Ochranné cyklopruhy na Mariánských hradbách

Publikováno: 09. prosince. 2019, 7 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 09. prosince. 2019, 7 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

Nedávno dokončená několikatýdenní kompletní rekonstrukce vozovky v ulici Mariánské hradby přinesla významná zlepšení i pro lidi na kolech. Tou na první pohled nejzřetelnější změnou je kromě nového asfaltového povrchu i vyznačení ochranných cyklopruhů. Ty vznikly obousměrně v celé délce ulice od křižovatky s ulicí U Prašného mostu až po ulici Chotkovu. Nejedná se ale o jedinou změnu na tomto úseku páteřní cyklotrasy A15.

Novinky

Ulice Mariánské hradby je vlivem několika faktorů (členitost terénu západně od Vltavy, lokace Pražského hradu, neprůjezdné údolí potoka Brusnice, zachovalé opevnění, jednosměrná a dlážděná Nerudova) hlavní spojnicí velké části Břevnova a Střešovic s centrem města. Tuto její roli potvrzuje i pražský cyklogenerel, který tudy vede páteřní cyklotrasu A15. Díky novým ochranným cyklopruhům na Mariánských hradbách byla dále prodloužena integrační cykloopatření v provozu na trase A15, která tak nyní nalezneme v různé kvalitě od Pohořelce až po Chotkovy sady.

Ochranný cyklopruh (v zákoně nazvaný jednoduše jako jízdní pruh pro cyklisty) mohou na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty pojíždět rozměrnější vozidla, která se do svého jízdního pruhu nevejdou. Musí dát ale přednost cyklistům jedoucím v cyklopruhu. Pro méně rozměrná vozidla se pak ochranný cyklopruh chová stejně jako vyhrazený cyklopruh. Jde o ochranné integrační opatření, které lze používat i ve stísněnějších podmínkách, zároveň ale poskytuje větší ochranu než obyčejný piktokoridor.

V nejnovějším úseku vznikly obousměrně ochranné cyklopruhy. Kromě toho byl původní přechod u Letohrádku královny Anny doplněn o cyklopřejezd, a zcela nový přechodopřejezd byl vyznačen také na výjezdu z Chotkových sadů, kde doteď bylo pro cyklisty zřízeno neznačené místo pro překonání komunikace.

Přechod doplněný o cyklopřejezd

Zcela nový přechod s přejezdem

Další novinkou je prodloužení asfaltového povrchu ve směru do centra i v horní části Chotkovy. Při jízdě do centra v provozu tak na první dlažbu narazíte až na Klárově. Zmizel tak jeden z velmi nekvalitně vydlážděných úseků, který obzvláště při rychlé jízdě s kopce v koloně aut mohl přidávat nechtěné stresové momenty.

Dříve nekvalitně vydlážděný úsek s řadou mezer v dlažbě byl nově vyasfaltován. Při jízdě do centra na první kostky narazíte až dole na Klárově. Samozřejmě je možné volit i klidnější sjezd přes Chotkovy sady a Letnou.

Ve stoupání byla zachována dualita – lze jet jak ochranným cyklopruhem v provozu, tak lze využít již dříve legalizované klidné stoupání alejí podél tramvajové trati. Jízda po chodníku zde byla nyní jen převedena z režimu pěší zóny s povoleným vjezdem kol do – v mezidobí uzákoněného – režimu stezky pro pěší s povoleným vjezdem kol. Změna je to čistě formální, ale více odpovídající charakteru místa.

Na výjezdu z chodníku před zastávkou Pražský hrad byl původní guerillový sjezd vytvořený skupinou „Guerilla Cementing“ doplněn o oficiální odbočku. Ta ale vede téměř kolmo do ochranného cyklopruhu v místě, kde je ulice stále poměrně úzká. Pokud zrovna nebude mít člověk na kole štěstí na mezeru v proudu aut, tak se zastavení a dávání přednosti nevyhne.

Nedostatky

Tím se plynule dostáváme k nedostatkům. Fotografie výše jasně ukazuje problematičnost této ulice, která v některých místech poskytuje poměrně velkorysý šířkový profil, v jiných je ale zužována stromy nebo třeba zálivy pro zastavení autobusů či zásobování. Rekonstrukce nakonec pozitivně sjednocuje profil ulice na obdobnou šířku v celé délce (3,75 metru v každém směru) – silně kolísající šířka mohla v minulosti nahrávat nebezpečnému předjíždění cyklistů – zároveň ale nelze pominout fakt, že rekonstrukce zachovala historické povrchové odvodnění – tedy příkop o šířce 1,5 – 1,9 metru po obou stranách ulice.

Je zřejmé, že v případě prosazení zatrubněného odvodnění, mohl být v podstatné části ulice zřízen vyhrazený cyklopruh, ne-li přímo vyvýšený cyklopás. Cyklisté by pak ve stoupání vůbec nemuseli být mixování s pěšími a trápit se s dáváním přednosti na sjezdu z chodníku do provozu.

To by si ale samozřejmě žádalo zcela jiný a o poznání nákladnější zásah. A je otázkou, nakolik by byl efektivní, pokud by na něj nebylo navázáno v podobné kvalitě i ve zbytku cyklotrasy A15. Zmiňuji tuto alternativu především proto, že se jedná o skutečně jen obtížně nahraditelné páteřní spojení, kde možnost „využití bočních ulic“ je téměř neexistující. Tudíž se jedná i z hlediska potenciálních konfliktů pěších a cyklistů o problematické místo, kde řada lidí dosud volila na kole nelegální jízdu po jižním chodníku. Nová opatření spolu s lepším povrchem vozovky jistě pomohou, ale svým komfortem se bezpečnou alternativou k chodníku pro část lidí nestanou. To se v místech, kde existuje vícero tras, dá pochopit. U podobně zásadní páteřní cyklotrasy to je ale škoda.

Nutno ale podotknout, že projekt měl v průběhu přípravy genezi jednoznačně směrem k lepšímu. Na snímku níže vidíte jednu z dřívějších verzí projektu rekonstrukce. V projektu figuroval pouhý piktokoridor a bylo zde dokonce ponecháno nebezpečné postupné zužování jízdního profilu.

Původně tu měl být piktokoridor.

Místo piktokoridoru nakonec vznikl ochranný cyklopruh. Postupné zužování bylo alespoň minimalizováno. Chodník vpravo ale již bohužel rozšířen nebyl.

Shrnutí

Páteřní cyklotrasa A15 je s touto rekonstrukcí opět o něco souvislejší. V úseku mezi Pohořelcem a Chotkovými sady poskytuje již poměrně solidní škálu integračních cyklistických opatření v provozu. Ty mají ale proměnlivou kvalitu a svým současným komfortem nezajistí dostatečnou ochranu těm nejslabším cyklistům. Jako nejproblematičtější se nyní v celém tomto úseku jeví řešení světelné křižovatky Jelení X U Brusnice X Keplerova, která by zasloužila zásadní zlepšení.

V kombinaci s připravovanou rekonstrukcí Klárova, Dlabačova a Bělohorské (kde koncepční studie přislíbily rekonstrukci nevyhovujících dlažeb a zřízení cyklopruhů) se ale zdá, že se cyklotrasa A15 pomalu stává solidní spojnicí Břevnova s centrem Prahy. Děje se tak krok po kroku, nesouvisle, ne vždy ideálně, a v průběhu mnoha let, ale vylepšení postupně přicházejí.

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku×

vlákno 09. 12. 2019, 12:04

V rámci pouhé opravy povrchu se podle fotek dosáhlo slušného výsledku. Ideální řešení je ale opravdu obousměrná cyklostezka, místa je tam dost včetně křižovatky a zastávky Pražský hrad, jen se bude muset trochu přestavět, zrušit stání autobusů naproti tramvajové zastávce apod. Doufám, že zatím aspoň opravili povrch toho souběžného chodníku. Brzo to vyzkouším.

mirek 11. 12. 2019, 17:49

Cyklista si teď může vybrat, jestli mu budou nadávat chodci na chodníku, nebo řidiči na silnici. Místo tam bylo buď na kvalitní cyklostezku, nebo na vyhrazený cyklopruh s dostatečnou šířkou. Ale zase vznikl kočkopes, který tu zůstane na dalších 30 let...

Martin Šnobr 11. 12. 2019, 21:52

@mirek – na druhou stranu, ani kvalitní cyklostezku by v tomto úseku nepoužil každý cyklista (při směru dolů 2 x nutné křižování silnice). Navíc po tom chodníku pojede cyklista za stoupání, takže ne tolik rychle a chodců v tomto úseku není příliš.

Na pražské podmínky jde o nadstandardní řešení, navíc jen při „pouhé" výměně povrchu (nešlo o rekonstrukci profilu celé ulice). Poskytuje komfort, se kterým by se podle mě spokojili i třeba v Německu. :-)

David 12. 12. 2019, 02:07

Pokud si vzpomenu co zde vznikalo v posledních letech... Když vůbec něco, tak pikťák, který ještě zásadně končil před křižovatkou? No, za mě palec nahoru :)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat