Řešení podnětů Cyklisté sobě s Prahou 2

Publikováno: 26. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 26. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

V březnu 2019 jsme se za Auto*Mat sešli s radním pro dopravu Prahy 2 Janem Korseskou a pokusili se vyjednat nějaká zlepšení pro jízdu na kole na území městské části. Po čtvrt roce je na čase shrnout pro cyklistickou veřejnost výsledky této schůzky.

Toto je sdělení spolku Auto*Mat.
Prahou na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

Vyšehradský tunel – cyklistická brána Prahy 2.

Postoj městské části

Přístup městské části k cyklodopravě shrnuje velmi dobře článek ze série „Co chystají městské části“ na Prahou na kole. Únorová schůzka nám tento postoj vyjasnila do největších podrobností. Netřeba ani shrnovat příliš dlouze. Radnice má jiné priority, cyklisté ji zajímají jen potud, že pro ně v roce 2015 připravila generel, který k realizaci předala TSK. Že samotný dokument není příliš slavný, je zřejmé z této kritiky. I tak ale obsahuje alespoň něco, například cykloobousměrku v ulici Ke Karlovu. Samotná MČ s tím nic moc dělat nebude, čeká, že třeba s policií se to vyjedná tak nějak samo. A co se nevyjedná, to se nevyjedná.

Úkoly ze schůzky

Samotná schůzka byla velmi korektní. Díky svému členství v cyklokomisi jsem se snažil městské části pomoci se vším, co by chtěla pro cyklodopravu dělat. Městskou část dost trápí obavy z bikesharingu, což je ovšem záležitost, kde nemůžeme pro městskou část udělat víc než doporučit jí urychlené zřízení stojanových hnízd, ke kterým může bikesharingová kola vykázat.

I tak byla ale výsledkem poměrně dlouhá řada úkolů, které jsem si vzal a z velké části splnil. Nakolik to něčemu pomohlo, nechávám na posouzení čtenáři z následujících odstavců.

Stojany do správy nechceme

V oblasti městských stojanů bylo zopakováno jasné stanovisko: Městská část si nebude stojany zřízené TSK přebírat do své správy.

Skutečnost je zhruba následující: jiné městské části si převzaly tisíce stojanů. Jejich údržba je nulová a případné zničení (ke kterému už v jednotkách případů došlo) se řeší požádáním TSK o výměnu poškozeného kusu, kteroužto TSK následně zdarma provede. Ani takové podmínky nejsou pro Prahu 2 vyhovující, o stojany tak nepožádá, a to ani jako o „ochranu“ před divokým bikesharingem. Rádi by parkování ve vozovce a ve správě magistrátu.

Lávka Bělehradská v řešení

Lávka přes ulici Bělehradskou na Zvonařce (podnět Cyklisté sobě zde) byla jednou z akcí, na jejíž potřebnosti jsme se shodli. Dle informací pana radního k ní existuje studie a k této studii jakési negativní stanovisko. Během dalšího pátrání mi bylo umožněno shlédnout více variant studie. Viděl jsem návrhy, u kterých památkářské zděšení chápal. Viděl jsem ale také variantu studie, která je velmi uměřená, a která se v současnosti pohybuje útrobami Technické správy komunikací. V této věci jsme tedy v souladu a přípravu lávky budu dále sledovat.

Cykloobousměrky, ehm.

Při jednání jsem se pokusil probrat jednak ty podněty Cyklisté sobě, které jsem s městskou částí řešil korespondenčně v roce 2017, jednak záměry, které požaduje samotná městská část ve svém generelu. Konkrétně tak došlo na cykloobousměrky Blanická a Španělská (podnět CS zde), které městská část údajně předala TSK k realizaci. Což je dnes nutno udělat přes magistrátní RFD (nyní ODO).

Zeptal jsem se proto na RFD, zda po nich Praha 2 tyto cykloobousměrky chtěla. Dle informace zodpovědného úředníka Praha 2 tehdejší RFD o cykloobousměrky nežádala, pokud ale bude mít Praha 2 zájem, a napíše na RFD, že tyto cykloobousměrky chce vyprojektovat (včetně předběžného souhlasu Policie ČR), tak je RFD z dobré vůle zadá. Tuto informaci jsem předal na Prahu 2. Zda si ale Praha 2 o cykloobousměrky RFD požádala, mi aktuálně není známo.

Ke Karlovu ve slepé uličce

U cykloobousměrky Ke Karlovu jsem se dozvěděl, že v tuto chvíli není možné realizovat pro nesouhlas policie. Ulici jsem si směrem z centra opakovaně cvičně projel (nechci-li jezdit domů po magistrále, jiná ulice pro cesty z Nového Města na Nuselák neexistuje) a došel jsem k závěru, že řešením by bylo vytvoření krátkého protisměrného cyklopruhu (možná s ostrůvkem). To by si ovšem žádalo odstranění jediného (!) parkovacího stání na rohu s Wenzigovou. Tak věřte, to je zcela nepřípustné.

Byli jsme velmi vstřícní a tak jsme se bavili o alternativách. Praha 2 by ulici Ke Karlovu pro kola možná zobousměrnila v případě, že by vznikla odbočka ze Sokolské do ulice Boženy Němcové, kteroužto by mohla využívat autobusová linka. Tento projekt připravuje ROPID, když jsem po něm následně pátral, byl pro nějaké komplikace zastaven, proč ale, jsem zjistit nedokázal. Takže opět slepá ulička.

Ulici Ke Karlovu směrem z centra i nadále můžete legálně objet… po Sokolské.

Bělehradská – nebudeme tahat kaštany z ohně

Ohledně problémové rekonstrukce Bělehradské jsme se shodli na tom, že řešení není pro cyklisty šťastné. S návrhem na legalizaci jízdy do kopce po stávajícím chodníku ale městská část nesouhlasí (podnět Cyklisté sobě zde). Proč prý by měla řešit něco, co zkazil někdo jiný. Místo toho se snažili doplnit Nuselské schody o ližiny pro kola, zde ale narazili na negativní postoj památkářů – prý neoficiální, oficiální jsem nedopátral. Další slepá ulička, na jejíž konec jsem došel.

Legalizovat není zájem. (Foto MB, 2016)

Integrace na Rašínově nábřeží

Problémy s cyklisty na náplavce by městská část neměla problém řešit nějakými nekontroverzními úpravami nahoře na Rašínově nábřeží. Na to se připravuje projekt integračních opatření, obdržel jsem příslib slušného přijetí v dopravní komisi.

Bohužel, na samotné projednání záměru v komisi už nebyl přizván nikdo z cyklokomise (ač jde o páteřní trasu A2). Výsledek byl ten, že původně slušný koncept (ochranné cyklopruhy tam, kde se vejdou a piktokoridory tam, kde se ochranné ckp. nevejdou) dopravní komise doporučila osekat do podoby „místo ochranných pruhů pikťák a místo pikťáku nic,“ tedy do podoby, která je dost na nic. O dané osekání se údajně značně zasloužil člen dopravní komise Prahy 2, kapitán Zbyněk Řezáč, nám dobře známý již například z řešení kauzy Karlínských cykloobousměrek, kde při jednáních pevně „držel hráz“ před cykloobousměrkami v koridorech užších než 4,5 metru (viz zde).

Osud rozumných integračních opatření na Rašínově nábřeží je tak i nadále více než nejistý.

Tohle zatím nedoporučeno. (Vizualizace VF, 2018)

Na co nedošlo

Vzhledem k tomu, jak obtížné bylo řešení byť jen těch několika málo problémů uváděných níže, se tak na schůzce nedostalo na další podněty Cyklisté sobě, které se městské části týkají. Ležely tak, leží a ležet nejspíš budou, protože na dvojce se k nim nemá kdo postavit čelem.

Co s Prahou 2 dál?

Jednání s Prahou 2 mělo tedy zhruba ten vzorec, že jsme se pokusili neformálně řešit věci, které Praha 2 řešit nestíhá nebo příliš nehodlá. Bez nějakého mandátu a řekněme to férově – s úsilím, které pro to bylo přiměřené vynaložit. Výsledek tedy není příliš slavný.

Březnová schůzka nebyla ale ani tak marná. Považuji za podstatné scházet se s radními pro dopravu napříč městskými částmi, o cyklistických tématech korektně a slušně diskutovat a deeskalovat tak vypjatou rétoriku, která se objevuje na sociálních sítích a jednáních zastupitelstev.

Za Cyklisty sobě se nicméně na Praze 2 nemíním zcela vzdávat. Páteřní trasu A2 a další celoměstské záležitosti se budu snažit řešit přes cyklokomisi a možná mám i jeden nápad, jak posunout to ostatní – o kterém ale veřejně poreferuji až poté, co ho vyzkouším.

! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Rudy 26. 6. 2019, 11:00

Jó „dvojka“…

Jezdím přes ni téměř každý den od Lazarské po Nuselák a zpět, takže už jsem zvyklej a mám to najetý. Ale nekomfort zejména od Lipová/Kateřinská po Nuselák pociťuji stále. V ulici Ke Karlovu se s auty vždycky nějak vyhnu, a když jede autobus či něco jiného většího, tak uhnu a počkám. Zlegalizování a tvorba integračních opatření by byly skvělé, ale obávám se, že to opravdu musí přijít nové vedení městské části, které tomu půjde naproti. Před několika lety jsem tento podnět přímo na městskou část psal, ale dostalo se mi odpovědi, že Policie a také téměř za dveřmi čekající humanizace magistrály…

Rašíňák je mimo brzkého rána nepoužitelný, takže to raději beru přes výše zmíněný Nuselák, směr do centra je úplně o něčem jiném.

A lávka přes Bělehradskou, to už je drahně let z říše pohádek, se mi zdá.

Oceňuji urputnost, s jakou se snažíte o změny k lepšímu i na takto nepříznivém podhoubí.

zangief 26. 6. 2019, 14:22

Taky bych rád vyjádřil dík za to, co pro zdejší cyklokomunitu trpělivě děláte. Podle toho co píšete bych na to asi neměl nervy :)

Ohledně těch pikťáků, myslím že se tu dříve psalo, že se přestanou využívat a nahradí je ochranný cyklopruh - do kterého řidiči stejně vjet můžou, ale aspoň je to donutí jet více vlevo a nechat tam cyklistovi místo. Ale věřím, že kpt. Řezáčovi to vysvětlíte těžko.

Mus 26. 6. 2019, 15:02

Takže nic. Bydlím v u. Ke Karlovu a s*re mě to nic. Nábřeží nic. Ke Karlovu nic, Apolinářská z Na Slupi nic, magistrála nic, podchod pod magistrálou se schody nic, Bělehradská nic, NA MORÁNI NIC (kostky a kopec v Benátské nebo příjemná Resslova).

Nedělaj nic, ani to, co nic nestojí, a bikesharingu se bojí. Trapáci.

Pavel Mašek 27. 6. 2019, 17:10

1) Děkuji za článek, za snahu.

2) Stojany
- osobně já stojany ve vozovce podporuji, protože na chodníku místo zabírají, ať jsou nebo nejsou v linii chůze. Nechápejte to špatně, nejsem proti stojanům na chodníku, rád si dám kolo až ke dveřím budovy, ale zrovna v centru Prahy mi vozovka přijde lepší. Na druhou stranu se na to dá koukat jako na alibismus, protože sice chtějí stojany ve vozovce, což by (pokud by se neparkovalo v ostrůvcích u přechodů apod.) zákonitě muselo sebrat parkovací místa vozům, proti čemu Praha 2 je absolutně proti, jak se i v článku píše.
- ve vlastní hlavě jsem našel pouze jeden důvod, který bych akceptoval po deseti pivech pod stolem v hlubokém spánku a to, že pokud by z důvodu poškození stojanu došlo k nějakému zranění nebo újmě na majetku, MČ by musela škodu uhradit. Nicméně pokud bych takhle uvažoval při všem...

3) Lávka i když se o ní mluví dlouho, alespoň k ní jsou nějaké dokumenty, něco se někam poslalo, je třeba si uvědomit, že se teď všichni soustřeďují na opravy hlavních velikých mostů, než na stavbu nových malých. Já v této části na kole nejezdím a ani to neplánuji právě kvůli komplexní nepřívětivosti Prahy 2 pro kola, nicméně umím uznat, že lávka by byla obrovským přínosem hlavně spoj směr Vltava a zpět a to hodně pro pěší, kteří si jinak opravdu zajdou. Památkáři jsou téma samo o sobě, chápu, že zastávají určitý postoj a musí se ho držet, nicméně zajímavé je si porovnat přístup památkářů u nás a v zahraničí. Typický příklad je asi vyhořelá katedrála ve Francii nedávno. Kdyby u nás vyhořel Vít, už by se pravděpodobně nikdy za našeho života neopravil.

4) Cykloobousměrky jsou klasika, stejně jako pruhy atd., existuje nějaké TP, normy, prostě když má ulice parametry, aplikuji značení automaticky, dokumenty nemají žádný smysl, když se pak musí znova a znova o každé čáře zasedat a hlasovat. Na tohle komise vůbec nemá být, na to má stačit úředník, který podle dokumentu zkontroluje, jestli ano či ne a nic víc, je rozhodnuto.

5) Ke Karlovu - Magistrála
- no celé okolí magistrály je zoufalství, kostky, které tvoří ulicí nesjízdnou, s magistrálou se leta nic neděje, i když se draze zaplatil celosvětově uznávaný dánský odborník na humanizace dálnic ve městě... Zajímavé v okolí je, že určité ulice, které mají téměř stoprocentně totožné budovy, rozměry atd., tak jedna má kostky, jedna asfalt, a když se kostky (které jsou stejně podložené betonem a vylité za půl roku zpuchřelou gumou jak na bus zastávkách požadují vyměnit, je to hrozné haló, že to tam historicky patří, ale nikdo nenadává na vedlejší ulici, kde je asfalt a kostky tam také evidentně patří.

6) Bělehradskou jsem jel po rekonstrukci jednou a stačilo. Pro auto je to super pohodlné, pro cyklistu až nebezpečné. "Tvrzení", proč bychom měli zachraňovat něco, co jsme mi nepokazili, no je dle mého názoru na facku. Právě když mám tu možnost vylepšit něco, co jiný zkazil, tak dyť mi to nahraje politické body ne.

7) Integrace Rašínovo
- to je ještě více nepochopitelné, než cykloobousměrky. Když ochranné pruhy a piktokoridory legislativně nijak nechrání cyklistu a autům nijak nebrání do nich vjet, tak nechápu, když to stojí nula nula nic, proč je proti tomu takový boj. Já bych chtěl slyšet ten důvod, proč ne.

8) pan kapitán Řezáč
- hrozně mě mrzí, že jsem nikdy neviděl na žádném semináři tohoto pána mluvit v žádné diskuzi, živě odpovídat na diskuzi, rád bych si udělal komplexní obrázek o této osobě. Nechci zde prezentovat, co si o kapitánovi myslím, rád bych, jestl někdo má nějaké video, kdyby někdo postnul odkaz.

Celkově
- osobně jsem diskutoval s kamarády z automobilového průmyslu, ekonomy, úředníky ze státních institucí (ministerstva, úřady, univerzity a vysoké školy), číšníky, oslovil jsem turisty (převážně Erasmus) z různých zemí Evropy, nejvíce jsem diskutoval s klukem z Utrechtu, který na VŠCHT plánuje i PhD. a dalšími a nikdo nepřišel na to, proč zástupci této městské části tak strašně moc zastávají IAD. První úvaha samozřejmě, že z toho něco musí osobně nebo i MČ mít, ale nepřišli jsme, jaké pozitivum to může přinést, sponzoring automobilkou jsme přímo nedohledali. Shodli jsme se, že minimálně situace je více negativní než pozitivní a proto mi hlava nebere "negativní", nebo spíše neaktivní, postoj k poskytnutí podmínek pro bezmotorovou dopravu (cyklo), když už ze zákona na ni má nárok. Pozastavovali jsme se také nad tím, proč netlačí jiné MČ a MHMP sám na Prahu 2 k větší aktivitě, když právě tato centrální část svým přístupem v podstatě zničí tvrdou práci okolních částí, když se kvůli ní trasy a opatření nestanou souvislými. No a v neposlední řadě nikdo nechápal, když je všebecně známá nespokojenost místních zejména s dopravou, že opakovaně byli zvolení ti samí.

Martin Šnobr 29. 6. 2019, 11:17

Vážím si té snahy, určitě má smysl s radnicí Prahy 2 diskutovat a dotazovat se jich – tímto apeluji i na ostatní. Ten nezájem je smutný, ve finále si ale altraktivitu městské části snižují sami. S IAD se navyšuje znečištění a tak dále, mladé lidi spíš než Praha 2 řekl bych přitahuje třeba progresivní Praha 7 a další MČ. Jak tu ale již bylo zmíněno, situace se podle mě nejvíce změní k lepšímu až si na Praze 2 zvolí někoho lepšího...

David 17. 7. 2019, 15:52

@Pavel Mašek

Mašku, Mašku...já ti nevím. Nechtělo by si to přiznat, že tvoje sociální bublina není celý svět a že voliči na Praze 2 jsou o dost jiní? Nebo vážně někdo věří konspiračním teoriím, že MČ Praha 2 je placena automobilovým lobby?? Vždyť to je tak naivní...

Pavel Mašek 29. 7. 2019, 20:29

@David
- přečti si tu část o auto lobby pořádně ;-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení