A26: Vodní prostup Rokytka otevřen

Publikováno: 22. května. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Úvodní foto: Jiří Motýl
Publikováno: 22. května. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Úvodní foto: Jiří Motýl

V úterý 19. května byl slavnostně otevřen vodní prostup Rokytka, neboli podjezd Čuprovy ulice na cyklotrase A26. Jak na místě uvedl náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), jedná se pravděpodobně o technicky nejnáročnější stavbu pro cyklisty, která se během jeho čtyřletého mandátu dokončí.

Zástupci TSK (Jozef Sinčák), Strabag, Prahy 8 (Tomáš Slabihoudek), Prahy 9 (Tomáš Portlík) a magistrátu (Adama Scheinherr) slavnostně otevírají nový podjezd Čuprovy ulice na cyklotrase A26.

Nový podjezd i původní trasa na mapě PNK.

„Vodní prostup Rokytka patří mezi největší cyklistické akce v posledních letech a je výjimečná svým rozsahem. Kromě trasy pro cyklisty se upravilo i koryto řeky a opravily se ochranné a opěrné zdi. Jedná se o investici za 48 milionů korun. Rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury je totiž z dlouhodobého hlediska logickou volbou pro moderní evropskou metropoli. Proto do aktivní dopravy investujeme s TSK víc než kdy v dřív. Pro představu – letos 170 milionů korun, loni 121 milionů. V roce 2017 to bylo jen 17 milionů,“ uvedl dále Adam Scheinherr.

Nově dokončená stezka se nachází na území Městských částí Praha 8 a 9, předmětná stavba začíná rampou kousek před mostem R009 Čuprova, v napojení na stávající cyklostezku, dále pokračuje pod mostem tzv. vodním prostupem, a končí opět rampou za mostem v napojení na stávající cyklostezku – ulice Nad Kolčavkou. Stavba leží na levé straně břehu Rokytky (ve směru toku). V případě zvýšené hladiny Rokytky je počítáno s tím, že bude stezka zaplavena. Z tohoto důvodu není v podjezdu klasické zábradlí, které by mohlo bránit plynulému průtoku při povodni.

„Výstavbou této části stezky dochází nejen k napřímení cyklistické a pěší vazby v linii A26, ale zejména tím odpadá nebezpečné místo, kdy se cyklisté museli na úzkém chodníku při prudkém sjezdu do podchodu otáčet o 180°. Dalším důležitým prvkem stavby je úprava koryta Rokytky, což napomůže lepšímu průtoku v rámci prevence při možných lokálních povodních,“ přibližuje Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací.

Historie tohoto záměru je letitá, první plány na realizaci této stavby lze doložit z roku 2008, kdy se danou stavbou zabývala tehdejší cyklokomise. Reálných obrysů pak začala celá stavba nabývat v posledních zhruba třech letech, kdy postupně byly vyčleňovány finance na její přípravu. Stavba původně měla být dokončena již loni, ale během výstavby se zjistilo, že je stav mostu v horší kondici než bylo předpokládáno, proběhla tak i celková sanace mostu. Navíc v průběhu stavby bylo staveniště několikrát zaplaveno zvýšenou hladinou Rokytky.

Dokončením podjezdu dochází k velkému zvýšení komfortu jízdy na cyklotrase A26, respektive EuroVelo 4, jelikož za pozornost jistě stojí, že cyklotrasa A26 je součástí poměrně dlouhého chráněného cyklistického koridoru, po kterém lze jen s minimálním kontaktem s automobilovou dopravou dojet ze Staroměstské v podstatě až k Labi v Lázních Toušeň. Nutno podotknout, že za posledních 14 let bylo této trase věnováno poměrně velké úsilí, které si vyžádalo i mediální zájem a diskuzi, zda jsou náklady na stavbu cyklistické infrastruktury přiměřené.

Při představení nového úseku je nutné zmínit několik nedostatků. Nově vybudovaný podjezd byl označen značkou C8 (Stezka pro cyklisty), ve svém důsledku by se tak jednalo o přesný opak Vyšehradského tunelu a do podjezdu by neměli přístup pěší. Jak bylo zástupci magistrátu sděleno na místě, jedná se o chybu a úsek bude pravděpodobně přeznačen na C9 (Stezka pro pěší a cyklisty).

Značení bude opraveno na stezku pro chodce a cyklisty.

Ke stavbě sice bylo přistoupeno čistě z technického hlediska, nepořádala se žádná architektonická soutěž, ale nestačilo mnoho a celý výsledek mohl vypadat esteticky mnohem lépe. Pokud by byl sjednocen typ a barva zábradlí a pokud by z podjezdu zmizela armáda zelených baliset, mohlo se jednat o stavbu, která by sice asi nevyhrávala ceny za architekturu, ale zároveň by se stala o řád vizuálně atraktivnější a dělala by pražské cyklistické infrastruktuře lepší jméno i z estetického hlediska. Přitom pás baliset neplní funkci zábradlí a jedná se o pouhé bezpečnostní upozornění, lze si představit, že diodový podsvícený pás by sloužil stejně dobře a vypadal o poznání více městsky. Jistě by šlo najít řešení, které by bylo trvanlivé a vodě odolné a zároveň bez baliset ve stylu dálniční křižovatky.

Pro srovnání: podjezd amsterdamského hlavního nádraží.

Podjezd Čuprovy ulice je ale celkově obrovským zvýšením komfortu na chráněné cyklotrase A26 mezi Vysočany a Libní. Napřimuje celkovou trasu a cyklisté se díky němu vyhnou nepřehlednému původnímu podchodu s velmi úzkými místy průjezdu. Jedná se o významnou stavbu, která dále zvyšuje potenciál cyklotrasy A26/EuroVelo 4. Bude zajímavé sledovat, jaké další nové i letité projekty v této oblasti vzniknou. V přípravě je Severovýchodní cyklomagistrála, která by dále mohla zvýšit komfort průjezdu směrem na severovýchod. Nezapomínejme ale ani na napojení Balabenky na Krejcárek, které je slibováno již podobně dlouhou dobu jako podjezd Čuprovy. Dokončením tohoto úseku by bylo zajištěno komfortní propojení až k pražskému hlavnímu nádraží.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

zangief 22. 5. 2020, 11:36

Včera jsem se tam projel a myslim že by bylo fajn kdyby při výjezdu z toho prostupu směrem do centra (fotka č.3, a možná i na druhé straně) bylo namalováno na stezku vodorovný dopravní značení znázorňující “hlavní” vedoucí z/do prostupu a přednost z toho původního vedení, tak jako mají třeba v NL. Kudy poproudí většina cyklistů a pěších je jasný a napadlo mě to když jsem odtamtud vyjížděl a musel jsem zkroutit hlavu doleva jestli tam někdo nejde :) Psychologicky ty rozdílný povrchy působí že přednost mají dávat spíš ty co jedou z/do prostupu a to je chyba.
Nevím jestli jsme už v Praze “mentálně” tak daleko že by to šlo udělat ale myslim že tyhle detaily dělají hodně.

Lukáš M 22. 5. 2020, 15:37

@ zangief: asi ne. Blízko toho je Libeňský most, u kterého se ubíral nájezd pro všechny a pořád tam hlavní proud se ohlíží zpět, protože je hlavní pořád ze slepé pro IAD . https://mapy.cz/zakladni?x=14.4648330&y=50.1034710&z=17&pano=1&pid=59982912&yaw=4.987&fov=1.257&pitch=0.051 stará fotka ale pořád značka tam je.

Lukáš M 22. 5. 2020, 15:43

Ale bylo to správně, kdyby to bylo označené značkami. U téhle křižovatky nikdy nevím, jak by to mělo být správně.https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=14.4081502&y=50.0424716&z=19&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9gzuCxXipx&ud=14%C2%B024%2728.703%22E%2050%C2%B02%2731.946%22N

Lukáš M 22. 5. 2020, 17:09

komentář 3 pardon za "spamování". @ Jiří Motýl ", ve svém důsledku by se tak jednalo o přesný opak Vyšehradského tunelu a do podjezdu by neměli přístup pěší.".
Jak já chápu zákon, tak tam chodci můžou. Nenašel jsem tam něco, co by je zakazovalo, stejně jako není zakázáno obecně jezdit, po přechodu pro chodce, na kole.

Ale musí se chovat podle paragrafu 53 oddíl (3)" Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.", dokud jich není tolik, aby byli útvar chdců. Pak se řídí paragrafem 56.

pekas 22. 5. 2020, 17:55

Balisety mi v tomhle případě nevadí. Jel jsem tam párkrát ještě než byly osazené a vzhledem k přítmí zejména při ostrém slunci venku nebylo úplně příjemné.
Ano, za vyznačení "hlavní" jak popisuje znagief bych se taky přimlouval. Nebo tam píchnout zrcadlo. To ale může někdo ukrást (známe: https://en.mapy.cz/zakladni?x=14.5899798&y=50.1107753&z=19&pano=1&pid=4939151&yaw=3.073&fov=0.407&pitch=0.292).
Hlavně bych byl ale pro to, nedávat před most do autoservisu směrem od Vysočan stopku, která tam je, ale naopak vymalovat na asfalt červeně hlavní cyklotrasu, třeba i na zvýšeném prahu, a stopky dát pro auta. Odpovídalo by to významu mezinárodní cyklotrasy (https://en.mapy.cz/zakladni?x=14.4823472&y=50.1086972&z=19&pano=1&pid=69576302&yaw=1.742&fov=0.757&pitch=0.172).

Solver 22. 5. 2020, 20:10

Velmi dobré to je a kvalitní práce. Lidi tam lézt budou, a než tam někdo spadne do koryta, bude to fajn zkratka :)

David 22. 5. 2020, 22:21

Lukáš M: A co příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., která u zn. C 8a říká:
"Stezka pro cyklisty
Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak."

Ne že bych s tím souhlasil - je to obdoba dlouhodobého sporu, zda je cyklista povinen využít stezku pro chodce a cyklisty - zákon mu to neukládá, vyhláška však říká, že užití v daném směru je povinné. A jak je to postižitelné? Jako porušení povinnosti dle § 4 odst. c) z.č. 361/2000 Sb., ("Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen...řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.") s tím, že vyhláška, tedy prováděcí právní předpis, stanoví "význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a jejich symbolů" dle zmocňovacího ustanovení § 62 odst. 5 z.č. 361/2000 Sb.
Ćím si nejsem jist je, zda slovo "význam" ve výše uvedeném zmocňováku může uložit povinnosti, které nebyly jmenovitě uvedeny v zákonu. Osobně se domnívám, že ne. Ale stanoviska MD a výklad PČR setrvale tvrdí že ano, a to zejména u povinnosti cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty. Tohle je analogie.

Štěpán 23. 5. 2020, 09:21

pekas: Přesně tak, místo stopky naopak hlavní, mělo by to tak být všude v zapomenutých uličkách a odbočeních na parkoviště. Jen co mě napadá - pod Libeňským mostem, podél Žernosecké, nebo třeba u mladoboleslavské přes odbočku do Knaufu.

Tady až si toho jednou městská všimne, při odkládání auta do servisu, budou mít jistou kasičku. Mimochodem hezký příklad pro utahovače šroubů, kteří nikdy žádný předpis neporušili, tady taky vždycky plně zastavíte?

Štěpán 23. 5. 2020, 09:32

Zmíněný Krejcárek-Balabenka, na tom se ještě nějak pracuje, nebo je to u ledu kvůli depu?

Jiří Motýl 23. 5. 2020, 19:53

Štěpán: Dělá se nová prověřovací studie, kudy by to mohlo vést. Původní trasa je každopádně kvůli kolejím mrtvá. Škoda, že se to neudělalo, když to šlo. Slyšel jsem o opatrném optimismu, že by se nějaká trasa více směrem k Palmovce mohla nalézt. Ale zaručit to asi teď nikdo neumí.

josuk 24. 5. 2020, 21:07

chodců tam bylo dnes poměrně dost.. to "chybné" přeznačení na C9a (lepší C10a jako mají v Amsterdamu oddělené se bohužel nevejde) by chtělo co nejdříve.
Otázka ale jak to bude pak s bezpečností pro smíšenou stezku, pokud není zábradlí, někteří "borci" to tam docela valí, zda někdo sjede, spadne do koryta může se ukázat v krátkém čase.. :-O Je to hezké, ale pro naše prostředí zase trochu nové, nevyzkoušené..myslím.

Pavel Mašek 24. 5. 2020, 21:20

I když po vzoru zahraničí nebo vlastní představivosti by to šlo designově udělat daleko lépe, nemohu si tuto stavbu vynachválit. I když dle mého skromného názoru (bez toho, aniž bych viděl kalkulace) největší část peněz šla na protipovodňová opatření, líbí se mi, že se to od začátku vede a i tak mediálně prezentuje jako opatření zejména pro bezpečnost a plynulost cyklistů. Jestli nám na Jižním Městě někdy postaví druhou lávku přes D1 nebo na Hájích odbariérují podjezd pod Opatovskou, bude to na stejné úrovni zlepšení komfortu, stejně kvalitní počin.

A teď otázka do pléna: schválně kdo první z kolařů narazí na tři kočárky vedle sebe? Vyhraje tatranku, kdo první bude lovit někoho z potoka, vyhraje dvě tatranky a kdo první narazí na chybějící baliset, vyhraje 3 :D

Pavel Mašek 24. 5. 2020, 21:21

dodatek: Ještě jsem se dočetl, že je přislíbená stěna v podjezdu umělcům, kteří na ni mají vytvořit dílo na pamatáku nedávno zesnulého hudebníka a pracovníka cyklistického oddělení z TSK.

MM 25. 5. 2020, 10:24

" ... schválně kdo první z kolařů narazí na tři kočárky vedle sebe?" ... a kdo přejede spícího bezďáka:-).

Jinak pokud to začnou víc užívat chodci, zábradlí je jen otázkou času ...

Vratislav Filler 25. 5. 2020, 14:41

K tomu dopravnímu režimu. I B11 (zákaz vjezdu motorových vozidel) je bezmotorová komunikace - a možná by to vyhovovalo nejlíp, protože pro silnici mají chodci pravidla jasně daná (nejvýš dva vedle sebe a vlevo). Na rozdíl od cyklostezky, kde je to sporné.

Petr Dlouhý 31. 5. 2020, 11:11

Celé je to skvělé zvýšení komfortu, škoda, že tudy nejezdím pravidelně jako před pár lety.

Ta stopka ve směru z centra je docela absurdní, protože je posazená ještě před parkoviště. Zastavovat tedy musí cyklisté a dávat přednost autům na parkovišti, ty ale při výjezdu na silnici zastavovat nemusí. Skoro to působí dojmem, jako že si to vymohl někdo z toho parkoviště :-)

Petr 1. 6. 2020, 16:05

Praktický test, dva dětské vozíky proti sobě se vešly bez zpomalení, ale člověk se nesmí bát trochu nekomfortně tesně :-)

(A jsem ohromně vděčný všem, kdo to zařídili. Předchozí verze s U-otočkou do podchodu byla s dětským vozíkem nevytočitelná, člověk musel zastavit, naněkolikrát ručně manévrovat a přitom blokovat ostatní. Prakticky jsem to začal objíždět mezi auty přes Palmovku, Balabenku a Sokolovskou až dolů k poliklinice - a jsem hodně rád, že už nemusím.)

Na té stopce jsem v sobotu neviděl zastavit vůbec nikoho. Čekám jen, až se tam postaví měšták a začne inkasovat.

Milan 7. 6. 2020, 00:07

Přišel jsem na to náhodou a bylo to milé překvapení. O plánu jsem věděl, ale s probíhající stavební akcí jsem to nespojoval. Konečně něco užitečného. Díky!

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat