Vršovická po rekonstrukci tramvajové trati: 1. etapa

Publikováno: 17. prosince. 2015, 13 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 17. prosince. 2015, 13 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

Připravovaná rekonstrukce tramvajové trati ve Vršovické ulici v nás již od počátku vzbuzovala obavy. Rozšiřování tramvajového pásu a zastávek mělo zásadně ovlivnit profil jízdních pruhů, a tím významně zasáhnout i do charakteru cykloopatření. Podpora cyklistické dopravy procházela právě v době přípravy rekonstrukce nejtemnějším obdobím nedávné historie – nedalo se tedy očekávat, že bude v tomto ohledu vše dobře ohlídáno. Natož že by v rámci tak rozsáhlé rekonstrukce, probíhající v jednom z nejvýznamnějších integrovaných koridorů Prahy, došlo k důslednému zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy na kole.

Nyní je dokončená první etapa rekonstrukce, 1,5 km mezi Bělehradskou a Moskevskou. Jaké jsou výsledky? Podívejme se na jednotlivé úseky.

1_etapa-mapa

Zrekonstruovaný úsek je dlouhý 1,5 km.


Otakarova – zastávky nádraží Vršovice

Původně tudy vedly dva jízdní pruhy v každém směru a cyklopruhy. V řazení před křižovatkami s Bělehradskou a ul. U Vršovického nádraží pruhy nebyly, směrem z centra byl piktokoridor. Rekonstrukce tramvajové trati se zde omezila na položení zatravněného svršku a výrazné rozšíření ostrůvků zastávky Nádraží Vršovice. Tramvajový pás se mírně rozšířil a uliční profil se změnil: jeden ze dvou jízdních pruhů je nyní pruhem parkovacím. Přibyla také křižovatka pro odbočení doleva do areálu bytových domů a benzínky při ulici Perucká.

Na kole tedy teď jedete podél zaparkovaných aut, což oproti předchozímu stavu znamená znatelné snížení komfortu. Nabízí se otázka, zda alespoň v jednom směru nemohl být cyklopruh posunut až za parkující auta (časem pak vyvýšen a upraven na kodaňský pás). U vršovického nádraží byl mírně prodloužen cyklopruh směrem z centra. Mohl by být jistě delší ještě o dalších cca 15 metrů, levý odbočovací pruh nemusí být zdaleka podél celého zastávkového ostrůvku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ostrůvek zastávky Otakarova se neměnil, směrem z centra začínají změny až od křižovatky s ulicí Na Zámecké.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Build it and they come. Platí i pro parkovací stání. Nově jich zde v obou směrech vzniklo asi 150. To si zapamatujte, až bude zase někdo frflat, jak cykloopatření ubírají parkovacích míst, nebo až se zase někde budou cukat, že nemůžou ubrat ani dvě parkovací stání na bezpečný výjezd z cykloobousměrky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chování řidiče a zcela pustý chodník vpravo vzbuzují otázku, zda cyklopruh před parkujícími auty není alespoň na tomto místě z hlediska komfortu již překonaným řešením.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nové odbočení doleva, na snímku vidíte zamazané původní nepřímé odbočení pro kola. Sloupy vpravo půjdou časem asi pryč. Nebo ne?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cyklopruh je o něco delší, ale kdyby nebyl zbytečně dlouhý levý řaďák, mohl cyklopruh určitě sahat až k tomu místu, kde začíná zelený ostrůvek.

schema_upravy_pred_nadrazim

Aspoň nějak takhle. Každý metr se počítá.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Směrem do centra se u zastávek Nádraží Vršovice z hlediska řazení nic nemění, ostrůvek zabírá prostor dřívějšího stínu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…a za zastávkou hups do středu vozovky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nebo ne? Cyklistka nám jízdou napravo od namalovaného cyklopruhu dává najevo, že odstup od vozidel přikázaný bílými čarami pro ni není komfortní.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

No a odsud dál je všechno stejné jako dřív. Snad byste nechtěli nějaké bezpečnější řazení v křižovatce, že.


U Vršovického nádraží – Petrohradská

V tomto úseku nedošlo k velkým změnám. Úsek směrem z centra s piktokoridorem a řazením rovně z pravého odbočovacího pruhu je po rekonstrukci zcela stejný. Průjezd kolem ostrůvku přechodů u vršovického nádraží má v obou směrech 3,75 metru, což je sice nepříjemné, ale beze změny chodníkových obrub nebylo možné to řešit jinak. Směrem do centra je stav také zatím beze změny, ale přítomný cyklopruh nemá normované parametry, byl patrně ponechán „na dožití“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za Petrohradskou je nově zkrácený přechod, trochu kaňon, ale co se dá dělat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Začátek „historického“ cyklopruhu. Je vidět, že nemá parametry odpovídající současným předpokladům.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ani tady se nic nezměnilo. Piktogramový kanál podél kolony do řazení 3,75 metru. Aspoň tam časem bude možné zřídit víceúčelový pruh.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve směru z centra je vidět, že dříve nouzové ostrůvky byly provedeny stavebně. Pruh je i nadále stažen na 3,75 metru, což sice dovolí víceúčelový pruh, jinak to ale za mnoho nestojí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Před křížením s Petrohradskou beze změny. Jak brzy uvidíte, tak naštěstí.


Petrohradská – Sportovní

Velké změny proběhly naopak v úseku Petrohradská – Sportovní. Tramvajový pás tu byl rozšířen o více než půl metru, aby po něm mohly jezdit autobusy. Až do úrovně ulice K Botiči je ale snížený, což umožňuje předjíždění cyklistů s větším odstupem (nejede-li zrovna autobus nebo tramvaj). Směrem z centra byl v projektu navržený cyklopruh, k jeho realizaci ale nedošlo – od ulice K Botiči dál vede podél parkovacích stání úzký pruh se zbytkovým piktokoridorem. Nebylo realizováno ani naprojektované místo pro přecházení na západním konci zastávky Bohemians. Směrem z centra zůstává úsek také bez jakýchkoliv opatření v řazení před Sportovní.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eh? Piktokoridor do zásobovacího stání? Jak je vidět, tady je to jaksi nedoladěné…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na úrovni ulice K Botiči končí tramvajový pás v úrovni vozovky. Rekliktní piktokoridor dále neodpovídá šířkově. Ale pořád je lepší, když tam takhle zůstal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tuhle fotografii přikládám, abyste viděli, kde na Vršovickou ústí cyklostezka podél Botiče (za parkujícími auty vpravo). Zajímá-li vás, jak se z ní dostanete do protisměru, odpověď je nasnadě: Legálně a bezpečně nijak. Na nové příčné vazby se v rámci rekonstrukce dbalo jen tam, kde byly potřeba pro auta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Před ulicí Sportovní zůstává, pokud jde o cykloopatření, velké NIC.


Směrem do centra se situace změnila dost zásadně. Původně dva úzké pruhy byly nahrazeny širokým pruhem s piktokoridorem. Jen škoda, že se sem nevešel plnohodnotný cyklopruh, při užší koordinaci by to určitě bylo možné. Od zastávky dál až ke křižovatce s Petrohradskou jsou ale v řazení také dva úzké pruhy, a tím pádem pro cyklisty nic.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolem Bohemians směrem do centra vede piktokoridor, jak vidno, šířka pruhu je celkem OK. Kdyby se ale snažili jen o malinko víc (a třeba jen o pár decimetrů ubrali na zastávce a té zdvojené obrubě), vešel by se i cyklopruh.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A na tomto místě můžete na kole udělat něco hodně ošklivého: odbočit doleva na cyklostezku, která nemá legální napojení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Protože kdo by odbočoval až tady, navíc přes nepříjemné řazení. I zde zůstává NIC, ale poloha sloupů naznačuje, že časem se sem něco vejde.


V místě tedy nevzniklo žádné napojení cyklostezky podél Botiče na směr do centra a i nadále se na tuto cyklostezku nedá ve směru od ulice Sportovní legálně odbočit. Proč taky, když je to „jenom“ v koridoru hlavní městské trasy A421. Jenže cyklista si poradí. V úseku jsou dva výjezdy pro autobusy na tramvajový pás, kterých je možné prasácky využít. Buďto rovnou za zastávkou odbočíte vlevo přes tramvajový pás, seskočíte obrubu dolů a pokračujete přímo na cyklostezku, nebo se po tramvajovém pásu kousek projedete a využijete druhého snížení pro odbočení doleva do ulice K Botiči. Bojíte-li se tramvají, můžete samozřejmě jako doposud použít jižní chodník. Ano, celé je to nepochybně nelegální, jedná se ale o praktický důsledek zanedbaného řešení pro jízdu na kole. Že byste tam chtěli legální a komfortní napojení stezky jako v Kodani? Zapomeňte na to, jste v Praze, tak jste infrastrukturou opět donuceni k prasení.

vrsovicka_cyklogenerel

Sportovní ulicí přichází hlavní celoměstská trasa A421, podél Botiče pokračuje trasa A23. Rekonstrukce trati toto propojení ignorovala.

schema_jizdy_sportovni

Pro jízdu v koridoru trasy celoměstského systému A421 můžete použít snížené obruby nájezdů na tramvajový pás k prasení podle červených šipek. Netroufáte-li si na to, můžete od Sportovní prasit mezi chodci podle modrých šipek (což bylo možné i dříve). Průjezd v opačném směru (podle fialových šipek) je legální. Infrastructure makes crime.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tak vy byste tam chtěli něco jako tohle? Tak na to můžete zapomenout!


Sportovní – Moskevská

Úsek Sportovní – Moskevská byl v době fotografování hotový jen před křižovatku s Minskou. Směrem z centra zůstává souvislý piktokoridor, situace se nezměnila až po křižovatku s Moskevskou. Zde byla z neznámých důvodů zrušena jízda přímo z pravého odbočovacícho pruhu, piktogramy byly dokonce vymazány. Přes křižovatku od něj dokonce ještě vede piktokoridor, řazení ale zaniklo.

pred_moskevskou_chyba_v_razeni

Před křižovatkou s Moskevskou není řazení dovolující jízdu na kole přímo z pravého pruhu, současně ale není předsunuté stání v pruhu pro jízdu přímo. Evidentní fail nebyl napraven.

Směrem do centra zůstává také piktokoridor, a to i v křižovatce s ulicí Na Louži, kde je vpravo od pruhu s piktokoridorem více než metr široký vyšrafovaný stín. Nepřítomnost cyklopruhu v těchto místech je normální výsměch.

minska_chybejici_ckp

Šířkové poměry zde zřízení cyklopruhu dovolují. Na křížení tramvajových kolejí by byla zvýšená ochrana více než žádoucí, navíc by bylo dobré protáhnout jej menšími kostkami nebo živicí.

Nejméně příjemné místo ale najdete ve směru do centra před ulicí Sportovní. Tady se změnilo řazení, pravý pruh je nově odbočovací doprava a hádejte, co musíte udělat pro jízdu přímo? Ano, řadit se naprosto zbytečně do kolony vlevo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Směrem do centra byl rozšířen přechod u ulice Obloukové. Následuje řazení před Sportovní. Chcete-li ho projet přímo podle předpisů levým pruhem, je žádoucí zabrat hned tady pruh a držet si ho…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…dokud nezůstanete zaseklí v koloně, kterou jste mohli bez problémů objet. Kdyby byl pravý pruh povolený pro jízdu na kole přímo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stejně jako je to o dva bloky dál u Petrohradské. I zde byste pokračovali do piktokoridoru. Signalizace to také dovoluje, ale „prostě“ se na to zapomnělo. Mimochodem, tady už na kole při jízdě podle předpisů zdržujete auta za vámi. Další důkaz nevhodnosti řešení.


 

Že by se na Praze 10 někdo špatně vyspal a na tyhle věci zapomněl? Každopádně je tento úsek nově horší, než byl, a příležitosti ke zlepšení nebyly využity.

Závěr

V rekonstruovaném úseku Vršovické nebylo vůbec vyřešeno napojení cyklostezek podél Botiče. Dílčí zhoršení silně převažují nad dílčími zlepšeními. K jednoznačnému zhoršení došlo ve směru do centra před ulicí Sportovní.

Rekonstrukce v této podobě by možná byla úspěchem, kdyby byl předchozí stav „nulový“ a my byli někdy v roce 2009. V roce 2015 je rekonstrukce Vršovické promarněnou příležitostí k realizaci skutečně bezpečného a atraktivního řešení například v podobě kodaňských pásů. Skutečnost, že byla do všech křižovatek doplněna předsunutá stání, tristní výsledek nezachrání.

Rekonstrukce bude pokračovat až po Kubánské náměstí. Projekt je víceméně veřejný, jeho chyby jsou známy. Dokáží se ale TSK s Dopravním podnikem zkoordinovat natolik, aby návazný úsek úsek dopadl lépe?

Poznámka 20. 12.: Teprve po vydání článku jsem se dozvěděl, že se v některých úsecích bude cyklistické značení obnovovat, někde tedy budou chybějící piktokoridory doplněny. Vzhledem k několika rozladěným insiderským reakcím, které jsem po vydání tohoto článku obdržel, se pokusím zpracovat v dohledné době hlubší analýzu příčin vzniklého stavu s tím, že se pokusím získat i vyjádření znalců, případně je přesvědčit, aby svůj komentář k tématu prezentovali na těchto stránkách přímo.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Adam 17. 12. 2015, 13:19

Z toho odbočení k Botiči bych nedělal takové drama. Jasně, je to špatně, ale stačí to střihnout doleva o ulici dřív Obloukovou a jsem u Botiče úplně v klidu.

Vratislav Filler 17. 12. 2015, 14:32

Adam: Jenže od Sportovní (tj. od Moskevské a Vršíčku, potažmo od Vinohrad jako takových, protože jezdit z Chorvatské dolů jinudy než Moskevskou je opruz) se tam nedostanu stejně. Štve mě to osobně, protože zrovna takhle už pár let jezdím.

Jenda 17. 12. 2015, 16:31

Adam: Jak píše VF. Taky jsem jezdil Sportovní z Vinohrad. Navíc před gymnáziem byl zákaz vjezdu (nevím, jestli pořád je).

> Nabízí se otázka, zda alespoň v jednom směru nemohl být cyklopruh posunut až za parkující auta

Nemohl. Zrovna dneska jsem musel objíždět příčně zapíchnutou dodávku v ulici Na Příkopě. Na cyklopruhu v silnici by to nebyl problém, prostě bych se vyhnul. Tady to byl manévr.

> Kolem Bohemians směrem do centra vede piktokoridor, jak vidno, šířka pruhu je celkem OK.

Mně z té fotky vrsovicka_dc_u_bohemians.jpg nepřijde, že by tam auto mohlo cyklistu normálně předjet.

> A na tomto místě můžete na kole udělat něco hodně ošklivého: odbočit doleva na cyklostezku, která nemá legální napojení.

Nemůžu, je tam z druhé strany obrubník.

Vratislav Filler 17. 12. 2015, 16:37

Jenda
- Pruh za auty je na delší debatu, dřív jsem byl také zastáncem pruhů před parkujícími auty, ale postoj přehodnocuji. Auto parkující v cyklopruhu, PČR obecně nepovažuje za překážku v provozu a po podání se nanejvýš po čase podívá, jestli tam to auto není. Zato v pruhu za auty je to překážka v provozu neoddiskutovatelně a tudíž spolehlivě na odtah. Což si většina řidičů uvědomuje a hlupáky o tom lze přesvědčit jeho realizací.

- Pruh kolem zastávky Bohemians d.c. je skutečně OK, i když to tak na fotce nevypadá. Má víc než minimum pro piktokoridor (3,75 m). Mohlo to ale být 4,5 a byl by tam i cyklopruh.

- Obrubník je pří jízdě od Sportovní směrem dolů, to se dá :-) . O kus dál, do ulice U Botiče jsou pak obruby nízké obě :-)

Petr Dlouhý 17. 12. 2015, 22:49

Mě hlavně podle fotky přijde, že je zde opět cyklopruh vedený dveřní zóně parkujících aut. Tady navíc zcela zbytečně. Klidně mohl být cyklopruh o něco víc vlevo, končit tam kde končil pruh předtím. Klidně mohli auta parkovat jedním kolem na chodníku.

Je potřeba, aby začaly vznikat celistvé úseky kvalitních cykloopatření, a zrovna tohle je spíš opakem.

David 18. 12. 2015, 00:27

Pruh před či za auty? Velká část toho parkovacího pruhu zde bývá často prázdná (alespoň podle průjezdů, které jsem zde absolvoval). Viděl bych to také jako důvod, proč vést cyklopruh až mezi auty a chodníkem. Navíc zde nejsou chodci, kteří by jako v Hybernské z nenadání a odevšad mohli vstupovat do cyklopruhu - provoz chodců je tu oproti centru prakticky zanedbatelný.

vlákno 18. 12. 2015, 12:41

150 parkovacích míst, to je celkem nálož a spousta plochy. Na ulicích, kde je dost místa jako tady to nevadí, ale měly by se sem přesunout stání z okolních úzkých ulic, kde se parkuje na obou stranách a zabraňuje to obousměrnému průjezdu kol. Přístup autem k domu tím zůstane zachován. Nemusí mít každý auto před domem, stejně jako každý nemá zastávku MHD před domem.

Milan 18. 12. 2015, 20:39

Odbočení z východu k Botiči a mimo jiné k finančnímu úřadu, byl i předtím zoufalý. Doplněný o směrování před křižovatkou mi nedává jinou šanci než najet v křižovatce na chodník a křížení Vršovické absolvovat pěšky a s kolem ve svých. Zastavit v zúženém místě, slézat s kola a pokoušet se vylézt na chodník nebo to rovnou zalomit doleva, to nemám odvahu. Faktem je, že tohle jezdím pracovně, tedy na skládacím kole, což není terénní speciál.

Jinak je to obecně úzké (šikany i cyklopruhy a místa s pikťákem, ale i pruhy pro auta), takže trochu o strach.

Ta prázdná parkovací místa v území nikoho taky nechápu. Proč by tam kdo parkoval, když tam nic není? Proč to tam dělali?

Jenda 18. 12. 2015, 21:29

Milan: Než tohle, tak to radši jedu oklikou Petrohradskou.

Milan 19. 12. 2015, 01:46

Jenda:
Petrohradská je z Hostivaře docela zajížďka a žádná slast (před FÚ doleva na vícečetné křižovatce). U seřadiště zase hrozný slalom mezi dírami a záplatami, na neodpruženém kole fuj. Cesta z jihu (U Plynárny) - obsahuje víc špatných míst než ta V Olšinách - Vršovická.

Vjet na chodník je nelegální, ale nechat přejet auta a pak povoleně přeběhnout s kolem v ruce, je ještě relativně malé zlo. Kdybych to chtěl zalomit rovnou, přikvapil bych řidiče a dřív nebo později by mne někdo smetl. Přijíždím po hlavní a tedy s davy aut. Stejně tak pokus zastavit u pravého kraje a utéct na chodník nebo počkat a následně to zalomit doleva je nebezpečný, protože při slézání se stávám širším než při jízdě a řidiči to tam nečekají.

Prostě je to tam hloupé, ale co nadělám. Nakonec Příkopy jsou legální a když tam parkují dodávky, je to ruská ruleta. Nikdy nemůžu vědět, kdo zpoza parkující dodávky vyskočí přímo před kolo. Oproti tomuhle legálnímu místu je vynucený nelegální manévr na Vršovické ještě zlatý a bezpečný. Po chodníku jedu samozřejmě krokem.

josuk 20. 12. 2015, 16:07

Jel jsem tam zatím jen párkrát autem: střídání průběžného pruhu vpravo, vlevo, kličkování na rovném úseku, přechody, chodci, zaparkovaná auta, nutnost sledovat značky o řazení, cyklopruh najednou uprostřed – přitom rušná ulice by si zasloužila spíše klidné a intuitivní vedení řidičů, bez překvapení. Kvůli bezpečnosti určitě! Určitě zhoršení.
Na skútru: legálně prakticky jen v koloně s minimem možností předjetí a nebezpečím plynoucím z klikaté jízdní dráhy a množství barvy na vozovce. Zhoršení.
Na kole: cítím zhoršení, jak dobře popsáno v článku.
jako chodec: kratší přechody určitě pozitivní, ale jinak nějaké zlepšení moc necítím, světelná signalizace s dlouhými intervaly i když nic nejede… zábradlí, nevím, bezpečnější zatím asi jen papírově..
Nenapadá mě, pro koho se to stavělo…kvůli čerpání fondů? nebo kvůli rozšíření zóny placeného stání, která má být snad někdy od dubna..??
Tak asi uvidíme časem.. :-(

Vratislav Filler 21. 12. 2015, 01:17

Teprve po vydání článku jsem se dozvěděl, že se v některých úsecích bude cyklistické značení obnovovat, někde tedy budou chybějící piktokoridory doplněny. Vzhledem k několika rozladěným insiderským reakcím, které jsem po vydání tohoto článku obdržel, se pokusím zpracovat v dohledné době hlubší analýzu příčin vzniklého stavu s tím, že se pokusím získat i vyjádření znalců, případně je přesvědčit, aby svůj komentář k tématu prezentovali na těchto stránkách přímo.

Josuk: Ne, výsledek je prostě jen důsledkem reálných vztahů mezi jistými pražskými institucemi, kdy se na vyvolané investici každý snaží urvat, co se dá, a co policajt dovolí. Plus samozřejmě nereálná snaha nacpat do toho koridoru všechno včetně parkování, které, na rozdíl od tramvajové trati, jízdních pruhů, cyklopruhů a chodníků, může být řešeno jinde.

Jiří Bernášek 22. 12. 2015, 15:36

K tomu poslednímu úseku (Minská-Moskevská): Náhodou tam bydlím, sleduji celý průběh rekonstrukce, a řekl bych že jde spíše o dost ošklivý nedodělek. Doufám že to brzy bude dotaženo do konce. Nejenže bylo přestavěno pouze tramvajové těleso, zatímco na přilehlé vozovce zůstaly stejně ohavné jámy jako dříve (naštěstí se na nich už zase parkuje, ale projet tam v době provizorního režimu bylo v tomto ohledu zoufalství), především ale dopravní značení je tam nyní v katastrofálním stavu-nestavu. Nevím co na zachování/obnovení cykloopatření v tom úseku říká projekt, faktem ale je že při výměně sloupů byly veškeré dopravní značky demontovány - a položeny na zem v blízkosti původního umístění. A tam jsou dodnes, třebaže nové sloupy jsou dávno postaveny, rekonstrukce skončena a stavební firma pryč. Na vozovce tak stále máme v pravém pruhu (před křižovatkou s Moskevskou) piktokoridor i staré předsazené stání, jen svislé značení prostě chybí (pokud zrovna nějaký dobrák tu volně ležící značku neopřel o patu nového sloupu, jak se občas děje). Není to ostatně jediná takto postižená značka, v protisměru se takhle válí po zemi zákaz odbočení do ulice Na Louži, myslím že i některé další značky v okolí. Na náměstíčku Vršovická-Minská zase stojí staré i nové sloupy vedle sebe, snad s tím ještě něco udělají... A pokud jde o vyšrafované stíny tamtéž (kam by pasoval cyklopruh), to byla před rekonstrukcí parkovací stání, jen je někdo bez další návaznosti zrušil (a asi neměl žaludek na to, aby řešil nově celou rozsáhlou křižovatku).

vlákno 22. 02. 2016, 13:26

Inspirace z Brna: http://www.brnonakole.cz/mestska-trida-stefanikova-ktera-muze-byt-inspiraci-pro-celou-cr/

Celkově zajímavý přístup města k designu ulice, můžeme si nechat s DPP a TSK nechat zdát. Zaujal mě zelený pás na tramvajovém tělese, který má být z umělé trávy, schopné zadržovat dešťovou vodu a umožňující pojíždění vozidel.

Vratislav Filler 23. 02. 2016, 11:36

vlákno: Jo, Vinohradská mohla být podobná (byť je o něco užší). Ale nebude, protože Praha a Praha 2.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat