Tištěná cyklomapa Prahy 2016

Publikováno: 21. dubna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Publikováno: 21. dubna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021

Jako každý rok, tedy až na drobné výjimky, i letos město vydalo aktualizovanou cyklomapu Prahy. Pokud jste se vypravili na veletrh For Bikes v Letňanech, tak jste si ji od magistrátního stánku již zajisté odnesli. Mapa přináší letos řadu novinek a zlepšení. Celkově se jedná o příjemný posun od obsesivní snahy o zaznamenání veškerých informací, ke snaze, aby mapa byla co nejpoužitelnější. K dokonalosti ale stále pár kroků chybí.

mapa_2016_03a

Letošní vydání cyklomapy je v podstatě balíčkem pěti různých map. Praha je rozdělena do čtyř segmentů a každý má svůj výtisk v měřítku 1:25 000. Pátá mapa je věnována pražskému centru v měřítku 1:10 000. Pro srovnání: loňské vydání obsahovalo jednu mapu zachycující celé město v měřítku 1:35 000, přehled okolí Prahy, plus detail centra v měřítku 1:15 000. Letos tak mapa sází na detail. Na každé mapě stále nalezneme i přehled regionu, tentokrát v podobě kladu listů pěti map.

mapa_2016_06

Doprovodné texty

Díky pěti mapkám se výrazně rozšířil prostor pro doprovodné informace, přestože se na každé pro přehlednost opakují. I tak se toho ale vešlo více. Najdeme tu klasické info o přepravě kol MHD, seznam půjčoven ČD Bike, legendu k různým typům cykloinfrastruktury, i seznam míst zapojených do programu Cyklisté vítáni.

Novinkou je informace o evropské síti cyklotras Eurovelo, včetně malé přehledové mapky Evropy. Velkou novotou je také poměrně lidský text, který informuje o základních tricích potřebných k jízdě ve městě: tedy jak přejíždět koleje, jak zamykat kolo, co dělat při nehodě, apod. Vše doplňuje i propagace portálu Cyklisté sobě a ozřejmení jeho cílů.
Zlidštění vítám, starému klasickému textu o tom, co to je cyklopruh a co stezka pro cyklisty, asi přijdou na chuť jen nadšenci do dopravního značení. Stejně se to v pražské realitě mění co pár metrů a laikovi bude mnohem více k užitku sdělení, jak nespadnout na kolejích a že si má pořídit světlo a zvonek.

mapa_2016_05

V doprovodném textu se schovávají i slova podpory od politiků a lidí zodpovědných za cyklodopravu ve městě. V této sekci naleznete jedinou odlišnost mezi různými mapami: zatímco čtyři mapy jednotlivých segmentů města nabízejí prostor zástupcům městských částí, detailní mapa centra je věnována lidem z magistrátu.

Příjemné zážitky v sedle kola vám tak popřejí lidé z odboru rozvoje a financování dopravy, vítr v zádech popřeje náměstek primátorky Petr Dolínek. Přítomnost konkrétních tváří je vcelku hezkou změnou.
Samozřejmě v magistrátní sekci najdete i tradiční informace o loňských realizacích (moc jich nebylo) a o nadcházející European Cycling Challenge, o které ještě podrobněji napíšeme v dalším článku.

mapa_2016_10

Mapa

Pojďme se ale věnovat samotné mapě. Balíček pěti map přináší nebývalý detail. Velmi vhodný v případech, kdy se člověk potřebuje zorientovat v konkrétní lokalitě.

Na první pohled je také vidět, že se podkladu někdo pečlivěji věnoval. Například bloky domů ustoupily do pozadí a celá mapa je tak o poznání jednodušší, čistší. Zatímco vloni byla mapa k nerozeznání od svého online protějšku, letos je vidět, že podklad někdo pro tisk více upravoval.

mapa_2016_vs_2015

Ústup od trojitých linií je jednoznačným posunem k lepšímu. Viz křižovatka na Prašném mostě.

To samé platí i o značení cyklotras: konečně se upustilo od zbytečných dvojitých a trojitých linií, které akorát u víceproudých ulic vytvářely naprosto zmatečné shluky čar. Nakonec se přišlo na to, že lze trasu značit jen jednou čarou různé barvy dle typu infrastruktury a značení. Přehlednost konečně zvítězila.
Také se upustilo od potřeby vyznačit každý cyklopruh nebo piktokoridor – značí se prostě příjemné a doporučené průjezdy městem. Mapa tak v tomto ohledu konečně připomíná více užitečného pomocníka pro průjezd městem, nikoliv nějaký podivný seznam postavených stezek a namalovaných cyklopruhů. Snaha pochlubit se každým cyklopruhem na ulici tak ustupuje do pozadí, což je doufejme znak postupné normalizace a etablování cyklodopravy.

Mapa zároveň v rozumné míře poskytuje i další užitečné tipy. Jsou tu zaznačeny významné stojany, jednotlivé radnice a parkoviště B+R. Také tu jsou nově zaneseny dálkové cyklotrasy Eurovelo a Greenways. Přímo v mapě naleznete vyznačeny tramvajové výtahy.

Vše ostatní zůstává v podstatě při starém. Jako vloni, i letos jsou v mapě zaneseny neznačené doporučené trasy vybrané z naší online mapy. Netroufám si hodnotit, nakolik jsou optimální, jelikož je to v podstatě kolektivní dílo tohoto webu vypilované léty zkušeností a připomínek. Tyto trasy ať hodnotí jiní.

Připomínky

K mapě mám ale i několik drobných připomínek. Pochválil jsem důraz na detail a zjednodušení podkladu, ne vždy to ale bylo k užitku. Například ulice by mohly být na můj vkus trochu kontrastnější. Chápu snahu o zvýraznění doporučených tras, ale mapa je pro mě trochu nečitelná a třeba za šera již ulice nejdou od podkladu téměř rozeznat.
Jako ještě větší problém vnímám absenci parkových cest. Ne všichni chtějí jet po doporučené trase. Nebo pokud i chtějí, tak stejně potřebují mít pro orientaci povědomí o zbylé síti cest a ulic. Už jen proto, že cíl jejich cesty může ležet někde mimo doporučenou trasu. Petřín, Stromovka, Letná, všechny tyto obří zelené plochy vypadají, jako by tam kromě vyznačených průjezdů žádné další cesty nebyly.

A to může být problém. Ad absurdum to vidíme na v mapě zaznačené cyklotrase Eurovelo 4, kam se vloudil šotek. V reálu ji ještě nemáme proznačenu, ale dle webu Eurovelo.cz má z Klárova nastoupat na Letenskou pláň a po ní vést až do Holešovic. V mapě byla nechtěně naroubována na existující doporučená trasy a to nepřináší dobrý výsledek.
Tedy alespoň v kombinaci s téměř neznatelnými vrstevnicemi, s nevyznačením zbylých parkových cest a s faktem, že by podle mapy mohli chtít jet po dálkové trase i turisté, kteří město téměř neznají. Dle mapy tak při jízdě po trase Eurovelo 4 máte vystoupat Chotkovou z Klárova na Letnou, poté sjet dolů k Čechovu mostu, opět si vystoupat k Letenskému zámečku, a na závěr absolvovat sjezd na nábřeží Kapitána Jaroše. Hezké kondiční cvičení, které nemáte při pohledu do mapy šanci příliš korigovat, protože v ní zbylé (lepší) cesty nevidíte.

mapa_2016_09

Další drobností k zlepšení je trochu neúplná legenda, v mapě jsou vyznačeny pouze celoroční přívozy, což popisek nijak neřeší. Vzhledem k cyklistické sezóně, která kopíruje provoz sezónních přívozů, bych se nebránil zaznačení všech spojení mezi břehy, třeba s nějakou poznámkou k provozní době.

Legenda také nezmiňuje, že jsou v mapě vyznačeny vlakové zastávky pouze na území Prahy. Ano, jedná se o mapu Prahy, ale pokud tedy (třeba kvůli jinému tarifu) nejsou středočeská nádraží vyznačena, tak bych na to uživatele v legendě upozornil.

Ostatně nejedná se jen o nádraží, mapa za okrajem Prahy ztrácí téměř všechny informace, ani názvy nejdůležitějších ulic nejsou vyznačeny. To je škoda. Pokud se již daná oblast tiskne, tak nevidím důvod, proč v ní nezobrazit stejné množství informací jako na zbytku mapy. A pokud není cílem zobrazit Středočeský kraj, tak se všechny výřezy mohly více přiblížit centru města, více se překrývat a trochu tak kompenzovat nevýhody plynoucí z rozdělení do více map.

mapa_2016_07

Za hranicí Prahy mapa ztrácí mnoho informací.

Dovedu si představit, že rozdělení do pěti samostatných map nemusí všem vyhovovat, zvláště pokud se někdo pohybuje na rozmezí mezi listy. Přínosy ale toto negativum z mého pohledu mnohonásobně převyšují.
Jednotlivým výtiskům bych ale vyčetl fotografie na čelní straně. Dost bych ocenil, kdybych již podle fotky mohl vybrat tu správnou mapu. Místo toho jsou na třech mapách fotky z náplavky (centrum – to ještě chápu, jihozápad, severozápad), na mapě jihovýchodu je dítě na tříkolce na Letné! a čest tedy zachraňuje severovýchod, kam se dostal tubus metra na Černém mostě.

mapa_2016_02

Zhodnocení

Nový balíček magistrátních map mi konečně po letech začíná dávat větší smysl. Dovedu si i představit, že se podle nových map dá konečně najít nějaká rozumná trasa, že bych je mohl využívat i jinak, než jen jako podkladovou plochu pro zanášení poznámek při mapovacích výletech za účelem aktualizace naší online mapy. Nicméně prostor pro zlepšení tu stále je. I přes zmiňované nedostatky bych vám ale doporučil sehnat si vlastní paklík. Začíná to být hezky použitelný produkt, zvláště pro ty z vás, kdo stále nemáte své cyklotrasy úplně v malíku.

Kde mapu sehnat?

Mapu si můžete zdarma vyzvednou v informační kanceláři magistrátu na Mariánském náměstí. Nachází se hned vpravo za vstupními dveřmi do Nové radnice. Mapa by měla být dostupná také na podatelně Škodova paláce a v informačním centru Czech Tourism. Bez záruky se s ní můžete potkat na městských částech, dostávají ji ty úřady, které o ni projeví zájem. Rozdávat se také bude na akcích pro veřejnost, kterých se bude účastnit magistrátní promostánek v podobě e-tříkolky.

vk_magistrat

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

NightRider 21. 4. 2016, 19:56

Přidám pár poznámek nezúčastněného pozorovatele, možná by se mohly tvůrcům mapy hodit...

Většinou řeším dvě věci: před cestou plánuji, kudy se dostat ze startu do cíle, a během cesty potom zjišťuji, kam jsem zabloudil a kudy dál. Pro první věc se hodí doporučené trasy a naznačené ulice, zhruba jak to nabízí tahle cyklomapa. Pro tu druhou je ale nezbytná dobře čitelná kompletní uliční síť včetně všech názvů (nejspolehlivější způsob určení polohy je nalezení průsečíku dvou ulic se jmenovkami), což na výše uvedených fotkách nevidím. Takže za mě: jako propagační a osvětový leták hezké, jako prakticky použitelná navigační pomůcka nic moc.

Vratislav Filler 22. 4. 2016, 11:29

Byl jsem v přípravě mapy namočený a jsem si tak vědom řady věcí, se kterými tam nejsem spokojen (většinou tady nezazněly :-) ). Současně ale vím o limitech, které jsme měli. S mapovým podkladem je těžká práce, zkusím pro příští rok tlačit další zlepšení. Také si myslím, že by to chtělo vylepšit klad listů.

Lukáš M 29. 4. 2016, 17:29

Mě tam schází linie u normálních silnic, které mi pomáhají v mapové orientaci. Další má kritika je podle mě ve špatném určení středu kříže, který dělí Prahu. Pro mě je tím středem prostředek Nuselského mostu (tak, aby všechny stanice metra C zůstaly na východních kusech a zůstalo pohromadě sídliště Jihozápadní město). Co je nejlepší je to, že jak jsou na menším papíru, bude práce s nimi pohodlnější a budou se méně trhat.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat