Nové značení trasy A2 na Praze 2

Publikováno: 16. srpna. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Publikováno: 16. srpna. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021

Od roku 2016 se připravuje souvislé proznačení páteřní cyklotrasy A2 v celé své délce, tedy od hranice Prahy u Vraného nad Vltavou po cyklistickou výpadovku na Klecany. Dopravní značení schvalovaly jednotlivé městské části, kompletní stanovení je ale už hotové a nyní se postupně realizuje. Nejčerstvějším příspěvkem je nové proznačení cyklotrasy A2 na Novém Městě, tedy od Vyšehradského tunelu po Mánes. V tomto úseku je trasa A2 v souběhu s oběma pražskými mezinárodními cyklotrasami EuroVelo 4 a EuroVelo 7.

Jedná se pouze o realizaci orientačního značení. V rámci proznačení nevznikla žádná cykloopatření, dopravní režim zůstává beze změny. Na náplavce tak zůstává pěší zóna s povolenou jízdou kol, na nábřeží žádné nové cyklopruhy nenalezneme.

Zvláštností celého nově vyznačeného průjezdu je dvojité vedení cyklotrasy prakticky v celé délce: trasa A2 je vedena jak ve vozovce, tak po cyklostezce – a následně po náplavce (pěší zóně). Naprostou novinkou je proměnné značení v okolí náplavky. To umožňuje „zapnout“ na orientačních cedulích stav, kdy je náplavka uzavřena a cyklisté jsou navigování jen po horní trase.


Projížďka po nových značkách s komentářem:

Vyšehradský tunel

Praha 2, kde se nyní nové proznačení dokončilo, začíná kousek před Vyšehradským tunelem. Na cyklostezce (na fotografii níže vlevo) se v tomto místě nic nemění, v provozu přibyla značka zdůrazňující průjezd po tramvajových kolejích.

V opačném směru je podobná značka, ovšem doplněná informací o možnosti vést kolo po chodníku. Silná čára zde naznačuje, že je žádoucí jet spíše ve vozovce. Když jsme zde fotili, překvapil nás počet cyklistů jedoucích vozovkou, včetně „městských“ typů, od kterých bychom to příliš neočekávali. Bude tedy zajímavé sledovat, zda toto značení bude mít nějaký vliv na podíl cyklistů objíždějící chodníček Vyšehradského tunelu po kolejích.

Odbočení na náplavku

Za tunelem je vyznačena možnost odbočit vlevo na náplavku, naproti vjezdu je pro ten účel mezera v bumlících oddělující vozovku a tramvajový pás. Není to ale zrovna příjemné místo pro odbočení, zvlášť s auty a tramvajemi za zády. Zkušenější jezdci lačnící po odbočení na náplavku pravděpodobně zůstanou v kolejišti již od tunelu.

Cyklisté přijíždějící po chodníkové stezce jsou informováni o tom, že z náplavky neodbočí na trasy A13 (Železniční most) a A23 (Nusle), a tedy musí pokračovat buď po chodníku, nebo se zařadit do vozovky. Trasa A2 ve vozovce je zde také naznačena – cyklisto, vyber si. A současně je to jedna ze značek, které lze přepnout na režim „náplavka neprůjezdná“ – pak cyklistovi na cyklotrase A2 nezbývá jiná možnost než sdílet společnost aut.

Výjezd z náplavky je ošetřen cedulí nabízející cyklistům pokračování po trase A2 z centra přednostně v přidruženém prostoru a odbočení na A23 do Nuslí.

Z druhé strany zůstala původní cedule vyzývající k vzájemné ohleduplnosti.

Výtoň

Výtoň jsem si projel vrchem pouze z centra. Za zmínku stojí nový rozcestník tras A2 a A23 při přechodu s Vnislavovou. Zde je možné jet ve vozovce i po cyklostezce.

Směrem z centra před Výtoní vás značení pro odbočení na A23 naviguje do vozovky. A máme tu další přepínací značku, která může naznačit nemožnost průjezdu po náplavce.

Palackého a Jiráskovo náměstí

Mezi Výtoní a Palackého náměstí je možné jet legálně po nábřežním chodníku. Směrem z centra je to použitelná alternativa, směrem do centra se na něj ale z vozovky není jak dostat, takže nábřežní větev trasy A2 je zde značena ve vozovce. Jízdní pruh je velmi úzký, což je problém. V časech bez kolony zde řidiči cyklistům vyloženě lížou zadní kolo, když zde kolona je, lidé na kolech ji nepředjedou. Má-li být někdy v budoucnu v tomto úseku funkční cyklotrasa mimo rušnou náplavku, jsou vlastně jen dvě možnosti: buď se zajistí souvislé pokračování západního nábřežního chodníku, nebo se zde bude muset vozovka rozšířit na 3,75 metru a doplnit ochranným cyklopruhem.

Před křižovatkou u Palackého náměstí se dočkáte rozcestí s trasou A14, šířkové poměry jsou zde ovšem podobně zoufalé a zdejší dvojitý semafor je zvlášť v ranní špičce velmi odrazující překážkou.

Peklo pokračuje i před dalším semaforem na Jiráskově náměstí, kde se vedle auta nenacpete, i kdyby vám tam chtěli nechat místo. Tančící dům tu trčí nad dopravou jak maják nad bouřlivými vodami.

Směr z centra je to naopak pohoda. Od Jiráskova náměstí by se místo piktokoridoru vešel ochranný cyklopruh.

Před Palackého náměstím navíc s možností podjet kolonu pruhem pro odbočení vpravo. Asi by bylo zajímavé spočítat na tomto profilu směrový nepoměr v ranních i odpoledních hodinách. Nové orientační značení praví, že vpravo se dá odbočit do Motola a na Anděl.

Za Jiráskovým náměstím

Poslední blok před Mánesem ovšem zajistí, že se budete cítit stejně směrem do centra…

tak směrem z centra. Tedy buď jako štvaná zvěř, nebo jako myš v pasti, podle toho, zda tam zrovna bude kolona nebo ne.

Mánes

Křižovatka u Mánesa, kde je výjezd z náplavky, byla doplněna orientačními cedulemi na všech stranách. Směrem do centra s optimistickou šipkou směřující do budoucnosti – po trase A231 na Vinohrady.

Směrem z centra s rozvětvením trasy na náplavku s chodci a vozovku – ovšem bez varování před auty. Značka je také překlápěcí, tj. bude možné náplavku snadno uzavírat.

Překlápěcí značku se dvěma variantami trasy najdete i na výjezdu z Myslíkovy.

Co fotografie nezachycují, je skutečnost, že tlačítko signalizace na výjezdu z náplavky vám dá zelenou teprve, až projedou všechna auta a tramvaje, včetně té stanicující v Myslíkově. Čekací doba na zelenou je zde absurdně dlouhá. Označení místa na vozovce pro zaregistrování cyklistů automatickou detekcí na výjezdu z náplavky se časem naprosto smylo. Následná potvrzující signalizace automatického zaregistrování cyklisty semaforem zde ani nikdy bohužel nebyla. Není se čemu divit, že míra respektování semaforu na výjezdu z náplavky poklesla za posledních deset let na děsivé minimum. Snaha nastavit signalizaci alespoň tak, aby tam padala pravidelně čas od času zelená, byla zatím marná.

Závěr

Skutečnost, že je páteřní cyklotrasa A2 víceméně se stejným důrazem proznačena jak náplavkou, tak Rašínovým nábřežím, se dá číst dvěma způsoby.

  1. Pesimisté řeknou, že se jedná o další příznak úpadku městské cyklistiky na náplavce, která se od doby, kdy bylo dobrým nápadem založit v té pustině Bajkazyl, proměnila v lineární hospodu, na kterou se hodí tak nanejvýš pivní kola.
  2. Optimisté řeknou, že díky proznačení je jasné, že jakákoliv další úprava nahoře na nábřeží musí respektovat vyznačené cyklotrasy. A to nejsou jen tak nějaké trasy. A2 je cyklistickým ekvivalentem severojižní magistrály a dvě mezinárodní cyklotrasy EuroVelo jsou dokonce součástí transevropské dopravní sítě TENT-T; fakticky tedy cyklistický ekvivalent dálnice D1. Tím pádem je nedostatečné cokoliv pod úrovní londýnské Cycle Superhighway. Praho, snaž se. Třeba o něco takového:

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Brahma 16. 8. 2018, 09:30

Blížící se volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy umožní každému volby schopnému pražanovi vyhodnotit úspěšnost vlády stávající koalice a podle toho se ve své volbě zařídit.

Neo Moucha 16. 8. 2018, 09:45

Dlouhodobým pozorováním bych řekl, že směrem z centra se odvažuje na Vyšehradský tunel po silnici víc a víc cyklistů (včetně městských jako Rekola apod.). Ostatně tímhle směrem je to většinu času bez problémů a pocitově krátké... Do centra už to tak jednoduché není :)

újezďák 16. 8. 2018, 10:26

Značná část problému s místem pro předjíždění kolon na semaforech je prostý důsledek preference MHD , chtěl bych vidět ten obrázek na konci v případě, kdyby tam bylo tramvajové těleso se zastávkami pražských parametrů a to vůbec nemluvím o tom, že ten prostor z obrázku je evidentně minimálně o 40 procent širší než celé nábřeží od Vyšehradu až Novotného Lávku.

Osobně tento prostor velmi často řeším jízdou za tramvají, i se stáním v zastávkách / pokud tam tramvaj není tak si hlídám záda a případným odbočením do kolony ji uvolním cestu, ve stávajícím stavu nelegální leč bezpečné řešení a ušetří to dost času. Chápu, že většině kol typu městské, rekolo, dělají problém koleje a ten zábranný obrubník u tramvajového tělesa , ale na normálním horském kole to není vůbec žádný problém.

Ad tunel, po silnici je to nejrozumnější a nejlogičtější řešení a proto bych doporučoval to rozšířit po celém nábřeží, prostě tramvajové těleso i pro cyklisty. V pohodě se tam vejdeme i s tramvajemi.

Druhá možnost je zúžení chodníků , obecně bych řekl, že by se tím dal získat 1,5-2 metry na celém profilu nábřeží a do vzniklého místa bych dal cyklopruhy :)
Podle mě je to nejlogičtější řešení celé situace. V životě jsem na nábřeží neviděl tolik lidí, aby zaplnili byť jen polovinu profilu chodníků...

Tomáš 16. 8. 2018, 14:12

Újezďák: vejdem se tam ty nebo já, co jezdíme rychle, pro všechny jízda s tramvajema fakt není (a taky se mi stává, že se zrovna chvilku zapomenu ohlídnout a najedno je tam tramvaj, nejsou slyšet). Ale taky jezdím s tramvajemad dost často, míň blokuju auta a preventivně tramvajím uhýbám.

Jiří Boháč 16. 8. 2018, 15:52

Nebylo by rozumné v těch úzkých pruzích namalovat piktokoridor středem pruhu, jako je to u Karlova mostu?

Tuhle jsme jeli od Výtoně na Palačák dva, logicky vedle sebe, když stejně nebylo jak nás předjet, a to co jsme si na konci vyslechli od dotčeného taxikáře, co jel za námi, se nedá publikovat :/

Takový pikťák by mu situaci třeba objasnil...

Vytvořil jsem na to podnět na CS: https://www.cyklistesobe.cz/threads/1490

tik 17. 8. 2018, 01:29

hele, ty sopky nahoru/dolu/doprava/doleva/prerusovane a jednou dokola vymyslel nekdo aspon trochu pricetnej ?
vzdyt je to komplikovanejsi nez cele zkousky na ridicak - takze v cele slozitosti bude ignorovano. No, aspon se za neco utratily penize.
Nebo naopak budou Prahu ucpavat fronty cyklistu, stojici pred znackami a s mapami a buzolami budou zkoumat, kam a kdy maji odbocit ? ;)

tik 17. 8. 2018, 01:34

@jiribohac Logicky ? Proti predpisum. A i namalovane obrazky na silnici to (zatim nerusi).

Lukáš M 17. 8. 2018, 08:01

Mám ten nejlepší nápad hodný centra v UNESCU. Uzavřít cestu pro motorová vozidla podél Vltavy od křižovatky KřížovnickáxPlantnéřská po křižovatku Rašínovo nábřežíxSvobodova včetně Palackého mostu

újezďák 17. 8. 2018, 09:09

Lukáš M, ovšem, ovšem, jsem pro, protože to potom většina poladěných elektrokol bude mít šmytec a bude muset jezdit po nějakém okruhu :)

Jenda 17. 8. 2018, 12:44

Zajímalo by mě, jestli tik preferuje situaci, kdy si musí počkat, ale je to podle předpisů, i v reálném životě, nebo jen v diskuzích na internetu.

Lukáš M: Doporučil bych si rozmyslet, jestli opravdu chceš to, co říkáš. 1) Aktuálně je v předpisech dost bordel co je motorové vozidlo (elektrokola současně jsou i nejsou, tramvaje nejsou) 2) Podél Vltavy tak bude prázdno, ale ucpou se ještě víc ulice okolo a různá zásobování tak budou mít ještě větší smůlu než teď.

Vratislav Filler 17. 8. 2018, 14:16

Jenda, Lukáš M: Na zneprůjezdnění centra pro tranzitní automobilovou dopravu jsme měli koncept v roce 2015: https://www.auto-mat.cz/2015/09/studii-centrum-bez-kolon-jsme-predali-petru-dolinkovi/ . Nemělo se to týkat rezidentů a další potřebné dopravy.

vlákno 17. 8. 2018, 16:13

Ono by to chtělo trochu komplexnější dopravní řešení pro (širší) centrum, není to problém jednoho nábřeží. Inspirace ve světě je už mnoho, závisí to jen na tom, že si to nějaký politik vezme za své a prosadí to. Za vzor si můžeme vzít z poslední doby různé circulatieplan-y z Belgie zneprůjezdňující centra pro auta, existují už prý v 5 ze 13 velkých měst - Brugy, Gent, Lovaň, Mechelen a Sint-Niklaas.

Mus 17. 8. 2018, 17:56

Koukal jsem na Sevillu (https://vimeo.com/276916492), i na starší on ní zde. Ale nějak nemůžu pochopit to, že oddělené stezky vybudovali na úkor prostoru aut (jinak to nejde). Jak mohli odstranit pruhy/zjednosměrnit komunikace, bez toho, aby to nezpůsobilo ten autofily obávaný dopravní kolaps. A kde parkovali lidé, kterým byla zrušena parkovací místa?

Ptám se, protože v tom videu mi jedna ulice úplně připomněla Janáčkovo nábřeží, jako kdyby tam byla místo parkování obousměrná cyklostezka. Dál by se taky dal ubrat pruh na přebujelém Jiráskově mostě

Mus 17. 8. 2018, 17:59

Počkat bude se něco dít na Jiráskově mostě, když se rekonstruuje?

Mus 17. 8. 2018, 18:00

Bude se něco dít na Jiráskově mostě, když se teď rekonstruuje?

Lukáš M 17. 8. 2018, 19:36

Jenda: pochopitelně jsem myslel na výjimky jako je zásobování a rezidenti. A jsem si jist, že s omezením aut by stoupl počet kol. Dopravní indukce existuje a u cyklodopravy je žádoucí (do jisté míry)

Mus 17. 8. 2018, 20:26

Lukáš M to by bylo super, žádné rezidentni parkovani tam snad není.
Problém je, že to neřeší cyklodopravu v podjezdu u Karlových lázní. Jízda v kolejích je totiž cykloopatření tzv. Lomeckého typu, umožňující jízdu pouze mladým, silným a zdravým mužům mezi 15 až 35 lety.
Tedy si myslím, že jízda s tramvají za zády na kluzkých kolejí moc lidí k cyklodopravě nepřitáhne i kdyby před tím byl sebe krásnější kilometrový úsek

újezďák 17. 8. 2018, 21:35

Mus tak to jsi mě rozesmál, je mě mnohem víc " ale jsem jen mladý silný muž, který zvládá jet v kolejišti". Akorát se totálně nevlezu do " tvých norem" :D
Popravdě pak je , DLE TEBE, Amsterodam plný mladých 15-35 letých mužů kteří jako jediní jsou schopní přejíždět koleje :):):D ! :) ?????
Nebo Dublin ? Edinburg :¨)

újezďák 17. 8. 2018, 22:09

Vlákno
asi jen shodou okolností jsou ta jmenovaná města s "prý už" circulatieplan(y) města s dokončenými vnitřními 4proudovými okruhy :)
Navíc obklopená sítí dálnic.
Bruggy mají R30 Gent má R40, Lovaň R23, Mechelen R12, Sint Niklaas má spíš takovou roštovou schému R42 + Parklaan , ale její křižovatky nedaleko centra stojí za to, Blanka hadr :)

Mus 17. 8. 2018, 22:34

újezďák to jsem tě nerozesmál já, ale Lomecký, zapomněl jsem tam dát uvozovky.
Přejíždění kolejí je na křižovatkách asi OK, ale tady, kde se musít jet v jejich relativně úzkém rozchodu, si dovedu představit, že se tam na vlhkých kolejích nějaký dítě rozmázne před tramvají v protisměru, otiskne se to v novinách a lidi tam nebudou jezdit.
Nebo spíš se to ani nestane, protože tam s dětma nikdo nepojede. Prostě co jsem chtěl říct je to, že ty stezky, jak jsem viděl na tom videu v Seville, nebo jak je to v Amsterodamu, musí být kompletně oddělené od aut a od MHD, jinak se na vysoké % cyklistiky nedostaneme.
Pochybuju, že tam jezdí v kolejích. I kdyby tam něco takovýho bylo, nebude to vyznačený a bude existovat objízdná trasa.

Sch 20. 8. 2018, 16:35

Ten piktokoridor ve směru Výtoň - Palackého náměstí by bodnul. Nevím kam si asi myslí ti nervózní řidiči, že se mám uhnout. Na elektrokole jedu svých konstantních 24kmh což je na chodník moc.

Caidel 21. 8. 2018, 10:51

Souhlasím s pisatelem tik výše (sopky...). Některé ty schémata jsou neuvěřitelně kreativní - sám to na téhle trase dobře znám, přesně vím co tím autor chce říct, a stejně na polovinu z nich koukám a vůbec netuším co je to za malůvky.

Turista nebo náhodný kolemjedoucí myslím nemá šanci.

(Což ostatně platí i pro mě - pokud jedu někde kde to neznám a narazím na něco podobného, většinou to rozhodně nedopadne na první dobrou a šance rozšifrovat to za jízdy je = 0)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat