Cyklotrasa A23 a A223 v Michli: totální fiasko

Publikováno: 26. září. 2011, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Proznačení 3,5 kilometru cyklotras A23 a A223 od Vršovické ulice přes Michle ke Kačerovu je jednou z mála akcí realizovaných tento rok, o to významnější, že obsahuje skoro 1400 metrů cyklostezkových úseků. Kdo by ale čekal, že vzniklo 3,5 km trasy, která zkvalitní komfort jízdy na kole v daném koridoru, bude hořce zklamán. Tak podělanou realizaci jsem v Praze už dlouho neviděl.

Trasa do centra

Realizované úseky cyklotras A23 a A223 jsou součástí důležité spojnice (Jižní Město –) Spořilov — Michle — Vršovice (–Vinohrady nebo Výtoň), s ambicí nahradit především lidnaté oblasti Prahy 11 rychlejší cyklistické spojení, než šestikilometrovou zajížďkou přes Braník. Jednotlivé úseky jsou pak současně částí dalších důležitých spojnic, například trasy vedoucí z Jihu Prahy přes strategické sedlo na Kačerově na východ města. I když se tedy nejedná v celé délce o páteřní trasu, jde o koridor s potenciálem nabalit na sebe výraznou část dopravy z Prahy 11 do centra, zvlášť poté, co trasu A41 přes Pankrác začala Praha 4 mrvit tak, jak jí mrví.


Vybudované úseky A23 a A223 (zeleně) jako součást spojení jihovýchodu Prahy s centrem města (modře) mimo povltavskou zajížďku A22/A2 (červeně).

V centru spojnice navazuje na cyklopruhy ve Vršovické ulici, na Spořilově ústí do ulice Podle Kačerova, jejíž úpravy měly nastat v další fázi. Pokračování trasy A23 dále na Záběhlice vede prozatím částečně po neupravené ulice U Plynárny, částečně po historické cyklostezce.

Krok za krokem – A223 horní část

Směrem do centra začíná trasa odbočením z ulice Podle Kačerova na novou cyklostezku, nahrazující asi sto padesát metrů staršího chodníku. Původní chodník byl zanedbaný a úzký, legalizace se proto neobešla bez rozšíření a výměny povrchu. To je ale na tomto úseku asi poslední dobrá věc. Stezka totiž nezačíná, jak by bylo normální, odbočením ze silnice, ale až za chodníkem, na který vede od přechodu nesnížený obrubník. Cyklisto, sublimuj a s vozíkem se jdi bodnout, to je první vzkaz, který přišedšímu tato „nová“ infrastruktura přináší. A kdo se domnívá, že tímto byl příděl nesmyslů vyčerpán, uvidí ještě, že bude podstatně hůř.

Že se na sto padesáti metrech podařilo prostřídat na stezce smíšený a oddělený provoz a vybudovat (patřičně označený) přechod pro chodce, je docela drobnost.

Následující úsek trasovaný klidnými ulicemi zadní Michle byl bezproblémově průjezdný už dříve. Proznačení trasy A223 v horní části respektuje nejvhodnější stopu ulicí Na Líše a Hadovitou, na tomto místě se ostatně nedalo prakticky nic zkazit.

A223 dolní část a Michelská

Dolní část trasy A223 a její napojení na A23 ale mohlo být trasována poněkud lépe, i například s ohledem na existenci ulice Nad Vinným potokem. Výsledkem této akce je trasování ve směru do centra ulicemi Prostřední a Michelskou, ve směru z centra ulicemi Michelskou a Ohradní. A tady začíná horror.

Michelská právě prochází několikafázovou rekonstrukcí a protože jsme na Praze 4, jakákoliv opatření pro cyklisty se jí prozatím spolehlivě vyhýbají. Úsek do centra vede delším klesáním Michelské, tam není potřeba bezpečného vedení cyklistů zcela kritická. Projíždějící cyklista se tak alespoň může pokochat tím, jak Praha naplňuje vyhlášku Rady z roku 2003, které přikazuje instalovat do rekonstruovaných komunikací opatření pro cyklisty. CO se podařilo pro cyklisty zajistit v prvních dvou etapách rekonstrukce Michelské ulice, ukazuje následující fotografie:

Dolní část Michelské není doposud zrekonstruovaná. Právě zde, u mostu přes Botič, se trasa A223 napojuje na páteřku A23 a současně odbočuje zpět do klidných uliček. Samotná proznačená trasa zde ve směru do centra i z centra odbočuje z Michelské vlevo, v obou případech způsobem, který naznačuje, že projektant měl v úmyslu cyklisty na této trase pokud možno zlikvidovat.

Odbočení ve směru do centra je ještě relativně snesitelné. Přímé odbočení z proudu vozidel jedoucích obvykle přes padesát, nebo (v případě dopravní špičky) skrz kolonu poskakující už od vrchu kopce, si samozřejmě dopřejí jen masochisté. Naštěstí se dá odbočit nepřímo přes světelný přechod (tedy pokud funguje), a zbývajících dvacet metrů k odbočce dojet po chodníku. Lepší být desperát než mrtvý, že.

O to se ostatně postará odbočení ve směru z centra. Zde se o přímé odbočení ani nepokoušejte, ledaže máte v úmyslu hrát o to, zda zvládnete zařazení do kolony ve strmém stoupání:

Jak jsem předeslal, tato část Michelské není doposud zrekonstruovaná, což dává Praze 4 příležitost zmršit obě odbočení pokud možno ještě víc. Naděje, že by se u lávky přes Botič objevilo řešení umožňující průjezd, když už ne pohodlně, tak alespoň bezpečně, je s ohledem na dosavadní výkony této městské části velmi slabá.

Mimochodem, o tom, že cyklistická doprava v Praze se poslední dobou řítí do slepé uličky, vás při každém odbočení na nově vyznačený úsek A23 přesvědčí tato značka:

A23 tam, kde to jde

Průjezd trasy A23 klidnou ulicí U Michelského mlýna je sice v jednom úseku trochu offroadový, s ohledem na okolí se ale jedná o nejjasnější momenty celé trasy. Trasa pak kříží ulici Michelskou a to překvapivě zdařilým způsobem.

Překonání Nuselské je možné v hlavním dopravním prostoru rovnou s plynulým vjezdem na pokračující cyklostezku, současně lze v případě silnějšího provozu kolo převést. Tomuto řešení není skoro co vytknout, o to zoufaleji ale potom působí příšernosti, které vznikly v rámci stejné stavby o pár stovek metrů dál.

Nyní začíná cyklostezka podél Botiče, či přesněji zcyklostezkovaný vycházkový chodník. Řešení se překvapivě vyhnulo instalaci odděleného provozu a podélného prahu, veškeré úpravy se zde omezily víceméně na zasunutí laviček, aby nezužovaly profil stezky. Vznikl tak pěkný, příjemný úsek cyklostezky podél potoka, jehož zalidnění sice nepotěší dopravního cyklistu, jako chráněná trasa ale funguje přesně tím způsobem, jakým má.

Tam, kde to nejde

Bohužel, idyla končí na překřížení ulice Pod Soutratím. Zde nastává výstavka slabomyslností, které se následujícím půlkilometrem trasy prolínají na několik způsobů, od nepromyšleného trasování, přes realizaci konkrétních míst prokazující, že cyklista byl ten poslední, na koho se zde myslelo, až po zábradlíčkářské orgie nutící cyklisty v určitých odbočeních k nesmyslným nebo dokonce přímo nebezpečným manévrům.

Začněme tím, že provedené trasování A23 není podařené. Ignoruje se důležité směrování do ulice Sportovní (nově A421), stávající provedení mezi Petrohradskou a Vršovickou zbytečně realizuje cyklostezku po obou směrech Botiče, když pro trasování tak, jak je dnes, by stačilo vedení po levém břehu a napojení z ulice K Botiči. 350 metrů postavené stezky tak není téměř k ničemu potřeba.

Dalších sto metrů stezky u Vršovického nádraží prokazuje historičnost buď projektu nebo myšlení zainteresovaných: V uličce, kde projede pár aut za den, měla být daná třicítka a obousměrný průjezd cyklistů. Kde jsou ta levná řešení, po kterých bažil Březina?

Konečně, v realizaci najdete pár fajnovostí, nad kterými by se měl projektant opravdu vážně zamyslet. V celé stavbě není jediný úsek cyklostezky napojený přímo na silnici (ano, všechny končí před chodníkem, naštěstí většinou snížili ty obrubníky). Cedule začátku cyklostezky se pak umístí ledabyle, takže délka úseků s povinností vedení kola je tu deset, tu dvacet metrů, jak ten sloupek vyšel. Že by cyklista při vjezdu na cyklostezku nebo z ní kolo vést neměl, autory projektu zjevně nezatěžovalo.

Specifickou lahůdkou je odbočení z Vršovické na levobřežní stezku, které je ošetřeno pouze žlutými šipkami bez jakékoliv úpravy parkování. Cyklista se tak má na cyklostezku ze silnice dostat přímo skrz řadu zaparkovaných aut.

Kličkování kolem sloupu je pak vlastně už jen drobností, která nenaštve, ale jaksi patří ke kvalitě celého návrhu:

To nejhorší nakonec

To naprosto nejhorší na celé stezce jsem ale úmyslně přeskočil a nechal si až na konec. Teprve toto místo prokazuje, že všichni, kdo měli s návrhem této cyklostezky cokoliv společného, byli zajedno v názoru, že s cyklistou je možné libovolně vymetat všechny kouty křižovatek, tam, kde to jde, s ním vytírat dlažbu a když to nestačí, je možné natlouct mu pod kola zábradlí a ještě se tvářit, že to celé šikanování je pro jeho dobro. Dle jejich názoru možná ano: Cyklistům je totiž potřeba ukázat, že jejich místo v tomto městě není, že kolo patří na střechu auta, do lesů, polí a jiných končin a že když cyklista neunese vodit kolo každých třicet metrů ze sta, nemá právo po městě vůbec jezdit!

Křižovatka pod železničním podjezdem je totiž vyřešená tak, že pokud by jí chtěl cyklista překonat legálně, musí například:

  1. Po A23 ve směru do centra vést kolo 55 metrů
  2. Po A23 ve směru z centra vést kolo 70 metrů
  3. Při odbočení z Petrohradské na A23 odbočit na přechodu, otočit se o 180° a 20 metrů vést kolo
  4. Pro odbočení na A23 dc. z ulice Pod Soutratím podle šipek přelézat zábradlí (naštěstí nikdo soudný takto stejně nepojede).

A to všechno kvůli křížení komunikace, která má dva pruhy, šířku méně než deset metrů a provoz na níž nevyžaduje ani světelnou křižovatku. V místě, které by vyřešil souběžný přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, díky kterému by nebylo třeba z kola vůbec sesedat.

To ale není ještě zdaleka všechno. Aby cyklisty ani náhodou nenapadlo pokoušet se do křižovatky vjíždět tak, jak by se dělo ve kterékoliv normální zemi, byly pro jistotu veškeré vhodné vjezdy zaploceny solidním zábradlim. Schválně, kolik jich napočítáte na následujícím obrázku?

Při pořizování fotodokumentace jsem se dal do řeči s náhodně projíždějícími cyklisty. Jejich názor byl, že takováhle úprava křižovatky jsou naprosto zbytečně vyhozené peníze. A v podstatě si ani nevšimli, že k přechodu přijeli už nelegálně (20 metrů). A stejně tak „nelegálně“ odjeli.

Na závěr

Poslední zmíněný bonbónek mě rozpálil doběla a je důvodem, proč se v dnešním článku nezdržím sprostých slov. Ty, kdo tohle vyprojektovali a především schválili k realizaci, by měli nechat tím místem na kole za trest pravidelně jezdit, jako mám tu smůlu já. Jestli v tomhle městě někdo chce, aby cyklisté dodržovali pravidla silničního provozu, ať proboha nestaví takovéhle hovadiny. Každého cyklistu, který tudy projede, ty značky přesvědčí nejvýš k tomu, aby je omlátil o hlavu zodpovědným úředníkům. A každý řidič, který tu stezku zahlédne, bude utvrzen v přesvědčení, že cyklistům se staví drahé zbytečnosti. A co je na tom nejhorší: bude mít pravdu!

Bližším pátráním se patrně dá zjistit, že celá stavba je výsledkem procesu, kdy se vzal deset let starý projekt z doby, kdy nebylo ještě nic možné (cyklopruhy, piktokoridory, cykloobousměrky) a nikdo neuměl ani pořádně vyprojektovat to, co se tehdy mohlo. Ten se hodil na stůl někomu, kdo z toho vyřezal veškerý kontakt s jinými účastníky provozu metodou „ať se ty pumpičkáři projdou“, a celé to anulováním jakýchkoliv opatření na Michelské dorazil úředník městské části, která cyklistům dlouhodobě hází klacky pod nohy. Odhaduji, že tak nějak to bylo, to ale neomlouvá výsledek.

Tím je to, že všichni, kdo rozvoj cyklistické dopravy podporují, se budou muset z hloubi duše stydět za to, jak zkurvené cyklostezky v našem hlavním městě vznikají.

Edit 26.9., 11:45: Na žádost kamaráda jsem z článku dodatečně vyřezal skoro všechna sprostá slova. To v posledním odstavci ale ponechávám, protože neznám termín, který by stupeň pokaženosti této cyklostezky vyjadřoval korektním způsobem.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Squish 26. 9. 2011, 08:48

Jak bych to jen řekl, na Prahu je to standard, nečekal bych, že tam vznikne něco max. funkčního. Pro mě je zázrak, že se tam nenachází žádná značka "cyklisto veď kolo".

Takže rozhořčení chápu. Teď jsem zvědav co vznikne u Výtoně, ale lepší je mít očekvání nízké, než být potom zklamaný.

Co se týče Prahy 4, jednat se společenstvem které má názor že cyklopruhy omezují dopravu nemá smysl. Tady nezbývá než čekat tři roky a doufat, že se tam dostane někdo inteligentnější.

josuk 26. 9. 2011, 10:21

Squish: a navíc ani žádný zákaz vjezdu cyklistů na ostatní komunikace ;) takže dobrý

Naštěstí, naštěstí IMHO není společenská objednávka po přísném stíhání cyklistů, co nevedou kolo. To takové dostatečně prezentované probírání dětských pískovišť od stříkaček strážníky MP před volbami, to je jiná káva ;). A občasné vybírání pokut pod Vyšehradem považuju spíš za výjimku, danou výjimečností a popularitou místa. Totiž jak říká klasik, „ s kloboukem v ruce projdeš celý svět“. Můžu potvrdit, že chování lidí (i třeba vrátných) je diametrálně jiné k cyklistovi v kravatě a obleku a jiné k cyklistovi v dresu, co se ani v budově neobtěžuje se sundáním helmy. :D Chci říct, pokud budou cyklisti jezdit slušně, ani ta občasná jízda po chodníku nikomu vadit nebude (MP má dost i jiné práce). Takže tu „nelegálnost“ bych nechal v uvozovkách – společenská nebezpečnost toho co tím myslím, je nula.

Jinak co se týká Michle, jezdím tam skoro denně a řeším to: Pekárenská, Psárská, Ohradní, Tigridova, U Botiče, Za Arielem a potom po Nuselské (na křižovatce nejbezpečněji se musí zprvu po přechodu přes U Plynárny jako k Tyršovu vrchu a pak ve svém pruhu směr centrum). Jedu po Nuselské až na Synkáč, přitom ten inkriminovaný úsek k napojení na stezku v Adamovské je poměrně rychlý, i přes přítomnost autobusů a tramvají řekl bych méně nebezpečný než na první pohled vypadá. Další úsek Nuselské je sice horší, ale aspon z kopce, čili jde to, ovšem začátečníkovi doporučit asi nejde.

pozn. jak si můžete všimnout na mapě – z Psárská x Ohradní by do ulice Nad Vinným potokem mohla být přes zarostlé pozemky českých drah krásná zkratka a celá Michelská anabáze by mohla být vedlejší. Uvidím, třeba tam zkusím nějakou cestičku prorazit – i když na citibiku to zezačátku určitě nepůjde.. :D

jonáš 26. 9. 2011, 10:31

Pěkná pakárna. Takže i nadále Ohradní a Nad potokem, Sportovní, místy pirátsky v protisměru ;-)

újezďák 26. 9. 2011, 11:19

no mě se naštěstí týká jen kus týhle trasy, ale opět se mi zdá, že je prostě lepší si jezdit svoje obloučky a najít si svoje pohodlíčko na place než se zarytě držet cyklostezek.
Moje heslo je, raději si kilák dva zaject než se ojebávat v prostoru kde mě nechtějí :)

Pobavilo mě jak se chválí přesně ten úsek, který jsem pohaněl, protože byl zbytečný a ve světle zbytku stezky ještě zbytečnější než jsem tvrdil

jonáš 26. 9. 2011, 11:40

Josuk: optimálně kdyby to šlo už z ulice Na Záhonech ;-) ovšem bude tam asi dole trochu vadit ten Botič.

Vratislav Filler 26. 9. 2011, 11:52

Újezďák: U cyklostezky Na Líše jsem chválil to, že tam je, ne to, jak vypadá.

Samozřejmě, kdo chce, může si dneska zajet z Jižňáku kilometrů šest a bude to mít až do centra po cyklostezce, nebo jet v provozu jako jezdí Josuk nebo já. Ale ta cyklostezka tam v těch místech má být pro ty, kdo potřebují jet v klidu skoro přímo, jen by neměla být tak zmršená.

újezďák 26. 9. 2011, 12:08

Taková stezka je dobrá leda na uspávání hadů, má to 100-150 metrů, dvě dětská hřiště v okolí a samozřejmě tam teď po vyasfaltování krouží děti na bruslích.
Zlatý hrbolatý dlaždice předtím, pro člověka který tam chce mezi 16-18 tou hodinou projet na kole směr někam je to přesně těn druh luxusního špuntu, který ho akorát přivede do nebezpečí.
Jinak jsem tam jel v pátek a samozřejmně tam přímo ve vjezdu na cyklostezku stála dvě auta a ....

prt 26. 9. 2011, 12:31

Trochu o tom něco vím...

Zadání (trochu starší, ale ne 10 let) vycházelo z potřeby legalizovat užívané průjezdy (hlavně úseky podél Botiče), projekt byl ale dosti hrubě znásilňován především zástupcem PČR pro Prahu 10 (už tam je nový, snad o něco lepší), rekonstrukcí Michelské (bez komentáře) a požadavky zástupců nevidomých, projektant si myslím dost užil.

Důvodně se domnívám, že kritizovaný chybějící přejezd přes Podle Kačerova je součástí koordinované akce Kačerov - Spořilov - Záběhlice (realizace v dohledu, i za nějaké EU peníze). Holt A223 se zhmotnila dříve než A42.

A třeba sis nevšiml v Bartoškově ulici přes podjezdem trati nově zřízeného propojení vozovky a stezky (sklopená obruba, samozřejmě i s doplněným hmatným pásem pro davy slepců zde se vyskytujících ;o). Ten prošel, narozdíl od toho (potřebnějšího?) nájezdu proti ulici K Podjezdu (na fotu v textu někde u oranžového cyklisty, hned vedle zábradlí). Pytel betonu by to ale mohl napravit.

Vráťo, místo (vymazávaných) sprostých slov by pár dotazů pro objektivnější článek neškodilo... Střelba od boku nebývá vždy nejpřesnější. Tak prosím příště trochu spravedlivěji nadávat původcům. Třeba MČ, kde se prý mohou kola na novém úřadě zamykat u zábradlí ve vstupní hale, vlevo od vchodu (tak mi dnes doporučily slečny na informacích, když jsem se ptal po bezpečných stojanech).

Štěpán 26. 9. 2011, 13:08

Na konci máš celkem pravdu - projekt velké opravy Michelské je už letitý, jen co já se s ním setkal tak se oprava měla dělat už v roce 2009 a vlastní projekt může být tak kolem roku 2005. V Michelské jde nejspíš o provizorium "aby se něco otevřelo", protože podle projektu by mezi ulicemi U Michelského mlýna a Ohradní měl po západní straně vést cyklostezkochodník (oddělení čárou), křižovatka Michelská × Ohradní pak s instalovaným SSZ (bez cyklopřejezdů, tedy přecházení pěšky).

Pro zájemce k nahlédnutí část situace -> http://www.uschovna.cz/zasilka/D1LNEEFXE8P9DSJT-U2K
(2 MiB pdf, bez okráškování - mám to jen jako podklad k navazujícímu projektu)

Vratislav Filler 26. 9. 2011, 13:38

PrT: OK, tak přejezd na Podle Kačerova chybí, to chápu (mimochodem, jak to půjde dál? Cyklopruhy asi ne, když jsme na Praze 4 ;-) ). Bartoškovy jsem si všiml, mám to i nafocené. Legální je to ale jen ve směru dc, v odbočení vlevo plná čára.

Na té křižovatce by dva pytle cementu spravily hodně, ale teď tam od výrobce jaksi nejsou. A značky konce cyklostezky 20 metrů od obruby jdou na účet koho? To místo je prostě výsměch a výsměch si zaslouží. A já těžko začnu důvěřovat městské části, která staví věci, ze kterých se mi chce blejt.

újezďák 26. 9. 2011, 13:43

Vratislave , plnou čáru lze přejíždět při odbočování či objíždění překážky :)

Vratislav Filler 26. 9. 2011, 13:45

Ale, a to se píše kde? Přes plnou odbočovat nesmíš, ani ji nesmíš nákladem přesahovat. Jinak jasně, čára není zeď (ani zábradlí) - ale stejně.

Jiří 26. 9. 2011, 15:31

12VF:píše se to tady:

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (platné znění)

§ 18
Podélné čáry
Podélné čáry jsou
a) "Podélná čára souvislá" (č. V 1a), "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b); jsou-li
značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; značky č. V 1a se na stezce pro chodce a cyklisty označené značkou č. C 10a
rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty; značku č. V 1b je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,

Jiří 26. 9. 2011, 15:57

Mě potěšila ta legalizace průjezdu parčíkem u ulic Na Líše. Jezdívám tam po ránu s prckem na sedačce, alespoň nedávám blbý příklad.
Jenže podobně jako josuk jsem dospěl v letošní sezoně k závěru, že na kole (mám-li jet trochu svižněji než pěší) musím do hlavního dopravního prostoru. A tak tam jezdím. Klidně, sebevědomě.
Že Praha začne cyklisty řešit až ex-post po nárůstu elektrokol, na to se připravme. Tato garnitura si nás cyklistů všimne až v roce voleb.

jonáš 26. 9. 2011, 15:59

Při vyjíždění mimo vozovku. "Bílou čáru souvislou smí řidič přejet ve dvou případech. Za prvé když objíždí nějakou překážku a za druhé v případě, že vyjíždí mimo pozemní komunikaci, například do domovního dvora na soukromý pozemek a podobně", praví komentář. Cyklostezka asi je pozemní komunikace .. no.

újezďák 26. 9. 2011, 17:15

Podle mě z logiky věci V01a
1. u odbočování není napsáno, že přes plnou nesmíš odbočit :) podle mě nesmíš překročit a odbočit na dvojité plné....
2. pamatuju si to od případu Hlinka
3. přes plnou můžeš přejet, když třeba vyjíždíš na silnici a chceš se zařadit na druhé straně, neplatí to pokud na tvé straně je příkazová značka o směru jízdy... atd

Nákladem ji nesmíš přesahovat, pokud nemáš v cestě překážku kterou jinak neobjedeš

Vratislav Filler 26. 9. 2011, 21:59

Újezďák: A proč se na křižovatkách tam, kde se předpokládá odbočování, kreslí ta čára přerušovaně? Vždyť by stačila plná... ;-)

pekas 26. 9. 2011, 21:37

No jo, podle http://www.praha4.cz/files/=45419/18R-432-PR.doc , kde je jako autor projektu uvedeno http://www.aga-letiste.cz/ se není co divit. Specialisti na cyklotrasy to nejsou. O to víc by ale měla hrát svou roli městská část a její všemi placený inteligentní úředník.

Vratislav Filler 26. 9. 2011, 21:58

Pekas: Aga už v Praze leccos cyklostezkového vyprojektovala (se nezdá, ale patří mezi cca 5 firem, které v Praze cyklo opakovaně dělají, stačí se podívat do tabulky staveb na cyklo.praha-mesto.cz ). Tam na té Líše se nesešla koordinace, takže výhrady zatím odkládám. Dělali i ty Vršovice?

jonáš 27. 9. 2011, 10:22

Myslim že se hádáte zbytečně, už to tady bylo .. nemusí tam nikdo "zakazovat odbočování", když je jinde pozitivně definovaný, že jednoduchou plnou čáru smím překročit jen při a) objíždění překážky a b) vyjetí-najetí mimo pozemní komunikaci (na dvůr). U dvojitý čáry platí jen a) takže když ji máte před výjezdem ze dvorka, smola.

Tak snad leda že by cyklotrasa byla "mimo pozemní komunikaci" .. ale jak to chápu, patřej asi do pojmu "pozemní komunikace" i chodníky.

jonáš 27. 9. 2011, 10:23

Ovšem ve světle toho, že cestou z Kubelíkový musim předtim projet asi tři jednosměrky proti srsti, pokud to nechci rozsáhle objíždět, je jedna plná čára už bagatelní záležitost ;-)

Squish 27. 9. 2011, 10:39

Tak snad aspoň někoho rozveselí tohle (dotaz ohledně A23 u Folimanky, kde už zmizelove vodorovné značení).

Vážený pane,

v současné době probíhá cyklo investiční akce Výtoň - Na Slupi (značení, V20, opravy povrchů). Pak bude opraveno i pokračování páteřní trasy A23 v ulici Na Slupi i dále v Sekaninově ulici (Botič).

hezký den

Bc. Tomáš Mrázek
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
tiskový mluvčí
257 015 527
tomas.mrazek@tsk-praha.cz

újezďák 27. 9. 2011, 11:29

Vratislave nevím, jen říkám, že plná čára není nepřekročitelná svatá hostie :)

Něco pro osvěžení.
Dneska jsem v prostoru Brumlovky sledoval cca 50 kilovou slečnu jak s ní cvičí naložená dopravní Christiania :)
Měla to naložený svačinkama, čerstvým džusíkem a ovocem na prodej.
Snažila se to na přechodu dostat na chodník s celkem slušným nájezdem z dlažek a nic.... sestoupila a zuřivě tlačila až to nahoru vytlačila. Já měl červenou tak než jsem se dostal s pomocí tak to nějak zvládla.
Po nákupu novin jsem ji vyzpovídal na jejím prodejním stanovišti asi o 300 metrů dál před kancelářskou budovou.
Říkala, že je to děsně nestabilní, v zatáčkách když má naloženou korbu tak se naklání, kdekoliv je hrbol tak to v podstatě nepřejede a do kopce s nákladem je v .......

Tak už chápu proč potřebujeme široké a hladké cyklostezky, mladé ženy bez fyzičky by nemohly jezdit s nákladním kolem :)

Vratislav Filler 27. 9. 2011, 13:49

Újezďák: Teď jsi na to kápl! :-)

Squish: Folimanka bude možná mít docela zajímavé pokračování... (ale nechtěl bych to zakřiknout).

Jonáš: No, v místě, kde se ta čára má přejíždět (v oblouku zpod podjezdu, cyklista se musí řadit vlevo v tom podjezdu, tj. ve tmě), bych pro řidiče nějaký náznak toho, že se tam něco takového může dít, docela uvítal.

Squish 27. 9. 2011, 16:14

Vráťa: To jsem zvědav, nechceš to už zakřinout a rovnou to tu vykřiknout ? :)

pylma 27. 9. 2011, 17:07

Tak jsem si dneska projela kousek mezi Nuselskou a Gymnáziem v Přípotoční. Jako pozitivní vidím, že už kolem toho Botiče konečně nejezdím nelegálně. To mě moc potěšilo. Ovšem řešení křížení u toho železničního podjezdu je fascinující. To jsem zastavila a marně se snažila pochopit správný způsob použití. Cestou tam, i cestou zpět. Bez úspěchu.

A jako další perličku, kterou jsem bohužel neměla čím nafotit, přidám oritentační ceduli kousek před tímto přechodem směrem k Nuselské. Tam, se myslím, budou ve špičkách tvořit zácpy. Dnes v brzkém odpoledni tam stáli a nevěřícně na ni zírali jen dva cyklisté.

Vratislav Filler 27. 9. 2011, 19:23

Squish: Není rozhodnuto, takže ne.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat