Pražské nehody s účastí cyklistů v roce 2018

Publikováno: 04. února. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 04. února. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Rok 2018 přinesl cyklistům dle policejních statistik nepříjemnou skutečnost: výrazně zvýšený počet nehod s účastí cyklisty na území Prahy. Policie evidovala vloni v Praze 251 nehod s účastí cyklisty, což činí 34% nárůst oproti průměru z předchozích pěti let. Počet nehod s účastí cyklisty se zvýšil ve všech kategoriích. Počet se zraněním vzrostl o 20 % na 165, počet srážek cyklisty a chodce dokonce o 87 % (na 25). Nejméně vzrostl počet „samonehod“, tj. nehod bez účasti jiného vozidla – o 10 %.

Poděkování: Analýza předložená v článku byla možná díky využití informací o nehodovosti v Praze poskytnutých Policií ČR.

Vzorec se nemění

Kromě zvýšení počtu nehod se vzorec, jakým se nehody s účastí cyklistů dějí, příliš nemění. I nadále je většina nehod s lehkým zraněním. Potěšující může být skutečnost, že počet nehod s těžkými následky (těžké zranění nebo úmrtí) se oproti roku 2017 víceméně nezvýšil, statistika uvádí deset těžce zraněných cyklistů. Méně potěšující je zjištění, že ve většině případů půjde opět o nehody samotnými cyklisty nezaviněné.

Policejní databáze eviduje jen dvě nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla s následkem těžkého zranění:

 • 10.7. Srážka s pevnou překážkou na lesní cestě v údolí Čimického potoka (003100181655)
 • 17. 10. Srážka s tramvají (z boku) v horní části Zenklovy ulice (003100187772)

Pozn. číselný kód nehody uváděný v závorce vám umožňuje najít si další údaje o nehodě v mapě Policie ČR.

Míra zavinění nehod s účastí cyklisty se stále pohybuje mírně nad 50 % , ovšem po odečtení samonehod (pádů a havárií bez dalšího účastníka) klesá na 45 % . Při vzájemných kolizích s jinými účastníky provozu jsou tedy cyklisté mírně častěji oběťmi než viníky.

Bourá se hlavně v centru

Nehody s účastí cyklistů se tradičně koncentrují ve vnitřním městě, jak je patrné i z mapky laskavě poskytnuté Policií ČR (kliknutím zvětšíte):

Rozmístění nehod ve vnitřním městě ukazuje výřez z mapky:

Ze starších map se nicméně zdá, že se nehody v centru soustřeďují víc než dřív  – podívejte se na mapku shrnující rok 2017.

Z mapy Statistického vyhodnocení nehod lze zjistit, že v centru (tedy na území Prahy 1 a Prahy 2) se v letech 2013-2017 odehrávalo přibližně 20 % nehod se zaviněním cyklisty nebo srážek cyklisty s chodcem z celé Prahy. V roce 2018 to ale bylo už 30 % těchto nehod. Samotný počet tohoto výseku cyklistických nehod vzrostl (oproti pětiletému průměru 2013-17) mimo centrum o 15 %, zatímco na Praze 1 a Praze 2 vzrostl o takřka neuvěřitelných 88 %.

Rok 2018 je tedy zcela výjimečný v tom, že nehody vzrostly v centru Prahy výrazně více než v okrajových částech.

Více nehod s chodci

Srážek cyklistů a chodců řešila Policie vloni 25, což je nejvyšší evidovaný počet nehod vůbec. Je dokonce o polovinu vyšší než druhý největší počet z roku 2014. V roce 2018 tak byla každá desátá nehoda cyklisty s chodcem.

Co se tedy při (policií evidovaných) nehodách děje? Upozorňuji, že i přes výrazný nárůst je počet nehod s chodci tak malý, že nedovoluje nějaké statisticky podložené zobecňování.

Nehody jsou převážně s lehkým zraněním, což odpovídá dlouhodobému průměru. Dvacet nehod mělo za následek lehké zranění, dvě nehody zranění těžké. Podíl zavinění cyklistů byl 68 %, tedy mírně nad dlouhodobým průměrem (61 %). Většina srážek s chodci (14) se odehrála ve vozovce. Z osmi srážek ve vozovce zaviněných cyklisty jsou tři srážky na přechodech pro chodce, v podstatě klasické nedání přednosti. Překvapivě jen velmi málo nehod se dle evidence PČR stalo na chodníku – pouze dvě. Mimoto je zde ovšem sražení chodce v pěší zóně v Havířské ulici a několik cyklisty zaviněných nehod na cyklostezkách.

Chodcem zaviněné jsou dvě srážky na smíšených cyklostezkách a pět srážek ve vozovce, patrně neopatrný vstup do vozovky.  Nehody zaviněné cyklisty měly za následky spíše hmotné škody nebo lehká zranění, u dvou srážek zaviněných chodci způsobených patrně náhlým vstupem do vozovky jsou ale evidována těžká zranění.

Nehody s chodcem v centru Prahy. Zdroj: http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx. Jednotlivé nehody najdete v příloze na konci článku.

Kromě nehod cyklistů je ve statistice ještě sedm nehod s chodci, kde je zavinění připsáno řidiči bezmotorového vozidla, aniž by v databázi přímo figurovalo jízdní kolo. Ve dvou případech jde o srážku s chodcem, jedna srážka byli asi dva cyklisté, ostatní jsou vesměs poškozená zaparkovaná auta. V pěti případech bylo vozidlo nezjištěno, řidič ujel (celkově je takových nehod v Praze za rok 2018 evidováno 132).  Ve dvou případech hrálo roli „jiné nemotorové vozidlo“, což může být nejspíš malá koloběžka nebo elektrokoloběžka. Jednotlivé nehody najdete opět vypsané na konci článku.

Sčítače, bikesharing a koloběžky?

Položíme-li si otázku po příčině loňského nárůstu, první možná odpověď je, zda nárůst nehodovosti nesouvisí přímo s nárůstem intenzit cyklistické dopravy. To se již jednou dělo v letech 2010 – 2013. Tehdy se zjistilo, že nárůst nehodovosti kopíruje rostoucí intenzity cyklodopravy zjištěný na sčítačích, umístěných na klíčových městských cyklotrasách (viz obr. z článku z roku 2015).

Z analýzy sčítačů za rok 2018, kterou mám k dispozici, je ovšem zřejmé, že vloni k nárůstu intenzit na sčítačích oproti období 2013-17 nedošlo. Zjištěný nárůst je jen 4 %. A vzhledem k tomu, že nehod přibylo zejména v centru, je nasnadě jiná odpověď: zvýšenou nehodovost může mít na kontě rostoucí intenzita cyklistické dopravy v samotném centru, podpořená rozvojem bikesharingu, jehož uživatelé jsou v provozu méně zdatní než dlouholetí jezdci na delší vzdálenosti. I v roce 2011 vyskočila nehodovost výrazně nad meziroční nárůst, jako doklad velkého počtu „nových“, v provozu méně zkušených cyklistů. Plošnou jízdou po centru přitom cyklisté nevyužívají tak často páteřních cyklotras a na nich umístěných sčítačů, které tak nemusí nárůst lokální cyklodopravy zachytit.

Alarmující nárůst úmrtí chodců

Rok 2018 nebyl bohužel atypický jen v oblasti cyklodopravy, kde koneckonců vloni nebyla žádná nehoda s následkem smrti. V Praze se téměř na dvojnásobek zvýšil počet osob při dopravních nehodách usmrcených (o 14 osob, na celkových 31), o 17 % se zvýšil počet těžce zraněných a počet lehce zraněných vzrostl o 10 %.

Alarmující je pak zejména skutečnost, že více než dvojnásobně vzrostl počet zabitých chodců (na 25). Čtyři z pěti obětí dopravních nehod v Praze byly v loňském roce právě chodci. Po několika letech máme také v Praze dvě auty zabité děti. Přitom „na vině“ není jen nepozornost chodců u srážek s tramvají, jak by se mohlo zdát z více než dvojnásobného nárůstu fatálních nehod s tramvajemi a mediální pozornosti tomu věnované po 15. květnu, kdy dva chodce při přecházení na červenou přejela tramvaj na I. P. Pavlova. Auta na tom, pokud jde o zvýšení počtu zabitých chodců, nebyla o mnoho lépe.

Zvlášť u nehod s chodci je přitom třeba řešit problémová místa, kde k těžkým zraněním nebo usmrcením chodců dochází opakovaně. Například na nedostatečné řešení zastávek Donovalská v ulici Ke Stáčírně, kde vloni došlo k zabití dítěte, docházelo k nehodám s chodci výrazně nad rámec okolních křižovatek (11 případů od roku 2007).

Závěrem

Rok 2018 přinesl výrazně zvýšený počet nehod s účastí cyklisty. Přitom se ale nezměnil ani počet nehod se závažnými následky, ani míra zavinění ze strany cyklistů. Analýza nehod na Praze 1 a 2 ukázala, že nehody se vloni výrazně koncentrovaly ve vnitřním městě, kde vzrostly o téměř 90 %. Rok 2018 byl ovšem atypický také značným zvýšením počtu usmrcených chodců.

Nárůst nehodovosti cyklistů v centru lze přitom do značné míry vysvětlit rozvojem bikesharingu a tedy novými lidmi zkoušejícími jízdní kolo. To ovšem neznamená, že by se nad tím mělo mávnout rukou. Aby byla jízda na kole v centru bezpečná pro každého, je třeba jak edukace a osvěta mezi novými uživateli, tak výrazné zlepšení poměrů v centru Prahy. Zdvojnásobení počtu usmrcených chodců pak varuje, že je třeba pokračovat ve zlepšování bezpečnosti bezmotorových účastníků dopravy obecně.

Příloha – nehody cyklisty a chodce nebo

Číselný kód nehody uváděný v závorce vám umožňuje najít si podrobnější údaje o nehodě v mapě CDV, zpracovávající data Policie ČR .

Srážky cyklisty a chodce zaviněné cyklisty (17)

 • 26.1. Bělehradská, na jízdním pruhu (tj. ne chodník?) (002100181430).
 • 22.3 Barrandov, sražení chodce na chodníku (002100184706), lehké zranění.
 • 23.3. Bělehradská, neurčeno, zda na chodníku či ve vozovce (002100184786), lehké zranění.
 • 14.4. Milešovská – Jagellonská, sražení chodce na chodníku (002100186182), lehké zranění.
 • 28.5. Štěpánská x Ječná, nedání přednosti na signalizovaném přechodu, hmotná škoda (002100189013)
 • 4.6. Smetanovo nábřeží, nedání přednosti chodci na přechodu u zast. Karlovy lázně (002100189447)
 • 4.6. Stromovka, srážka s chodcem na parkové cestě (002100189482)
 • 13.6. Stodůlky, srážka s chodcem patrně na cyklostezce v podchodu pod Jeremiášovou (003100180044).
 • 7.6. Cyklostezka v Modřanech (U Kina) (003100180216)
 • 15.6. Nezvládnutí jízdy a sražení chodce na vozovce na začátku ulice Na Poříčí, cyklista pod vlivem alkoholu (1,5 promile) (003100180258)
 • 19.7, Vyústění Polské ulice na nám Jiřího z Poděbrad, srážka s chodcem ve vozovce (003100182194)
 • 23.7. Nedání přednosti chodci na přechodu k ostrůvku zastávky Albertov v ul. Na Slupi (003100182389)
 • 10.8. Sražení chodce ve vozovce v ulici Na Žertvách (003100183458)
 • 15.8. Srážka s chodcem v ulici Jankovcově, ve vozovce (003100183713)
 • 17.8. Není jisté zda na Štefánikově mostě nebo pod ním, srážka s chodcem v jízdním pruhu (může být i na cyklostezce). (003100183826)
 • 12.9. Srážka s chodcem v pěší zóně v ul. Havířské (003100185388)
 • 3.10. Srážka s chodcem na Evropské ulici při administrativní budově Hadovka, není jasné, kde (uvádí se, že ani v jízdním pruhu, ani na chodníku) (003100186762)

Srážky cyklisty a chodce zaviněné chodci (8)

 • 25.3. Srážka s chodcem na cestě podél Vltavy mezi Zbraslaví a Lahovicemi (002100184913)
 • 24.4. Chodec ve vozovce na Náměstí bratří Synků (002100186832)
 • 4.6. Chodec ve vozovce na ul. Milady Horákové při zastávce Strossmayerovo nám (002100189474).
 • 4.6. Srážka s chodcem na podolské cyklostezce A2 poblíž zastávky Kublov (002100189477)
 • 12.6. Chodec ve vozovce na Ostrčilově nám. (002100189976)
 • 14.6. Chodec ve vozovce u zastávky Národní divadlo v Národní ul., v noci. Opilý chodec (> 1,5 promile), následkem jedno těžké zranění (není ale jasné, čí) (003100180117)
 • 12.8. Chodec ve vozovce na Rašínově nábřeží při Palackého mostu (003100183519). Následkem lehké a těžké zranění.
 • 28.9. Chodec ve vozovce v ul. Londýnské (003100186465).

Nehody s jiným bezmotorovým vozidlem než jízdním kolem (7)

 • Nedání přednosti na křižovatce Vítězná – Šeříková (002100181143),
 • Srážka (patrně) dvou cyklistů na stezce v Podolí (003100187919),
 • Poškození zaparkovaného vozidla na parkovišti Globus Čakovice (003100188817). Bizarní umístění naznačuje, že nemuselo jít o nehodu s kolem, ale spíš o poškození auta nákupním vozíkem.
 • Asi poškození zaparkovaného vozidla v Plavecké ulici na P2 (004100182683).
 • Sražení chodce při jízdě na červenou před přechod v Jičínské ulici (003100183990)
 • Srážka se zaparkovaným vozidlem v Opatovické ulici (003100185617) – „jiné nemotorové vozidlo“
 • Srážka se zaparkovaným vozidlem v Hybernské ulici (003100185786) – „jiné nemotorové vozidlo“
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

David 4. 2. 2019, 12:03

Fakt by mě zajímalo, jak PČR vykazuje elektrokoloběžky...
Jako kolo, nebo jako jiné motorové vozidlo?

újezďák 4. 2. 2019, 15:39

Dobré je, že celorepublikově jsou cyklisté jedna z mála skupin účastníků provozu, kde došlo k poklesu úmrtí ( o 14 procent) přes celkový nárůst zranění ( ale ten byl menší než očekávaný vzhledem nárůstu cyklistů a koloběžek ...

Statistika chodců byla celorepublikově loni výrazně deformována nárůstem počtu sebevražd, zejména s využitím kolejových vozidel:(

Nejděsivější je nárůst smrti motorkářů (+42 procent), s pokračujícím prolínáním elektropohonů do dopraby to může být varovný signál pro cyklisty ( viz loňské Holandsko, kde cyklisté měli poprvé v dějinách víc obětí než motoristé s tím, že nárůst úmrtí byl mezi cyklisty jen v kategorii elektrokol, u klasických kol dokonce došlo k poklesu )...

Standa 4. 2. 2019, 16:41

Sčítače neberou koloběžky, takže tak.

MM 4. 2. 2019, 17:28

U kolizí mezi cyklisty a chodci s lehkými následky bude podle mne vždy velmi rozsáhlá oblast těch nenahlášených. Tedy ten nárůst může znamenat do jisté, a možná i značné, míry i to, že prostě více účastníků těch nehod ji nahlásí a ta se pak promítne ve statistice.

Martin Šnobr 4. 2. 2019, 20:46

Ačkoliv je nárůst nehod velký, myslím že téměř „skokově" narůstala i cyklistická doprava, a to především mimo sčítače, přímo v ulicích měst. A občas pochybuji o funkčnosti těch sčítačů. Každodenně kolem jednoho dojíždím na kole a když se pak kouknu na statistiku, často tam vůbec nejsem, když jedeme ve dvou je tam jen jeden atd... A je celkem strašidelné, že na několika místech kde nehoda byla (zaviněná motoristou), se mi málem stala také (bez mého zavinění).

Brahma 5. 2. 2019, 09:10

Všimněte si několika ohnisek střetů s auty ve vnitřní Praze.
Je to okolí Vodičkovy ulice a Václaváku,
Palackého most,
Jeremenkova ulice,
Vršovická a její pokračování k Vltavě.
Zbytek je celkem rovnoměrně rozprostřen.
Ta mapa má špatné rozlišení a po zvětšení se nedá dobře určit lokace. Nedalo by se uveřejnit odkaz na originální mapu?

MM 5. 2. 2019, 09:39

MŠ ... problém je v tom, že na dojmech se nějaká alespoň trochu seriózní analýza stavět nedá. Já se pohybuji zejména na P5+6 a v centru, a min na té P5+6 žádné významné navýšení dopravní cyklistiky nepozoruji. Rekreační cyklistika tady samozřejmě stále "jede", ale je to velmi závislé na počasí/ročním období, lokalitě a době. V létě odp a navečer (bohužel v 80% bez světel:-/) a o víkendu je to například v okolí Hvězdy a Ladronky docela mazec, ale jindy takový běžný standard.

Centrum mi přijde tak nějak nastejno, s výjimkou koloběžek, tam je ten nárůst min. vizuálně velmi citelný.

Plný souhlas ale se sčítači ... ty jsou přitom základ, protože bez relevantních údajů z nich to bude pořád jen hodnocení na základě pocitů toho kterého soudruha.

Vratislav Filler 5. 2. 2019, 10:38

MM: To s tím, že by se nehody začaly více hlásit, je zajímavý postřeh, nechtěl jsem to psát do článku, protože je to spekulativní, ale jistou roli to může hrát.

Brahma: V lepším rozlišení tu mapu nemám. Brzy by ale měla být aktualizovaná mapa nehodovosti cyklistů Dana Bárty ( http://nakole.templ.net/nehody4.htm#map=12/50.071/14.42 ), kde to pak bude i k rozkliknutí.

Vratislav Filler 5. 2. 2019, 10:43

Ohledně sčítačů: dělal jsem analýzu, a rostoucí chybovost v letech 2017 a 2018 to už značně komplikuje. Věc se má tak, že se už někdy v roce 2016 měl soutěžit nový provozovatel, strašně se to vleklo, sčítače tak visely v limbu, smlouva se stávajícím provozovatelem se prodlužovala po půl roce, a výpadků bylo až až. Současně se vede debata o tom, zda některé sčítače nepřemístit. Sčítače plnily zpočátku roli v tom, že vyvracely tvrzení "tam přece nikdo na kole nejezdí", dal se z nich určit "index dojížďky", ale teď je spíš otázka, k čemu přesně by měly sloužit po devíti letech provozu. Já jsem v tom dost konzerativní, protože si myslím, že je dobré mít dlouhé časové řady ze stejných lokalit, byť by třeba aktuálně některé sčítače byly vhodnější jinde.

újezďák 5. 2. 2019, 11:52

ještě k " hlášení nehod se zraněním".

1. v současném českém právním řádu se v případě samonehody na kole se zraněním úřadům nahlásí jen "hrdina" :),pud sebezáchovy je jasný, prostě říci, že jsem upadl nebo se o něco přerazil, než se dočkat návštěvy policie a pokuty za to, že jsem sám spadl z kola.

2. Kdysi jsem četl, že v NY odhadují ambulanční lékaři poměr cyklistických nehod (které vyžadují ošetření) tak, že na každou jednu evidovanou nehodu cyklisty vyžadující okamžité ošetření je 5-6 nehod nespojených papírově s cyklistikou.

3. u nehod bez zranění vyžadující okamžité ošetření je celosvětově údajně statisticky zachyceno jen kolem 10 procent, ( vrchol v Německu údajně 35 procent, spodek v Evropských zemích Chorvatsko 2-3 procenta )

No a ještě jedna poznámka k případné panice kolem růstu počtu nehod.
"Setrvalý růst" nehod cyklistů v Holandsku očekává v příštích letech i instituce nad jiné povolaná, holandská SWOV s tím, že s nástupem elektrokol se bude několik příštích let výrazněji zvyšovat průměrný roční nájezd "cyklokilometrů" a tím pádem i statisticky vzroste pravděpodobnost/četnost nehod.

Více nehod u uživatelů elektrokol než obyčejných kol , více nehod u mužů než u žen , více nehod u starších elektrocyklistů než u mladších.

Brahma 6. 2. 2019, 09:42

No ono když jen tak upadnu na kole a potřebuji ošetření, tak si, nebo mi někdo, přivolá sanitku a ta mne odveze do nemocnice. Tam mne ošetří a jako důvod úrazu nahlásím pád z kola. Pokud volání sanity nevybudí současně policii, tak se to nikdo další mimo VZP nedozví. Pokud následuje pracovní neschopnost, tak se ještě VZP zajímá o to, jak se to stalo a zda při tom nehrál roli alkohol. Sepíše se prohlášení pro VZP a popíše se vznik nehody. Pracovní neschopnost v případě propuštění rovnou z nemocnice po ošetření domů vydává až všeobecný lékař o den až dva později. Tím takový normální samo pád z kola bez velkých následků končí.

MM 6. 2. 2019, 13:48

Ono je potřeba být realistický. Pokud to není jo masakr, nevypadá to na nějaké plnění ze strany pojišťovny, a cyklista ujede, tak nemá ani cenu cokoli hlásit. Protože šance že by PČR toho cyklistu dohledala je nulová a celá ta taškařice je jen ztrátou času.

K nehodám s účastí cyklistů, které se v žádné statistice neobjevují, určitě dochází. Jejich čestnost si ale odhadovat fakt netroufám.

S dlouhodobým měřením ve stejných lokalitách souhlas, bylo by to rozhodně k užitku. Pokud ale údaje v min posledních dvou letech jsou všelijaké, tak se bohužel moc o nějaké kontinuitě měření nedá hovořit a je otázkou, zda pokusy o ni by nebyly spíš ke škodě. Což neznamená, že ty sčítače nemají být i na stávajících místech, jen porovnávat nové (doufejme reálné) údaje s těmi minulými bude tak nějak naprd.

Vratislav Filler 6. 2. 2019, 15:27

MM: Některé sčítače jsou na stejném místě 5-8 let a výpadky před několika lety nemívaly. Kontinuita se po jejich opravě / obnově dá držet.

Pavel Mašek 13. 2. 2019, 20:58

Mapka nehod Policie ČR je jeden z nejlepších počinů za poslední leta v souvislosti s otevřenými daty a nemusí k tomu být ani akce SMART CITY od bývalé primátorky. Když se najde schopný a rozumný člověk, i s málem se dá udělat hodně na straně státu. Často na tuto mapku koukám. Rozhodně se přikláním k názoru, že intenzita cyklodopravy roste a rozhodně bikesharing rychleji než "dálkaři" na svém kole. A je to i vidět, že uživatelé např. ruzovych kol jsou kolikrat fakt silne rekreacni jezdci - na kole se kymácí jak červené trenky na stožáru,při šlapání mají kolena až u krku a ideálně ještě psa v ruce, telefon ve druhé a za takových podmínek bez přilby. Jo a pozor, jezdí hlavně po chodníku nebo separovaných stezkách. Když si porovnám jezdce na silnici mezi auty a stezce bez aut, ten rozdíl ve schopnostech kolo ovládat je markantní.

Filip 7. 4. 2019, 02:59

Zapomínáte na jednu důležitou věc:

Pokud dojde ke vzniku nehodového děje, a je na místo přivolána policie, přijede DNVS vozidlo, provede šetření a vypracuje tzv. protokol o nehodě. Pak záleží na účastnících a závažnosti nehody: buďto se nehoda vyřeší příkazem na místě (blokem), a tím to skončí, a nebo se to oznámí k projednání správnímu orgánu, no a pouze v nejzávažnějších případech se věc předá OOK, či SKPV, a zahájí se úkony tr.řízení.

Pokud se ale věc nevyřeší blokem na místě, či policejní orgán nezahájí úkony trestního řízení, a nebo policejní orgán úkony tr.řízení sice zahájí, ale věc je pak vyřízena předáním věci k projednání správnímu orgánu jako přestupku, policie NEVÍ výsledek správního řízení. Takže ve statistikách je, jen a pouze, názor policie o tom, kdo nehodu zavinil, nikoli rozhodnutí, či Rozsudek Jménem Republiky, v případě, že věc skončí ve správním soudnictví, o tom, kdo nehodu zavinil.

Ale takových nehod je většina, co skončí před správním orgánem. Příslušníci DNVS rozhodně nejsou právníci a jejich názor na míru zavinění je velmi často mylný.

Správní orgány neposkytují policii žádné informace o výsledku správního řízení. Zákon jim to ani neumožňuje.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat