11 věcí, které může Praha 1 udělat místo zákazu jízdy na kole v pěších zónách

Publikováno: 24. května. 2017, 11 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 24. května. 2017, 11 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

V těchto dnech postupně publikujeme několik tematických článků a komentářů ke kauze pěších zón na Praze 1. Dnes vydáváme poslední dva texty této série. Tím prvním je komentář našeho čtenáře Jana Tomana, kterému na PNK vyšel jeden text již před čtyřmi lety, tím druhým je pak několik návrhů na řešení od našeho redaktora Vratislava Fillera.
Příště se již můžete těšit na naše standardní témata, která byla touto kauzou upozaděna. 


Usnesením Rady MČ Praha 1 dostal tamní Odbor dopravy za úkol prověřit rozsah možného zákazu jízdy na kole v 10-18 hodin. Že je takový zákaz pro cyklisty trochu silná káva, je už asi jasné. Podívejme se proto na věci, které může Praha 1 pro řešení konfliktů s turistickými elektrovozítky udělat, aniž by jízdu na kole zakázala.

1 Zaměření dohledu PČR a MP na chováním cyklistů v pěších zónách

Policie se na bezohledně projíždějící cyklisty může zaměřit, i kdyby řešila věci jen domluvou. Právě takové pětiminutové popovídání o ohleduplné jízdě zchladí horkou hlavu uspěchaného jezdce víc, než nějaká trapná pokuta, kterou bude navíc obtížné vymoci. Pomohlo by i více cyklohlídek a proškolení příslušníků PČR a MP na rozeznání vozítek, která nejsou povolena jako jízdní kola a u kterých se má třeba zajímat, zda má dotyčný řidičský průkaz a povinné ručení.

2 Odstranění nestavebních úzkých míst

Mnoho úseků pěších zón jsou docela široké ulice. Třída 28. října má na šířku 15 metrů, s restauračními předzahrádkami se ale profil, na kterém se musí stěsnat všichni chodci a cyklisté zužuje na 5-6 metrů. Extrémem je zahrádka přímo v úzkém místě u kostela Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Všechny tyhle zahrádky lze přitom zmenšit tak, aby zůstal souvislý téměř desetimetrový profil, umožňující komfortní vyhýbání cyklistů a chodců.

28. října. Ulice široká 15 metrů byla restauračními zahrádkami zúžena na 5-6 metrů. I při zachování slušného objemu zahrádek by bylo možné zachovat koridor v šířce cca 9 metrů.

U Mikuláše. Nevhodně umístěná zahrádka zužuje profil z devíti metrů na pět. Dům je ve vlastnictví města.


Jediná otázka je, zda by na něco takového Praha 1 přistoupila vzhledem k příjmům, které ze záboru předzahrádek má. Chce-li ale vážně řešit dopravní situaci, měla by.

3 Snížení rychlosti jízdy na kole

Základní rychlost jízdy všech vozidel v pěších zónách je stanovena na 20 km/h. V zahuštěných úsecích je určitě možné nařídit časově omezené snížení rychlosti všech vozidel včetně cyklistů na 10 km/h, jako je tomu na Kampě. Případně se dá volit pokyn k jízdě rychlostí chůze, jako je tomu například v průtahu pěší zónou v Mnichově (tzv. “Schrittempo”).  Podotýkám ale, že i s tímto omezením by se mělo šetřit a aplikovat jej pouze v místech a časech, kdy je rychlejší jízda automaticky bezohledná.

Salzburg (mimochodem, dost kopcovité město a 6% modal share). Pokyn k jízdě rychlostí chůze.


4 Omezení vztahující se jen na elektrokola

Je pravděpodobné, že zákaz jízdy na kole může být specificky zaměřený jen na určitou skupinu jízdních kol, pokud je jednoznačně definovatelná. Je to analogie zákazu nákladních vozidel, aut nad 3,5 tuny nebo delších než 10 metrů. Povinnost vedení elektrokola by nicméně dopadla i na ta, jejichž řidiči se chovají ohleduplně, a tak se mi to moc nelíbí. Ale lepší než zakázat kola sakumprásk.

5 Zákaz jízdy na motor

Z podobného soudku, ale méně omezující, je návrh zakázat jízdu elektrokol se zapnutým pohonem. Takový zákaz na rovině neomezuje běžná elektrokola, která lze pohánět šlapáním. Naopak, problémové elektrické „choppery“ je bez elektriky obtížné řídit, takže může jít o velmi efektivní řešení. Stačí do specifikace zóny pod značku kola doplnit „Elektrokola s vypnutým motorem,“ a je to.

6 Omezení jízdy v těsných skupinách

Problémové chování turistických skupin spočívá často v jízdě „vláčku“, který působí ještě mnohem agresivněji, než kdyby vozítka jela jednotlivě. Takový styl jízdy jde ale omezit, existuje dopravní značka (B34) stanovující minimální odstup vozidel. Nastaví-li se povolený odstup řekněme na 20 metrů, bude skupinovým vyjížďkám v centrálních pěších zónách konec. A když ne, tak to aspoň bude podstatně méně obtěžující. Není to sice špičkový nápad, ale pořád lepší než zákaz.

7 Piktogramy s doporučujícím průjezdem

Doporučující piktogramy zvýší poněkud řád a část cyklistů svedou do užšího koridoru. Přítomnost piktogramů cyklisty na dlažbě upozorní na možnou přítomnost cyklistů turisty, které by to jinak nenapadlo, a to koridor do jisté míry uvolní. Samozřejmě, respektovanost nebude 100%, proto je třeba, aby opatření současně neomezilo plošný pohyb v zóně.

8 Cykloobousměrky kolem pěších zón

Za současné situace se pěší zóny v některých směrech a relacích rozumně objet prostě nedají. Staroměstské náměstí neobjedete od Mariánského náměstí ze západu ani ze severu jinak než po rušných nábřežních komunikacích. Objížďka dolního Václavského náměstí Ovocným trhem a Rytířskou selhává v přístupu z Hybernské a v tom, jak se dostat na Jungmannovo náměstí. A objízdná trasa dolního Václaváku „vnějškem“ znamená motat se v tramvajových kolejích Jindřišské a Vodičkovy, zpestřených ještě kostkami mezi Václavákem a ulicí Palackého.

Seznam ulic, které by objetí pěších zón pomohly, je dost dlouhý. Dovolím si je rozčlenit podle významu. Kriticky nutné jsou Husova (na jih), Široká (na východ), Martinská, Jungmannova (od Jungmannova nám. k Charvátově), Celetná (Prašnou branou), úseky Jakubské a Rybné. Velmi potřebné jsou Dušní (k Široké), střední úsek Jungmannovy, ul. Palackého, Opletalova, proklínaná Štěpánská, V Jámě a Žitná (jižní průjezd mezi Václavským a Karlovým náměstím mimo tramvajové trati). A kdyby bylo milo, tak ještě Týnská, Týnská ulička, Štupartská, U Prašné brány a Skořepka.

Použitelné objezdy pěších zón by mohly vypadat zhruba takhle (nové cykloobousměrky červeně). Není toho málo, ale ani moc.


Už samotné zobousměrnění těch nejpodstatnějších vyjmenovaných ulic pro kola výrazně sníží potřebu na kole v řadě relací přes pěší zóny vůbec jezdit. Místní obsluha pak bude mít tak zanedbatelnou frekvenci, že se ji nevyplatí zakazovat.

9 Zřízení kvalitních cykloprůjezdů centrem

Několikrát jsem ukazoval, že zásadním problémem pěších zón v centru Prahy je absence bezmotorových alternativ. Nemůžeme se vymlouvat na stísněné poměry, navíc třeba Příkopy jsou široké až až. Ulice vnitřního Londýna také nejsou žádný zázrak, a stavějí tam známé cyklodálnice. Na to, kam všude nacpali kvalitní cyklistickou infrastrukturu (a to dokonce i k tramvajím), se můžete jet podívat do Amsterodamu.

Pražské centrum si zaslouží tři komfortní cyklistické průjezdy – tedy přinejmenším ve formě cyklostezek a zklidněných ulic:

  1. Levobřežní spojnice A1, využívající Smíchovskou náplavku, podjezd Jiráskova mostu, nový podjezd mostu Legií a vyhnutí se Kampě podél vody, a pak ještě třetí podjezd mostu, tentokrát Mánesova. S bonusovým křížením k A2 na náměstí Jana Palacha.
  2. Pravobřežní spojnice A2, využívající duálně novoměstské náplavky a souvislých vyhrazených cykloopatření na Rašínově nábřeží, potom Smetaňák zbavený tranzitu, bypass na Alšovo nábřeží a šup na náplavku Staroměstskou. Jednoduché, jen dostat ze Smetanova nábřeží ten tranzit.
  3. Jihovýchodní obchvat centra.  Tohle je asi nejsložitější, současně ale naprosto nutné pro to, aby se dal spodek Václaváku objet „zvenku“. Obchvat by se měl vyhýbat frekventovaným tramvajovým tratím, nabízí se tak přestavěná Myslíkova (s cyklopruhy), Žitná s chráněnou cykloobousměrkou (trochu na kopec, ale mírně), zobousměrnění Štěpánské a Opletalovy, přemostění Masaryčky a napojení na Těšnov, všude kvalitní cykloopatření formou vyhrazených pruhů nebo zklidnění.
  4. Tyhle hlavní spojnice by pak byly napojené v podobném komfortu na Vítkovskou stezku, Vinohradskou třídu, Nuselský most a přes Jiráskův most také na Smíchov.

Měla-li by Praha v centru takovouto základní kostru cyklistické infrastruktury, nepáchla by na Staromák tranzitní cyklistická šlapka ani jednou za uherský rok.

Tenhle obrázek sice může působit trochu maximalisticky, ale proč nechtít to, co je na západě standard?


10 Stojany na hranicích pěších zón

K omezení jízdy po pěších zónách částečně přispěje i umístění stojanů na jejich hranice. Takové parkoviště P + W (park + walk). Samozřejmě, tohle není žádná velká kompenzace případného zákazu, spíš způsob, jak snížit cyklistickou zátěž v zónách.

11 Bikesharing

Posledním možným opatřením je urychlené zprovoznění bikesharingu, který vytvoří konkurenci podnikům nabízejícím projížďku bez záruky legality. Bikesharing je už v podstatě celosvětově standardní záležitost a troufám si říct, že turisté se na běžných kolech (či případně bikesharingových elektrokolech) budou umět chovat podstatně lépe, než na „mopedech“ řízených plynovým pedálem.

Na zlatém podnose

Část těchto námětů jsem v minulých dnech zpracoval jako podklad pro cyklokomisi. Některé návrhy se tam nevešly, neboť přišly kolegům příliš divoké. Zde je ale nechávám volně k dispozici, adaptaci a kritice, samozřejmě jsem je též zaslal Praze 1 jménem Auto*Matu. Chce-li Praha 1 řešit problémy s turistickými vozítky a neohleduplnou jízdou některých cyklistů v pěších zónách, aniž by poškodila slušné Pražany používající jízdní kolo k dopravě, zde má zlatý podnos, ze kterého si může vybrat, co se jí bude zdát.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

MM 24. 05. 2017, 12:28

1) Není v kompetenci P1, po MP to myslím už P1 chtěla, ale asi výsledek moc přesvědčivý nebyl. PČR má myslím dost jiných starostí a tímto směrem se moc úkolovat nedá, max to dopadne ve smyslu "slibem neublížíš".
2) Ty netočí jen cyklisty, ale i běžné pražské chodce, ale ty tlaky od provozovatelů budou asi enormní.
3) Kdo a jak to bude kontrolovat? Jako radar na pěší zóně? Ehm ...
4) Min u těch nejslabších elektrokol to podle článku vašeho kolegy Motýla nemá oporu v zákoně.
5) To samé plus by mne zajímalo, jak to policista pozná a hlavně jak následně prokáže, že kolo v předmětnou dobu mělo zapnutý motor?
6) Kdyby Bůh dal ... ale opět se do toho nebude nikomu moc chtít, protože kontrola a následné prokazování bude opravdu povedená taškařice.
7) No, zkusit se to může ... ale nevěřím, že to nějak moc pomůže. Ale třeba se mýlím, a budu rád, a za zkoušku to třeba stojí.
11) Myslím, že tohle ... jako řešení uvedeného problému!!! ... fungovat nebude, jde o dvě dle mého soudu zcela rozdílné skupiny klientely.

újezďák 24. 05. 2017, 12:39

Dobrý shrnutí bez paniky :)

jen mám poznámku k té fotce Salzburgu , konrétně :

(mimochodem, dost kopcovité město a 6% modal share). Pokyn k jízdě rychlostí chůze.

Ono je taky nutný říct to bé :

tedy že veřejná doprava tam má 15 procent , čili, že ten tlak " dopravní nouze " je tím pádem dost velký a tak tam auta mají 45 procent ....

Vratislav Filler 24. 05. 2017, 13:21

Újezďák: Ještě pár let budeme stavět okruhy a radiály a k modal share IAD přes 40 % se také dopracujeme.

MM: (4) jsem konzultoval s člověkem, který na to má ten právní názor, že to jen na elektrokola omezit jde. Jiná věc je, že by to byla škoda.

Pokud jde o nekontrolovatelnost čehokoliv, co nejde zvážit, změřit, apod., tak to je obecně problém naší vychcané kultury, které se každý cizinec při návštěvě rád přizpůsobí. PČR umí popotahovat cyklisty na nesmyslném zákazu u benzínky v Podolí, na reálný dohled nad ohleduplností cyklistů ale nemá - proč? Nad městskou policií má dohled magistrát, který zákaz nechce, tak by to mohli zadat oni. Imho by hodně pomohly ty cyklohlídky, kdyby tam byly v sezóně, jedna na Staromáku a v okolí, druhá na Zlatém kříži. Policie pěšky nebo i v autě nemá šanci delikventa chytit, na kole je ta šance vyšší, a dělá to dobrý příklad.

MM 24. 05. 2017, 15:34

ad 4) Názor je jedna věc, otázka co na to MD, a bez toho do toho MP/PČR nepůjde, a pak se ukáže .. až se někdo naštve a dotáhne to k soudu. Nebyl by to první případ, kdy si úřad myslel ... zkoušel ... a ...

Co je vychcaného na požadavku, aby před případným postihem musel nejprve příslušný orgán jednoznačně prokázat, že se přestupek stal a že jsem se jej dopustil? Já myslel, že tohle je v právním státě normální.

A už vidím ten příklad ... nějaký cvok zaprasí, MP jej začne honit na kole a ... buď pojedou slušně a budou druzí, nebo budou muset prasit také a to bude fakt příklad. Hlavně když někoho v tom davu sejmou. Z pozice občana-chodce:-), který se v těch končinách pohybuje denně, po svých, říkám, že děkuji, ale kolohoničku:-) tam fakt zažít nechci.

Jak jsem postoval vedle odkaz ... Příkopy ... za den 352 cyklokusů ... 180 z toho navíc mimo předmětný časový úsek 10 - 18 ... výsledek ... mnoho povyku pro nic.

újezďák 24. 05. 2017, 16:24

Vratislav, skvělá, pa přímo skvostná (ne)odpověď, ostatně by jsme se tím dostali na nebo lehce nad průměr většiny " cykloměst" , která sice mají vysoký poměr cyklodpravy ( všechna čest) ale podstatně slabší MHD a o dost línější chodce než Praha..

Jinak jsem si v práci dělal takový mikroprůzkum a světe div se, pořád to vychází, že zhruba 3/4 lidí kteří začali jezdit pravidelně na kole do práce nejezdili do práce autem , ale lidi, kteří jezdí pravidelně MHD

Jasně si pamatuji články z Prahou na kole, kde měla Kodaň individuální auto dopravu na cestách do práce a školy o nějaké dva procentní body pod Prahou při tom, že rozdíl mezi pokrytím cyklisty smazávali chodci ( víc než 2x tolik v Praze) a VHD m která prostě v Kodani nenabízí tolik..

Našel jsem to a dovolím si tě ocitovat , řekl jsi :

Přepočet na cesty či dopravní výkon musíme brát v potaz především při interpretaci zahraničních dat. Podíl IAD kolem 50% může, jak vidíte, znamenat, že jde o město s kvalitní veřejnou dopravou (sledujeme-li dopravní výkon), nebo o město, kde IAD téměř vládne (sledujeme-li podíl cest). Podstatná přitom není ani tak odlišná délka cest, jako spíš dost velká část dopravního koláče, kterou si při přepočtu podle cest zaberu chodci.

No a Salzburg na obrázku prostě nemá ve smyslu VHD takovou nabídku...

Vratislav Filler 24. 05. 2017, 16:48

MM: Ze sousedních sledovaných ulic (Ovocný trh, Jindřišská) jsou Příkopy spolehlivě nejvytíženější, to vyplývá i z odkazovaného sčítání.
Ten den pršelo, jinak by bylo tak 500 (stačí si srovnat třeba sčítač na Podolském nábřeží se sousedními dny https://unicam.camea.cz/Discoverer/BikeCounter# ). Jinak s touhle logikou bychom mohli pro cyklisty zakázat chodníky na Nuseláku (standardně 300/den), průjezd přes Bulhara (taky asi 300/den) a vůbec vždyť i na té podolské stezce jezdí směšných 1000-2000 cyklistů za den, proč to taky nezakázat, vždyť se tam jen pletou chodcům a jezdí po přechodech.

Vratislav Filler 24. 05. 2017, 16:59

újezďák: Přesun mezi dopravními mody nemusí být přímočarý. Lidé, co přesednou z MHD na kolo, v ní dělají místo motoristům.

MM 24. 05. 2017, 17:54

To VF ... Ano, Příkopy jsou zdaleka nejvytíženější .... jenže chodci. Tam je to 50 tis. proti N.třídě s necelými 19 tis., Ovocňáku s 11 tis. a Rytířské s 10 ti.. U cyklistů je max na Národní(363), pak jsou ty Příkopy(352), za nimi Rytířská(244) a Ovocňák(196). A jak jsem psal, je dobré se podívat na čísla za ten úsek 10 - 18, a hlavně na poměr chodci/cyklisté na jednotlivých úsecích. Pršelo ... to je blbé, to jistě dost lidí místo na kole jelo MHD. Se jim nedivím. Čemu se divím je to, s jakou lehkostí abstrahujete od faktu, že podobně se ne úplně každý nadšeně prochází v dešti. Takže ten (ne)poměr by bez deště možná/asi zůstal přibližně stejný.

Jinak, aby bylo jasno ... mně osobně cyklisté v centru, ani na chodnících, nijak nevadí. S pár výjimkami, jako před hodinou jedna slečna na kolobrndě, ale stane se. Jen mám pocit, že tímhle bojem za pár set metrů čtverečních dlažby v centru vyvoláváte džina z lahve. Protože začít blbnout s tím, že některá kola/koloběžky někam pustíme a jiná ne, a volat po tom, ať to stát začne kontrolovat a vymáhat, tím si nakonec fakt vykoledujete ... a bohužel nejen sobě ... slušnou státní pakárnu, co se kol týče. A já fakt v důsledku vašeho boje za dobro nechci skončit s olepeným/očipovaným kolem a hlásit se na jaře na úřadě o štempl, že jako v cajku.

O modal share AID se fakt bát netřeba. Pěšky se nejen v centru bude chodit pořád víc než hodně a MHD je zatím čím dál víc narvaná a ROPIDu se neustále nadává za to, že nejezdí tam a tam a když, tak málo. S tramvajenkou za 3,6 a zdejšími platy se v Rytířské a Sokolovské fakt o chleba bát nemusí. A pokud se ten podíl AID má ještě snižovat, tak to nezachrání žádná kola, ale koleje. Kole je geniální vynález, jezdit na kole je super, ale řešení problémů pražské dopravy za řídítky nikdo nenajde.

josuk 25. 05. 2017, 12:05

moc pěkné shrnutí i návrhy ;-)
určitě obecný dohled PČR a MP by se dal hodně zlepšit. Policista musí být hlavně tzv. „v obraze“, což bohužel dnes, zejména měšťáci, úplně vždycky nejsou ;-) a státní policie se raději tváří, že „plní“ jiné úkoly... Cyklohlídky samozřejmě, mohly byt být i hlídky na segway (lepší rozhled a kapsář nebo dealer prostě neuteče.. ;-)) – a pro PČR a MP je na to dokonce v zákoně pamatováno a povoleno.
a kvalitní cykloprůjezdy to je základ, který by možná neřešil primárně pražskou dopravu a její problémy, ale vůbec možnosti života a fungování v centrální Praze.
(džina z láhve není třeba pouštět, on už je stejně puštěný ;-), co se týká identifikace obličeje, přibývající kamery, bezkontaktní čipy, které máme u sebe.. atd. atd. A řadu věcí, jako do očí bijící technický stav kola nebo tempo chůze, „bezohlednou“ jízdu a chování, přece není potřeba vždycky exaktně měřit a dokazovat… – samozřejmě v dnešní situaci, kdy za všechny, co se pokutě vyhnou, obdrží o to vyšší sankci ten jediný „blbec“, co se vyhnout nedokázal, tak opravdu mnoho prevence a zlepšení chování očekávat nelze…, ale to je všechno o té edukaci policistů a nikoli nesmyslných zadáních, které shora asi občas dostávají.. )

újezďák 25. 05. 2017, 13:53

Cituji :
"Přesun mezi dopravními mody nemusí být přímočarý. Lidé, co přesednou z MHD na kolo, v ní dělají místo motoristům....

Ten den pršelo, jinak by bylo tak 500...."

Pardon, ale tohle jsou adepti na stupně vítězů na vtip prvního pololetí a i Oldo Hlaváček byl dal 100 a 98 bodov :)

Situace je taková, že lidé kteří přesednou z MHD na kolo valnou většinou v deštivý den vyžadují svá místa v MHD zpět a lze si těžko představit, že se s údajnými ex automobilisty domluví na jejich odsunu do aut.

V nejlepším "cyklodopravnímpřípadu" a sám to tak v extrémním počasí dělám :), si za deštivého dne cyklista to kolo vezme do MHD a zabere těch míst ještě víc, to z diskuse o vodění kol máme potvrzeno přímo hlasy z těch nejpovolanějších, že vedené kolo zabírá "spoustu místa" :D

Takže jsme se v diskusi dozvěděli, že průměrné cyklopočasí, tedy zářijový lehce deštíkovatý den, kdy opravdu trochu zapršelo ale bylo teplo i světlo od " nevidím do nevidím" , se nesmí brát v potaz, protože "SOUSEDNÍ DEN BYLO SUPER POČASÍ A NÁS CYKLISTŮ V TAKOVÝ DEN BYLO MOŽNO NAMĚŘIT VÍCE " :) ( esli vono to nakonec to měření nebylo spiknutí ???? ":))))))))

Trošku mi to připomíná naše debaty z doby, kdy se jezdila Velká pražská cyklojízda ve čtvrtek a můj pravidelný dotaz kde sakra jsou ty tisíce cyklistů SOUSEDNÍ DEN , tedy ve středu a v pátek, vyvolával tak trapné výmluvy, že by byly adepty na vtip desetiletí :)

Vratislav Filler 25. 05. 2017, 14:26

újezďák: Víš, že jsou i lidi, co v deštivý den berou auto, aby nemuseli chodit na zastávku? Každá doprava fluktuuje mezi dny v závislosti na počasí, tom, jestli je začátek nebo konec týdne, atd., atd. Když je dobrá infrastruktura, déšť cyklistiku tolik neovlivňuje. Na to ale musí být cyklostezky, ne silnice, kde je krajnice z 50% zalitá loužemi neznámé hloubky a každé druhé auto tě ohodí vodou z vyjetých kolejí.

Vratislav Filler 25. 05. 2017, 14:28

újezďák: A SLYŠÍM DOBŘE, NENÍ POTŘEBA TU ŘVÁT.

David 25. 05. 2017, 14:49

MM, k:
"ad 4) Názor je jedna věc, otázka co na to MD, a bez toho do toho MP/PČR nepůjde, a pak se ukáže .. až se někdo naštve a dotáhne to k soudu. Nebyl by to první případ, kdy si úřad myslel … zkoušel … a …"

Zrovna nedávno MD vydalo celkem pěkné stanovisko k vícekolovým jízdním kolům (konkrétně k tzv. cyklistickým pivním barům), kde m.j. praví, že...se jedná o kola pokud... ale že příslušný silniční správní úřad může specifikovat povolení/zákaz jízdy těchto kol na té které komunikaci dle jejich skutečných vlastností.

Jinak řečeno, např. na základě jejich šířky, počtu kol, hmotnosti, atd. A elektrokolo či kolo s pomocným pohonem jsou ze zákona považovány za jízdní kola, ale současně jsou podzákonnou právní úpravou (či směrnicemi) definovány jejich vlastnosti a současně také jsou jednoznačně odlišitelné svými vlastnostmi (elektropohon, pomocný pohon) od ostatních jízdních kol. Takže s tím by asi problém být zrovna neměl...

josuk 25. 05. 2017, 15:11

poznámka: možná nejsem sám, kdo sporu o dopravních módech moc nerozumí.
Výhody auta jsou okamžitě příjemné a návykové, pokud mám autem odkud, kudy a kam, jedu samozřejmě autem. Výhody kola jsou ještě mnohem příjemnější, taky návykové, ale nejsou hned, člověk už musí něco zvládnout, mít vhodné kolo atp. Pokud se tohle prolomí lepší infrastrukturou, věřím, že většina lidí sedne právě za deště zrovna na kolo, jako já, protože autem v Praze za deště není ani kudy ani kam. Jinak ve volbě dopravního prostředku se já rozhoduji v první řadě, jak se mně to hodí. Neohlížím se na tolik počasí (je oblečení), na cenu, ostatní lidi, nebo snad na ekologii (je hezká, ale u jednotlivce imho nerozhoduje). Vychází mi to tak, že do sněhové kalamity jedu MHD, do ostatního nečasu beru v první řadě kolo (nemusí jet vždy mezi auty a létající břečkou), pak je skútr a když je krásně, vedro a plné cyklostezky, tak se rád projedu po Praze autem.. ;-)
Podle mého se volba módu dopravy u jednotlivce se dá nějak ovlivnit jedině vzdálenostmi (práce x domov x zábava) a infrastrukturou.. protože každý se rozhoduje především s ohledem na svoje možnosti a potřeby..

újezďák 25. 05. 2017, 15:15

Pardon ale to s tím řvaním mě docela uniká , prostě jen cituju (s)myšlenky a nemaje zde jinou možnost ( tučný , kurziva nebo něco takového ?) tak jsem zvolil kapitálky.

Pokud to měl být argument tak díky za docela trapné okřikování .

Poslední dobou mi vůbec přijde, že dost lidí nesnese ironii, či jiný názor a snaží se hned ukázkově rozdělit diskusi na ty hodné a ty zlé " kteří nám zde údajně řvou" .

Takže jestli tomu dobře rozumím ( musel jsem si zagooglit), tak kapitálky znamenají že řvu ?
Hm tak to jsem ještě neslyšel, to je ale lumpárna používat velký písmena a zařvat na začátku každé věty......

Jenda 25. 05. 2017, 16:09

josuk:

> Výhody auta jsou okamžitě příjemné a návykové [...] na kole člověk už musí něco zvládnout, mít vhodné kolo atp.

A s autem se člověk snad narodil? Mně teda zvládnou řízení auta přijde mnohem složitější a „mít vhodné auto“ je o řád dražší než „mít vhodné kolo“.

újezďák:

All-caps je opravdu považováno za řvaní (odnepaměti), běžné použití velkých písmen podle pravidel pravopisu je v pořádku. V komentářích lze používat některé (bohužel explicitně neuvedené) HTML tagy.

MM 25. 05. 2017, 16:32

To David ... půjde samozřejmě o konkrétní formulaci případného omezení, či pokusu o něj, a následně o test výsledku ve výhni správního řízení/soudnictví:-).
A hlavně také o to, jak silniční správní úřad odůvodní ... odůvodnil by ... plošný zákaz, tedy i zákaz kol s tím nejslabším, ryze nápomocným, motorkem. Na to bych byl docela zvědavý. A odůvodnit to samozřejmě musí.

Vratislav Filler 25. 05. 2017, 22:43

Auto i kolo jsou návykové, o tom není pochyb :-) Problém u kola je pro většinu populace ve strachu z jízdy v provozu, to je naprosto limitující faktor.

Václav Římal 26. 05. 2017, 11:24

MM: Řešíte pořád případ, že bude nutné uložit pokutu nebo zahájit správní řízení o přestupku. Přečiny lze přeci řešit i domluvou, na niž žádný důkaz policista nepotřebuje. Motivací k dodržování pravidel nemusí být jen strach z pokuty (to pro mě je tou „naší vychcanou kulturou“: když něco lze obejít, proč tak nečinit). Bude-li v pěších zónách nějaký celkem smysluplný zákaz, část lidí (dost malá) ho bude dodržovat sama od sebe, protože to budou slušňáci, zbytek to bude porušovat, ale část to po domluvě od hlídky MP/PČR už opakovat nebude. A co nevraživé pohledy pořádkumilovných spoluobčanů?
A dovolí si firmy půjčující ty elektroskútrokoloběžky nalhávat zákazníkům, že v pěší zóně of course you can ride?

a-b-c 26. 05. 2017, 13:45

Václav Římal:
Přešit přečin domluvou může fungovat u normálního člověka a o toho tady opravdu nejde. Tohle sype provozovatelům tolik peněz, že na domluvu budou s gustem kašlat. Má-li k něčemu dojít je pokuta či jiný postih nutná.

újezďák 26. 05. 2017, 13:55

Jenda
to je problém starých leopardů, kupříkladu poznámka HTML tagy musím taky vygůglovat co to znamená a přeložit si to do lidštiny...
Pro mě web/aplikace/komunikační kanály a zvyky končí tam kde je pro mé syny pravěk , tedy zhruba u emailu... a tam se kupodivu psát dá normálně a nemusí se člověk zabývat nějakým podivnými zvyky ....

Kuba Turek 26. 05. 2017, 14:13

Limitující faktory ve měst jsou tři - obavy z nebezpečnosti dopravy, obavy z vlastního smradu a obavy z krádeže kola. Podle mých dlouholetých zkušeností jsou u většiny populace rovnocenné.

MM 29. 05. 2017, 12:53

To VŘ ... já to moc nechápu. Jsem přesvědčen, že je zákaz/omezení nesmyslný. Potom jej porušuji vždy, kdy je dost velká šance ... ta míra přijatelného rizika je samozřejmě individuální ... že mi to projde. A nebo se zákazem/omezením souhlasím, a potom jej poruším pouze nedopatřením/omylem, a pak nepotřebuji od bdělých strážců pořádku domluvu, ale upozornění.
V prvém případě na domluvu dlabu, všechno odkývu a příště budu doufat, že mne zastaví někdo jiný, a když už, tak si mne nebude alespoň pamatovat.
V druhém si tak jedu a najednou, z ničeho nic jsem uprostřed pěší zóny ... hmmm ... to se tu někomu děje často?
A už vidím, jak MP/PČR bude celá žhavá domlouvat a ne kasírovat. To určitě. Pokud tedy nebudou zrovna ukazovat lidskou tvář na kameru:-). Zkušenosti motoristů jsou takové, že se naopak snaží většinou najít cokoli, za co by mohli něco vybrat, a zkouší to často i v případech, kdy chybí nejen důkaz o spáchání přestupku, ale i přestupek sám.

To KT ... já bych jeden přidal, a ten je v mém okolí zcela dominující. Drtivá většina z mých známých na kole jezdí, kolo má, a jezdí ráda. Ale jezdit po širším centru považuje za nudu a opruz. Já se v Praze na kole nebojím, ale v centru mne to prostě vůbec netěší a nebaví.

Ivan Brezina 16. 06. 2017, 22:25

Podle mne by měla Praha hlavně povolit jízdu autem po cyklostezkách. Všem je totiž třeba měřit stejným metrem - když mohou cyklisti po chodníku, mohou i motoristi po cyklostezce. Tahle paní je pro mne hrdinka:
http://video.idnes.cz/?c=A170614_153447_praha-zpravy_nub&idVideo=V170614_105716_prahah_krr

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat