Nehody (nejen) cyklistů v roce 2012

Publikováno: 21. ledna. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 21. ledna. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

V pátek představila pražská policie čísla nehodovosti za poslední rok. Nehodovost cyklistů se vloni oproti ročnímu roku 2011 mírně snížila. Jelikož byl ale rok 2011 po dlouhém poklesu nepříjemně „rekordní“, je na místě zamyslit se nad tím, jak vyhodnocovat nehodovost v situaci, kdy objem některého druhu dopravy (v tomto případě cyklistické) roste v řádu desítek procent ročně.

Následky: obecně pokles, chodci stagnují

Za zmínku rozhodně stojí, že počet usmrcených při všech nehodách (26) je po loňském nárůstu opět nejnižší za řadu let. Významně poklesl také počet těžce zraněných, součet usmrcených a těžce zraněných (tzv. index KSI) se poprvé dostal pod 300. To jsou nepochybně dobré zprávy.

Poznámka: Používat součet počtu mrtvých a těžce zraněných je vhodné jednak proto, že statistika úmrtí neeviduje lidi, co zahynou v nemocnici později než 24 hodin po nehodě, jednak jsou vyšší čísla méně zatížená nahodilým kolísáním málo početných časových řad.

Chodců bylo usmrceno 12, což je také dlouhodobě nejnižší číslo, zde ale index KSI od roku 2010 víceméně stagnuje kolem 140. Počet nehod se zraněním chodce přestal znatelněji klesat už po roce 2007.

Bezmotoroví účastníci dopravy jsou při nehodách častěji vážně zraňováni, riziko vážného zranění či úmrtí při nehodě je pro chodce asi dvakrát větší než pro řidiče, cyklista je někde v půlce. Jiná věc je, že cca 90% policií evidovaných nehod bez účasti chodce nebo cyklisty končí pouze hmotnou škodou, u nehody s cyklisty je to zhruba polovina, ovšem nehodu s chodcem bez zranění šetří policie spíš vzácně. Je to dáno i tím, že nehody s bezmotorovými účastníky provozu bez následků na zdraví také zřídka vedou ke hmotné škodě převyšující „policejní limit“ sta tisíc korun.

Letos zlepšení po skoku do propasti

Pokud jde o cyklisty, v roce 2012 nebylo evidováno žádné úmrtí. Čtrnáct těžce zraněných znamená pokles oproti roku 2011, střednědobě ale spíš stagnaci. Už v roce 2011 došlo k dramatickému nárůstu počtu nehod se zraněním (téměř na trojnásobek), oproti tomu rok 2012 zaznamenal mírný pokles (celkem 139 nehod se zraněním). Mírně poklesl i celkový počet nehod s účastí cyklisty, šetřených PČR.

Chceme-li se ale zabývat rokem 2012, musíme se nejprve vrátit k roku 2011, kdy došlo k velkému nárůstu nehodovosti cyklistů. Jak ukazuje následující graf, nehodovost cyklistů v posledních letech stoupá za rychlého růstu cyklodopravy. Nárůst nehodovosti v zásadě kopíruje křivku rostoucí intenzity cyklistické dopravy.

Rok 2012 je při tomto pohledu jistou relaxací. Po silnějším nárůstu intenzit cyklo a nehodovosti v roce 2011 nastalo v roce 2012 jisté uklidnění — nárůst intenzit cyklistické dopravy byl výrazně slabší a nehodovost v zásadě stagnovala.

Počítejme relativní nehodovost

Není potěšující, že se, rokem 2011 počínaje, zastavil trend snižování následků nehod cyklistů při současném pomalém růstu intenzit cyklodopravy. Funguje-li safety in numbers ve dvou krocích („s cyklistou se nepočítá > mohl by tam být“ a „mohl by tam být > bude tam“), zdá se, že bezpečnostní zisk z prvního kroku byl již vyčerpán. Dostáváme se do obtížného období, kdy nehodovost cyklistů poroste společně s intenzitou provozu.

A právě v situaci, kdy cyklo roste v řádu desítek procent ročně, je třeba pro hodnocení nehodovosti používat adekvátní nástroj. Dobrou praxí, užívanou například v Kodani, je tzv. relativní nehodovost, zpravidla vyjádřená jako počet kilometrů, které je třeba ujet na jednu dopravní nehodu, případně nehodu s těžkými následky.

K výpočtu relativní nehodovosti potřebujete kromě počtu nehod také dopravní výkon cyklistické dopravy. Zde narážíme na klasický nedostatek dat, protože v pražských dopravních ročenkách tuto hodnotu najdete jen pro auta, počítat dopravní výkon u cyklistů se zatím nikdo neobtěžuje. I když existují jiné postupy, kterými lze získat jakž-takž použitelný odhad, rozhodně to není žádná sláva. Následující výpočet proto berte jako čistě demonstrativní a nutící mne k povzdechu: Proč město nemá zájem zveřejňovat svoje data?

Pro následující demonstraci výpočtu relativní nehodovosti cyklistů v Praze jsem použil data z průzkumů cyklistických preferencí z let 2008-10, respektive jediné číslo, a sice počet kilometrů ujetých na kole na osobu (pro rok 2009, kdy se průzkum nekonal, jsem si dovolil hodnoty zprůměrovat). Výsledky z cyklistického průzkumu GFK 2012, které by bylo milé také použít, nejsou ovšem doposud veřejné ani pro členy cyklokomise. Pro roky 2011 a 12 jsem tedy použil extrapolaci podle odhadu intenzit cyklistické dopravy ze září loňského roku. Po patřičných korekcích (přenásobení počtem Pražanů starších patnácti let) jsem získal přibližný dopravní výkon, který jsem pak už mohl směle vydělit počty dopravních nehod.

Výsledek potvrzuje předpoklad, že i přes nárůst počtu nehod, je relativní bezpečnost jízdy na kole v Praze stále přibližně stejná.

Vzdálenost mezi nehodami evidovanými PČR. Střední vzdálenost mezi závažnými nehodami je asi osminásobná.

Jedná se ovšem o velmi přibližný odhad. Dokonce ani relativní přesnost není dobrá, protoře nemáme konzistentní data. Odhady navíc mohou být zatížené systematickými chybami, které nejsem s to odhalit. ( Zatížení jistým systematickým vlivem napovídá skutečnost, že relativní nehodovost pro těžká zranění vyšla pro Prahu tímto způsobem třikrát lépe, než čísla platná pro Kodaň).

Bylo by proto velmi žádoucí, aby TSK v rámci své ročenky začalo zveřejňovat také dopravní výkon cyklistické dopravy, a výsledky průzkumu cyklistických preferencí ze září 2012 byly veřejně k dispozici.

Pokud jde ale o bezpečnost jízdy na kole, nebojte se. Ze stejných čísel vyplývá, že na to, abyste se s jistotou na kole při nehodě těžce zranili, byste museli po Praze jezdit pár desítek tisíc let.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

mJožka 22. 1. 2013, 08:25

O indexu KSI slyším prvně, líbí se mi a začnu ho používat. U chodců a cyklistů je to bez dotazů, ale co u motorových vozidel? Úsek, kde se srazil např. Superb s novou Octavií, ve které zemřel řidič Octavie a ostatní lehká zranění díky airbagům, atd., bude dle tohoto indexu méně nebezpečný, než stejný úsek, kde se ze stejné příčiny srazil Superb se starým Favoritem, ve kterém zemřeli dva lidé na předních sedadlech a tři vzadu byli zraněni těžce. Není nějaká modifikace pro motorová vozidla? Kde se o KSI dočíst více?
Jinak cyklistický index KSI pro Ostravu 9 za rok 2012, 3 za rok 2011 :-(

Jiri Stepan 23. 1. 2013, 10:31

@mJožka: myslím, že v tom není rozpor.

KSI je jen nějaká statistická metrika vztažená k oblasti nebo jinému parametru.

Když řekneme, že KSI pro Prahu v roce 2012 je X, tak to je pravdepodobne oblivneno mimo jine mirou pasivni ochrany jednolivych ucastniku jezdicich/chodicich po Prazed v roce 2012. Dalsi pravdepodobne faktory budou kvalita infrastruktury, zakony, pocasi, ......
Ale vse jsou to jen hypotezy, ktere se dost blbe overuji (prave diky trvale zmene mnoha parametru)

Klidne si muzes vztahnout KSI ne k Praze, ale k ricicum oktavii a ricim favoritu a zkoumat hypotezu, zda typ auta obvlivnuje KSI.

Jiri Stepan 23. 1. 2013, 15:10

.. sorry za preklepy. Psal jsem z mobilu a teď to teprve vidím ;-(

ÚJEZĎÁK 24. 1. 2013, 13:57

Přiznám se, že jsem mile překvapen, lépe než v Kodani :)
Ale mám poznámku, marně hledám v policejní statistice ty dva mrtvé cyklisty v Praze za rok 2011... píše se tam jen:
v roce 2011 měli cyklisté účast na celkem 183 nehodách. Při těchto nehodách byly usmrceny dvě osoby...

ale nejsou specifikovány jako cyklisté... tak nevím jdu pátrat

Vratislav Filler 24. 1. 2013, 15:26

újezďák: Je to strašně blbý, protože to z těch statistik, jak je PČR dělá, normálně zanění cyklistů samotných vůbec nejde poznat. Proto jsem také všechny tabulky "nehody cyklistů" musel přejmenovat na "nehody s účastí cyklistů." Chtělo by si to popovídat s jejich analytickým oddělením. Jinak, jestli chceš pátrat po kontkrétních případech, tak já mám podrobné tabulky pro jednotlivé dopravní nehody s účastí cyklisty z let asi 2007-10, ale jejich zpracování jenom do čitelné podoby je tak na týden práce, takže jsem to dlouhodobě odkládal...

újezďák 24. 1. 2013, 19:26

No já našel v tisku jen jednu nehodu typu v Praze zemřel cyklista za rok 2011 . Na výjezdu z Prahy nějaká paní zabila cyklistu na značením přechodu čtyřproudovky R7 těsně před odbočkou na Ruzyň...
Problém je, že ve zprávách je napsáno jen, že přechod je řízen světly a že cyklista na přechod určitě vjel na kole.a že se to šetří a nic víc jsem nenašel...
Pokud by to byl jeden z těch údajných dvou mrtvých co píší s účastí cyklistů tak se mi to, vzhledem k lokaci a situaci moc nezdá...

Přiznám se, že nechápu proč tam má policie ČR zvlášť vedené poddrobné statistiky u nehod zaviněných cyklisty a u nehod s účastí cyklistů zaviněných ostatními účastníky tomu tak není...

Přiznám se, že jsem surfoval na swov nějaké holandské statistiky kilometro/nehod a našel nejčerstvější už dost starý anejnovější byla vztažená k nošení/nenošení přileb, což tady vždycky nadělá zlou krev a tak to ani nebudu sem dávat.

Ještě malá poznámka, zatím to vypadá, že v zavinění nehod máme my cyklisté lehkou převahu nad motoristy. Těžko řící čím je to zaviněné.

újezďák 24. 1. 2013, 19:29

jo krom omluvy ta tatarský styl bych ještě dodal, že si myslím že mezi chodce jsou počítání všichni bruslaři, koloběžkáři a další samohyby a tak bych i setrvalý stav zraněných a obětí hodnotil vlastně pozitivně protože u těch je značný nárůst uživatelů veřejného prostoru nebo ne ?

Vratislav Filler 24. 1. 2013, 20:17

újezďák: O tom případě na přechodu jsem slyšel. Ten druhý případ z roku 2011 by mohl být týpek, co se cestou z hospody na Barrandově opíral o kolo a nakonec si ustlal na tramvajovém pásu, kde ho asi po dvaceti minutách přejela tramvaj.

Kalimero 24. 1. 2013, 21:28

Je zajímavé, že pokud auto srazí člověka, který vede kolo, je to bráno jako nehoda s cyklistou. Pak mi ovšem uniká, proč musí člověk kolo přes přechod tlačit, když to i tak není chodec, ale cyklista.
A podle této šablony sražení chodce, který má v ruksaku padák je letecká nehoda.

Mirek2 27. 1. 2013, 22:57

Je ještě další možnost kdy statistika vše nezachytí. V červenci 2010 jsem s přispěním stavu silnice měl na kole nehodu v jedné vesnici na západ od Prahy. Proč to píšu je, že nevím, zda a jak vlastně funguje centrální záchranný systém, když k nehodě se zraněním osob přijede RZS, která mě odvážela a policie nepřijede, protože to asi neví
Na druhou stranu, když jsem si dal za 14 dní sraz s jedním svědkem, aby mi ukázal, kde a proč jsem spadl, tak mi místo ukázal, ale s tím, že nic moc neuvidím, protože do týdne byli na místě silničáři a celou ulici opravili.
Nehoda by už asi ve statistice být měla, ale jen proto, že jsem ji nahlásil až po několika měsících v souvislosti s neúspěšným pokusem získat odškodné od silničářů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat