Patočkova: ochranné cyklopruhy u střešovické vozovny

Publikováno: 14. října. 2019, 9 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 14. října. 2019, 9 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

Na rozhraní ulic Patočkova a Milady Horákové u zastávek tramvají Vozovna Střešovice vznikly na konci září nové cyklopruhy. Jedná se o jeden z posledních úseků, který byl opravován v přímé souvislosti s dokončením výstavby tunelového komplexu Blanka. Nově vzniklé cyklopruhy alespoň z části zacelují mezeru, která doposud zela mezi cyklopruhy na Hládkově a cyklopruhy v oblasti Hradčanská – Prašný most, které vznikly v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka již dříve.

Nový ochranný cyklopruh na křižovatce Patočkovy a Střešovické

Vzhledem k šířce komunikace zde nebylo možné zřídit plnohodnotný vyhrazený cyklopuh, vyznačeny tak byly cyklopruhy ochranné (viz infobox).

Ochranný cyklopruh (v zákoně nazvaný jednoduše jako jízdní pruh pro cyklisty) mohou na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty pojíždět rozměrnější vozidla, která se do svého jízdního pruhu nevejdou. Musí dát ale přednost cyklistům jedoucím v cyklopruhu. Pro méně rozměrná vozidla se pak ochranný cyklopruh chová stejně jako vyhrazený cyklopruh. Jde o ochranné integrační opatření, které lze používat i ve stísněnějších podmínkách, zároveň ale poskytuje větší ochranu než obyčejný piktokoridor.

Diskuze nad redukcí počtu jízdních pruhů na křižovatce s Cukrovarnickou

Opatření bylo kritizováno politickým vedením městské části Praha 6. Tentokrát ale primárně nikoliv z důvodu přítomnosti cyklopruhů jako před dvěma lety na Patočkově o něco západněji, ale z důvodu redukce počtu jízdních pruhů v křižovatce s ulicí Cukrovarnickou. Místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS) k tomu říká: „Přijde mi nepřístojné, aby magistrát experimentoval s dopravou na Praze 6 a hazardoval s bezpečím nejen našich sousedů. Místo semaforu, který jsme žádali a který by zvýšil bezpečnost, nám tady Adam Scheinherr vybudoval balisety, cyklostezku a k tomu odstranil jeden jízdní pruh.“ Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) celé řešení bránil a poukazoval především na nebezpečnost přechodu pro chodce vedoucího přes dva jízdní pruhy od tramvajových zastávek.

Křižovatka s Cukrovarnickou na projektové dokumentaci.

Snižování počtu průběžných pruhů v daném místě přitom není novinkou. Jedná se o úsek, který je pod povrchem zcela kopírován vedením tunelového komplexu Blanka a kde po otevření tunelu poklesla intenzita dopravy přibližně o čtvrtinu. Ve směru do centra byl počet průběžných jízdních pruhů snížen již minulý rok při obnově povrchu v létě 2018. Tehdy bylo vedení cyklistů řešeno ale pouhým vyznačením piktokoridoru. Snímky z průběhu letošní rekonstrukce ve směru z centra přitom naznačují, že obdobné minimální řešení bylo původně plánováno i pro tento směr.

Po opravě v roce 2018 zatím ve směru do centra jen piktokoridor. K zúžení na jeden pruh pro jízdu přímo došlo již tehdy. I když ve variantě, kdy bylo z velké části řidiči ignorováno.

Křižovatka s Patočkovy s Cukrovarnickou během rekonstrukce 18. září 2019. Žádný cyklopruh, pouze odbočovací pruh vpravo a nutnost cyklistů přeřadit se do levého pruhu.

Je tak zřejmé, že projekt byl pro cyklistickou dopravu zásadně upraven až ve svém průběhu a vodorovné značení bylo před dokončením rekonstrukce znatelně předěláno. Snížení počtu pruhů pro jízdu přímo přitom se samotným vyznačením cyklopruhů apriori nesouvisí. Ke snížení počtu pruhů došlo v nestavební podobě, v případě potřeby, je tak komunikaci možné opětovně použít v původní šířce.

Křižovatka Patočkovy a Cukrovarnickou o deset dní později (28. září 2019) po úpravě: možnost jízdy přímo z odbočovacího pruhu znamená znatelné zvýšení komfortu jízdy pro cyklisty.

Virtuální projížďka: Co je pro cyklisty nového?

Největších změn doznalo stoupání ve směru z centra. V tomto úseku zbyl bez jakýchkoliv cyklistických opatření již jen velmi krátký úzký úsek podél tramvajové zastávky Prašný most. Již kousek za zastávkou došlo k mírné redistribuci šířek jízdních pruhů, díky které mohl být vpravo zřízen ochranný cyklopruh zajišťující možnost projetí podél kolony čekající před křižovatkou.

Cyklopruh následně prochází i křižovatkou s ulicí Pevnostní. Jak ale naznačuje projektová dokumentace, zatím jen ve „vodovce“. Je možné, že dozná dalších změn společně s úpravou semaforů.

Skrz křižovatku zatím „jen v barvě“

Je nutné podotknout, že křižovatku ve směru z centra projíždí cyklisté ve stoupání a tudíž pomaleji. Přičemž křižovatka má na délku přes 50 metrů, reálně tu tak může hrozit situace, kdy pomalejší cyklista nestihne křižovatku včas „vyklidit“. Je ovšem otázkou, nakolik s tím může pomoci úprava SSZ. Pro samostatnou cyklistickou signalizaci by bylo potřebné mít alespoň v křižovatce cyklopruh vyhrazený. Uvidíme tak, co se v křižovatce ještě odehraje, v Praze jsme si s podobnými místy již zvládli poradit.

Stoupání skrz křižovatku je dlouhé. Možná ale ještě dozná změn.

Na opačné straně křižovatky v ulici U Brusnice vznikla jen jedna drobnost: možnost odbočení vlevo do Patočkovy z pruhu pro jízdu přímo. Cyklisté tak nemusejí přejíždět do odbočovacího pruhu vlevo, který navíc vede po dlažbě kolejemi.

Cyklista již pro odbočení vlevo do Patočkovy nemusí do dlažby mezi koleje. (Vodorovné značení na fotografii ještě nebylo dokončeno)

Při jízdě Patočkovou ve směru z centra pokračuje ochranný cyklopruh až po křižovatku se Střešovickou, kde se napojuje na dříve zbudované cyklopruhy vyhrazené. Za zmínku zde stojí již diskutovaný průjezd skrz křižovatku s Cukrovarnickou, kde je opět je povolena jízda cyklistů přímo z pravého odbočovacího pruhu:

Umožnění jízdy přímo bez nutnosti přeřazení. (Značení v době focení ještě nedokončené).

Mírné posunutí šířky pruhů umožnilo vyznačení cyklopruhu a komfortnější průjezd cyklistů podél kolony aut až po křižovatku se Střešovickou

Cyklopruhy jsou protaženy skrz křižovatku se Střešovickou a přímo navazují na dříve vyznačené vyhrazené cyklopruhy v oblasti Hládkova.

Výjezd z parku do Střešovické: vodorovné značení bylo obnoveno, dlažba ale zůstává stále bez úprav.

Ve směru z centru je novinek o poznání méně. Změny se týkají skutečně jen oblasti zastávky Vozovna Střešovice. Na Prašném mostě je vozovka užší a zřízení ochranného cyklopruhu neumožňuje. Při jízdě z centra vyhrazené cyklopruhy z Hládkova plynule navazují na ochranné cyklopruhy, které nahradily vloni vyznačený piktokoridor. Opět k tomu dopomohla drobná úprava šířek jízdních pruhů.

Cyklopruh (na rozdíl od směru z centra) zůstává zachován i podél celé tramvajové zastávky. To bylo umožněno díky mírnému prodloužení vedení automobilové dopravy jen jedním pruhem. Vozovka se opět rozšiřuje do dvou jízdních pruhů až za tramvajovou zastávkou.

Rozšíření do dvou jízdních pruhů je nově posunuto až za tramvajovou zastávku.

Dále se již pokračuje bez cyklopruhu. Jedná se o velmi rušný úsek, zároveň ale vede příjemně z kopce.

Shrnutí

Nové ochranné cyklopruhy u střešovické vozovny částečně propojily již dříve realizované úseky s cyklopruhy. Cyklistická opatření navázaná na výstavbu tunelu Blanka tak jsou čtyři roky od jeho otevření opět o drobný kus celistvější.

Cyklopruhy byly ale do projektu zakomponovány až dodatečně v průběhu realizace rekonstrukce. Průběžný stav rekonstrukce naopak naznačoval možné zhoršení podmínek pro cyklisty – například nutnost přeřazování se do jízdního pruhu vlevo pro jízdu přímo. Jak tato rekonstrukce ukazuje, k vyznačení cyklopruhů stačilo relativně málo – především mírná redistribuce šířek jízdních pruhů a samozřejmě pak vůle se této problematice věnovat. A opomenout nelze ani změnu zákona, která do Česka jinde běžný ochranný cyklopruh přinesla v roce 2016.

Vyznačení však zároveň provázel politický spor městské části s magistrátem (správcem komunikace). Ten se především týkal způsobu, jakým má být s uvolněnou komunikací po otevření tunelu Blanka nakládáno. Tedy zda zde má zůstat původní počet jízdních pruhů a bezpečnost chodců má být zajištěna světelnou signalizací, nebo zda mají přechody zůstat nesignalizované a naopak jejich bezpečnost má být zajištěna svedením dopravy do jednoho pruhu.

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku×

Martin Šnobr 14. 10. 2019, 15:13

Paráda, věřím že takové řešení slabších míst mezi cykloopatřeními motivuje víc lidí přesednout na kolo.

Tomáš 14. 10. 2019, 15:32

Mimochodem k té Patočkové za Malovankou - nedávno jsem tam jel autem a odstranili to značení tehdy tak blbě, že tam pořád je a auta ho do značné míry respektují (nakolik jsem viděl z auta). Ale jestli je ve správě magistrátu, tak by to tam nehledě na Prahu 6 a její nesmyslné argumenty mohli vrátit i oficiálně ,ne?

Lukáš 14. 10. 2019, 15:38

Myslím si, že tam to respektují díky posunutí směrových šipek vlevo. Kdyby i jinde nebyli šipky uprostřed, tak by tam ani cyklopruhy být nemuseli a přes to bychom se tam, my jako cyklisti, cítily relativně bezpečně.

Jiří Motýl 14. 10. 2019, 19:32

Tomáš: https://mestemnakole.cz/2019/05/patockova-cyklopruh-na-radiale-s-odstupem-casu/

TomášM 15. 10. 2019, 02:25

Pokud někdo chytne červenou vlnu jako já v neděli, tak mít problém s vyklizovacím časem nebude. To se mě dlouho nestalo, aby mě padla červená na sedmi světelných křižovatkách v řadě (v úseku z Badeniho do Cukrovarnické). Prostě jsem narazil na víkendový provoz IAD a absenci detekčních smyček v cyklopruhu.

Lei 15. 10. 2019, 13:01

Mimochodem, absence detekčních smyček je docela problém, když jede člověk třeba v noci přes Prašný most, musí u výjezdu z tunelu jet na červenou,nechce-li čekat třeba pět minut na nějaké zbloudilé auto.

Díky tomu novému ochrannému pruhu před Cukrovarnickou se rozrostl rozsah cykloopatření na mé 11 km trase z 50 m na 100m!

David 17. 10. 2019, 14:10

Spíš než posun šipek zde hraje roli posun středové dělící čáry. Nejlíp je to vidět na konci části s cyklopruhem a začátku navazujícího úseku. Smutné je, že i v té užší části vás řidiči predjizdi hlava nehlava, respektive jako by tam cyklopruh (cti místo pro bezpečné předjetí bez přejíždění čáry) byl. A to považuji za průšvih a důvod, proč ochranné cyklopruhy dělat.

Bertík 23. 10. 2019, 14:26

Můžu jednu technickou?
Ochranné pruhy se zřizují tam kde nejsou šířkové rozměry dostatečně takové, aby se vešel vyhrazený pruh.
Z proběhlých realizací ochranných pruhů mám pocit, že ochranné pruhy jsou v mnoha případech širší, než vyhrazené a dokonce i v místech, kde není po pravé straně parkování, takže zrovna u takových míst by se logicky měl navrhnout nejmenší možný rozměr (1,25m) no a ta Patočkova - tam je to minimálně dva metry ten cyklopruh ne?
Jde mi o to, že je to padly na hlavu - mě osobně by stačil 1,25m pruh a mám klid a vejde se to všude - což je mimochodem účel teho nového ochranného cyklopruhu, nebo ne?
Takhle je tedy jediný rozdíl oproti vyhrazenému pruhu, jak poznat ten ochranný. Tadáááá - úžší levý proužek vodorovnýho značení, který je u ochranného 12,5cm a u vyhrazenného 25cm.
S takovou se fakt nedivím, že řidiči aut ječí když se dělají takový xxxviny.

David 23. 10. 2019, 20:35

Šířka cyklopruhu je v obou případech stejná. Rozdíl je v tom, že ochranný cyklopruh mohou řidiči velkých vozidle (bus, náklaďák) pojíždět. Ten vyhrazený ne. Takže pokud mám jízdní pruh (stávající) široký 4 m, můžu do něj namalovat jen ochranný pruh. Pokud vedle není parkování, bude mít 1,5 m a zbylý prostor "čistě pro motorová vozidla" bude mít 2,5 m. Osobáky a dodávky, kterých je v Praze většina, cyklistu míjejí, aniž by mu zasáhly do ochranného cyklopruhu. Náklaďáky a autobusy ne a musí jet za cyklistou a předjet ho s blinkrem tak, že přejedou do vedlejšího či protisměrného jízdního pruhu, jako by tam žádný ochranný cyklopruh nebyl.

U vyhrazeného cyklopruhu je to jinak. Ten má stejnou šířku jako ochranný, ale vedle musí být jízdní pruh pro motorová vozdila vždy minimálně dalších 3,0 m, v Pražských reáliích však zpravidla 3,25 až 3,75 m prostoru "čistě" pro motorová vozidla.

Je jen připo*raností pražských silničních správních úřadů a PČR, že požadavek na plynulé míjení alespoň osobáků a cyklistů pomíjejí a všude kde jezdí bus či zásobují nákladní auta se vedle ochranného cyklopruhu dělá 3,0 či 3,25 a víc. Správně by tam pak měl opravdu být takový cyklopruh vyhrazený - ale aby tam mohla velká autíčka taky zajet, nebo když je kousek dál oblouk či úzké hrdlo, udělá se jako ochranný. Kdyby to bylo jen 2,5 m pro motorová vozidla, vešlo by se cykloopatření na mnohem víc míst - a cyklo by v Praze mohlo být téměř všude, kde je potřeba.

Nastává pak věčná diskuse, zda by cyklisté (kterých by se najednou všude vyrojilo nehorázné množství), nemístně nezdržovaly nebohé autobusy, a nebo zda by naopak nebyla doprava plynulejší, protože by cyklisté přestali zdržovat naprosto všechna auta, ale zdržovaly by jen náklaďáky a autobusy, které by se s jejich předjetím už díky své velikosti nějak popasovaly (třeba blinkrem a "empatickým" natlačením své hmoty při předjíždění cyklisty do vedlejšího pruhu).

To že řidiči osobáků ochranný od vyhrazeného cyklopruhu nerozeznají není na závadu. Nikdy v něm totiž nemají cyklistu ohrozit/omezit a z podstaty věci do něj nemají ani zasahovat, pokud neodbočují, neobjíždějí, neparkují, atd. No a ti ostatní, profesionální řidiči busů MHD a náklaďáků, mají pravidelně každý rok jedno či dvě školení na téma předpisů a bezpečné jízdy. Když je volant živí, mohli by těch pár paragrafů znát...

David 23. 10. 2019, 20:37

Omlouvám se za ty hrubky v gramatice, příště si to po sobě asi přečtu dřív :)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat