Kodaňská v péči TSK

Publikováno: 08. června. 2015, 8 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 08. června. 2015, 8 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

V letech 2014 – 2015 probíhala v Kodaňské ulici akce „odstraňování staré hlukové zátěže.“ Ulice byla překopána včetně chodníků, byla odstraněna hlučná dlažba a zlepšeny přechody. Kdo se ale těšil, že rekonstrukce přinese něco víc než technokratické řešení na úrovni myšlení 70. let, musí být nutně zklamán. Na rozdíl od nedávné povedené rekonstrukce Moskevské se Praha 10 přípravě rekonstrukce Kodaňské nevěnovala. V roce 2008 vznikla studie, která navrhovala převést kolmé parkování na podélné, rozšířit chodníky a vysázet stromy. Jenže pak Praha 10 snahy o lepší standard vzdala, a výsledkem je humus s podpisem Technické správy komunikací.

Kodanska

kodanska_vizualizace_2008

Vize, jak učinit Kodaňskou ulici o něco více „kodaňskou“? Plané naděje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výsledek je takovýto. Zde mimochodem ostrouhali i chodci, přechod z vizualizace výše zde chybí…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vlevo se bude také parkovat kolmo.


Vezměme si problémy na Kodaňské ulici pěkně odspoda:

1. Na křížení s Vršovickou nebyla upravena světelná křižovatka. Přechod zůstal v původní nesmyslné délce, navíc je směr z centra dělený nelogicky umístěným ostrůvkem, na který navazuje obrovský „stín“ – stovky metrů naprosto zbytečně vylitého asfaltu, namísto kterého mohl vzniknout zelený pás – a nebo klidně i parkování, když je po něm takový hlad.

2. Na křižovatce s Kavkazskou nebyl zřízen přechod na severozápadním rameni křižovatky, v přímé návaznosti na chodník pokračující do Novorosijské. Vozovka zde sice byla zúžena, ale nevzniklo ani místo pro přecházení a na severní straně ulice nebyla ani snížena obruba

3. V dolní části před autobusovou zastávkou nevznikl cyklopruh, i když to prostorové poměry umožňují.

4. V autobusové zastávce je souběžný pruh široký 3,25 metru, což je pro souběžný pohyb cyklistů a motorových vozidel ve stoupání ta nejnebezpečnější šířka.

5. V celé délce ulice nevznikl souvislý cyklopruh, ačkoliv ulice stoupá a současně je zde vedena poměrně silná autobusová doprava. Mohlo zde přitom vzniknout kompromisní řešení. Kdyby se ve stoupání parkování převedlo na podélné a ubyvší parkovací místa převedla do úseku Vršovické mezi Kodaňskou a zastávkami Koh-I-Noor, bilance parkování by zůstala nulová a do ušetřených tří metrů by se vešel jak stoupací cyklopruh, tak rábíčka pro nové stromy na rozšířených chodnících. Jenže takto není schopen myslet v tomto městě nikdo.

6. Na křižovatce s ulicemi 28. pluku a Tolstého bylo ve studii Prahy 10 navržené náměstíčko v několika variantách. Místo toho se zde ale pouze mění povrchy a současná děsivá situace se zde konzervuje na další desítky let. (Ke cti projektu je třeba podotknout, že zde aspoň vznikne přechod přes Kodaňskou na jihovýchodní straně parkovišťonáměstíčka.)

Výjimečné selhání? Spíš obvyklý postoj.

Praha 10 si na rekonstrukci ulice, která se samozřejmě dlouhodobě předpokládala, vyhotovila studii. Ta navrhovala zřízení cyklopruhů: pochází z ní výše ukázaná vizualizace. Jenže pak si za tím městská část zjevně nestála. Moskevskou si radní Ivana Cabrnochová vydupala, ale asi to stálo příliš mnoho energie a „méně významné“ ulice (nyní Kodaňská či v minulosti Ruská) se tak i nadále realizují ve stylu TSK.

A TSK se alibisticky vymluvila na to, že po ní cykloopatření nikdo nechtěl (citujeme z dopisu, který má Prahou na kole k dispozici):

Projekt byl zpracováván v letech 2009 – 2010 a po celý průběh přípravy nebyla ze strany tehdy fungující komise cyklodopravy, v rámci TSK hl. m. Prahy.a jejich schvalovacích postupů a ani ze strany Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 10 žádná realizace cyklopruhu či cyklokoridoru požadována.

Stavební řízení pak probíhalo formou veřejné vyhlášky, v jejímž průběhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Že by tedy TSK nic nezanedbala? Když vyhrabeme historické usnesení Rady HMP 0544/2003, najdeme v něm povinnost „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.“

Ať to čtu, jak to čtu, TSK nejspíš měla v místě cyklodopravu řešit. A protože vhodné řešení na této ulici by byl s nejvyšší pravděpodobností právě cyklopruh ve stoupání, měla jej zřídit, i když ho po TSK nikdo nechtěl. Musel snad někdo po TSK požadovat, aby tam zřídila přechody? Parkovací stání? Vjezdy k domům? Chodníky? Evidentně ne, přesto se na ně (většinou) nezapomnělo.

Kodaňská není jediná

Takovéto chování bohužel není ojedinělé. TSK nerealizovalo nepřímá odbočení na trase A27 v ulici Povltavské, ačkoliv tato akce měla platné stavební povolení a v letech 2013 a 2014 se prostředky v rozpočtu cyklo převáděly na příští rok. Dlouhodobě se snaží o zrušení podstatné části cykloobousměrek v Karlíně. „Příspěvek“ TSK k rekonstrukci tramvajových tratí v Bělehradské, Vršovické a Střešovické ulici teprve uvidíte — a nadšeni jím rozhodně nebudete. Desítky realizací, z posledních let, kde mohlo být cyklo řešeno lépe (či vůbec řešeno), najdete po celé Praze. TSK zkrátka v realizaci cykloopatření dlouhodobě neplní své povinnosti.

Zvláštní roli má v této věci Institut plánování a rozvoje. Jakkoliv jde v tomto případě o „starý“ záměr, není zde naprosté ignorování akce pro IPR dobrou vizitkou. Chce-li IPR dlouhodobě zaujímat roli auditora veřejného prostoru, neměl by vznik takovýchto minel v nejbližší budoucnosti systematicky dopouštět.

Fotoalbum z 8. 6. 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lány asfaltu začínají dole, hned za křižovatkou s Vršovickou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Smysl tohoto řešení (místo jednoho pruhu zabereme tři) mi uniká.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Horní část první etapy, stoupání bez jakéhokoliv cykloopatření, pruhem v „pohodlné“ šířce 3,25 metru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V tomto místě měl být přechod. Obruba snížena nebyla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ano, odsud přijdete, ale na silnici si budete muset seskočit. (Pomíjím, že tento chodník mohl být s výhodou legalizován – možná, že zde snížená obruba nevznikla právě proto, aby pozdější legalizaci zabránila.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I tak je tu ale před křižovatkou vyparkováno kvůli výhledu na výjezd obslužné komunikace – to už tam ten přechod vážně mohl být. (mimochodem, provést to jako zónu 30, rak tu mohlo být odhadem ještě pět parkovacích stání, což prokazuje, že tento projekt je mizerný v řadě dalších ohledů).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Toto je pražský uliční standard podle TSK: Silnice s dvojitým kolmým parkováním. Vidět tohle Jan Gehl, pozvrací se.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeden z mála světlých momentů. Snížené obruby naznačují, že na tomto místě vznikne přechod pro chodce (nebo aspoň místo pro přecházení). To je dobře.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jak ale vidno, nikoho ani nenapadlo zvětšit prostor „náměstíčka“ vlevo. Asfaltem až k původní obrubě. Ale co, když tam necháváme nepoužitelný prostor, tak ať je aspoň ve vozovce, řekli si silničáři.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bude to nádherné, to si pište. Individuální automobilovou si nějakým veřejným prostorem rozvracet nedáme!

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Brahma 08. 06. 2015, 12:02

No ale co s tím pro obyčejného smrtelníka, který se nechce stát
"město cyklistickým" či "město pro žití" aktivistou či funkcionářem. Ano může se dvakrát ročně projet s cyklojízdou, může podporovat Automat, či jinou podobnou vlivovou organizaci, může to sledovat a zajímat se o to. Volby jsou jednou za 4 roky a jak je vidět na Praze 10, tak i tato representace dokáže vyrobit lidskou úpravu jako je Moskevská. Jen ne vždy a všude. Jak poznat před volbami, kdo se bude jak ve skutečnosti chovat? Jak donutit městské zastupitele, aby se víc angažovali?

vlákno 08. 06. 2015, 12:37

Možná pomůže výměna ředitele TSK, má být nové výběrové řízení...
Já hlavně moc nechápu tu dvojkolejnost IPR vs. TSK, IPR by neměl být (jen) auditor veřejného prostoru, ale plánovací organizace odpovědná za územní rozvoj a od toho dopravu (včetně veřejné) nejde oddělit. ÚDI by z TSK mělo přejít pod IPR, TSK by zůstala jen jako organizace odpovědná za objednávání a vedení oprav, rekonstrukcí a správu komunikací, plánování a projekce by byla celá pod IPRem. IPR má jediný prostředky na to plánovat město komplexně od nejobecnější strategie města, která se promítne až do nejmenšího detailu.
Na tuhle rekonstrukci by měl být dotázán Dolínek, protože ten je za TSK zodpovědný.

Vratislav Filler 08. 06. 2015, 13:22

Brahma: Tohle je na přenastavení uvnitř institucí, viz Vlákno.

Vlákno: Hehe, to jsem tam chtěl původně napsat :-)
Akorát těžko popotahovat Dolínka za akci, která ležela pět let v šuplíku. Otázka by měla znít, jak zajistit, aby se to v bledě modrém neopakovalo na dalších dvaceti místech.

josuk 08. 06. 2015, 14:20

pěkná a zasvěcená reportáž z místa!
Může se nám to tady nelíbit, ale v současnosti je auto prostě droga, ve které velká část populace jede až po uši, a šéfredaktor čteného Světa motorů si může dovolit úvodní slovo, kde uctívá automobil coby vynález a brojí proti „stále agresivnějším cyklistům“.. viz: http://svetmotoru.auto.cz/clanek/editorial/5333/co-je-a-co-neni-humanni.html
Jak zajistit neopakování těžko říct. Jestli je v tom nějaká zlovůle mocných, kterým kola vyvážejí ovečky ven ze stáda, nebo jen „obyčejná“ hloupost a omezenost.. oboje je bohužel na dlouho.. ;-)

vlákno 08. 06. 2015, 15:01

Vratislav: popotahovat jsem ani nemyslel, spíš žádat jeho vyjádření k tomu, jestli podle něj plní TSK svými rekonstrukcemi usnesení Rady. Koalice asi k reorganizaci TSK nepřistoupí, když ji nemají v programovém prohlášení, tak musí přijít tlak na TSK a Dolínka zezdola (nebo odkudkoliv), aby bylo zřejmé, že tady je systémová chyba a TSK dlouhodobě neplní to co po něm město chce. Ono by to už mělo být zřejmé z toho, že třeba v Husitské udělá TSK projekt a přijde IPR a začne to předělávat. Mít dvě organizace které dělají to samé, ale každá jinak (a jedna blbě - to je ovšem věc názoru) je dlouhodobě neudržitelné a Dolínek se Stropnickým by se měli domluvit jak dál.

David 09. 06. 2015, 09:53

Ale tak jo. Parkovat se tam bude dobře. Alespoň když bude při zápasu Slávky narváno v podzemkách v Edenu...;o) Proč tlačit na TSK že neplní některé věci ze zápisů - takových blbostí je v zápisech určitě spousta. Jen někdo musí zrušit ty... ty... ty... cykloteroristy, aby se v tom pořád nehrabali:o(

Brahma 09. 06. 2015, 11:12

Ví se jak má vypadat Bělehradská po rekonstrukci? Nemohu nic konkretního najít. Jen to, že chodníky mají vést až ke kolejím a místa pro parkování aut mají být vydlážděna kostkami. Takže předpokládám, že i kolaři pojedou ve stoupání jedním pruhem s auty a tramvají a zprava budou mít zaparkovaná auta a kostky. Ne, že by se po Bělehradské v současnosti dalo moc jezdit, ale že tomu možná bude i po té rekonstrukci, to mne opravdu netěší. Anebo je to jinak?

Vratislav Filler 09. 06. 2015, 11:23

Bělehradská má mít cykloopatření 0 (možná se někde domaluje kousek pikťáku).
Stoupání v tramvajovém pásu s možností schovat se před jedoucí tramvají do vjezdů nebo dveřní zóny.

Brahma 09. 06. 2015, 11:27

Úžasné, já to tušil. To je opravdu pěkná svińárna. To je podstatně horší stav, než současnost !

Vratislav Filler 09. 06. 2015, 13:11

Budou široké chodníky, po kterých se nahoru pěkně pojede. Až to otevřou, budu po Praze 2 požadovat legalizaci chodníku pro směr nahoru.

David 09. 06. 2015, 13:17

Naopak. To je přece pro cyklisty to nejbezpečnější! Alespoň se přestanou snažit do toho kopce jezdit a nebudou zdržovat provoz, motat se před tramvajemi a zabírat parkovací místa. Přece by jste nechtěli mít z Nuslí nějaký bezpečný přístup nahoru na IPák či Náměstí Míru! Copak Vám nestačí, že když cyklisti dnes bezpečně přejedou Nuselák či vystoupají z Folimanky, tak se tím směrem bezpečně a současně legálně v podstatě už na kole nikam nedá jet? To tam chcete přivést další cyklisty?:o) Ať si přece jezdí na výlety metrem či cyklovlakem někam za Prahu...(a nechají se smést na úzkých okreskách šílenci, co to tam cestou z práce pálí stovkou...). Konečné řešení cyklistické otázky se blíží...

Tomáš 09. 06. 2015, 19:58

Mírně off-topic: Bylo by možné do článků takhle o konkrétních místech doplňovat výřez z mapy, kde se daná ulice nachází? Občas vím, ale často se musím dívat do mapy, o jakém úseku se mluví, a myslím, že asi nebudu sám.

Vratislav Filler 12. 06. 2015, 00:35

Tomáš: Příště to udělám.

Zacyklení 12. 06. 2015, 09:49

Díky za nové fotky, je to nádhera. To se to bude nerušeně jezdit! Skoro žádné přechody, kde by bylo třeba dávat pozor, žádní cyklisté se tam nebudou motat (pojedou hezky po chodníku) a pruhy jsou široké dost.

Tady nejde jen o cyklo, místo nějakého zklidnění bude mít ulice ještě rychlostnější charakter. Ale jaká je funkce a činnost cyklokoordinátora na TSK? Snaží se, ale nikdo ho neposlouchá, nebo na to taky kašle?

Jenda 12. 06. 2015, 14:37

> Horní část první etapy, stoupání bez jakéhokoliv cykloopatření, pruhem v “pohodlné” šířce 3,25 metru.

Zrovna tady bych to vzal zastávkou (na těch žlutých pruzích se nesmí zastavit, je ale někde napsáno, že se přes ně nesmí ani jet?). Nebo myslíte nějaký úsek dál? (neznám to tam)

Zacyklení: naopak, budou se motat a nepůjde je předjet.

Vratislav Filler 13. 06. 2015, 00:32

Jenda: Zastávkou tam taky jezdím. Musím přiznat, že jsem se vždy domníval, že do zastávkového zálivu není dovoleno vjíždět (ono když se v něm nesmí zastavit, tak kdo by do něj vjížděl). Stejně tam ale člověk nesmí překážet autobusům.

V tom následném úseku se cyklisté budou motat, a předjet je půjde, široké je to tam docela dost. Ovšem je otázka, s jakým bočním odstupem.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat