Radní pro dopravu: Zkušební Legerova bude pro cyklisty průjezdná, v budoucnu cyklopruh

Publikováno: 18. února. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 01. dubna. 2012
Autor: Hynek Hanke

393px-old_letter2Zhruba před měsícem jsme vyzývali naše čtenáře, aby dopisem pražskému radnímu pro dopravu a vedoucímu odboru MČ Praha 2 vyjádřili podporu výstavby odděleného cyklopruhu v prostoru nově uvolněném při plánovaném zůžení Legerovy ulice. Ledy se opravdu začaly hýbat. Jeden ze čtenářů nám přeposlal odpověď, ve které se pan radní Radovan Šteiner zavazuje, že průjezd cyklistů bude již ve zkušebním provozu umožněn a při budoucím zklidnění magistrály v ulici vznikne cyklopruh. Usnesení v tom smyslu také minulé pondělí přijala Komise pro cyklistickou dopravu Rady Hl.m. Prahy.

Vážený pane xxxxx,

reaguji na Váš dopis ze dne 30.1.2009 ve věci návrhu na zřízení cyklopruhu v ul. Legerově již při jejím zúžení na zkušební dobu cca půl roku.

Navrhované zúžení v Legerově ulici se týká úseku mezi Nuselským mostem a Tyršovou. Stávající pravý jízdní pruh, který začíná v úrovni ul. Boženy Němcové bude od zbývajících jízdních pruhů oddělen souvislou řadou betonových bloků, která bude přerušena v místech vjezdů do jednotlivých domů a v úsecích nutných pro zajištění nezbytného zásobování. Šířka tohoto pruhu bude cca 2,5 m mezi obrubníkem a bližší hranou betonových bloků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pruh s omezeným provozem, bude v jeho celé délce zajištěn průjezd pro cyklisty, ale vzhledem k dočasnému charakteru nebude cyklopruh vyznačen. Případné trvalé řešení bude realizováno až po vyhodnocení zkušebního provozu.

Reálné zklidnění provozu na „magistrále“ v úseku až k Hlavnímu nádraží lze předpokládat po dostavbě Západního segmentu Městského okruhu mezi dálnicí D 1 a dálnicí D 8. Součástí nového uspořádání „magistrály“ pak bude i cyklopruh, byť tudy není vedena žádná cyklotrasa.

S pozdravem,

Radovan Šteiner
radní hl.m.Prahy

Jak jsme již psali zde a zde, Komise pro cyklistickou dopravu již přijala následující usnesení. Nejprve v lednu pouze o budoucí podobě Legerovy ulice po celkovém zklidnění magistrály

Projekt „Zklidnění severojižní magistrály“: záměrem je zúžit magistrálu na dvoupruhovou + odstavný pruh pro zásobování (ne pro parkování) s fyzicky odděleným pruhem pro cyklisty.

a poté v únoru i o umožnění průjezdu cyklistů již nyní ve zkušebním provozu

Komise požaduje, aby byl při projektování i realizaci úprav severojižní magistrály na území MČ Praha 2 ponechán vyhrazený průjezd pro cyklisty v šířce alespoň 1,0 m.

Informace se dostala i do médií. Úterní Pražský deník píše:

Ve zkušebním provozu by se měl od 1. března na půl roku uzavřít jeden jízdní pruh, jenž bude s největší pravděpodobností sloužit pro zásobování a cyklisty. Ti si ale na takovou komunikaci většinou stejně netroufnout vyjet.

Je velmi pozitivní, že již nyní, v dostatečném předstihu před skutečnou realizací konečného zklidnění magistrály, mluví politici i úředníci o tom, že výsledná podoba bude obsahovat kvalitní řešení pro cyklisty. Je nyní na občanech, aby je vzali za slovo.

Hynek Hanke
První šéfredaktor tohoto online magazínu (tehdy ještě pod názvem Prahou na kole). V redakci působil mezi lety 2008 a 2011.

mech1 19. 2. 2009, 07:55

Mno jsem zvědav jak to tam ve skutečnosti bude vypadat. Nicméně jsem čekal, že zůžení bude delší, ne "jen" k Tyršově. A sám za sebe připouštím, že může být o strach tamtudy jet.

Vénovej 19. 3. 2009, 13:26

Tak náš pan primátor bude mít na uvolněném pruhu raději parkující auta než cyklisty:
Primátor Pavel Bém (ODS) svolá jednání kvůli magistrále, kterou mělo město podle rozhodnutí soudu do uplynulého víkendu ztišit. Zabývat se chce především výstavbou protihlukové zdi. Zúžení magistrály v Legerově ulici, které nastalo uplynulý víkend, považuje Bém za předčasné. Navrhl ale, aby byl uvolněný jízdní pruh využíván například pro parkování.
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=066&r=mfpraha&c=1159511
Mimochodem, dostal někdo kdo poslal dopis na magistrát s žádostí o využití pruhu pro cyklostezku odtud odpověď? Já ne, pouze z Prahy 1.

Hynek Hanke 19. 3. 2009, 23:41

Ano, radní Šteiner odpovědi rozesílal. Jestli jste žádnou nedostal, mohla někde nastat chyba nebo se ztratit, ale pana radního nelze obvinit, že by se tím vůbec nezabýval.

Psali jsme o tom zde:
https://mestemnakole.cz/2009/02/18/radni-pro-dopravu-zkusebni-legerova-bude-pro-cyklisty-prujezdna-v-budoucnu-cyklopruh/

Skutečný stav je zatím z praktického hlediska takový dost nijaký, ale je fakt, že cyklisté se nakonec opravdu řešili. Citybloky jsou právě z tohoto důvodu posunuty metr od čáry prvního pruhu, aby tam mohli jezdit cyklisté (informaci podal na cyklokomisi MHMP Ing. Malý, se kterým to konzultovali). Ke stavebně oddělenému cyklopruhu to má zatím daleko, ale to, že to musel řešit radní pro dopravu, radní P2 a všichni zůčastnění úředníci bych nepodceňoval. Do budoucna je to vhodná půda pro skutečné řešení.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat