Cyklostezky kolem OC Chodov

Publikováno: 03. dubna. 2018, 9 min. čtení
Aktualizováno: 15. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 03. dubna. 2018, 9 min. čtení
Aktualizováno: 15. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

V pokračování série cykloopatření u developerských projektů se dnes podíváme na jihovýchod Prahy, k největšímu obchodnímu centru v ČR, OC Chodov. Obchodní centrum bylo v roce 2017 významně rozšířeno a na západní straně prakticky obalilo vestibul metra. V souvislosti s tím došlo k úpravám a rozšíření cyklistických tras.

Kolem centra vede dlouhodobě páteřní trasa A22 a ulicí Roztylskou, tedy přímo areálem, prochází hlavní trasa A225. Obě trasy již byly vyznačeny v minulosti. Trasa A22 obchází centrum z jihu a kličkuje až k poliklinice Šustova. Trasa A225 vede ve stopě dřívejší trasy UJ-BR na sever směrem na Roztyly.

Ortofoto rozšíženého OC Chodov s cyklotrasami v jejím okolí. Zdroj mapek v tomto článku: Geoportál Praha / IPR Praha.

Východní část – příjezd po A22

Směrem od Opatova do centra přijíždí trasa A22 po lávce přes dálnici D1. Lávka byla v minulosti v režimu zóny pro pěší s povolenou jízdou kol. V rámci úprav byla lávka převedena do zóny s omezením rychlosti jízdy na kole na 15 km/h. Tento dopravní režim je velmi zajímavý a inspirativní pro jiné lokality, například pro pěší zóny v centru Prahy.

Na fotografii vidíte, že značení původní „dvacetikilometrové“ zóny zůstalo na místě. To je zcela nadbytečné, zvlášť proto, že do slepé ulice před začátkem zóny je zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. V opačném směru je značení ještě chaotičtější, protože patnáctikilometrová zóna zde přechází do režimu cyklostezky a následně končí dvacetikilometrová zóna. Předpokládám, že staré značení mělo být odstraněno, ale nakonec na to nedošlo. (poznámka: část fotografií v článku je z loňského podzimu, ale v polovině března jsem si platnost vyfotografovaného stavu znovu ověřil).

Rozcestí cyklotrasy A22 a A225 u autobusové zastávky nad stanicí metra Chodov nabízí možnost parkování kol přímo u stezky a také u metra, jednak v solidních stojanech, jednak v placených cykloboxech (psali jsme o nich zde).

Na odbočce trasy A225 je patnáctikilometrová zóna ukončena na začátku průjezdu budovou. Dál směrem k Roztylům se nic nezměnilo, stezka je zde tudíž i nadále přerušena třemi přechody na výjezdech z garáží obchodního centra.

Pokračujeme-li ale po trase A22, čeká nás roh u autobusové zastávky a chodník Roztylské. Patnáctikilometrová zóna končí několik desítek metrů před zastávkami. Je dobré, že zde není příkaz k vedení kola. V průběhu přestavby centra se zde chodník různě překopával, na rozšíření ale nedošlo. Bylo ale vysekáno křoví, aby bylo nové značení vidět. Přehlednosti lokality nicméně zrovna neprospívá reklamní banner, nově umístěný do vnitřního oblouku zatáčky.

Dřívější nefunkční dělená stezka po frekventovaném chodníku k ulici V Parku je nově řešena jako smíšená, do dlažby se nicméně nezasahovalo. Již neplatné piktogramy tak patrně zmizí teprve ošlapáním, což ale nebude dlouho trvat.

Trasa A22 pak na vyústění ulice Hráského kříží ulici V Parku a Roztylskou. Křížení na obou ramenech křižovatky byla upravena v roce 2016, přes ulici Roztylskou vznikl tehdy přejezd – viz naše starší video.

Smíšená stezka vede beze změn podél ulice Hráského a kříží ji starším přejezdem. Na vjezdu do pěší zóny byla na počátku rekonstrukce odstraněna značka cyklostezky, což bylo odůvodněné – chodník zde byl zúžený jen pod střechu pasáže, tedy méně než na polovinu. Bohužel, po dokončení oprav již nebyla značka vrácena. Přitom ze všech ostatních stran zde je cyklostezka vyznačena, jedná se tedy zjevně jen o opomenutí.

Dojedeme na roh dřívějšího parkoviště a pěší zóny k poliklinice Šustova. Bývaly zde dříve městské stojany. Trasa A22 zde odbočuje vlevo k poliklinice a objíždí zatím prázdnou plochu, určenou k výstavbě další etapy OC. K přechodu přes ulici U Kunratického lesa je to mnohem blíž přímo, mnozí tak také nelegálně jezdili.

Zkratka a obslužné legalizace

A zde přichází první příjemné překvapení: zkratka k ulici U Kunratického lesa byla nově legalizována. Formálně se jedná o příjezd k novému západnímu vchodu do OC, to ale její praktičnost neomezuje. Cesta je nově dostatečně široká. Legalizace bohužel není dotažena až k přechodu přes ulici U Kunratického lesa. Legální příjezd tak zde musí využít příjezdu k podzemním garážím (na mapce výše je legální část zkratky již vyznačena tečkovanou čárou).

Místo není vyřešené zrovna nejlépe, na ukončení stezky chybí snížená obruba a musí se zde proto jezdit přes přejezd pro cyklisty. Místo ale prochází stavebními úpravami, právě zde bude příjezd do staveniště ve zbývajícím volném prostoru a tak se zde situace bude ještě měnit – viz foto stejného místa z března (bráno od přejezdu):

Legální průjezd na kole po cestách kolem OC ale nekončí touto přístupovou komunikací. Legální pohyb cyklistů je možný v rozsáhlém předprostoru obchodního centra při ulici U Kunratického lesa (na následujícím snímku pohled od severu).

Kromě toho jsou u západního vchodu umístěny cyklistické stojany. Není to sice městská podkova, ale kolo k nim zamknete. Fotografoval jsem je ještě před tím, než byly na podzim umístěny.

Bohužel, ani zde nebyly legalizace dotaženy. Severním směrem existuje stavební příprava na cyklistický výjezd s využitím jednoho z výjezdů z garáží OC, legalizace k němu ale dotažena nebyla, od snímku výše dělí toto místo zhruba 80 metrů.

Návrh na další legalizaci

Je zjevné, že rozsah legalizací byl oproti původním předpokladům umenšen, což je docela škoda. Za legalizaci by stál i široce dimenzovaný obnovený chodník podél ulice U Kunratického lesa, který míjí hlavní tahy chodců, protože autobusová zastávka má chodník vlastní. Ideální by bylo protáhnout povolenou jízdu cyklistů v celé délce ulice U Kunratického lesa od přechodu na trase A22 až po signalizovaný přechod na Roztylské, na který už navazuje trasa A25. Chodníky jsou tu málo frekventované.

Legalizací by vzniklo přímé chráněné spojení od trasy A22 po trasu A225 podél západní strany centra. Co si budeme povídat, kdo bude chtít tenhle koridor využít, ten tam na tom kole stejně pojede. Oproti legálnímu průjezdu totiž ušetří kromě tří set metrů také zhruba tři křížení se silnicemi a na nelegalizované přechody na tom bude naprosto stejně.

Shrnutí

Při rozšiřování OC Chodov byl zajištěn a rozšířen legální průjezd na kole k novému západnímu vchodu. U výstupu z metra byla zřízena pěší zóna s omezením rychlosti jízdy cyklistů na 15 km/h, což je velmi dobré řešení. OC Chodov se také snažilo zpřístupnit cyklistům legálně svůj západní vchod a tak je zde celá pochozí zóna legalizována pro jízdu na kole, a byly zde zřízeny použitelné stojany. Navíc se legalizovala zkratka odstraňující závlek trasy A22 k poliklinice Šustova.

Bohužel, realizaci doprovází několik nedostatků v dopravním značení, To někde nerespektuje dosavadní stav. Hlavními chybami je nevrácená značka cyklostezky k přejezdu přes ulici Hráského, ponechání vysoké obruby na konci stezky u jihovýchodního rohu centra, a naopak legalizace nedotažená až ke stavebně upravenému výjezdu na severovýchodní straně centra. Celá legalizace by navíc byla daleko více funkční, pokud by se její rozsah neomezil jen na plochy v těsném okolí obchodního centra, ale umožnila by centrum objet také ze západu, podél ulice U Kunratického lesa. Tyto návaznosti by mohla realizovat v návaznosti městská část.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Štěpán 10. 04. 2018, 12:23

Stojany u západního vchodu sice nejsou městská podkova, ale je to hranaté Účko zabetonované do země s městskou podkovou plně srovnatelné. Navíc mají stříšku a v zimě nepřímé vyhřívání - poblíž je výdech vzduchotechniky a tak je ten prostor dostatečně zásobován teplým vzduchem (a opravdu je to příjemné). Ten srandastojan na fotce bylo jen takové stavební provizorium, které se stěhovalo tam, kde bylo zrovna místo.

Co už dneska nenajdete, jsou venkovní cykloboxy za vstupem do metra od dálnice. Nevím kdy a proč zmizely, ale už nejméně týden tam nejsou (to jsem zaregistroval tím, že jsem si tam chtěl přifouknout kolo, a najednou nebylo čím). Jestli zůstaly cykloboxy v garáži nevím.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat