Cyklostezka na Mladoboleslavské z pohledu obyvatele Kbel

Publikováno: 06. června. 2016, 12 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jonáš Holub
Publikováno: 06. června. 2016, 12 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jonáš Holub

Na přelomu dubna a května letošního roku byla realizována výstavba zcela nové, 400 m dlouhé, bezpečné a chráněné cyklostezky na ulici Mladoboleslavská. Tato ulice měří 7 km, začíná kolmo od sjezdů při ulici Kbelská a pokračuje směrem na Mladou Boleslav přes městskou část Kbely až na samý konec Prahy, do Vinoře. Cyklostezka leží na začátku Mladoboleslavské, mezi maltárnou Knauf a ulicí Beladova, která byla vybudována jako příjezdová komunikace k metru Letňany.

P1070011

P1070031

Kbely a dění na severovýchodě

Obec Kbely, vyhlášená nejlepším místem z hlediska kvality bydlení v Praze, jde skutečně příkladem a neustále vzkvétá. Tento rozvoj je viditelný i v cykloinfrastruktuře, která jde ruku v ruce se zakládáním místních lesoparků a kultivací celého prostředí obce. Můžeme jmenovat výstavbu cyklostezky Polaneckého a Toužimská, rekonstrukci chodníku/cyklostezky na Mladoboleslavské podél vojenských kasáren, řadu cest v lesoparcích Letňany a Kbely, či v krásném Centrálním parku. Přidat můžeme i několik případů zobousměrnění ulic pro cyklisty, pěkné cyklotrasy Kbelského okruhu či bezpečné propojení Kbel se sousední Vinoří, které by mělo být zrealizováno spolu s vybudováním tamního rozsáhlého golfového areálu, jehož výstavba již byla zahájena.

Deklaraci vzestupné křivky tohoto blahodárného vývoje v budoucnosti garantuje memorandum o podpoře bezmotorové dopravy, uzavřené mezi městskými částmi severovýchodní periferie Prahy na podzim roku 2015. Výstavbu nové cyklostezky na Mladoboleslavské můžeme vnímat jako vzor budoucích výstupů memoranda.

P1060918

P1070016

Metro Letňany

Abychom mohli pochopit potenciál a atraktivitu nové cyklostezky na Mladoboleslavské, je potřeba pohledu několik let do minulosti. Ve hře je totiž metro Letňany.

Metro Letňany

Tato konečná stanice metra C, byla spolu se stanicemi Střížkov a Prosek uvedena do provozu v květnu 2008. Ostatně recenzemi tamních cykloopatření zahájil svou éru i tento web.

Do té doby obyvatelé Kbel a okolí využívali pro cesty do centra či zpět nejbližší stanice na metru B, tedy Palmovku, Českomoravskou a Vysočanskou. Autobusová spojení městské hromadné dopravy ze Kbel na „béčko“ byla vedena co možná nejkratší a nejefektivnější trasou, s trochou štěstí jste mohli být autobusem na Palmovce za 15 minut.

Bohužel, spolu s otevřením metra Letňany, byly trasy všech autobusových linek ze Kbel přesměrovány právě do Letňan. Toto nové dopravní řešení tedy dnes neumožňuje zvolit autobus přímo k metru B. Když budete chtít ze Kbel, Vinoře či Brandýsa nad Labem cestovat na Prosek, Palmovku nebo do Vysočan a zvolíte jakýkoliv autobus v tomto směru, tak se zbytečné zajížďce přes metro Letňany prostě nevyhnete. Na Palmovku to je nyní autobusem minimálně 25 minut, do centra i přes Letňany srovnatelný čas jako kdysi před stavbou metra.

mapaaa

P1070073

Zpět k cyklostezce

Cyklostezka byla vybudována v délce 400 m mezi ulicí Beladovou, která je příjezdovou komunikací k metru Letňany a maltárnou Knauf. Přesně mezi těmito dvěma místy je na Mladoboleslavské zvýšeno omezení maximální rychlosti na 70 km/h, o to je zde cyklostezka důležitější. Naproti Knaufu je vidět zajímavost ve formě hvězdicového památníku prvního rozhlasového vysílání v ČSR. Dominantní vodárenskou věž od známého architekta Otakara Novotného, která je symbolem Kbel, jistě nepřehlédnete. U Knaufu navazuje na cyklostezku štěrková a hliněná cesta spolu se starým chodníkem, která vede podél plotu továrny až na úroveň ulice Hůlkova. Tato pasáž zůstává prozatím beze změny a její rekonstrukce v asfaltovou cyklostezku ji potká v budoucnu.

P1060990

P1060980

P1060999

Krásná práce!

Ulicí Hůlkovou a následnou děravou cestou kolem plotu u sportovního letiště Letňany vede cyklotrasa A265, která byla využívána dříve a rovněž umožňovala bezmotorové spojení mezi konečnou stanicí metra a městskou částí Kbely. Cesta byla ale daleko více využívána víkendovými sportovními jezdci než městskými cyklisty, protože četnost děr se spoustou kaluží je opravdu vysoká a cesta navíc přichází k areálu konečné stanice Letňany zezadu. Pro vstup do vestibulu je tedy nutné překonat ještě semafor a dalších 300 m, což je z hlediska atraktivity tohoto spojení, minimálně pro pěší, v porovnání s naší novou, přímou a rychlou cyklostezkou, spíše odrazující.

Děravá cesta kolem plotu sportovního letiště

P1070078

Příjezd do Kbel po Mladoboleslavské od ulice Hůlkovy až ke spojnici Polaneckého vede po před 4 lety zrekonstruované, asfaltové cyklostezce podél monumentálních vojenských kasáren a je zážitkem. Mladoboleslavská je jednoznačně velkorysý bulvár!

P1060934

P1060958

P1060986

Potenciál cyklostezky

Po osmi letech od přesměrování všech spojení městské hromadné dopravy na metro Letňany, si samy Kbely tuto újmu nahrazují bezmotorově. Nově vybudovaná cyklostezka propojuje stávající velkorysou cyklostezku podél vojenských kasáren s širokým nadúrovňovým chodníkem v Beladově ulici, který je od vozovky oddělen řadou parkovacích stání.

Ve vozovce Beladovy ulice sice vedou v obou směrech cyklopruhy, ovšem široký a celkem chráněný chodník v poli, který byl dříve slepý a sloužil jen jako přibližovací chodník k zaparkovaným autům, získává s výstavbou cyklostezky nové využití. V návaznosti na cyklostezku se jeho původní funkce mění a chodník začíná být využíván i cyklisty. Jedná se o stezku se zámkovou dlažbou, která je pro jízdu na kole daleko přirozenější než těsná jízda v cyklopruzích vedle zaparkovaných aut. S ohledem k tomuto místu je tedy vhodné jeho zlegalizování pro jízdu na kole. (edit: již bylo zlegalizováno počátkem května).

P1070033

P1070041

P1070046

P1070050

P1070058

P1070061

Ulice Mladoboleslavská se tedy na své první třetině zdokonaluje v plnohodnotnou cyklokomunikaci, která umožňuje v podstatě ze 100 % bezmotorové spojení mezi městskou částí Kbely a konečnou stanicí Letňany. Vzniklé podmínky pro bezmotorový způsob dopravy vypadají natolik lákavě, že otevírají téma konkurence udržitelných způsobů dopravy městské hromadné dopravě. Tomuto tématu se ostatně budeme věnovat v jednom z připravovaných analytických článků. Jinými slovy: cyklostezka na Mladoboleslavské je pro lidi tak přitažlivá, že sami začínají přemýšlet, jestli pojedou do Letňan autobusem či zda by nebylo výhodnější dopravit se na kole.

P1060933

P1060963

P1070013

P1070017

Dalším přínosem tohoto rozšíření cykloinfrastruktury je přiblížení periferní části Prahy k Proseku či ke stanicím metra na lince B, a tedy bezmotorové nahrazení zrušených tras dřívějších autobusových linek. Tato funkce má výstavbou dalších úseků cyklostezek sílit, konkrétně je přislíbeno prodloužení cyklostezky Mladoboleslavská až na Prosek a také opačným směrem, skrz právě rozestavěný golfový areál do Vinoře, která možnost hladkého a rychlého bezmotorového spojení s Prahou zatím nemá.

P1070027

Příklad nejrychlejšího náhradního spojení ze Kbel na linku metra B ukazuje následující mapka. Zhruba první polovina cesty je prostřednictvím bezmotorové cyklokomunikace Mladoboleslavská naprosto bezproblémová. Od ulice Beladovy ovšem není jiná možnost než zařadit se do provozu a překonat rušný přejezd ulice Kbelské.

Dále pokračujete v tom samém směru frekventovanou ulicí Čakovickou, kterou ale kompenzuje mimořádná šířka vozovky. Není tedy problém zvýšit si od automobilů boční rozestup a případně je i kam uhnout. Za půl kilometru přijíždíte na neřízenou křižovatku Čakovické s ulicemi Letňanská a Ke Klíčovu. Křižovatka vypadá složitě, ale odbočení do ulice Ke Klíčovu není tak hrozné. Ke Klíčovu je stará původní ulice, která jako jedna z prvních v této oblasti umožňovala přístup do Prahy. Jízda ní je romantická a korunuje ji fascinující industriální komplex pekáren Odkolek. Dole ve Vysočanech je to k metru už jen kousek.

Lidé neholdující jízdě v provozu mohou alternativně zvolit chodník podél Kbelské a sjezd ulicí Nad Klíčovem. Tím se vyhnete rušné Čakovické a k metru do Vysočan se dostanete také..

MAPAMAPA

Časová náročnost této trasy na kole je v porovnání s prostředky městské hromadné dopravy a zajížďkou do Letňan bezkonkurenční. Roli samozřejmě hraje také rozdíl výškových metrů. Horskými serpentinami ulice Ke Klíčovu klesnete na necelých 2 kilometrech o téměř 80 metrů. Tato trasa je tedy pro většinu lidí z hlediska městského dopravování se na kole výhodná jen směrem do centra a pro cesty zpět zřejmě upřednostní trasu jinou.

Tmavě červená - Kbely Bílá - Vinoř Oranžová - Letňany Žlutá - Mladoboleslavská Světle modrá - před 4 mi lety zrekonstruovaný asfaltový úsek Růžová - pasáž, která zůstává prozatím bezezměny Tmavě modrá - chodník Beladova Tmavě zelená - nová cyklostezka Mladoboleslavská Světle zelená - Hůlkova a následná děravá cesta kolem plotu letiště (A265) Šedivá - Kbelská

Stojany u metra v Letňanech

Výhodou konečné stanice metra Letňany je možnost poměrně bezpečného parkování kola. Slouží k tomu zastřešený cyklostojan (Bike and Ride) na oploceném záchytném parkovišti P+R. Konstrukce cyklostojanu sice nevyhovuje potřebám stability a snadného uzamčení zaparkovaného kola, přesto z něj mám daleko bezpečnější pocit než z absolutně nechráněného veřejného cyklostojanu přímo na autobusovém nástupišti.

Cyklostojan je na parkovišti nainstalován v dohledné vzdálenosti od pracovní kukaně dispečerů parkoviště, což doufejme snižuje pravděpodobnost případného pokusu o odcizení bicyklu. S aktuálním nástupem cyklistické sezony plánuje parkoviště rozšířit kapacitu cyklo parkovacích stání přidáním dalšího cyklostojanu (doufejme, že to bude nějaký lepší typ) a rovněž je v plánu i zavedení služby vypůjčení zámku na kolo. Denní parkování je pro kola zdarma, zpoplatněno je pouze parkování kola přes noc, t.j. mezi první a čtvrtou hodinou ranní. O tomto záměru musíte při příjezdu na parkoviště informovat dispečera, který Vám dá vyplnit příslušnou parkovací kartu a vybere od Vás poplatek 100 Kč.

Parkoviště P+R

chráněný cyklostojan (bike and ride)

Chtělo by to stojan umožňující opření a uzamknutí rámu. Třeba klasické městské podkovy. To by dále zatraktivnilo dojížďku k metru.

Závěr

Cyklostezku zatraktivňuje také absolutně rovinatý terén zdejší náhorní plošiny, který byl na přelomu 19. a 20. století hlavním důvodem pro výstavbu prvního civilního letiště Prahy právě ve Kbelích. Kvůli dlouhým intervalům autobusových linek zejména o víkendech a večerních či nočních hodinách, funguje cyklostezka také jako obyčejný chodník a doplněk k omezenému autobusovému spojení.

Potřeba přímého a rychlého chodníku ze Kbel do Letňan byla u místních obyvatel evidentně silná, protože cyklostezku začali masivně využívat již v průběhu její samotné výstavby, když byla ještě staveništěm. Zájem o bezmotorový pohyb je ukryt i ve významu jejich shodných reakcí: „Cyklostezku měli vybudovat již dříve – spolu se stavbou konečné stanice Letňany“. Cyklostezka tedy přímo vysvobozuje místní obyvatele ze závislosti na městské hromadné dopravě, potažmo ze závislosti na metru Letňany a na lince metra C.

  Vydání článku podpořilo Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”

Komentáře k článku×

Václav Řehák 06. 06. 2016, 13:06

Nová cyklostezka je hezká, i když plné využití čeká na dokončení asfaltu kolem betonárky. Pro mě, jako člověka který tudy spěchá přes Prosek dále do práce ale moc použitelná není, kvůli zakončení na přechodu pro chodce u Beladovy. Zkusil jsem to jednou a zařadit se mezi jedoucí auta je nepříjemné, takže bych při každém průjezdu musel čekat na červenou a pak se přesunul do vozovky - nějaký sjezd do řadícího pruhu před křižovatkou by se hodil.

Ze stejného důvodu křižovatku s Polaneckou (dc) projíždím s auty a teprve u kasáren se napojuju na cyklostezku. Cyklopřejezd přes Polaneckou je sice luxusní, ale zelená tam je poloviční dobu než v souběžném směru na Mladoboleslavké pro auta.

Radek 06. 06. 2016, 19:57

Cyklostezka na chodníku k metru byla vyznačená už začátkem května. Další cyklostezky do Vysočan, Hloubětína, Proseka a Letňan připravuje TSK k označení.

Jiří Motýl 07. 06. 2016, 01:45

Radek: děkuji za informaci, do článku jsem doplnil patřičnou poznámku.

Jan Solver 07. 06. 2016, 18:10

Mám to na trase a je to dobré, když míříte na Letňany, pokud jedete rovně, tak nic moc. Samozřejmě je tam dost času vychytat ten semafor a jet tzv. na zelenou, ale pořád je to přechod pro chodce, není tam přejezd.

A když už si Václav stěžuje na tu dobu semaforu ve Kbelích, naprosto potvrzuji. Přejezd má stejný interval jako chodci - děsivě krátkou zelenou, auta ji mají ještě dobře 20 sekund, stojím na něm 4 jízdy z 5. A jako bonus na něj není z dálky vidět, kvůli billboardu - směr z centra. Asi to nelze technicky řešit, ale daleko lepší je, když je signalizace vypnutá, jako to o prázdninách většinou bývá :-)

Jan 08. 06. 2016, 01:17

K dokonalosti nového úseku chybí jen vysazení aleje (např. Platany, které jsou již vysazené v Beladově ul.), která by částečně opticky izolovala cyklostezku od rušné silnice.

Jakub Kara 08. 06. 2016, 14:25

Cyklostezka je pěkná a potřebná. Bohužel musím říct, že tenhle úsek se sedmdesátkou s hladkým asfaltem, bez obrubníků a s krajnicí nepovažuji za nejhorší. Podle mě je problematičtější křížení s Kbelskou, zejména by to chtělo nějakou rozumnou možnost dostat se ze Kbel na chodník podél Kbelské směrem do Vysočan. Sada přechodů s extrémně vysokými obrubníky tomu moc nenahrává. Problematický je i stav Čakovické směrem do centra. Vozovka je sice široká, ale v pravé části, kterou auta běžně nepoužívají, jsou hrboly místy odhaduji 10 cm vysoké, podélné i nepravidelné.
Nájezd do vozovky Mladoboleslavské před křižovatkou s Beladovou chybí. Dokonce tam v jednuchvíli v závěru stavby byl z nějakého recyklátu nebo štěrkodrtě, ale druhý nebo třetí den si to stavba zase rozmyslela. Hádám, že je o to někdo požádal a v zápětí to někdo vyšší zase zamáznul. Ono se to tam tak vyjezdí, ale bude tam bahno. Předpokládám, že to pak naše MČ tiše něčím vysype.
Jezdím denně ze Kbel do Kobylis, stezku zatím nepoužívám, v cestě v prodloužení Polaneckého jsou sice díry, ale jinak je to tam tudy na Prosek zatím pořád lepší a narozdíl od autora článku mi připadá, že je tam nerekreační provoz pořád dost významný. Zatím má tedy cyklostezka význam opravdu hlavně jen k metru, což není zas tak moc. Význam dostane, pokud se podaří překonat uhlopříčně křižovatku s Kbelskou. Pak není problém dojet do Vysočan na A26 a dál do centra. Problém vidím v tom, že tahle křižovatka už není ve Kbelích.

Tomáš Jirásek 08. 06. 2016, 23:14

Zcela souhlasím s komentářem Jakuba Kary, jako klíčové pro další použití vidím uhlopříčné cyklo"komfortní" překonání mimoúrovňové křižovatky s Kbelskou. Zajímavá je i možnost využití opuštěného "chodníku" za svodidly směrem dále dolů podél Kbelské k vozovně Hloubětín a dále na cyklostezku podél Rokytky. Tento "chodník" je oproti minulosti doplněn o několik velmi povedených "guerrilových" prvků, které významně usnadní sjezd i výjezd. Nevyřešená "opatření" na mimoúrovňové křižovatce s Kbelskou jsou asi nejslabší článek v jinak povedených úpravách.

Václav Řehák 08. 06. 2016, 23:45

Ona celá ta křižovatka s Kbelskou je nechutná i pro auta. Levé odbočení při cestě od D8 na Mladoboleslavskou si koleduje o kolizi s autem také doleva obočujícím od Hloubětína na Prosek. Chtělo by to celé překopat, ideálně asi změnit na 2 projené kruháče, čímž by se to vyřešilo i pro cyklo.

Jan 09. 06. 2016, 11:42

Mimochodem největší přínos nového úseku je při cestě do centra, kdy za přemostěním přes Kbelskou, odbočím vlevo směrem do Kbelské a následně po chodníku se dá takto dostat do uzavřené silnice Nad Klíčovem a takto až dolů do Vysočan. Je to rychlé a příjemné spojení. V opačném směru to už tak příjemné není. Viz. mapa: https://mapy.cz/s/KVkT

Jan Fiala (Kalimero) 09. 06. 2016, 11:58

Pro pokračování na Prosek z křižovatky Kbelská x Mladoboleslavská je sice možné jet po Čakovické, ale dá se jet po asfaltové stezce podél jižní strany Kbelské, kolem čerpací stanice a Lidlu přímo na Proseckou.
https://mapy.cz/s/KVI1

Václav Řehák 10. 06. 2016, 10:37

Kalimero: Pro určitou část Proseka je to fajn. Ale třeba pro mě je zajímavý spíš tenhle směr: http://mapa.prahounakole.cz/#hledani@trasa=52920228@plan=balanced

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat