Brouci v přilbě

Publikováno: 10. ledna. 2011, 1 min. čtení
Aktualizováno: 29. července. 2015

Autor článku obvykle nosí
tuto přilbu.
Ale někdy taky ne.

Na jedné straně skutečnost, že drtivá většina smrtelných úrazů v ČR se přihodí cyklistům bez přilby. Na druhé straně fakt, že v Kodani si přilbu vezme jen pár lidí. V Austrálii po zavedení povinného nošení přileb poklesl počet smrtelných zranění cyklistů méně, než u chodců, současně došlo ke snížení podílu cyklistické dopravy na přepravní práci o více než polovinu. Ve Švédsku po zavadení povinných přileb pro děti poklesl počet dětských cyklistů o desítky procent (zde). Normy, které se vztahují na přilby, jsou konstruovány na prostý pád z kola bez účasti dalšího vozidla. Český Nejvyšší soud nedávno vynesl rozhodnutí, podle kterého je nepoužívání cyklistické přilby zanedbáním prevenční povinnosti podle občanského zákoníka (zde). Čertíci povinného nošení přileb pomalu vylézají z krabičky i u nás.

A víte, co je to kultura strachu?

Jízda na kole je zdravá s přilbou i bez ní

Začnu pěkně zeširoka. Asi budete souhlasit s tvrzením, že kdo jezdí na kole, je v průměru zdravější než ten, kdo na kole nejezdí. Existuje hezké srovnání poukazující na poměr kilometrů ujetých na kole s výskytem obezity v populaci v západoevropských zemích, který si dovolím přetisknout:

Samozřejmě nelze tvrdit, že vysoká obezita je důsledkem toho, že se v dané zemi nejezdí na kole. Korelace kultury, kde se na kole jezdí, a vyššího národního zdraví je ale zjevná. Existují výpočty prokazující, že kilometry ujeté dopravně na kole šetří daňové výdaje. Co nejvyšší podíl cyklistické dopravy je tak víceméně v ,,národním zájmu“ každé země.

Nyní se podívejme na bezpečnost. Největší vliv bezpečnost jízdy na kole má počet ujetých kilometrů na obyvatele, nebo také podíl dopravy vykonané na kole:

Zajímavé je, že případný efekt nošení či nenošení přileb je víceméně druhořadý (to v tomto grafu ukazuje srovnání např. Německa a Švédska, nebo i Dánska a Holandska). Největší podíl nošení přileb mají obecně země, kde je cyklistika nejméně bezpečná. V cyklisticky rozvinutých zemích Beneluxu je podíl používání přileb hluboko pod 5% a přesto je zde jízda na kole zdaleka nejbezpečnější.

Zdá se tedy, že nošení či nenošení přileb není zrovna to, co nejúčinněji snižuje počet usmrcených cyklistů.


Vidíš Pepíčku, jak je důležité nosit na kole helmu? Na hlavě nemá jediný škrábanec!
….to si o přilbách myslí Wulfmorgenthaler.

Co je ale prokázané, je negativní vliv povinného nošení přileb na počet cyklistů. Odstrašujícím příkladem budiž Austrálie, kde po instalaci povinnosti používat přilby poklesl (už tak dost nízký) dopravní podíl cyklistů na polovinu. Ve Švédsku po zavedení povinnosti nosit přilby u dětí zahájení kampaní propagujících nošení přileb (edit20.4.2011) postupně značně poklesl počet dětských cyklistů (link švédsky anglicky):


Graf ukazuje počty cyklistů ve věkové skupině 6-15 let a podíl používání přileb v této věkové skupině od zavedení povinného nošení přileb mezi dětmi zahájení propagace cyklistických přileb v roce 1988 (edit20.4.2011). Po dvaceti letech vynucováníkampaní se podařilo dosáhnout 50% nošení přileb, ovšem za cenu 50% snížení počtu dětských cyklistů. Povinnost nosit přilby u dětských cyklistů byla ve Švédsku zavedena v roce 2005 (původní zdroj zde)

Stručné shrnutí vlivu zákonů přikazujících povinné nošení přileb najdete zde.

Kromě dalších komplikací (jako je například praktická nemožnost zavést v případě povinného nošení přileb automatizované půjčovny kol ála Vélib) lze vyčíslit také zdravotní náklady takového opatření. Pro USA byly vyčísleny na 4.75 miliardy dolarů ročně, pro Velkou Británii na 400 milionů dolarů ročně, pro Holandsko 1,9 miliardy dolarů ročně (link).

Strach z jízdy na kole

Ovšem jak je něco takového možné? U nás přece každý ,,opravdový“ cyklista dávno ví, že přilba ho ochrání, tak jí nosí. Proč se na tom západě dějí takové strašlivě věci, jako že lidi nechtějí kvůli povinným přilbám jezdit na kole?

Odpověď můžete najít v poměrně dlouhé leč zajímavé studii ,,fear of cycling“ sociologa Dave Hortona (link). V ní se dočtete, jak vzdělávací a bezpečnostně dopravní kampaně vzbuzují v lidech obavu z jízdy na kole, často i v případě, kdy jsou dobře míněné. Kampaně propagující nošení přileb drastickými záběry prezentují jízdu na kole jako věc výjimečně nebezpečnou a mají tak drtivý efekt na chuť jezdit na kole především u skupin, které lavírují mezi tím, zda na kole (třeba po městě) jezdit nebo ne.

V zemích, kde se cyklistická kultura teprve rozvíjí, je strach z jízdy na kole jednou z největších brzd rozvoje cyklistické dopravy. Kampaně propagující nošení přileb, případně opatření nošení přileb vynucující z úředních pozic (jako je například čerstvé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR) jsou mocnou podporou strachu z jízdy na kole.

Viníkem je oběť!

Cyklistická přilba je klasickým opatřením přenášející náklady na zajištění obecného bezpečí mimo ty, kdo toto nebezpečí způsobují. Skutečnost, že se do městského prostředí často odvážíme jen s přilbou, je jakási úlitba automobilismu. Je to přejímání cizích pravidel tam, kde by cyklisté měli pravidla spoludefinovat.

Ostatně, řidiči se k těm cyklistům, kteří ,,hru na bezpečí“ přijali, nechovají zrovna laskavěji. Podle britských měření předjíždějí auta cyklistu s přilbou průměru o 8 cm těsněji, než když cyklista přilbu nemá [link 1] [link 2].

Yehuda
– Co se do mě navážíte? Už jsem se vám omluvila!
– Za to, že jste mě málem sejmula? Na červenou a s mobilem v ruce?!
– Raději byste měl nosit helmu!
– ***

,,Kdo je ten špatný“? (z komiksu Yehuda & Moon)

Řešení je jinde

Čísla uvedená na začátku článku prokazují, že nejbezpečnější silnice jsou tam, kde se hodně jezdí na kole, kde řidiči s cyklisty počítají a kde je infrastruktura i legislativa cyklistům příznivě nakloněna.

Pokud chceme zlepšit bezpečnost jízdy cyklistů ve městech jako je Praha, pak se musíme orientovat na vytvoření obecně bezpečnějšího dopravního prostředí. Běžné městské ulice se musejí stát natolik přehledné a klidné, aby po nich mohly jezdit na kole desetileté děti, které už nesmějí na chodník. Toho se dá docílit jednak technickou úpravou uličního prostředí, jednak zvýšením respektu řidičů ke slabším účastníkům provozu, ať už jde o cyklisty nebo chodce, například zavedením principu absolutní zodpovědnosti.

Až budou ulice a právo takové, budem se se moct k tématu přileb klidně vrátit.

Jestli bude proč.

 

Odkazy

Přilby pojímané s odstupem:

Heads up Věda namísto dohadů (pdf).
Wikipedia: Bicycle helmet – The helmet debate
The Vehicular Cyclist — helmets FAQ
http://www.cyclehelmets.org
Copanhagenize: Grand helmet hysteria
Onestreet.org: The Problem with Bicycle Helmets

Pro-přilbové odkazy:

http://www.helmets.org
http://www.helmets.org/stats.htm
http://www.ibesip.cz/Cykliste/Statistiky-analyzy

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

E-Ryc 10. 1. 2011, 10:20

> Existují výpočty prokazující, že kilometry ujeté
> dopravně na kole šetří daňové výdaje. Co nejvyšší
> podíl cyklistické dopravy je tak víceméně
> v ,,národním zájmu“ každé země.

Plati to i v pripade vysoke spotrebni dane na paliva? Pak vlastne jizdou na kole chudaka stat okradam... ;) Nemam nejmensi predstavu, jak vychazi pomery zkonzumovanych prostredku (infrastruktura) a vracenych do systemu (spotrebni, silnicni.... dane takze treba to vyjde.

Vratislav Filler 10. 1. 2011, 11:00

E-ryc: Studii na tohle téma si nechalo vypracovat myslím Dánsko, reflektovalo to pochopitelně tamní situaci. Vycházelo to (po přepočtu) jako +10 centrů/km za kolo a -15 nebo 20 centů/km v autě. Při spotřebě např. 6 litrů na 100 km by to znamenalo zvýšení potřební daně o cca 3 Euro na litr, tedy v zásadě její zmnohonásobení - což si nějak ani já nedovedu představit.

matka 10. 1. 2011, 13:06

Tak po přečtení tohoto článku jsem opravdu na rozpacích. Osobně jsem proti zákonem nařízenému nošení přileb, ale také proti tvrzení, že kampaně za nošení přileb jsou společensky nebezpečné, protože "vytváří kulturu strachu". Zákonem stanovené povinné nošení pásů by se taky mělo zrušit? A co maximální povolená rychlost v obci?
Mám teď svému pubertálnímu synovi vyhodit jeho přilbu a vysvětlit mu, že její nošení v něm "vytváří pocit strachu z jízdy na kole"? Mám mu říct, že když jsem mu tu přilbu pořizovala, tak jsem vlastně žila v bludu, protože "cyklistická přilba je klasickým opatřením přenášejícím náklady na zajištění bezpečnosti mimo ty, kdo toto nebezpečí způsobují"? A mám mu říct, že "až budou ulice a právo takové (t.j. bezpečné pro cyklisty), budem se moct k tématu přileb klidně vrátit"? Až mi ho přivezou s rozbitou hlavou, řeknu mu, že je hrdina trpící za myšlenku zvýšení počtu cyklistů?
Teoretické aktivistické řeči se vedou velmi lehce, protože nevyžadují absolutně žádnou odpovědnost za případný úraz či zmařený lidský život.

Viktor 10. 1. 2011, 22:17

Jo, matko, vhodným výběrem čísel lze dokázat cokoli. Že je bezpečnější jezdit bez přílby nebo že je třeba bezpečnější jezdit ožralý. Když se to dělá ve jménu Té Jediné Mé Pravé Pravdy jde to zvlášť snadno.
Je půvabné jak povinnost (potenciálně) vymáhaná po cyklistech je jak se zdá naprosté zvěrstvo a dopravní kampaň cyklistu zdeptá že se ani nehne, přitom řidiči motorových vozidel mnohem větší kvantum povinností i kampaní vcelku zvládají bez viditelné újmy.
Ale to nic, to jsou jen standardní řeči jednoho podivného jedince který sní o bukolickém světě kde se všichni mají rádi, nikdo ani broučka nezašlápne, děti se batolí po čtyřech uprostřed magistrály a každý se rád zpotí jak vůl při šlapání na kole.
To by mi vcelku nevadilo, co čekat na cyklistickém serveru kde si ze sportu a zábavy udělali ideologii ;-)
-
Co mne ale spolehlivě vytáčí jsou zmínky o takových věcech jako je "absolutní odpovědnost". Podobné nápady patří do oblasti kde už nemá smysl diskutovat, to už je na ... no řekněme že na rozdíl od hlasatele podobných nápadů takový zoofil za svou úchylku nemůže. Proč tak zprudka? Protože podobný nápad není ničím jiným než popřením základů práva a plivnutím na rovnost občanů před zákonem.

Vratislav Filler 10. 1. 2011, 22:40

Nejprve zopakuji dvě skutečnosti: 1. Nejbezpečnější je jízda na kole v Nizozemí, kde nosí přilby 0,3% populace. Z toho jasně vyplývá, že přilba ovlivňuje bezpečnost jízdy na kole pouze druhotně a že jsou účinnější způsoby, jak rizika spojená s jízdou na kole řešit.
2. Zavedení povinnosti nosit ochranu hlavy v autě by zachránilo víc životů než tatáž povinnost zavedená pro cyklisty.
Takže žádné aktivistické tlachání, ale narovnání pokřivených priorit.

A teď pohádka pro děti, které to ještě nepochopily.
Byl jednou jeden dům, kam chodili lidi do práce. Ten dům měl spoustu pater, a skoro všechna okna pečlivě zatemněná; jediná volná okna byla v posledním patře, ve střeše. Byla z nich vidět obloha a několik vyšších mrakodrapů kolem. Přesto byl dům plný kanceláří od sklepa až na půdu. Lidi v něm pracovali při umělém osvětlení, které stálo majitele domu spoustu peněz. Kdo chtěl, mohl pracovat v posledním patře. Někdo tak činil proto, že se mu líbil výhled z oken, jiný proto, že věděl, kolik elektřiny tím majiteli domu šetří.
Práce v posledním patře měla ale i nevýhodu: Střecha domu byla totiž děravá jak řešeto a při každém dešti do domů hojně teklo. Po jedné obzvlášť vydatné bouřce, která vyplavila půl patra a zničila několik počítačů, zašli zaměstnanci z horního patra za správcem a požádali ho, ať nechá střechu opravit.
Správce se podtbal na hlavě a zamumlal něco o tom, že oprava střechy je moc drahá. Ať si lidi, kteří s tím mají problémy, zatím berou do práce deštník, ale že do týdne něco vymyslí.
A také ano. Příští týden, když se každý, kdo vyšel po schodech do posledních patra, stanul tváří tvář velké vyhlášce, která měla problémy s deštěm s definitivní platností vyřešit. Stálo v ní zhruba toto:
1. Zaměstnanec v posledním patře, který ode dneška nebude nosit v práci deštník, přijde o prémie.
2. Zaměstnanec je povinen chránit sebe i firemní počítače, Pokud zaměstnanec dopustí vniknutí vody do přiděleného počítače, bude na konci měsíce propuštěn.
3. Pro zaměstnance, kteří za těchto okolností nechtějí sídlit v posledním patře, jsme vyhradili část suterénu. (o zvýšení spotřeby elektřiny se tu nemluvilo)
4. Zaměstnanec, který by nadále požadoval opravu střechy, bude propuštěn na hodinu.
A tak se i stalo. Někteří lidé oželeli výhled z oken a raději se přestěhovali do suterénu. Jiní, při vědomí toho, že tím firmě stále ještě šetří nemalé prostředky, zatnuli zuby, nosí do práce deštník a při každém dešti přikrývají počítač přinesenou pláštěnkou. Pár kverulantů se pokusilo spravit střechu vlastními silami, a právě proto byli propuštěni.

A přitom stačilo roztáhnout žaluzie.

Co z toho vyplývá pro nás?
1. Když na půdě prší skrz děravou střechu, může být deštník dobrým řešením.
2. Když se ale domácímu místo opravy střechy vyplatí nařídit nošení deštníků, je čas na to změnit kvartýr
3. A nebo domácího.

Vratislav Filler 10. 1. 2011, 23:16

Viktore, už jsem se bál, že nedorazíš, protože bez tvého zvracení zřejmých skutečností a popírání reality by tady byla věčná nuda.

Nikdo nedokazuje, že je jízda na kole bez přilby nebo v opilosti bezpečnější. To je jen tvoje projekce, kterou bys tu rád někomu vložil do úst. Ovšem nepovede se ti to.
1. Jízda bez přilby je pravděpodobně bezpečnější. Průzkumy ovšem nejsou zcela nesporné.
2. O větší nebezpečnosti jízdy v opilosti tu nikdo nepochybuje, to jsi sem přitáhl ty, tak si to zase odnes, až se tu bude k tomuto tématu mluvit.
3. Povinnosti cyklistů jsou při samotné jízdě v provozu troufnu si tvrdit náročnější. Daleko vyšší nároky jsou totiž u cyklistů kladeny na samotnou jízdu v provozu (zvlášť v silnějším). Lapidárně řešeno, kdyby to měli cyklisté v provozu snazší než řidiči, jezdí jich po městě daleko víc. Skutečnost, že tomu tak není, naznačuje, že jízda na kole po městě jako je Praha, není z pohledu nároků na technickou zdatnost žádná sranda.
4. Až tam ta magistrála nebude, rád se po té ulici s dětmi projdu. Nevidím ale důvod, proč by neměly být vedlejší ulice bezpečné pro děti od pěti let už dnes. Tenhle divoký západ musí jednou skončit,
5. Tento server od svého začátku pracuje s tím že jízda na kole po městě je především doprava. Že sis toho za ten rok, co sem chodíš komentovat, nevšiml, poukazuje na to, jak zoufale lpíš na své antitezi.
6. Absolutní zodpovědnost je princip fungující v několika evropských zemích, které kvůli tomu patrně považuješ za nedemokratické. Kromě jiných také v té, kde mají světově nejmenší počet mrtvých na milion obyvatel při dopravních nehodách.
7. Rovnost před zákonem je poplivaná a zašlapaná do země ve chvíli, kdy zákon patřičně neochraňuje slabší. Taková rovnost slabších a silnějších před zákonem je ve skutečnosti pěkná nerovnost, navíc maskovaná vzletnými kecy o tom, jak je všechno v naprostém pořádku.
8. Nekrofil za to taky namůže.

A co vytáčí mne je, když tady dává rozumy matce od dítěte někdo, kdo je tak cynický, že považuje opatření prokazatelně zvyšující bezpečnost chodců za zbytečná i v místech, kde se jejich potřebnost prokázala právě tragickým úmrtím dítěte.

Viktor 10. 1. 2011, 23:21

K té Vaší "pohádce" pouze toto: Nikdo Vám nebrání ve vystěhování do Holandska, země zaslíbené. Určitě ne.

Vratislav Filler 10. 1. 2011, 23:33

Matka: Na závěr téhle ohnivé debaty se Vás pokusím trochu uklidnit. Tuhle polemiku nemíním nijak zle. Zpochybňují u nás až příliš zažitou představu, že jelikož přilba cyklistu ochrání od všeho zlého, co se mu může v provozu stát, je cyklista bez přilby za všech okolností nezodpovědný hazardér.

Přilby jsou oprávněným opatřením tam, kde je zvýšené riziko pádu. Ale jsou až pátým posledním stupněm ochrany, když všechno ostatní selže. Přečtěte si tento krátký článek: https://mestemnakole.cz/2009/07/jak-do-mesta-pet-vrstev-bezpecnosti-cyklisty/ a (snad) pochopíte, jak to myslím.

Jestli bude Váš syn jezdit po horách cestou necestou, je přilba zcela na místě. Jestli začne jezdit na kole do školy a bude to mít po frekventovaných komunikacích, je přilba také na místě, zvlášť, jestli není v provozu zatím příliš zkušený. Za několik let, až se zorientuje, naučí (a asi zažije pár nouzových situací), bude vědět, kdy je riziko pádu větší a kdy menší a podle toho se zařídí. Když pojede za deště, večer, nebo za takového počasí jako je teď, tak si tu přilbu vezme a nebude to řešit. Když pojede po pusté cyklostezce, tak jí třeba dá z hlavy a nic se nestane.

Když se podíváte kamkoliv na západ (s výjimkou anglosaských zemí), tak uvidíte, že po městě je naprosto normální jezdit bez přilby. Podívejte se třeba na http://www.copenhagencyclechic.com . Tam uvidíte, co je to skutečná jízda na kole po městě tak, jak má fungovat (a jak by při dostatečné podpoře fungovala i v Praze).

Vratislav Filler 10. 1. 2011, 23:35

Viktor: A nikdo mi nebrání v tom začít raději spravovat střechu a otvírat okna. Protože dům, ve kterém bydlím, je tenhleten. A vyvětrat rozhodně potřebuje.

Viktor 11. 1. 2011, 00:03

Poněkud zapomínáte na to že nejste jediným obyvatelem toho domu. A že málokdo z těch ostatních má zájem o Vaše metody oprav nebo o nějaké větrání.
Vaše problémy totiž zajímají drtivou menšinu obyvatel a ti ostatní nemají ani nejmenší zájem měnit své zvyky jen proto, že nějakého 0,nic % má jakési nápady.

Matka 11. 1. 2011, 08:18

Pane Vratislave, děkuji Vám za pohádku pro nechápavé. Je hezké přečíst si ji před spaním a pak jalově filozofovat. Ale život je něco úplně jiného. Po pravdě mě vůbec nezajímá, zda je přilba na třetím, pátém nebo dvacátem místě z hlediska bezpečnosti cyklisty. Mě zajímá, že v kombinaci s ostatními opatřeními zvyšuje bezpečnost cyklisty. My jezdíme na kole v reálném světě, nikoliv v nějakém imaginárním vymyšleném ideálním prostoru, my jezdíme v reálu nikoliv v pohádce, my jezdíme v Praze nikoliv v Kodani.
Ano je dobré zasazovat se o zlepšení podmínek pro cyklisty ve městě, ale je nutno k tomu používat pádné argumenty, nikoliv pohádky pro děti. Je nutné vnímat realitu, né si ji přizpůsobovat, jak se mi to hodí.
Také mě napadá pohádka: chtěla bych po chodnících chodit bosky, výroba bot je přeci tak neekologická (nebohá zvířata, emise, chemie). Budu tedy chodit bosky, seženu pár dalších nadšenců a budeme bušit na magistrát, aby na chodníky natáhl koberce a pravidelně je luxoval. Děti v Africe přeci taky chodí bosé.

Václav Řehák 11. 1. 2011, 09:21

Matka: Pokud se na to koukáte pouze z pohledu Vás (jednotlivce) je pochopitelné, že je výhodnější helmu nosit.

Pokud ale nařídíte povinné helmy a reflexní vesty, čímž odradíte část stávajících jezdců, a doprovodíte to reklamní kampaní, kdy každý večer před zprávami lidé uvidí umírat cyklistu, čímž odradíte spoustu potenciálních jezdců, dostaví se jediný možný důsledek: pokles počtu cyklistů v ulicích, menší ohledluplnost ze strany řidíčů a méně bezpečné infrastruktury - a Vy se svým synem buď přestanete jezdit nebo budete v objektivně mnohem nebezpečnější situaci než před zavedením tohoto nařízení.

Matka 11. 1. 2011, 10:34

No, ano, zdá se, že jsem v tomto ohledu velmi sobecká. Ale s tím nic nenaděláte. Všechny přírodní i společenské zákonitosti mi velí ochraňovat život svůj a svého potomstva. Ale dělám pro Vaši kampaň něco jiného. Tak jako se snažím ze svého syna vychovat odpovědného cyklistu, tak se snažím vychovat z něj dobrého zodpovědného a tolerantního řidiče.
A na ty krvavé kampaně nekoukají jenom cyklisté, ale taky řidiči. Nevím, proč by to v nich mělo vzbudit menší ohleduplnost a proč by to mělo způsobit méně bezpečné infrastruktury. Máte snad nějaké statistiky a čísla, ze kterých by to vyplývalo?

Mistr Lei 11. 1. 2011, 10:57

"Všechny přírodní i společenské zákonitosti mi velí ochraňovat život svůj a svého potomstva," to je v této souvislosti tlach, který jen zastírá neochotu vnímat věc v širším kontextu, nikoli jen na pozadí osobních, izolovaných a do sebe zavinutých dojmů.

Stylizace do role "člověka z lidu" je průvodním jevem skutečnosti, že přes všechny ty "protifilozofické řeči" (vždycky si vzpomenu na služku, která se smála Thaletovi z Milesu) je pohled pana Fillera daleko realističtější, protože sleduje mnohem rozměrnější rámec a snaží se postihnout zákonitosti, které v něm působí. Navíc, nepostřehl jsem, že by tu někdo navrhoval obětovat syny matek záměrně bezpřilbým skokem pod kola aut, meritum věci je přece to, že zavedení povinnosti helmu nosti je škodlivé pro dopravní cyklistiku a eo ipso pro celou společnost.

Matka 11. 1. 2011, 11:31

Mistr Lei: Poopravím: Nepřeju si, aby byly přilby vyžadovány zákonem. Netvrdila jsem, že tu někdo navrhuje obětovat syny. Tvrdím, že říkat lidem, že jim přilba za jistých okolností může zachránit život je správné. V mnoha případech ta přilba pomohla (mám s tím osobní zkušenost), v některých případech nepomohla, ale neznám případ, že by byla někoho zabila.
Tlach je, že všichni řidiči jsou krvelačná zvířata.
Tlach je, že ten, kdo se zajímá o svoji bezpečnost nevnímá věci v širší souvislosti.
Tlach je, že povinnost helmu nosit je škodlivá pro dopravní cyklistiku (dopravní cyklistika není jenom počet cyklistů).
A tlach je, že lidi co normálně jezdili na kole před zavedením takové povinnosti, po jejím zavedení jezdit přestali, protože se více bojí. Proč by se měli proboha více bát, když se jinak vůbec nic nezhoršilo. Ti lidé přestali jezdit, protože by si tu přilbu museli koupit, museli by ma ni myslet, museli by se o ni starat a tahat ji sebou. Jejich bezpečnost se nijak nesnížila, pouze by museli trochu nesobecky slevit ze svého pohodlí.

Václav Řehák 11. 1. 2011, 11:39

Proč by se měli proboha více bát, když se jinak vůbec nic nezhoršilo.

Jenže ono se zhoršilo. Přestali jezdit ti, pro které je ta helma příliš velký opruz. Otázka je, kolik takových lidí je, ale v jednom komentáři na tomto server byl konkrétní příklad jedné osoby a čísla v článku ukazují určitou statistickou souvislost.

A že menší počet cyklistů na silnicích znamená menší ohleduplnost ze strany řidičů, kteří na ně nejsou zvyklí je snad naprosto zřejmé a je to hlavní důvod proč jsou pro cyklistu pražské ulice nebezpečnější než třeba holandské, dánské či švýcarské - prostě řidiči cyklistu na silnici nečekají a neví, jak se k němu chovat.

Marketa 11. 1. 2011, 11:40

Viktor: Řečeno Vašimi slovy - "Proč se Vy neodstěhujete třeba do emirátů - země aut zaslíbené?"... aneb - už několikrát jsem slyšela, že když se mi nelíbí stav Prahy, tak ať se z ní odstěhuji... a co když Prahu prostě miluju? Je to i MOJE město, jsem na ní hrdá a i poslední dech bude pro ní... a PROTO se budu snažit zlepšit životní podmínky v Praze (místo abych "emigrovala" kamsi do lesů).
Matka: I já mám dítě (zatím malinké)... zatím jezdí ve vozíku a přilbu nepotřebuje (resp. byla by mu tam spíš ke škodě než k užitku). Já občas přilbu nosím, vždy ale podle svého uvážení - jaká je situace (počasí, únava, aj.). Děsím se dne, kdy si stát bude myslet, že můj rozum už nestačí a přilbu mi prostě přikáže... protože pak neuplyne ani rok (dle mého odhadu) a budu si muset povinně dokoupit i rukavice, chránič páteře, chrániče kolen a loktů a kdoví co ještě... a až přikáží povinně i řidičák, tak jsem v háji... ten totiž nemám a udělat si ho nemohu...

Mistr Lei 11. 1. 2011, 12:37

Jsou tu ovšem představeny statistické údaje a zkušenosti, které tuto škodlivost dost jasně potvrzují - anebo bych možná prosil o vysvětlení, jak to myslíte, že to cyklistice neškodí, přestože se počet lidí jezdících na kole propadne o desítky procent.

Jinak jsem netvrdil, že nevnímá širší souvislosti ten, kdo se zajímá o svoji bezpečnost, nýbrž ten, kdo se zajímá JEN o svoji bezpečnost, aniž by se chtěl zabývat faktory, které ji objektivně ovlivňují v celé její dynamice - a té se týká zdá se mi už několikátý článek od VF: oné vyšší úrovně, která do značné míry předurčuje konkrétní bezpečnost-nebezpečnost tady a teď. Mluvit o tom jako o planém filozofování je jednoduše nepochopením podstaty věci.

Viktor 11. 1. 2011, 21:23

Statistické údaje které potvrzují? Neurážejte statistiku, tohle je pár čísel které nevypovídají nic o ničem - snad jen o tom, kdo je tímto způsobem používá.
Koneckonců i kdybychom akceptovali teorii o masivním poklesu počtu cyklistů po zavedení příleb tak by se také dalo říct že povinnost nosit přílbu odfiltrovala neukázněné jedince, kteří - když nezvládnou ani nošení přílby - by nejspíš ani řádně nedodržovali pravidla provozu. Takže jde o vliv veskrze pozitivní, ne?
Ne, nejsem pro povinné zavedení příleb. Jen jsem proti představě že lze za přijatelné náklady přizpůsobit běžné ulice tomu, aby po nich mohly klidně jezdit desetileté děti bez přileb a nehrozila jim přitom větší rizika než doma na koberci.

újezďák 11. 1. 2011, 21:51

A je to to zase, děti nám povšechně méně sportují a může za to helma.

Děti celosvětově a měřitelně tráví víc a víc času u compů,playstations a dalších konzolí, méně hrají fotbal a nechodí ven.

Viníka máme je to cyklistická přilba !

Před 30 léty 80 procent dětí jezdilo na kole, chodilo pěšky nebo pravidelně sportovalo.
Po zavedení internernetu v rozvinutých zemích se zjistilo, že 75 procen dětí surfuje hodiny a hodiny a ani nechodí ven natož aby sportovaly ..
Dneska některé sportovní kluby mají potíže sehnat pár žáčků ochotných trénovat.

Může za to přilba !

Za posledních 30 let se z motorky nebo skůtru mezi mládeží na západě stala dostupná masová zábava, mladí si dnes kupují první motorku nebo auto v době, kdy jejich otcové šetřili aby se jednou za týden dostali do kina na širokoúhlý film.

Ovšem my víme, že přilba rules!

Dalším klasickým příkladem nipřílbám argumentace je Austrálie, kde si ovšem udělali průzkum, ze kterého plyne, že jen 20 procent mladých je ochotno ujít, ušlapat pár metrů navíc a radeji se svezou autem s rodiči, kámoši nebo MHD. 80 procent dětí v Austrálii tráví na internetu víc než 2 hodiny za den. Bylo tohle před 20 lety ? Nebylo
Shodují se obrovské ,meziroční nárůsty počítačových dětí, s dobou kdy byly v některých zemích zavedeny přilbové zákony ? Shodují.

Ale my máme odpověď, je to jen a jen přilbou !

Nemluvě o tom, že "vidím trendy" graf se dá udělat doslova podle chuti každého (říkávalo se soudruha:)

Marketa 11. 1. 2011, 21:53

Viktor: A jak jste jezdil Vy, když Vám bylo deset let? Nebo jste kolo už tehdy odhodil do sklepa? Za mého mládí se přilby neprodávaly a přece se jezdilo. A úrazů rozhodně nebylo víc než nyní. V čem se tedy současné ulice liší od těch minulých? Pouze lepšími typy aut a agresivnějšími řidiči... nebo snad ne? Neměnila se přece povolená rychlost, neproběhla žádná radikální novelizace pravidel silničního provozu... tak proč si moje dítě nemůže hrát stejně bezpečně jako jsem si hrávala já?

Viktor 11. 1. 2011, 22:48

Marketo, když mi bylo deset let tak jsem samozřejmě žádnou helmu nenosil. Ani žádné jiné chrániče či cokoli podobného. Na pár místech je to dodnes znát ;-)
Byla naprosto jiná intenzita dopravy (přece jen - embéček nebylo vyrobeno ani půl milionu) takže i nároky na účastníka provozu byly nižší a rizika zrovnatak. Ovšem na silnici jste si nepochybně nehrála, to mohli naposled tak ti, co dnes chovají pravnoučata.
- - -
Řidiči určitě nejsou agresivnější. Ano, častěji lze narazit na blbce. Ovšem relativně vzhledem k vzorku který potkáváme se situace spíše zlepšuje.
To ale není to hlavní - především si lidé dřív mnohem víc uvědomovali že každá činnost přináší svá rizika a že sami nesou nějakou odpovědnost. Dnes se tady každý naivní trouba domáhá toho aby děti na silnici padaly do peřin, odmítá akceptovat že v provozu se holt stávají úrazy (občas smrtelné) a hlavně - odmítá k té bezpečnosti sám přispět třeba přilbou.

Viktor 11. 1. 2011, 22:50

Mimochodem, Marketo - proč byste si nemohla udělat "řidičák na kolo" kdyby byl zaveden?

Matka 12. 1. 2011, 08:49

Ms Lei: Ještě k těm statistickým údajům, které dokazují...
Všimněte si grafu poklesu dětských cyklistů ve Švédsku, který zde uvádí pan Filler. Pan Filler pod ním píše:"Po dvaceti letech vynucování se podařilo dosáhnout 50% nošení přileb, ovšem za cenu 50% snížení počtu dětských cyklistů." Ve skutečnosti bylyve Švédsku přilby povinně zavedeny pro děti 1.1.2005. Podívejte se, jak se ten graf chová od tohoto data. Dalé pak, pan Filler převzal ten graf již mírně poupraven. V původní verzi v něm totiž byla ještě jedna křivka ukazující vývoj dětské populace ve sledované věkové skupině. Všimněte si, jak se chová tato křivka od data 1.1.2005. A ještě si všimněte, co je u toho původního grafu, na rozdíl od grafu pana Fillera napsáno:"It is unknown if the two are causally related".
Graf najdete zde:
http://www.cyclehelmets.org/1017.html

Vratislav Filler 12. 1. 2011, 10:42

Viktor: "tak by se také dalo říct že povinnost nosit přílbu odfiltrovala neukázněné jedince, kteří – když nezvládnou ani nošení přílby – by nejspíš ani řádně nedodržovali pravidla provozu. Takže jde o vliv veskrze pozitivní, ne?"

Člověče, vylezte už z té vaší bubliny. Takže cyklisté, kteří jezdí v normálních zemích a normálních městech normálně bez přilby by jako jezdit neměli, protože nenosí přilbu a jsou tedy potenciálně nezodpovědní a nebezpeční?

"Jen jsem proti představě že lze za přijatelné náklady přizpůsobit běžné ulice tomu, aby po nich mohly klidně jezdit desetileté děti bez přileb a nehrozila jim přitom větší rizika než doma na koberci."

Já si to, na rozdíl od vás, dovedu představit dovedu docela dobře. Praha má ročně 10 miliard, které sype do tunelů, současně na program bezpečných cest do škol dává zhruba 50 milionů, což je 1/200.
Instalace světelné signalizace na větší křižovatce, nebo její totální rekonstrukce (včetně např. zřízení zvláštní signalizace pro cyklisty) stojí zhruba dva miliony korun. Malá okružní křižovatka nebo třeba úprava křížení ulic s vytaženými přechody (krtčí uši) stojí řádově milion korun. Zřízení obyčejného přechodu pro chodce včetně vytažených chodníků pár set tisíc. A kdybych chtěl být opravdu levný, tak třeba vyparkování auta před přechodem pomocí citibloků stojí pár desítek tisíc za to, že tam ty dva černožluté panely nějaká dodávka s jeřábem prdne. Takže za to, že na pouhý jeden rok pozastavíme hon za chimérou zvanou Nadřazený komunikační Skelet, bychom teoreticky mohli mít:
- 5000 přestavěných světelných křižovatek
- 10 000 křižovatek v městském prostoru
- nebo 30 000 nových přechodů pro chodce
- nebo 200 000 bezpečnějších přechodů pro chodce.
Ještě se vám zdají náklady na úpravy ulic nepřiměřené?

Vratislav Filler 12. 1. 2011, 10:47

Újezďák: To je samozřejmě všechno pravda. Jsme línější a línější. Kromě té švédské studie si ale děti nikde do pusy neberu. Ani netvrdím, že by přilby mohly za to, že se většina lidí, než by udělali krok, raději svezou. Takže rozporuj věci, které uvádím, jako to činí M a nepodsouvej sem trapná zjednodušení.

Vratislav Filler 12. 1. 2011, 10:52

Viktor: Souhlasím s tím, že řidiči jsou skutečně čím dál tím víc disciplinovaní (v silném provozu moc nemůžou) a ohleduplnější. Pořád ale zůstává nějakých 5% pošuků (kteří samozřejmě budou vždycky a mezi všemi skupinami účastníků provozu).

Vratislav Filler 12. 1. 2011, 11:20

Matka: "Tlach je, že povinnost helmu nosit je škodlivá pro dopravní cyklistiku (dopravní cyklistika není jenom počet cyklistů)."

Můžete to rozvést? Jak konkrétně případný tlak na povinnost nosit helmu dopravní cyklistice prospívá?

Počet cyklistů je velmi důležitý indikátor. Určitá dopravní opatření se "vyplatí" jen od jistého počtu cyklistů. Teprve jejich realizace pak přiláká další, atd., až po nasycení možné poptávky.

"A tlach je, že lidi co normálně jezdili na kole před zavedením takové povinnosti, po jejím zavedení jezdit přestali, protože se více bojí. Proč by se měli proboha více bát, když se jinak vůbec nic nezhoršilo. "

Ona to není sama o sobě ta povinnost, která vytváří strach. Jde o obrázek, který všeobecná snaha o vyloučení nepřilbařů ze slušné cyklistické společnosti vytváří. Asociace "přilba je nutná" -> "jízda na kole je nebezpečná" je naprosto zřetelná. Čím víc budeme mluvit o bezpečnosti, tím spíš za tím veřejnost uvidí nebezpečí. Z tohohle pohledu je kontraproduktivní dokonce i tahle diskuse, protože se vlastně hrabeme v nebezpečí, místo, abychom v klidu jezdili a přilby neřešili.

A proč se situace po zavedení povinných přileb skutečně zhoršuje? Bude to souhra více vlivů. Část lidí (především ženy) skutečně přestane jezdit, ať proto, že je pro ně přilba opruz, nebo proto, že to považují za poslední potvrzení toho, jak jsou silnice pro cyklisty nebezpečné. Existuje empirické pravidlo, podle kterého, když dojde ke snížení počtu cyklistů na ulicích, zhorší se "zacházení" řidičů s těmi zbývajícími (není to přímo "safety in numbers", ta v sobě integruje víc jevů, ale je to jeden z jevů, který "safety in numbers" spoluvytváří). Méně cyklistů, řidiči s nimi pak mají méně zkušeností, nedovedou předvídat jejich chování, což vede k častějším nehodám. Také pak řidiči nepředpokládají možnost výskytu cyklisty na konkrétních místech, což opět zvyšuje riziko. Dále existuje kompenzace rizika a to z obou stran: Cyklisté s přilbou si troufnou jezdit ležérněji, řidiči považují cyklisty s přilbou za lépe chráněné a tak si k nim dovolí víc. Výsledky mohou jít až tak daleko, že dojde ke snížení počtu cyklistů, počet zraněných a mrtvých se ale nesníží, což vlastně znamená, že se relativní riziko na silnici po zavedení povinných přileb zvýšilo.

Švédsko je dobrá připomínka. Skutečně, samotné zavedení dětské povinnosti používat přilby ke snížení počtu dětských cyklistů nevedlo. Nárůst nosšení přileb byl ovšem jen asi o 15% (z 35% na 50%), z čehož usuzuji, že švédská policie nenošení přileb dětmi nijak tvrdě nevymáhá.
Nejdůležitější část grafu ovšem neleží kolem roku 2005, ale mezi léty 1988 a 1992. Tehdy se dětské přilby objevily na trhu a s nimi i jejich propagace a debata o jejich potřebě. Tehdy došlo během tří let k poklesu dětské jízdy na kole o nějakých 30%.
A byla to (pro Újezďáka) doba "předinternetová".

Marketa 12. 1. 2011, 12:11

Viktor: Ze zdravotních důvodů mi byl klasický řidičský průkaz nedoporučen lékařem. Při jízdě na kole je můj handikap snesitelný (tj. lze včas zareagovat a i s kolem se "odstavit" mimo silnici), do auta ale mohu sednout pouze jako spolujezdec.
A co se týče toho hraní na ulici - věřte nebo ne, ale i v Praze existovaly ulice, kde se ještě před dvaceti lety dalo hrát si s míčem i mezi auty. I když to znamenalo určitou toleranci mezi řidiči - a oni ji měli...

Matka 12. 1. 2011, 12:14

1."Můžete to rozvést? Jak konkrétně případný tlak na povinnost nosit helmu dopravní cyklistice prospívá?"
Lehký posun v terminologii. Netvrdím, že dopravní cyklistice prospívá. Tvrdím, že dopravní cyklistice neškodí. A s tím jste ve svém posledním odstavci ohledně švédského grafu souhlasil. Celou dobu tvrdím, že nepovažuji za nutné zavádět zákonnou povinnost. Považuji za nutné upozorňovat lidi, že přilba přispívá ke snížení fatálních nebo závažných následků úrazů na kole. Zeptejte se neurologů.

2."Počet cyklistů je velmi důležitý indikátor"
Ano je. Ale je jen jeden z mnohých indikátorů. Velmi důležitým faktorem je také bezpečnost dopravy a to jak z pozice jednotlivce, tak z pozice společnosti. Náklady na léčbu a případné dlouhodobé následky úrazů jsou nemalé. A zde, kromě Vámi popisovaných faktorů (s nimiž souhlasím), hrají svojí nemalou roli i pasivní prvky bezpečnosti, např. přilby.
3. "Asociace „přilba je nutná“ -> „jízda na kole je nebezpečná“ je naprosto zřetelná"
Ano jízda na kole je nebezpečnější než jiné aktivity. U dětí je jízda na kole uváděná na třetím místě v úrazovosti. Přitom nejčastějším poraněním je poranění hlavy. A zároveň Vám lékaři potvrdí, že v 90% pádů helma hlavu ochrání a zmírní následky. To není strašení, to jsou fakta. Rozumně uvažující člověk z nich má respekt a zařídí se podle toho. Strkat hlavu do písku před fakty je nesmysl.

4. "Méně cyklistů, řidiči s nimi pak mají méně zkušeností..."
S tím lze souhlasit, ale nelze z toho vyvozovat, že by se vědomě nebo podvědomě řidiči k těm cyklistům chovali méně ohleduplně. Navíc se zde celou dobu bavíme o tom zda, kdo nebo co ten menší počet cyklistů zaviňuje.

5."Tehdy došlo během tří let k poklesu dětské jízdy na kole o nějakých 30%."
Ano, podle toho grafu došlo ke snížení počtu dětských cyklistů, ale sami autoři říkají, že nelze prokázat příčinnou souvislost s nošením přileb.

Vratislav Filler 12. 1. 2011, 16:50

Matka

(1). Já zase tvrdím, že škodí. Rozhodně s ničím takovým nesouhlasil, píšu tam, že pokles nastal už na začátku devadesátých let, v době, kdy se přilby objevily na trhu a vznikly první kampaně na jejich prosazování.

(2) Z pozice společnosti jsou zdravotní přínosy jízdy na kole (méně obezity, infarktů atd) dvacetkrát vyšší než škody způsobené léčbou zraněných.

(3) To má několik aspektů. U dětí, zvlášť u menších, je zcela jiná situace než u dospělých. Helmy jsou stavěné na to, když člověk spadne ze dvou metrů na chodník. V provozu mají funkci víceméně psychologickou (a dost negativní, protože jsou nástrojem kompenzace rizika). Když přistoupím na to, že při omezení se pouze na to, že přilba na kole snižuje následky úrazů hlavy, mohu se zeptat, proč už dávno nemáme přilby v autech? Existují analýzy, podle které by daleko víc životů zachránilo tohle: http://www.copenhagenize.com/2009/05/motoring-helmets-for-real-high-risk.html .

(4) Netřeba vyvozovat, je to jedno z vysvětlení skutečnosti, že nehodovost cyklistů je vyšší v zemích, kde se jezdí na kole méně.
A nikoliv, bavíme se tu o cyklistické dopravě obecně, to, že počty cyklistů nejsou zásadním kritériem, ale že je třeba bavit se také o bezpečnosti, jsem sem já nevnesl :-)

(5) Pokud sledujete korelaci dvou jevů, které spolu nemají funkční vztah, nemůžete příčinnou souvislost prokázat nikdy. Souvislost je statistická, jiný jev, který to mohl způsobit, patrně neexistuje (internet a počítačové hry si troufám vyloučit, protože jde o cesty do školy, skokový nárůst IAD taky, není to ČR). Occamova břitva svědčí pro názor, že souvislost zde je. Prokažte, že tu souvislost není. :-)

Matka 12. 1. 2011, 19:19

Pane Fillere, já Vás vážně nebudu přesvědčovat. Nemám to zapotřebí. Já neumím argumentovat formou:"neni potřeba vyvozovat"..., "jiný jev patrně neexistuje"... Neumím "prokázat souvislost, která není". Neumím spekulovat o datech třikrát přebraných a upravených, když o nich nic nevím, a vy o nich nevíte o moc víc. Spekulujte dále, nikdo Vás nebude volat k odpovědnosti. Odpovědni jsme my všichni sami za sebe, rodiče za svoje děti, doktoři na ARu těm postiženým a těm rodičům...
Pro mě to přináší pouze jednu drobnou komplikaci. Musím svým dětem vysvětlit, že nemají věřit, když jim někdo bude tvrdit, že přilba je škodlivá. Ale s tím si poradím, nebojte.
Ztratil jste patrně v naší rodině potenciální podporovatele. S tím si zase Vy snadno poradíte.

újezďák 12. 1. 2011, 22:09

Vratislave, nedělám to rád, ale za ta "trapná zjednodušení" a dobu předinternetovou si to zasloužíš:D

http://www.indexmundi.com/sweden/internet-users.html
malá ukázka růstu počtu uživatelů internetu ve Švédsku:
1995 450000
1996 800000
1997 2100000
1998 2961000
1999 3666000
2000 4048000
Zbytek tabulky na linku.

Ona totiž nebyla jen doba internetová, ale i doba počítačová, doba televizní/videová:D a ta se, trapně a zjednodušeně řečeno, rozběhla ve vyspělých zemích o něco dřív než tady.

Takže trapné a zjednodušené je spíš tvrdit, že rodiče se rozhodují omezit aktivitu svých dětí v okamžiku, kdy se objeví nová pomůcka.
Ano ubylo nám fotbalistů od zavedení chráničů, lidé nám přestali chodit od doby zavedení bot a valná většina lidí přestala jezdit autem od té doby, co se musí poutat:)

Jistě znáš mě, prostě mě tyhle agitky o přilbách neberou, neberou a brát nebudou. Obzvlášť ve formě , která dělá z dospělých lidí poděšené blbečky, kteří než by dětem dali přilbu tak jim raději zakáží kolo....

Marketa 12. 1. 2011, 23:20

Matka: Nedá mi to, ale zastanu se Vráti... takže - nějak jsem se nikde v článku (ani v diskuzi) nedočetla, že by vysloveně psal, že přilba je škodlivá. Nicméně, pokud máte své děti ráda, tak jim zkuste vysvětlit, že přilba jim může pomoci od úrazu - rozhodně se nedá spoléhat pouze na ní. Je to pouze ochrana proti úrazu - není to magická pomůcka na záchranu životů. Je stavěná na malé rychlosti a určitý úhel pádu. Pokud je srazí auto, dopadnou zhruba stejně jako cyklista na výše uvedeném obrázku. Ostatně, už v úvodu článku je poznámka, že i autor občas s přilbou jezdí, já také a až dcera odroste vozíku, bude i ona jezdit s přilbou. Dokud nedospěje, nezíská zkušenosti a nezačne se rozhodovat sama... pak už to bude (doufám) jen na ní...
A jenom dodávám, že toto píšu jako matka jiné matce... nikoli jako cyklistka jiné cyklistce...

Matka 13. 1. 2011, 07:54

Markéto, děkuji za radu. Já jim to tedy teoteticky vysvětlím. A v praxi to bude vypadat tak, že až budu třeba padat z kola, tak bleskurychle vyhodnotím, zda padám na hlavu, jakou rychlostí padám na hlavu a pod jakým úhlem padám na hlavu. A bude-li to vypadat, že by mi mohla přilba pomoct, tak si pro ní před dopadnutím bleskurychle zaskočím domů.

Nebezpečně mi to připomíná ideologie diktatury proletariátu. Pod rouškou jakéhosi obecného blaha zvýšení počtu cyklistů, budeme všichni na povel říkat, že přilba je nepotřebná, ba dokonce škodlivá, protože ten počet snižuje. Ale všichni ji nakonec nosit budeme, protože košile je zkrátka bližší než kabát.
Příkladná demagogie.

E-Ryc 13. 1. 2011, 09:46

Viktor: Ano, častěji lze narazit na blbce. Ovšem relativně vzhledem k vzorku který potkáváme se situace spíše zlepšuje.

To je mozne, nepatral jsem po tom, ale me (at uz jako cyklistu nebo ridice) zajima absolutni cislo, tedy pocet "blbcu" na 100km. A to se podle me bohuzel zhorsuje. Rekl bych, ze neni vyjizdka (silnice 2. a 3. tridy), abych nejakeho nepotkal. O jizde autem po dalnici nemluve.

Nejvetsi sok jsem zazil prvni vikend po konci letnich prazdnin (presneji receno po prvnim pracovnim tydnu), chovani ridicu se oproti prazdninam zhorsilo skokove - na 30km kolecku se me ruzna auta pokusila zrakvit sestkrat (nedani prednosti, prekrizeni cesty na kruhaci, myska s vlecnakem na auta...)

Václav Řehák 13. 1. 2011, 10:29

Matka: Evidentně jste nepochopila smysl článku. Účelem není někoho odrazovat od používání helmy, ale připravit argumenty pro obranu před chystaným zavedením POVINOSTI ji použít, obhajovanou hláškami jako "když to zachrání jeden život, má to smysl".

Mně osobně tento i podobné články na zde i Copenhagenize pomohly k tomu, že jsem se dozvěděl, že přilby jsou méně účinné než si většina lidí myslí a že jejich propagace nevhodným způsobem může snížit počet cyklistů na silnicích a tím i jejich bezpečnost. Ať se potom každý rozhodne sám.

Rozhodně nikoho pod záminkou obecného blaha od používání přilby neodrazuju (a sám ji většinou používám), ale zároveň se nechci dočkat toho, že si nebudu moct zajet na chatě k rybníku po okresce jen proto, že tam je staré kolo a není k němu přilba. Nebo že se kvůli tomu u nás nezavedou automatizované půjčovny kol.

Václav Řehák 13. 1. 2011, 10:44

Matka: Ještě k tomu odstavci o demagogii.

budeme všichni na povel říkat,

Někdo vám přikazuje, co máte říkat? Není to spíš tak, že Vráťa řekl něco proti všeobecnému přesvědčení a teď je za to pranýřován?

přilba je nepotřebná, ba dokonce škodlivá

Demagogie je vložit oponentovi do úst něco, co neřekl a pak to vyvrátit. Nikdo neřekl, že přilba je nepotřebná nebo škodlivá. Jen bylo poukázáno na to, že přílišný důraz na přilbu na úkor jiných opatření může být kontraproduktivní.

V Holandsku jsem jezdil rok bez přilby a ani mě nenapadlo, že bych ji potřeboval. U nás si ji neberu akorát když jedu přes park na nákup.

Bezpečnost není v přilbě, ale v infrastruktuře a chování všech účastníků provozu. Předpokládám, že ti 2 cyklisti, co byli postupně zabiti v Krči, než se úřady rozhoupaly vyřešit ten přejezd, přilbu měli.

Matka 13. 1. 2011, 11:34

Heleďte se, Václave:
Demagogie je ocitovat jenom část řeči oponenta a otřískat mu ji o hlavu. Neřekla jsem:"přilba je nepotřebná, ba dokonce škodlivá". Řekla jsem:"přilba je nepotřebná, ba dokonce škodlivá, protože ten počet snižuje".
Nicméně končím s touto diskusí. Je to ztráta času. Člověk aby jednou vyvracel tvrzení, že nošení přileb vzbuzuje v cyklistech pocit strachu a nechtějí kvůli tomu jezdit. Podruhé zase, že nošení přileb vytváří v cyklistech neoprávněně větší pocit bezpečí, více jezdí a více riskují.
Vy se zde docela krásné vyvracíte sami.

Vratislav Filler 13. 1. 2011, 12:01

Matka: Svět je prostě složitý a stejně složité je ho popsat, jako mu porozumět. Nikde jsem nepsal, že strach vzbuzuje nošení přileb. Strach vzbuzuje, když se do televize pustí video s rozflákanou hlavou a říká se tomu "bezpečnostní kampaň." A samotné použití bezpečnostního opatření prokazatelně ke kompenzaci rizika vede.

Újezďák: Žes tam nedal ty roky 1991-95, kdy byl počet uživatelů netu marginální? Kdybys mi chtěl předložit příčinu, navrhuji třeba počty hodin, které děti trávily v letech 1985-95 u televize, míru suburbanizace nebo prostě něco, co mohlo v letech 88-93 skokově narůst.

Když dojde během několika let k výrazné změně nějakého parametru, může to znamenat:
Buď že to má časově korelovaný výraznou příčinu, která ten jev "táhne" (jako to, co tvrdím a co mi nevěříš).
A nebo že se do toho období sešel efekt více drobných jevů, které by jinak samy o sobě vedly třeba k neznatelnému poklesu (něco takového se asi stalo někdy kolem roku 2005 v Holandsku, kdy najednou zjistili, že jim nehodovost výrazně klesla, a nedovedli to připočíst žádnému opatření, které v nedávné době udělali). To ovšem předpokládá nepřítomnost té časově korelované příčiny - která tady prostě je.

(...) dělá z dospělých lidí poděšené blbečky, kteří než by dětem dali přilbu tak jim raději zakáží kolo….

Ale no tak. Tohle tam vidíš kde? Poděšené blbečky dělá z lidí to, že se jim všeobecně tvrdí, že cyklista bez přilby je sebevrah a hazardér. Zodpovědný rodič podle toho hodnotí situaci na ulici, dojde k závěru, že přilba nehodě stejně nezabrání a koupí dítěti Nintendo.

Marketa 13. 1. 2011, 12:02

Matka: Než odejdete z diskuze, doufám, že si přečtete alespoň moji odpověď :o). Takže: Nežila jsem v době protektorátu (a pokud je Vašemu synovi 15, tak asi ani Vy), takže trochu nechápu Vaši poznámku. Nicméně si pamatuji dobu komunismu. A jejich povinnosti na všechno - povinně se muselo do práce (i když člověk chtěl třeba zůstat s dětmi v domácnosti), povinně se muselo na vojnu, volit, podepisovat Antichartu, mávat na prvního máje, dokonce i sbírat starý papír. Vše ve jménu lidu a pro jeho blaho... A přesně to teď hrozí s přilbou... Vynález přilby není špatný, její nošení může občas pomoci... A o tom článek píše. Co ale autorovi (a i některým dalším) vadí, je právě ona blížící se povinnost ji nosit... A na tom se snad shodneme. Nebo se Vám příkazy shora líbí? Pro dobro lidstva přijmete jakoukoli diktaturu? A co se týče protikladů nošení přilby - já sama ji nosím v okamžiku, kdy chci být při jízdě rychlejší. Bez přilby totiž jezdím automaticky pomaleji a ukázněněji. S přilbou riskuji, málo brzdím, vrhám se i do nebezpečnějších situací. A to proto, že mám (čistě psychologický) pocit, že se mi vlastně nemůže nic stát. Takže vlastně taky paradox - vyvracím tím vlastně sama sebe...

Matka 13. 1. 2011, 12:26

Markéto, než odejdu z diskuse, prozradím Vám, že proletariát není protektorát, a že kdyby jste četla pořádně, tak byste věděla, že celou dobu opakuju, že si nepřeji povinné zavedení přileb. Já nechci žádnou diktaturu, ani tu v podobě povinnosti nosit přilbu, ani tu v podobě filtrování informací a překrucování faktů.
Howgh

Mistr Lei 13. 1. 2011, 13:32

"Nebezpečně mi to připomíná ideologie diktatury proletariátu. Pod rouškou jakéhosi obecného blaha zvýšení počtu cyklistů, budeme všichni na povel říkat, že přilba je nepotřebná, ba dokonce škodlivá, protože ten počet snižuje. Ale všichni ji nakonec nosit budeme, protože košile je zkrátka bližší než kabát.
Příkladná demagogie."

Dobrá výmluva, proč myslet jen na sebe a neřešit širší společenské důsledky svého jednání. Jenže jak trefně praví V. Bělohradský, individuální racionalita ústí v kolektivní šílenství - a jako příklad uvádí IAD.

V této zemi vymyté nejdřív rudě, a pak zas protirudě, už nikdo není schopen pojmout skutečnost, že pojem "obecného dobrého" je v Evropě pevně zakořeněn od dob klasického Řecka a hraje ústřední roli v společenské a politické filozofii všech dob předmoderních i moderních, kromě jediné - té postmoderní.

Pro většinu lidí už jednoduše znamená ohled na dobro celku za cenu určitých sebeomezení "diktaturu proletariátu". Mluvím teď naprosto obecně, aby to nebylo vykládáno tak, že z toho vyplývá, že si pro blaho cyklistiky schválně necháme přejet dítě.

Mezi tímto a druhou krajností je totiž celá řada mezistupňů a kompromisů, a řešení této děsivé motanice, která se týká snad všech aspektů lidského života, patří jaksi k břemenům zodpovědného občana. Břemenům, jichž se většina ráda zbaví, neboť je to na ně příliš komplikované. Problém je, že širší důsledky jednání se lidem vrátí jinou, o to mocnější cestou, ať se o ně zajímají, či nikoli. A myslím, že do značné míry na toto nebezpečí upozorňuje právě tento článek, ať už jsou ty statistiky spolehlivé či nikoli. Jako vybídnutí k zamyšlení nad potenciálními důsledky.

Omlouvám se za takovou mravoličnou tirádu, ale bytostně nesnáším, kdy někdo místo argumentu vytáhne nějaké zastydle antikomunistické ideologické harampádí...

PavelM 13. 1. 2011, 14:44

Jednou jsem si na kole rozbil hlavu a od te doby jezdim s prilbou casteji. Ale tenkrat jsem si taky uvedomil, ze ta prilba opravdu pomuze mozna proti slabemu otresu mozku a podreni lebky.
I kdyz to nebyla velka rychlost mel jsem trochu posunuty obratel na krcni pateri. Tak si myslim, ze pri vyssi rychlosti pri narazu do prekazky si cyklista na horskem kole nebo silnicce lame vaz.

Kdyz jsem byl predloni v Nemecku, tak mne sokovaly deti (1. stupen ZS) jak jezdi po meste do skoly nakole bez helmy bez doprovodu dospele osoby.
A kdyz jsem projizdel Svedsko, Finsko tak jsem se bez helmy na hlave citil bezpecneji nez v Polsku nebo u nas v helme.
K diskuzi vyse: nikde jsem nepostrehl, ze by autor zpochybnoval noseni prileb ve vztahu k ochrane zdravi jednotlivce. Pochopil jsem to tak, ze resi vztah propagace helem a zakonne zavedeni helem.
Take upozornuje na precenovani vlivu helmy na bezpecnost cyklisty.

Petr Dlouhý 13. 1. 2011, 15:18

Vy se umíte skvěle pohádat, i když vlastně všichni máte stejný názor :-)

Viktor 13. 1. 2011, 16:28

Mistr Lei: můžete prosím vysvětlit co znamená věta "Dobrá výmluva, proč myslet jen na sebe a neřešit širší společenské důsledky svého jednání." ?

- jsem proti nošení příleb, je to typické protispolečenské jednání
- jsem proti povinnému nošení příleb, je to omezování mé svobody
- nejsem proti nošení příleb, aspoň se ukáže kdo je pravý cyklista a kdo protispolečenský sobec
- jsem pro nošení příleb za současného hlasitého pokřiku že přilby jsou zlo

nebo?

Mistr Lei 13. 1. 2011, 16:36

Ta věta nemá žádnou přímou vazbu na přilby, milý pane, je to komentáře k přístupu, který tu prezentuje Matka.

Pokud Vás zajímá můj názor na přilby v souvislosti s tímto článkem a chcete jej mít ve formátu, který jste předestřel, pak:

jsem proti povinnému nošení přileb, neboť dosavadní zkušenosti naznačují, že to neprospívá ani cyklistice ani, v konečném důsledku, bezpečnosti cyklistů coby souhrnu různých činitelů.

Petr 13. 1. 2011, 16:47

Když jde člověk závodit v autě, tak nafasuje helmu, nějaký ten hans a nehořlavou kombinézu. Když jede autem do práce, tak má na sobě kravatu a sako. Protože při jízdě do práce ty věci prostě nepotřebuje.

Proč by to sakra mělo být na kole jinak? Když si jdu o víkendu na kole zablbnout nebo když dítě pošlu vyřádit se do bikeparku, tak samozřejmě přilby oba máme. Když jedeme do práce nebo do školy s kravatou a sakem, tak fakt nechápu, k čemu by nám přilba byla.

Jsem proti povinnému *plošnému* nošení přileb, protože nerozlišuje rozdíl mezi zábavně-rekreační a dopravní funkcí cyklistiky. Ze stejného důvodu jsem proti povinnému nošení přileb na skútrech a malých motorkách.

Pro pobavení zkuste nějakému harlejákovi v džínách a s helmou s rohama vysvětlit, že by povinně měl mít integrálku, pevnou kombinézu a páteřák. Protože když statistika dokazuje, že je potřebují frajírci na litrových naháčích, tak je přece potřebují všichni motorkáři. Schválně, jak dlouho vás nechá mluvit, než vám jednu natáhne.

Viktor 13. 1. 2011, 17:40

Mistr Lei: Nikdo z diskutujících neobhajuje povinné přílby. Matka pouze protestuje proti nepříliš stravitelné ideologické omáčce kterou kolem toho někteří vytvářejí a je pro zcela individuální rozhodnutí které nepřísluší nikomu dalšímu hodnotit. V přímé reakci tvrdíte že jde o postoj "neřešící širší společenské důsledky" a přidáváte další hrst frází a ideologie.
A pak prohlásíte že Vaše odpověď na postoj k přilbám souvisí pouze s postojem, nikoli s přilbami. Docela zajímavé ;-)
Přijde mi že používáte poněkud složité postupy jen proto, abyste mohl své chování prohlásit za "společensky odpovědnější".

Mistr Lei 13. 1. 2011, 17:56

Co je na tom zajímavého? Postoj k přilbám samozřejmě s přilbami zprostředkovaně souvisí, ale ne přímo, a k obojímu je možno a v určitém smysli u záhodno se vyjadřovat odděleně.

Jinak, v otevřené společnosti s přísluší komukoli hodnotit cokoli, zejména děje-li se to civilizovaným způsobem.

"Společensky odpovědné chování" má své objektivní znaky, nejde tedy o nějaké prohlašování; buď chování člověka příslušné definici odpovídá, anebo neodpovídá, na tom není nic moc co koumat. Myslím, že není na škodu na ně apelovat.

újezďák 13. 1. 2011, 20:04

vratislav: dal jsem tam zhruba dobu, kdy nějaký internet razatně nastoupil. Nemám potřebu sortovat nebo dávkovat data abych vrtěl psem .... proto je tam i link, abych zbytečně neplakátoval diskusi.
Ale chápu, je to dobrá šance se ostentativně otázat, proč jsem nepřepastovalo rovnou celou webstránku a tím něco dokázat, blahopřeju, medvědovina první třídy*
Napsal jsem tam TAKÉ , že před internetem byly podobně razatní nástupy počítačů ( ty byly i před internetem, že) videoher, videozařízení a domácí zábavy.
Také jsem napsal, že to byla razatní doba nástupu aut a to i ve Švédsku.
Takže si v takové době vybrat jednu jedinou příčinu poklesu tamní dětské cyklistiky je přinejmenším odvážné.

Add rodiče a jejich náhlé uvědomění "kultury strachu vyjádřené přilbou" pořád tvrdím, co otec tří dětí, že je to naprostá pitomost a neznám žádného rodiče, který by dětem na kolo nedal odrazky nebo brzdy kdyby nebyly povinné a nebo kvůli tomu rovnou zrušil kolo.

RUKU NA SRDCE VÁŽENÍ RODIČE, KDO Z VÁS BY NEKOUPIL DĚTEM KOLO, KDYBY BYLA DĚTSKÝ PŘILBA U NÁS SKUTEČNĚ VYMÁHÁNA ?
Takový lidé nejsou, jsou to jen pohádky ovčí babičky :)

Mister Lei : zajímavé je, že nejprimitivnějším a nejčastějším argumentem proti antikomunistům je argumentačně chudá"primitivnost" občas nadlepšená o zastydlost. Zajímavé je, že tak argumentačně chudí jsou i vámi citovaný profesor Bělohradský nebo jistý profesor Keller. Universitně vzdělaní lidé, ale jak se jim šáhne na komunismus, tak je jejich slovník podivně ustrunulý.

Mě spíš fasinuje kdokoliv, kdo má potřebu kritizovat kritiky komunistů, komunismů a jiné nacionálně socialistické svoloči, která světu nic dobrého nepřinesla.
Stačí se podívat na seznam oblíbené literatury posledního atentátníka v USA ... bible nacismu Mein Kampf a Marx ...

Tak si to mistře nechaj vod cesty, nás primitivní antikomunisty to nanejvýš pobaví jak se elity čertí na "vylhanými či z kontextu doby vytrhuntými seznamy obětí komunistů".

Navíc komunistí pro cyklistiku neudělali ani prd...

*kdo diskutuje na jistém webu tak tuší, co je to medvědovina

újezďák 13. 1. 2011, 20:11

Petr :
hm takže on držkopád na kole v obleku a kravatě není držkopád ale řízené položení se na bezpečnou matičku zem ?

To mi tedy připomínáš argumentačné mého tchána, ten jel pár set metrů k popelnici na naprosté rovině, a představi si, že když upadl tak trefil hlavou jediný šutr který ležel v trávě široko daleko.

Navíc argumentace kravatových cest je minimálně v Praze scestná, všichni tvrdí že jezdí stejně pomalu tak 15-20, neblbnou a jsou plně pod kontrolou.
Přitom v Praze jsou místa, kde na blbé skládačce z kopce valíš po pár metrech 40 ani nemusíš šlapat...

Viktor 13. 1. 2011, 23:24

Držkopád v kravatě (a bez přilby) je společensky odpovědné chování v odpověď na výzvu gravitačního zákona.

Lei 14. 1. 2011, 09:01

Já se tady nebudu s nikým dohadovat o Marxovi ani o komunismus, taková debata patří jinam, a hlavně nikam nevede, leda k banálním zjištění, že někdo má Marxe rád a někdo ne.

Musím ale zopakovat, že opravdu není zdravé maskovat neochotu k zvažování širších souvislostí vlastního jednání (jinými slovy, ke snaze o kolektivní racionalitu) plky o diktatuře proletariátu. Navíc tu bije do očí naprostá nesouměřitelnost obou věcí - kdyby pan Filler zastával funkci ministra cyklistiky, psal povinné státem uznané učebnice o škodlivosti helem, nutil tyto učit se nazpaměť a prosadil zákon, který zakazuje nosit helmy, možná už by to bylo lepší srovnání. Připomíná-li ovšem Matce volná debata na internetových stránkách, navíc podepřená dobrou vůlí a snahou o nějaký solidnější, systémovější základ, diktaturu proletariátu, nezbývá mi konstatovat, že to je projev těžké nesoudnosti.

Quem vult perdere dementat...

Matka 14. 1. 2011, 14:32

Vážený pane, moc mě mrzí, že porušuji svůj slib. Ale tohle je opravdu moc.
Já jsem zde vyjádřila nesouhlasný názor s autorem. Vyjádřila jsem ho v diskusi, kterou mi sám umožnil. Mám zato, že nečekal jenom přitakání.
Vy jste můj názor označil za neochotu vnímat potřeby celku a nadřazování vlastních osobních zájmů. Kvůli čemu? Kvůli tomu, že chci na SVÉ hlavě nosit SVOJÍ helmu? Jsem tedy podle Vás sobec.
Dále jste napsal, že toto své sobectví maskuji. Čím ho maskuju? Tím, že to naprosto jasně o sobě říkám? Jsem tedy ještě k tomu pokrytec.
Valná většina těch, co tady s autorem souhlasí, zároveň píše, že přilbu taky nosí. Kdy ji nosí? Slovy Markéty tehdy, "Když JÁ chci být rychlejší, JÁ víc riskuji, JÁ míň brzdím, JÁ se vrhám do nebezpečnějších situací..."
Kdo je pokrytec? Kdo je sobec? Co mi to asi tak může připomínat? (mimochodem mezi ideologii diktatury a diktaurou samotnou a existující je drobný, ale dost podstatná rozdíl; další věc, kteou se mi snažíte podsunout).
Takže milý pane, jdetě se svými kecy o projevech těžké nesoudnosti do....

Petr 14. 1. 2011, 15:29

Ale to je furt dokola... Může se vám stát, že vám na hlavu ze střechy padne taška? Může. Zmírní přilba následky takového pádu? Zmírní. Nosí přilbu povinně dělníci na stavbách? Samozřejmě. Mají nosit přilbu povinně chodci? To si děláte srandu.

Přilba je úplně stejné pojištění rizika jako třeba vlastnictví detektoru kouře (máte ho doma) nebo co já vím zdravotní pojištění na cestu do zahraničí. A pojistná matematika je jednoduchá. Argument "s kravatou taky můžeš padnout z kola" je na úrovni reklamního argumentu pojišťovny "přeci nechceš umřít a nechat svoje dítě nezajištěné životní pojistkou".

Marketa 15. 1. 2011, 21:00

Matka: Děkuji, že jste mne konečně pochopila. V přilbě jezdím tehdy, když chci myslet sobecky a bez ohledu na své okolí. Jakmile chci jet bezpečně a ohleduplně, přilbu sundavám... :o))). Takže citací mého příspěvku vlastně souhlasíte s příspěvkem pana Lei.

Matka 16. 1. 2011, 10:09

Budete se divit, ale já jsem Vás pochopila už dávno. Hned po přečtení tohoto čláklu mi bylo jasné, že přilba ve Vás žádný strach z jízdy nevyvolává.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4