Sčítače 2013: co zmrazilo rozvoj cyklodopravy?

Publikováno: 20. ledna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 20. ledna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Přinášíme souhrn ze sčítačů v roce 2013. Vývoj intenzit na jednotlivých sčítačích si můžete prohlénout na naší stránce scitace.prahounakole.cz, využívající veřejně přístupných dat z pražských automatických sčítačů.

Zpracování roku 2013 navazuje metodicky na loňský článek o sezóně 2012. Snažili jsme se o částečné očištění dat o výpadky. Velkým zásahem do intenzit cyklistické dopravy byly červnové povodně, které jsme se pokusili vyhodnotit.

Slabší sezóna

Sezóna roku 2013 byla první, kdy se celkový počet nasčítaných průjezdů oproti předchozímu roku snížil. Průměrné sezónní hodnoty a rozdíly oproti roku 2012 ukazuje následující graf:

Už na první pohled je vidět, že pokles mají na svědomí zejména sčítače na nejfrekventovanějších trasách podél Vltavy, které byly silně zasaženy červnovými povodněmi.

Vliv povodní

Povodně Prahu zasáhly počátkem června 2013 a ovlivnily výrazně intenzity jízdy na kole v řadě míst Prahy. Některé úseky páteřních cyklotras (Císařský ostrov, Povltavská, Modřany) byly zcela uzavřeny po dobu několika týdnů.

Povodně jako celek ovlivnily počty projíždějících cyklistů na různých místech různým způsobem. I na některých lokalitách, které nebyly uzavřeny, se počty průjezdů výrazně snížily.

Zásah do intenzitPřevážně rekreační charaktersmíšený charakterPřevážně dopravní charakter
Silný, dlouhodobýCísařský ostrov, Modřany, Divoká ŠárkaPovltavská
Silný krátkodobýLahovice, RadotínPodbabaRohanské nábřeží
Nepřímý, slabýŠárecké údolíBarrandovský most, Dukelských Hrdinů, Hlubočepy, KrčPodolské nábřeží, Kapitána Jaroše, Jeremenkova, Vršovická
minimálníŠeberovKolčavka, Střešovice
žádnýDubeč, ŠeberovChodovKošíře, Nuselský most
nelze posouditVysočanská, LetňanyVítkov, Celetná

Znázorněno graficky:

Dopad povodní na intenzitu jízdy na kole nejde přesně určit, protože někde se určitě, byť v menší intenzitě, jezdilo po objízdných trasách. Je ovšem patrné, že povodně zasáhly mnohem silněji místa, kde se realizuje rekreační cyklistika, než lokality využívané především dopravně.

Pokusil jsem se proto oddělit změny intenzit na sčítačích v lokalitách spíše dopravních a změny na sčítačích v lokalitách spíše rekreačních. Výsledek je následující:

Při celkovém poklesu intenzity jízdy na kole zaznamenala rekreační cyklistika pokles o zhruba desetinu, zatímco cyklistická doprava v roce 2013 víceméně stagnovala.

Konkrétní sčítače

Za poměrně drastický lze považovat pokles intenzity na Podolském nábřeží oproti roku 2012 ( 27 % ). Zde intenzita klesala už dříve a příčiny jsou nepochybně dvě: povodňové uzavírky na návazných komunikacích (Modřanská a novoměstská náplavka) srazily po dobu jednoho měsíce průjezd (oproti srpnu 2013) zhruba na polovinu. Druhým a pravděpodobně zásadnějším vlivem byly kontrolní akce PČR a MP u vyšehradského tunelu, které zřejmě vedly k tomu, že poměrně značný počet cyklistů přešel na jízdu ve vozovce. Zde byly navíc již koncem roku 2012 vyznačeny piktokoridory v tramvajovém pásu, které jízdu mimo chodník v tunelu definitivně legalizovaly a pro jistou část cyklistů zatraktivnily. Vzhledem k tomu, že ve vozovce zde ale není sčítač, projevil se tento přesun jako značné snížení počtu cyklistů. Kolik lidí projíždí Vyšehradským tunelem dnes, se nicméně dozvíme nejspíš až po doplnění sčítání o čidlo ve vozovce.

Sčítač v Celetné (na kterém byl zaznamenán pokles o 20%) nemůžeme bohužel brát v současnosti jako stoprocentně spolehlivý. Ze sčítačů s větším dopravním významem zasáhl pokles také Podbabskou, kde to lze přičíst přímému vlivu povodní. Za oběť povodní rozhodně nejde považovat lokalitu v Košířích, kde došlo k 8% poklesu.

Víceméně stagnaci pozorujeme na Vršovické, Kolčavce, Chodově, v Krči a na Barrandovském mostě.

Znatelný nárůst (9%) zaznamenal Nuselský most, kde došlo k legalizaci v těsné blízkosti (Folimanka), příčinná souvislost je nejspíš možná. Desetiprocentní nárůsty intenzit zaznamenaly i Střešovice a Jeremenkova, kde také došlo k dílčímu zlepšení infrastruktury (křížení s Patočkovou v dubnu 2013 a cyklopruhy na Jeremenkově v červnu a září).

O 12% vzrostly odečty také na Rohanském nábřeží (navazujícím na v září 2012 zklidněný Karlín). Dále znatelně rostly i intenzity kolem křižovatky Kapitána Jaroše (také na Dukelských Hrdinů).

Nárůst zaznamenal i Šeberov, ten ale vloni prakticky neměřil. Podobně sčítač na Vítkově, který sice zaznamenal největší relativní nárůst. ale zase neměří od září letošního roku.

Sčítače potvrzují zmrazený rozvoj

I když očistíme výsledky roku 2013 o povodně a opožděný start sezóny, jedna věc je zřejmá: rozvoj cyklistické dopravy v Praze víceméně stagnuje. Střízlivý odhad nárůstu intenzity dopravní cyklistiky může být někde mezi nulou a pěti procenty, což rozhodně nesměruje k naplnění koncepce rozvoje cyklistické dopravy z roku 2010.

A pro důvody rozhodně nemusíme chodit daleko. Infrastruktura vznikající v posledních dvou letech zkrátka nepřibývá v dostatečném objemu a nemá kvalitu, která by přilákala nové lidi v nějakém výraznějším počtu. Přitom potenciál i poptávka tu jsou. A postupy, jak to dělat, také známe.

Rok 2013 tak můžeme, pokud jde o zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu, považovat víceméně za ztracený.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

újezďák 20. 1. 2014, 09:17

sčítač Podolí, z vlastního odhadu, tedy dvou průjezdů za den s koncem někdy v říjnu 2013 bych řekl, že tunelem jezdí po kolejích zhruba 30 procent směr Podolí a tak 20 procent směr centrum, určitě to po překreslení narostlo, ale o kolik to netuším....
Rozhodně ale má vliv směr , na koleje směr Podolí odskočíte jen kousek před tunelem, opačně to je bezpečný až poměrně daleko...

josuk 20. 1. 2014, 10:51

K největším poklesům intenzit: Podolí jsme probrali, Šárku neznám, nekomentuju ale: Celetná byla zřejmě konečně trochu seřízena a pokles o 21% proto nebude skutečný pokles cyklodopravy; Podbabská – nejsou tam náhodou čidla jen na těch úzkých dlážděných smíšených cyklochodníčkách po stranách? S dětmi bych tam jel, sám těžko, když mohu v provozu a v bus pruhu; Modřany, Povltavská = povodně a uzavírky.
Setkávám se s cyklisty stále více v provozu, čili nebyl bych pesimistický v závěrech. V dalších místech jsou zřetelné nárůsty. Takový Nuselský most se nedá na kole nijak moc rozumně objet mimo čidlo sčítače (zároveň tam nemohou výsledek ovlivnit auta ani teoreticky) a ten nárůst 9%, klidně může imho znamenat jednoduše o 9% cyklistů v ulicích Vinohrad a Pankráce v roce 2013 více. ;-)

Klíma 20. 1. 2014, 15:05

K Podolskému nábřeží, během léta a nemyslím teď po povodni, ale tak srpen, se mi zdálo, že to měří nějak divně, tedy měří strašně málo. Vždycky se odpoledne dívám na net, kolik je tam stupňů a počty průjezdů byly v 5 odpoledne strašně malé, ono je to vidět i na tom uvedeném grafu, že místo obvyklých 10000 tam není nic. Trvalo to dost dlouho určitě měsíce, než se to vrátilo do normálu. To je pak těžké na něco usuzovat z takových dat.
Jinak zpětně moc děkuji za doplnění mapy o informaci o uzavřených a znovu otevřených úsecích po povodních.

kapral 20. 1. 2014, 15:10

Bylo by hezky preklicovat rekre a dopravu pro roky nazpet...

David Horatius 21. 1. 2014, 12:21

Nebylo by statisticky korektnější než rozdělovat na dopravní a rekreační cyklisty (což je jinak samozřejmě zajímavé) data od povodní očistit tím, že se z meziročního srovnání vypustí data za červen roku 2012 a červen roku 2013? Popřípadě za období, kdy byly hlavní cyklostezky mimo provoz? Bylo by to určitě pracnější, ale roční trend by to asi ukázalo celkem přesně a jednoznačně. Bylo by to pochopitelnější a hůře zpochybnitelné.

Luděk 21. 1. 2014, 17:44

Minulý rok jsem po Praze potkával v provozu víc cyklistů než předminulý rok, ale samozřejmě tohle hraní se statistikou z malých čísel má svoje kouzlo, o tom žádná ;)

pekas 21. 1. 2014, 18:05

Za sebe potvrzuju výsledek téhle statistické hry. Okolnosti tomu chtěly, že jsem v roce 2013 jezdil znatelně míň než v roce 2012. Ale v roce 2014 je to zatím lepší než kdy předtím:-)

újezďák 21. 1. 2014, 21:23

4.
Potvrzuji, ten nárust byl znatelný. Ostatně i u nás v práci kdo přijede později už nemá stojan a to přibyly....

5. závist, letos ani ťuk, přesná kombinace když pěkné počasí tak povinostmi v rodině, pak nepředložené odložením kol do generální prohlídky, nastydnutí...

Václav Římal 22. 1. 2014, 08:06

Taky mám dojem, že jsem v roce 2013 potkával po Praze víc cyklistů než v roce 2012. A to občas i na méně frekventovaných trasách a i za nehezkého počasí. Stejně tak i letos, myslím, že leden 2014 bude nadprůměrný.

újezďák 22. 1. 2014, 10:02

zajímavé, když jsem sem včera psal, tak jsem reagoval na příspěvky a dneska koukám, že se tam vloudil ještě jeden, takže moje poznámky byly k číslu 5 a 6.....

Václav Řehák 22. 1. 2014, 11:20

Důsledek moderování: první příspěvek nových uživatelů se pozdrží do ověření funkčnosti mailu (v tomto případě asi Vráťa nestíhá, tak jsem to pustil za něj, byť normálně do redakční práce nezasahuju a řeším jen techniku).

újezďák 22. 1. 2014, 13:25

Mě to nevadí, , příště místo na na čísla budu reagovat na nicky :)
Jen jsem si říkal. jestli jsem měl vlčí mhu

Vratislav Filler 23. 1. 2014, 11:12

Jojo, jsem trošku zahlcený. Všechny tipy na zlepšení jsou fajn, ale čas běží, takže asi zase až za rok. Kdo nechce čekat, může si stáhnout csv a hrát si sám: http://scitace.prahounakole.cz/csv/ :-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské
Praha,

Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské

10. července. 2024, 1min. čtení3