Revoluční: skandál Prahy 1 a IPRu

Publikováno: 25. června. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 28. května. 2022
Publikováno: 25. června. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 28. května. 2022

Staroměstský okruh, nebo také Pražské hradební korzo. Věnec ulic kolem Starého Města, s ohledem na nerealizovatelný průjezd přes Smetanovo nábřeží jediný koridor, kde lze výhledově uvažovat o cyklistické infrastruktuře mimo tramvajové koleje. Významný veřejný prostor.

Institut plánování a rozvoje hl. m . Prahy (IPR) proto pro ulici Revoluční připravuje koncepční studii, jejímž cílem je oživení prostoru a lepší seskládání všech druhů dopravy.

Současný stav

V současnosti vypadá průjezd po Revoluční z centra asi takto:

 1. Z náměstí Republiky je nutné vyjet po velmi nepříjemných kostkách přes tramvajové koleje za rampu Palladia, chrlící z podzemí denně na tisícovku aut.
 2. Má-li člověk štěstí, nejsou před křížením s Dlouhou auta. Vede tudy podél zastávky pruh široký cca 3 metry, tedy bez šance na předjetí vozidel.
 3. Před Klimentskou je dost místa, aby zde parkovala auta a jezdilo se po kolejích.
 4. Před velkou signalizací s Lannovou jsou ale všichni opět posláni do jednoho pruhu širokého zhruba tři metry. Někteří cyklisté jedoucí doprava nepovoleně uhýbají protisměrnou Klimentskou, ti jedoucí rovně opět často nepovoleně předjíždí po travmajovém pásu.

Revoluční z centra, pohled od Dlouhé třídy. Foto Jiří Motýl.

Není se čemu divit, že existují cyklisté, kteří raději volí ty nejtlustší MTB gumy a celou ulici nejraději objíždí kočičími hlavami dlážděnou Truhlářskou.

A do centra se jezdí takto:

 1. Vše začíná závodem s auty, aby se cyklista dostal k zastávce dřív, než ho řidiči předjedou v takovém množství, že už se nevejde do křižovatky s Dlouhou.
 2. Za křižovatkou následuje jízda v úzkém pruhu, kde to může – ale nemusí – odsýpat, stačí aby se zasekl průjezd Králodvorskou.

Revoluční ulice směrem do centra, před křižovatkou s Dlouhou. Foto Václav Kříž.

Celkově projede Revoluční mezi náměstím Republiky a Dlouhou za den 5500 aut. Převážně kvůli garážím pod Palladiem. (Proč musí mít obchodní centrum v centru města u stanice metra a tramvají tak objemné garáže?) Zbytek je tranzit prosakující zcela zbytečně pod Prašnou bránou do Hybernské.

Vhodné řešení

Základním řešením pro ulici s podobnou frekvencí a dopravní skladbou by byly nejvhodnější vyvýšené kodaňské cyklopásy. V pražských podmínkách je nicméně přijatelný kompromis – jako nutné minimum zajišťující minimální oddělení proudů automobilové dopravy a cyklistů jsou potřeba souvislé ochranné cyklopruhy. Řada členů cyklokomise (poradní orgán Rady hl. m. Prahy, pozn. red.) je přesvědčena, že takové řešení je možné, možná s výjimkou průjezdů kolem tramvajových zastávek. Samozřejmě je třeba trochu pracovat s polohou tramvajových kolejí.

A navíc se dá spekulovat: kdyby zde bylo aut výrazně méně, tak

 1. Auta mohou jet v kolejích, a hned máme dalších 6 metrů na širší chodník a případné cyklopruhy.
 2. V případě o hodně slabšího provozu ani nejsou ochranné cyklopruhy potřeba, možná mimo řazení před signalizacemi.

Nejapnost oblíbeného tvrzení radnice Prahy 1, že se cyklisté do ulic města nevejdou, se zde odhaluje v plné nahotě: Cyklisté se do Revoluční nevejdou jen proto, že Praha 1 chce mít mezi Dlouhou a Králodvorskou přizpůsoben uliční profil na 6000 aut za den.

Studie od IPRu

Na červnové cyklokomisi jsme byli seznámeni s koncepční studií Revoluční. Koncepční studie mají sloužit k tomu, aby se navrhla rekonstrukce ulice v celé šířce, vědělo se, kam hnout s tramvajovými kolejemi, jak se dají rozšířit chodníky. A když se všechno ostatní vyřeší, tak se také na IPRu podívají, zda někde nezbylo místo na pár metrů cyklopruhu. Koncepční studie jsou více než potřebné, všichni si pamatujeme výsledky, kdy rekonstrukce nikdo nekoordinoval a v ulicích tak rostly dvoje řady sloupů (jedny na lampy, druhé na troleje). Dnes jsou ale současně koncepční studie zbytečně podrobné a závazné, což vede k tomu, že v dalších stupních dokumentace řešení nelze posunout dále k lepšímu výsledku. A ve fázi studie si zároveň IPR nikoho k tělu moc nepustí, viz předchozí zoufalé realizace –  Bělehradská nebo Křesomyslova.

Studii nám IPR nedal. Naštěstí existuje čerstvé usnesení Rady MČ Praha 1, ve které se na současný stav projektu můžeme (byť v dost bídném rozlišení) podívat.

Usnesení Rady s konceptem studie ke stažení zde.

Situace – jih. Prakticky zachování současného stavu, jen pár parkovacích míst se schová mezi stromořadí.

Situace – sever

Řez A: Profil v jižní části mezi výjezdem z garáží Palladia a Dlouhou.

Řez B: Profil severně za křižovatkou s Dlouhou.

Řez C: Profil v protilehlých zastávkách Dlouhá třída.

Řez D: Profil v řazení před Štefánikovým mostem.

Co je tedy možné ze studie vyčíst? Nejprve pozitiva:

 • Chodníky se výrazně rozšiřují, zejména v severní části.
 • Zastávka Dlouhá třída z.c. se přesouvá do protilehlé polohy k zastávce do centra, aby oživila přilehlou část ulice.

Věci sporné:

 • Zástupce IPR cyklokomisi vysvětlil, že intenzita automobilového provozu je tak vysoká, ze jej nelze sdílet s čímkoliv jiným. Jak se ukázalo o pár minut později, tak až na cyklisty.
 • Místo původně zamýšlených vídeňských zastávek budou 2 metry široké ostrůvky (šířka naprosto nedostačující). Vozovka podél nich bude zvýšena na úroveň chodníku, auta tak budou moct podél zastávky projíždět i ve chvíli, kdy je ve stanici tramvaj či autobus a chrlí cestující ven. Předpokládá se, že chodci budou přecházet v celé délce ostrůvku, mimo přechody ovšem nelegálně, měli by si tedy dávat pozor. A pokud ne, bude zavinění nehody na chodci. Nejedná se o chybu, ale o vlastnost celého řešení, protože jinak se tam nevejde (Prahou 1) požadovaný počet aut.
 • Nepředpokládá se totiž žádné snížení intenzity automobilové dopravy ve vnitřním městě. Zjevně ani po dokončení Městského okruhu, kdy se zde má zavést mýto a intenzita v centru má poklesnout o třetinu. Tudíž nelze vést IAD v kolejích.
 • Tudíž se fixuje řešení vjezdu na náměstí Republiky, kde je potřeba extra pruh pro auta na průtah do Králodvorské.
 • Na výjezdu na předpolí Štefánikova mostu přibude nový jízdní pruh, který snad malinko usnadní vyklízení kolony. A nebo sem přitáhne další auta, třeba ty, co nyní opouštějí okolí Haštala ulicemi Hradební a Klášterskou.
 • Vozovka bude mít v řazení před mostem 4,6 metrů s vizí, že se tam budou řadit dvě auta vedle sebe. Takže auto stojící v koloně pohodlně nepředjedete. Vzor „Štefánikův most“ prodloužen dále na jih.
 • Ochranné cyklopruhy jsou jen tam, kam se vešly, a budou sloužit víceméně k tomu, aby cyklisty mohla předjet auta, která jim před následující signalizací ucpou řadící pruhy, takže je zpátky cyklisté už komfortně nepředjedou.
 • Tramvajové pásy budou v kostkách, po kterých se téměř nedá jezdit. Kolony před signalizacemi tedy cyklisté nepředjedou jinak než po chodníku, na který budou mít navíc přes zastávky velmi pohodlný nájezd.
 • Ironicky: IPR v daném místě očekává zvýšení intenzity cyklistické dopravy vlivem zvýšení celkové atraktivity místa.

Projekt v Revoluční fixuje stejné podmínky pro cyklisty, jaké si užívají na nedalekém Štefánikově mostě. Foto Václav Kříž.

Dám-li si dvě a dvě dohromady, vyjde mi z toho, že tam po chodníku začne po rekonstrukci jezdit téměř každý.  K další přípravě jsme se dozvěděli následující:

 • IPR by to velice rád udělal jinak, ale cyklokomise je slabý hráč. Jsou tu silnější hráči, například nejmenovaný DOSS (Dotčený orgán státní správy) a jeho požadavek na zachování (či spíše zvýšení) kapacity pro IAD.
 • Bude-li v projektu předpokládáno snížení intenzity automobilové dopravy, nebude projekt tímto DOSS projednatelný.

Samozřejmě, že mnoho členů cyklokomise vyjádřilo se stávající podobou projektu a následným projednáváním značnou nespokojenost, a to někdy i dost silnými slovy. IPR to nicméně pojal jako tzv. „informační schůzku.“ Což znamenalo, že IPR informuje, cyklokomise naslouchá, a cokoliv kdokoliv z komise řekl, není pro IPR naprosto jakkoliv směrodatné. IPRu stačí starší vyjádření RFD (magistrátní odbor rozvoje a financování dopravy), který záměr v této podobě bohužel akceptoval.

Ústupky jen někde

Osobně jsem se zeptal, kdo jmenovitě tedy bude zodpovědný za to, že projekt donutí cyklisty jezdit po chodníku. Bude to projektant? Odbor dopravy městské části? Odpovědi jsem se nedočkal, samozřejmě. Za skutečnost, že něco dopadne tak špatně, jsou vždycky zodpovědní všichni a nikdo.  Ostatně, nemáme si stěžovat. Všichni prý museli ustoupit ze svých požadavků, které stávající uliční profil nepojme.

Když se ale člověk podívá, kdo kde ustoupil, je to poněkud nevyrovnané. Veřejná doprava ústupky dělat nemusí, to je správně. Chodci sice dostali širší chodníky, ale zastávky Dlouhá třída budou řešeny velmi nepříjemně. Za ústupek pro auta by se dalo považovat snížení průjezdní kapacity, to se ale v žádném případě nekoná, spíše naopak.  Jistě, ubírá se několik parkovacích stání – co to ale znamená v situaci, kdy garáže Palladia hlásí denně stovky volných míst? Takže ano, v tomto pojetí ústupků „všichni“ znamená „ti, kdo se po městě pohybují bezmotorově.“

Praha 1 je v klidu

Několik lidí v cyklokomisi opakovalo návrh, aby dopravní projektant nakreslil verzi s ochrannými cyklopruhy všude mimo zastávky, aby bylo co porovnávat. Návrh ale nebyl akceptován. A důvodová zpráva k usnesení MČ Prahy 1 potvrzuje zbabělý postoj IPRu:

„Variantní řešení navrhující rozsáhlejší cykloopatření se ukázala jako nerealizovatelná z důvodu potřebného odebrání řadicích pruhů v křižovatkách, což by způsobilo v konečném důsledku horší provozní situaci v celém zbytku ulice (délky vzdutí) a tedy sekundárně větší problém i dopravě cyklistické.“
(zdroj: Důvodová zpráva pro MČ Praha 1)

V překladu: Alternativy si nedokážeme představit, proto se je nepokusíme prověřit. A jestli nás k tomu někdo donutí, namalujeme je tak, abychom prokázali, že to nejde. Jenže variantní řešení nikdy nikdo pořádně nenakreslil, takže celé toto souvětí zavání na sto honů.

Praze 1 takové provedení samozřejmě vyhovuje, koncept studie byl schválen.

Připravte se na nejhorší

Závěr je tedy jasný. IPR se bojí Prahy 1. Důsledek? V Revoluční budou vyhnáni na chodník i mnozí cyklisté, kteří doposud jezdí ve vozovce. Městská část je pak bude trestat za to, že jim nedokázala zajistit kvalitní řešení. Tak vypadá kriminalizace chování cyklistů v praxi, tak vypadá přístup Prahy 1 k udržitelné mobilitě. IPR v této kauze plní roli užitečného idiota, který se přidá vždy na stranu silnějšího. Nejsmutnější na tom je, že bez IPRu by šla Revoluční nejspíš vyjednat podstatně lépe. Velmi podobné výsledky můžeme navíc očekávat od dalších podobných studií na Praze 1.

Nejvíce se v této kauze bojím toho, že tento naprosto zoufalý projekt bude prezentován jako nutný kompromis, jehož cílem bylo podmínky pro jízdu na kole zlepšit. Důvodová zpráva k usnesení Prahy 1 naznačuje, že se taková bezostyšná fabulace blíží.

Je proto třeba si neustále opakovat: nefunkční řešení není kompromisem, nýbrž naprostým fiaskem a selháním.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

vlákno 25. 6. 2018, 16:25

Celkově projede Revoluční mezi náměstím Republiky a Dlouhou za den 5500 aut. Převážně kvůli garážím pod Palladiem.
Ze zkušenosti bych si dovolil trvdit, že výrazná většina jede do Králodvorské. Pokud by se zamezilo průjezdu Prašnou bránou, tak tam IAD výrazně poklesne, teď to funguje jako zkratka směrem k Bulharu, objíždí se ucpané nábřeží a magistrála skrz centrum.

vlákno 25. 6. 2018, 16:26

Celkově projede Revoluční mezi náměstím Republiky a Dlouhou za den 5500 aut. Převážně kvůli garážím pod Palladiem.
Ze zkušenosti bych si dovolil trvdit, že výrazná většina jede do Králodvorské. Pokud by se zamezilo průjezdu Prašnou bránou, tak tam IAD výrazně poklesne, teď to funguje jako zkratka směrem k Bulharu, objíždí se ucpané nábřeží a magistrála skrz centrum.

Jakub 25. 6. 2018, 17:31

Palladium neni jenom obchodak, jsou tam i kancly a hodne firem z okoli si tam pronajima parkovaci mista.

Jan Kratil 25. 6. 2018, 18:07

To je ale snůška polopravd a naivity. Bravo!

Vratislav Filler 25. 6. 2018, 18:40

Jan Kratil: A jaká je tedy pravda? Že Praha 1 a IPR dělají vše pro to, aby se podmínky pro jízdu na kole na Revoluční zlepšily? Prahou 1 schválený koncept studie nelze zpochybnit. Myslite snad, že si to někdo vymyslel jen proto, aby mohl očerňovat IPR a Prahu 1, kteří to přitom s cyklodopravou myslí nejlépe, jak jen mohou?

Pražský cyklista 25. 6. 2018, 23:22

Jan Kratil: to máte pravdu, celá koncepční studie je snůška polopravd a naivity a propagandy proti bezmotorové dopravě,

Tomáš 26. 6. 2018, 00:29

A tedy koncepce je a bude závazná? Nebo se teprve tvoří atohle je nějaká rozpracovaná verze? Kdy by se teoreticky mělo kopnout do země?

David 26. 6. 2018, 00:31

Jan Kratil: Ano, pravda je taková, že kdyby nebylo protilehlé postavení zastávek, vejdou se tam všichni. Chodci, cyklisté, motoristé (a samozřejmě i MHD a stromy). Kdyby nebyly stromy a kiosky na chodnících, bylo by to integrovatelné alespoň jednosměrně. A kdyby ...

Ale vždyť je to vlastně jedno. Bezmotorová doprava? Na co?!

Tomáš 26. 6. 2018, 00:31

A mimochodem, to je podle té koncepce pražskýc hpovrchů, že na tramvaje mají být kostky? Proč, proboha :-(?

Vratislav Filler 26. 6. 2018, 07:02

David: Přesně. Zkoušel jsem to malovat a když by byly zastávky v každém směru hned za křižovatkou, tak je to víceméně v pohodě - a dokonce mohou být při troše snahy i širší ostrůvky než ty příšerné 2 metry.

Sch 26. 6. 2018, 07:36

Hlavně tam ale patří zastávky vídeňského typu. Klasické úzké ostrůvky se kvůli vysokému provozu IAD podle mě již přežili. Podívejte se na ten masakr co probíhá na zastávce směr Náměstí Republiky. já vím, že je tam zvýšená vozovka, ale to nezbrání tomu masakru při stanicování tramvaje. A z tou vídeňskou zastávkou by se vešli jistě lépe i cyklo. Tady by si myslím cyklo mělo najít spojence v MHD, resp. chodcích a společně vytvořit silný tlak. Chodec resp. cestující v MHD je myslím v Praze silný hráč, určitě silnější než cyklo.

MM 26. 6. 2018, 11:54

Já myslím, že pokud je postoj P1 takové zlo, tak by neměl být problém o tom informovat širokou veřejnost. A na podzim jsou volby, kde se to bezpochyby projeví.

No jo ... ale co když ne?

Tomáš 26. 6. 2018, 12:04

MM: No jaksi trochu přeceňuje úroveň veřejné debaty u nás, že. Nicméně pevně doufám, že zrovna na Praze 1 se katastrofální úroveň tamního vedení obecně projeví.

Franta 26. 6. 2018, 16:10

MM: Ale volby vyberou v Praze cca 70 lidí, kteří budou v zastupitelstvu a z nichž ještě polovina bude chodit normálně do práce. A těchto cca 35 lidí má vědět o tom, jestli je chodník před domem Revoluční 26 široký 2,75 metru nebo jinak a jestli to je správně? To je nesmysl.
Volby mají rozhodovat o směřování Prahy. Jestli má doprava v Praze vypadat jako v Curychu nebo jako v Bejrútu.
Když se podívám, jak vypadá frekventovaná křižovatka v Lucernu (kopcovatý podobně jako Praha): https://www.google.com/maps/search/lucern/@47.0511604,8.309011,61m/data=!3m1!1e3 , tak vidím, že tam místo pro cyklopruhy je i skrz křižovatky a pod.
A nezbývá než tlačit na úředníky, TSK, IPR atd. aby to tak skutečně bylo.
Pokud teda politici chtějí, aby to tady bylo jako ve Švýcarsku nebo ne...

David 26. 6. 2018, 23:15

Sch: Vídeň je bohužel neprůchodná pro DP Praha. Zde jsou totiž zastávky pro 2 soupravy. Vídeň je pro DPP zkousnutelná jen pro jednu soupravu. Důvodů je povícero.

Prakticky věrně to zde kopíruje stav u Národního divadla. Až na to, že vozovka je zvýšen a chodníky široké - ne jako u ND. Takže vlastně fakt hrůza a děs, protože u ND všichni jezdí buď po kolejích, nebo po chodníku - a to tam chodníky nejsou rozhodně tak široké jako na Revoluční - a rozhodně jsou frekventovanější...

vlákno 27. 6. 2018, 07:55

Tramvajové pásy budou v kostkách, po kterých se téměř nedá jezdit.
V té důvodové zprávě se píše, že tramvajový pás bude tvořen tryskanou žulovou dlažbou kladenou do asfaltu, to by snad mohlo být sjízdné dobře.

MM 27. 6. 2018, 10:21

"A nezbývá než tlačit na úředníky, TSK, IPR atd. aby to tak skutečně bylo. Pokud teda politici chtějí, aby to tady bylo jako ve Švýcarsku nebo ne…" ... nechápu, proč by v systému zastupitelské demokracie měl občan tlačit na úředníky ve věcech, jež se týkají veřejného, nikoli jeho osobního, zájmu. Od toho jsou snad ti politici, které občané volí, a na ty je potřeba tlačit.

Pokud podobné věci občany opravdu trápí, projeví se to při volbách. Pokud se to při těch volbách neprojeví, je to holt známka toho, že příslušný problém/y drtivou většinu voličů zrovna netrápí, resp. že podle nich o žádný problém nejde.

Tomáš 27. 6. 2018, 10:37

To je naprostý nesmysl. Jako občan můžu mít tolik různých preferencí, a přitom volby jsou jednou za 4 roky a mám na výběr tak deset stran. Stranu, která chce vše, co chci já, pravděpodobně nenajdu. Tak to mám pak mít smůlu? Takhle prostě demokracie nefunguje, tak si to možná maluje Orbán a spol., ale nevím, proč bychom to tak měli chtít tady.

Vratislav Filler 27. 6. 2018, 10:40

vlákno: Na tu tryskanou dlažbu jsem zvědavý.

Mám k dispozici neoficiální vyjádření od ROPIDu, kde se odůvodňuje, proč jsou zastávky tak, jak jsou, nemožností zřídit je v každém směru za signalizacemi a pak udělat uprostřed normované přechody. Troufám si ale zpochybnit, že to skutečně nějak udělat nejde.

David 27. 6. 2018, 10:51

VF: Ty zastávky jsou tak napsány/umístěny účelově. Zaměř se na následující:

Protože jsou (ve stávajícím vstřícném umístění) úzké ostrůvky o šíři 2,0 m, je nutné zvýšení vozovky do úrovně chodníku, aby se cestující vč. handicapovaných nemuseli pohybovat podélně, což je při tak malé šířce nekomfortní. Aby mohli přecházet libovolně (byť nelegálně) kdekoliv, je zvýšena vozovka. Proto je to bez zvýšení vozovky neprojednatelné přes bezbari a pěší. Paradoxní je, že všichni jsou ochotni tolerovat nezákonné jednání chodců - ale to je jen na okraj.

Zvýšená vozovka však vadí signalizátorům, protože nájezdový klín zpomaluje vyklízení křižovatky a proto je přesunutí navržených zastávek se zvýšenou vozovkou blíže ke křižovatce to neprůchozí. Jenže když není vstřícná pozice zastávek, můžeš ostrůvky rozšířit (máš o 2 m z odsunutého ostrůvku "navíc", které můžeš použít pro cyklopruh, rozšíření ostrůvku nebo rozšíření chodníku) a pak nemusíš zvyšovat vozovku. To sice bylo zmíněno, ale účelově pominuto.

Proč? Protože pak by nebylo zcela naplněno usnesení Rady, která v zadání chtěla (pokud to bude možné) umístit obě zastávky co nejblíže k mostu, aby se zde oživil parter ulice...

Takže řešení pro všechny přijatelné (čili kompromis) je skutečně zastávky rozhodit. A nic (kromě přání jisté radní) tomu v reálu nebrání...

Zuzka 27. 6. 2018, 11:09

Zadna zvlastni zmena. U Klimentsky bude prechod, takze tam na druhou stranu hned za zuzenym prostorem.

MM 27. 6. 2018, 11:50

Tomáš ... tak je to holt o preferencích. Spoustu věcí, dokonce bych řekl drtivou většinu, si člověk vybírá taky podle nich.

Nicméně váš nástin nějakého jiného schůdného řešení si rád přečtu. Jak Lomeckého s Burešem obrátíte na víru pravou:-).

A ať se vám to líbí nebo ne, bez nich ... nebo těch, co by tam případně byli místo nich ... to nepůjde.

Nebo by se mohlo zkusit to řešení po vzoru zmíněného Švajcu ... obecní referendum. Ale že bych si na cyklonadšení obyvatel "jedničky" vsadil ....

Tomáš 27. 6. 2018, 15:08

MM: Nutnost obrátit na svou stranu politky nezpochybňuji. Ale Lomeckého s Burešem je třeba vyměnit, ty prostě nemají rádi, když někdo jezdí na kole.

josuk 27. 6. 2018, 15:38

myslím, že 90% občanům se sice líbí procházet na místech bez aut (pražský hrad, pěší zóny, náplavky..) ale současně titíž lidé mají bližší košili než kabát a projíždět a parkovat autem prostě chtějí. Politici to z průzkumů vědí a podle toho se chovají. Je to sice krátkozraké, neudržitelné, ale zatím je to tak..
Prostě Praha má sice víc aut na hlavu než Londýn, ovšem omezování automobilismu v Praze prohrává volby.

Tomáš 27. 6. 2018, 15:50

Josuk: Podle průzkumů chce polovina občanů více podporovat mhd a pěší dopravu (čtvrtina jsou autíčkáři a čtvrtina chce podporovat vše). Takže podpora pro útlum tu je. Jen ti autíčkáři dost hlasitě řvou a hlavně politiic se disproporčně rekrutujou z autíčkářů, páč to jsou disproporčně bohatí lidi.

Ostatně, v průzkumech lidi chtějí více mhd, více cyklostezek, více chodníků i více tunelů pro auta, prostě lepší dopravu pro vše. Záleží, jak se zeptáš a jsou schopní chtít i naprosto protichůdné věci. Dobře to bylo vidět v té analýze k plánu mobility, co byla teď na výstavě v IPRu.

pekas 27. 6. 2018, 15:54

Pokud jde o rozšíření chodníků, tak dává smysl jen ten východní. Západní chodník je mezi Dlouhou a mostem už dnes široký tak, že na něm ilegálně parkují auta. To tedy mimo křižovatky dává rezervu větší než 2,5 m. Ta by se dala využít částečně právě na rozšíření východního chodníku a zbytek na každé straně na rozšíření pruhu pro auta tak, aby se do něj vešel aspoň pikťák. Holt by se muselo hnout s (poměrně čerstvě rekonstruovanou) TT.

Vratislav Filler 27. 6. 2018, 21:32

pekas: Se změnou polohy TT se počítá, ona právě zase tak čerstvá není, možná se dělaly jen menší opravy, ale právě díky tomu se dá hrábnout do profilu jako celku.

Rozkreslil jsem si několik způsobů, jak to tam nejspíš v pohodě udělat, ale není to prověřené do takového detailu, aby kdybych to vytáhl, někdo neřekl "to nejde, protože XYZ."

Václav Římal 28. 6. 2018, 11:06

Proč by nemohly být zastávky Dlouhá třída ponechány každá ve svém směru před křižovatkou? Vzhledem k signalizaci je to vhodnější, preference může detekovat tramvaj při příjezdu do zastávky a má tak během stanicování čas nastavit tramvaji volno. Pominu-li ten požadavek na přesun co nejblíže mostu, je zřejmé, že vstřícné umístění zužuje profil.

Nedal by se ten problém s nástupním ostrůvkem vyřešit namalováním vodorovného značení zastávky tramvaje na přilehlé zvýšené vozovce, čímž by se z toho stala taková malá vídeň, ale s možností cestujících čekat na ostrůvku? Nebo aspoň legalizovat přecházení v celé délce tím, že se přechod nevyznačí? Co třeba jen místo pro přecházení?

Vratislav Filler 28. 6. 2018, 11:38

Václav Římal: Umístění zastávek před SSZ znamená hodně velké kličkování s kolejemi (před křižovatkou je potřeba mít od tramvaje ostrůvek a 1-2 pruhy jednou západně a jednou východně). Ten požadavek na přesun zastávek blíž k mostu je smysluplný.

"Vídeň s ostrůvkem" / bez přechodů / s místy pro přecházení prověřím dotazem.

Václav Římal 28. 6. 2018, 12:19

VF: Příliš úzký ostrůvek se u Pražské tržnice řeší extra signalizací, která při stanicování tramvaje hází autům červenou. Tam to funguje, do Revoluční bych to ale necpal, nicméně by se mohl regulovat průjezd křižovatkou od jihu podle toho, zda je tam tramvaj v zastávce.

pekas 28. 6. 2018, 12:40

Regulace je podle mne obtížná. Provoz je takový, že ráno stojí souvislá kolona směrem od mostu ke Kotvě (která pokračuje za SSZ na most a na nábřeží). Přes den se to překlopí a odpoledne stojí auta souvisle opačným směrem (včetně navazující Dlouhé a Soukenické).
I když možná by se to dalo vyřešit poladěním semaforů na dopolední a odpolední režim.
Co na studii velmi oceňuju je pokus o stromořadí. Doufám, že dopadne dobře. To je snad ještě prospěšnější než cyklo.

Vratislav Filler 28. 6. 2018, 13:43

VŘ: Regulace průjezdu křižovatkou? :-) :-D [:ROFL:] :-) :-)

Vratislav Filler 28. 6. 2018, 13:43

Musíme sem zavést smajlíky. :-)

Petr 28. 6. 2018, 18:48

josuk: Na to se nesmí přes omezování automobilsmu, ale přes NIMBY podpořenou dobrými právními spory. Já se třeba divím, proč majitelé bytů z Legerovy nežalují město za to, že ceny jejich bytů nejsou stejné jako byty v Londýnské. Ty ulice jsou zhruba stejně široké, ve stejné čtvrti, kousek od sebe. Kvalita bydlení a předpokládám i cena nemovitosti je v Legerově nižší než v Londýnské. Demokraci je o tom, že práva jednotlivce by neměly být pošlapávany většinou. A když jsou, tak by za to ten jednotlivec měl dostávat kompenzaci. Protože není jeho problém, že město není schopno vyřešit dopravu jinak než zničením rezidenčních ulic. Takže pokud by město muselo dlouhodobě kompenzovat ušlý zisk z nájmu nemovitostí v Legerově, Sokolské, Ječné, Žitné, Veletržní atd. tak bude víc tlačeno do situace s tím něco dělat (mýto, humanizace, vyvedení dopravy jinam, do jiného dopravního prostředku atd.). Takhle to je v pohodě - majitelé nemovitostí drží hubu a přicházejí o peníze ve prospěch všech ostatních...

Petr 28. 6. 2018, 19:11

A ještě jedna poznámka. Proč je vůbec Revoluční navrhována obousměrně? Ideál by tady podle mě byl režim jako v ulici Na Příkopech (mezi Panskou a Prašnou bránou). Tj. Jednosměrná ulice, v protisměru pruh pro cyklisty plus tramvaje. Zbylo by podle mě i místo na nějaké stromy (asi ne tolik jako na Příkopech).

Povolený směr by byl směrem od Vltavy na Náměstí Republiky. Tudy by najížděla auta a postupně odjížděla ulicemi, které už dnes jednosměrné stejně jsou - Truhlářská, Králodvorská. Ze Soukenické by se dalo přejet jen kolmo do zjednosměrněné Dlouhé (povolený směr z Revoluční ven). Kousek Klimentské z Revoluční do Nových Mlýnu by se otočil. Z podzemního parkoviště u Kotvy by se dalo vyjet jen Truhlářskou nebo Králodvorskou.

Stejně by se dala upravit Národní. Držet v dnešní době z těchto ulic obousměrky je nesmysl. Pro město by mělo mnohem větší přínos, kdyby se tyto ulice na hradbách Starého Města změnily podle vzoru Na Příkopech.

To není vůbec o cykloopatřeních, ale obecně o tom, jak ta ulice vypadá a jaký z ní je dojem (na obyvatele, návštěvníky). Prostě Na Příkopech se rád projdu, dám kafe na zahrádce, prohlídnu výlohy... Z Revoluční a Národní radši uteču...

vlákno 29. 6. 2018, 18:34

Petr: dopravní režim by to chtělo na Praze 1 změnit, ale jednosměrností Revoluční si moc jistý nejsem. Spíš bych se inspiroval např. Gentem (tzv. circulation plan, který se zase inspiroval Groningenem) a rozdělil centrum na neprůjezdné oblasti. Revoluční by např. pomohlo zneprůjezdnění Prašné brány, takže by se z ní nedalo dostat do Hybernské. Jedna oblast by byla vymezená Revoluční a Pařížskou, další Revoluční / Na Florenci / Wilsonova. Z jedné do druhé by se jezdilo okolo, tedy po nábřežích, nešlo by se dostat přímo např. ze Soukenické do Dlouhé. Tím by se z centra odstranil zbývající tranzit.

Mosquit 30. 6. 2018, 16:03

Revoluční už asi někdo těžko zjednosměrní, když je tam vjezd a výjezd z/do garáží Paladia.

Neo Moucha 2. 7. 2018, 12:20

Vlákno: To zneprůjezdnění Prašné brány mne docela nadchlo, pojďme na to založit nějakou petici, co vy na to?

vlákno 2. 7. 2018, 21:35

Podle mě Praha 1 má petice někde :). Ani mi to nepřijde taktické na ně hned vyrukovat s peticí, nejdřív se dají psát emaily (silniční úřad, radní pro dopravu, dopravní komise), což teda z mé zkušenosti na P1 taky nemá efekt, takže třeba po volbách.
Jinak jsem si ovlivněn Gentem nedávno kreslil, jak by se to severně od Staromáku dalo rozdělit: https://i.imgur.com/m9UA2K6.png

josuk 3. 7. 2018, 08:05

ke zneprůjezdnění a Prašná brána: vždyť to cyklistům NIJAK nepomůže, akorát to možná hodně lidí naštve. Difúzní prostupnost je přece výhodná a ekonomická. Přírodou často používaná. Samozřejmě jak se zapojí člověk, se svými regulacemi, které je nutno řešit zase dalšími regulacemi, tak je konec.. ☹
Ony ty ulice jsou používané 24 hodin denně, a možná i když to tak ve špičkách všedního dne nevypadá, prostupnost centra šetří celkové najeté kilometry a komplikace (i ty potenciální při nehodách) na dopravních uzlech...kde taky žijí lidé.. :-(

vlákno 3. 7. 2018, 09:55

josuk: tady je něco k tomu Gentu: http://www.copenhagenize.com/2018/04/ghent-changing-whole-circulation-plan.html
Celkem podrobně to má i Gent na svých stránkách dokonce i v angličtině.
In a year, the impacts of the plan are: 25% increase in bicycle users, 8% increase in public transportation ridership, 12% decrease in car traffic during the rush hour, even 29% less cars on the most important routes within the ring road and 58% in the residential streets. Moreover, 6 interviewed inhabitants out of 10 consider cycling as safer than before.

josuk 3. 7. 2018, 11:10

vlákno: díky, ale tohle v Praze přece nemůže projít! :-O: "This measure aimed to make motorists’ circulation more complicated...like cycling"..
Navíc ten vzestup cyklistů (odhlédněme že nárůst 25% by v praze znamenal 0,25-0,5% podílu na dopravě) se konal do nesrovnatelně pokročilejší cykloinfrastruktury... kterou Praha nemá..

Sdílím vizi toho, že čím dřív bude v Praze hůř, tím dřív se změní veřejné mínění ve prospěch cyklo.. Nejsem si ale jistý jestli ucpání těch několika myších děr v Pražském centru je to správné..

vlákno 3. 7. 2018, 11:39

Josuk: Rostla i veřejná doprava, v tom má centrum rezervy. Jinak nevím, co je to "hůř", auta tvoří v centru výrazně menšinový dopravní mód, ale zabírají stále zdaleka nejvíc prostoru. Ty obavy co máš byly nejspíš i před přerušením průjezdu Vodičkovou, posléze Jindřišskou, předtím nejspíš Národní...
Já si ty neprůjezdné oblasti dokážu představit i pro širší centrum uvnitř MO, když už ho máme. Vnitřní tranzit rezidentů se dá řešit vysouvacíma sloupkama, ale jinak není důvod, aby auta jezdily před obytné čtvrti, když můžou okolo v tunelech.

Pavel Mašek 7. 11. 2018, 20:08

Hodně tu zmiňujete volby - jak se ukázalo ve volbách na Praze 1, opravdu se tu hodně otočí, alespoň personálně. Voliči jasně dali najevo, že minulé vedení jednalo špatně. Média hodně upřednostňovala jako důvod neúspěchu současného vedení neschopnost vypořádat se s hlukem zejména od opilých turistů (kteří například pod decibelometrem začaly pořád soutěže, kdo udělá větší hluk :D), záhy ale psala "určitě nepomohlo i nedávné neoblíbené opatření zákazu vjezdu cyklistů na pěší zóny"...

Mno, projekt ještě není odsouhlasen na Revoluční ale, ne? Takže naděje stále je. Osobně bych vůbec všem mimo rezidentů a IZS, DP, zásobovačům... zakázal vjezd do této oblasti, tam auta vůbec nemají, co dělat. Zásobovat jen od 4 do 7 ráno. Auta projíždějící pod Prašnou branou... když se kouknete na účty například Japonců, zjistíte, že ne málo z nich vystavuje na webu fotky ze svého pobytu v Praze s vyretušovanými auty, stejně jako malíři kreslí historické centrum bez aut, fotografové mažou jeřáby atd...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat