Zprávy z listopadové cyklokomise

Publikováno: 19. listopadu. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 19. listopadu. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Jednání cyklokomise dne 3. 11. probíhalo víceméně v duchu pozitivního cynismu. Nebudu informovat o těch nejcyničtějších věcech, ale při čtení si přece jen trochu humoru užijete.

vk_magistrat

Personální posílení

Novými členy komise se stali Jan Zalabák, který bude novou spojkou na Institutu plánování a rozvoje, a Pavlína Pacáková z Rekol, která snad konečně získají od města zaslouženou podporu a impuls k dalšímu rozvoji. I když se „těžký“ bikesharing stále připravuje, vypadá to, že bude silně propojen s Dopravním podnikem, a tudíž by si s Rekoly nemusel moc konkurovat.

TSK informuje

TSK nám konečně dodává slušný přehled stavu jednotlivých rozpracovaných akcí, kterých je asi dvacet. Zdá-li se vám to málo, nemáte ten pocit sami. Seznam alespoň pomáhá zjistit, na čem akce váznou a kde bude potřeba zatlačit jinak.

Tým pro cyklistiku na TSK získal posilu, jeho členem se stane Roman Štěpánek, donedávna náměstek na TSK.

Připravuje se Lihovar, je však otázka, jak projekt nakonec dopadne. Shodli jsme se, že spíše než vymýšlet megalomanská řešení, chce to malou a jednoduchou legalizaci, jinak bychom se legalizace nedočkali ani za deset let.

Akce A41 mezi Kamýkem a Kačerovem byla v tabulce uvedena jako zastavená. Nikdo z přítomných nevěděl proč.

Pro Rašínovo a Masarykovo nábřeží se hledá dopravní režim, který by zajistil alespoň částečné bezpečí ve chvíli, kdy se na náplavce konají rozličné megaakce, kvůli nimž je uzavřena. Nebo se spíš po půl roce povedlo najít způsob, jak to zadat. Moje snaha otevřít téma výhledového řešení, jehož komfort nakonec porazí náplavku, selhala. I přes to, že čím později se začne, tím později se situace vyřeší. Byl jsem odražen tvrzením, že bude snazší tu ulici zklidnit než přestavět. Vzhledem k pražskému přístupu k dopravnímu zklidňování lze tedy odhadnout, že se bezpečné trasy po Rašínově nábřeží nedožije nikdo ze čtenářů tohoto webu.

RFD (magistrát) informuje

Už několik měsíců víme, že už „zítra“ bude člověk na výkupy pozemků pro budování cyklistické infrastruktury, a to na SVM (odboru správy a využití majetku). Tato informace nám byla po měsíci opět potvrzena.

Byli jsme informováni o pozadí připravované preventivní akce Nejezdi jak netopejr. Přístup k věci byl stále velmi milý – neosvětlení jezdci dostávali blikačky zadarmo, což nepovažuji z výchovného hlediska za adekvátní přístup. Příští rok to nejspíš bude s pokutou v ceně těch blikaček… Zprávu o akci najdete zde.

RFD má konečně projektovou dokumentaci téměř ke všem letos schváleným projektům městských částí. To se možná letos i něco postaví :-). Ne, seriózně, stavební práce už byly zahájeny (pokud vím) v Ďáblicích a Uhříněvsi.

U akce Krejcárek – Balabenka se řeší průjezd drážními pozemky, který byl donedávna volný, ale už není: SŽDC zde buduje dispečink a vyjednat ponechání třímetrového koridoru mezi ploty není jen tak. Nyní se licituje o to, aby průjezd aspoň nevedl trasou zcela příšernou. Ve věci jednal i náměstek Petr Dolínek, takže to snad dopadne dobře.

U akce A24 Malešice – Dolní Počernice jsme se dohodli, že prioritní je pozemkově vyřešit úsek Průmyslová (Teplárenská) – Jahodnice, pak bude všechno v ažúru průjezdné, alespoň než spadne most přes trať v Malešicích. RFD dostalo za úkol zažádat u TSK o projekt propojení.

Hybernská

Hybernská se povedla po šesti letech od vypracování projektu. Řešili jsme dílčí nedostatky. Většinou jde o výsledky přístupu, že nejbezpečnější řešení pro jízdu na kole je žádné řešení. Bídné propojení do ulice Na Příkopě z náměstí Republiky se dalo zlepšit prostě vybroušením některých stínů, leč ředitel TSK Ladislav Pivec mínil jinak. Levé odbočení z Hybernské do Havlíčkovy nechtěla PČR proto, že by tudy technicky mohlo projet i auto – a mohlo by to motoristy svádět. Levé odbočení z Opletalovy do Hybernské pak nebylo umožněno proto, že tam auto odbočit nemůže – a motoristé by s cyklistou odbočujícím doleva v křižovatce nepočítali. Cyklisté tam budou odbočovat stejně, i přes zákaz, protože 1) to dává smysl a 2) objíždět místo přes Senovážné náměstí je na starou bačkoru. Takže PČR zajistila „bezpečnost“ cyklistů klasicky tím, že v případě jakékoli nehody v dané oblasti bude vina na jejich straně.

Legální chodníky ve stoupání? Zatím ne…

Jan Zalabák se pokusil rozšířit nástroje, které má IPR při řešení cyklodopravy k dispozici, návrhem na experimentální zřízení chodníku s povolenou jízdou cyklistů ve stoupání v ulici Na Dolinách. Nahrál tak starým cynikům, aby mu vysvětlili, že si to představuje jako Hurvínek válku. Legalizovaný chodník Na Dolinách prosadit nepůjde, protože do ulice vedou vchody. Ze stejných důvodů nepůjde realizovat ani nedělená cyklostezka. Takže jediné možné řešení jsou podélně rozdělené stavební orgie, pokud možno s kilometry hmatného pásu. A i kdyby se v ulici vchody nenacházely, tak policajt stejně štempl nedá. Proč? Protože vám nic zdůvodňovat nemusí.

Dal jsem si aspoň za úkol vytipovat nějakou jinou ulici, kde by to teoreticky mohlo jít. Podmínky jsou: 1) chodník s výrazným stoupáním podél frekventované ulice, 2) minimum vchodů, vjezdů a jiných příčných vazeb (pokud možno nula), 3) bez stavebních úprav (tj. netřeba snižovat obruby), 4) pokud možno cyklisticky důležité, a 5) vyskytuje se v městské části, která aktuálně nevede proti cyklistům tichou válku (v širším centru vylučte MČ P-1, 2, 3, 9). První mě napadly U Rajské Zahrady a Chorvatská, ty ale nesplňují podmínky 3 a 4. Kdybyste tedy měli nějaký tip, pokud možno ne v Úvalech, napište mi ho do komentáře.

Úhoř jménem DPP

Dění kolem zlepšení podmínek pro přepravu kol metrem začíná být stále absurdnější. Asi začneme považovat za dobrý výsledek, že ze trojice záměrů (povolení výtahů v metru; označení míst, kam si máte stoupnout s kolem na perónech; lišty na schodištích), bylo jako pilotní projekt pro lišty na schodištích zvoleno Nádraží Holešovice.

Zahodit řešení mimo páteřní trasy?

Kvůli objemu problémů, které by RFD mělo řešit, se chce při zadávání a zkvalitňování soustředit výhradně na páteřní trasy. Je to pochopitelné, protože kapacita RFD pro cyklo je stále naprosto nepostačující, a dokud funguje model, že si každé cykloopatření musí RFD + KCD na ostatních institucích pracně vybojovávat, lze se soustředit jen na ty nejzásadnější lokality. Otázkou ale zůstává, zda správným způsobem redukce je právě omezení se na páteřní trasy. Stále ještě existuje nějaké „nízko visící ovoce,“ jehož otrhání by přineslo větší progres, i když zrovna neroste na páteřkách… Spíš by to chtělo srovnat jednotlivé úseky celé sítě podle priority bez ohledu na jejich stupeň.

Různé (nejen z Různého)

Rýsuje se národní registr kol. Ministerstvo vnitra si z desítek konkurenčních systémů zvolilo forenzní označování kol a prohlásilo tento systém za národní registr. Už existují granty na to, aby si ho lidi pořizovali a Městská policie ho přijímala.

Debatovalo se osvětlení vybraných tras. Pozitivní návrh byl opět spláchnut cynickým tvrzením, že nemá smysl řešit osvětlení, když jsme nebyli schopni zajistit ani základní rozpočet na projekty. Přitom je snad pochopitelné, že nemáme-li se na cyklostezky na území Prahy dívat jako na nějaké polňačky, ale jako na součást uliční sítě, je osvětlení naprosto nezbytné. No, třeba se osvětlení dostane aspoň do standardu chráněných tras a za 15-20 let se pak podle toho standardu i něco osvětlí.

Úspěch zdržovačů potvrzen

Vedení TSK se povedl husarský kousek: zdržet projektování akcí na rok 2016 do té míry, že se nevyprojektuje skoro nic. Tři miliony na projektování, které v květnu zmizely na oddělení signalizací, byly vráceny poté, co z nich dané oddělení ukouslo více než tři čtvrtiny. Teď ten mrzký zbytek leží u ředitele TSK Pivce na stole a čeká se, kdy bude přidělen. No, třeba se to stihne ještě před koncem fakturací 15.12… I Dolínek to ví, ale Pivec je na TSK zakořeněný tak, že ho odtamtud dostane asi jen kmotřička smrt.

Moje neúspěchy

Osobní vstupy do komise budu tentokrát považovat za neúspěšné. Nakousli jsme aktualizaci cyklogenerelu a jeho rozšíření o nové trasy a případné zařazení systému cykloměstských tras do územního plánu, jak to už pět let marně požaduje platná Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky. Výsledkem je, že toto sousto budeme ještě nějaký čas opatrně ožužlávat. Ostatně platná koncepce je produktem doby svého vzniku před devíti lety a je čím dál patrnější, že si brzy vyžádá větší update. Jestliže totiž před deseti lety bylo nezbytné mít jasně definováno, kde se má nějaké cykloopatření udělat, aby se vůbec umožnilo někde něco dělat, žádoucí výsledný stav je samozřejmě ten, že řešení bezpečná pro jízdu na kole se budou realizovat vždy a všude bez ohledu na generel. V generelu a územním plánu pak bude definována pouze síť chráněných tras vyšší kvality a z územního hlediska významná nezbytná propojení. Zda se ale posuneme tímto směrem, nebo budeme ještě roky používat nástroje vytvořené pro téměř „partyzánskou“ podporu cyklodopravy ještě za Béma, bude asi dost záležet i na nové politické konstelaci.

Na hlavě mám nyní máslo v podobě úkolu aktualizace slavného usnesení 0544/2006 (to, které ukládá městským institucím povinnost řešit kromě autíček či tramvajek také kolečka). To je sice hotové, ale nyní je už třetí měsíc připomínkováno od různých městských institucí, které se mají vyjádřit, zda milostivě dovolí, aby u záměrů v jejich gesci bylo možné zřizovat bezpečná dopravní řešení pro jízdu na kole. Tento proces „aktivního zmrazení“ nejspíš potrvá až do doby, než připravované usnesení nahradí na národní úrovni zaktualizované TP 179.

Za třetí neúspěch považuji, že jsem se nedozvěděl, jakým způsobem jsou začleněna bezpečná řešení pro jízdu na kole do „necyklistických“ akcí TSK. Přestože tento seznam má TSK samotná a od června po nich požaduji, aby u konkrétních akcí prověřili začlenění konkrétních věcí. Existuje aspoň oficiální požadavek RFD. Jak si s tím ale TSK poradí, těžko říct. Asi bude nutné napsat si o informace.

Příště

Příští cyklokomise bude tak trochu vánoční, tak uvidíme, co se probere. A kdo bude tou dobou věcně příslušným radním.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

vlákno 19. 11. 2015, 12:51

A to výběrko na ředitele TSk nebude?
Jinak Hybernská by potřebovala bumlíky před Lidovým domem.

Jenda 19. 11. 2015, 12:56

Netopejři: čtu, že začali řešit i odrazky na pedálech, i když mám světla a odrazky všude okolo. Mám pedály PD-M520 a plastové klece s odrazkami co jsem viděl nějak moc nepasovaly (nebo měly SPD interface, ale pak už by to jaksi nebyly nášlapné pedály :). Nalepil jsem si reflexní samolepky na boty, ale chtělo by to vyřešit nějak líp. Co s tím?

Registr kol: To budou policajti chodit po zastavárnách s příručním termocyklérem a analyzovat DNA samply z laku?

Nábřeží: Tak to hodně štěstí, nějak si nedokážu představit, co s tím, kromě odinstalace těch debilních obrubníků, což určitě neprojde přes lobby DPP.

Adam 19. 11. 2015, 12:58

Jaurisova - jediná rozumná možnost, jak se zespodu dostat do parku Jezerka. Ale není frekventovaná.

Holečkova - pustý chodník vedoucí podél zdi.

Viničná + Apolinářská (bohužel špatná MČ).

Brahma 19. 11. 2015, 13:09

Je to docela chmurné čtení.

Stepan 19. 11. 2015, 16:54

Jenda:
Odrazky oranžové barvy
Těmito odrazkami musí být vybaveny pedály na obou stranách. Tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti. Cyklisté si často neuvědomují to, že právě pohyb pedálů s odrazkami za snížené viditelnosti upozorňuje řidiče na jejich přítomnost na silnici.

Takže pokud jsou reflexní prvky na botách, reflexní pásek na nohách, tak by to mělo být v pohodě.

Viz. http://www.policie.cz/clanek/povinna-vybava-na-kolo.aspx.

Sylvusik 19. 11. 2015, 19:36

to Jenda - Forézní značení kol: viz http://www.mvcr.cz/clanek/oznacovani-jizdnich-kol-pomoci-forenzniho-znaceni-je-dobrou-prevenci-odcizeni.aspx

Jenda 19. 11. 2015, 21:58

Stepan: Já vím, že pro zákon to stačí, ale napoprvé mi to na kulatou botu moc nechytlo, proto jsem to chtěl mít radši na pedálech.

Sylvusik: Já jsem četl, jak se to značí, ale už mi z toho není jasné, co se s tím dělá potom.

sylvusik 19. 11. 2015, 22:56

Jenda: ano, mělo by to být tak jak jsi psal. tzn. policajti budou chodit po zastavárnách se čtečkou, zároveň stejně tak identifikovat nalezená a pohozená kola. Pak také předpokládám, že to usnadní řešení sporů o vlastnictví kola př. když poznáš své ukradené kolo. Tak nějak bych si to představovala :)

Neo Moucha 20. 11. 2015, 10:09

K těm nášlapům - já mám třeba boty (letní i zimní), které mají na sobě svoji vlastní "odrazku". Ale není oranžová :( Ty plasty k nášlapům (mám myslím taky 520) s oranžovou odrazkou mám někde ve skříni a upřímně mne nikdy nenapadlo si je namontovat, protože mám jen jedno kolo a není městského typu. Ale odrazivý pásek na nohu je myslím nejlepší řešení a za pár korun.

Prot 21. 11. 2015, 16:36

Legální chodníky ve stoupání: napadají mě dva, ale oba na Praze 9 a nevím jak je to tam s obrubníky:
- Spojovací od nájezdu ze Sokolovské ke Skloněné ulici - v tuto chvíli jediná možnost, jak se dostat od Balabenky na Krejcárek
- K Žižkovu

Jiří Boháč 21. 11. 2015, 22:24

Prot: tu Spojovací jsem chtěl taky zrovna navrhnout. Ale zrovna na Krejcárek to stejně není žádná výhra - kdo umí jet odpornou (úzkou s velkým provozem) Novovysočanskou, zvládne i tu Spojovací. Pro méně otrlé bych doporučil spíš z křižovatky Sokolovská x Ke Kouli vystoupat parčíkem a skrz zahrádkářskou osadu do ulici Pod Plynojemem: http://mapy.cz/s/mFto

Vratislav Filler 23. 11. 2015, 09:42

Prosím, v debatě o stoupáních vhodných k legalizaci pokračujme pod dnešním článkem. ( https://mestemnakole.cz/2015/11/stoupani-k-legalizaci/ ). Jinak až na tu Spojovací (která mi přijde, že má jen lokální význam) se mi to líbí, a určitě další ještě zpracuju. Kdyžtak jim založte podněty na Cyklisté sobě :-) .

Radek 23. 11. 2015, 21:56

Policie svá záporná stanoviska zdůvodňovat musí, akorát projektanti ten institut nepoužívají, protože jde o konfrontaci.

Vratislav Filler 24. 11. 2015, 20:47

Radek: Rozumím-li tomu správně, tak sektorář PČR se na zdůvodnění zpravidla vykašle, ale projektant nebo úřad se na něj raději neptá, aby si to s policií nerozházel pro příště?

A může si zdůvodnění vyžádat veřejnost?

Radek 24. 11. 2015, 21:56

Písemná negativní stanoviska většinou nejsou vyžadována, tudíž většinou neexistují.

sylvusik 27. 11. 2015, 21:45

Myslím, že kdyby jsi chtěl, tak ti napíše i negativní stanovisko (většinou se uvádí v zápisech z jednání na základě kterých to projektant pak upravuje - pokud je to možné), ale vzhledem k tomu, že obvyklé stanovisko zní "je to nebezpečné" tak nevím k čemu ti bude...

Radek 28. 11. 2015, 00:45

Já osobně bych se nedal odbýt všeobecnými frázemi, ale pokud je to člověk na svém místě, obvykle Ti vysvětlí, se kterou normou navržené řešení není v souladu, a proč s řešením nesouhlasí. Například odstupové vzdálenosti od zaparkovaných vozidel nejsou vymyšleny pro legraci.

Vratislav Filler 28. 11. 2015, 10:21

Vím o legalizaci téměř pustého chodníku (mimo kontakt se zástavbou), na kterém na jisté nejmenované městské části museli na základě požadavku PČR provést sčítání, zda tam náhodou neprojde víc než 50 chodců za hodinu. Za dopoledne jich tam prošlo dvacet, zabilo se na tom několik desítek člověkohodin. A 1) předem to všichni věděli, ža tam těch 50 lidí za hodinu neprojde, samozřejmě, 2) i kdyby jich tam prošlo 100, bylo by to šumák, protože zcyklostezkovaných chodníků s větší pěší frekvencí je v Praze hafo a fungují. Policajt pak dělal obstrukce ještě půl roku tím, že stanovisko nějak nevydával. Možná je to extrém, ale vyjadřuje-li PČR svůj přístup k věci někde tímto způsobem, moc jí nevěřím ani věci, které jsou sice v našich normách zakázané, ale v zahraničí se běžně dělají.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12