz předjíždění v křižovatce: Skutečnost byla taková, že pozměňovací návrh zakazující předjíždění v křižovatce předložil hospodářský výbor, nikoliv senát. Huml navrhl hlasovat o tom zvlášť (protože s ním má problém) a pak to neprošlo. Nešlo to tedy vůbec ze senátu, potažmo z ministerstva.
Výsledek: Doposud bylo povoleno, hosp. výbor navrhl se zakázat, ale zůstane povoleno.

Pozměňovací návrh Hospodářského výboru Sněmovny vypustit návrh na dovolení jízdy cyklistům po komunikaci se souběžnou stezkou pro cyklisty byl přijat.
Sněmovna tedy neschválila návrh jízdu cyklistů po komunikaci souběžné s cyklostezkou.

Zbylé návrhy senátní novely byly přijaty.

Výsledek:
Z "pozitivních" přijaty 3, nepřijatý jeden, negativní (odbodování vyhrazených pruhů) přijato.

Zkuste si to ověřit sami zde. Mně to trvalo jen hodinu a půl ;-):
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=26&O=6
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=26&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=26&ct1=4
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/013schuz/s013101.htm

Marek 11. 2. 2011, 20:08

Jsem pravidelným Pražským cyklistou a často v sezóně jezdím Prahou do práce, je to cca hodina jízdy, ale musím říct, že jsem z těchto návrhů spíš zklamán. Navrhovatel těchto zákonů si zřejmě myslí, že když udělá zákon, udělá tím zároveň něco prospěšného a zajistí tím větší bezpečnost cyklistů, ale podle mě to není pravda. Podle mě silniční předpisy chování cyklistů a motorových vozidel popisují dostatečně a přes zdánlivou jednoduchost silničních předpisů, nejsou řidiči schopni se podle těchto předpisů chovat a mnohdy je ani pořádně ani neznají a u cyklistů toto platí dvojnásob. V případě že tyto návrhy projdou parlamentem a budou schváleny, tak akorát vnesou do silničního provozu větší zmatek a nevraživost účastníků silničního provozu. Z tohoto důvodu budu potěšen, když tyto návrhy poslanci smetou pod stůl jako celek.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat