Praktické trasy v cyklomapě Prahou na kole

Publikováno: 30. srpna. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 29. ledna. 2021
Publikováno: 30. srpna. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 29. ledna. 2021

Cyklomapa Prahou na kole nabízí v Praze řadu praktických průjezdů po neznačených trasách. V srpnu 2019 byly tyto trasy částečně přečíslovány, tak, aby odpovídaly aktualizaci oficiálního systému cyklotras platného od letošního února (o aktualizaci městského systému více zde). Shrnutí toho, jak jsou praktické trasy míněny a proč jsou pro jejich označení použita čísla tras v celoměstském systému, najdete v tomto článku.

Proč praktické cyklotrasy

Cyklomapa Prahou na kole klade dlouhodobě stejný důraz na cyklotrasy značené a takzvané „praktické trasy“, které už nyní umožňují průjezd v místech, kde celoměstský systém cyklotras není dosud realizován. Někde je takový průjezd lepší, někde horší.

Značené trasy jsou v mapě popsané se žlutým podbarvením, reflektujícím známé žluté orientační cedulky. Kde je číslo na bílém podkladě, není cyklotrasa vyznačená, jedná se o doporučený praktický průjezd.

Praktické trasy jsou v mapě značené stejně důraznými čarami jako trasy značené.  Filosofií cyklomapy bylo od počátku heslo „průjezd musí být nalezen.“ Jsou-li na praktické trase problémy, poznáte to ze způsobu, jakým je zakreslený daný úsek. Je-li někde cyklostezka, je z našeho pohledu jedno, zda ji doprovázejí orientační cedule. A bídné průjezdy (jako jsou nezpevněné cesty, silný provoz či úseky po chodníku) mapa jasně znázorňuje.

„A-něco-něco“

Celoměstský systém cyklotras v Praze používá označení začínající písmenem A. Trasy mají jistou hierarchii, nižší čísla mají být důležitější. Tato hierarchie se někdy trochu smazává, dlouhodobě se jezdí po dočasných přeložkách či hlavních alternativách páteřních tras. V únoru 2019 pak do systému přibyly nadřazené trasy A3-A9, které si kladou za cíl nastavit co nejvyšší dosažitelnou kvalitu.

Praktické trasy mají nezřídka označení těchto celoměstských tras. Je tomu tak zhruba od roku 2008, kdy jsme v mapě zrušili vlastní hierarchii, založenou čistě na existujících průjezdech, a celoměstský systém adaptovali.

Nepobarvené číslo „A-něco-něco“ tak neříká pouze, že nějakou ulicí existuje dnes použitelný, ale žlutými cedulemi neoznačený průjezd. Označení praktického průjezdu městským číslem má i další důvody.

Nečíslovaná cykloopatření na hlavních třídách

V posledních deseti letech byly na mnoha ulicích zřízeny cyklopruhy, typickým příkladem je třeba Vršovická. A byť je trasa v celoměstském systému, není zvláštní důvod doplňovat integraci žlutými cedulkami. Na Vršovické se zpravidla neztratíte. Zlé jazyky by mohly dokonce poukázat na to, že nesouvislá či málo komfortní integrace není hodna žlutého značení cyklotrasy. Tak jako tak, úseky tras A230 (Vršovická, V Olšinách), A221 (Jeremenkova), A24 (Počernická) nebo A160 (Veletržní) jsou zkrátka faktické realizace celoměstských tras, akorát bez žlutých cedulek.

V mapě tak dává smysl značit je přímo pod jejich číslem z generelu – ovšemže bez žlutého podbarvení. Značku pro cyklopruhy a další integrační opatření máme v mapě úmyslně velmi výrazné.

Praktické průjezdy v koridoru budoucích tras

Šedou „celoměstskou“ trasu ovšem najdete i tam, kde není doposud vyznačena. Naším úmyslem bylo sdělit veřejnosti, že takovým směrem je pro budoucnost uvažováno zřízení oficiální cyklistické trasy.

A proč takové trasy vlastně nejsou vyznačeny oficiálně? Někde mají cesty nekvalitní povrch a čeká se na investiční akci. Někde brání vyznačení formality, které jízdě na kole fakticky nebrání, znemožňují ale proznačení. Zpravidla jde o chodníky či protisměrky, kde je problém s legalizací i přes to, že zde ročně bez nehody projedou desetitisíce cyklistů. Často bývá problém s pozemky, které jsou (i pod mnoho desetiletí užívanými veřejnými cestami) soukromé. A někde na vyznačení prostě nedošlo. Třeba proto, že radnici městské části cyklodoprava nezajímá.

Obrázek: Praktické trasy v Hrdlořezích jsou průjezdné téměř přesně podle generelu, mají ale problémy, které brání jejich vyznačení.

Zákresem praktických tras s čísly podle celoměstského systému tak upozorňujeme na to, že zde se má město či městská část o zřízení cyklotrasy postarat. Chceme, aby cyklisté takové průjezdy chápali jako budoucí celoměstské trasy a měli tak podklad pro požadavky na jejich zkvalitnění.

Kudy jinudy?

Výjimečně vedeme celoměstsky číslované praktické trasy relativně daleko od jejich plánovaného koridoru. Zpravidla je to tam, kde v daném koridoru pro cyklisty praktická trasa víceméně neexistuje. Takové trasy tak nabízejí praktický průjezd, ovšem mohou být pro někoho matoucí v tom, že si udělá nepřesnou představu o tom, kudy má daná cyklotrasa ve skutečnosti vést. Přesto zde trasy pod celoměstskými čísly ponecháváme, pokud alternativní průjezd v současnosti plní jejich funkci.

V tuto chvíli si proto dovolím zdůraznit, že městskými čísly označené praktické trasy v cyklomapě Prahou na kole nevedou přesně koridory, které definuje oficiální celoměstský systém. Stoprocentní shody nelze dosáhnout již z principu, ostatně jak říká Brněnská cyklogerilla, po generelu se jezdit nedá. Rozhodně ne všude, dodávám.

X, Y, Z, BŘ-LE, 201…

V mapě najdete praktické trasy začínající  písmeny X, Y, Z. Jedná se buď o alternativní průjezdy pro danou celoměstskou trasu (někdy i vyznačenou), nebo prostě o další praktické trasy tam, kde jich existuje více. „Starý“ systém značení místních tras pomocí zkratek čtvrtí, které spojuje (BŘ-LE), nachází stále využití zejména na severu Prahy, kde tak bylo dost tras proznačeno. Jako nevyznačené můžete tyto trasy najít v místech, kudy historicky vedly, značení bylo odstraněno, ale praktická funkce průjezdu přetrvává.

Obrázek: „Stará dobrá“ ÚJ-BR stále alternuje vedení trasy A22 v Krčském lese, pokud se chcete vyhnout strmějšímu stoupání nebo v případě její zimní nesjízdnosti.

Novinka nakonec

Poté, co byl celoměstský systém cyklotras v únoru 2019 výrazně upraven, provedli jsme i my – byť s půlročním zpožděním – přečíslování těch praktických tras, kterých se to týká. Potěšující skutečností bylo zahuštění celoměstského systému. Díky tomu mnohé „X-kové“ trasy získaly „A-čkový“ status. Na řadě míst se měnilo číslo už existující praktické trasy.

Vedení praktických tras se měnilo jen výjimečně. K největší úpravě došlo v Letňanech, kde dosavadní praktická trasa v souběhu s A27 ulicí Beranových nebyla příliš použitelná.

Praktické trasy Prahou na kole jsou tak nyní opět ve slušném souladu s plánovanými trasami celoměstského systému. Jejich „Áčková“ čísla tak i nadále plní svou tajnou funkci: ukázat cyklistické veřejnosti, kde všude je celoměstský systém cyklotras zatím nedokončený.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

újezďák 30. 8. 2019, 13:54

Pěkné vysvětlení, mám jen jednu poznámku, nízká kvalita povrchů je vlastně někdy plusem.
Uznávám, že některým kolům a některým jezdcům ledacos vadí, ale to se často srovná už jen tím, že je to trasa na které se třeba někdo " nerekreuje" a dá se po ní jet z bodu A do bodu B :)

Navíc často "nová kvalita" často přinese něco, čemu já říkám dopravní hřiště do každého místa , tedy to, že vzniknou křižovatky doplněné roztodivnými piktogramy, brzdnými/ varovnými pruhy a značkami, typová ukázka je v parku mezi ulicemi Na líše /podle Kačerova, kde už chybí v parku jen ty semafory... :)

Tonda 30. 8. 2019, 14:12

Zajímavý článek, protože některá místa znám, mám pár dotazů

- na 1. obrázku je doporučená trasa A28 (a tato trasa je doporučena i na magistrátní cyklomapě), nicméně je vedena po chodníku, který je sice široký a relativně málo frekventovaný, ale značka stezky pro chodce a cyklisty tam není, takže jízda tam je nelegální. Předpokládám, že při setkání s policistou fakt, že je to magistrátem doporučená trasa nemá žádnou váhu?

- obr. 2 - stezka pro chodce a cyklisty neznačená je co? Stezka je snad označena příslušnou dopravní značkou a nebo stezka neexistuje.

- poslední obrázek - proč byly zrušeny některé praktické trasy vnitřkem Letňan?

Vratislav Filler 30. 8. 2019, 14:23

Tonda:

Ad 1: Pozor, na žádnou z praktických tras se nejde dívat jako na "doporučenou magistrátem." Magistrát má systém tras, který postupně realizuje. Tam, kde značená trasa zatím není, si cyklista musí poradit podle toho, co tam je.

Ad 2: Je to stezka značená modrými cedulemi dovolujícími jízdu, ale nikoliv žlutými cedulemi orientačními.

Ad 3: Ta zrušená severojižní trasa zbytečně kličkovala a v praxi se jezdí jinak (třeba přes Letov, což by si tam možná zákres zasloužilo - uvítám tip). Podobných změn jsem v minulosti u praktických tras dělal desítky.

újezďák 30. 8. 2019, 14:55

Vratislav , ono se bohužel ani na některé trasy oficiální a značené nedá úplně spolehnout, některé městské části klidně zpracují " zklidňující generel" a na trasu " prsknou jednosměrky", které jsou samozřejmě nadřazené i značené cyklotrase....

Tonda 30. 8. 2019, 15:01

Doporučenou magistrátem bylo myšleno to, že trasa je namalovaná i na magistrátním geoportálu

https://i.imgur.com/V14Elph.png
http://app.iprpraha.cz/apl/app/mapa-online/

Vratislav Filler 30. 8. 2019, 15:49

újezďák: Zneprůjezdnění značených cyklotras se celkem daří odchytávat (alespoň ve vnitřním městě, pokud vím). Je nějaký odstrašující případ z poslední doby, který by bylo potřeba řešit? Vím o Pražačce, tam je to ale pozemková záležitost.

Tonda: pokud vím, tak právě v tom místě (alespoň v úseku na Praze 8) se chystá legalizace.

újezďák 30. 8. 2019, 21:49

Vratislav, no ono to není z poslední doby ale je to u nás už docela dlouho Rápošovská, je to ale značeno v mapě :) Pak ještě A25 Hodkovská, také jsou tam úseky v jednosměrce a to v mapě není...

Jo mimochodem , psal jsem včera vzkaz na mapu, nevím jestli dobře, ale Čentickou ( také A500 jako Rápošovská) po rekonstrukci u nás otevřeli o dva dny dříve

Jiří Motýl 1. 9. 2019, 11:09

Ujezdak: Prislo, v mapě upraveno. Díky.

Tonda 2. 9. 2019, 16:10

Vratislav Filler 30.08.2019 - 14:23

Ještě k těm Letňanům. Kolik se kde jezdí je vidět z heatmap, jak z té zdejší, tak z té v aplikaci Strava, to předpokládám znáte. Tam průjezd přes Letov až tak žhavý není.

Jedním z masivně využívaných směrů je Prosek po lávce přes Kbelskou spojující ulice Kytlická a Opočenská. Pro spojení Proseka s Letňanskou oblastí Strá náves, Kopřivnická, Prachatická, Letovská průjezd Letova ani nedává smysl. A ačkoliv je Beranových dle žáru hodně frekventovaná, kvůli nové výstavbě je tam provoz dost hustý a před barem Chelsea často parkují v silnici auta a blokují cyklokoridor, takže jízda tam je poměrně nepříjemná.

Ve směru na Prosek jezdím takto https://mapy.cz/s/repofofuru

Nicméně v opačném směru je kvůli jednosměrkám toto https://mapy.cz/s/kokamanofa prakticky jediný legální průjezd vyhýbající se Beranových a Tupolevově (i když ta díky cyklopruhům není až tak hrozná) a jestli se dobře pamatuji, tak to odpovídá té dříve doporučené trase.

Vratislav Filler 2. 9. 2019, 16:57

Tonda: Ano, ale kličkuje to až hrůza. Neměl jsem dojem, že je to hodnotná trasa. Případně to tam vrátím, dávám si to na rozmyšlení do tabulky úkolů k mapě.

a-b-c 3. 9. 2019, 12:32

Tonda:
Přijde mi že Strava dost trpí zkreslením výběrem. Podíl cyklistů využívajících aplikaci Strava neznám ale vysoká procenta nečekám. Navíc hodně jejích uživatelů patří mezi sportovně laděné cyklisty.
Tenhle problém celkem hezky demonstruje brněnský velodrom, který v heatmap svítí jako žárovka...

Tonda 4. 9. 2019, 01:11

Tak jasně, cyklistů co své jízdy zaznamenávají pomocí GPS a kamkoliv sdílejí aby to vůbec mohlo být zpracováno bude jen zlomek a budou to hlavně na technologie zaměření jedinci a sportovci. Ale mezi cyklisty je Strava hodně populární a z těch co zaznamenávají je na Stravě hodně podstatná část. A ačkoliv tam je převaha sportovců tak i ti mají potřebu se z domova dopravit někam ven a pak zase zpět, tedy generují relevantní data. I tak je to to nejlepší co znám a i ve Strava si to uvědomují a nabízejí detailnější data komerčně v rámci programu Strava Metro.

a-b-c 4. 9. 2019, 08:22

Ano nic lepšího asi není.
Ale je nutné si uvědomovat omezení vycházející právě z toho co jsme oba popisovali.
Sportovci totiž budou, díky vyšší fyzické zdatnosti a trénovanosti v provozu, ochotní používat jiné trasy než průměrný městský cyklista. Naopak se budou vyhýbat místům kde cykloopatření sice jsou, ale pro ně jsou spíše omezení než pomoc..
Strava Metro neznám, je možné že dodává informace co můžou využití opravdu hodně posunout.
Například by bylo zajímavé vědět kolik průjezdů za časové období znamená která barva v heatmap. Také zjistit jestli se jedná o velký počet jízd jednoho jezdce nebo více "unikátních" průjezdů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Jak objet zavřenou lávku na Chodově?
Cyklotrasy,

Jak objet zavřenou lávku na Chodově?

03. července. 2019, 1min. čtení6
Jak objet zákazy na pěších zónách
Cyklotrasy,

Jak objet zákazy na pěších zónách

03. července. 2018, 1min. čtení7