Kde se budou v roce 2018 stavět cyklostezky?

Publikováno: 19. března. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 19. března. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Rada hlavního města Prahy schválila 13. března navýšení investičního rozpočtu na cyklistickou infrastrukturu z 50 na 99 milionů Kč, tedy téměř na dvojnásobek. Jedná se o nejvyšší rozpočtované investiční prostředky v historii budování pražské cykloinfrastruktury po čtyřech „hladových“ letech 2011-14. K následnému pomalému rozjezdu výstavby přispěl nejprve nedostatek projektů a následně transformace TSK na akciovou společnost v roce 2017. Na bezmála stomilionový rozpočet pro cyklisitckou dopravu se tak můžeme dívat i jako na snahu alespoň trochu dohnat hlemýždí tempo realizace celoměstského systému cyklotras z minulých let. Má-li se ale celoměstský systém cyklotras dokončit v nějaké racionální době, je tato roční částka stále ještě malá a bylo by vhodné uvažovat o jejím znásobení minimálně dvěma.

Součástí usnesení byla tabulka akcí k realizaci v letošním roce. Podívejme se na ně podrobněji. Současně se omlouváme za pondělní předčasné vydání nedokončeného článku.

Běchovice – Horní Počernice

Stezka má vydané stavební povolení a její výstavba začala už vloni. Jedná se o cca kilometr nové stezky podél rušné ulice Mladých Běchovic od konce chodníku po mostek přes Xaverovský potok. Na severu stezka zatím navazuje na návaznou neproznačenou, ale použitelnou cestní síť, připravují se však návazné další etapy podél ulice Ve Žlíbku, které postupně dovolí bezpečnou jízdu na kole mimo koridor rušné silnice až do počernických ulic.

Příprava akce se vzhledem k náročné inženýrské i majetkoprávní přípravě vlekla přes 10 let a minulý rok se jí TSK konečně podařilo dotáhnout do realizace. Stezka na vlastním tělese podél silnice bude stát celkem cca 25 mil. Kč, uvolněných vesměs z letošních prostředků. Jedná se o akci finančně dost náročnou – kdyby se tak rozpočet na cyklo nenavyšoval, nepostavilo by se letos kromě této stezky skoro nic jiného.

Košíkovský potok, 1. a 3. etapa

Rozestavěné první etapě se věnoval nedávný článek. Klidný objezd sídliště s přístupem k bazénu by měl být dokončen v květnu. Obě akce jsou dohromady dlouhé cca 800 metrů a vyžadují investici cca 15 mil. Kč. Iniciátorem akce byla městská část Praha 11, která dodala TSK dokumentaci dovedenou do úrovně platného stavebního povolení.

Radotín-Šárovo kolo

Třetí z akcí zahájených už v loňském roce je rozšíření cyklostezky A1 v Radotíně zhruba od lávky přes Berounku po ulici Šárovo kolo. Stavební akce už je téměř hotová, bude dokončena hned, jak to počasí dovolí. Z letošního rozpočtu se do dokončení akce investuje jeden milion Kč při celkových nákladech cca 4 mil. Kč.

Terasy Hilton

Oprava havarijního stavu vykonzolované cesty pod terasami hotelu Hilton probíhala už od loňského jara, vyžádala si objížďku po Rohanském nábřeží a již je dokončena. Ještě není zkolaudováno a proto je na místě stále ještě zákaz, který společně s probíhající rekonstrukcí Negrelliho viaduktu vytváří pro cyklisty poněkud kafkovskou situaci – na místě je naprosto nepřehledná směs značení. Z letošního rozpočtu šlo do rekonstrukce 760 tisíc Kč při celkových nákladech cca 4 mil. Kč.

Uzavírka s objížďkou od západu. (Foto VR)

Vodní prostup Rokytka

Zkrácení nepříjemného podjezdu trasy A26 pod Čuprovou ulicí s využitím mostu přes Rokytku chtěl magistrát realizovat už před pěknou řadou let, ale až letos se stavební povolení díky urychlení přípravy konečně přiblížilo natolik, že bylo možné přidělit prostředky na realizaci. Dojde tedy ke zkrácení trasy A26 o zhruba dvě stě metrů a odstranění nepříjemného závleku, který nemálo cyklistů řešilo vynášením schodiště nebo jízdou ulicí Na Žertvách. Stavba odvede většinu cyklistické frekvence ze stávajícího podchodu, v němž je několik nepřehledných rohů. Celkové náklady na inženýrsky náročnou akci jsou více než 25 mil. Kč a letošních rozpočtovaných 6,5 mil. Kč je tak určeno pouze na zahájení realizace akce k dokončení v roce 2019.

Schéma vedení vodního prostupu Rokytka.

Vestec-Kunratice

Půl kilometru prašné cesty od zahrádkové kolonie jižně od Kunratic k hranici Prahy brání v pohodlném příjezdu na území Prahy od Vestce, Jesenice a přilehlých obcí. Vznikne tak i za mokra použitelná alternativa věčně ucpané Vídeňské. Akce má platné stavební povolení a soutěží se zhotovitel stavby. Na straně Středočeského kraje čekaly již hotové cyklostezky na toto propojení několik dlouhých let. Náklady na její realizaci budou cca 3 mil. Kč.

Klánovice-Koloděje (Blatovská alej)

Cyklostezka vznikne na místě stávající nezpevněné cesty mezi ulicemi K Blatovu v Kolodějích a Oplanská v Újezdu nad lesy. Vznikne tak alternativa nechvalně proslulé „cyklostezce“ vedené po panelovém chodníčku hlavní ulice V Lipách, na který se cyklisté musí nahánět zákazem jízdy ve vozovce, jak je příšerný. Cyklostezka má požádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení a pro její realizaci se letos počítá celkem s více, než 13 mil. Kč. Do koridoru připravované stezky byla už v předstihu vyznačena okružní městská cyklotrasa A50.

Nesmyslný zákaz vjezdu na ulici V lipách bude obejit novou cyklostezkou. (Foto Marek Bělor)

Modřany-Zbraslav-rozšíření

600 metrů jen dva metry širokého úseku povltavské cyklostezky A2 mezi v Modřanech mezi ulicemi U Kina a U Soutoku je dlouhodobě úzkým místem, kde šířka provizorně postavené stezky naprosto nevyhovovala silnému rekreačnímu provozu cyklistů, chodců a bruslařů. Pěšky se často chodilo po pěšince podél stezky. Stezka tu bude rozšířena na přijatelnou šířku. Akce má požádáno o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, na realizaci je v tomto roce vyčleněno 10,9 mil. Kč při celkových nákladech cca 17 mil. Kč.

Tomuto úzkému chodníčku bude letos konec. (Foto Václav Kříž)

Cholupice-Dolní Břežany

Jedná se o cyklostezku na připravované trase A204, kde se dnes hojně jezdí po pěšině v poli. Akce má požádáno o stavební povolení. Prostřední úsek na ekoduktu není součástí projektu, jednání o jeho použití zatím probíhají. Celkové náklady akce jsou cca 11,0 mil. Kč.

Projektuje se

Na další akce nebyly zatím vyhrazeny investiční prostředky, probíhá ale jejich projektová příprava, která by u většiny z nich měla při hladkém průběhu přípravy vést ke stavebnímu povolení v příštím roce. Na výrobu a instalaci cyklostojanů jde letos celkem 3,7 mil. Kč.

Závěrem

Přehlednou mapu se všemi akcemi TSK ze schváleného usnesení získáte po rozkliknutí. Nejedná se o všechny úpravy, které cyklistické dopravě prospějí. Komunikace použitelné pro jízdu na kole vznikaji i z jiných rozpočtových kapitol, některé městské části také projektují vlastní akce cyklo v naději, že dobrá připravenost jim zajistí realizaci akce z městského rozpočtu, jako tomu bylo v nedávných letech.

Je zřejmé, že rozvoj cyklistické infrastruktury má po sedmi hubených letech konečně zase trochu našlápnuto. Roztlačit tuhle káru trvalo pod cyklodopravě nakloněným radním pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD) skoro tři roky. Jak rychle se ji povede tlačit dál, bude značně záviset na tom, kdo bude na pozici radního pro dopravu sedět po podzimních volbách.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

kmt 19. 3. 2018, 10:18

Bylo by možné získat více informací k vedení trasy cyklostezky Na Prostřední cestě? Díky.

Vratislav Filler 19. 3. 2018, 10:51

Kmt: Pokud vím, tak východní část (Koloděje - stávající trasa A440 povede v koridoru bývalé cesty, která je ve vlastnictví města. Následující trasování do Dubče je komplikovanější, musí se sejít dolů k rybníkům a obejít je po hrázi (určitě ne zadem). Proběhla tam ze strany TSK nějaká jednání o nejvhodnější trase.

Jiří Motýl 20. 3. 2018, 20:36

Omlouvám se za potíže s dočasným stažením článku.

Článek měl projít před vydáním ověřením uváděných informací, ale tato editace se neuložila, což jsme bohužel zjistili až po jeho zveřejnění a museli ji provést znovu. Z tohoto důvodu jsme článek dočasně z webu stáhli.

Ještě jednou se omlouvám za způsobené obtíže a přeji příjemné čtení.

Mus 20. 3. 2018, 22:12

Co se má dít v úseku Moulíkova-Kořenského?
Podjezd mostu Legií a obousměrná cyklostezka po celé vyznačené délce? Ne?

David 20. 3. 2018, 22:26

kmt:
Přibližně takto:
https://mapy.cz/s/2tXAZ

Problém tam je u Lítožnických rybníků. Odbor ochrany prostředí MHMP je spojuje do jednoho a proto nelze se stezkou projít po současné dělící hrázi mezi nimi, která dokonce měla pro komunikaci dostatečnou šířku. Severní dva jsou již spojeny a jižní se k nim připojí, jakmile bude ukončen záchranný archeologický výzkum. Jižně od nich je podmáčený terén bez možnosti stavby komunikace. Takže se volilo mezi variantou obejít rybníky po rovině ze severu, nebo stoupat do kopce a znova klesat dolů na jihu. Relativně velké výškové rozdíly, nenormové sklony v kombinaci s vlastnictvím pozemků nakonec rozhodly pro první variantu. Té pomohl i fakt, že v rámci vytvoření nového "Litožnického superrybníku" budou obnoveny cesty v jeho okolí, na které lze navázat.

Vzhledem ke značnému prodloužení trasy to není optimum, ale je nutné to brát jako maximum možného.

David 20. 3. 2018, 22:37

Ještě dva postřehy:

Škoda, že se stále vleče projekce podjezdu pod Mánesovým mostem (bude dokončeno snad 2019, pokud spolupráce TSK a MČ P1 "padne na úrodnou půdu", ani žádné jiné větší akce v centru s výjimkou Rokytky. Od předčasně odpískaného pokusu o ochranné cyklopruhy na Patočkově v podstatě nevznikla v centru ani žádná významnější souvislá integrační opatření s výjimkou Veletržní, které však její cyklopruhy již déšť a vítr smyl...

A tiše doufám, že když se kolem zákazu vjezdu do ul. V Lipách postaví normová stezka pro chodce a cyklisty, tak nejmenovaný kpt. PČR neprosadí zákazy vjezdu cyklistů kolem všech silnic v okolí, kde je potřeba postavit nový chodník s konstatováním, že je konečně možné dostat ty nebezpečné pumpičkáře z hlavního dopravního prostoru :) Už proto, že vždy argumentoval nechutí tahat tady mrtvoly cyklistů z příkopu, když v evidenci nehod zde žádná nehoda cyklisty evidována není a dle dostupných dat zde cyklisté většinově jezdí po silnici - a ne po chodníku...

kmt 21. 3. 2018, 08:45

David: díky za podrobnější informace

Jan Herda 31. 3. 2018, 16:02

Ta stezka Klánovice - Koloděje je teď celkem žádoucí neb po uzávěře Újezd-Běchovice mnoho řidičů volí variantu Koloděje - Dubeč - Šterboholy místo dálnice D11.
Nicméně stezka má smysl hlavně pokud je opravdu celistvá, takové to sjeď vlevo na stezku a pak dej přednost koloně aut co jedou po silnici a zapoj se zpět je teda občas minimálně o nervy :-(

Zbyněk 10. 4. 2018, 20:03

tečkovaná Klukovice - Jinočany > co si pod tím mám představit?

David 10. 4. 2018, 21:28

Na první pohled to přibližně (ne přesně) odpovídá A12. Viz Geoportál - Mapa on-line - generel cyklistických tras...

Osamělý Vlk 29. 4. 2018, 09:42

Holt je před volbami, tak se musí ukázat, že se něco dělá. :-( Jako na severu se taky staví prodloužení stezky podél Žernosecké od Burešovy někam ke smyčce, byť si nejsem jist, zda až tam. Na jednu stranu, je úžasné, že se zdejší jízda po chodníku de facto zlegalizuje. Na stranu druhou ovšem radnice Prahy 8 aktivně blokuje řešení pro jih sídliště, kdy by měly vznikat bus+cyklopruhy, kdy by došlo jednak ke zrychlení autobusů v ranních hodinách, kdy zbytečná auta tuto oblast zamořují, ale také by výrazně zpříjemnilo jízdu po Střelničné. (Ne každý zná jak se dostat k Okrouhlíku a taky ne vždy je výhodné použít tuto cestu.)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy
Praha,

Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy

15. června. 2024, 2min. čtení4