Cyklopruh na „radiále“?

Publikováno: 23. října. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 17. července. 2021
Autor: redakce
Publikováno: 23. října. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 17. července. 2021
Autor: redakce

Zřízení ochranného cyklopruhu na Patočkově ulici, které probíhá v těchto dnech, vzbudilo řádný rozruch. Praha 6, jinak cyklodopravu velmi slušně podporující, jeho vznik odmítá. Téma uchopil Blesk a pod titulkem „Po radiále se budou prohánět cyklisti“ psal, že cyklisté sebrali řidičům část pruhu, aby zde mohli jezdit (1). Vše bylo doplněno citací dopravního experta Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti sídlícího v Liberci a bývalého ředitele BESIP, podle kterého cyklopruh v tomto místě není vhodným řešením.

A na první pohled to skutečně vypadá, jako by si neexistující cyklisté zabrali třetinu šířky ulice, na které se pro přemíru aut bicykl poháněný lidskou silou nemá šanci objevit.

Takhle to vypadá, jako by cyklisté zabrali třetinu komunikace. Jak je to doopravdy?

Není cyklopruh jako cyklopruh

Co se tedy na Patočkově stalo? Za prvé, Patočkova je městská třída, byť se silným provozem, nikoliv „radiála“ ve smyslu městské dálnice. Na kole se zde jezdit smí. A je to v pořádku, protože koridor nabízí ve srovnání s dalšími možnostmi poměrně mírné stoupání. Dosavadní řešení ulice, kde byly na 7,5 metrech vedle sebe dva pruhy šířky 3,75 metru, bylo pro bezpečné předjíždění cyklistů jedoucích vpravo dosti nevhodné.

Nyní se tu pokládá tichý asfalt, jako záchranné opatření poté, co zde zprovoznění Blanky způsobilo zvýšení provozu o polovinu. Nově byly namalovány pruhy ve složení 3,25 m + 4,25 m, přičemž v tom pravém jízdním pruhu je vyznačen 1,75 metru široký ochranný cyklopruh.

Nejedná se o klasické cyklopruhy, jak se u nás dělají posledních zhruba deset let. Jedná se o ochranné cyklopruhy, zcela nový typ značení umožněný u nás od roku 2016. Známý z Německa, Rakouska nebo Švýcarska. U nás upravuje chování na nich část §14 (5) zákona o provozu na pozemních komunikacích:

Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

Ochranný cyklopruh podle TP 179 (uprostřed).

Pravý pruh pro auta je úmyslně užší, a cyklopruh není cyklistům vyhrazený, řidič širšího vozidla (například autobusu) do něj v případě potřeby může zasahovat. Používají se pouze tam, kam se nevejde klasický vyhrazený cyklopruh. Výhodou oproti doposud užívaným piktogramovým koridorům je, že je prostor lépe vymezen a řidiči užších vozidel jsou psychologicky vedeni více doleva tak, aby cyklistům ponechávali více prostoru.

Vratislav Filler: Vynechání cyklopruhu by byla chyba

K článku se na sociálních sítích vyjadřoval obšírně Vratislav Filler z Auto*Matu. Svůj postoj k cyklopruhům zformuloval takto:

Ochranné cyklopruhy, které zde vznikly, jsou pro rušné ulice přímo určeny. Patočkova ulice je vhodným koridorem pro jízdu na kole, má ve stoupání nejmírnější sklon ze všech okolních ulic a funguje jako dobré pokračování od Střešovické vozovny, kde už cyklopruhy jsou.

Pro řidiče se nemění téměř nic. Pro jízdu rychlostí 50 km/h je pruh široký 3,25 metru naprosto dostačující. Navíc, takto provedené pruhy mohou přinést pozitivní zklidnění dopravy v méně exponovaných hodinách, kdy je ulice volná a široké pruhy svádějí k jízdě rychlostí překračující zde povolených 50 km/h.

Bezpečnost jízdy na kole se rozhodně zvýší. Současná praxe je totiž ta, že cyklista buď předjíždí kolonu v nebezpečné pozici středem vozovky, nebo jede nevhodně rychle po chodníku. Je paradoxní, že část veřejnosti si na jednu stranu stěžuje na „zbabělé“ cyklisty jezdící po chodníku, ve chvíli, kdy se ale udělá řešení nabízející části cyklistů bezpečnou jízdu v provozu, nastává reakce ještě alergičtější. Je třeba pochopit, že cyklisté nejsou homogenní skupina a toto řešení není pro všechny. Zdatným cyklistům ale v průjezdu výrazně pomůže. Je mnoho lidí, pro které je tento průjezd technicky zvládnutelný, ale bez cyklopruhů se do provozu bojí. Těm toto řešení pomůže opustit chodník.

Ochranné cyklopruhy vznikly v rámci obnovy povrchů. Postavit cyklostezku by si vyžádalo mnohonásobně náročnější stavební úpravy. Naopak, obnovit povrchy bez cyklopruhů by znamenalo promarnit příležitost zlepšit situaci pro ty cyklisty, kteří zde již jezdí, a nabídnout řešení pro ty, kdo v dosavadní situaci s volbou této ulice váhali.

Slabší cyklisté by ale i tak měli dostat jinou možnost. Například by se jim měla povolit pomalejší jízda po chodníku sníženou rychlostí, a to v této fázi třeba i nesouvisle, bez stavebních úprav. Výhledově je jistě nejlepším řešením oddělená cyklostezka, nejlépe za zeleným pásem. I tak je ale správné zachovat v provozu řešení pro ty cyklisty, kteří by byli zdržováni přerušenou předností na odbočkách.

Umožnění jízdy cyklistů na přilehlém chodníku by si vyžádalo snížení obrub a doplnění přejezdů pro cyklisty, říká Vratislav Filler.

Roman Budský: Žádoucí je oddělení cyklistů od silné dopravy

V návaznosti na článek v Blesku jsme požádali Romana Budského o obšírnější vyjádření, které otiskujeme taktéž v plném znění:

Já osobně i Tým silniční bezpečnosti, se kterým od roku 2015 spolupracuji, patříme k dlouhodobým propagátorům rozvoje bezpečné cyklistické dopravy. To nesporně potvrzují naše četné outdoorové akce i pravidelná mediální komunikace uvedeného tématu.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020 deklaruje jako jeden z cílů zvýšit podíl cyklistiky na celkovém přepravním výkonu ze 7 procent na celou desetinu v roce 2020. Současně aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu vytýčila ambiciózní cíl snížit oproti výchozímu roku 2009 do roku 2020 počet ročně usmrcených cyklistů ze 72 na maximálně 37, v případě těžkých zranění ze 430 na 280. Je tak nezbytné vytvářet pro cyklisty podmínky pro příjemnou, ale současně bezpečnou účast v silničním provozu.

Pozornost je třeba věnovat celé řadě aspektů, ale pokud se jedná o infrastrukturu, plně souhlasím s názory Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC), že v místech s velkým objemem motorizované dopravy a současně s povolenou rychlostí jízdy vyšší než 30 km/h je třeba důsledně oddělovat cyklisty od jejich motorizovaných kolegů.

V daných místech, kam dozajista patří i inkriminovaná pražská Patočkova ulice, vidím řešení buď ve vybudování plnohodnotné cyklistické stezky, nebo ve vytvoření dělené, případně společné stezky pro chodce a cyklisty. Oproti připravovanému řešení situace v uvedené lokalitě se jedná o pojetí finančně náročnější, avšak výrazně bezpečnější nejen pro cyklisty, ale i motoristy.

Závěr

Oba komentáře se tak shodují, že ideálním řešením by byla pro Patočkovu ulici oddělená cyklostezka mimo provoz. Ta ale není pro tuto lokalitu zatím plánována. Ochranný cyklopruh vznikl v rámci opravy povrchu stávající komunikace, nikoliv primárně jako stavba definitivně řešící pohyb cyklistů tímto územím.

Vratislav Filler z Auto*Matu považuje nově zřizované cyklopruhy za nouzovou výpomoc těm cyklistům, kteří již danou ulicí jezdí, nebo kteří by tudy měli cestu. Říká, že cyklopruhy zajistí alespoň minimální chráněný prostor a usnadní předjíždění kolony v případě dopravní zácpy.

Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti naopak upozorňuje, že na podobně rušných ulicích by měla být cyklistická doprava důsledně oddělována od motorového provozu a že sdílení podobných ulic auty a bicykly je rizikové a nemělo by k němu vůbec docházet.

Skrze tuto kauzu a tyto dva komentáře se tak opět dostáváme k otázce, kterou jsme nastolili již letos na jaře, zda má svůj význam dělat alespoň minimální nízkonákladová opatření, která ale nepřináší dostatečný komfort a bezpečnost pro všechny cyklisty? Nebo zda raději zanechat těchto rychlých opatření a čekat na skutečně kvalitní řešení, do kterých se ale v centrální Praze v posledních letech investuje jen minimálně, a tudíž reálně hrozí, že se v dané ulici nezmění vůbec nic?

Odkazy

  1. Zkopírovaný článek z deníku Blesk na Facebooku
  2. Technické podmínky 179, výklad pro širší veřejnost
  3. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
  4. Čtyři skupiny dopravních cyklistů (anglicky)

Brahma 23. 10. 2017, 10:10

Ale jistě, že to má smysl. Dokonce z mého pohledu pražského dopravního cyklisty je sdílení pruhu s auty, která mne ovšem čekají a tolerují výhodné. Neomezuje to žádnou stranu. I ty piktogramy, které nikoho k ničemu nezavazují jsou užitečné v tom, že řidiče upozorňují, že tam nějaký cyklista může být. Psychologicky se mi po nich jede veseleji, než bez nich. Alespoň na mne nikdo netroubí, že mám táhnout někam jinam. Než se vybudují oddělené cyklostezky ještě hodně vody uplyne a v Praze to zase budou nejspíš smíšené cyklo-pěšo stezky, kde jet rychleji se prostě z důvodu bezpečnosti nedá.

Václav Římal 23. 10. 2017, 10:29

Ochranný cyklopruh má navíc oproti piktogramům ty výhodu, že je jasné a předepsané, kudy má auto jet, a že lze na kole legálně a bezpečněji zprava předjíždět stojící či i pomalu jedoucí kolonu.

hanok 23. 10. 2017, 13:47

Mě tu chybí základní údaje pro posouzení vhodnosti opatření: počet IAD, podíl nákladní dopravy, počet lidí na kole.

Petr Dlouhý 23. 10. 2017, 16:30

Já myslím, že problém je v tom, že ti co takovéhle řešení prosadili na to museli vyplýtvat spoustu své energie a tvůrčího potenciálu. Ve výsledku to ale dostane na kola jen minimum lidí, a ještě vznikne spousta posměšných článků.

Kdyby místo deseti náhodně rozesetých ulic s cyklopruhy vzniklo jedno kvalitní řešení, které přiláká nové lidi na kolo, tak by to bylo mnohem efektivnější. Například rekonstrukce křižovatky na Nábřeží Kapitána Jaroše zvýšila počet cyklistů na trojnásobek, protože to byla překážka mnoha cyklistům jejíž odstranění propojilo několik celkem klidných tras.

Řekl bych, že v první řadě je potřeba koncentrovat energii na kvalitní řešení míst, která tvoří překážky ve stávající infrastruktuře tím jí zcelit do funkčního celku. Vytvořit nové oddělené kusy méně kvalitní infrastruktury toho moc nepřinese.

jkjk 23. 10. 2017, 18:47

Když to říká Bc. Roman Budský, držitel bakalářského titulu z Vysoké školy hotelové v Praze, tak to bude určitě pravda...

Vratislav Filler 23. 10. 2017, 22:46

Petr Dlouhý: Jo, koncentrovat energii na kvalitní projekty, tak je budeme zřizovat dalších sto let. V koncepční studii sousední Bělohorské, kde mohl ten kvalitní koridor být, poslal IPR cyklo ve stoupání do pi-ktokoridoru. Tak se to bude moct zkusit znova, až se ta ulice bude předělávat v roce 2116. V tomhle městě se na kvalitní řešení každý vykašle, protože se vždycky najde pětasedmdesát důvodů, proč plnohodnotné řešení pro jízdu na kole nezřídit.

Cyklo je v Praze v defenzivě, protože jednoduše uskutečnitelná kvalitní řešení už se vyčerpala. Integrace do stávajících komunikací bolí autíčka, která prostě na těch 50 km/h fakt nutně potřebují pruh široký 3,75 metru, aby se v něm mohli cítit jak pitomci pod kuratelou úsekového radaru. Integrační opatření se mají zřizovat všude, za půl roku by si na to všichni zvykli, pes by po tom neštěkl. Jenže pan starosta Prahy 6 chce mít z Patočkovy další Holešovičky, tak mu tam nesmí nic překážet.

Romario 23. 10. 2017, 23:09

Párkrát za uherák i cesta Patočkovou byla mojí cestou.Co na to říct teď?Že tedy snad se zadaří na lepší časy,ale pošilhávat po chodníku budu asi stejně,přitom chodníčkovej vůbec nejsem,ale zde jsem ten chodník radši dal vždycky,protože tam je to o držku.Auta většinou míjej o centimetry,do toho dodávky,bus a už cítíte to napětí za vašim kolem,který tak nesnášim.Otázka je, kolik cyklistů tam vůbec bude projíždět po tom,až tenhle pruh vznikne.

Vratislav Filler 23. 10. 2017, 23:15

Podle Marka Bělora, který se tam byl podívat, to v hotovém úseku funguje výborně. Auta nezávodí, ale v pohodě jedou padesát a místo nabízí dostatečně přitažlivý koridor pro jízdu na kole. Určitě o tom něco sám napíše :-)

Vratislav Filler 23. 10. 2017, 23:16

Romario: myslím, že po téhle kauze o něm budou vědět už všichni.

Neo Moucha 24. 10. 2017, 08:03

Musím říci, že za mne je jednoznačně pozitivní, že tam tento koridor vznikne. Na městskou třídu s maximální povolenou rychlostí 50 km/h podle mne širší pruhy pro IAD než 3,25 m nepatří, proto souhlasím, že by to byla promarněná příležitost, kdyby se to nezměnilo. Sice tudy jezdím jednou za uherák, nicméně příjemné to doposud nebylo, jen mne zajímá, jestli se něco změní ve stoupání k Vypichu - protože tam má IAD 70 km/h a například kolem tram zastávky Říčanova to bylo dost úzké a nervozita řidičů stoupající...

újezďák 24. 10. 2017, 09:07

Tak určitě je to 10x lepší než čistě vyhrazený pruh pro MHD čili kola sdílená s autobusy :) tam se bojím jako cyklista daleko víc, protože autobusy je většinou naplní od obrubníku až po čáru a zrcátkem by mohli sekat trávu.
Na druhou stranu při vzpomínce na Vídeň a některá další města se mi zdá, že udělat cyklostezku středem " v zeleni" by vůbec nebylo špatné, ale stávající řešení pruhem po straně je lepší kvůli přednostem a přehlednosti.

Jinak bych měl ještě poznámku k entitě jkjk a jeho nemístnému poukázání na vzdělání , je to špinavost takhle argumentovat a navíc nahrávka na smeč lidem vašeho typu na druhé straně fronty až budou rozporovat vzdělání expertů automatu nebo prahynakole...

vlákno 24. 10. 2017, 10:19

Je to výborná věc, protože mj to účinně zabraňuje prasení jako u pikťáků. Doufám, že to v nějaké formě dorazí i do Křižíkový v Karlíně, ač ze strany auto*matu proti tomu byla ofenziva. Vídám tam docela často lidi (obvykle ženy) jedoucí po chodníku. Možná pro některé k zamyšlení, proč raději nejedou v protisměru v té "klidné" "zóně 30". V cyklopruhu typu Osadní by se tam určitě všichni cítili líp.

NN 24. 10. 2017, 10:28

Myslím, že z Patočkovy to už nedorazí nikam. MHMP se chystá to tam chystá tenhle nebo příští víkend smazat...

Jiří Motýl 24. 10. 2017, 11:32

újezďák/jkjk: Souhlasím s újezďákem. Domnívám se, že formální vzdělání může být bezpochyby užitečné a přínosné, ale rozhodně bych erudici někoho nehodnotil pouze podle toho, kam tři/pět/deset let chodil do školy. Člověk se sám může v nějakém tématu zorientovat a potřebnou zkušenost získat léty praxe a pohybu v dané oblasti.

Václav Římal 24. 10. 2017, 11:52

NN: To snad ne.

Už mi to nedalo a napsal jsem e-mail starostovi P6.

Lukýš Měkota 24. 10. 2017, 11:53

Re NN: Zdroj této nepěkné zprávy je kdo?

mroz 24. 10. 2017, 12:43

Na fotografiích vidím jen cyklopruh ve směru nahoru na Vypich; ten, se obávám, příliš nevyužiji kvůli výfukovým plynům (a to i přes jen mírné pozvolné stoupání, které Patočkova nabízí - nahoru pojedu kolem Petynky, dále Radimovou pod parkem Kajetánka, dále stezkou vedle Patočkovy, a pak kolem kláštera).

Naproti tomu směrem dolů (pokud tam je) to bude příjemné - nebude problém tam jet cca 40-50km/h a tedy držet krok s auty. Jedno smrtící místo mě tam ale napadá - u řeznictví parkují často auta, a jet 50km/h za dodávkou, která se na poslední chvíli vyhne (nebo zaflekuje) neskončí dobře.

vlákno 24. 10. 2017, 13:31

Pokud to smažou, tak by z toho ale měli udělat silnici pro motorová vozidla. Jinak je to alibismus a cynismus: "cyklisti tudy můžou, ale jejich bezpečnost je nám naprosto u zadele". Podle mě je to na trestní oznámení pro obecné ohrožení - prokazatelně tam lze zvýšit bezpečnost provozu, ale P6 to bojkotuje a snaží se jí pro jednu skupinu uživatelů záměrně snížit.

vlákno 24. 10. 2017, 14:00

Dokumentace: https://youtu.be/q2A9kzmN5KY

David 24. 10. 2017, 14:39

Mroz: Na cyklopruhu ze zákona stát nesmí. To by byl drobný rozdíl proti stávajícímu stavu.

Petr Dlouhý 24. 10. 2017, 16:48

Vratislav Filler: Když jsem tam dneska byl, tak mě to taky příjemně překvapilo, jak moc to jízdu po té ulici zpříjemnilo. Takže tohle místo je za mě nakonec docela užitečné, tedy pokud to bude souvislé a budou na to dobré vazby. Auta tam ale jezdí pomalu také proto, že je to dál zacpané stále probíhající výměnou povrchu.

Pozice cyklistické dopravy bude takto slabá do té doby, než cyklistů trochu přibude. Řekl bych, že jsme stále ještě ve fázi, kdy snaha zachránit všechno všude je házením hrachu na zeď a že stále ještě existují realizace, které nebudou fungovat jako červený hadr na všechny okolo a zároveň hodně pomůžou.
Napadá mě vjezd/výjezd cyklistů od Letné do křižovatky Nábřeží Edvarda Beneše x Čechův most. Nebo srovnání dlážděného povrchu v Badeniho. Nebo nějaké částečné řešení U Bulhara.

MM 24. 10. 2017, 16:56

To vlákno ... ale no tak ... pokud to smažou, tak to tam bude úplně stejně jako doteď, a to zase není žádný masakr. Já tam moc často nejezdím ... myslím autem, na kole plně sdílím názor mroze ... ale podle toho videa to tam není nic proti ničemu. Nicméně srovnávat to i bez toho pruhu se silnicí pro motorová vozidla je trochu mimo. Možná by chtělo těch emocí trochu ubrat, v podobných případech působí spíše kontraproduktivně.

Ale s tím TO by to byl fajn nápad:-).

David 24. 10. 2017, 22:05

Když jsem to tam dneska projel, tak v pruhu se jelo fakt super. Těch 25 cm navíc proti vyhrazeným pruhům před Malovankou bylo znát... Špatně se do něj najíždělo protože byl úzký vjezd ze zaslepené části Radimovy a stálo tam nějaké auto, pak to ale bylo super. Když pruh skončil, tak to byl masakr - kvůli zúžení na 1 pruh stavbou. Kdyby se to dotáhlo až po křižovatku s Bělohorskou jak to je v projektu, stálo by to myslím za to. I kdybych měl dál jet po chodníku, nebo čekat, že se při další opravě udělá Bělohorská. Ještě ale nechápu, proč nemůžou cyklisti tím vnějším pruhem kolem Malovanky. Všude samý dopravní stín, pruh široký jako letiště, ale před Malovankou zákaz cyklistů a člověk se musí plazit po chodníku a u Radimovy se cpát dírou v zátarasu zpět do vozovky. Přitom samotná Radimova nemá povrch nic moc a vede mě pryč od Patočkovy, abych se musel napojovat vlastně 2x z vedlejší, z toho jednou přes světla. Nic moc. Raději bych to jel celé po Patočkově, t.j. projel přes vnější okruh Malovanky. Ale tam je zákaz vjezdu cyklistů, i když to není rychlostní komunikace.

Václav Římal 25. 10. 2017, 08:31

David: stát se nesmí ani na okruhu. A Patočkova je součástí PO.

vlákno 25. 10. 2017, 09:09

"Nakonec i magistrát tedy uznal, že by cyklopruh v Patočkově ulici omezil plynulost dopravy a způsobil problémy z hlediska bezpečnosti.
...
Cyklisté si tedy v těchto místech budou muset zvolit jinou trasu, například využít objížďku přes Strahov."
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/502101/cyklopruh-v-patockove-ulici-omezuje-plynulost-dopravy-uznal-magistrat-necha-ho-odstranit.html

Prý máme v Praze všemocnou cyklolobby...

josuk 25. 10. 2017, 09:28

tak určitě, když skoro každý druhý řidič píše sms nebo e-mail, tak úzké pruhy jsou opravdu z hlediska bezpečnosti problém... :-(

josuk 25. 10. 2017, 09:44

totiž nevěnování se řízení vozidla je stále s velkým odstupem nejčastější příčinou dopravních nehod http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
a zdá se mi, že tedy magistrát od řidičů větší pozornost při řízení ani nadále vyžadovat nechce, protože nic jiného by ty cyklopruhy nepotřebovaly..

vlákno 25. 10. 2017, 10:10

Takže když tam bude pikťák nebo nic, tak to bude pro cyklistu bezpečnější? Tohle je dávno ověřené řešení, řidiči jsou zvyklí jezdit v pruzích a respektují je.

josuk 25. 10. 2017, 11:16

..narážím jen na to, že některé přestupky, které jsou častou příčinou DN (nevěnování se.., nedodržení vzdálenosti), jsou v česku, pokud vím, postihovány prakticky pouze ex post, až po nehodě a jen někdy. Jednoduché preventivní opatření nutící většinu normálních řidičů zvýšit pozornost a třeba odložit telefon, tablet, bylo v Patočkově, zdá se, tímto promarněno..

MM 25. 10. 2017, 12:37

Ono je otázka jak to vaše jednoduché preventivní opatření realizovat ... držím tel a jsem proto mimo ... ok, to vizuálně poznat/kontrolovat jde. Psaní sms také. Ale bohužel se v poslední době rozmáhá nešvar, dle mého soudu horší, že foun je v držáku a řidič brejlí do ně,j a ne co se děje kolem. Jenže jestli surfuje na netu, čte si maily nebo jen čumí do navigace, kam se to dostal a kam vlastně chce a kudy ... to už se poznává a prokazuje blbě.

A jít do správního s tím, že se řidič díval do navigace ... to celkem chápu, že se nikomu ... PČR+MP ... nechce.

Na druhou stranu je pravda, že řidiči jsou "vychováváni", a občas i nuceni, ke všemu možnému, jen ne k tomu v maximální míře věnovat pozornost okolnímu provozu.

Luděk 25. 10. 2017, 13:05

"Pro řidiče se nemění téměř nic."

Stále si mi toto tvrzení nepozdává.
Z hlediska řidiče auta bych řekl, že se dost věcí změní. Když není ochranný cyklopruh, tak cyklistu předjíždím, tj. blikám (což mimojiné znamená, že na cyklistu upozorňuju i ostatní řidiče za mnou) a nechávám mu řádný boční odstup. Když je ochranný cyklopruh (tj. cyklista je chráněn cyklopruhem), tak se vozidla v pruzích jen míjí a nějaké upozorňování ostatních za mnou (např. zrovna toho širšího vozidla, které musí přesahovat do ochranného cyklopruhu) či dodržování bočního rozestupu není podle zákona potřeba, každý prostě jede ve svém pruhu.

Neo Moucha 25. 10. 2017, 16:25

Slušný komentář na adresu Blesku a MHMP mne už bohužel nenapadá... Tak snad jenom: ACH JO!

David 25. 10. 2017, 16:47

Když jsem se byl na tom místě podívat, tak mě fascinovalo, že se do toho 2,5 m širokého pruhu vešly i autobusy. Sice to bylo akorát od čáry k čáře, ale byly v tom pruhu! Fungovalo to tam fakt překvapivě dobře. Je to vidět i na videu tady na 40 a 48 vteřině - že když auta chtějí, tak se tam vejdou. A ve 49 vteřině je vidět, že náklaďák sice přesahuje, ale místa v ochranném cyklopruhu je pořád dost. On má 1,75 m, takže je tam slušná rezerva. Z toho plyne, že i když nikdo nebliká, tak to bezpečné je. Pokud mají auta mezi sebou bezpečný odstup a cyklista jede o 1 m vpravo od aut, tak ho musí uvidět včas i bez blikání.
Luděk: To že ze zákona auta blikat musí neznamená, že tak na obdobné komunikaci (často jezdím Plzeňskou) dělají. Zpravidla nikoliv. Jen se přilepí na čáru a prostě mě "oprasí, jak to jde"...

David 25. 10. 2017, 16:55

Tohle bych klidně podepsal:

https://www.auto-mat.cz/2017/10/ochranny-cyklopruh-v-patockove-bude-smazan-automat-pozaduje-cyklostezku/

Václav Římal 25. 10. 2017, 16:57

Jednou se něco magistrátu povede, tak se zvedne vlna bezdůvodně naštvaných ignorantů a pan radní jim na to skočí a projekt zruší. Paráda. Zajímalo by mě, jak to omezilo plynulost IAD, tak jsem se na to zeptal přes dotazy radním, ale zatím se to na té stránce neobjevilo. (Podezřelé je, že poslední dotaz je z 28. 8. 2017.)

Vratislav Filler 25. 10. 2017, 17:00

David: hodil jsem to do zprávičky. Auto*Mat se zrušením cyklopruhů nesouhlasí. Podle něj vzniklé cyklopruhy automobilovou dopravu naopak zkultivovaly a přizpůsobily ji tomu, že Patočkova je městská třída, ne dálnice. Namísto zrušených pruhů navrhuje jako náhradu zahájit okamžitě přípravu cyklostezky podél Patočkovy ulice.

Video srovnávající stav s cyklopruhy a na opačné straně bez nich: https://youtu.be/zCFW3ya0RmM

Vratislav Filler 25. 10. 2017, 17:06

Václav Římal: Dotazy radním zavedlo Pražské fórum a mají externího administrátora, který je tam vkládá postupně, a filtruje urážky. Psal jsem si s ním asi před rokem na adrese admin@prazskeforum.cz .

Jenda 25. 10. 2017, 17:41

> Cyklisté si tedy v těchto místech budou muset zvolit jinou trasu, například využít objížďku přes Strahov.

V Blesku asi netuší, že smazáním pruhů tam nevznikl zákaz vjezdu pro cyklisty, takže tam prostě pojedou normálně při pravé straně jako všude jinde.

Neo Moucha 25. 10. 2017, 19:09

Mne nejvíc zaráží to ignoranství, že používají stav před dokončením, kdy je tam ubrán celý pruh pro stavbu, jako argument, že ten cyklopruh omezuje plynulost dopravy.
Přitom až to bude celé hotové, žádný problém nebude. To je stav, který by se měl vyhodnocovat...

Lukáš M 28. 11. 2017, 20:33

V Neděli jsem byl na procházce P 6 přes Patočkovu. Hádejte, jak tam auta jezdí teď po pouhém smazání ochranného cyklopruhu? Jezdí tam jako by tam byl. Řidiči se snaží jet přímo nad šipkami směru pruhu.

David 28. 11. 2017, 22:41

Já tam na kole občas jezdím, cca. 1x týdně, zpravidla cestou z Holešovic do Rudné. Ten začátek je v pohodě. Dál, kde je dělící čára zase prostředkem silnice, tam to už tak dobré není. Ale evidentně se zdá, že ten úsek na začátku kde je smazaný cyklopruh nikomu z řidičů nevadí (a mě to celkem dost pomůže). Takže posunutí dělící čáry samo o sobě dokáže docela dost...
Na druhou stanu - zpravidla tam jezdím po tmě a v umělém osvětlení jsou zbytky toho pruhu patrné, takže možná i to inspiruje řidiče, aby se drželi víc vlevo.

josuk 29. 11. 2017, 08:20

zajímavé.. ;-) popravdě vodorovné značení je u nás poměrně často ve stavu bylo nebylo (?).. někde dokonce není vidět za žádného osvětlení ;-).. tak řidiči jsou prostě zvyklí...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat