Zenklova podrobně: dá se vyjet, ale páteřka to není

Publikováno: 19. listopadu. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 19. listopadu. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Zenklova ulice je v generelu uvedena jako koridor páteřní cyklotrasy A42. Letos probíhala rekonstrukce tramvajové trati v její dolní části, mezi Elsnicovým náměstím a křižovatkou Vychovatelna, a několik navazujících akcí. Zenklova ulice byla v některých svých částech přestavěna od domu k tomu. A na cykloopatření se nezapomnělo. Ulicí vede tramvajová trať a je v ní poměrně silný automobilový provoz.

Podívejme se tedy na výsledek. Vzhledem k tomu, že se o výsledném řešení hojně diskutuje, pokusím se okomentovat některé lokality i z pohledu (ne)cyklistického.

Co říká celoměstský standard?

Vzhledem k tomu, že A42 je páteřních cyklotrasa, je dobré vědět, jaké jsou pro ně definované standardy. Standardy jsou schválené komisí Rady pro cyklistickou dopravu, nejsou tedy jakkoliv závazné. Pro orientaci ale vyhovují. Ze standardů vybíráme:

I. Cyklistické trasy páteřní (A#, A##)

 • Mají být (…) v podobě cyklostezky. (…) V hlavním dopravním prostoru (= ve vozovce) je přípustné vedení pouze po dopravně zklidněných ulicích (vmax <= 30 km/h) nebo po fyzicky odděleném pásu.
 • Jiné vedení v hlavním dopravním prostoru je možné (…) v  (…) odůvodněných případech. V takovém případě jsou nutná kontinuální cykloopatření (…).

(…) Kontinuální cykloopatření je takové liniové opatření pro cyklistikou dopravu, které umožňuje bezpečný (i pocitově) průjezd cyklistů bez nutnosti vést kolo jako chodec.

Na Zenklově ulici evidentně není možné vést v současnosti trasu v podobě cyklostezky, v souladu se standardem mají být tedy realizována cykloopatření zajišťující cyklistům souvislý pocit bezpečí. To není vysoký požadavek, leč nepředbíhejme.

Pozadí akce

Informace o pozadí akce a další detaily jsem čerpal od bývalého radního Prahy 8 Petra Vilguse (Zelení). Celá rekonstrukce se samozřejmě neděla ve vzduchoprázdnu. Elsnicovo náměstí má být upraveno, Rokytka odkryta, a doprava přesunuta před palác Svět – potom bude vedení trasy A26 vypadat ještě jinak.

Ve střední a horní části prochází ulice stavební uzávěrou. Předpokládaná dostavba Městského okruhu zdvojí silniční most Povltavské. A Libeňská spojka má vést v hloubeném tunelu přímo pod Zenklovou ulicí. Dopady na Libeň budou dost divoké, v kombinaci se zahloubením Holešoviček by bylo velmi žádoucí navrhnout severně od Balabenky síť městských dálnic jinak, znovu a lépe.

První verze projektu kvůli stavební uzávěře počítala se zafixováním dosavadního stavu. Ten byl ale tak bídný ve všech ohledech, že jeho úpravy byly v zájmu všech zúčastněných stran. Řada změn se ale kvůli okruhu dělala tak levně, jak to jen šlo. Třeba dopravní podnik úsek trati ve stavební uzávěře rekonstruoval s použitím starých pražců.

Úsek první: Elsnicovo náměstí (A26)

Na Elsnicově náměstí je nejdůležitějším průjezdem existující páteřní trasa A26 podél Rokytky. Donedávna zde byla kombinace signalizovaného přechodu a nesignalizovaného – a velmi nepřehledného – přejezdu pro cyklisty v ostré zatáčce frekventované silnice Voctářovy do Karlína. Toto řešení bylo nahrazeno přeložkou stezky na severní chodník, provoz je křížen dvojicí signalizovaných přilehlých přechodů a přejezdů. Starý přejezd bude odstraněn.

Starý přejezd bude odstraněn. Všimněte si absence integračních opatření na komunikaci, kam by se přitom vešel ochranný cyklopruh.

Upravená křižovatka s dvojicí přejezdů pro cyklisty (vpředu a vzadu) a průjezdem mezi nimi (vpravo). Bližší přejezd není na tlačítko.

Výhodou signalizace přes severní rameno křižovatky je absence tlačítka – zelená zde padá vždy. Rameno přes Zenklovu ulici sice tlačítka má, zelená ale v tuto chvíli také padá sama, nejste tak signalizací naháněni k dvojímu zastavení. A byť zde jisté zdržení nastává, průjezd je nyní rozhodně bezpečný i pro nezkušené cyklisty. Je trochu otázka, zda to je plus i pro lidi, kteří jezdí dopravně, protože úpravy výše v ulici Zenklova zrušily směrem do centra dříve užívanou zkratku ulicí Stejskalova – tohle by bylo na delší pozorování, případně se zde může o svou zkušenost podělit někdo z lidí, kdo tam už „po novém“ pravidelně jezdí.

Také lze spekulovat o tom, zda by nedával smysl přechod a přejezd přes severní rameno křižovatky, uvažovaná budoucí přeložka silnice před palác Svět jej ale činí zbytečným.

Elsnicovo náměstí, příjezd Zenklovou od severu. V popředí chodníkový bypass pravého odbočení. Z této strany nemá křižovatka přechod.

Odbočení ze Zenklovy na trasu vpravo je navíc doplněno elegantním bypassem světelné signalizace využívajícím široký chodník. Celkově hodnotím řešení trasy A26 jako velmi dobré a odpovídající požadavkům.

Elsnicovo náměstí – A253

Příjezd trasy A253 ulicí Voctářova a její návaznosti už příliš kladně hodnotit nelze. Samotná ulice Voctářova je obětí dřívějšího ignorování integračních opatření v průběhu nedávno prováděných úprav. Takže i když Voctářova navazuje na cyklopruhy na Rohanském nábřeží a zajišťuje suverénně nejrychlejší spojení Karlína a Libně, jízda po ní je dnes na kole utrpením a je vidět, že projektant ani správní úřad se s nějakými cyklisty v této ulici rozhodně nemazali. Přece mají o kus vedle cyklostezku. (Že je blátivá, úzká a v zimě nesjízdná? To není podstatné.)

Trasa A253 na Elsnicově náměstí. Nulové řešení.

Na Elsnicově náměstí se v ignorování cyklotrasy úspěšně pokračuje, není zde tedy ani orientační značení, ani integrace. Ochranné cyklopruhy by se sem jednoznačně vešly (možná i vyhrazené). Je fajn, že tu už nejsou kostky, ale absence dlažby není totéž, co funkční cykloopatření. Cyklisté nejezdí jen po cyklostezkách. A zde to bude platit dvojnásob, protože na Rohanském ostrově se očekávají léta rekonstrukcí a rozkopávání vlivem výstavby nového sídliště.

Elsnicovo náměstí – A42

Trasa vede po Zenklově ulici. Směrem z centra se začíná na nepříliš frekventovaném úseku. Projedou se dvě signalizované křižovatky opatřené nově předsunutými stopčárami. Ochranné cyklopruhy zde ovšem nenajdete.

Při příjezdu od jihu na ochranné cyklopruhy zapomeňte, kolona se bude štosovat tak, abyste se vpravo od ní nevešli.

Směrem do centra se musíte řadit do levého pruhu, což je jen pro zdatnější cyklisty. Alternativně můžete použít výše jmenovaný bypass a křížení silného pravého odbočení se vyhnout použitím přejezdu. Není zde ale žádný výjezd zpět do Zenklovy ulice, k návratu tak musíte použít druhý přejezd trasy A26, za kterým vás (pokud budete čekat na zelenou) po pár metrech čeká červená. Průjezd si tak prodloužíte o celý jeden cyklus.

Přejezd trasy A26 přes Zenklovu. Vpravo chybí snížená obruba pro legální sjezd směrem k Palmovce.

A42 – Zenklova k Horovu náměstí

Dolní část Zenklovy ulice po Horovo náměstí vede víceméně po rovině a nenajdete zde žádná integrační opatření. Cyklopruhy zde nejsou, což samo o sobě znamená, že méně zdatní cyklisté jsou automaticky ze hry. Zdatného cyklistu pak zajímá, zda nebude muset kličkovat v kolejích a zda ho budou auta a tramvaje schopné alespoň bezpečně předjet. Aniž by ho vytlačovaly do parkujících aut nebo obruby. Jak uvidíte z fotek, je to opravdu velmi bídné.

Směrem z centra nejprve objíždíte auta parkující před školou (dle značení max. 15 minut). Jak jsem se dozvěděl, zábradlí u Základní školy Bohumila Hrabala a K+R byly požadavky školské rady, která stejně tak ovlivnila polohu zastávky tím, že odmítla její posun před školu, aby cinkání tramvají nerušilo výuku.

Následně je zde stín v místě, kde mohl být cyklopruh, takže pojedete-li vlevo od baliset, budete blokovat tramvaj.

Potom jsou zde zastávkové ostrůvky s pruhem, kde vás s bezpečným rozestupem nepředjede ani osobní auto, ale široké jsou přesně tak, že vás leckteré vozidlo za vámi předjet chtít bude. A když tam bude stát kolona, tak budete chtít předjíždět vy, ale také to nebude zrovna snadné. Byť tedy přes prostor vyústění Stejskalovy to docela půjde. Vozovka se tu sice zmenšila, i tak je ale po zjednosměrnění oblouk zbytečně široký. Klidně tu mohl být přechod v úrovni chodníku.

Na snímku si také povšimněte absentujícího přechodu pro chodce z tramvajové zastávky směrem ke škole. Dovedu si představit, že přechod na druhé straně zastávky byl označen za zbytečný někým, kdo prostě nechtěl mít dva přechody těsně za sebou. A naivně si myslel, že tudy děti nebudou přecházet, když legální cesta vede „jenom“ se stometrovou zacházkou přes přecpané konce ostrůvku, přechod se semaforem a další, nesignalizovaný přechod přes vyústění ulice Stejskalovy. Z hlediska pěších je tohle místo opravdu velký průšvih, čehož si povšimli i místní a v libeňských diskusních skupinách byl kolem toho docela poprask.

Za Stejskalovou ulicí je mezi tramvajovými kolejemi a parkováním přesně tolik místa, aby už nebylo bezpečné jet v kolejích kvůli autům, která se do vás budou tlačit, a současně ještě nebylo bezpečné jet vpravo od nich. Profil přitom dovoluje zřídit zde ochranný cyklopruh, kdyby se udělalo parkování v základní šířce 2,0 metru. Jenže ono je širší, jak vidno z fotografie.

Směrem do centra

Směrem do centra není parkování, takže se dá jet celkem pohodlně vpravo od kolejí. I zde by mohl být vyznačený vpravo od kolejnic ochranný cyklopruh.

Průjezd za ostrůvkem zastávky Libeňský zámek je podobně nepříjemný jako směrem z centra, navíc s pěkným hrdlem od křižovatky, které stoprocentně zajistí, že vás budou auta předjíždět, i když se tam pak s vámi bezpečně nevejdou. Dále směrem k Elsnicovu náměstí mohl být možná i ochranný cyklopruh, alespoň k bypassu ukázanému dříve.

Dle dostupných informací je zde tak nešikovné řešení i proto, že nešlo posunout trakční sloupy – ty byly havarijně vyměněny již před několika lety, v době, kdy se počítalo s umístěním alespoň jednoho ostrůvku před školou.

Zastávky Libeňský zámek z pohledu pěších

Prostor nových zastávek Libeňský zámek si zaslouží dodatečný komentář. Zadání bylo evidentní: zajistit co nejplynulejší průjezd aut zřízením zastávek s ostrůvky namísto původních mysů zastávek Stejskalova. Takže se dělo. Ostrůvky jsou s chodníky spojené jen na jedné straně, asi aby přechody na druhém konci zastávek neobtěžovaly dopravu v rozletu, když má zelenou. Že je to nejkratší cesta do školy pro žáky jedoucí MHD je fuk, je rozhodně „lepší“, když se studenti dostanou do školy bezpečně a rychle autem z nově vytvořeného K+R.

Přechody na křižovatce s ulicí U Meteoru jsou extrémně stísněné. Západní chodník Zenklovy se zužuje nejvíce právě na rohu, kde se čeká na zelenou. Je sice fajn, že máme lány nových chodníků o kus dál na jih, tam, kde čekají lidé, je ale těsno. A ani motoristé nakonec nevyhráli, protože na příjezdu od severu je čeká šikana, která by se hodila spíš na Velkou cenu Monaka, než do ulice, po které chodí lidé.

Zkrátka a dobře, snaha zrychlit automobilovou dopravu zde vedla k tomu, že se to pokazilo všem ostatním – a nakonec vlastně i těm autům. Kdyby nehrozilo, že si to někdo odnese na zdraví a nestálo to miliony, tak by to byl vážně dobrý žert.

A42 – Horovo náměstí – Čuprova (nahoru)

Ve stoupání od Horova náměstí vede tramvajová trať po vlastním tělese, které je od jízdního pruhu odděleno zprvu šikmou obrubou, později bumlíkem. Jízdní pruh se vyznačuje sporadickými piktogramy cyklisty a zejména chaoticky kolísající šířkou, která začíná na ucházejících 3,75 metru (dost na ochranný cyklopruh), rozšiřujue se na luxusních 4,70 m, což je dost na vyhrazený cyklopruh (ovšem absentující), aby se následně zúžila na smrtících 3,25 m, což není dobré k ničemu – respektive na to, aby cyklistu, stoupajícího zde rychlostí 10-15 km/h předjíždějící auto vytroubilo a vytlačilo přes obrubu ven. Ne, projektant tu nebyl nijak mstivý, ani ve změněném stavu vědomí, jenom se kvůli stavební uzávěře ponechaly obruby tak, jak byly, když se stavěl silniční a železniční most.

3,75 m, piktogram.

4,6 m. Nic, i když by se vešel cyklopruh.

3,25 m. Piktogram. Nově vytvořené nebezpečné místo.

Výsledek je tedy v tomto úseku úplně špatně, přitom kdyby se tu kreativně pracovalo s obrubou, mohli cyklisté pohodlně vjet na chodník a před křižovatkou z něj zase sjet. Pro zvýšené pohodlí mohla být levá polovina chodníku asfaltová, ostatně o pár desítek metrů dále se to povedlo. Použitelné řešení dovedu namalovat i já. A stavební uzávěru může vzít čert, protože jde o místa, kde se s polohou obrub stejně manipulovalo.

No a když ne, tak ať se zruší alespoň tem bumlík oddělující pruh a tramvaj, aby bylo možné cyklistu bezpečně předjet. Kolony tam v tomto směru nebývají. Takto to v reálu dopadne tak, že i cyklisté, kteří před i za tímhle místem pojedou ve vozovce, na ten chodník stejně vjedou, akorát že přes přechody.

Ubohost řešení pod mosty vynikne zvlášť v kontrastu s následujícím průjezdem skrz zastávku U Kříže, kde za tramvajovým ostrůvkem přesně takový pohodlný průjezd vznikl.

Zastávka U kříže směrem nahoru

Je to řešení z hlediska řešení cyklotrasy správné. Na sociálních sítích je ovšem mnohými vnímáno jako nezasloužená třešnička na dortu pro cyklisty. Zejména proto, že auta se zde musí řadit do kolejí a čekat za stanicující tramvají. Prý by bylo lepší zachovat ostrůvek objízdný i pro auta.

Nutno říct, že pro auta v kolejích zde hovoří dvě věci: Jednak část aut ze Zenklovy odbočuje do Prosecké, takže tu jsou ještě nižší intenzity, než jaké byly v bývalé zastávce Stejskalova, kde se za tramvají také čekalo. Především jsou to ale šířkové poměry, které tu ostrůvek objížděný auty podle dnes platných norem prakticky nedovolují, má-li zde mít chodník nějakou důstojnou šířku (jako třeba více než 2,5 metru). A konečně, ostrůvek pro auta by nedovolil ve stoupání žádné bezpečné řešení pro jízdu na kole.

Co  mi na řešení průjezdu přijde zbytečně megalomanské, je zcela zbytečné zábradlí. Kdyby tam místo něj byly dva schody a lavičky, bylo by to to mnohem lepší. Nejsou to ovšem jen cyklisté, kdo mluví do výsledných řešení, zde zábradlí slouží k navigaci nevidomých a slabozrakých. A ovšem nutno podotknout k fotografii:, prostor by asi neměl sloužit jako parkoviště.

Vjezd do cyklopruhu je ale celkem elegantní. Cyklista je nyní ve vozovce a je na hlavní, což je pro překonání silného odbočení do Čuprovy zcela nezbytné. Relativně ostré esíčko je vlivem malé rychlosti jízdy ve stoupání v pohodě, a vpravo se bude ze zastávky odbočovat jen vzácně. Vzhledem k tomu, že tady původně byl navržený přejezd pro cyklisty při přechodu (na fotce výše zcela vpravo), ke kterému by cyklista nejprve sjel z kopečka, pak dával přednost úplně všem a nakonec si to zase vystoupal, to tady dopadlo velmi dobře!

A42 – Čuprova – Vosmíkových – Na Stráži

Už odbočení do Čuprovy kříží stoupací cyklopruh, který se následně mění v cyklopruh ochranný. Cyklopruhy na sebe navazují a pokračují souvisle až na počátek ulice Vosmíkových.

Tomuto řešení nejde téměř nic vytknout, snad jen že šířkové poměry by dovolovaly i pruh vyhrazený. V době focení se v serpentině ještě upravovaly chodníky, takže ochranný cyklopruh pruh nebyl otevřený, vyzkoušel jsem ale jízdu za zábranami a je to naprosto v pořádku.

Bohužel, na Zenklovu navazovala úprava ulice Vosmíkových, což byl jiný projekt, jiná akce… A jako by se projektant chtěl pomstít za to, že níže nabízí cyklistům něco, po čem se dá jet, zde je výsledkem peklo. Na které by – vzhledem k jeho začátku – platilo upravit známou písničku „Highway to Hell“ jako „Bike lane to Hell.“

Jestli někdo chtěl udělat všechno pro to, aby cyklistům předchozí pruhy znechutil, tak se mu to rozhodně povedlo. Zde má cyklista následující možnosti:

 1. Pojede na plný kotel středem pruhu, dokud ho někdo nevytroubí ke kraji.
 2. Pojede u kraje ve dveřní zóně a nechá se ovívat zrcátky předjíždějících aut.
 3. Pojede po chodníku a podpoří tak pověst, že cyklisté jsou prasata.
 4. Pojede ulicí Františka Kadlece a odpůrci cyklopruhů budou tancovat radostí, jak ty slavné pruhy v Zenklově nikdo nepoužívá. No jak by ne, když jsou tímto naprosto zabité.

Celou věc by zachránilo, kdyby jedna řada parkování (asi ta dál od domů) byla jedním kolem na chodníku, a vešel se sem cyklopruh. V dalších dvou blocích je průjezd ulicí Vosmíkových o málo bezpečnější. I tak zde ale naprosto chybí jakákoliv ochrana cyklistů. Je jasné, že tady se na nějaký bezpečný a komfortní průjezd cyklistů zvysoka kašlalo.

A42 – Na Stráži – Čuprova (dolů)

Otočme se nyní a podívejme se, jak vypadá jízda směrem dolů. Nároky – i na méně zdatné cyklisty – jsou zde menší, protože to prostě jede a není tak problém držet si rychlost přes 30 km/h, tedy takovou, při které si řidič za vámi nějaké těsné předjíždění alespoň jednou (když ne dvakrát) rozmyslí – zvlášť když je to dopravními značkami dokonce zakázáno.

Směrem do centra se část Zenklovy ulice objíždí Primátorskou, a i přes kousek po kostkách je to prakticky to nejlepší, co můžete udělat, protože si nemusíte držet levý pruh. Zajímavý je ale také průjezd Braunerovou, do které se dostanete nově udělaným průstrkem přes pěší zónu. Jeho hlavní výhodou je absence aut za vámi ve střední části, tam prostě neprojedou. Dlažbě se ovšem krátce nevyhnete ani zde.

Přes zastávku Vosmíkových se jezdí jen, chcete-li pokračovat do Čuprovy, tedy směrem na Balabenku. Není to úplně bezvýznamný směr, koneckonců je to cyklotrasa A265. Řazení do kolejí je zde nepříjemné, ovšem spíš vhodné – z kopce by bypass zastávky nebyl zase tak racionální. V oblouku níže je vpravo od kolejí dost místa, musíte to ale švihat, protože podél kolejí vede částečně bumlík a tak motoristy za vámi uspokojíte jedině jízdou na plný kotel. Řazení vlevo do Čuprovy je ale díky tomu pohodlnější.

Přeskočím komentář k zastávce U kříže do centra, protože předpokládám, že 95 % cyklistů pojede dolů Primátorskou nebo Braunerovou. Od vyústění Braunerovy pokračuje Zenklova dolů bez integrace a opět s kolísáním šířky pruhu, při rychlé jízdě to ale nevadí. Velké obavy jsem měl z vyústění Primátorské ulice, starší verze projektu zde malovaly stín, který hnal cyklistu v plné rychlosti do tramvajových kolejí, což je velmi nebezpečný manévr. Nakonec se ale povedlo dohodnout zde malou změnu a stopčára Primátorské dovoluje cyklistovi souvislou jízdu vpravo od kolejí.

Upozorňuji ale, že zatáčka nově dělá jisté potíže motoristům, vlivem velmi dlouhého výškového oddělení od trati začíná totiž ostrým vbočením do kolejí a manévry, které tam během mého pozorování předváděli řidiči některých těžších vozidel, valících se z kopce rozhodně dost přes padesát, byly tedy vážně divoké.

Co s tím tedy dělat?

Jaké úpravy by dokázaly učinit trasu A42 v Zenklově ulici výrazně použitelnější?

 • Doplnit integraci na Elsnicově náměstí v hlavním dopravním prostoru, alespoň ochranné cyklopruhy v celém průjezdu od Zenklovy po Voctářovu, kde se pruhy zužují.
 • Jižně od přechodopřejezdu trasy A26 přes Zenklovu udělat nesignalizovaný vjezd do vozovky směrem k Palmovce.
 • Na Zenklově z centra před zastávkou Libeňský zámeček doplnit integrační opatření, částečně nahradit stávající stín s balisetami.
 • Na Zenklově z centra mezi zastávkou Libeňský zámeček a Horovým náměstím zúžit parkování na minimální šířku a doplnit ochranný cyklopruh s dělící čárou podél pravé kolejnice.
 • Chodník od Horova náměstí po ulici Prosecká legalizovat pro jízdu na kole (a položit na něj nový asfalt, teď je v hrozném stavu). Zřídit sdružený přechod a přejezd přes Proseckou a legalizaci dovést až na začátek cyklopruhu u zastávky – řešení pro slabší cyklisty.
 • Pro silnější cyklisty zrušit nad Horovým náměstím bumlík v místech, kde je vozovka užší než 4 metry.
 • Ulici U Rokytky zobousměrnit pro kola tak, aby šlo s využitím legalizace výše dojet mimo silný provoz až ke křižovatce Zenklovy a Prosecké.
 • V ulici Vosmíkových v dolním bloku posunout levé parkování do polohy jedním kolem na chodníku, aby se vešel cyklopruh.
 • V ulici Vosmíkových v dalších blocích doplnit integrační opatření.

Shrnutí

Provedená rekonstrukce Zenklovy ulice dokázala na první pohled nepředstavitelné: Zenklovou se nyní na kole dá jet i nahoru, aniž by měl člověk pocit permanentního ohrožení. Doporučeného standardu pro celoměstskou cyklotrasu se ale rozhodně dosáhnout nepodařilo.

Dobrou zprávou je, že ani v jednom směru nemusíte bezpodmínečně nutně zajíždět do tramvajových kolejí (tedy neodbočujete-li směrem dolů do Čuprovy). Špatnou zprávou je, že v některých místech je to za cenu jízdy ve dveřní zóně nebo blokování řidičů, kteří vás budou chtít předjet.

A ještě jednu dobrou zprávu si troufám předložit: Řadu nedostatků, zvlášť v dolní části, lze opravit drobnými úpravami vodorovného značení. Mimoto lze pro nepovedenou dolní část udělat obchvat použitelný i pro slabší cyklisty. Teoreticky je tak možné dostat Zenklovu do standardu páteřní trasy.

Bude-li ovšem Praha 8 chtít. Třeba na Praze 7 by to problém nebyl. Některé věci ale nejsou dány fyzikálními zákony ani platnou legislativou, a leží pouze a jedině v hlavách zodpovědných osob. Zatím tedy Zenklova zůstane sice jakžtakž sjízdná, ale jen pro zdatné cyklisty schopné se vypořádat s infrastrukturou vytvářející zde při jízdě na kole zbytečné konflikty.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Martin Š. 19. 11. 2018, 20:48

Takže máme už druhou „cyklovídeň" v Praze, ne? Tam mi přijde to zábradlí neskutečně zbytečné, to by tam musela být tak 100 x větší intenzita cyklistů, aby to dávalo smysl... Jen to naštve všechny ostatní – a nedivím se. Nicméně mi přijde, že se ta situace pro cyklisty během rekonstrukcí silnic v Praze zlepšuje, a když se na ně bude stále trošku tlačit, už to bude lepší a lepší. :-) A chci se zeptat, psali jste někam ty postřehy na jednoduchá vylepšení?

Vratislav Filler 20. 11. 2018, 00:07

Martin Š: No, ona to technicky není cyklovídeň (to by kola musela jet po ostrůvku těsně podél kolejí), ale zastávka s ostrůvkem objížděným koly. Cyklisti by tam jezdili, kdyby to nezabíjel ten úsek před tím a ve Vosmíkových. Takhle se dál budou crcat Františka Kadlece.
Návrhy na vylepšení předám magistrátnímu odboru dopravy, který to může zkusit posunout někam dál. Poslat to na městskou část teď asi nemá cenu (se s nimi Auto*Mat soudí o cykloobousměrky v Karlíně, takže nám nebudou zrovna nakloněni), ale můžete to zkusit, třeba Vám aspoň odpovědí.

vlákno 21. 11. 2018, 17:18

Dneska jsem si to projel směrem nahoru a měl bych ještě poznámku k tomu esíčku za zastávkou U Kříže - cyklista je tam sice na hlavní, ale protože je cyklostezka za zastávkou daleko od vozovky a do cyklopruhu najíždí až uvnitř křižovatky, tak s ním řidiči nebudou moc počítat - zejména odbočující dolů vlevo do Čuprovy, takže buďte připraveni na to, že vám tam přednost nedají.

Osamělý Vlk 28. 11. 2018, 20:46

Ono by to i takhle nemuselo být zlé, kdyby teda čeští řidiči uměli řídit, tj. nezabírali si prostor vyloženě pro sebe. Je docela smutný se koukat na to, jak v Německu i přes křižovatku typu Sokolská × Rumunská celkem v pohodě odbočují vlevo i kategorie cyklistů, pro něž je v ČR i jen pohyb na cyklisticky příjemnějších typech silnici problém.
Holt je to taky o lidech. V Německu řidiči nemají problém zpomalit(nebo i zastavit) a počkat, až bude dost prostoru, aby bylo možno bezpečně objet. Tady se bohužel furt stává, že vás někdo málem sejme, a ještě si myslí, že nic špatného neudělal. :-(

Tomáš 10. 12. 2018, 19:19

K těm 95 % - to platí pro lidi, co to tam znají. Já tam jezdím jednou za půl roku a nikdy by mě nenapadlo, že dolů existuje použitelná cesta která nevede po kolejích. tu cestu jsem totiž znal z tramvaje. Takže nevím, zda opravdu tolik lidí bude jezdit Primátorskou nebo Braunerovou. Přijde mi to jako nefunkční řešení vymyšlené od stolu se znalostí optimálního řešení, které ale cyklistá v daném okamžiku nemá.

Pavel Mašek 15. 12. 2018, 14:02

Když jsem tam projížděl poprvé, jel jsem z kopce, tak jsem měl smůlu, že za deště. Pěkně mi to klouzalo, ale to na novém asfaltu bývá často, já se s tím na silničních pláštích potýkám hodně často. Asi z toho důvodu jsem většinu cykloopatření minul a sám jsem se nějak nanavigoval do kolejového pásu a vůbec nezaregistroval upravený prostor pro kolisty mimo hlavní ulici. Když jsem se podíval na mapku a pak to tam trochu projel sem tam, tak si myslím, že to není úplně špatné. Líbí se mi hlavně objezd zastávky (viz foto s parkujícím autem). Zábradlí z mého pohledu cyklistu je pro mne u silnici super, bohužel je moc daleko - zábradlí často používám jako madlo, abych nemusel vycvakávat a opírat se o obrubník nebo vyložená stát na zemi - přeci jen mi pořád nejde balancovat na kole. V tomto směru v ČR postrádám u cykločtverců opatření jako v jiných zemích, kde je speciální konstrukce určená pro nohy a ruce cyklistů, aby z kola nemuseli sesedat.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat