Zprávy z červnové cyklokomise

Publikováno: 29. června. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Publikováno: 29. června. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021

Poslední jednání cyklokomise před letní pauzou proběhlo v úterý 9. června. Nových témat tentokrát nebylo tolik, většinu času jednání zabrala kontrola úkolů zadaných při minulých jednáních. Přesto jsme se dokázali dotknout skoro všech významných připravovaných akcí. Dnes se dozvíte, co brání v realizaci projektů městských částí (které už mají stavební povolení), jaké mraky se stahují nad záměrem Krejcárek – Balabenka, či co se bude dít na Rašínově nábřeží. Před prázdninami to nakonec nebylo tak optimistické, jak bych si přál…

Úklid v podkladech

Postupně se daří korigovat chaos v zadaných podkladech. Revizí prošly koncepty ležící na KCD delší dobu, a některé z nich se povedlo i rozjet. Na cyklotrasu Mladoboleslavská – Rokytka (částečně podél Kbelské) se zpracovává studie proveditelnosti. Připravuje se balíček cykloobousměrek v centru, který vychází ze studie na odstranění bariér v centru, která vznikla v roce 2013 jako příprava pro zavedení bikesharingu. Až bude balíček zpracován, bude posunut řediteli TSK.

Sešla se pracovní skupina pro stanovení priorit tzv. nadlimitních projektů -– tedy největších akcí, které budou investovány SFDI a které nás v následujících letech čekají. Nyní u nich probíhá aktualizace zadávacích karet.

TSK má připravených 8 investičních akcí na stanovení. Z nichž ale čtyři neprošly přes odbor dopravy na Praze 4. Pokusíme se resuctitovat. Kromě toho je konečně zaktualizován také zásobník akcí pro údržbu TSK, takže se budeme moct těšit na nějaká drobná zlepšení v rámci běžné údržby.

Překážka u akcí městských částí

Městské části poslaly TSK k realizaci zatím tři projekty, ale TSK se do nich nemůže pustit, protože není investorem, dokud městské části nepředají TSK také stavební povolení, a nepřesvěří dotčené pozemky. TSK to vypapíruje, ale potřebuje protáhnout to radami městských částí. Stihne se to do konce června, po kterém se aktivita samosprávných orgánů na dva měsíce prakticky zastavuje? Toť otázka. Výsledek je, že letos budeme mít štěstí, dokončí-li se něco do konce roku.

Systémově

Pokračuje práce na podkladech pro jasnější vyjádření podpory cyklistické dopravy formou aktualizace usnesení Rady 0544 / 2003. Text se za měsíc posunul výrazně kupředu, nyní ho členové komise mají za úkol opřipomínkovat, zda se ubíráme správným směrem.

Pokračuje také příprava návrhu na úpravu kompetencí tak, aby bylo možné se reálně rozjet s investicemi i začleňováním odpovídajících opatření do jiných rekonstrukcí.

Debatovalo se o tom, kdo má systematicky podávat připomínky k EIA, což jsou stovky záměrů ročně. Výsledkem je, že KCD požádá IPR, aby se ve svých připomínkách důsledněji vyjadřoval k bezmotorové dopravě.

RFD chce rozjet velkou propagační kampaň pro bezmotorovou dopravu. Příprava potrvá nejméně půl roku.

No more shit do EIA?

Dokumentací EIA procházejí záměry tunelu v Holešovičkách a zkapacitnění Průmyslové. V záměrech naprosto chybí řešení cyklistické dopravy, takže opět hrozí, že dostane-li záměr schválení EIA v této podobě, bude velmi obtížné do toho vhodná cykloopatření následně vložit.

Granty

Definitivně padla šance na využití grantové výzvy Ministerstva zemědělství, nabídnuté na zkvalitnění infrastruktury v lesích. KCD dodala návrhy na cesty, které by v rámci tohoto programu bylo žádoucí zkultivovat (zpracoval Tomáš Prousek), nicméně odbor ŽP si nakonec netroufne o tyto záměry žádat z důvodu přílišné komplikovasnosti. Raději budou žádat na revitalizaci dětských hříšť, takže až v nějakém městském lesoparku najdete krásné hřiště, ke kterému se ale budete muset brodit bahnem, budete vědět, proč.

Balada o Vršovické pokračuje

Trošku jsme prošvihli připomínkování rekonstrukce tramvajové trati na Vršovické (projektu jsme se už věnovali zde), kde bylo potřeba dotáhnout v projektu několik menších úpravy – pár chybějících přímých z pravého odbočovacího pruhu a prodloužení zbytečně krátkých piktokoridorů. Než se RFD rozhoupalo oslovit DPP, byl projekt uzavřen. Říkám si, zda mám za to chodit lobbovat jménem KCD sám, když mě to zajímá?

Při následném pokusu zjistit, s kým nyní o úpravách projektu jednat, nastala komická situace ukazující, jak složité si to Praha dělá. Signalizace, přechody k posunutým ostrůvkům a vytahování obrub jde na TSK, ale jaký rozsah vodorovného značení bude TSK dělat, není jasné. TSK si naplánovalo souvislou údržbu ve většině ulice, jenže do toho vlezla PVS s tím, že chtějí dělat vodu, ale teď už to nestíhají, tudíž se souvislá údržba z větší části odkládá.

Tomáš Cach pak položil hloupou otázku, kdo tedy zajistí, aby se cyklistická opatření realizovala podle vyjednaného projektu, i když neproběhne souvislá údržba – na což odpověď nezazněla, což asi znamená, že si to má pohlídat sám.

Položil jsem tedy ještě hloupější otázku, co se stane, až Dopravní podnik v mezizastávkovém úseku posune těleso trati o metr do vozovky – to tam pak zůstane o metr užší jízdní pruh?

Na to jsme se dozvěděli, že to snad bude dělat DPP, mají to pojištěné tím, že rekonstrukci trati i souvislou údržbu dělá stejná projekční firma. TSK ale pro jistotu zjistí, kdo koordinuje práce DPP s povrchy.

Na čem se shodli všichni zúčastnění bylo, že jestli to někdo koordinovat nemá, pak je to IPR. Jeho oficiální zástupce ostatně na cyklokomisi dlouhodobě nedochází, což je záležitostí dosti podivnou.

Rašínovo nábřeží – plechařina navždy?

Příprava dopravního značení A2 po Rašínově nábřeží směřuje k zadání řešení s proměnnými (nejspíš sklápěcími) dopravními značkami. Za normálního stavu bude A2 proznačena souběžně vrchem i spodem, za stavu výluky nábřeží bude trasa vyznačena jen vrchem. Na nábřeží samotném bude posíleno dopravní značení tak, aby bylo zřejmé, že se zde cyklisté mohou pohybovat a někteří řidiči na ně nepokřikovali věci jako „Neser se sem, dole máš náplavku,“ což se v současnosti děje.

Na mojí otázku, kdy se začne formulovat zadání stavebního řešení, jsem se dozvěděl, že teď ne, aby to náhodou neohrozilo tu plechařinu. Bylo by to také příliš náročné, příliš koncepční ( = bude se to řešit tři roky na IPRu ) a tudíž příliš dlouhodobé na to, abychom se toho vůbec kdy dožili. Takže s tím pro jistotu ani nezačneme. Cyklokomise tak odložila dlouhodobé řešení problému s nejvytíženější a nejdůležitější cyklistickou trasou ve městě.

Bude na Povltavské nepřímé odbočení a světelný pruh?

U nepřímých odbočení na trase A27 přes ulici Povltavskou (kde TSK vloni propadlo platné stavební povolení) se podařilo zjistit, kde se proces zasekl. Zda se proces povede také resuscitovat, záleží na zdravotním stavu vedoucí investičního odboru p. Cabejškové, která je pokaždé, když se po ní chce nějaké cyklo, dlouhodobě nemocná. Po zprovoznění tunelu Blanka to bude opatření, které aspoň trochu pomůže řešit očekávaný drastický nárůst provozu na Povltavské.

Pokud jde o cyklopruh na Polvtavské, jehož atraktivitu zvýšený provoz nepochybně zhorší, komise přijala nabídku k doplnění čáry světelnými diodami tak, jako je tomu u radotínského přístavu. Koncept na doplnění čáry bumlíky používanými k oddělení tramvajových tratí byl odložen ad acta v interní diskusi argumentem, by pak ty pruhy pro IAD byly „příliš úzké“ — na tu devadesátku, kterou se tam na sedmdesátce jezdí, nepochybně. Naštěstí to tam po zprovoznění Blanky bude jedna velká zácpa, takže byť s větší intenzitou, nebezpečnost by mohla poklesnout…

Kromě tohoto úseku dostali členové KCD za úkol vytipovat lokality, kde by světelné vyznačení cyklopruhů mohlo výrazně přispět k bezpečnosti jízdy na kole. Polvtavská byla už na jednání zmíněna jako kandidát číslo jedna, máte-li nějaké další tipy, klidně je napište do komentáře.

Krejcárek – Balabenka v ohrožení

Krejcarek-Balabenka

Nad akcí Krejcárek – Balabenka se stahují mraky. V trianglu železničních tratí u Balabenky pár metrů od plánované stezky se dostavuje bezpečnostně chráněná drážní budova. V blízkosti takové budovy prý nesmí vést veřejná komunikace. Co kdyby se tam cyklista odpálil, že? Projektantni budou hledat řešení. Potíž je, ze jinudy ta stezka prakticky vést nemůže.

Z toho plyne poučení, že nepostaví-li se něco hned (v tomto případě v roce 2010 v návaznosti na tunel pod Vítkovem), může se stát, že už se to nepostaví nikdy.

Bělehradská, příčné vazby

Bylo ověřeno, že křižovatka Bělehradská – Koubkova nebude v rámci aktuální rekonstrukce doplněna o světelnou signalizaci, což byla poplašná zpráva, kterou jsem na komisi vznesl minule. Stavební příprava na semafory ale vznikne.

Praha 2 nicméně poslala cyklokomisi výsledky studentské soutěže o lávku přes Bělehradskou (z Wenzigovy). Ve spojení s připravovanými signalizacemi na Sokolské a Legerově by mohlo vzniknout úrovňové bezmotorové propojení mezi Karlovem a horními Vinohrady, včetně bypassu té křižovatky s Koubkovou. Připravíme zadávací kartu.

Wenzigova

Otázku řešení cyklistické dopravy v Bělehradské po skončení rekonstrukce si zatím nikdo nedovolil vznést. (ani já)

Kára se tlačí dál, aneb různé lokality

Propojení Lahovické lávky do Komořanské se komplikuje zjištěním, že ve stráni, kterou měla cyklostezka vést, žije pravděpodobně chráněný hmyz. Výstavbě okruhu před pěti lety to, zdá se, nevadilo, pokud se ale přítomnost pískomilných společenstev prokáže při připravovaném průzkumu, bude patrně nutné stezku přetrasovat z komfortní stopy se stoupáním 2-3 % na trhák se stoupáním až 8,5 %.

Komoranska

Posledním úkolem v této skupině byla obnova směrového značení trasy v ul. Žalanského, což bylo předáno TSK.

Sága podnětů od pana Horatiuse pokračuje už na TSK. Podněty byly rozděleny do dvou částí, rychle realizovatelná část je v prováděcím řízení, u ostatních bude řešeno následně a zvlášť. Tak vidíte, dodáte podněty na rychlá řešení a už za rok a půl se možná začínají posouvat k realizaci.

Trochu nesrozumitelné bylo řešení úklidu na trase A1 Trojský most – Holešovické nábřeží. Nebyl jsem si vůbec jistý, o jaké místo se jedná, protože trasa A1 ve jmenovaném úseku nevede (na Holešovickém nábřeží je přístav), a tam, kde od Trojského mostu vede, byla ještě před třemi týdny zneprůjezdněna (měla by se zprůjezdnit 1. 7.). Debata o tom, kdo je správcem oné cesty, má-li čtyři různé vlastníky včetně Povodí a DPP, jsem tak sledoval o dost nechápavěji, než jak by bylo záhodno.

Debata proběhla u záměru Vyšehradské skály, kde jsme se nakonec shodli na rozšířeném zadání zadávací karty tak, aby bylo možné prověřit kromě lávky či náplavky i případný ponton. Vzhledem k tomu, že Vyšehradská skála je nesmírně exponovanou lokalitou, jsme pak usnesením požádali IPR, aby se začal řešením zabývat ze svého titulu.

WTF DPP?

Předseda komise Stanislav Kozubek zaslal Dopravnímu podniku žádost o další rozšíření přepravy jízdních kol ve výtazích metra, zřízení ližin pro kola na klíčových pevných schodištích a na vyznačení míst na peronech, kde je vhodné stavět se s kolem. Důvod pro vyznačení je, že se koly trvale přetěžuje plošina posledního vozu, jednak pro to, že část cyklistů ani neví, že může na poslední plošinu i v ostatních vozech, jednak proto, že se umístění posledních dveří v 1.-4. voze na peróně opravdu špatně odhaduje a tak příliš neláká.

Odpověď DPP byla poetická. Od poslední změny se žádný výtah nezvětšil, aby dosáhl DPP pro přepravu kole požadované délky 2 metry. Kromě toho jsou cyklisté tak drzí, že s koly používají i výtahy, kde to není dovoleno (a ne asi, když se do nich v pohodě vejdou). Pokud jde o požadavek na vyznačení prostoru při příslušných dveří na peroně, je přece jasné, že se kolo přepravuje na poslední plošině každého vagonu, takže to není třeba zvlášť vyznačovat. DPP si asi myslí, že si civilista nepochybně může těch 43 metrů na konec třetího vagonu vždy snadno odkrokovat.

Konečně, rampy na tlačení kol na schodech jsou podle DPP nerealizovatelné, protože to odporuje nějakým normám.

ed_lancaster_kodan_peron_kola
V Praze to nemůže vzniknout, protože [explanation missing].

ed_lancaster_rampa_schody

Tohle na schody? Jste se zbláznili, ne?
Foto 2x Ed Lancaster, ECF.


Vypadá to, že toto téma bude nezbytné řešit po ose Petr Dolínek, což jej nepochybně nepotěší. Radní pro dopravu ale asi bude muset vedení DPP vysvětlit, že takovýmito banalitami by neměl být příště obtěžován.

Euro Velo

RFD se pochlubilo, že má připravenou zadávací kartu na proznačení trasy EuroVelo v úseku Horní Počernice – Vltava.

Příště

Příští jednání cyklokomise bude v úterý 8. 9., v 17 hodin. Mezitím se komise sejde ještě jednou neformálně, v průběhu léta, a to formou výjezdního jednání.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Rostej 29. 6. 2015, 11:27

lol. to je vazne luxusni. co nezabojkotuje jedna banda byrokratu, v tom jim poda ruku druha. kolik bylo po zime slibu, tolik je pred letem vymluv.

az me napada, ze jediny reseni by bylo pristoupit na jejich hru. proste zacit jezdit na kolech normalne v provozu. zdrzovat na krizovatkach, do kopcu a z kopcu, na 70kach .. chcete nas mezi auty? tak dobre...
verim tomu ze kdyby serpentinou z krejcarku na palmovku musely auta kvuli cyklistum jezdit 30, hoodne rychle by se naslo reseni kam cyklisty odklidit ;)

Jenda 29. 6. 2015, 15:46

Dobrá práce. Že na to ještě máte nervy…

> [A2 na Rašínově] kdy se začne formulovat zadání stavebního řešení

Jak by mělo vypadat? Cyklopruh tramvajovým pásem? Odstranění bumlíků aby šlo předjíždět?

> o lávku přes Bělehradskou (z Wenzigovy)

No hlavně doufám že se vyřeší to jednosměrkové peklo, ať se na ty Vinohrady taky dá přes tu lávku dostat.

> WTF DPP?

A co jste čekali? Ještě by lidi zjistili že můžou jezdit na kole a DPP by ubylo klientů.

> proste zacit jezdit na kolech normalne v provozu

No samozřejmě, jak jinak? (hlavně to chce ale někde kde jezdí hodně politiků, ten Krejcárem nevím nevím)

Tomáš 29. 6. 2015, 16:53

Já jsem nějak myslel, že jak je IPR hip a kůl, kolům fandí (minimálně v manuálu na vytváření veřejných prostranství se na ně myslí, ne?).

A Dolínek je kolům mimochodem nakloněn? Pořád nějak nevím, co si zrovna o tomhle politikovi myslet.

Jinak to zní jako dobrý absurdistán.

Jiří Motýl 29. 6. 2015, 21:48

Jenda: po pohledu do nového cyklogenerelu Prahy 2 bych sen o cykloobousměrkách na Vinohradech přestal snít. Více v článku příští týden.

Zacyklení 30. 6. 2015, 10:04

[Povltavská] Je tam padesátka, ne 70, ale to na faktu, že se tam jezdí 90, nic nemění. Prosvícení čáry podél ckp bude fajn, chtělo by to ale stavební řešení oddělení stezky. Zato poměrně absurdní 70 je na 300m úseku Bělohorské, auta si tím nijak moc nepomohou (jo, budou na Vypichu o 6 s rychleji), zato jet tam na kole v silném provozu musí být chuťovka.

[Lišty na schodech] Nejen pro kola, ale i pro tlačení kočárků! Dříve i na výlezech z metra ty betonové kolejnice na schodech byly (pamatuji např. na Chodově při výstupu z vestibulu k bus), ale asi se tedy změnily normy, že už to nejde. Holt lidi přestali koukat pod nohy a asi by se o to přerazili.

[Chráněná zvířata] Stavba Cholupického tunelu taky měla s chráněnými zvířaty potíže, chvíli to stálo kvůli ptactvu - žijí tam břehule. Myslím, že se kvůli nim musely provést nějaké malé úpravy v té stráni či co, ale tunel se postavil.

Honza 30. 6. 2015, 18:31

OT: neví někdo, co se děje v ulici Vltavanů. U golfu v Braníku kousek od mostu inteligence. Mělo tam probíhat kácení do 19. června 2015, ale je tam přehrazená cesta plotem do prý teď (poslední stav nevím, protože jsem momentálně mimo Prahu).
Jezdím tam, když je hezky a cyklostezka rupe ve švech, takže tenhle zábor je hodně nepříjemný.

Jan Fiala (Kalimero) 1. 7. 2015, 20:46

Krejcárek - Balabenka, zabezpečená budova. Stezka by šla z obou stran uzavřít železobetonovou monolitickou bránou s průjezdem šířky 1,5m, aby terorista s autem neprojel. Co uveze cyklista, dá se vyhodit i z okna vlaku nebo dopravit dronem. Ale pokud by chtěl, dostal by se tam terorista nezávisle na cyklostezce terénním vozem. A nebo ještě jednodušeji, pronajme si železniční vagon, naplní ho výbušninou a nechá si ho odvézt po této trati, odpálit to může dálkově, nebo jestli je to labužník, může vagon doprovázet a odpálit ručně.
Takže tahle výmluva na zabití stezky by mohla padnout.

Tomáš 27. 7. 2015, 16:15

Co to reálně znamená: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_praze_vznika_plan_systematicke_podpory.html ?

Vratislav Filler 27. 7. 2015, 18:43

Tomáš: Odpovím v komentáři pod přetištěnou tiskovou zprávou zde: https://mestemnakole.cz/zpravicky/namestek-petr-dolinek-slibuje-duslednejsi-podporu-cyklistiky/ .

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12