Karlínská zóna: změna k horšímu?!

Publikováno: 27. května. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 27. května. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Pokud sledujete náš portál Cyklisté sobě, tak již jistě pár dní víte, že se pro Karlín připravují velké změny. Zavádí se zde mnoho let plánovaná zóna placeného stání a s ní jsou připraveny i velké změny pro tamní cykloobousměrky. Část se jich má rušit, ve zbytku mají být piktokoridory vybroušeny a nahrazeny cyklopruhy. V podstatě se jedná o zásadní nabourání karlínské zóny, tak jak ji známe a používáme dnes.

vk_karlin-T30

Historický exkurz

Karlínská zóna 30 již od svého zavedení v roce 2012 vyvolávala silné emoce. Zaznívala chvála i kritika (např. zde). Bylo vydáno několik studií vyhodnocujících přínosy a zápory, byla navržena možná řešení problematických míst (i na tomto webu). Na stránkách časopisu Silniční obzor se strhla diskuze o negativním vlivu zóny 30 na nehodovost v lokalitě. TSK-UDI v časopise publikoval studii poukazující na zhoršení nehodovosti, architekt celé dopravní proměny Karlína Tomáš Cach poukázal na fakt, že ve studii TSK-UDI nepřesně vybral oblast realizace zóny 30, což přineslo zkreslení výsledků. Dle Tomáše Cacha nenastalo u nehodovosti po zavedení zóny a cykloobousměrek zlepšení ani zhoršení. Dodejme, že se ale se zónou 30 rapidně zlepšila prostupnost Karlína pro cyklodopravu.

Nicméně z širokých diskuzí vzešly v podstatě tyto návrhy ke zlepšení karlínské dopravy:

  1. Vyřešit otřesné divoké parkování, které komplikuje pohyb kol a pěších. (Tedy zavést placené stání a postihovat nelegální parkování).
  2. Nahradit zákazy vjezdu motorových vozidel (B11) za klasické značky určující jednosměrky (B2) s dodatkovými tabulkami pro vjezd kol (E12). Tím se sice spotřebuje více plechu na značky, ale bude to celkově pro všechny srozumitelnější.
  3. Vylepšit zpomalovací prahy a značení v Pernerově. (Časté překračování max. povolené rychlosti a nedávání přednosti zprava).
  4. Dále pracovat na stavebních úpravách zóny 30, které by přinesly kýžený psychologický efekt zklidnění oblasti, který je v současnosti nedostatečně zajišťován pouhým vodorovným značením na vozovce.

Současnost

A zde se dostáváme do současnosti, kdy jsou pomalu zřizovány zóny placeného stání. Ty by měly konečně regulovat naprosto nepředstavitelnou parkovací anarchii. Nehledě na to, že mnohé případy divokého parkování mohly a měly být policií řešeny mnohem důrazněji již nyní před zřízením zón.

vk-karlin-machoparking (2)

Zřízení zón placeného stání v minimální variantě by v podstatě pouze znamenalo zahrnutí současných legálních parkovacích stání do zóny, přidaly by se patřičné značky a nainstalovaly by se parkovací automaty. Samozřejmě je ale podobný zásah vhodnou příležitostí pro další změny: třeba k zmiňované výměně zákazů vjezdu motorových vozidel (B11) za klasické jednosměrkové značky (B2) nebo cokoliv dalšího, co by kdo uznal za potřebné a užitečné..

znacky_B11_B2

Budoucnost

Navržená opatření se zřízením placeného stání ale nepřináší jen tyto očekávané a poměrně logické změny. Připravovaná podoba zcela nelogicky současně ruší část cykloobousměrek v Karlíně. Dlouhodobá snaha o změnu tohoto záměru ze strany KCD (Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu) a městské části byla neúspěšná. Zrušení bylo potvrzeno vydáním opatření obecné povahy na úřední desce městské části (zde). V současnosti běží třicetidenní lhůta na podání připomínek a námitek.

Rušení již funkčních cykloobousměrek? A to tu máme usnesení Rady z letošního ledna, které mimo jiné praví: „Cykloobousměrky by měly být realizovány všude, kde to umožňuje současně platná legislativa a to podle návrhových listů pro cyklodopravu, jež se shodují s konceptem aktualizace TP 179.“ 

V Karlíně si pro změnu již fungující cykloobousměrky ale raději zrušíme. Proč se také zabývat nějakým usnesením Rady nebo třeba ideou plošného zprostupňování území pro bezmotorovou dopravu? Pche.

schema_likvidace_karlina

Kromě rušení cykloobousměrek v některých úsecích by ale mělo dojít i k výbrusu piktokoridorů a jejich nahrazení cyklopruhy. To se jeví na první pohled možná jako nevinný detail, ale v zásadě se jedná o velký krok zpět do podobných pekel, v jakých jsou i jiné městské části.

Cykloobousměrka nemusí mít cyklopruh

Je to takový evergreen: představa, že se cykloobousměrka neobejde bez protisměrného cyklopruhu. Někteří policisté a městské části tuto ideu přímo zbožňují. (Ostatně ji preferují i zastaralé TP179, jejichž aktualizace se připravuje). Zbožňují ji natolik, že se dokonce pro jistotu letos se změnou předpisů měnila i dodatková tabulka, aby nemohla vzbuzovat zdání, že nutí k vyznačení odděleného cyklopruhu.

CZ-E12

Pod vlivem této myšlenky vnikají naprosto bizarní rozhodnutí, kdy cykloobousměrky nelze zřídit ani v ulicích, kde projede pět aut denně a po každé straně vozovky je metr udusané hlíny nebo trávníku k snadnému vyhnutí se, protože (asfaltová) vozovka nemá šířku ke zřízení protisměrného pruhu.

Tak aby bylo jasno: zvýšená ochrana cyklopruhem má smysl v jednosměrkách, kde je zvýšená automobilová doprava. Kromě toho také v nepřehledných místech, při výjezdech do rušných křižovatek, na hlavních tazích, apod. Jezdí tam hodně aut a jezdí rychle? Pak to chce cyklopruh. Je tam nepřehledná zatáčka? Pak raději také.

Pokud ale máme klidnou rovnou ulici s maximální rychlostí do 30 km/h, tak tam skutečně nemusíme vytvářet dopravní hřiště s cyklopruhem po straně. Už teď je těch piktokoridorů v Karlíně na můj vkus až moc, ale beru to jak daň za nové v Česku nezažité řešení.

jm_klagenfurt_cykloobousmerka

Jeden pikťák stačí. Vždyť se vidíte a vyhnete se. (Klagenfurt)

Proč ten cyklopruh tak vadí?

Cyklopruh navede lidi k jízdě blíže zaparkovaným autům. Pikokoridor je vyznačen blíže středu vozovky, cyklisté tak jedou bezpečně a viditelně a uhýbají k dveřní zóně pouze když míjí protijedoucí vozidlo. S cyklopruhem pojedou dveřní zónou celou dobu. S cyklopruhem tak budou lidé na kolech mnohem více riskovat možnost srážky s vycouvávajícím autem nebo s náhle otevřenými dveřmi od auta.

A_karlin_02

Piktokoridor hezky vybrousit a nakreslit cyklopruh těsně podél parkování.

Piktokoridor je drobným upozorněním na pohyb cyklistů v rámci jinak klidné a sdílené zóny, cyklopruh zavede zbytečné rozdělení dopravních proudů v místech, kde to není vůbec potřeba. A potencionálně vyvolá více nebezpečných situací.

vk-karlin-machoparking

Parkovalo se hrozně, ale jinak současný piktokoridor vede ideově ve správné vzdálenosti od parkovacích stání.

Zajímavé by také bylo dozvědět se částku, na kterou toto zbytečné vybrušování piktokoridorů a nové malování cyklopruhů dohromady přijde. Opodstatnění pro tento výdaj nevidím. Třeba ho ale někdo ještě přesvědčivě zdůvodní?

A_karlin_01

Vybrousit vše cyklo.

Ostudná prezentace městské části

Můj poslední bod se týká prezentace, která celou změnu doprovází. Úřad vše správně podle zákona formou oznámení o návrhu opatření obecné povahy standardně vyvěsil na úřední desce. Pokud si oznámení prostudujete, tak zjistíte, že bez návštěvy úřadu nemáte šanci zjistit, co návrh obsahuje. To samosebou není chyba silničního správního úřadu, to bývá standardní postup, i když dosti nepraktický a chtěl by změnu.

Očekával bych ale od politiků městské části, že takovouto podstatnou změnu sami začnou prezentovat, vysvětlovat, obhajovat, nebo třeba i kritizovat. Prostě bych očekával, že zahájí veřejnou debatu nad celou problematikou, sami proaktivně zveřejní podrobnosti a změny veřejnosti představí. Nic z toho se nestalo. Vše se začalo diskutovat na našem webu Cyklisté sobě, na webu městské části ani na jejím Facebooku jsem k připravovaným změnám žádnou podrobnější informaci či vyjádření mimo zmiňovanou úřední desku nenašel. Škoda.

Proč to vzniká a jde to změnit?

Co může být příčinou této změny? Hraje roli zmiňovaná negativní studie, která chybně analyzovala data o nehodovosti v Karlíně? Doufá snad někdo, že se v cyklopruzích bude méně divoce parkovat než je tomu na piktokoridorech? Domnívá se někdo rigidně po vzoru TP179, že bez cyklopruhu nemůže až na výjimky cykloobousměrka existovat, tak zařízneme plně schválené a funkční řešení? Či to někomu přijde lepší s cyklopruhem a v menším rozsahu?

Nebo je tomu skutečně tak, jak psal kdysi Tomáš Cach, že se jako hlavní dosavadní úspěch karlínské zóny 30 jeví volná prostupnost všech ulic pro cyklistickou dopravu při minimalistickém způsobu provedení a v různých šířkách a uspořádání, které je plně funkční a nijak se negativně neprojevuje na reálné bezpečnosti provozu a že právě tato skutečnost některým lidem vadí natolik, že se snaží udělat vše proto, aby bylo celé opatření nebo jeho podstatná část zrušena?

Těžko říct, o pozadí změn toho vím příliš málo, abych příčiny dokázal reálně posoudit, nicméně nic ještě není ztraceno!

Od 20. května 2016 běží lhůta 30 dnů, během které mohou dotčené osoby podávat k návrhu připomínky a námitky. Jezdíte Karlínem a změna vám vadí? Podejte připomínky! 

Exkurze po cykloobousměrkách

V úterý 31. května se můžete zúčastnit cykloprojížďky po karlínských cykloobousměrkách. Probírat se budou problémová místa, zjistíte co funguje a co naopak méně. Projížďky se zúčastní i projektant karlínské zóny Tomáš Cach. Sraz je v 17:00 u metra Křižíkova.

Událost na Facebooku zde.

Užitečné odkazy

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Rostej 27. 5. 2016, 12:55

parkovani prinasi penizky, cyklisti ne. cyklisty vyzeneme a zavedeme parkovani ve 3 radach. karlin - parkoviste evropy!

Jiří Boháč 27. 5. 2016, 13:04

Já jen zopakuju co jsem psal už na cyklistesobe.cz: věřím, že na cyklopruhu opravdu lidi nebudou stát tak často, jak v druhé řadě na piktokoridoru.

Je u toho totiž na první pohled z půl kilometru vidět, že jde o pokutovatelný přestupek.

Ve druhé řadě na piktokoridoru se zastavit smí (ne stát, takže na 3 minuty). Takže hlídka MP projíždějící ulicí neví, jestli tam opravdu auto stojí teprv minutu a půl. Pokud myslí že ne, musela by 3 minuty počkat, a v případě že neodjede teprv konat. Stejně jako cyklista, který takovou překážku musí objíždět, nevím, jestli mám MP volat nebo ne. Tak ji samozřejmě nezavolám.

Auto stojící na cyklopruhu je naprosto jednoznačný prohřešek, který věřím, že se povede vymítit A protože je v Karlíně parkovací anarchie zoufalá (a nevěřím, že ZPS tohle vyřeší), zdá se mi tu cyklopruh lepší.

Za sebe slibuju, že na auta stojící v cyklopruhu tu MP volat budu. Když nás bude víc, přestane je to bavit snad docela brzo.

josuk 27. 5. 2016, 14:21

podle mého je v Karlíně aut prostě mnoho, mnoho se jich tam pohybuje a současné dopravní značení je opravdu nepřehledné. Místy rozlišení na hlavní a vedlejší, místy ne, značení jednosměrek a neslepých slepých ulic unikátní. Karlín je přitom vcelku jednoduše průjezdný pro tranzitní IAD! Myslím, že zrušení pár cykloprotisměrek není žádná tragédie, když by se daly objet o blok vedle. Nevím, možná škoda na té Pobřežní a 1.pluku x Pernerova, ale nějakou změnu současného chaosu si Karlín zaslouží. Snad hlavně nějaké omezení vjezdu, zásobování jen v určité hodiny?? Vždyť nejde jen o cyklodopravu, nikomu to tam momentálně nemůže být příjemné..

Václav Řehák 27. 5. 2016, 16:47

Jiří Boháč: Představa, že volání MP na parkování v cyklopruhu něco změní je trochu naivní. Ve Zborovské volám zhruba jednou týdně, někdy i vícekrát a vliv je naprosto nulový.

vlákno 27. 5. 2016, 23:43

No ono je to těžké, když MP sama parkuje na cyklopruzích, chodnících nebo při řízení drží telefon u ucha. Prostě respektování nějakých pravidel je tu velmi malé, v tomhle jsme hluboká východní Evropa a moc nevidím, že by se to zlepšovalo.

Hlavní problém v Karlíně bych viděl v bodě IV. tedy stavebních úpravách. Jinak se tam bude běžně jezdit 40+ jako teď a nikdo s tím nic neudělá. V zóně 30 jsou cyklopruhy nesmysl, ale v současné realitě je to asi lepší než mizející pikťák, jednak kvůli parkování jak píše Jiří Boháč, druhak to opticky zúží průjezdní profil, což by mělo auta trochu zpomalit.
Z CKO využívám Křižíkovu a Thámovu, takže pro mě osobně to může být i zlepšení, nicméně zrušení ostatních CKO je jednoznačná chyba.

Petr Klimes 29. 5. 2016, 06:18

Podstatna cykloobousmerka od tunelu k Vltave zustane nastesti zachovana. Jinak za mne - pokud nekde kde jedu prvne/obcas zrusi cykloobousmerku a je tam nefrekventovany chodnik, tak jezdim po nem. Objizdku hledam jenom pokud mistem jezdim pravidelne.

Vratislav Filler 29. 5. 2016, 09:01

Podle mne je to otázka principu. Klidné ulice a obytné zóny mají být cykloobousměrné všechny a zda obětovat jednu nebo dvě ulice, nemá vůbec cenu řešit. Z tohohle hlediska je Karlín přelomový a unikátní, a má být vzorem pro ostatní čtvrti. Což si myslím, že je přesně ten důvod, proč mu někteří lidé nemohou přijít na jméno a dělají všechno pro to, aby to zrušili a prokázali, že česká, v sedmdesátkách zaseklá, normožravost má přednost před realitou bezmotorového užívání městských ulic.

Ti lidé se bojí, že když se Karlín v téhle podobě udrží, nějaká další města se ho pokusí napodobit a nakonec se cykloobousměrnost místních ulic stane běžnou. Když se Karlín zarazí, posune to rozvoj cykloobousměrek v ČR o deset let dozadu.

Jiří Boháč 29. 5. 2016, 10:53

Tak tohles, Vratislave, napsal perfektně. S tím 100% souhlas.

Jen mi třeba konkrétně Křižíkova nepříjde dostatečně klidná ulice (i kvůli vší té "dopravě v klidu" :)) a po zkušenostech s aktuálním stavem cyklopruh uvítám.

Že se zruší konkrétních pár cykloobousměrek mně z praktického hlediska zas tak moc netrápí, ale 100% souhlas, že to vysílá špatný signál.

Rekol 29. 5. 2016, 11:10

V Karlíně jde o špatné řešení už od počátku zóny 30. Umístěním zákazových značek došlo ke zrušení jednosměrek jako takových. Dotčené ulice se změnily na obousměrné pro všechny dopravní prostředky a došlo pouze k zakázání vjezdu do ulice z jednoho směru, tak se klidně může stát že v protisměru potkáte nejen kolo ale také třeba nákladní Tatru. A to i vzhledem k tomu že těžko v těchto ulicích dva jízdní pruhy nebo prostor kde se auta mohou minout.

Vratislav Filler 29. 5. 2016, 18:15

Rekol: důvodem byla úspora dopravních značek, pravda, v Česku je potřeba mít všechno desetkrát neprůstřelné a i tak se lidi budou chovat jako pitomci.

To ale neznamená, že se to teď má zrušit.

Jiří Motýl 30. 5. 2016, 18:09

Rekol: S těma značkama B11 souhlas. Na tenhle značkový experiment se dívám od jeho instalace taky poměrně skepticky.

V souladu s tímto svým článkem (https://mestemnakole.cz/2015/05/design-cykloopatreni/), i když je na jiné téma, si myslím, že je lepší se držet toho, co všichni tak nějak znají a ví, co to je a jak se chovat. Tedy dělat věci intuitivní a jednoduché. Osobně mi nepřijde, že by šetření za značky bylo úplně dostatečným argumentem pro podobné pokusy.

... i když to není jen o tom šetření, ale zase nechci zacházet do moc velkých detailů a na mém pohledu toho moc stejně nezmění.

Vratislav Filler 3. 6. 2016, 09:02

Shrnuji výsledky úterní exkurze do Karlína
(převzato a upraveno odsud: http://www.cyklistesobe.cz/threads/1093 )

Hlavní věc, která má teď smysl, je záměr připomínkovat na odboru dopravy MČ Praha 8.

Návrh opatření obecné povahy má datum 18.5. Zveřejněn byl 20.5. Třicetidenní lhůta končí v neděli 19.6, poslední den, kdy považuji za vhodné připomínku podat, je tudíž pátek 17.6. Podatelna je otevřena do 15 hodin.

Odbor dopravy MČ P8 bude zohledňovat i připomínky nerezidentů. Podmínkou je pouze to, že připomínky je třeba podávat písemně anebo přes datovou schránku (tedy nikoliv e-mailem). Což je trochu zvláštní, ale prodávám, jak jsem koupil.

Rezidenti tedy nejspíš mohou podat připomínku také elektronicky přes podatelnu MČ Praha 8. Elektronicky podepsané maily lze doručit na e-podatelna@praha8.cz

Připomínku lze doručit také do datové schránky g5ybpd2

Nedoporučuji podávat mailem bez elektronického podpisu, i když by to mělo být platné, pokud to podatelna potvrdí, mohou kolem toho být tahanice.

Připomínku doporučuji formulovat jako dopis, s hlavičkou adresátů, vyjádřením "věci", argumentací, podpisem, adresou odesilatele. Vhodnější než psát pouze mail je přiložit připomínku v vytisknutelném formátu (.doc nebo .pdf).

Text je třeba formulovat věcně, slušně a zejména co nejvíc podloženě. Je třeba vše co nejvíce zdůvodnit, přinejmenším uživatelskou zkušeností, lépe ale "úředně věcnými" důvody, jako je platnost tehdejšího stanovení, náklady na změnu větší části značení, než je nutné, apod. (argumentace je k nalezení ve vedlejším vlákně: http://www.cyklistesobe.cz/threads/1054 ). Nestačí "nechci to, protože to nechci."

Je vhodné připojit i podložené připomínky a návrhy, které se netýkají přímo rušení cykloobousměrek, například náměty na změnu typu zóny v určitých místech, doplnění parkovacích stání v místech, kde je to ještě možné, zřízení značek ve zmenšeném provedení, případně doplnění fyzických dopravně-zklidňovacích prvků, pokud to považujete za vhodné. Dáváme-li si s tím už takovou práci, je vhodné opřipomínkovat současně i návrh samotné ZPS.

Budete-li zasílat připomínky mailem, je vhodné napsat do kopie adresu cyklokoordinátorky Prahy 8 ( Hana.Tischerova@praha8.cz ) - pouze pro informaci, a též moji ( vratislav.filler@auto-mat.cz ).

Další kroky probíhají na politické úrovni, v tuto chvíli ale nemá smysl oslovovat přímo pana starostu nebo radního pro dopravu. Je-li to ale ve vašich možnostech, můžete kauzu medializovat, tím se nic nezkazí.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Karlín