Prodloužení metra do Motola, co (ne)přineslo?

Publikováno: 06. dubna. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 17. srpna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 06. dubna. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 17. srpna. 2021
Autor: Jiří Motýl

Dnes, 6. dubna, se kolem třetí hodiny odpolední otevírá prodloužení linky A do stanice Nemocnice Motol. Tento úsek měřící celkem 6 kilometrů začal být budován v roce 2009. Původně byl zamýšlen jako první část budoucího prodloužení metra až k Letišti Václava Havla, jak se ale ukazuje, tento záměr je z mnoha logických důvodů pasé. Tedy minimálně na několik desítek let.

Na Prahounakole tentokrát vynecháme všechny známé kauzy, včetně nedávné kauzičky portýrů na Nádraží Veleslavín nebo naprosté neexistence záchytných parkovišť P+R v celé severozápadní části Prahy. Pojďme se podívat na nově zbudované stanice z pohledu cyklodopravy, ostatně jak jinak.

Nutno však podotknout, že i tyto záležitosti se cyklodopravy týkají: například parkoviště P+R vytváří jednu z příležitostí, kde postavit kvalitní zastřešené stojany na kola vhodné i pro dlouhodobé stání.

Stojany na kola u nových stanic

Minimem, které bych při budování stanic očekával, je zbudování kvalitních stojanů na kola u vchodů do nových stanic. Zvláště s případným omezováním ostatní povrchové dopravy se kombinace kola a metra může stát pro některé lidi praktickým způsobem dopravy po městě. Bílá Hora, Ruzyně, Liboc, Větrník lidé odsud to mají k novému metru jen několik kilometrů, oprášení starého kola z chalupy a dojížďka na Nádraží Veleslavín či Petřiny na kole by mohla být pro některé tou nejpříjemnější volbou.

Co se stojanů týče, není to žádná sláva. Dvě podkovy, tedy místo pro čtyři kola, vznikly u stanice Nemocnice Motol. U této stanice neočekávám příliš velké vytížení, v okolí není velká obytná zástavba a rušná Kukulova přiláká jen nejotrlejší jezdce. Na tuto stanici to je dostatečný počet a i umístění chválím: blízko vchodu a dostupné. Další tři podkovy byly údajně naplánovány pro stanici Petřiny, o víkendu tam však ještě chyběly. Jedná se o pouhých šest míst pro celé sídliště, pokud tedy budou ještě doplněny. Další stanice nemají ale stojany v plánech údajně žádné a ani žádné nevznikly.

jm_petriny_metro

Obchodní dům a stanice metra, stojany zatím žádné.


Se stojany je to zajímavý příběh: Cyklisté sobě z Prahy 6 se snažili na tuto problematiku předem upozorňovat a potřebnost stojanů připomínat. A to jak Dopravnímu podniku, tak různým oddělením magistrátu i Praze 6. DPP odkázal na město a městskou část, magistrát více méně asi vzal bez větší reakce na vědomí. Nejúspěšnější komunikace byla s Prahou 6, kde se tehdejší radní pro dopravu Záruba vyjádřil, že se domnívá, že stojany u metra vzniknou a v případě opaku Praha 6 po otevření metra zajistí jejich instalaci ve spolupráci s TSK.

Nyní je tedy čas na připomenutí této otázky Praze 6, i když radní se mezitím ve volbách vyměnili. Do věci se ale nově vložila i cyklokomise a je tak naděje, že by se otázka stojanů mohla pohnout kupředu. Ideální by byla instalace stojanů u každé nové stanice, včetně Dejvické, kde zatím chybí. A to v dostatečném počtu na vhodných lokalitách dle předpokládané poptávky.

Výtahy

Díky za fakt, že se dnes výtahy novým stanicím staví. V Praze je však přeprava kol povolena jen v některých výtazích. Dle našich předběžných informací bude ve výtazích všech čtyř nových stanic zakázána, pokud se ale po otevření ukáže opak, budeme rádi a informaci doplníme. O tom, zda vám portýr na Veleslavíně pomůže i s kolem, nemáme zatím žádné informace. Stanice Nemocnice Motol je ve směru do centra přístupná bez schodů ze zastávky autobusu.

Chápu, metro nestavíme proto, aby jím jezdily davy víkendových cyklistů. Jenže když už ale metro nebo novou železniční stanici stavíme, jsou snad ostatním stísněné výtahy příjemné? Je snad ostatním příjemné, když cyklisté vozí kola po eskalátorech? Co starší lidé, kteří si vyjeli na kole? Chceme, aby přepravu metrem a hlavně vlakem zvládli?

jm_petriny_vytah

Temný a stísněný. Proč?


Související stavby

Stojany u stanic by měly být naprosto samozřejmým standardem. Ještě důležitější jsou však související změny na povrchu, které stavba metra vyvolá. Koordinace staveb se v Praze zatím jednoduše nedaří a to se naplno projevuje i tentokrát. S tím velmi souvisí neschopnost začlenit do staveb cyklistickou infrastrukturu, pokud se někdo cíleně za něco podstatnějšího nebije. (S výjimkou představených stání v křižovatkách a občasných piktokoridorů, které starším lidem a dětem moc nepomohou).

Je tomu tak bohužel i tentokrát. V průběhu výstavby se sice často provádí dosti razantní přestavby na povrchu, ale na řešení příjezdu na kole ke stanicím (nebo průjezdu kolem) se nemyslí. I když tak nakonec cyklostojany navíc třeba vzniknou, u některých stanic bude příjezd k nim tak nepohodlný, že to atraktivitu takové dopravní kombinace téměř minimalizuje.

Nádraží Veleslavín

Patrně nejvíce mě mrzí naprostá ignorance řešení průjezdu skrz nový autobusový terminál u Nádraží Veleslavín. V navržené síti městských cyklotras se na Veleslavíně setkává páteřní trasa A16 s hlavními trasami A156, A160 a A166. Ponechme nyní stranou trasování A16, které je hodně závislé na budoucí podobě rekonstrukce železnice Praha-Kladno.

Pro tuto analýzu je důležitá trasa A156, která je naplánována přímo areálem terminálu. I cyklogenerel Prahy 6 s ní v tomto místě počítá a navrhuje ji v podobě chráněné cyklostezky až k Libockému rybníku. Byla nějak zahájena realizace, aby se lidé z Liboce třeba snadněji dostali k metru? Nikoliv, dokonce ani dobrý základ – dvousetmetrový průjezd skrze zcela nově budovaný terminál – nebyl realizován. Připomínejme a věřme, že s rekonstrukcí železnice ještě vznikne.

Podobně je z říše snů i napojení stezky podél Evropské na druhou stranu ulice (k trasám A16, A156 a terminálu MHD).

cyklotrasy_veleslavin

Schéma naplánovaných cyklotras versus poloha nového autobusového terminálu na Veleslavíně.

jm_veleslavin_krizovatka

Důležitá křižovatka plánovaných cyklotras na Veleslavíně. (obr. 1)

jm_veleslavin_krizovatka_02

Důležitá křižovatka plánovaných cyklotras na Veleslavíně. (obr. 2)

jm_evropska_taxibuscyklo

Nový Taxi/Bus/Cyklo pruh vedoucí k terminálu na Veleslavíně.

jm_veleslavin_busterminal

Na cyklostezku skrz autobusový terminál se pozapomnělo.


Petřiny

Na Petřinách je situace docela jednoduchá, je tu rovina, sídliště, Hvězda a Ladronka nedaleko, lokální cyklodopravě místo docela přeje. Na podzim se bude v návaznosti na otevření metra rekonstruovat tramvajová trať v ulici Na Petřinách, vznik alespoň cyklopruhů není v plánu, vznikne pár piktokoridorů. Křižovatka na Větrníku bude humánnější. Úzké hrdlo s předjížděním v dveřní zóně mezi ulicemi Na Větrníku a Stamicova zůstane. A to na to máme zadávací kartu z roku 2009 a dokonce se tam nyní i vybagroval chodník při opravě plynu. Vše se ale vrátí na své původní místo, ani centimetr obrub se nepohne.

Nápad, že by snad Brunclíkova mohla být u stanice metra obousměrná pro kola, když už se to tam celé dělalo nově, je také z říše pohádek. Jo a na zajištění přejezdu kolejí v tomto místě, který zdůrazňuje cyklogenerel Prahy 6, zapomeňte, bude tu po rekonstrukci sjezd autobusů z tramvajového pásu. Snad to ale k té stanici metra nějak krosnout půjde, určitě alespoň převést přes přechod. Nemám nic proti sdružování zastávek bus/tram, to je samozřejmě užitečné.

Vypich

Tady sice není stanice metra, ale v rámci návazných opatření tu vznikla konečná autobusů a byla opravena tramvajová smyčka. Nový cyklopřejezd přes Bělohorskou je skvělý počin. Lokalitě jsem se již věnoval v lednu, stále mě ale nepřestane fascinovat vybudování poměrně úzkého chodníku v místě jedné z hlavních spojnic mezi Ladronkou a Hvězdou. Čert vem navrhovanou šířku 4 metry z cyklogenerelu Prahy 6, alespoň na tu legalizaci mělo dojít.

jm_vypich_07

Směrem ke Hvězdě: ani nový asfaltový chodníček vlevo nikdo pro kola nezamýšlel.


Bořislavka

Jednoduše prostor, který by si zasloužil trochu péče. Náměstí Bořislavka si snad ani pojmenování náměstí nezaslouží. Časem asi přibude nové obchodní centrum a s ním přijdou větší změny, třeba se pak na nějaké uctivé napojení bezmotorové dopravy od stanice metra do Zavadilovy a Velvarské nezapomene.

Celkově se jedná o místo, které může být důležité pro vedení páteřní cyklotrasy A16. Ta je sice zatím trasována v koridoru železnice, ale je otázkou, zda by při zvolení povrchové varianty dráhy zůstal prostor i pro stezku. V případě jakéhokoliv trasování A16 tu ale bude třeba zabezpečit kvalitní napojení ke stanice metra.

Evropská

To že by snad při stavbě metra mohlo dojít k alespoň dílčím vylepšením dosti zoufalé cyklostezky podél Evropské (postižené svým časným vznikem) by již skoro nikdo nevěřil, ale stalo se. I když se to týká asi jen stometrového úseku z celé délky ulice, jsem za to ale rád.

jm_evropska_cyklostezka

Několik sloupů bylo posunuto mimo koridor pro cyklisty, skoro se tomu nechce věřit, zvlášť při výčtu toho, na co se zapomnělo.


Závěrem

Shrnutí se mi formuluje jen velmi obtížně, za všechna opomenutí vlastně nelze nikoho zcela vynit. Navíc je i vidět, že se nejedná o systematické ignorování cyklodopravy, občas se něco podařilo. Jako v mnoha jiných případech zde selhává koordinace, kdy se každá zainteresovaná strana zajímá především o své záležitosti a funkční celek se pak ztrácí. Tuto problematiku popsal ve svém osobním názorovém blogu Vratislav Filler, pokud by se někdo chtěl do problému ponořit ještě hlouběji. V tomto konkrétním případě pak hrál svou roli prvotní historicky bídně připravený projekt, do kterého se následně bál kdokoliv jakákoliv lepší cykloopatření doplnit, aby Praha nepřišla o dotaci z EU.

Lepší praxi než je tato můžeme potkat na Moskevské, kde se koordinace podařila, případně snad v budoucnu na Vinohradské, jejíž rekonstrukc se nyní připravuje. Každý z nás se svou snahou může podílet na změně stavu k lepšímu. Například přidávat nápady, psát politikům.

Rekapitulace

  • Celkem bylo naplánováno parkování pouhých 10 kol na 4 stanice metra, zatím vznikla místa 4.
  • Křižovatka důležitých cyklotras na Veleslavíně je velmi nepřátelská, vznikla jen předsunutá stání V19.
  • Zazděno asi půl kilometru cyklotras, které měly být zřízeny.
  • Přechody u tramvajových zastávek jsou bídné a často vedou k zacházkám, někde nejsou vůbec.
  • Neexistence kvalitního B+R, například cykloboxů.

Aktualizace 7. 4. 2015 (po otevření nového úseku metra):

Výtahy v rámci nových stanic metra přepravu kol opravdu nemají povolenou. Největší problém v přístupnosti stanice je na Nádraží Veleslavín, kde se nevyskytují eskalátory (nebo rampy) až na uliční úroveň.


Jak se povedla cykloopatření u nových stanic metra?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

FunThomas 6. 4. 2015, 22:52

Myslím, že to zbytečně dramatizujete. Po Veleslavíně i Petřinách se na kole pohybuju denně, to prosím i v zimě a žádné zásadní problémy tam nejsou.

Ostatně, v době kdy byl kvůli stavbě zavřený konec Kladenské u přejezdu, tak jsem jezdil přímo po Evropské ulici a byla to docela zábava - dívat se na překvapené motoristy, jak se jim nedaří předjet cyklistu. Z Červeného Vrchu nebo z Veleslavína nebyl problém to z kopce rozšlapat až na 50 km/h. :-) Do kopce to bylo horší, ale pořád žádná sebevražda, jak to tu někteří prezentují. Jen se nebát.

Zacyklení 7. 4. 2015, 08:17

[1] Já s tím taky nemám problém, ale troufne si na Evropskou každý, malý i velký, pán i dáma? Pokud to jde a není to časově nijak extra nevýhodné, osobně volím klidnější trasy. Např. ten průjezd kolem nádraží a trati by byl skutečně luxusní a náramně by se hodil.

Zacyklení 7. 4. 2015, 08:21

Bořislavka: myslím, že příjezd k ní v tuto chvíli ve srovnání s jinými novými stanicemi v tuto chvíli není tak strašný - výhodný je bezbariérový vchod z Liberijské. Problém s přiblížením k metru vidím spíš ve zjednosměrnění ulice Pod Kladenskou silnicí, které vynucuje objíždění dalšího bloku domů navíc.

Jiří Motýl 7. 4. 2015, 10:16

[3] Souhlasím, nešlo mi ani tak o současný stav cykloprůjezdu jako o budoucí..
Vznikne obchodní centrum Bořislavka, což také bude mít vliv na okolí. Zatím je např. v projektu v Kladenské plánována změna stání z podélného na šikmé, apod. Zvýší se doprava, aj.
Pak je otázka, kudy a v jakém formátu povede někdy A16 [pokud tedy není spíš lepší se ptát, zda vůbec povede :) ] - skutečně chráněná trasa v koridoru tratě? Nebo jen proznačení Kladenskou/Velvarskou? Budou potřeba udělat třeba nějaké cyklopruhy ve stoupání? Nebo se to přesměruje na Evropskou a vznikne tam v "nedohlednu" kvalitní obousměrná stezka?

Pavel 17. 4. 2015, 01:20

Ještě v dobách, kdy byla v místě nynějšího terminálu benzíka (a i předtím, kdy tam ještě nebyla) se tudy dalo dobře projet z Evroské do Kladenské. Pravda, ne úplně legálně...
Pro úplnost by se mělo zmínit, že kus cyklochodníku u metra Bořislavka zmizel... Ale tuto stezku nepovažuji za dobrou, radši se jí vyhýbám.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat