Cyklopruhy ve Vrbenského

Publikováno: 06. ledna. 2020, 10 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 06. ledna. 2020, 10 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

Ulice Vrbenského na Praze 7 získala ke konci roku 2019 nové cyklopruhy. Z velké části se jedná o velkoryseji dimenzované cyklopruhy vyhrazené. Na vyhrazené cyklopruhy zde byl dostatek místa, ulice je totiž pozůstatkem dopravních plánů 70. let, které se nikdy nepovedlo plně realizovat. Původní 2+2 jízdní pruhy tak nyní byly přetvořeny na méně rychlostní profil 1+1 doplněný o cyklopruhy. Vzhledem k dopravní kapacitě navazujících úseků, kde podobná změna proběhla již v dobách minulých bez větších komplikací, lze očekávat, že dané opatření nebude mít vliv na průjezdnost oblasti pro motorovou dopravu. Zároveň vzniká více méně souvislý pás cyklistických integračních opatření od Trojského až po Libeňský most.

Vyhrazený cyklopruh vedoucí skrze křižovatku ve Vrbenského.

Pás integračních opatření mezi Trojským a Libeňským mostem se pomalu zaceluje.

Historická vsuvka

Ulice Vrbenského začala ve své současné podobě vznikat v druhé polovině 70. let 20. století. Protla tehdy území bourané historické čtvrti Zátory, na jejímž území vznikl dopravní terminál holešovického nádraží. Jak ukazuje např. územní plán z roku 1986, v případě ulice Vrbenského se mělo jednat o kapacitní komunikaci napojující oblast Holešovic a Troje na městské dálnice.

Území plán, 1986. Zdroj: IPR Praha.

Zátory v roce 1966. Zdroj: IPR Praha

Stejné území Zátor v roce 1989. Zdroj: IPR Praha

Jak je vidět na ilustračních leteckých snímcích a v historických územních plánech, dopravní plány byly smělé. Nikdy se je ale nepovedlo plně realizovat, realita se postupně měnila a s ní i dopravní vize. Průtah skrze Holešovice sice po mnoho let fungoval v kapacitní variantě 2+2 pruhy, ale již před lety se začal postupně proměňovat v běžnou městskou ulici s parkováním a cyklopruhy.

V roce 2009 byly do této podoby přetvořeny ulice Jankovcova a U Uranie, nyní došlo po deseti letech i na zbylý navazující úsek – ulici Vrbenského. Realizace plánovaných městských dálnic byla postupně upravena do tunelového řešení a navíc přesměrována do Troje v podobě Blanky. Trojský most se sice realizoval ve velkorysé kapacitě 2+2 pruhy, u jeho libeňského protějšku se ale nyní politicky prosazuje spíše zachování původní kapacity a funkce, i vzhledem k tomu, že navazující úseky mezitím v rámci dopravních plánů a dopravní reality pozbyly svého kapacitního významu.

Ortenovo náměstí: změna proběhla v druhé polovině roku 2009. Fotografie před a po. Zdroj: Google Street View

Novinky ve Vrbenského

V aktuálně řešené Vrbenského ulici je vidět, kam se praxe v rámci zřizování cyklistických opatření postupně posunuje. A co novinky v zákoně na poli cyklistických opatření nově umožňují zřizovat. Opět se jednalo o nestavební úpravy, pracovat šlo tak pouze s úpravou dopravního značení. I přesto se podařilo vytvořit souvislý pás cyklistických opatření, který vede i skrz křižovatku s Bondyho ulicí.

Projeďme se Vrbenského ulicí směrem od Trojského mostu. Na nájezdu z Partyzánské narazíme na jedno starší opatření, které neformálně provede cyklisty skrz ostrůvek do pravého připojovacího pruhu. Pokud si kdokoliv netroufá octnout se v levém jízdním pruhu s auty najíždějícími od Výstaviště po své pravici, může využít této propojky skrze ostrůvek pro přímé napojení se do pravého jízdního pruhu. Jen je třeba dát přednost v jízdě autům přijíždějícím od Výstaviště.

Bezpečnostní zkratka do pravého pruhu.

Již od nájezdu z Partyzánské vede nově zřízený cyklopruh. Ve výše zmíněném místě z prostorových důvodů jen ten ochranný. Po několika metrech se ale v místě rozšíření ulice mění plynule v cyklopruh vyhrazený.

Ochranný cyklopruh plynule přechází do cyklopruhu vyhrazeného.

Ochranný cyklopruh (v zákoně nazvaný jednoduše jako jízdní pruh pro cyklisty) mohou na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty pojíždět rozměrnější vozidla, která se do svého jízdního pruhu nevejdou. Musí dát ale přednost cyklistům jedoucím v cyklopruhu. Pro méně rozměrná vozidla se pak ochranný cyklopruh chová stejně jako vyhrazený cyklopruh. Jde o ochranné integrační opatření, které lze používat i ve stísněnějších podmínkách, zároveň ale poskytuje větší ochranu než obyčejný piktokoridor.

Silnice se následně zužuje do jednoho jízdního pruhu v každém směru, to ale na cyklistu nemá větší vliv. V místě, kde se napojuje holešovické P+R parkoviště, se Vrbenského před křižovatkou s Bondyho ulicí opět rozšiřuje do dvou řadících pruhů. I tak se kontinuální vyhrazený cyklopruh vejde. V místě výjezdu z parkoviště se na chvíli cyklopruh jakoby rozšiřuje, aby tudy mohla auta z parkoviště najet do ulice, to ale nic nemění na tom, že by cyklisté měli dostat přednost.

Místo napojení P+R parkoviště.

Za křižovatkou s Bondyho již je jen průjezd po mostě přes Argentinskou a klesání směrem k Ortenovu náměstí. Na mostě je opět zachována profil 1+1 s cyklopruhy jako ve zbytku ulice. Parkování na mostě mimo zástavbu by pravděpodobně mělo jen minimální význam, místo parkování tak byl vyznačen dělící pás uprostřed vozovky. Ten je o něco dále šikovně využit.

Na mostě přes Argentinskou.

Středový dělící pás přijde k užitku na křižovatce s Malou Plynární. Z té bylo doposud přikázáno do Vrbenského odbočení vpravo. To zůstává pro motorová vozidla zachováno, ale pro cyklisty bylo povoleno i odbočení vlevo. K tomu je jakožto ochrana využit zmíněný středový dělící pás o šířce 2,5 metru, kde je ponechán pro cyklisty dvoumetrový průjezd, nově povolené levé odbočení z Malé Plynární do Vrbenského tak mohou lidé na kolech absolvovat bezpečně nadvakrát.

Vyznačený průjezd / vyčkávací prostor pro bezpečné odbočení cyklistů vlevo z Malé Plynární do Vrbenského.

Před Ortenovým náměstím cyklistická opatření končí. Zde se čeká na rekonstrukci světelné křižovatky, která by pravděpodobně měla proběhnout v tomto roce. Lze očekávat, že spolu s rekonstrukcí semaforů na Ortenově náměstí dojde k dalšímu zacelení mezery v návaznosti cyklopruhů. Uvidíme, zda se je podaří protáhnout kontinuálně skrze celou křižovatku.

V opačném směru lze vypíchnout dvě oblasti. Jednak se jedná opět o křižovatku s Bondyho ulicí, kde je v opačném směru kontinuální vyhrazený cyklopruh skrze celou křižovatku. Vede mezi řadícími pruhy.

Do budoucna by si místo zasloužilo stavební úpravu tak, aby si řidiči odbočující do Bondyho nezkracovali nebezpečně cestu přes dopravní stín a dodržovali naznačené řazení.

Na závěr cyklopruh končí několik desítek metrů před křížením s Partyzánskou. Zde je paradoxně několik metrů cyklopruh veden téměř prostředkem silnice. Je to z toho důvodu, že je zde vyhrazené stání pro autobusy, jehož vodorovné značení ale částečně vymizelo. Pro bezpečnost lidí na kole by bylo vhodné vodorovné značení obnovit, aby místo nelákalo k podjíždění cyklistů zprava.

Vpravo od cyklopruhu by měla být autobusová zastávka.

Nový legalizovaný chodník v blízkém okolí

Nové cyklopruhy ve Vrbenského ale nejsou jedinou změnou v této oblasti. Společně s výstavbou nové budovy v proluce na křižovatce Argentinské a Plynární došlo k legalizaci krátkého chodníkové úseku podél nové budovy. Úsek je využíván při průjezdu podél Argentinské a přes most Barikádníků v přidruženém prostoru mimo rušný provoz. Nejedná se o realizaci související s cyklopruhy ve Vrbenského, svou zmínku si ale zaslouží.

Pokud se někdy povede rekonstrukce světelné křižovatky Argentinské a Plynární společně s cyklopřejezdy, vznikne tak poměrně dlouhá kontinuální chráněná stezka podél celé Argentinské. Její krátké úseky příležitostně vznikají.

Závěr

Pokud hovoříme o salámové metodě vzniku cykloopatření v Praze, pak lze říci, že nová realizace ve Vrbenského místní salám opět o něco více propojila. To samé splnil i nový krátký legalizovaný chodník na stezce podél Argentinské.

Díky realizaci ve Vrbenského jsou integrační cyklistická opatření téměř kontinuálně dostupná v celém úseku od Trojského až po Libeňský most. Některé krátké úseky ale stále čekají na své řešení. Jedná se především o křižovatky. Uvidíme, jak bude vypadat připravovaná rekonstrukce křižovatky na Ortenově náměstí a zda salám opět o trochu více zacelí.

Z určitého hlediska se jedná o jednoznačný úspěch a důkaz toho, že postupná realizace cyklistických opatření metodou mírného bezbolestného pokroku skutečně funguje. Zároveň je ale třeba si uvědomit, že od první realizace až po dnešek uplynulo již deset let a cyklistické řešení v oblasti stále není kompletní. Vše velmi závisí na konkrétní politické podpoře a prioritě, jaká je na daná řešení kladena.

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku×

Petr 06. 01. 2020, 16:30

Fakt doufám, že při rekonstrukci křižovatky Vrbenského/Ortenovo náměstí opraví detekční smyčky, protože ty, co tam jsou, dlouhodobě na kolo nefungují. Jako cyklista mám na výběr mezi čekáním, až se za mě zařadí auto (to detekce vezme), použitím tlačítka pro chodce na chodníku, a proprasením křižovatky na červenou (což mimochodem chodci na té křižovatce dělají v devět večer permanentně; takhle večer se tlačítko ani nemačká).

Jiří Motýl 06. 01. 2020, 16:37

Petr: Kdyžtak v takových případech pište rovnou Eltodu jako poruchu:

"Semafory v Praze staví či staré za nové vyměňuje TSK, za jejich provoz pak odpovídá firma Eltodo. Pokud některý semafor nefunguje, např. detekční smyčka neregistruje cyklisty, dejte vědět přímo Eltodu. Ideálně přes non-stop dispečink na telefonu 800 101 109 nebo e-mailem poruchy@eltodo.cz"

Asi dvakrát jsem takto někde hlásil problém se smyčkou nebo videodetekcí. Nikdy neodpověděli na mail, ale do cca 14 dnů od mého mailu to začalo jako zázrakem detekovat i cyklisty.

Petr 07. 01. 2020, 15:08

Na Eltodo jsem to během let posílal asi dvakrát. Jednou se nestalo nic. Jednou jsem měl pocit, že se to "samo" vylepšilo, ale po pár měsících to bylo zase při starém. Usoudil jsem, že to asi nefungovalo jinde, že to museli zase přenastavit, tedy že je asi detekce blbě udělaná a že se nedá nastavit správně pro všechny, a přestal jsem s tím otravovat.

AliExpres 14. 01. 2020, 09:55

Jsme asi jediná země ve vesmíru kde cyklistický pruh je širší než pruh pro automobily. Pak se divíme, že všichni jezdíme po chodnících, díky ikdyž není zaco.

Martin Šnobr 14. 01. 2020, 20:17

@AliExpres v celém Česku doopravdy není samotný cyklistický pruh širší než ten pro automobily. Možná myslíte třetí fotografii odspoda, kde ovšem cyklopruh obchází autobusovou zastávku, jejíž značení ještě nebylo dokončeno. Viz popisek.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat