Nehody cyklistů v Praze v roce 2019 – stoupá míra zavinění

Publikováno: 02. dubna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 25. prosince. 2020
Publikováno: 02. dubna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 25. prosince. 2020

V loňském roce vývoj počtu nehod s účastí cyklisty za poslední dva roky v podstatě stagnuje. V roce 2019 eviduje statistika Policie ČR v Praze 239 nehod s účastí cyklisty, v roce 2018 jich zaznamenala 251, zatímco v roce 2017 pouhých 158. Nacházíme se tedy v jakési vlně celkového nárůstu nehodovosti, který může souviset se zvýšeným zájmem o městskou cyklistiku obecně, čemuž napomáhá i stále se rozšiřující nabídka sdílených kol a koloběžek. Níže se věnujeme detailněji bližším charakteristikám nehod, které statistika uvádí. 

Srážky s chodcem zaviněny cyklistou

Srážky s chodcem zaviněny cyklistou (červené – těžké zranění, oranžové – lehké zranění)


  Poděkování: Analýza předložená v článku byla možná díky využití informací o nehodovosti v Praze poskytnutých Policií ČR.


Nehody s těžkými a smrtelnými následky

Následky nehod cyklistů

Rok 2019 přinesl v poměru vysoký nárůst nehod s těžkými a smrtelnými následky. Stále se však pohybujeme v řádech jednotek. Při bližším pohledu zjistíme, že dvě ze tří smrtelných nehod byly zaviněny motorovým vozidlem, v jedné z nich cyklista kolo vedl. K poslednímu případu nemáme dostatečné informace. Z dostupných dat můžeme předpokládat, že se jedná o samonehodu.

  • 28. 9. Černý Most: žena sražená autobusem (bus MHD, jízda bez cestujících), řidič cyklistku při předjíždění za křižovatkou pravděpodobně přehlédl. Za křižovatkou začíná ochranný cyklopruh, není ale jasné, jakou měla roli jeho přítomnost či absence v křižovatce, na jejíž hranici k nehodě došlo. Cyklistka měla přilbu. (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100195495
  • 18. 12. Uhříněves: Máme potvrzené informace, že došlo k tomu, že senior vedl kolo při přecházení rušné výpadovky na Říčany. V místě není chodník. Fakticky tak nešlo o nehodu s účastí cyklisty. (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=4100190691
  • 11. 8. Modřany: na stezce pro cyklisty, podle policejní statistiky byl jediným účastníkem nehody cyklista, měl přilbu (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100192809

Alarmujícím se může zdát, že míra zavinění cyklisty je nepoměrně vyšší u nehod s těžkým zraněním (12:3). Z těchto dvanácti případů jsou čtyři samonehody a čtyři nehody s chodci. Jeden případ je srážka cyklistů na cyklostezce a zbylé tři jsou srážky s motorovým vozidel (2 z nich byli cyklisté pod vlivem alkoholu, což samo o sobě přisuzuje zavinění cyklistovi).

Vloni byl ale poměr přesně opačný. V tak nízkých absolutních číslech tak nejsou přehnané závěry na místě.

Postupný nárůst míry zavinění cyklistou

Bohužel stále nepříjemně stoupá množství nehod zaviněných cyklisty. V absolutních číslech se může zdát nárůst nepatrný (134/2018 na 144/2019), ale v poměru k celkovému množství nehod je nárůst na 60 % markantní. Když ze statistiky odečteme tzv. “samonehody” (havárie, způsobené samotným cyklistou) překročila míra zavinění poprvé za 12 let měření míru 50 % a je o 8 % vyšší než dlouhodobý průměr (42 % ).

Podíl zavinění

Koncentrace nehod v centru města a možná souvislost s rozmachem sdílených vozítek

Nehody cyklistů v centru

Nehody cyklistů v centru města (a) celkově a (b) zaviněné cyklistou

Stejně jako loni se nehody zaviněné cyklistou oproti předchozím letům soustřeďují více v centru. Tento úkaz může být způsoben nedostatečnou (a proto potenciálně nebezpečnou) infrastrukturou, vyšším využíváním kol na krátké vzdálenosti a vzrůstající nabídkou sdílených kol a koloběžek. Současná kategorizace nehod však není v tomto tématu směrodatná.  V policejní statistice se stále zpřesňují informace o vlastníkovi jízdního kola (nebo koloběžky), která by měla umožnit odlišení sdílených vozidel nebo kol doručovacích firem. Díky informaci, zda jel řidič s helmou či bez ní můžeme sdílená vozítka od doručovacích firem oddělit. Bohužel je v této položce však stále velká míra chyby. Koloběžky jsou také podle zákona vedeny stále jako jízdní kola, což hodnocení efektů sdílených vozidel dále komplikuje.

Nehody kol soukromých organizací

Nehody (16) zaviněné v roce 2019 cyklistou bez přilby na jízdním kole, patřícím soukromé organizaci

Srážky s chodci 

Podíl srážek s chodci

Počet srážek s chodci se za loňský rok drží ve stejné hladině jako v roce 2018 a to včetně míry zavinění řidičem bezmotorového vozidla. Relativní zvýšení počtu oproti letům předchozím lze do určité míry vysvětlit právě nárůstem nabídky sdílených kol a koloběžek.   

Většina srážek chodců zaviněných cyklisty (8 z 15) je lokalizovaná na přechodech pro chodce. (5 z 15 na chodníku nebo ostrůvku). V dnešní době je potřeba uvést zejména fakt, že v pěších zónách nebyla v roce 2019 zaznamenána jediná nehoda s účastí cyklisty (od roku 2006 je jich evidováno celkem pět).

Těžká zranění chodců

Detailní pohled na srážky s chodci s těžkými zraněními ilustruje možnou souvislost vyšší míry zavinění s rozvojem sdílených kol a koloběžek. Mezi případy s lehkými zraněními v historickém centru je zaznamenána nehoda na Václavském náměstí, která nasvědčuje užití sdílené elektrokoloběžky Lime (2 řidiči bez přilby v brzkých ranních hodinách), ač je vlastníkem vozidla ve statistice označena soukromá osoba. Takových případů jsme v Praze našli víc, proto Automat oslovil PČR s apelem na precizní zaznamenávání těchto informací.

Srážky s chodcem zaviněny cyklistou

Srážky s chodcem zaviněny cyklistou (červené – těžké zranění, oranžové – lehké zranění)

Srážky s chodci s těžkými následky:

  • 11. 5. (so) 18:30 – Myslíkova/Na Zderaze – srážka s chodci na přechodu pro chodce, nezvládnutí řízení, cyklista s těžkým zraněním, alkohol v krvi, bez přilby, cizí státní příslušnost (Německo), jako vlastník vozidla je označena soukromá organizace, 3 chodci s těžkým zraněním (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100197442)
  • 3. 6. (po) 17:30 – Táborská/Sezimova – srážka s chodcem na přechodu pro chodce, cyklista bez zranění (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100198887)
  • 9. 11. (so) 0:19 – Karmelitská/Tržiště – srážka s chodcem na přechodu pro chodce, cyklista bez zranění, pod vlivem alkoholu, bez přilby, jako vlastník vozidla je označena soukromá organizace, chodec s těžkým zraněním (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100198169)
  • 21. 12. (so) 14:00 – cyklostezka pod Barrandovským mostem – srážka s chodcem na cyklostezce, nezvládnutí řízení, cyklista s těžkým zraněním, s přilbou, chodec s lehkým zraněním (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=4100191121)

Lehká zranění chodců v historickém centru:

  • 20. 5. 2:10 Horní část Václavského náměstí, srážka s chodcem na chodníku, nezvládnutí řízení, 2 řidiči s cizí státní příslušností bez zranění, soukromé vozidlo, bez přilby, pod vlivem alkoholu, chodec náhlé vstoupení do vozovky z chodníku (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100197927)
  • 25. 9. 12:44 Smetanovo nábřeží/Náprstkova, srážka s chodcem na přechodu pro chodce, řidič cizí státní příslušnosti bez helmy, řidič bez zranění (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100195274)
  • 21. 10. 13:20 Národní u ND, srážka s chodcem na přechodu pro chodce, řidič s přilbou bez zranění, dva chodci s lehkým zraněním (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100197021)

Minimum nehod na cyklostezkách a chodnících

Závěrem přidáváme statistiku, ze které je zřejmé, na jakých místech se nehody zpravidla dějí. Na chráněných cyklostezkách (zpravidla ovšem smíšených s chodci) došlo pouze ke 4 nehodám (2 z nich jsou srážky s chodci, jedna je již uvedená smrtelná (pravěpodobně) havárie a v posledním případě jde o čelní srážku dvou cyklistů s lehkým zraněním). Na chodnících bylo zaznamenáno nehod 7. Dvě z nich jsou havárie, ostatní srážky s chodci, všechny nehody na chodníku jsou s lehkým zraněním. Jak je již uvedeno výše, v pěších zónách nezaznamenala statistika nehodu žádnou. Na silnici oproti tomu došlo k necelým 200 nehodám (26 z nich na přechodech pro chodce a 19 v jeho blízkosti).

Nehody dle typu komunikace

Obr.: Srovnání počtu nehod a. na cyklostezkách b. na chodnících c. v jízdním pruhu

Policie bohužel neuvádí rozdíl, zda došlo ve vozovce k nehodě v cyklopruhu nebo v jízdním pruhu pro automobily. Je však zřejmé, že chráněné cyklostezky mají pro bezpečnost všech účastníků provozu zásadní význam. Jediným problémem může být smíšenost těchto komunikací. Ta je bohužel u pražských chráněných cyklostezek velmi častá.

Nehody s účastí cyklistů v loňském roce se tak vyznačují větší koncentrací ve vnitřní Praze a nadprůměrným podílem zavinění ze strany cyklistů. Svůj díl na nehodách mají sdílená kola či koloběžky, bližší rozlišení je ale obtížné vlivem nedokonalé evidence. Nehody se dějí zpravidla tam, kde není vhodná cyklistická infrastruktura. V roce 2019 nedošlo k policejně evidované nehodě v pěších zónách.

Zuzana Poláková
Architektka a urbanistka. Členka týmu Laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku AutoMat. S Městem na kole spolupracuje externě především na analytických článcích.

David 3. 4. 2020, 01:06

Obdivuji autorcin sitzfleish při strukturované práci s daty. Super článek.

Jen se obavam, že chtít po Policii, aby rozlišovala mezi koly a koloběžka mi, mezi sdílenými či soukromými a navíc třeba mezi elektro a obyčejnými, může být nereálné. Zatím se zdá, že nerozlišuje, zda člověk tlačici kolo je cyklista, nebo chodec... ????

MM 3. 4. 2020, 12:39

Byly by k dispozici podobné údaje i co se týká přestupků?

Jinak zejména u těch lehkých zranění je vždy otázkou kolik takových bylo skutečně nahlášeno a u kolika z nich byl identifikován viník. Pokud dojde ke kolizi s motorovým vozidlem, je velká šance na jeho identifikaci (SPZ). V případě kolize s kolem/koloběžkou je tato identifikace velmi obtížná, pokud tedy dotyčný aktivně nespolupracuje. Uvedené vede k tomu, že v případě i lehké kolize s automobilem má smysl uvedené nahlásit, protože PČR může účastníka nehody snadno dohledat, v případě kola/koloběžky pak nikoli.

Je to obdobné jako u řešení přestupků. Pokud si vyfotím například automobil jedoucí po chodníku, lze vozidlo a jeho provozovatele identifikovat a přestupek řešit. V případě cyklisty tomu tak není.

David 3. 4. 2020, 13:37

MM: Myslím, že tohle je dobré si vyzkoušet v praxi. Pokud nahlásíte RZ automobilu, který vám způsobil nehodu s lehkým zraněním, u které se v podstatě nic nestalo (není třeba lékařské ošetření), první co půjdete udělat, bude podání vysvětlení. Takže jako u těch kol to nikdo (nikdo rozumný, nebo kdo nemá zrovna moře času, nedělá). Pokud vás srazí kolo, máte lehké zranění a potřebujete lékařské ošetření, tak se domnívám, že už to nahlásíte vy, pokud to neudělá přímo lékař (což může, ale nemusí). V evidenci PČR není spousta nehod. Ani mezi vozidly navzájem. Řekl bych že všechny, které se vyřeší "jen" formulářem na pojišťovnu. Ale je to samozřejmě jen můj osobní názor.

josuk 3. 4. 2020, 18:24

podle těch údajů ze stránek policie u toho smrtelného případu z modřan: muž 44 let, "nepřichází v úvahu žádná srážka" a zavinění "jiný nesprávný způsob jízdy" - prakticky vyplývá, že muž (v kritickém věku) zemřel na infarkt..

MM: rozbor přestupků ty pravidelně publikované a zejména "výchovně" zaměřené statistiky PČR myslím běžně neobsahují. Samozřejmě je povinnost hlásit každou nehodu se zraněním (i minimálním zraněním, když se to pak hlásí druhý den kouká z toho důkazní nouze), hlásí se škoda nad 100, jinak jen pojištovně. A občas, když se dva opilci, kámarádi pomlátí v autě, někdo se pomlátí sám.. stane se, že to do statistik PČR nedorazí nikdy.

Pavel Mašek 4. 4. 2020, 01:13

Jak je v článku zmíněno, databáze není perfektní. Osoba mě blízká byla sražena protijedoucí silně opilou osobou (v době příjezdu PČR nebyla ani schopna stát) na cyklostezce blízko Podolí. Ve slangu motorových vozidel to byla totálka (bohužel na celokarbonu). Jelikož ale odmítla dechovou zkoušku, není to v databázi zaznamenáno. Nemám vůbec představu, kolik takových případů je.

MM 4. 4. 2020, 22:12

"Pokud vás srazí kolo, máte lehké zranění a potřebujete lékařské ošetření, tak se domnívám, že už to nahlásíte vy,... " ... no to právě ne, protože u toho auta vím SPZ, a pokud mám dokonce nějakého svědka, tak šance na to, aby PČR konala, viník byl potrestán a případně mohl poškozený uplatňovat i nějakou náhradu škody, je poměrně slušná. U kola, které nezastaví, to sice mohu nahlásit, ale každému je jasné, že šance byť i jen na samotnou identifikaci viníka je nulová.

Před cca 10 lety u Lipna takto jela skupina 4 cyklistů, jeden sestřelil moji tehdejší přítelkyni ... neruplo naštěstí nic, ale čistili a fačovali ji v Krumlově docela dlouho a domlácená byla fest. Nezastavil ani jeden a jeli v pohodě dál. Hlásit to ... no, sice jsme o tom uvažovali, ale pak usoudili, že by to nemělo absolutně smysl. V podobných situacích to má smysl jen z důvodu případného pojistného plnění, policie nemá absolutně šanci.

Brahma 6. 4. 2020, 10:10

Mám už s těmi srážkami jisté zkušenosti. Pokud při srážce pořádně letíte přes řídítka, nedejbože to dobrzdíte o to auto, tak je to skoro vždy následně na neschopenku. Natlučená a pohmožděná krční páteř bolí už ten den večer tak, že se vyspíte pouze v křesle. No a rentgen té páteře se vám večer při tom dumání, co se vám vlastně všechno stalo, bude velice hodit. Takže v tomto případě prostě volejte 112 a oni už toho policajta uvědomí sami a pojede to v tom správném režimu. Na odřené koleno je to zbytečné a kontraproduktivní. Myslím, že dobrým kritériem je to, zda jste bez problému schopni na tom kole pokračovat v jízdě.

Rudy 21. 4. 2020, 12:02

MM: hlásit na policii ideálně vždy. Policie to musí zaevidovat a kazí ji to pak statistiky vyřešených / nevyřešených případů a pak se prostě víc snaží.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat