Proč zavést povinný boční odstup v Česku

Publikováno: 01. března. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 01. března. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

V předchozím článku jsem ukázal důležitost bezpečného bočního odstupu při předjíždění a kampaně za bezpečnější předjíždění s dostatečným bočním odstupem. Poukázal jsem, že v řadě zemí platí pro předjíždění cyklisty minimální boční odstup 1,0 až 1,5 metru. Domnívám se, že je na čase zavést jej i v Česku.

Stávající úprava nevyhovuje

Zákon č. 361/2000 Sb. praví, že řidič při předjíždění nesmí ohrozit předjížděné vozidlo, může jej ale omezit (§17 5c). Na první pohled se tato úprava zdá být dostatečná. Obecně se ví, že cyklista není ničím chráněn, může vybočit ze směru jízdy a při předjíždění těžkým vozidlem může cyklistu obtékající proud „nasát“ pod zadní kola vozidla. Takže řidiči – v mezích možností – objíždějí cyklisty většinově slušně.

Kampaň za slušné předjíždění od Čistou stopou Prahou.

Magistrátní kampaň za slušné předjíždění od Čistou stopou Prahou.

Jenže realita je trochu jinde. Jednak tu máme jisté procento motoristů domnívajících se, že bezpečný boční odstup pro předjetí cyklisty je dvacet centimetrů, a ještě menší procento dávající stylem předjíždění cyklistům jasně najevo, že cyklista podle nich na silnici nepatří. I běžný slušný řidič na solidní boční odstup zapomene pod tíhou nepříznivých situačních vlivů, např. jakmile se vyskytne protijedoucí auto (to je dokonce vědecky prokázáno). Ve městě pak máte vlevo od auta buď další plný pruh, nebo rovnou obrubník – a podle toho to pak s bočním odstupem vypadá.

Silný provoz tomu dává korunu. Stačí, aby auta jela souvisle bez větších mezer rychlostí 50 km/h, a cyklista na pravém kraji pruhu je prostě ignorován. Pokud je člověk nalepený na auto před sebou, aby se před něj nevecpal nikdo ze sousedního pruhu, těžko postřehne periferně umístěného cyklistu, kterého navíc přes auto před ním uvidí tak vteřinu předem.

Cyklista přitom větší boční odstup při předjíždění opravdu potřebuje. Kde má řidič ochranné plechy a decimetry deformační zóny, nemá cyklista nic – nevýhoda kompenzovatelná pouze tím, že jej řidiči budou předjíždět s větším bočním odstupem než auta.

Existuje také řada racionálních důvodů, proč cyklista může náhle vybočit o pár decimetrů vlevo. Kanály, louže, poryvy větru, ledabyle zaparkovaná auta. Kdyby měl cyklista ukázat vlevo pokaždé, když se chce v pruhu posunout o půl metru, musel by mít levačku mimo řídítka půlku jízdní doby – nebo si na levé rameno rovnou namontovat její atrapu. A to ještě nemluvím o situaci, kdy je cyklista nucen uhnout od obruby náhle.

Asi vás napadá otázka, proč tedy nejet víc vlevo rovnou, koneckonců to v návodech na tomto webu mnohdy doporučujeme. Jenže podmínky nastavuje v reálu především striktní šikanózní výklad ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. – §57 (2) a §17 (4), podle kterých máte jet vpravo a nebránit předjíždění. A hotovo. Cyklistu jedoucího na rušné silnici tak vlevo, aby nemusel uhýbat nahodilým překážkám, vytroubí hned první auto, které ho kvůli tomu nebude moct za silnějšího provozu pohodlně předjet. Ještě rád se tak vrátí jezdec zpátky na hranici dveřní zóny a bude doufat, že až před ním někdo otevře dveře, bude vlevo zrovna místo na úhybný manévr.

Jistěže je to celé zvrhlé. Ovšem jen pro cyklisty. Zastánci statu quo vám odpovědí, že když na tu silnici cyklista nemá, ať místem nejezdí. A když tam cyklisté nejezdí, nepotřebují tam cyklopruh ani stezku. Podobné argumenty jsou ovšem v krizovém momentu cyklistům platné asi jako mrtvému zimník.

Závěr je pro mne jasný: cyklista je na rušných komunikacích bez adekvátní infrastruktury nějakým způsobem ohrožován, ať v pruhu zvolí jakoukoliv pozici. Pravidla to neřeší dostatečně a dle mého názoru je nutné je změnit.

V zahraničí to mají

Už v minulém článku jsem ukázal, že minimální boční odstup při předjíždění cyklisty má definovaný řada zemí. Americký Wisconsin už od roku 1974. V současnosti má minimální odstup definovaných 26 amerických států. V posledních desetiletích pak toto pravidlo přibývá i v Evropě. Nizozemsko a Belgie vyžadují jeden metr, Francie zvyšuje metrový odstup na 1,5 metru mimo obec, Portugalsko, Španělsko a Irsko všude (zdroje 1, 2, 3). Jak jsme nedávno informovali, odstup 1,5 metru zavedlo nedávno i Lucembursko.

Ve velkých zemích, které tento boční odstup nemají, pak probíhají kampaně za jeho zavedení – viz rakouská kampaň Abstand macht Sicher a britský Stay wider of the rider. Minimální boční odstup při předjíždění cyklisty je tedy jednak silně požadován, a v řadě zemí už zaveden.

Nestačí doporučit?

Požadavek na definovaný boční odstup při předjíždění cyklisty můžete samozřejmě hned odmítnout s tím, že přece stačí, když se udělá lepší osvěta. Informační kampaně, plakáty, a když nic nepomůže, přijde Rimmerův čas triček. Myslím, že to i přesto nebude stačit a důvody jsou tyto:

  1. Bez osvěty to nepůjde ani se zavedením bočního odstupu, osvětová kampaň se dá stejně dobře dělat s pravidlem i bez něj. Je ovšem rozdíl říkat „neměli byste“ a „nesmíte“.
  2. Boční odstup v zákoně bude jasným vodítkem pro hodnocení nehod či těsných předjetí. Když dojde k nehodě, nebude se házet vina na cyklistu, který o pár decimetrů vybočil při vyhýbání se kanálu. A konečně bude možné postihovat i obzvlášť nechutná těsná předjetí, budou-li prokázaná např. z amatérského kamerového záznamu.
  3. Dá-li se norma stanovit číselně, je vhodné to udělat. Je to totiž potom stejné a jasné pro všechny, brání to bezohledným individuálním výkladům, a zlepšuje předvídatelnost v dění na silnici. V zákoně je obdobně definovaná vzdálenost od přechodu a šířka volného pruhu při parkování, a s pásmem při parkování kvůli tomu taky nikdo nepobíhá.

Přijdou chytří

Předpokládám, že se v rekci na můj apel vyrojí hora protiargumentů, proč to nepůjde. Několik jich je natolik zjevných, že se s nimi pokusím vypořádat rovnou.

Řidič to nemá jak změřit.

Jak už jsem psal výše, máme řadu podobných pravidel třeba pro parkování. Princip je zřejmý: V praxi se dá dodržení odhadnout a cílem všech těchto regulací je především zabránit excesům vycházejících z neznalosti či bezohlednosti.

Řidiči nedokážou boční odstup odhadnout.

Každý řidič s praxí ví, kde má pravý bok auta. Pokud to neví, nechápu, co dělá na silnici. A bude-li povinný boční odstup zaveden, určitě bude pro méně sebejisté řidiče možné navštívit kondiční hodinu, kde si správný boční odstup nacvičí. Znovu: cílem je především zabránit excesům, kdy je za „bezpečný“ boční odstup některými řidiči považováno třeba půl metru.

Nejde to kontrolovat a tudíž ani vymáhat. 

Ale jde. Technicky je to možné a v zahraničí to policie dělá.

To je policejní stát s zbytečná regulace.

Regulace je zcela v pořádku, pokud zajišťuje naplňování celospolečenských zájmů, aniž by jiné zájmy zásadně omezovala. Osobně se domnívám, že řada regulací v oblasti silničního provozu je dlouhodobě příliš měkká. Nedaří se snižovat počty zabitých na silnicích, máme problémy s emisemi, hlukem, atd. Rozhodně nepřijímám stávající postoj, že není problém obětovat bezpečnost a zdraví nějaké nevýznamné menšiny za neobtěžování „běžného občana“ nějakým rádoby nadbytečným pravidlem.

Dopravní systém má být přístupný všem a bezpečný pro všechny, má být inkluzivní, nikoliv exkluzivní. Menšinové nároky obecně není možné apriorně osekávat, jak je v současnosti populistickým trendem v řadě oblastí. Je potřeba je uvádět do souladu s celospolečenským zájmem. A tím je z řady důvodů i rozvoj a bezpečnost cyklistické dopravy.

Bude to platit i na cyklostezkách a tam se to obrátí proti cyklistům.

Návrh, za který pléduji, povinný odstup na cyklostezkách nepředpokládá. Cílem tohoto pravidla je kompenzovat nedostatečnou ochranu cyklistů při kontaktu s vozidly, která disponují rozsáhlými prvky pasivní bezpečnosti a pohybovou energií o dva řády vyšší než u jedoucího cyklisty. Počty chodců těžce zraněných při srážce s cyklisty jsou v Praze asi o dva řády níž než počty cyklistů těžce zraněných při srážce s auty. Problém je tedy zhruba o dva řády menší.

Nicméně formulovat metrový odstup na společné stezce v případě, že by chodci měli za povinnost uvolnit vozidlům cestu (jako to teď platí v pěších zónách), by nakonec ani nemuselo nijak zvlášť vadit.

Kde nebude možné předjíždět cyklisty, vznikne dopravní kolaps.

Považuji to za přehnané obavy. Kde jezdí cyklistů málo, velké problémy to nezpůsobí. A kde jezdí cyklistů hodně, je už místní úprava evidentně špatná a stejně ji je potřeba změnit. V Lucembursku se povinný boční odstup nevztahuje na vozidla v sousedním pruhu. Potom lze problém řešit zřízením cyklopruhů – a bude to win-win řešení.

A pro škarohlídy si dovolím dodat: I kdyby to snižovalo plynulost provozu, bezpečnost má přece přednost, nebo ne?

Jak na to v Česku

A samozřejmě, musí se to zavést dobře. Pro zavedení povinného bočního odstupu v Česku je proto třeba vyřešit několik otázek. Stačí metr, nebo potřebujeme metr a půl? Co s jízdními pruhy, kde se dnes vejde ochranný cyklopruh, ale na předjetí s 1,5 metrovým odstupem to nestačí? A jaké další úpravy zákona by v takovém případě stálo za to zavést?

Odpovědi na tyto otázky si nechám na nějaký další článek. Stejně vše přebije otázka, zda něco takového vůbec budou ochotny přijmout dopravní autority v zemi, jejíž HDP je z jedné pětiny závislý na výrobě automobilů a součástek do nich.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Brahma 1. 3. 2019, 09:53

To, že je to nutností jasně ukazuje zcela pravidelný způsob jízdy rodiče za a hlavně kus vlevo vedle malého cyklisty na silnici. Chrání ho vlastním tělem a nikdo se nad tím nepohoršuje. Každý, i motoristé chápou, že je třeba ho chránit. Před čím asi tak?

josuk 1. 3. 2019, 10:11

krásný článek! Ovšem jsme také země, kde na předním místě příčin nehod je nedodržení bezpečné vzdálenosti! A možná ještě dlouho bude, protože i když odhadnout jde vzdálenost úplně normálně zrakem, prakticky chybí dokazování a sankce.. A tak spíš statistiky pojišťoven než policie (nehody bez zranění a do 100tis.kč) na množství rozbitého plechu napovídají, jakou představu asi mají řidiči o velikosti a tvarech svých svého auta..a vůbec o fyzice..

Uzákonit odstup v metrech principiálně asi ano, ale aby pak neměl problémy třeba cyklista předjíždějící jiného cyklistu, nebo předjíždějící vpravo přerušovaně stojící kolonu. (?) A kdo a jak často to bude vymáhat, když blinkr při předjíždění cyklisty v zákoně dávno je a kolik řidičů ho dává..(?)

Hrabosh 1. 3. 2019, 13:22

Vratislav přebírá oblíbený výklad § 17 (4) silničních džigitů, podle kterého má pomaleji jedoucí vozidlo povinnost umožnit předjíždění rychleji jedoucímu.

Jenže tak to není. Ustanovení zní:

Řidič PŘEDJÍŽDĚNÉHO vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

Podle tohoto ustanovení vzniká nějaká povinnost teprve ve chvíli, kdy je zahájen předjížděcí manévr. Pokud jedou vozidla za sebou (třeba i v důsledku nedostatku místa na předjíždění), tak k žádnému předjíždění nedochází a ustanovení § 17 (4) není možné jakkoliv uplatnit.

klon 1. 3. 2019, 15:45

Když pojedu autem 50 s odstupem 2 vteřin, mám minimálně 3 vteřiny na zpozorování kola a započetí předjíždění. Počítám že kolo jede rozumných 18 km/h. První vteřinu si všimnu, že ho minulo předchozí auto. Mám 2 vteřiny dát blinkr a začít předjíždět. Pokud tohle nezvládnu, měl bych vrátit řidičák. A pokud auto přede mnou dá podle zákona blinkr, tak mám o vteřinu až dvě víc, protože kolo vedle něj uvidím dřív.

Lei 1. 3. 2019, 21:33

Poslední věta mluví za vše.

Tolik věcí by se mělo změnit, ale u nás k tomu nikdy nedojde, protože na českého řidiče platí jen beton a kov - místo zákazů vjezdu a parkování, popř. dodržování předepsané rychlosti.

Čili za velice těžké považuji už zavést taková pravidla, ale za prakticky nemožné mám vynutit jejich dodržování.

Ano, jde to.

V jiných zemích.

Tam jde leccos.

Vratislav Filler 2. 3. 2019, 00:14

Hrabosh: Nic nepřebírám. Použil jsem formulaci "podmínky v reálu nastavuje," tedy to, že se podle toho polovina řidičů chová. Takže jakkoliv cyklisti mají výklad jiný, situaci to neřeší.

Vratislav Filler 2. 3. 2019, 00:40

Lei: Ony ty věci jdou i u nás, jenom pomaleji. Teď začala policie v Praze kontrolovat vymontované DPF. Tak na pocit bezpečí při jízdě na kole dojde časem taky.

Hrabosh 2. 3. 2019, 12:42

Ta formulace je nešikovná, doopravdy to vypadá jako by ses s tím výkladem ztotožnil. Očekával bych, že sice popíšeš současný stav, ale také jednoznačně napíšeš, že ten výklad je chybný a proč.

Ve chvíli kdy někdo troubí na nejistého cyklistu, tak je pro něj velký rozdíl jestli si myslí, že sice porušuje předpisy, ale je to pro něj bezpečnější. Nebo jestli ví, že je v právu a že žádnou povinnost uhnout nemá.

Osvětu nestačí napsat někde jednou, je potřeba ji neustále opakovat.

Neo Moucha 2. 3. 2019, 13:22

Podle mého názoru by hlavní osvěta měla začít již v autoškolách - rozšířit důraz na "Zásady bezpečné jízdy"... Trpělivě lidem vysvětlovat, že půl až minutové "zdržení" za cyklistou může zachránit i nejeden život... Většina řidičů totiž jezdí, jako kdyby převáželi tepenné krvácení, kdy záleží na každé sekundě.

Pavel Mašek 2. 3. 2019, 15:38

@ Neo Moucha
- jsem rád, že někdo toto zmínil, starého psa novým kouskům nenaučíš a když už, tak hodně těžce za "nenavrátitelné náklady". Můj osobní názor je takový, že hodina teorie (ale i praxe) je v autoškole zcela nedostačující, řidič nemůže být připraven na jízdu v reálném provozu bez ochranné cedule "autoškola" za podmínek, při kterých dnes výuka probíhá. Samotné zkoušky jízdy potom jsou také špatně nastavené, podmínka kontroly správného předjíždění/objíždění vůbec neexistuje, přitom simulovat při zkouškách se to dá snadno. Sice je to už mnoho let, ale když dělala moje generace zkoušky, tak si ještě pamatuji, že hlavní instrukce byla "Nepřekroč 40 na hlavní a 30 na vedlejší, jinak neprojdeš", no dává to někomu smysl? Jak mě toto jediné pravidlo určující, jestli projdu nebo ne může označit za řidiče způsobilého k řízení vozu?

- Osobně nejsem proti uzákonění minimální vzdálenosti už jen kvůli následnému posouzení míry viny při nehodě, ale důležité je se nehodě vyhnout a i když bude vzdálenost 1,5 metru, je to kolikrát málo. Typická situace je jízda na silnici a když vás 80 nebo 90 předjede autobus/náklaďák ve vzdálenosti 1,5 m, pěkně to zamává, takže ještě bych řešil i rychlost klidně podle typu vozidla, ale to už je sci-fi nejen v naší automobilové zemi. Navíc, jak je zmíněno v článku, bez komplexního procesu - uzákonění, informování, KONTROLOVÁNÍ, represe... - to nebude mít žádný efekt. V informování vidím velikou rezervu, například osobně bych uzákonil všem médiím povinnost část svého vysílacího času (stran v novinách atd) vyčlenit na BESIP záležitosti. Ne masivně, aby se lidem nevytvořila BESIP SLEPOTA, ale třeba jednou týdně v hlavním vysílacím čase mít minimálně dvě minuty, kampań Nemyslíš, zaplatíš měla efekt ve smyslu, že o tom všichni věděli, ale reálně na chování řidičů na silnicích to dopad nemělo.

- když se podíváme na problém komplexněji, tak příčinu bych hledal úplně jinde. S neustále rostoucí velikostí vozů s "chytrými" prvky, které dělají z řidiče ještě horšího řidiče se bude situace jen zhoršovat, řidiči budou hloupější a hloupější. Krásný příklad je hodně žhavé téma poslední dobou (ČR objevila Ameriku zase jednou) a to mamataxi - před školou je nebezpečná doprava, je tam moc veliký provoz, tak dítě musím odvézt autem, abych se mu nic nestalo. Je to začarovaný kruh hloupých řidičů, které vidí jejich děti a přijímají takové chování jako vlastní ještě před tím, než jim v autoškole někdo toto vyvrací a nemůže vyvrátit za dva měsíce něco, co vídají jako v pořádku více než 10 let - bezpečné je to jen v autě a ne jinak, jen auto patří na silnici....

- nemohu nezmínit - každý, kdo jezdí po silnici vidí jasnou VYSOKOU závislost mezi značkou vozu, jeho velikostí, jeho stářím, jeho úpravou, následně i národností a pohlavím řidiče ke způsobu chování řidiče na silnici. Tréninky jezdím na stejných trasách spoustu let a přesně vím, kdy kde jaká auta se budou vyskytovat a co budou dělat. Holt pokud tu bude existovat předsudek že auto je sociálním statusem, tak se nic nezmění.

Tonda 3. 3. 2019, 13:26

Jenom k těm paragrafům, předmětné odstavce zákona zní takto:

§ 11 (1) Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

§ 17 (4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

§ 57 (2) Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Formulace "při pravém okraji vozovky" je shodná jak ve společném oddíle "Jízda vozidly" tak v části specifické pro kola, tedy nikde z toho nevyplývá, že by kolo mělo jet víc vpravo než auto, jízda ve stopě pravých kol aut je zcela v pořádku.

Bránění předjíždění znamená nějaký aktivní manévr pro znemožnění probíhajícího předjíždění. Pokud si jedu 50 - 75 cm od krajnice svých 20 km/h, tak to není bránění předjíždění. Stejně jako není bránění předjíždění pomalá jízda traktoru, povozu.

Bohužel těsné předjíždění cyklistů, když je proti provoz a předjíždění auta autem i když proti jede kolo není nic výjimečného.

Bezpečný odstup by měl být definován číselně v zákoně, otázka jestli by to neměl být i bodovaný přestupek.

Obecné ustanovení o neohrožení není dostatečné, četl jsem zkušenost, že cyklista s kamerou byl nebezpečně předjet, záznam předal Policii a ta si ho sice pozvala, ale smetla to ze stolu s tím, že to je subjektivní a že v zákoně není konkrétní hodnota, to že existují znalecké posudky na toto téma je nezajímá, aktuálně se odstup zkoumá až když se něco stane.

A aby ta úprava zákona měla smysl musel by se hlavně změnit přístup Policie, ta se co tak čtu různé zkušenosti staví proti cyklistům.

újezďák 3. 3. 2019, 13:44

Pro mě je klíčový spíš odstavec 5, nejvíc céčko ale :

) Řidič nesmí předjíždět

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi

odstavec 4 se nás cyklistů prakticky netýká, když jedu na kole, tak nejsem řidič vozidla :)

Osobně a z vlastní zkušenosti jak cyklisty tak motoristy nejvíc trpím, když cyklistu předjíždí vozidla policie a četnictva. Bliká tak 5, maximálně 10 procent ze " strážců pořádku".... to je naprosto tristní situace a nechápu, že to třeba neřeší příslušná velení a zřizovatelé.
Na druhou stranu bohužel vidím, že tak 3/4 cyklistů tu ruku při předjíždění kolegů na kolech také nesundají, což mi přijde jako totální zhůvěřilost a sebevražednost, protože " předjíždění z háku" trvá cyklistovi déle než motoristům.
Měl jsem už pár rozmluv s cyklisty, které jsem pak dojel a většina reakcí byla, že bych jako cyklista měl držet basu a nebuzerovat s nějakým ukazováním změn směrů kolegy... :(

Tonda 3. 3. 2019, 14:29

A co jinýho bys byl než řidič nemotorového vozidla? Nebo se držíš hesla "všichni jsou blázni, jenom já sem letadlo?"

To blikání je problém obecně i v křižovatkách, většina lidí bliká pozdě, takže místo abych jel, tak čučím co to auto nakonec udělá.

Jan Herda 3. 3. 2019, 15:13

V (hustém) provozu neočekávám odstup 1,5m, jsem smířen s tím, že auta pokud možno nepřejedou půlící čáru, když jezdí i auta proti a jsem pro ně brzda. Na široké silnici to není takový problém - jak říkám, že mě předjede někdo "kilo" na I.třídě bez blinkru mi nevadí, každý si drží "lajnu", na okreskách mě občas někdo zavře - sice dá 2m, ale pak to švihne hned před přední kolo a přibrzdí, neb už jede někdo proti, to je horší. Stejně tak když jdu běhat - běžím vlevo a jako na potvoru se míjíme s 2auty, neb se nikomu nechce přibrzdit, to už je taková česká vlastnost - zvyknul jsem si a počítám s tím - silnice jsou prostě určené autům a já to tak beru. Definovat vzdálenost zákonem podle mě nejde, to nelze pořádně dokázat a jak se tu psalo - beztak to nikdo kontrolovat nebude - kdo by se taky zabýval nějakým 1% cyklistů a "buzeroval" většinu v autech. Beztak jsou všichni nejradši, když žádní cyklisté nejezdí ...

Pavel Mašek 3. 3. 2019, 15:44

@ újezďák
- když jedeš na kole, jsi řidič a jsi řidič vozidla, sice nemotorového, ale jsi řidič vozidla!

@ Jan Herda
- polovina druhého odstavce je přesně to, proč se u nás nic nezlepšuje a nemohu se s Vaším přístupem ztotožnit. Kola byla na silnicích stovky let před auty a to, že je hodně aut, neznamená, že kola na silnici nepatří, zákon i jasně říká, že ano. Jízdní kolo je plnohodnotný dopravní prostředek a jsou města/státy, která dokazují, že i mohou být plnohodnotnější, než motorová vozidla. Bohužel lobby automobilek a komunisty převzatá doména, že auto je ukazatel sociálního statusu, způsobilo, že podmínky jsou pro auta vhodnější, než pro cyklisty.

Jiří Motýl 3. 3. 2019, 21:53

Stovky let před auty? Zase tolik bych jim nefandil. :D

újezďák 3. 3. 2019, 22:00

Pavel Mašek

hmm takže řidič ano ?, takže si přeješ mít řidičský průkaz pro kolo ? To stačí hodně často někde opakovat a nakonec zakážou jezdit na kole dětem do 16 let :(

hmmm Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. a najednou hmmm Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.
proč rozlišují vozidlo a proč cyklistu ? He ?

hmm takže paragraf 57 je celý pro řidiče vozidla zvaného kolo ? :)

jen houšt, jen pěkně nahlas, nakonec ty papíry budeme muset dělat jako ostatní řidiči , předem pěkně děkujeme , další rána pro cyklistiku přímo z řad řidičů kol :)

Jiří Motýl 3. 3. 2019, 22:24

újezďák: jako v tom zákoně hodně nekonzistentních bodů, ale skutečně řidičem ten zákon myslí téměř kohokoliv, kdo na něčem/v něčem jede po pozemní komunikaci, viz §2(d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p2-1-d

Řidičáky se pak týkají jen motorových vozidel.

Brněnský krokodýl 4. 3. 2019, 21:37

Velmi bych fixní vzdálenost danou zákonem uvítal. Ne z toho důvodu, aby se mohla začít pokutovat, ale aby vyrůstala nová generace řidičů, který si bude vědoma, že je třeba nějakou rozumnou vzdálenost při předjíždění dodržovat. Stará generace už dojezdí na svých zvycích, ale postupně se vytvoří podmínky pro změnu.

újezďák 5. 3. 2019, 13:44

brněnský krokodýl, protestuji proti staré generaci, ta naopak cyklisty objíždí mnohem slušněji než " novořidiči". Řidičským folklorem je, že ČLOVĚK V KLOBOUKU a AUTO S VAJÍČKY za zadním sklem = nebezpečí, ale pro cyklisty to neplatí, protože takový člověk nás zeširoka objede.

Až stará generace dojezdí, tak se z toho účastníci provozu a my cyklisté především " po......"

Nejhorší cyklistické zážitky mám s mladými řidiči a řidičkami, včetně těch na nyní se množících na skůtrech a elektrokolech všeho druhu.
Těmhle lidičkám totiž nic neříkají pojmy neohrozit a neomezit které jseou dávno zákonem dané a v autoškolách je " staré generaci" vtloukli do hlavy....

Brněnský Krokodýl 5. 3. 2019, 15:06

Omlouvám se za špatnou formulaci. Myslel jsem tím řidiče, kteří získali řidičák a návyky před nějakým časem. Své návyky nehodlají měnit a do novely zákona nikdy nenahlédnou. To skutečně nemá mnoho společného s reálným věkem, jde jen o osobní přístup.

... 5. 3. 2019, 16:42

Nějaký výrazný boční odstup vozidla od cyklisty a tedy cyklistův pocit bezpečí (o nic jiného, než o pocit, totiž v daném případě nejde) rozhodně není celospolečenským zájmem a tedy není nejmenšího důvodu to regulovat. Je to jen zájem naprosté minority. Naopak celospolečenským zájmem je plynulost provozu na pozemních komunikacích a to včetně těch úzkých.

Uvědomte si, Vratislave, že akce vyvolává reakci a pokud se budete snažit frustrovat jinou skupinu obyvatel, bude naprosto legitimní, pokud se vám to tato skupina bude snažit nějak vrátit. A kdo seje vítr, sklízí bouři.

újezďák 5. 3. 2019, 21:58

Brněnský krokodýl, popravdě neznám žádného řidiče, který by aktivně nahlížel do novel :), ani já to nedělám a přesto nová pravidla znám a respektuji a tak si myslím, že nikdo nezískal takový návyk aby nehodlal změnit návyk nebo nerespektoval změny které přišly až po " jeho autoškole" :)

Takhle kdyby to v životě fungovalo, tak každý cyklista " před jeho autoškolou" by jako nic nevěděl o tom, co se na silnici smí nebo nesmí ? Neděje se tak, že ? :)

Většina změn v novele se stejně hojně probírá v médiích a webu, dokonce i můj tchán ví v jeho věku o nových pravidlech dost na to aby mohl dál řídit.

Můj osobní názor na kvalitu řidičů je to, že nejdůležitější formou je, že vidí jak řídí jejich rodiče, to je ten osobní přístup, když má někdo tátu nebo mámu pirátku a je jedno jestli za volantem nebo za řidítky motorky či kola tak má velkou šanci se chovat stejně bez ohledu na to jak " skvělá je novela"...

No a závěrem bych k tomu dodal, že dobrým příkladem by měli jít všichni a všude , tedy že třeba v cyklistických debatách nemám rád lidi, kteří plédují za cykloúčelové porušování slušnosti, ohleduplnosti, tedy hlavně za porušovaní základních pravidel silničního provozu. Takových se najde dost co omlouvají průjezd stopky nebo červené s tím, že kolo není tak nebezpečné a zastavování ho činí nekonkurenceschopné....

josuk 6. 3. 2019, 09:55

pozn. k řidičům - paušalizace vždycky kulhá, zvlášť když je řízení čehokoliv velmi často dynamický proces s mnoha možnými režimy.. a přepnout se není problém.. Záleží podle mého hlavně na infrastruktuře aby se do agresivního (=unavujícího a nepříjemného) módu řidiči, cyklisti přepínali co nejméně.. A ten senior samozřejmě vědomě neublíží, pokud ale třeba zrovna cyklista není ten sedmý, komu v jednom okamžiku dává přednost..! Ale to je zase hlavně o infrastruktuře a o tom aby lidi neřídili z donucení..(bez auta nedostupný lékař, obchodní centra atp.)

Lei 6. 3. 2019, 10:03

Josuk:

Boží prostoto, nedostupný lékař: na malém městě jezdí balíci 200 m na náměstí do krámu, aby nemuseli hnout svým líným zadkem!!!

Z donucení, boží prostoro... Kolik asi takových je?

Vratislav Filler 6. 3. 2019, 10:16

Výjimečně jsem povolil komentář od anonyma bez funkčního mailu. Jeho postoj ("neobtěžujte řidiče svými pocity, nebo se začneme mstít") mi přijde jako výborný důvod, proč povinný boční odstup zavést a začít také důsledně vymáhat. Dokud budou takoví lidé na silnicích, nebudou silnice pro všechny.

Lei 6. 3. 2019, 10:16

Á, první trol je tady.

Jinak obecně to stejně, jako tolik dalších věcí, závisí na celkové vyspělosti společnosti. Je to otázka vzájemné ohleduplnosti. A ta v Čechách nepatří k těm nejvyvinutějším z Evropy.

Samozřejmě, snaha o výchovu může pomoct. Někdy.

Vratislav Filler 6. 3. 2019, 10:19

BK, Újezďák: Kdo dneska jezdí autem pro nějakou firmu, respektive má k užívání firemní auto, tak tak by měl každé dva roky projít povinným školením řidičů.

Navíc se rozhodně neobávám, že by se o takovéhle novince mezi lidmi nemluvilo, byť často ublíženým až agresivním tónem.

josuk 6. 3. 2019, 10:30

Lei: a co když je ten Váš příklad (200 m na malém městě) přesně o infrastruktuře? - na kole i pěšky to po frekventovaném průtahu I. třídy bez chodníku jde těžko a přitom zaparkování auta je OK? Jasně pro někoho bezpečnost, pro jiného možná "líný zadek"..
A řečnická otázka "kolik takových je?" implikuje, že jich je asi málo.. To si tedy nemyslím.

Lei 6. 3. 2019, 10:36

Jenže já nemluvím o průtahu 1. třídy bez chodníku. Já mluvím o "rostlém" okresním, popř. ani ne okresním městě, s chodníky, s MPR, s běžnými ulicemi.

Takže s infrastrukturou na mě nechoďte.

Často se jedná o 10 min. chůze, napůl parkem, napůl zapadlými uličkami, popř. po nějaké městské třídě s širokými chodníky, lavičkami a stromy. Například.

Takových lidí znám tuny.

Petr 6. 3. 2019, 15:31

V cizině jsem s bočním odstupem problémy nezažil. Horkokrevný Ital i nevyzpytatelný Francouz (narozdíl od klidného vyrovnaného Čecha) nemá problém jet pomalu za kolem několik minut, dokud nemá příležitost mně předjet bezpečně a s rozhledem.

Dokonce jsem osobně nezažil takové problémy ani v Praze, ale to je z velké části způsobeno volbou trasy a času; vím, že mnozí jiní s tím problémy mají.

Víceméně vždy s tím ale mám problémy na středočeských silnicích, kdy český řidič z té své devadesátky prostě nezpomalí. A pokud mohu zobecnit, většinou ten řidič je předvědčený, že já omezuji jeho právo jet rychle a plynule; a pokud je upozorněn na symetrické a stejně důležité moje právo jet plynule a bezpečně, tak místo sebereflexe začne povídat o většinách a menšinách a společenském zájmu, z nichž jednoznačně vyplývá, že jeho právo je tomu mému zcela nadřazené.

újezďák 6. 3. 2019, 15:45

Vratislav, školení řidičů bych přál někomu zažít :)

většinou se jedná o internetovou prezentaci ve které se nakonec zakliká krátký test, většina lidí to zvládne i s testem za 1/10 času, který je údajně potřeba jen k projití textu školení.... a ano přesně o tom jsem mluvil, že veřejná diskuse přinese informaci lépe než nějaká novela a dodám, že se musím smát myšlence, že lidi co vyjdou po novele z autoškol budou " plnější dobrých návyků" , vím jak to v autoškolách chodí... to je továrna na peníze ne továrna na kvalitní účastníky, 3/4 lidí by 2-3 měsíce po autoškole už testy nedali...

Petr, částečný souhlas se středočechy a okolím, léta mě šokuje, jak jezdí lidi v cykloměstech jako Nymburk, Kolín nebo Poděbrady , nevím čím to je , ale mám dojem, že tam vyšší množství cyklistů řidiče nějak víc .... :(

Vratislav Filler 6. 3. 2019, 16:21

újezďák: já na ta školení donedávna chodil, a alespoň u nás se s lektorem vždycky probraly novinky v legislativě a pak byl prostor na diskusi, trvalo to hodinu a půl a dělalo se to pro cca 50 lidí najednou v přednáškovém sále.

Veřejná diskuse je fajn, akorát když to nebude v zákoně, tak mnozí dojdou k závěru, že když na to budou kašlat, nic se jim nemůže stát. Což asi není žádoucí výsledek.

Jan Herda 6. 3. 2019, 16:24

Já najezdil po středočeských silnicích možná 200tisíc, ohrožení párkrát jo, ale je to způsobené hlavně tím, že se obecně spěchá do a z práce, úzké silničky jimiž se hrnou tisíce aut do satelitů ... Někdo mi dá půl metru, jiný 3m, ale v průměru "dobrý". Naštěstí dělám ráno od 6 a končím před 14, čímž nezažívám dopo ani odpolední špičku a zase z odpolední směny po 19h už to jde. Šoféry i chápu, být cyklistů 10x tolik, tak přijdou o nervy, než dojedou do Mukařova ... Ty časy, kdy se jezdily odpolední silniční tréninky ve dvojičkách vedle sebe po Kutnohorské od říčan do kostelce se už nevrátí. Zlatá českobrodská, co je z Úval na Kolín široká a bez vesnic.
Osobně bych byl za osvětu v TV, nějaké spoty v hlavních časech než dávat do zákona 1metr.

Vratislav Filler 6. 3. 2019, 16:58

Jan Herda: Já jsem pro obojí. Osvěta je nutná tak jako tak.

Filip 7. 4. 2019, 02:31

@josuk 01.03.2019 - 10:11 napsal:

Ano, podélný odstup je vlastně obdobný problém, jako odstup boční.

Z technického hlediska se dá definovat absolutně přesně, stejně jako boční odstup, ovšem je na to šílený vzorec, do kterého se musí dosadit koeficient hustoty provozu, koeficient adhese vozovky, šířka vozovky, a já nevím, co ještě všecko, pak ten podélný odstup vyjde klidně na 1/1,000 mm. V praxi se to, samozřejmě, nepoužívá.

U nás se podélný odstup řeší, AŽ se něco stane. Pak není problém vzít vozidlo "na válce", zjistit přesně, jakou brzdnou dráhu v dané rychlosti mělo, znalec má k disposici jakési informace o řidiči (věk, zrak, často i výpověď o okolnostech v době nehody), takže mu dosadí tabulkovou reakční dobu podle věku. Z protokolu o nehodě ví, jestli bylo sucho, mokro, nebo námraza, podle toho dosadí hodnoty do tabulky a spočítá minimální zábrzdnou vzdálenost. A to je, podle znalce, bezpečný podélný odstup.

In praxis jsou ty 2 s vhodné tak pro Schumachera, nebo nějakého podobného jezdce formule risk, ne pro normálního člověka, který neumí ani brzdit levou nohou, a ne pro normální, a průměrné, české auto, které je staré a které má na 99% nějakou závadu na brzdách, otázka je, jak závažnou.

Jenže nikdo není s to se soustředit, dejme tomu, čtyři hodiny na 100%. To není možné, ale znalec technik toto rozhodně neví, a ani s tím nepočítá. V rozsudku se pak dočteme, že znalec konstatoval, že "řidička vozidlo před sebou buďto přehlédla, nebo do něj najela úmyslně", nebo něco podobného. Ale fakticky se na 1/2 vteřiny zamyslela, jestli zavřela chladničku, podívala se do zrcátka za sebou na děti a něco jim řekla, a nebo se podívala na mobil, co že to kdo sdílí na f.

Jenže při rychlosti 50 kmph ujede vozidlo za 1.0 s 13.89 m. Když řidič vozidla vzadu nesleduje provoz před sebou i jen cca 0.5 s, ujede cca 10.0 m, než vůbec začne něco dělat. Pak je otázka, jestli a jak fungují brzdové svítilny na vozidle vepředu (statisticky 40% vozidel v provozu má nějakou svítilnu / světlomet v poruše, běžný prach z provozu po týdnu sníží účinnost zadních svítilen o 8% a déšť, sníh atp., opět po týdnu, o 25%), jakého dosažitelného zpomalení dosahuje vepředu jedoucí vozidlo (když bude novější, tak už je řidič vzadu jasně sorry), a pak, jaké reakce má tento řidič a jakého příčného zpomalení je, osobně, schopen dosáhnout (zda vypne spojku, sešlápne brzdu opravdu silně atp.).

Problém je pak na světě. Reálné hodnoty odstupu, pro osobní automobil - osobní automobil, jsou někde kolem 4 - 5 s, na suché vozovce, ve dne, za dobré viditelnosti, bez atmosferických poruch. To je při 50 kmph 4 x 13.89 = 55 m, 25.0 m jsou od sebe běžně pouliční svítilny, nebo patníky.

Podélný odstup nikdo nekontroluje ze dvou důvodů:

1. není přesně definován, oproti např. Spolkové republice Německo,

2. Policie nemá jak ho měřit.

To je prostě problém. Kdyby se i ony 2.0 s implementovaly v platné právo, což by, samozřejmě, hodně pomohlo, to neříkám, že ne, tak Policii by musel někdo zaúkolovat, aby si pořídila zařízení k měření podélného odstupu. Ono to jde, když to jde v Německu, ale zadarmo by to nebylo.

Dřív nebo později by někdo "střihnul žalobu" a soudy chtít měření budou, bez toho se nějak neobejdeme, kde měřit jde, měřit se musí a schváleným zařízením, podle zákona o metrologii.

Jenže, cesta je nekonečně dlouhá (není, jednou dojedeš k moři, ale pro nás berme, že je relativně nekonečně dlouhá), ale vždy relativně velmi konečně široká.

Zavedení bezpečného bočního odstupu nerovná se policie bude bezpečný boční odstup kontrolovat. Nebude. Nemá to jak měřit. Ale mohou zastavit fast and furious čepičáře a "realisovat" ho, tj. taková ta klasika: dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola ..., doklady, trojúhelník, lékárničku ukažte, a vestu máte kde, pane řidič, a ty nůžky jsou z nerezavějící oceli, pane řidiči, a to kolo, jak jste předjížděl, pane řidiči? Tak 6 z 10 se přizná a vyřeší se to "blokem". Opravdu! Když dostane 1x za to pokutu + jej zdrží 20 minut, tak si to více, než jeden ze dvou, příště rozmyslí "oprasit" cyklistu.

Jsou cesty, kde to předjetí, bez nedodržení bezpečného bočního odstupu, není možné. Pak žádné měření není potřeba.

Nedodržení bezpečného bočního odstupu = ohrožení předjížděného vozidla, a to už jsme probírali - 7 bodů, zákaz činnosti, flastr jako prase...

Filip 7. 4. 2019, 02:39

@újezďák 06.03.2019 - 15:45 ; Vratislav Filler 06.03.2019 - 16:21:

Problém je:

1. není žádná osnova, jako např. ve škole, co se má školit řidič na skupinu C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, po případě, jejich kumulace. Co je dané je obecný okruh věcí, které se mají školit a čas, nic víc, nic míň,

2. podle platného práva se musí hlásit dopředu úřadu obce s rozšířenou působnosti, v jehož obvodu se bude školení konat, kdo bude školen, tj. generálie osoby, datum a čas, aby úřad mohl dojít na kontrolu. Tohle zavedli někdy v roce 2008, tj. je to 11 let, a vím o dvou akreditovaných školících střediscích (tj. autoškolách), kde za celou tuto dobu vykonal úřad kontrolu 0 krát. Tedy ani jednou, a co je mi známo, není to výjimkou. Když by i kontrolu vykonal, tak jí akorát přeruší školení a zlegitimuje účastníky a sepíše protokol, toť vše,

3. autoškoly jsou soukromé firmy, které se - z logiky věci - z 99.99% musí podbízet cenou. Pak se na školení sejde traktorzysta, co má i C a v družstvu po něm to školení chtějí "co kdyby", řidič fekálvozu Praga V3S, řidič utramoderní Scanie, co rube Skandinávii v taktu, řidič městského autobusu a čtyři na příměsto. Každý by potřeboval školit něco úplně jiného, krom obecného základu, no a tak to končí, často, tak, že se jim pustí "bourá jen blb", nejlépe 2x po sobě, to je z rauchpausou 3 hodiny, a pak už je jisté, že kontrola nepřijde, více než půlka už je stejně ožralá, tak se pustí domů.

Je to prostě o lidech, systém toto neřeší. Systému stačí, že byl řidič "školen".

Filip 7. 4. 2019, 02:50

@Petr 06.03.2019 - 15:31:

1. "agresivní jízda", "nebezpečné řízení" - něco takového mají v právním řádu všude na západ a je to, co do positivního práva, kodifikováno velmi vágně, obecně soudům k prokázání stačí, že policista / četník dostatečně popíše, že se řidič choval v provozu agresivně. My agresivní jízdu, samu o sobě, stíhat nedokážeme,

2. civilní sankce - západní člověk si mnohem více uvědomuje, že největší problém nebude, když ho chytne bengo a dostane body a pokutu, ale když něco způsobí. Škodu za něj sice pojišťovna zaplatí, v rámci EHP je pojištění povinné, ale zadostiučinění za nemajetkovou újmu už nikoli, a to může být i likvidační,

3. a na to navazuje pojistka. Obecně v zahraničí se pojišťují auta na osobu (osoby), ne na vozidlo. Jde to i na vozidlo, které pak může řídit každý, ale je to strašně drahé. Pojistky jsou, poměrově, mnohem dražší, třeba v UK stojí pojistka na Felicii cca za měsíc to, co tady za rok. No a ono platit EUR 50.00, nebo EUR 150.00, měsíčně je sakra rozdíl. Opravdu těm lidem hrozí, že když způsobí nehodu, tak jim zdraží pojistku tak, že na to vůbec nebudou mít. Nebo na to mít budou, ale budou muset manželce vysvětlovat, že namísto dovolené u moře bude dovolená doma.

V některých státech i závažné přestupky, mezi což agresivní řízení patří, hlásí bengo pojišťovně, a pojišťovna pak zdraží pojistku. Nic takového my nemáme.

Máme bonus za bezeškodní průběh, ale ten je pořád relativně malý a pojištění je pořád relativně velmi levné!,

4. nejsou, mentálně, v roce 1949, jako my, tak už jim došlo, většinou, že jak se do lesa volá, tak se z něj i ozývá,

5. nenosí se tam jezdit jako prase a ohrožovat lidi kolem sebe, obecně. U nás se tím lidé v hospodě chlubí.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava
Názory, Praha,

Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava

11. března. 2024, 3min. čtení5