19 poznámek ke kauze pěších zón na Praze 1

Publikováno: 16. května. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 16. května. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

V následujících dnech budeme postupně publikovat několik tematických článků a komentářů ke kauze pěších zón na Praze 1. Přijde i na komentáře čtenářů, které nám dorazily do naší mailové schránky. Pokud máte pocit, že by váš názor neměl zapadnout a ještě váš pohled v diskuzi nezazněl, klidně nám svůj text pošlete. Ty nejlepší vybereme a zveřejníme. Dnes začínáme komentářem šéfredaktora Jiřího Motýla.


Kromě jedné shrnující zprávy jsme zatím nevydali žádný redakční komentář k cyklistické dopravě a kauze pěších zón na Praze 1. Jedním z důvodů je nepřehlednost a rozsáhlost celé diskuze, která by vydala na několik tematických článků a analýz. V následujícím příspěvku tak využiji trochu netradiční formát a své postřehy shrnu v bodech. Do uceleného celku by se totiž vměstnaly jen velmi obtížně, stejně jako je tomu u oné rozbředlé diskuze.

 • Není zcela zřejmé, o čem se bavíme. Jsou to elektrokoloběžky? Elektrokola? Pojízdné výčepy? Běžná cyklodoprava? Turisté? Vše dohromady? A kde přesně problémy, a jakého charakteru, vznikají? Vášnivě se diskutuje, ale není jasné o čem.
 • Neuhýbejme jako lidé dopravující se na kolech z diskuze nad možnostmi omezení vjezdu kol do pěších zón. Časové omezení v určitých místech může být logické a je třeba to diskutovat. I pokud jsou současné problémy s cyklisty zveličené, platí, že zůstane-li stav cyklistické infrastruktury v centru ve stávajícím stavu a cyklistická doprava v Praze poroste, tak se problémy dostaví později.
 • Je třeba rozlišovat široké bezmotorové bulváry jako je ulice Na Příkopě nebo Václavské náměstí, rozlehlé prostory, kde jezdí i MHD, jako je náměstí Republiky a přeplněná místa jako je předpolí Orloje, průchod u sv. Mikuláše nebo ulice Na Můstku.
 • Ano, mnohá (západní) města mají vjezd do úplně nejcentrálnějších pěších zón omezen. A mnohá nemají. Zatímco však v zahraničí do pěších zón jezdí zpravidla jednotlivci, kteří tam nakupují nebo pracují, případně turisté, v Praze se z pěších zón stala páteř cyklistického chráněného průjezdu centrem. Případný zákaz tak nedopadne jen na lokální dopravu nebo turisty, ale ovlivní cyklistickou dopravu v celé Praze.
 • Praha byla v povolení vjezdu cyklistů do pěších zón relativně progresivní a jistým vzorem i pro jiná města, třeba pro Brno. Problém je, že Praha není příliš progresivní v dalších oblastech opatření pro cyklistickou dopravu. Pěší zóny tak sehrály roli jediného prostoru, kudy lze centrem mimo rušné automobilové ulice rozumně projet. A nemuselo by to tak být. Do budoucna je třeba zlepšovat objízdné trasy (cykloobousměrky v bočních ulicích, povrchy, alternativní průjezdy, ale i třeba stezky na hlavních „automobilových“ tazích skrz centrum).
 • Diskutované problémy se netýkají pouze Prahy 1. Úplně stejnou diskuzi můžeme vést na Praze 2 na Novoměstské náplavce nebo na Vyšehradě, v mnohých městských parcích a jistě i na jiných místech metropole.
 • Pokud budou existovat kvalitní objízdné trasy, i turisté na kolech a elektrokolech se na ně rádi přesunou. Sice mají trochu nestandardní systém dopravy, kdy chtějí vidět památky, ale příčiny jejich jízdy pěšími zónami jsou podobné jako u místních. Pokud budou mít určené trasy, kudy se za svými body zájmu na kolech bezpečně dostanou, pokud bude mít město přehledně zpracováno, kam jezdit nemají a kde si u takových míst mají odložit kolo a bude to komunikováno s informačními centry a půjčovnami, tak to podle mě může fungovat.
 • Mimochodem: existuje nějaký materiál o cyklodopravě v Praze aktivně distribuovaný mezi turisty? Třeba nějaká mapa, kudy se nejlépe dostat k různým památkám, kde u nich parkovat a jak se v Praze na kole chovat? Něco, co dostanete, když si půjčíte v centru bicykl, nebo když se zeptáte na Prague City Tourism, jak je to v Praze s možnostmi bikesharingu a půjčování kol?
 • Praha 1 má k cyklistice ambivalentní vztah. Na jednu stranu se občas daří povedené projekty jako je cykloobousměrka Na Příkopě a v Hybernské. Na druhou stranu ale téměř zásadně odmítá zřizovat cyklistické stojany, pokutovala zaparkovaná Rekola, stanice městského bikesharingu by raději téměř neměla a o cykloobousměrkách Šeříková, Kaprova, Husova, Pařížská nebo Štěpánská si klábosí již léta leda tak vrabci na střeše.
 • Opatření pro vylepšení objízdných tras budou trvat třeba i léta, zatímco problém máme tady a teď. Praha 1 a magistrát by tak měli přestat po mnoha letech postávat na místě a věci kolem cyklistické dopravy začít intenzivně řešit a dát jim maximální prioritu. Přístup Prahy 1 přitom vzbuzuje oprávněné obavy, že se pouze zakáže vjezd kol do pěších zón a opatření na objízdných trasách nevzniknou takřka žádné.
 • Příkladem srovnatelným se současnou situací v pěších zónách Starého města je Kampa, kde se řešil stejný problém před třemi roky. Tehdy se po vzájemné domluvě osadila cedule se srdcem vyzývající k ohleduplnosti. Praha 1 chtěla navíc vybudovat oddělenou cyklostezku, Auto*Mat tvrdil, že to bude příliš asfaltu a naruší se ráz parku. A*M navrhoval, ať se jen rozšíří současná smíšená stezka, aby tam bylo více prostoru a méně konfliktů. A kde jsme v roce 2017? Je tam snad rozšířená stezka? Nebo ona separátní cyklostezka? Dva a půl roku a vše zůstalo při starém, dokud zase někdo téma konfliktů nevytáhne nanovo a neřekne, že cedule se srdcem nepomohla a je třeba zakázat průjezd komplet.
 • Zatímco tak kolo podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (TOP09) v centru města mobilitu neřeší, stojany nejsou potřeba a nehodí se do centra, zřídit parkovací místa uvnitř gotické Prašné brány není problém. Stejně tak je na Staromáku možné zaparkovat auto, kolo tam ale nikde legálně nezamknete. Zkrátka při současné debatě o nových omezeních cyklistů v centru přehlížíme, že politika omezování cyklistické dopravy na Praze 1 již dávno aktivně probíhá a třeba nerealizování stojanů je jejím nejviditelnějším výsledkem.
 • Nárůst cyklistické dopravy mění charakter veškeré dopravy ve městě. Konflikty mezi lidmi na kolech a chodci nejsou překvapivé. Cyklistická doprava v Praze se teprve rodí, infrastruktura je často nedostatečná a přibývající cyklisté i všichni ostatní se učí vzájemně koexistovat. Nehledě na zákony a vyhlášky všichni vytváří nové vzájemné neformální normy chování, které v Praze před tím v podstatě neexistovaly, protože se tu téměř nikdo na kole nedopravoval. Logicky tak vznikají konflikty i nad banalitami jako je vyhýbání na smíšených stezkách pro chodce a cyklisty – jednoduše proto, že většina lidí nemá zažito, jak v podobných situacích adekvátně reagovat a jak zareaguje protistrana. Je dobré si tuto vzájemnou dynamiku uvědomit a nenechat se konfliktními situacemi strhnout k agresivitě a hádkám. Agresivní a průbojné chování je nepřijatelné, je třeba jezdit slušně a agresivní lidi na kolech (i kdekoliv jinde) řešit, napomínat, případně pokutovat.
 • Lidí na kolech je v Praze relativně málo a ne každý v Praze má vlastní zkušenost s pravidelnou dopravní cyklistikou. V takové situaci lehko vznikají generalizace výrazného chování jednotlivců na celou skupinu cyklistů a také neporozumění, co vlastně lidé na kolech potřebují. Z toho pak plynou budoucí předsudky a generalizace. To ale platí i o výrazně pozitivním chování, takže neprasit a pečlivě pouštět chodce na přechodech ;)
 • V řadách zastánců cyklistické dopravy občas zaznívají omluvy jízdy po chodníku, že třeba s dětmi si člověk na silnici netroufne, do silného provozu si leckdo netroufne, že starší lidé v provozu jízdu nezvládnou. S tím souhlasím: pohodlná stezka u rušných tahů leckde chybí, což táhne většinu lidí na chodníky. A to nejen ty nejslabší. Bohužel si ale někteří lidé na chodníky zvyknou, leckdy na nich zůstávají všude a otrkají se natolik, že již se na nich rozhodně nechovají jako hosté na návštěvě. To nelze omlouvat.
 • Začínáte jezdit po Praze na kole? Učte se postupně jezdit v provozu. Jedna věc jsou rušné třídy, ale v bočních ulicích často žádná stezka nechybí a lze tamtudy jezdit již nyní naprosto v pohodě. (Pokud se tedy nedostanete do bludiště jednosměrek.)
 • Jízda přelidněnou náplavkou nebo plnou pěší zónou je všechno jen ne příjemná. Vážně není třeba zase tolik, aby si lidé na kolech zvolili jakoukoliv jinou trasu. Je ale třeba ty jiné rozumné objízdné trasy vybudovat. Pak se může začít se snahou naučit lidi (informacemi, omezeními a restrikcemi) jezdit jinudy.
 • Podepište cyklistickou etiketu a řiďte se jí: prahounakole.cz/etiketa
 • Podepište výzvu Auto*Matu proti omezení průjezdu pěšími zónami.

Budu rád, pokud nalezneme přijatelný kompromis, který zajistí jak kvalitní průjezd centrem, tak přístupnost centrálních lokací na kole pro ty, kteří tam třeba pracují, bydlí nebo chodí nakupovat. Takový kompromis, který ale zároveň zajistí bezpečnost a komfort pěších.

Mám ale obavu, zda se to podaří, protože názor starosty Prahy 1, že „centrum nikdy nebude vhodné pro cyklistiku,“ ke kompromisu a zajištění kvalitního průjezdu centrem na kole vede jen obtížně. Jsem zvědav, s jakým návrhem přijde odbor dopravy Prahy 1.

Cyklisté a pěší v pěší zóně v Praze. Měli by se odtud vykázat?

Cyklisté a pěší v pěší zóně v Drážďanech. Je to problém?

Turisté mimo pěší zónu v centru Prahy. Má takto vypadat podobná ulice? Jeli byste v provozu nebo po chodníku?

Buďte ohleduplní. Švýcarsko.

Hlavní nákupní třída Prager Strasse v Drážďanech. Měli by tu mít cyklisté vjezd povolen, nebo to je problém?

Městská policie v Praze používá jízdní kola. Měla by na nich jezdit častěji a pomáhat tak formovat vzájemné ohleduplné chování?

Cyklistka a pěší na Prager Strasse v Drážďanech. Měla by tu být donucena sesednout?

Cyklisté a pěší na náměstí Republiky v Praze.

Pěší zóna na Piazza Grande ve švýcarském Locarnu.

Pěší zóny ve Vídni. (zdroj: Vratislav Filler)

Podepište cyklistickou etiketu.

Porušení předpisů na nábřeží.

Cyklista a pěší v pěší zóně na Můstku.

Nábřežní promenáda v Torontu: No motor power assisted bikes allowed.

Magistrála. Hezky podle předpisů.

Cesta na Pho? Porušení předpisů v ulici V Holešovičkách.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

vlákno 16. 5. 2017, 11:28

Vyváženě napsáno, dobré příklady ze zahraničí. Doplnil bych, že Praha 1 sama problém eskaluje povolováním předzahrádek na nevhodných místech a v nevhodném rozsahu, zejména ulici 28. října se povedlo tímto způsobem velmi efektivně zúžit na méně než poloviční šířku.
Staroměstské náměstí by se legalizací několika cykloobousměrek objet dalo, Zlatý kříž ale v podstatě nemá adekvátní alternativu (Jindřišskou a Vodičkovou vedou frekventované tramvajové tratě).
Stojany jsou další problém, P1 si umí vybrat z měst daleko před námi zákaz v pěší zóně, ale vše ostatní jako objízdné trasy, kvalitní povrchy nebo stojany ignoruje.
MP Praha 1 nějaká kola má, jezdím tu denně a viděl jsem letos zatím asi dva příslušníky, jeden jel po chodníku na Klárově a druhý Barvířskou v protisměru. Svojí jízdou asi dávají najevo, co si o ne-cykloinfrastruktuže na P1 myslí...

MM 16. 5. 2017, 12:55

Prostě jezdí na kole stejným způsobem jako v autě ... a jejich kolegové z bratrského sboru na tom nejsou o moc lépe. Ale že se může jednat o vyjádření občansko-služebního postoje mne nenapadlo.

Kuba Turek 16. 5. 2017, 13:03

S těmi předzahrádkami - něco podobného zprasila Praha 10 před pár lety, když nechala zastavět stánky a zúžit na polovinu dlouhý podjezd pod 6pruhovou ulicí mezi parkem a školou Gutovka a metrem Strašnická. Pak se divila, že tam důchodci pokřikovali na cyklisty, a raději zakázala pro cyklisty tento jediný bezpečný průjezd v oblasti.

O kousek dál se dá přejet komplikovanou křižovatkou, kde jsou bouračky každý týden, nebo na druhé straně u kruhového objezdu, kde už byly zabity dvě děti.

A propos: cyklodopravu měla v té době na starosti Zelená (ve skutečnosti ANO + ČSSD) Ivana Cabrnochová. A tak si tady žijeme...

újezďák 16. 5. 2017, 14:06

Silně pochybuji,že by průjezd podchodem alias " podjezdem" u metra Strašnická byl někdy legální :)

Směrem ke kruháku je jedna křižovatka s přechodem a dva pěší přechody a až dáleko předáleko je " vražedný kruhák".

Co si pamatuji, tak ten kruhák tam postavili až po té, co tam zemřelo jedno dítě, o druhém mrtvém dítěti nevím nic, dokonce ani policejní web o něm za období 2/6/2002-2/5/2017 nic neví ?
http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx

Marek Turnovec 16. 5. 2017, 21:04

No jo, Praha 1. Já každý rok, když se v ulici Na Příkopě - resp. u výjezdu z Havířské ulice - objeví nějaké ty charitativní cihly, proč je to vždycky zrovna zde? Kdekoliv jinde by to překáželo méně. To snad také musí být nějaký záměr, že jim ten zábor povolí zrovna tady...

újezďák 16. 5. 2017, 21:20

Náhodou, skoro pokaždé, když jsem kolem " cihel" jel, tam měla jedna obsluha opřené kolo a místa je ZROVNA TAM habaděj...
A dovedu si představit, že třeba na vjezdu na náplavku nebo na cyklostezce u Žlutých lázní by to třeba překáželo víc a vydělalo míň :(

Sakra kde to jsme, když nám " skutečným městským cyklistům" už vadí i charita na pěší zóně a vytváříme spiklenecké teorie ?
Takový příspěvěk jak z Dfense... fuj

Vuk 16. 5. 2017, 21:52

Jestli jen projíždíš po Příkopech, ničemu cihly nevadí, ale když přijíždíš od Stavovskýho divadla, fakt je to tam nešťastný, jak píše M.T. - místa je tam málo a je blbě vidět do stran.

Marek Turnovec 16. 5. 2017, 22:50

No mně právě nepřijde, že by tam bylo kdo ví kolik místa. Ten cihlostánek je skoro stejně široký, jak Havířská ulice, a je postaven právě proti jejímu ústí. Takže já když tam pak chci z Havířské projet do ulice Na Příkopě, tak tam jsou zbytečně dvě zúžená místa a zrovna v nich často chodí docela dost lidí.

To jako když je to náhodou zrovna nějaká charita, tak nikdo nemůže napsat, že je to tam postavené nešikovně? Proč to nemůže být posunuté v ulici Na Příkopě buď o pár metrů k Václavskému náměstí, nebo naopak víc k Panské ulici?

A jako pardon, ale to že tam zrovna někdo z obsluhy třeba jezdí také na kole a má ho tam zaparkované, to souvisí s tím, že to tam celé trochu "překáží" jak přesně?

Teď jsem se schválně díval na fotomapu na seznamáckých mapách, ta by měla být z loňského srpna, na ní ty cihly jsou dokonce vidět - a šířka těch samotných cihel je asi 9 metrů, pak je tam ještě asi něco jako stánek, to má dalších pět metrů. No a šířka Havířské je 9 metrů.

Takže nevím, kudy přesně jezdíte, ale já když občas jedu po trase Železná-Rytířská-Havířská-Na Příkopě-Václavské náměstí a tohle tam zrovna je (mám pocit, že je to i několik měsíců v roce), tak za Železnou už je to v pohodě a tohle je v tom úseku to nejužší místo. Pokud někdo jede mezi Václavákem a nám. Republiky, tak mu to třeba tak nepřijde...

A ne, ke Žlutým lázním to fakt přestěhovat nenavrhuji, ono by stačilo opravdu jen o pár metrů blíž Václaváku nebo naopak o pár metrů dál od něj. A nevím, možná to Praha 1 už roky povoluje zrovna tady, aniž by se nad tím kdykoliv někdo zamyslel, jestli by to třeba nebylo lepší o pár metrů dál, ale vzhledem k tomu, jak je Praha 1 vůči cyklodopravě jinak vstřícná v jiných ohledech, tak ačkoliv už jsem si asi před dvěma lety říkal, že bych jim napsal dotaz na toto téma, tak mám skoro strach to udělat - protože možná je to tam fakt jen náhodně a dosud si to nikdo z radnice P1 neuvědomil, ale takhle by ještě mohl začít vymýšlet, jak tam třeba poblíž povolit ještě nějaké restaurační předzahrádky, aby se průjezd ještě dále zkomplikoval... I když jestli teď ten průjezd pro cyklisty zaříznou v této oblasti úplně (nebo v určitý čas), tak to asi může být stejně jedno. Takže o čem tu vlastně diskutujeme, že. Hlavně že já jsem konspirační teoretik. :-)

újezďák 17. 5. 2017, 11:21

Mě tedy víc než občasná charita akce, která zdrží v " největším rozmachu stavby " +- pár vteřin, vadí akce typu Lodě na Vodě , které schvalují i zelení politici nebo Velká cyklojízda z dob kdy se jezdila zásadně v pracovní dny a pro jistotu v ten nejvytíženější, tedy ve čtvrtek po práci, kvůli téhle akci jsem pak byl nucen domů jezdit jinudy .

Marek Turnovec 17. 5. 2017, 12:40

Znovu opakuji, já nemám nic proti té charitativní akci jako takové (s mentálně postiženými a jejich rodiči také občas pracuji), jen bych se přimlouval za to, aby se jen o pár metrů tenhle konkrétní stánek posunul. To někomu vadí?

Nejde ani tak o zdržení, stejně tam nejedu "jako blázen", ale zbytečně se tím vytváří zúžené a nepřehledné místo ve kterém může docházet i k nebezpečným a konfliktním situacím. Chodci se někdy chovají nepředvídatelně a rádi se shlukují právě v těch nejméně příhodných místech.

A k té "občasnosti" - tato akce probíhá od května do září. Spousta dopravních cyklistů jezdí od jara do podzimu - a tahle bariéra tam je v podstatě polovinu doby, kdy jezdí. Akce "Lodě na vodě" se já určitě zastávat nebudu, ale pokud už to chcete srovnávat (a nevím proč - to jako "není důvod cihly posouvat, akce Lodě na vodě mi vadí víc" - mám brát jako argument?) , ta je tam snad jeden víkend. Většina dopravních cyklistů zase nejezdí do práce o víkendu, takže šlo v podstatě jen o ty pátky (nebo to běželo už od čtvrtka?).

Pokud Vám (teď myslím újezďáka) nepatří zrovna těch pár metrů, na kterých se ten stánek pravidelně objevuje a neplatí Vám za to nájem, tak fakt nevím, proč by Vám měl případný mírný posun vadit. :-)

Zatím jsem neslyšel žádný racionální argument ve smyslu "tady o 10 metrů dál to být nemůže, protože je tam vjezd do garáží, o 20 metrů dál také ne, protože tam jezdí zásobování". Zatím to bylo akorát "mně osobně to nevadí", "jsou horší akce", "je ošklivé řešit cokoliv ohledně charitativních akcí". :-)

Jenda 17. 5. 2017, 13:39

Rozpálil jsem troubu a viděl jsem v ní neuvěřitelné věci.

2006: Náměstí Republiky bylo slavnostně osvobozeno od automobilového tranzitu. Byla tam vyhlášena pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů a s tramvajemi.

2017: Cyklisté v pěší zóně na Republice začali vadit natolik, že jim vjezd byl zakázán. Tím se jediným způsobem, jak se dostat z Nového města a z jižní části Vinohrad na sever, stala magistrála.

2018: Po magistrále už nejezdí jenom ti dva magoři jako dříve, ale čím dál tím víc cyklistů, kteří se přes centrum prostě nemohou jinak dostat.

2018: Stejně jako Náměstí Republiky před 12 lety bylo Smetanovo nábřeží na návrh Auto*Matu konečně osvobozeno od tranzitu. Byla tam vyhlášena pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů a s tramvajemi.

2019: Po zákazu i zbylých pěších zón v okolí Václaváku, zákazu Karlínského tunelu a zrušení cykloobousměrek a Sokolovské v Karlíně dosáhl cyklistický provoz na magistrále takových rozměrů, že citelně obtěžuje řidiče jedoucí po této dálnici. Občasné policejní akce neoprávněně pokutující cyklisty za jízdu po magistrále k odrazení nestačí. Je potřeba urychleně jednat. Na magistrálu se v celé délce osazuje zákaz vjezdu cyklistů.

2020: Stejně jako na Republice, po několika letech provozu pěší zóny na Smetaňáku začínají cyklisté překážet (navíc je tam po zákazu magistrály, skoro celého vnitřního centra a Kampy sveden cyklistický provoz z celé Prahy). Stejně jako v roce 2017 je tak pěší zóna během měsíce a půl převedena na variantu bez povolení cyklistů.

2021: Po Praze na kole téměř nikdo nejezdí, není to prostě možné. Několik posledních cyklistů kličkuje zákazy a po chodnících. Stejně jako v případě segwayí policie odmítá řešit jednotlivé přestupky a vyžaduje systémové řešení.

2022: Značky se zákazy segwayí instalované v roce 2016 byly předělány na zákaz segwayí a jízdních kol. V celé Praze, od Chodova po Holešovice, od Libně po Dejvice, jsou tak veškeré problémy s cyklostojany, bikesharingem, pojízdnými bary a cyklostezkami definitivně vyřešeny.

..

újezďák: Lodě na vodě mi vadit přestaly, protože jsem kvůli neustálým problémům na náplavce začal před rokem jezdit pouze horem.

újezďák 17. 5. 2017, 15:17

Jenda Mě vadí, protože mi nahoru naženou " konkurenci" :) Náplavkou stejně jezdím jen ráno, odpoledne radši s auty...

Ta trouba se rozhicovala až přes moc :)
Jediná možnost jak se dostat z jižní části Vinohrad "na sever" je náměstí Republiky ? Trošku mi to připomíná mého tchána, má 30 let naučenou jednu trasu autem a jinou prostě nepojede " protože je to jediná možnost" :D

Marek Turnovec : se stavbou a bořením je tam spíš " skoro celý týden" , jako příklad jsem to dal, protože ten příklad " ucpání ulice vedle Sluníčka" je skoro stejně marnej a pro věc cyklistiky " přínosnej" jako boj proti hrošinci, ze kterého si někteří cykloaktivsté upletli z ostudy kabát a to úplně bez cizí pomoci :)

Mě doslova fascinuje, jaké příklady " špatného managementu" jsou někteří lidé schopni vytáhnout a sáhodlouze je obhajovat.

Jasná a " směroplatná" kritika magistrátu, Prahy 1 a klidně i našeho státu ve smyslu cyklodopravy, proč ne ? Ale dávat protistraně na podnosu munici typu " charitativníma cihlama ucpaná ulice dokazuje špatnosti magistrátu" ," peníze za hrošinec by se daly prostavět jinak" nebo dávat na web videa plná přestupků natáčejícího cyklisty, to mě přijde jako " medvědí služba " cyklistice :)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Glosa: Velké nebo žádné změny Prahy?
Názory,

Glosa: Velké nebo žádné změny Prahy?

25. května. 2023, 5min. čtení4