Novinky na Praze 10

Publikováno: 07. července. 2014, 10 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 07. července. 2014, 10 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

Po stojanech na Praze 3 nás v redakci zaujaly i novinky z Prahy 10, která ve výstavbě cyklistické infrastruktury postupuje na základě cyklogenerelu z roku 2009 a celopražských plánů.

Tento rok se toho v této městské části událo již poměrně hodně a další novinky budou přibývat. Část letos vznikajících záměrů byla realizována i na základě akčního plánu, vyhotoveného v roce 2013. Radní zodpovědnou za zlepšování podmínek pro jízdu na kole je Ivana Cabrnochová.

Novinky na Praze 10 z nedávné doby - fialově. Připravované akce zeleně.


Jarní legalizace

Cykloobousměrky a legalizace průjezdu. To je jedna z oblastí cyklonovinek tohoto jara na Praze 10.

Nově je možno projíždět Starostrašnickou ulicí po tramvajové trati, kde byl vyměněn zákaz vjezdu za zákaz vjezdu motorových vozidel. Je to jeden z bodů z cyklogenerelu městské části a tato změna se připravovala zhruba dva roky. K danému místu vznikl i podnět na stránce Cyklisté sobě, který tak v podstatě potvrdil zájem veřejnosti o změnu, která již byla v pokročilém stádiu přípravy.

V květnu 2014 byla zřízena nová cykloobousměrka v ulici Pelyňková u Depa Hostivař. Jedná se o velmi starý návrh, který se poprvé objevil v roce 2008 v pasportu možných obousměrek od magistrátní cyklokomise.

Cykloobousměrka nakonec byla zřízena na základě akčního plánu z roku 2013. Mírně nekomfortní je vjezd do ulice Rabakovské, který je ošetřen krátkým úsekem vedení kola. Bohužel zde není možné vést legálně cyklisty do úseku se střídavým provozem, aniž by došlo k přestavbě signalizace. V rámci zřizování cykloobousměrky byly zvažovány různé alternativy, ale lepší řešení by si vyžádala stavební úpravy.

Poměrně zajímavý nový průjezd byl umožněn zřízením krátké cykloobousměrky v ulici Dvouletky. Legalizace proběhla v rámci proznačování cyklotras A234 a A244, ale lze ji využít i při cestě směrem do centra. Tímto směrem lze nyní projet legálně celým sídlištěm Solidarita od Úvalské až pod Dětskou a vyhnout se tak rušnějším ulicím V Olšinách a Černokostelecké. Vznikla tak zajímavá alternativa pro lidi preferující menší provoz.

Doplněný salám u Baumaxu

Cyklostezka podél Baumaxu na cyklotrase A23 se stává alespoň trochu logičtější. Dříve vybudované úseky na západní a východní straně Baumaxu byly nyní propojeny novou stezkou podél Záběhlické. Při budoucí rekonstrukci křižovatky Záběhlické a Bohdalecké má navíc vzniknout přejezd pro cyklisty na jižním ramenu křižovatky, čímž tato stezka dostane o něco větší smysl. V příštím roce se má také rekonstruovat ulice U Plynárny, při které by se dalo zkvalitnit vedení cyklotrasy A23. Máme naději, že by mohlo dojít k humanizaci již existujícího cyklochodníku a vznikl by tak chráněný průjezd, který by zároveň značně prodloužil salámové stezky od Baumaxu.

Zde již stezka pokračuje. A možná i přejezdů doleva přes ulici se v budoucnu dočkáme.

Cyklotrasy

Nově proznačenou cyklotrasu A234 jsme již lehce nakousli při zmínce o cyklobousměrce Dvouletky. Značení A234 začíná na kruhovém objezdu V Olšinách, kde jde jen o dopravní značení. Prochází právě přes cyklobousměrku Dvouletky a dále Tuklatskou, V Úžlabině a Plaňanskou. V těchto ulicích nebylo třeba dělat žádné úpravy.

Přesmyk z Plaňanské do Cerhenické přes Počernickou je v severním směru zajištěn novým příčným průjezdem přes Počernickou přimknutým k přechodu. Za Počernickou pokračuje trasa jako A244. V těchto místech byla v Cerhenické zřízena cykloobousměrka. Ta byla opět již dlouho v seznamu KCD z roku 2006 (zřízení tedy trvalo 8 let). Zajištěna je povoleným průjezdem po chodníku. Je tak třeba jet maximálně ohleduplně.

Cykloobousměrný průjezd v Cerhenické.

Po projetí touto obousměrkou trasa pokračuje Malešickým parkem a ulicí Nad Kapličkou až k Malešické, kde zatím končí. Mezi Malešickou a ulicí Nad Kapličkou došlo k legalizaci krátké propojky. Po přijetí na Malešickou můžete dále zamířit směrem na Chmelnici a k Židovským pecím.

Další z nově proznačených cyklotras je trasa A42 z Edenu přes Slatiny do Záběhlic, s dvěma proznačenými (avšak nečíslovanými) odbočkami na Zahradní Město. Trasa začíná u podjezdu pod tratí v Bohdalecké ulici. Se samotným podjezdem bohužel kvůli nedostatečné šířce nic uděláno být nemohlo. Byl zlegalizován celý chodník až na Bohdalec. To je výhodné zvláště pro cest do kopce. Směrem dolů se dá jet bez problémů v provozu.

Průjezd na trase A42 mezi ulicemi Nad Elektrárnou a Průhonická vede přes soukromý pozemek a je pouze pro bezmotorovou dopravu. Vozová cesta, která tam vznikla, byla nedávno pro auta zneprůjezdněna doplněním chybějícího pole plotu. Pro průjezd je tak jen úzká mezera v plotě. Je otázkou, zda má šířku alespoň jeden metr. V Průhonické ulici zatím navazující značení nevzniklo. Dále je tak nutné pokračovat dle vlastních orientačních schopností.

Příjezd po A42 do Slatin

A42 však pokračuje až k Záběhlické, kde by měla na zcyklostezkovanou cestu podél zadního plotu železničního depa navazovat nová lávka přes Botič. Ta ještě nestojí, nicméně by měla být v brzké době dostavěna. Mostek se přiveze na místo již smontovaný, takže se není třeba bát nekonečné výstavby.

Tato stavba zajistí spojení až do ulice Podle Náhonu, na Spořilov a k Hamerskému rybníku. Mostek by tak měl ulevit chodníku v ulici Na Lávce, který je v současnosti hojně využíván cyklisty. Je to jedna z dalších celopražských akcí, které se realizují se zpožděním. Konkrétně na tento most byly vyčleněny prostředky již v rozpočtu 2013.

Propojení, které zajistí připravovaný mostek.

Hamerský rybník jsem již zmiňoval. Zde by měla v rámci značení A23 / A42 proběhnout navazující legalizace průjezdu cyklistů. Cesty podél rybníka, které byly v havarijním stavu, navíc byly kompletně zrekonstruovány. Vznikne tak spojení například k Hostivařské přehradě. Dále se Praha 10 chystá nově upravit  prostor před kostelem Narození Panny Marie v Záběhlicích.

Nový povrch kolem Hamerského rybníka

Staví se také kus stezky na místě pěšiny mezi ulicemi K Vodě a U Záběhlického zámku. Nepřehledná křižovatka U Záběhlického zámku bude řešena přechodem a přejezdem. Pak možno pokračovat po A41 na Jižní Město. Nejisté je pokračování A23 směr Hostivař, vyšlapaná cesta přes Trojmezí není stabilní a cestu podél Botiče se majitel rozhodl uzurpovat a časem zneprůjezdnit.

Moskevská

Mezi novinkami nelze opomenout ani probíhající kompletní rekonstrukci Moskevké, kde se městské části podařilo zkoordinovat všechny investiční akce a zajistit kompletní renovaci a přestavbu uličního prostoru. Zatím je hotová horní část od Sportovní ulice severněji. Stoupací cyklopruh se opravdu povedl. V klesání nám to však tak skvělé nepřijde. Také dlažba je občas nově položena s opravdu velkými mezerami, což je důsledek kompromisu s památkáři požadujícími pokládku již oježděných kostek, které nejdou vyskládat tak těsně k sobě. Celkově se ale jedná o opravdu jedinečnou proměnu běžné ulice na promenádní třídu. Více o tamních opatření pro cyklisty se dozvíte ze speciálního článku, který připravujeme.

Na Moskevské se v mapě i v reálu začínají objevovat cyklopruhy.

Co se ještě připravuje?

Mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční je dlouhodobě v plánu výstavba mostku pro bezmotorovou dopravu. Jedná se o místními požadované propojení v místech, kde Botič vytváří zbytečnou bariéru. Výstavbou mostku by vznikla klidná alternativa k průjezdu Vršovickou ulicí. Bohužel se však zdrželo projednávání záměru a letos se již stavba nestihne.

Budoucí paralelní propojení - lávka přes Botič.

Na Francouzské ulici dojde k rekonstrukci zastávky Krymská. Zastávka by měla být přestavěna na vídeňský typ a měla by tak být komfortnější pro průjezd cyklistů ve stoupání – omezení úzkého hrdla vozovky ve stoupání. Zároveň s touto akcí bude kompletně opraveno náměstíčko tvořené ulicemi Francouzská, Voroněžská a Donská.

Správa železniční dopravní cesty dále připravuje rekonstrukci železniční trati v úseku Vršovice–Hostivař. Je zde plánován vznik dvou nových zastávek Eden a Zahradní Město. Vznik těchto zastávek způsobí zrušení trati přes zastávku Praha-Strašnice. Toho by ráda využila městská část a ze zrušené trati vybudovala novou rekreační zónu pro oblast pro Strašnic a Záběhlic. Představou městské části je částečné zachování železničních prvků jako připomínky původního využití a zároveň vybudování in-line dráhy a cyklostezky.

Desítka také veřejnosti představila aktualizaci svého cyklogenerelu. Kdo se nezúčastnil veřejné prezentace, má stále šanci se vyjádřit. Aktualizovaný cyklogenerel je k nalezení na internetové stránce  městské části a až do konce července je možné k němu zasílat připomínky.

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat