o 51 % víc

Publikováno: 09. ledna. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 09. ledna. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Minulý článek představil pražské automatické sčítače a nechal vás několik dnů v napětí: Kolik cyklistů přibylo na pražských ulicích v roce 2011? Nyní to tedy víte: Počet průjezdů na sčítačích vzrostl v roce 2011 o polovinu. Podíl cyklistické dopravy v Praze tak poprvé překročil dvě procenta!

To je výsledek tak vzrušující, že si dovolíme i úvahy o příčinách.

Střízlivý nárůst o 51%

Pohled na grafy většiny sčítačů měřících už od roku 2010 naznačují, že počet cyklistů zaznamenaných sčítači meziročně znatelně vzrostl:


Sčítač Lahovičky v letech 2010 a 2011.

Pokusili jsme se určit, jaký ten nárůst mohl reálně být. K dispozici byla data z desítky sčítačů fungujících už v roce 2010, sčítač v Dolní Šárce jsme ale předem vyloučili pro problémy s daty v celém roce 2010. Nárůst intenzity cyklistické dopravy jsme se pokusili určit ne jako nárůst cekového počtu evidovaných cyklistů, ale spíše jako průměrnou hodnotu z dílčích nárůstů platných pro jednotlivé měsíce s jednoročním odstupem. Z průměrů byly vynechány měsíce, kdy sčítač v některém roce nepracoval dobře (takových případů bylo asi deset). Na některých cyklostezkových sčítačích nemělo smysl porovnávat zimní měsíce, kdy byla stezka pokryta decimetrovou sněhovou krusou. Průměr z jednotlivých měsíců byl vážený počtem cyklistů pro danou stanici a měsíc.

Výsledek ukazuje následující graf:

Většina hodnot převyšuje výsledný průměr, to je dáno podprůměrným nárůstem na nejfrekventovanějších profilech. Nevážený průměr dal výsledek o několik procent vyšší, považuji proto realizovaný výpočet za postup dávající konzervativní, nenadsazený odhad celkového nárůstu cyklistické dopravy v Praze.

Vedly Lahovičky a Praha 8

Zajímavé je zamyslet se nad tím, proč se nárůst intenzit mezi roky 2010 a 2011 se na různých profilech tak výrazně liší.

Skoro dvojnásobný nárůst na rekreačním sčítači V Lahovičkách jde patrně na vrub přecpanosti Modřanské (i 4000 cyklistů denně). Rekreační cyklisté hledají alternativní trasu a zdá se, že jestli se někdy podaří dostavět lávku v Komořanech, rozšíří se modřanský cyklistický masakr i na levý břeh.

Sčítač v Dubči není příliš frekventovaný, zde se na poměrně vysokém nárůstu mohla projevit lepší přístupnost z Prahy díky otevření stezky Rokytka. Otevření stezky Rokytka se pravděpodobně projevilo i na Kolčavce a Rohanském nábřeží, kde se všude počet cyklistů zvýšil o nadprůměrných 70%.

Ještě více cyklistů (75%) přibylo v Krči, což je poněkud záhadné vzhledem k tomu, že zde v návaznosti nikde žádná nová stezka nebo větší trasa nevznikla (největší nedalekou změnou bylo proznačení již existujících cest do Kunratic).

Na typicky městských příjezdech (Vršovická a Kapitána Jaroše) přibyla oproti loňsku polovina cyklistů odpovídající celkovému průměru. Uvidíme, co s Vršovickou příští sezónu udělá na podzim 2011 otevřená navazující stezka od Dolíčku přes Michli, obávám se ale, že úzká hrdla jsou na této ulici jinde.

Podprůměrně přibylo cyklistů na Podolském nábřeží. Směrem od Braníka, zdá se, je již cyklistická potřeba celkem saturovaná, případné další navýšení by asi způsobilo jedině výrazné zlepšení návazností v centru. Podobně je na tom víceméně rekreační Císařský ostrov.

Pátrání po příčinách

Samozřejmě, základním důvodem pro to, že se v loňské sezóně ujelo na kole skoro o polovinu více, se zdá být dopravní úsloví „postav to a oni přijdou“, vyjadřující zjednodušeně jev dopravní indukce. Indukce zde zjevně funguje s jistým zpožděním, protože zrovna mezi sezónami ’10 a ’11 v Praze nevzniklo moc věcí, které by stály za řeč (snad jen průjezd Hradčanské, lávka Berounka a tunel Vítkov). Cyklostezka Rokytka byla hotová už počátkem sezóny 2010.

Podstatný vliv na tak výraznou změnu dopravního chování mohla mít změna myšlení. Lidé začnou jezdit když v jejich okolí někdo jezdí a čím víc cyklistů, tím lepší podmínky díky ohleduplnějšímu chování řidičů (safety in numbers). Tyhle jevy mají výrazně větší setrvačnost než prosté nalákání na novou infrastrukturu. Nelze pochybovat, že enormní nárůst v roce ’11 byl opožděným důsledkem zlepšování podmínek pro cyklisty v letech 2007-9.

To, že k vlastnímu nárůstu počtu ujetých kilometrů dochází ale až několik let po vlastní realizaci většího počtu zlepšení, musí být pro nás ale i varováním: Jestliže se nyní rok a půl jelo setrvačností, znamená to, že v příštích letech musíme očekávat stagnaci, ať budeme dělat cokoliv. Také to znamená, že nelze hodnotit efektivitu stavebních opatření pro cyklo v jednom roce jen z nárůstu ujetých kilometrů hned v roce dalším.

Další vlivy

Jsou ale i jiné, dílčí vlivy, které bezpochyby přispěly k loňskému nárůstu počtu „kolokilometrů“. Bylo by neférové opomenout, že loňská sezóna zažila v květnu a červnu dva opravdu krásné měsíce, počasí pak umožnilo bez problémů jezdit v „podzimním“ módu až do konce roku, zatímco zima 2010/11 spoutala město koncem listopadu ledovými okovy, které zmrazily prosincové cyklistické intenzity skoro k nule.

V květnu 2011 pak probíhala kampaň Auto*Matu Do práce na kole, do které se zapojilo přes tisíc lidí, kteří statistiku bezpochyby také pozvedli. V červnu pak proběhla jednodenní stávka veřejné dopravy, během které se v Praze najelo tolik co za týden. Obě tyhle události bezpochyby příspěly k tomu, že se na kole jezdilo loni víc. A zatímco příznivější loňské počasí může být ve srovnání považováno za „nefér faktor“, tyhle dvě události pozdvihly cyklodopravu v Praze zcela legitimně.

Modal split 2,3 %, přepravní výkon 2,7 %

Známe-li hodnoty podílu cyklistické dopravy a jejího přepravního výkonu v roce 2010 (na což stačí dopravní ročenka a tiskové zprávy magistrátu), můžeme směle odhadnout hodnoty přepravního výkonu a modal splitu cyklistické dopravy v roce 2011:

Veličina20102011Poznámka
Modal split 1,5 % 2,3 % Číslo pro rok 2010 jako podíl na uskutečněných cestách dle průzkumu GFK
Podíl na přepravní práci 1,8 % 2,7 % výpočet bez pěší dopravy, stejný zdroj

Je tedy více než pravděpodobné, že se v Ročence dopravy Prahy za rok 2011 poprvé objeví v položce „dělaba přepravní práce“ jiné číslo, než po celá léta iritující a nic neříkající jedno procento.

Upozorňuji nicméně, že se z naší strany jedná o předběžný odhad, který je třeba potvrdit oficiálním zpracováním dat ze sčítačů, případně ze sčítání prováděných v roce 2011 TSK. Jsem ale naprosto přesvědčen, že výsledné oficiální číslo pro modal split se bude pohybovat v rozmezí 2-2,5% . Tedy dvě procenta nebo více.

Samozřejmě, k podílům podobných, ale rozuměji smýšlejících měst máme ještě daleko, je ale velmi hřejivé vidět, že pro naplnění koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Praze vlastně stačí do roku 2020 počet lidí jezdících na kolech už jenom ztrojnásobit.

2,3% znamenají, že už nás je hodně.

O tom, co tento nárůst znamená pro praktickou politiku v cyklodopravě, bude příšt článek.

 

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

cobic 9. 1. 2012, 12:33

No vida, že to jde! Myslím si, že na výsledcích kromě zmíněného má taky podíl dobrá politika PID. Zavedení přepravy kola v metru bezplatně v každém vagónu i ve vlacích ČD zahrnutých v PID a další vychytávky. Možná to to bude v nějakých podrobných výsledcích vidět, až se to bude pořádně pitvat.

prt 9. 1. 2012, 13:17

Díky moc, dost dobrý.
Na A2 v Podolí může menší nárůst plynout z většího využívání vozovky místo stezky (tedy jízda mimo sčítač) - příčinou zvýšený dozor policií v tunelu a v sezoně stále obvyklejší ucpávání chodníku v tunelu (tedy nejen 16.6.2011 ;o).

Squish 9. 1. 2012, 13:35

Média, média, média. Chce to jízdu na kole po Praze víc medializovat. Někde jsem viděl magistrátní bilboardy typu "Praha kulturní" atd. Pryč s nima. Místo nich tam dát holku na kole a sloga "jezděte do práce na kole, je to sexy".

josuk 9. 1. 2012, 17:00

Díky za analýzu. Statistikám sice nevěřím (je to jen způsob jak sežvýkat k rychlému rozhodnutí surová data, způsob jaký používá třeba mozek k rychlému zpracování obrovského množství dat pro rozhodnutí, ovšem strašně záleží na metodě - rozdílné pohledy dvou lidí na tutéž situaci, na táž vstupní data, jsou toho důkazem ;)), ale uznávám, že jako argument do diskuze může mít každé konkrétní číslo cenu zlata. ;)

btw: že "2,3 % je hodně" - to IMHO nezní dobře, možná odborníkům, ale to hodně lidí nepochopí ;), argumentoval bych spíše těmi 51% anebo určitě se najdou čítače s nárůsty o "stovky procent" - to by mi znělo líp. Do diskuze... v Praze ;)

pekas 9. 1. 2012, 23:28

To se čte dobře. A věřím tomu, bez ohledu na čísla je to znát i v terénu. Jen tak dál.

RxH 10. 1. 2012, 12:59

Chtěl bych přidat osobní zdůvodnění. Řekl bych, že jezdit po Praze na kole, začíná být "in". Něco podobného jsem zažil před cca 8 lety s běháním.

Když někdo tenkrát běhal, tak to bylo čistě ze sportovního důvodu. Nebylo to pro to, že to patří do "životního stylu ve městě". Lidi co běhali maratony se znali, protože se potkávali na těch 10 maratonech co se za celý rok běželi v republice. Bylo jedno diskusní forum, pár bloggerů, a to všem stačilo. Pak jsme na diskuzích došli k závěru, že nás je opravdu více a přestáváme být určitá "komunita". Vzniklo www.behej.com jako konkurence neaktuálnímu a mrtvému webu www.behy.cz, pro další přicházející zájemce o tento sport.

Stejné je to i dnes s cyklistikou. Začal jsem jezdit do práce na jaře roku 2010. prahounakole.cz byl tehdy opravdu komunitní web, dnes pomalu přestává být. Jezdit do práce na kole, bylo nepochopitelné pro kolegy. Dnes tuto aktivitu firma podporuje a umožňuje mnohem více. Přibili další sprchy, kolárna,..

Za dalších pár let bude Cyklojízda na kole (elektrokole) ještě větší masová záležitost v Praze. Tak jako je to dnes PIM.

Mějte se. Vše je o čase a o vývoji myšlení.

P.S. Podle výše uvedeného si občas myslím, že jsme stále opice:)

újezďák 10. 1. 2012, 16:15

nárůst v Dubči je mi záhadou :)

Přičítal bych to rekreační cyklistice směr ven z Prahy :) spíš než skutečné městské dopravě.

Hlavně v léte ráno často vidím po silnici od Dubče (mezi Hájkem a Netlukama) poměrně často mazat cyklisty směr ven z Prahy......

újezďák 11. 1. 2012, 11:13

RxH :vídávám dokonce člověka, který do práce běhá na kolečkových lyžích po Rokytce a Rohaňáku:) zatím to zaplaťbůh není in, ale docela mě to děsí, na holích jsou nějaké ultra hroty co se zapíchnou do asfaltu a až se začnou na cyklostezkách " lyžaři" množit tak to bude pro cyklisty už asi ámen když jede takový sportovec soupaž tak to je jak když člověk předjíždí falangu...

josuk 11. 1. 2012, 15:04

8. nic proti sportům všeho druhu, ale moje vize budoucnosti je spíš městské cestování na výrobcích, co v Praze prodávají pokud vím jen Citibikes a Velorama (Ladia) ;)

(a to jsem ještě loni touhle dobou jiné kolo než sportovní - závodní neznal ;) ono to přijde, ne hned ale přijde ;))

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy
Praha,

Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy

15. června. 2024, 2min. čtení4