Na kole ve městě (4): Jedeme po stezkách a uličkami

Publikováno: 17. dubna. 2022, 12 min. čtení
Aktualizováno: 20. dubna. 2022
Úvodní foto: Jiří Motýl
Publikováno: 17. dubna. 2022, 12 min. čtení
Aktualizováno: 20. dubna. 2022
Úvodní foto: Jiří Motýl

Bez znalosti základních pravidel pro jízdu po cyklostezkách a ve slabém provozu byste neměli snad ani vyjet z domu. Předpisy ovšem nejsou všechno. Po úvodních návodech zaměřených na pravidla silničního provozu se tedy podívejme, jak se na stezkách a v uličkách chovat správně, bezpečně a ohleduplně.

Na začátek znovu zopakujeme to nejpodstatnější z předchozích návodů, co se nám bude hodit i při jízdě mimo provoz:

  1. Cyklista je řidič a platí pro něj pravidla silničního provozu.
  2. Žluté cedule s číslem cyklotrasy nedělají z chodníku cyklostezku.
  3. Na stezce s pěším provozem nesmí cyklista chodce ohrozit.

Magazín Městem na kole si pro jarní sezónu 2022 připravil svou klasickou sérii návodů, jak správně a bezpečně jezdit na kole v městském provozu. Začneme úplnými základy a postupně se dostaneme k pověstným třešničkám na dortu pro pokročilé. Návody budou vycházet pravidelně, alespoň jednou týdně, po celou jarní sezónu. Jedná se o adaptaci textů, které již byly publikovány.

Jezděte s námi! Jezděte bezpečně, správně, předvídatelně a ohleduplně.

Stezky vyhrazené cyklistům i ty společné s pěšími

Cyklostezka je základním prostředím pro pohyb začínajícího městského cyklisty. Existují tři druhy, které jsme již zmínili v předchozích návodech (stezka pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty společná, stezka pro chodce a cyklisty dělená), případně i chodník nebo pěší zóna s povolenou jízdou cyklistů.

Stezka pro chodce a cyklisty se při větším zalidnění pejskaři, rodiči s kočárky a zejména bruslaři může pro cyklistu stát zdrojem nočních můr. Na běžné stezce je doporučováno, aby všichni jezdili a chodili vpravo. Nutno podotknout, že zákon nijak výslovně neupravuje stranu chůze chodců po chodnících ani po po stezkách sdílených s cyklisty. Z hlediska přehlednosti a příjemnosti provozu se ale pravostranný provoz všech jeví být jako nejefektivnější varianta provozu na sdílených stezkách. Ten i na těch nejužších stezkách zajistí pohyb všech vpřed alespoň rychlostí chůze.

Když je cesta značená jako silnice se zákazem motorové dopravy, mají chodci chodit klasicky vlevo jako po každé jiné silnici a bruslaři si můžou dokonce vybrat. I na stezkách, kam chodci nemají přístup, určitě narazíte na bruslaře, kteří tam smí, a neexistuje-li souběžný chodník, tak určitě i na chodce, na které se při plánování infrastruktury zapomnělo.

Chodce míjíme vždy tak, abychom je neohrozili. Nutností je tedy buď nechat si minimálně metrový boční odstup, nebo jet takovou rychlostí, která umožní kolo na místě zastavit, pokud by chodec náhle vybočil ze své cesty.

Chodce, kteří jdou stejným směrem (k nimž se přibližujete zezadu a chcete je předjet), je dobré upozornit na vaši přítomnost vždy při míjení s menším než metrovým rozestupem. Zvonek je tedy pro zalidněné cyklostezky naprostou nezbytností.

Zvoňte z větší vzdálenosti, ať ostatní upozorníte, ale nevylekáte

Správný postup pro předjíždění chodce na úzké stezce je zazvonit už z větší vzdálenosti (20–30 metrů) a zpomalit, nebo alespoň přestat šlapat. Když vám chodec uvolní místo, můžete projet na volnoběh, když nereaguje, musíte zvonit a zvolňovat až do případné jízdy krokem. Samozřejmostí je poděkování při míjení. Zvonění z větší vzdálenosti dá chodci dostatečný čas udělat vám místo a zároveň ho zbytečně nevylekáte.

Samostatnou kapitolou jsou chodci či bruslaři vybavení sluchátky. Ty nemůžete na svou přítomnost efektivně upozornit zvonkem, ovšem pokud má někdo při pohybu na cyklostezce sluchátka, musí být s možností předjíždění od cyklistů srozuměn a měl by, doufejme, tomu přizpůsobovat svůj způsob chůze/běhu/jízdy.

Na zalidněné cyklostezce s provozem pěších a pomalých i rychlých cyklistů se držíme vpravo tak, aby nás ostatní mohli předjíždět. Vybočujeme-li při předjíždějí doleva, ohlédneme se za sebe, abychom tam nevjeli někomu rychlejšímu, a ukážeme rukou změnu směru jízdy.

Na běžných cyklostezkách není zákonem oficiálně omezena maximální rychlost nad rámec obecných limitů. Na smíšených stezkách v obci s výskytem chodců není ale žádoucí jezdit rychleji než 30 km/h.

Na stezce, která je prostorově oddělená od chodníku, byste se měli držet v části určené cyklistům. Vyjet na část určenou pro chodce můžete jen při míjení překážky. Totéž platí v opačném gardu pro chodce. Bruslaři si (jako vždy) mohou vybrat, jestli si budou hrát na chodce, nebo na cyklisty. Chodci si budou často vybírat tu stranu, po které se jim půjde pohodlněji, je tak dobré přizpůsobit se místním zvyklostem.

Na křižovatkách dvou stezek si pamatujte: i na cyklostezkách platí přednost zprava, pokud není dopravním značením určeno jinak.

Chodník s povolenou jízdou cyklistů a pěší zóna s provozem cyklistů

V pěší zóně a na chodníku s povolenou jízdou cyklistů požívají chodci vyšší ochrany než na cyklostezkách. Chodci sice musí umožnit cyklistovi jízdu, ten ale musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a v případě nutnosti i zastavit. Maximální rychlost v pěších zónách a na legalizovaných chodnících je 20 km/h. Při výjezdu z pěší zóny nebo z chodníku do vozovky je třeba dát přednost ostatním vozidlům.

Umožňují-li to prostorové podmínky, objíždíme chodce s více než metrovým odstupem. Pokud je pěší zóna natolik zalidněná, že se už dá jet pouze rychlostí chůze, doporučujeme kolo vést, i když tak cyklista zabere více místa. V úzkém koridoru legalizovaných chodníků můžeme využít zvonek, podobně jako na cyklostezce.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vjezdům či východům z domů, které se na legalizovaných chodnících vyskytnou spíš než na cyklostezce. Není-li chodník podél domů dělený, stejně se z bezpečnostních důvodů raději držíme spíše na straně u vozovky. Pozor musíme dát i na další nepřehledná místa – rohy domů, zaparkovaná auta, různé budky, reklamní panely či jiný mobiliář. Zejména mějme na paměti, že dítě nebo pes se mohou nečekaně vynořit i z míst, kde bychom dospělého člověka nepřehlédli.

Obytná zóna

Obytná zóna se od běžné klidné uličky liší jen v maximální rychlosti 20 km/h a když z ní vyjíždíte, dáváte přednost všem vozidlům. V obytné zóně si smí na ulici hrát děti a je třeba zde počítat s vyšší frekvencí chodců, v případě nutnosti máte povinnost i zastavit. V tomto jsou pravidla velmi podobná pěší zóně. Do obytné zóny ale máte vjezd obecně povolen vždy, což se nedá říct o všech pěších zónách a chodnících.

Jízda po chodníku

Jízdu po chodníku mají povolenu pouze děti do 10 let, pokud se tedy nejedná o chodník s povolenou jízdou cyklistů (viz výše).

Někteří cyklisté však i přes zákonný zákaz po chodníku jezdí, přestože mají desáté narozeniny dávno za sebou. S tímto nešvarem se můžeme setkat hlavně v místech, kde je velmi silný a rychlý automobilový provoz a neexistuje žádná jiná legální alternativa, jak danou oblastí projet bezpečně. Ať už se jedná o dítě, nebo o dospělého, který na chodníku nemá co dělat, je nutno říct, že se jedná o pěší prostor a je třeba se zde chovat co nejohleduplněji, vždy předpokládat přítomnost chodců a být připraven kdykoliv na místě zastavit a seskočit z kola. Pokud s ježděním ve městě začínáte a do provozu si zatím netroufáte, po chodníku byste měli jezdit s vědomím, že se jedná o špatný návyk, kterého byste se časem rádi zbavili. V jednom z dalších článků této série popíšeme, jak na to.

Přejezd pro cyklisty

Při jízdě po cyklostezce můžete křížit jiné komunikace po přejezdech pro cyklisty. V případě přednosti si rozhodně nepleťte přejezd pro cyklisty s přechodem pro chodce. Na rozdíl od řady jiných zemí nemají v Česku cyklisté na přejezdech přednost a musí počkat, až auta přejedou. Pokud vás řidiči čas od času pouští, je to jen jejich dobrá vůle, na kterou nelze vždy spoléhat.

Jediná výjimka, kdy řidič cyklistovi při odbočování přednost dává, je na světelné křižovatce, má-li cyklista zelenou. V některých velmi specifických případech ale dává odbočující řidič přednost pouze chodcům a cyklistům ne. Potom může na souběžném přechodu a přejezdu svítit zelený panáček, zatímco cyklista má červenou. Pokud spěcháte, můžete kolo převést jako chodec.

Přechody pro chodce

Není neobvyklé, že společná stezka pro chodce a cyklisty kříží silnici pouze přechodem pro chodce. To se dělo především historicky, kdy nebylo možné zřizovat sdružené přechody s přejezdy pro cyklisty. Nejčastěji užívaný výklad zákona předpokládá, že je třeba po přechodech kolo vést. Do budoucna by taková místa měla být nahrazena smíšeným přechodem s přejezdem (toto dopravní značení je v Česku již několik let a jeho zavedení reagovalo právě na obtíže s jízdou po přechodech pro chodce na sdílených stezkách).

Přerušení cyklostezky přechodem pro chodce je nešťastné řešení, na něž řada cyklistů reaguje tak, že se na přechodu chovají jako při vjíždění na komunikaci (dávají přednost všem ostatním vozidlům). Pokud hodláte přechod přejíždět, rozhodně nespoléhejte na to, že se k vám řidiči budou chovat jako k chodci, neboť se (zejména v křižovatkách) dostanete do řidičova zorného pole v posledním okamžiku.

Dáváme přednost v jízdě

Při jízdě v klidných ulicích musíte dodržovat na křižovatkách přednost zprava, pokud není značením upravena přednost jinak. Přijede-li naráz ke křižovatce více vozidel, projíždějí postupně. Ani v případech, kdy máte přednost, nespoléhejte slepě na to, že vás ostatní vidí, a sledujte, zda vás skutečně řidič pouští, nebo ne. A pokud už stojíte, můžete klidně řidičům aut pokynutím naznačit, že máte pomalý rozjezd a počkáte.

Přednost se dává při vjezdu do vozovky z místa ležícího mimo silnici – z cesty, pěšiny, dvora, chodníku, cyklostezky, pěší zóny nebo obytné zóny. Přednost se dává také při vjezdu z účelové komunikace. Taková „účelová komunikace“ může být i docela velká – může to být vjezd na benzínovou pumpu nebo do vrátnice podniku, dokonce nemusí být ani značená trojúhelníkovou značkou „dej přednost v jízdě“. Někdy je proto obtížné poznat, zda se jedná o výjezd z účelové komunikace, nebo o křižovatku. Když si nejste jistí, jestli má auto na asfaltce zprava přednost dát, nebo dostat, je bezpečnější počítat s tím, že vám tam vjede, a raději zastavit. Stejně vás bude brzy předjíždět, tak proč ho nepustit hned.

Dojedeme-li klidnou ulicí k velké křižovatce, nemusíme se nutně prát s řazením a provozem a můžeme situaci vyřešit převedením kola po přechodu. V silném provozu je to někdy i jediná šance, jak křižovatku nějak rozumně překonat.

Před odbočením vždy ukazujeme směr, odbočujeme-li vlevo, ohlédneme se. Spolehlivé zvládnutí těchto dovedností budeme potřebovat, jakmile se někdy dostaneme do silnějšího provozu. O tom ale v dalších pokračováních této série návodů.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku

Zdenek X 18. 4. 2022, 08:21

Nechal bych to byt, ale je to podrzeny odkaz, takze jsem si toho vsiml pri scrollovanim clankem: "které jsme již zmínilY v předchozích návodech" ...

Jiří Kadlec 18. 4. 2022, 21:56

Na jednu věc pozor: když chci na cyklostezce předjet chodce nebo někoho pomalejšího, včas ukázat rukou změnu směru jízdy. A je také dobré se ujistit, že hned za mnou nejede nějaký rychlý cyklista, který právě začal předjíždět i mně - jinak hrozí bouračka. Plus při předjížděcím manévru sledovat provoz v protisměru.

Tik 19. 4. 2022, 04:16
2
5

Někteří motoriste však i přes zákonný zákaz po chodníku jezdí. S tímto nešvarem se můžeme setkat hlavně v místech, kde je velmi silný a rychlý automobilový provoz a neexistuje žádná jiná legální alternativa, jak danou oblastí projet bezpečně. Ať už se jedná o dítě, nebo o dospělého, který na chodníku nemá co dělat, je nutno říct, že se jedná o pěší prostor a je třeba se zde chovat co nejohleduplněji, vždy předpokládat přítomnost chodců a být připraven kdykoliv na místě zastavit a vyskocit z auta. Pokud s ježděním ve městě začínáte a do provozu si zatím netroufáte, po chodníku byste měli jezdit s vědomím, že se jedná o špatný návyk, kterého byste se časem rádi zbavili.
Jo, dobry.

Petr 19. 4. 2022, 14:11

Tik: Jak píšete, auta to dělají taky. Mohu potvrdit. Když je zablokovaná ulice (pracovní stroj, stěhovák apod.), tak to auto objede po chodníku. Samozřejmě s maximálním sebezapřením.

David 19. 4. 2022, 22:52

Na základě čeho dovozujete, že dítě do 10 let smí jet po chodníku?
§ 53 odst. 2 zákona o provozu: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.“.
Povolení jízdy cyklistů na chodníku je však v zákonu přímo zmíněno již jen v § 40 odst. 2, který stanoví: „Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.“ Povolení lze tedy provést jen místní úpravou (dle § 4).
Nepřímo je pak jízda po chodníku zmíněna i v § 58 odst. 2, který stanoví: „Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.“ Citované ustanovení tedy určuje podmínky pro jízdu mladšího dítěte pod dohledem starší osoby, nikoliv však, zda dítě smí či nesmí jet po chodníku. Z legislativního pohledu platí předpoklad, že se po chodníku může pohybovat pouze když je to povoleno dle výše uvedených ustanovení §§ 4 (povinnost řídit se značkami - místní úpravou) a 40 Zákona.
Jinou otázkou je právní postižitelnost jízdy dítěte na kole po chodníku. Do 15 let není dítě právně způsobilé a není možné jej za přestupek tedy sankcionovat. Přestupek (vč. sankce) je pak nepřenositelný, nelze za něj tedy postihnout ani nikoho jiného. Z toho plyne, že se dítě při jízdě na kole po chodníku sice dopustí přestupku, ale není za něj postižitelné. Dítě ale není možné k takovému jednání nabádat, jelikož nabádající by se dopustil jiného porušení platných předpisů. Vy v článku ale říkáte, že dítě do 10 let na chodník může. To je nabádání k přestupku. A ještě k tomu úplně blbě, protože ono tam za naprosto stejných podmínek (není za svůj přestupek postižitelné) může až do 15ti let... Když už hřešíte, hřešte pořádně.
Paradoxní je, že dřív stejně zkroucené stanovisko mívala na stránkách i PČR a BESIP. Později je ale všichni ze svých stránek stáhli. Asi dostali právní průpravu. Myslím, že nějaké reziduum tam mají ještě na krajském ředitelství PČR v Plzni, ale to je vše :o)

David 19. 4. 2022, 23:00
2
2

Petr: Tak auta na chodnících hlavně parkuji. Třeba na spodní Plzeňské to dělají denně. nechají úzkou uličku mezi fasádou a blatníkem - a na pohodu... zrovna včera se jedna paní třeba moc hezky "smála pod fousy", když mě ve svém SUV předjela za křižovatkou z Podbělohorskou, hodila pravý bliknkr a začala se s autem drápat na vysoký obrubník, aby to tam nechala na chodníku a po očku na mě koukala, jak čekám za ní a třesu se, aby mě nějaký netrpělivý řidič nepřehlédl a nesmetl...

Jiří Motýl 19. 4. 2022, 23:23

David: dovozujeme to z historické perspektivy, kdy citovaný § 58 odst. 2 byl v zákoně od roku 2000, aniž by v té době byla jakkoliv ošetřena jinak možnost, že by cyklista mohl jet po chodníku.
Je to problematické znění, ale domníváme se, že cílem zákonodárce bylo povolit jízdu dětí do 10 let na chodníku. Pokud konstatujeme, že v době přijetí zákona, zákon jinak s jízdou cyklistů na chodníku nepočítal, pak v té době nedává smysl konstatovat, že děti nemusí po chodníku jezdit na kole s dozorem.

Rozumíme, že nejpozději od přijetí novely, která obsáhla téma umožnění jízdy na kole po chodnících, se daný výklad stává problematickým, neboť rázem lze předpokládat, že děti do 10 let nemusí jezdit pod dozorem pouze po chodnících s povolenou jízdou cyklistů.
Přesto se ale přikláníme k setrvání u výkladu vycházejícímu z historické posloupnosti zmiňovaných ustanovení. S tím, že se jedná spíše o opomenutí ve zmiňované novele, které by stálo za nápravu, než že by cílem novely bylo praxi jízdy dětí po chodnících omezit pouze na výslovně legalizované úseky.

Jinak připouštíme, že z hlediska platného znění máte pravdu. Domníváme se ale, že cíl toho zákona a i dosavadní praxe je taková. Informace, že je daná informace z ostatních obdobných webů stahována je pro nás nová, a pravděpodobně s ní budeme pracovat v případných dalších edicích návodu (neb je to součást té "dosavadní praxe", která společně s historickým vývojem toho zákona převážila pro to, abychom tento bod ponechali zatím takto.

David 20. 4. 2022, 00:07

Omlouvám se, ale i před rokem 2014 byla předmětem úpravy § 53 povinnost osoby mladší jet pod dozorem osoby starší. Nikoliv povolení jízdy na chodníku. V tomto i povodní sbírkové znění zákona o provozu prostě mluví jasně. A i před rokem 2014 se jízda po chodníku občas povolovala. Zpravidla z dnešního pohledu "na prasáka" pouze dodatkovou tabulkou E13, bez příkazové značky, což není zrovna vzorové užití, ale občas se to možná ještě podaří dohledat.
Vzhledem k nepostižitelnosti přestupků do 15 let je však celý ten výklad o legálnosti jízdy na chodníku do 10 lete (a tedy nelegálnosti od 11 let) tak trochu pasé.

Jiří Motýl 20. 4. 2022, 08:37

David: V tom máte naprostou pravdu. Nicméně se stále domnívám, že ačkoliv je to zcela zřejmě v tom zákoně úplně špatně, cíl zákonodárce byl jízdu dětí po chodnících umožnit. Ostatně to tak dlouhodobě bylo řadou aktérů vykládáno.
Nebráníme se aktualizaci. Tyto návody chtějí přinášet spíše obecně přijímaný výklad, než prosazovat vlastní ojedinělé interpretace.

Dlužno ale podotknout, že někteří autoři upozorňují, že ani §40 jízdu po chodníku neumožňuje.

David 20. 4. 2022, 14:00

§ 40 k ní dává pouze pravidla jak se chovat. Povoluje se podle § 4 - místní úpravou. Jinak to podle platného zákona nejde, a nikdy nešlo. Není důležité co si zákonodárce myslel, ale jak to napsal. Upřímně se domnívám, že z těch 281 zákonodárných hlav se v každé při schvalování honilo něco jiného. Nemuselo to ani vemkoncem souviset s dopravou.

Ale bylo by dobré, pokud jste odborný magazín zaměřený na popularizaci bezmotorové dopravy, aby jste alespoň to co se jí týká vysvětlovali tak, aby člověk nedělal přestupky, pokud se bude řídit vašimi radami. A když je bude dělat, ať to dělá alespoň vědomně. Nebo jinak, proč opomíjíte děti 10 - 14,99 let, když i ony mohou jezdit po chodníku stejně beztrestně a stejně nelegálně, jako děti do 10 let...

Vratislav Filler 20. 4. 2022, 16:06

David: Výklad zákona, podle kterého děti do 10 let nesmí jezdit po chodníku, je tak absurdní a v rozporu s realitou, že je naprosto v pořádku jej vykládat tak, jak to činí Jirka Motýl. Vzhledem k tomu, že v posledních dvou "cyklonovelách" zákona 361 (2016 a 2022) toto naprosto nebylo téma, lze předpokládat, že současný právní stav není vnímaný jako tak závažný problém, aby bylo nutné se tady o tom hádat. Děti do 10 let po chodníku jezdí i samostatně a kdyby je někdo nutil jezdit po silnicích vedle, tak by asi převážil názor, že se dotyčný pomátl na rozumu.

David 20. 4. 2022, 16:45

Vratislav Filler: Že je něco nepotrestatelné a proto tolerované, neznamená, že je to povoleno. A tímto výkladem pak (zbytečně) upíráte možnost (beztrestně i když přestupkově) jezdit po chodníku dětem od 10 do 15 let. Je to o úhlu pohledu.
Že je v této věci zákon mimo realitu nerozporuji, ale prostě takový je. Pokud se snažíte něco vykládat, bylo by dle mého názoru dobré napsat to, jak to skutečně je a pak uvést, jak to vidíte vy. Toť vše.

Že současný zákon není k cyklistům přívětivý je vidět i v jeho dalších částech. Např. cyklopruh (vyhrazený i ochranný) je cyklista povinen použít. Nyní se to trochu změkčilo v situacích, kdy je to pro něj nebezpečné, nicméně stačí si uvědomit, že nikdo jiný (BUS, taxi, IZS, ...) nemá povinnost své preferenční opatření využívat. Že by tedy deratizace cyklistů ze silnic? Obdobně je to u světelných signálů, kde není možné návěstidlo pro cyklisty v praxi umístit jinam, než kde je vyhrazený cyklopruh. Přitom by to pomohlo jak cyklistům, tak zejména motoristům, jelikož by to umožnilo zastavit cyklistu dříve či na vhodném místě v křižovatce a kromě zvýšení bezpečnosti i výrazně zkrátilo vyklizovací časy. Je to škoda, ale prostě to tak je. Zákon a jeho prováděcí předpisy to prostě neumožňují.

Stejně bych se mohl zeptat, kde zákon zakazuje cyklistovi přejet přechod v podélném směru, a jaký je "obvyklý" výklad...

GhostDog 20. 4. 2022, 21:20
1
1

Máte v tom chybu a ještě navíc nabádáte chodce k porušování zákona. Zákon pohyb chodců po pozemních komunikacích, kam se samozřejmě řadí i smíšené stezky, určuje docela přesně.

Zákon 361 / 2000 Sb.

§ 53

(3) (...) chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

David 20. 4. 2022, 22:23

GhostDog: Ano, po vozovce se chodí vlevo. Stezka, i ta pro chodce a cyklisty má vozovku, mělo by se tam chodit vlevo. Je to i výrazně lepší i pro vzájemnou viditelnost chodců a cyklistů. Chodci se tak neleknou, protože cyklisté, přijíždějící jim "do zad" jedou po druhé straně stezky. A pak si člověk otevře TP 179 a tam se v kap. 4.9.6.1 Stezka pro chodce a cyklisty společná, obecně dočte "- uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva;".
Když už má autor TP tendenci jít proti zákonu, kéž by alespoň nepoužíval slovo "zpravida". Pak je v tom jen hokej. Připomíná mi to ruské pořekadlo "Chtěli jsme to udělat co nejlépe, ale dopadlo to jako vždycky".

Zvol 21. 4. 2022, 11:18

David: Z čeho usuzujete, že stezka "má vozovku"? Např. zmíněná TP 179 používá obraty jako "rozdělení na vozovku a souběžnou stezku", a stezce nehovoří jako o vozovce. Může výklad slova "vozovka" být příčinou rozporu?

Dále je potřeba vzít v potaz: 1) Na stezkách je často jasně naznačen očekávaný pohyb chodců piktogramem vpravo. 2) Chodci, kteří by dnes šli vlevo, se budou především muset neustále vyhýbat s chodci jdoucími proti nim vpravo. 3) Chodci chodí často vpravo i na lesních cestách nebo cestách působících, jako že by mohly být cyklostezky, jako Šárka nebo Modřanská rokle. 4) Není-li místo pro předjetí nebo objetí, za chodcem jdoucím stejným směrem můžete jet krokem, v případě chodce proti může být nutné zastavit. 5) Chůze vpravo, reps. na stejné straně jako cyklisti, není české specifikum, dělají to i lidé v zahraničí.

David 21. 4. 2022, 12:54

Vozovka je technické označení pro zpevněný povrch komunikace (více viz např. i Wiky - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vozovka ). Stezky jsou dle zákona o pozemních komunikacích zpravidla (budu-li hovořit o městech) místními komunikacime IV. třídy.

Ad 1) Místní úprava je nadřazena nad obecnou. Zpravidla se na stezkách DZ navrhuje dle TP 179.
Ad 2) protože "chochcárna". Chodci chodí vpravo třeba i na Hlubočepské, která je normální komunikací s omezením vjezdu některých vozidel...
Ad 3) dtto.
Ad 4) Ale vidíte se vzájemně a zpravidla to zastavení není nutné. Rozhodně je to pak příjemnější pro chodce (oční kontakt).
Ad 5) Hmm... :o)

Zvol 21. 4. 2022, 19:40

Wiki říká "Vozovka je vrchní část pozemní komunikace, určená pro jízdu vozidel.", ale taky "Chodník je část pozemní komunikace nebo samostatná pozemní komunikace, která slouží chodcům k přesunu po délce komunikace." (A chodník má taky zpevněný povrch.)

Smíšená stezka je určena pro jízdu kol i chůzi, takže by stejnou logikou byla zároveň vozovkou a chodníkem. A kde je chodník, tam se pravidlo o chůzi vlevo neuplatní.

Jestli to tak není, tak možná některé stezky jsou vozovkou, některé chodníkem, nebo možná ani jedním?

Wiki píše "Pruh pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty [...] za vozovku považován není.", "Z právních předpisů lze jen obtížně dovozovat, v jaké míře se za vozovku považují plochy [...] stezek [...] pro cyklisty [...]", a "Chodník může být také označen jako stezka pro chodce a cyklisty".

Ad 2) Chodci tedy chtějí chodit vpravo, dokonce i na místech, kde to nesporně povoleno není. Kdyby vlevo bylo pro ně míjení příjemnější, proč by sami chtěli chodit vpravo?

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímatNa kole v provozu - návody 2022
Na kole ve městě (10): Dopravní nehody
Pokročilí,

Na kole ve městě (10): Dopravní nehody

04. prosince. 2022, 12min. čtení5