Zázrak na Barrandově

Publikováno: 16. února. 2017, 11 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 16. února. 2017, 11 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

O zcyklobousměrnění podstatné části Barrandovské jsme již informovali krátkou zprávou na podzim. Jedná se ale na pražské poměry o tak přelomovou cykloobousměrku, že si zaslouží detailnější komentář.

Nová cykloobousměrka na Barrandově. (foto: čtenář PNK)

Co se na Barrandově událo tak výjimečného? Pokud byste do Prahy přijeli řekněme třeba z Francie, tak by vás nic zase tolik nepřekvapilo: byla umožněna obousměrná jízda jízdních kol Barrandovskou ulicí mezi ulicemi Filmařská a K Barrandovu. Nově se tak obyvatelé vilové čtvrti pod filmovými ateliéry dostanou na kole do centra, aniž by museli zdlouhavě stoupat objízdnou trasou přes sídliště Barrandov. Pro obyvatele sídliště se pak jedná o další variantu, kudy do centra jet.

Barrandovská klesá od filmových ateliérů do ulice K Barrandovu.

Výjimečné na této cykloobousměrce není ale ani tak to, že byla zřízena, spíše je obdivuhodné, jak bylo zobousměrnění provedeno. Povedlo se totiž maximálně ušetřit na barvě na silnici i na dopravních značkách.

Jak to bývá obvykle

Abychom pochopili, co se na Barrandově stalo tak výjimečného, musíme se podívat, jak to bývá v Praze na jiných místech.

Většinou je v Praze cykloobousměrka zřizována formou protisměrného cyklopruhu. Výjimky sice existují, ale díky současným TP179 (technické podmínky navrhování komunikací pro cyklisty), se jedná skutečně spíše o výjimky (např. Dušní a Bílkova). TP179 sice v klidných ulicích připouští možnost nevyznačit protisměrný cyklopruh, zároveň ale dodávají, že se tak činí jen ve výjimečných situacích.

Dělostřelecká: ještě klidnější než Barrandovská, tady to ale bez cyklopruhu nevyšlo.

V praxi to vede k tomu, že je protisměrný cyklopruh pro zřízení cykloobousměrky často nekompromisně vyžadován. Velmi ale záleží na lokálním personálním obsazení toho kterého odboru dopravy, případně na dopravním policistovi, který má danou oblast na starost. Jsou městské části, kde se bez místa pro protisměrný cyklopruh v legalizaci nepohnete, jsou oblasti, kde se to zvládne v klidných ulicích i bez něj.

Nekompromisní požadování cyklopruhu má zdánlivě své logické opodstatnění. Cykloobousměrky jsou stále v Praze a v Česku vcelku novinkou a je tak logické, že se prosadila snaha je značit pokud možno viditelně, aby vše bylo co nejvíce jasné a prostor, práva i povinnosti byly téměř nezpochybnitelné. Zkrátka aby protisměrná přítomnost cyklistů byla zřejmá i těm, kteří nestudují každou novelu zákona a malou dodatkovou tabulku spíše přehlédnou. Navíc všeobecné diskuze o bezpečnosti cykloobousměrek se stále občas vynořují, i když příklady ze zahraničí i zkušenosti z Prahy ukazují, že se jedná o bezpečné opatření.

7.2.2 Vedení v protisměru jednosměrné komunikace

Na jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd v obou směrech. Takové uspořádání je možné použít jen na komunikacích funkčních skupin C nebo D1, a to jen v přehledných úsecích.

Provoz cyklistů ve shodném směru s jednosměrnou komunikací je obvykle veden společně s motorovou dopravou.

Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace se umisťuje po levé straně jízdního
pruhu.

Je-li v protisměru jednosměrné komunikace veden jízdní pruh pro cyklisty, platí stejné šířkové uspořádání jako ve standardních případech a dále platí tyto podmínky:

  • mezi jízdní pruh a protisměrný jízdní pruh pro cyklisty se vkládá bezpečnostní odstup 0,50 m;
  • vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky < 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás);
  • v odůvodněných případech, při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na cca 4,00 m. V tom případě se šířka bezpečnostního odstupu mezi jízdním pruhem pro motorovou dopravu a protisměrným pruhem pro cyklisty snižuje na 0,25 m a bezpečnostní odstup u obruby se ruší.

Celá úprava včetně přilehlých křižovatek musí být zřetelně označena svislým i vodorovným dopravním značením (viz kapitola 12). Doporučuje se i barevné odlišení povrchu jízdního pruhu pro cyklisty (cihlová červeň) nebo využití schválených dopravních zařízení (tvarovky apod.). Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace je možné pro zvýšení bezpečnosti na začátku a na konci fyzicky oddělit (např. ostrůvkem nebo jiným dopravním zařízením) od jízdního pruhu. Na komunikacích s dovolenou rychlostí < 30 km/h a se šířkou mezi obrubami cca 4,00 m se ve výjimečných případech nemusí jízdní pruh pro cyklisty v protisměru vyznačovat vodorovným značením.

zdroj: platné TP179

Samozřejmě jsou místa, kde je protisměrný cyklopruh nezbytný a užitečný, trvání na něm vždy a všude je ale extrém, který se snad povedlo překonat již i v aktuálním návrhu OOP v Karlíně. Tam to ještě v létě také vypadalo, že bez cyklopruhu cykloobousměrku realizovat nepůjde. Nyní to ale již vypadá nadějně.

V Karlíně to snad také půjde bez cyklopruhů umístěných nebezpečně blízko parkování.

Podmínka zřízení cyklopruhu i v těch nejklidnějších ulicích často znamená stopku cykloobousměrce jako takové kvůli nedostatečné šířce ulice pro zřízení cyklopruhu. A když už se zřídí, tak znamená spoustu červené barvy, která se třeba mohla využít jinde. A ne pouze jednorázově, ten cyklopruh se musí udržovat a obnovovat. Protisměrný cyklopruh také zbytečně mění lokální status quo v oblasti parkování, obzvlášť třeba ve vilových čtvrtích, kde není takový přetlak. Auta se kvůli cyklopruhu vyparkují jen na jednu stranu ulice v místech, kde se parkovalo volně po obou stranách a místa na míjení stejně byl dostatek. Pro dostupnost parkování to sice nic neznamená, ale přesto to zcela zbytečně zasahuje do zvyků místních obyvatel.

V podobných ulicích kvůli malé šířce vozovky nelze protisměrný cyklopruh zřizovat a vzhledem k minimálnímu provozu by to ani nemělo smysl. (Google StreetView)

Barrandovská

Na Barrandově to ale šlo jinak. Cykloobousměrka byla zřízena pouhým přidáním dodatkových tabulek pod značky na začátku a konci a rozšířením úseku s maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Bezpečné míjení aut a protijedoucích cyklistů bylo zajištěno pravidelnými výhybnými místy realizovanými krátkými zákazy zastavení (a to pouze vodorovným značení – žlutá nepřerušovaná čára podél obrubníku).

Výhýbné místo formou zákazu zastavení. Hezký minimalismus.

S vyhýbáním zde ani před tím nebyl teoreticky žádný problém, až tolik aut zde neparkuje, výhybná místa tak jen vše oficiálně zabezpečila. Pocitově se mi zdá, že jsou výhybná místa realizována až zbytečně často, nedaleko od sebe. Ničemu to ale pravděpodobně nevadí a zvyšuje to bezpečnost tohoto na Prahu velmi inovativního a přínosného řešení.

Před zřízením cykloobousměrky. S parkováním tu nebýval problém.

Zobousměrněný úsek je vcelku přehledný, až na jednu zatáčku se jedná o rovnou ulici s dobrou viditelností. Výhybná místa jsou rozmístěna velmi často a rychlost je zde omezena na 30 km/h, řešení se tak zdá být dostatečně bezpečné. Pokud bychom chtěli být skutečně velmi opatrní, pak by snad šlo navíc zvážit umístění několika protisměrných piktokoridorů na začátku a konci cykloobousměrky, ale přijde mi, že i bez nich je řešení zcela dostačující a vyhovující.

Celá cykloobousměrka se povedla realizovat na Prahu v nebývale minimalistické podobě, cyklistům ulehčila jízdu do centra a zároveň neznamená žádné výrazné přeparkovávání pro místní, žádné lány červené barvy a cyklopruhů v celé délce ulice, ani lesy značek se zákazem zastavení.

V podstatě se při realizaci této cykloobousměrky povedlo omezit několik jevů, které na Prahounakole.cz dlouhodobě kritizujeme. Vzniklé cyklistické opatření je subtilní a nenarušuje ráz ulice, nedoprovází ho žádné zbytečné houfy značek a pokynů, celkově je velmi hezky přizpůsobeno tamním intenzitám cyklodopravy a tamnímu prostředí. Takto by měly kvalitní procyklistické realizace v podobných místech vypadat: téměř je neuvidíte a přesto tudy půjde legálně projet.

Další vývoj a návaznosti

Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá, ale snad se cykloobousměrky začínají prosazovat jako normální řešení a tlaky na jejich bezpodmínečnou realizaci formou cyklopruhů vždy a všude postupně vyšumí. To snad potvrdí i právě připravovaná aktualizace TP179, která by snad měla spatřit světlo světa na jaře. Barrandovská je skutečně pěkným řešením, které se povedlo.

I takto může ve světě vypadat cykloobousměrka. Toulouse, Francie (foto: Jenda Šebek)

Klagenfurt, Rakousko

Na samotném Barrandově ale cykloobousměrka pro napojení Barrandovské na centrum nestačí. Ulice K Barrandovu je rušná a sjízdná snad jen pro ty neotrlejší. Sjezd podél tramvajové trati je pravděpodobně nelegalizovatelný, nicméně téměř nepoužívaný chodník podél ulice K Barrandovu končící přímo u cyklotrasy A111 by legalizovatelný být mohl. Jeho legalizací by mohlo být napojení Barrandovské na centrum završeno. S výhledem na budoucí doplnění cyklopřejezdů v křižovatce s ulicí K Barrandovu.

Ještě legalizovat chodník podél ulice K Barrandovu pro ty, kteří si netroufnou do „dálničního“ provozu.

Stezkou vlevo opatrně sjedete k cyklotrase A111, potažmo na páteřní A1 podél Vltavy.

Při rekonstrukci křižovatky ještě někdy doplnit cyklopřejezdy a Barrandovská bude mít skutečně krásné spojení směrem do centra.

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku×

Lei 22. 02. 2017, 13:58

Paráda. Konečně něco pozitivního :o)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Otevřený dopis: apel na 1,5 metru
Blogy,

Otevřený dopis: apel na 1,5 metru10

12. dubna. 2021, 6min. čtení