Základní předpisy a cyklistická infrastruktura pro laiky

Publikováno: 04. května. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. prosince. 2020
Publikováno: 04. května. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. prosince. 2020

I když cyklista není povinen mít řidičské oprávnění, je podle zákona řidič bezmotorového vozidla a účastník silničního provozu. Musí v potřebném rozsahu ovládat zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a rozeznat základní cyklistickou infrastrukturu.

Co by měl cyklista znát z pravidel silničního provozu

Obecnou povinností řidiče je chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani ten svůj. Řidič také musí přizpůsobit své chování stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, svým schopnostem a zdravotnímu stavu a technickým vlastnostem vozidla – což pro jízdu na kole víceméně znamená nepouštět se v provozu do situací, které nezvládne. Ze zákona vyplývá také povinnost brát zvláštní ohledy na děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cyklista musí

 • Jezdit při pravém okraji vozovky. Cyklista ale současně nesmí ohrozit sám sebe a ani ostatní při jízdě ohrozit. Cyklista tak může jet v odůvodněných případech v bezpečné vzdálenosti od pravého okraje vozovky.
 • Používat cyklistickou infrastrukturu (vyjmenovanou v § 57/1). (Chodník s povolenou jízdou cyklistů není povinné použít).
 • Mimo cyklistické zóny jet jen jednotlivě za sebou.
 • Před přejetím přejezdu pro cyklisty dávat přednost projíždějícím vozidlům; výjimkou je signalizovaný přejezd.
 • Používat cyklistickou přilbu, je-li mladší 18 let.

Cyklista zejména nesmí

 • Ohrozit chodce jdoucí po stezce pro chodce a cyklisty, na oddělené stezce chodce v pruhu vyznačeném pro chodce.
 • Jezdit v protisměru jednosměrných ulic, není-li to dovoleno dopravní značkou.
 • Jezdit po chodníku. Zažitý výklad dovoluje jízdu po chodníku u dětí do 10 let.
 • Na jednomístném kole jezdit ve dvou (s některými výjimkami u dětí).
 • Jezdit pod vlivem alkoholu.
 • Další, méně podstatná omezení najdete v § 57 zákona 361/2000 Sb.

Cyklista může

 • Jet po pravé krajnici, nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci.
 • Předjíždět nebo objíždět z pravé strany vozidla pohybující se pomalu nebo stojící za sebou při pravém okraji vozovky. Musí při tom dbát zvýšené opatrnosti a manévr nemůže provést, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
 • Za dopravní přestupky spáchané při jízdě na kole se držiteli řidičského oprávnění neodebírají body.

Základní cyklistická opatření

Abyste věděli, jak se máte chovat, a jaké jednání můžete očekávat od ostatních, musíte vědět, na jakém typu komunikace se pohybujete.

Cyklotrasa vs. cyklostezka

Cyklotrasa je vyznačena žlutými cedulemi. Ty jsou ale pouze orientační. Samy o sobě nepovolují jízdu cyklistů, to řeší jiné dopravní značení. Cyklotrasa není cyklostezka, stejně jako turistická značka není lesní cesta.

Cyklotrasa nemusí vést jen po cyklostezce.

Cyklostezky jsou označené modrými kruhovými značkami. Často se jako “cyklostezka” nesprávně označuje cokoliv určeného pro cyklisty. Cyklostezkou ale není ani pěší zóna s povolenou jízdou kol, ani vyhrazený jízdní pruh ve vozovce. Cyklostezky jsou vždy mimo vozovku, i když někdy vedou těsně podél ní.

Cyklostezka. Doplněná o směrové značení cyklotrasy.

Cyklostezky a ne tak docela cyklostezky

Cyklostezky kříží vozovku přejezdy pro cyklisty, na kterých cyklista nemá přednost, pokud mu nesvítí zelená na semaforu. Přes cyklostezku vedené vjezdy do domů vyznačené pouze barvou neznamenají pro cyklisty ztrátu přednosti.

Na cyklopřejezdu nemáte přednost.

Rozlišujeme tři základní druhy cyklostezky. Stezka pro cyklisty je vyhrazena primárně cyklistům, mohou se zde ale také legálně pohybovat bruslaři, jezdci na osobních přepravnících a podobní uživatelé. Použití stezky pro cyklisty je povinné ze zákona. Stezka pro chodce a cyklisty umožňuje společný provoz chodců a cyklistů. Je-li prostor pro cyklisty oddělen, musí chodci i cyklisté používat svou část stezky. Do druhé části mohou vstoupit jen při obcházení, objíždění nebo křížení a nesmí tím ohrozit ostatní. Na smíšené stezce se pohybují všichni společně, chodec nesmí ohrozit projíždějící cyklisty a naopak. Povinnost použít stezku pro chodce a cyklisty je dána vyhláškou a kolem její aplikace se vedou spory, povinnost je vymáhána region od regionu odlišně.

Dělená stezka pro pěší a cyklisty. Zde by cyklisté a pěší měli použít každý svůj vyznačený prostor.

Chodník s povolenou jízdou cyklistů je označen jako stezka pro chodce s dodatkovou tabulkou kola. Cyklisté smí jezdit jen do 20 km/h a musí v případě potřeby zastavit. Chodci ale musí umožnit cyklistům průjezd. Stejná pravidla, jako pro legalizovaný chodník, platí při jízdě na kole také pro pěší zónu s povolenou jízdou cyklistů a obytnou zónu. Zde se navíc chodci mohou pohybovat plošně všemi směry, zatímco cyklisté by neměli vjíždět na chodníky (jsou-li vymezeny).

Základní dělení stezek. Na stezku pro pěší cyklista smí vjet pouze, pokud je to výslovně povoleno dodatkovou tabulkou.

Relativně vzácně vznikají cyklistické zóny. Zde je rychlost omezena na 30 km/h a cyklisté mohou výjimečně jezdit ve dvou vedle sebe.

Cyklopruhy

Cyklopruhy jsou prostorem ve vozovce, určeným pro jízdní kola. Ostatní vozidla je smí křížit pouze při odbočování, objíždění a v rámci manévru parkování. Vozidla nesmí v cyklopruhu zastavit a stát. Existují dva základní druhy: Vyhrazený cyklopruh a ochranný cyklopruh. Ochranný cyklopruh se zřizuje ve stísněných poměrech. Osobní auta a menší dodávky se vejdou vlevo od něj, velká vozidla jím mohou projíždět, neohrozí-li cyklistu. Ochranné cyklopruhy se malují tenčí čarou a neznačí se svislou dopravní značkou.

Ochranný cyklopruh vám dá určitý prostor a umožní předjet stojící kolonu, ale auta vás budou míjet poměrně těsně.

Vyhrazenný cyklopruh skýtá větší ochranu.

Piktokoridory pouze upozorňují na možnou přítomnost cyklistů a nezakládají nikomu žádná zvláštní práva nebo povinnosti. V minulosti často vznikaly namísto ochranných cyklopruhů, které je nyní v řadě míst postupně nahrazují.

Piktokoridor naznačuje ideální trasu průjezdu cyklistů.

Ve světelných křižovatkách může být vyhrazen prostor pro cyklisty, ve kterém může cyklista čekat mimo exhalace v koloně a vyjet z něj do křižovatky jako první, a být tudíž lépe vidět, což mu zajišťuje vyšší bezpečí.

Prostor pro cyklisty před křižovatkou. Vyrážíte z prvního nejbezpečnějšího místa – protijedoucí auta vás snadno vidí a nezapomenou vám dám přednost.

Cykloobousměrky

Cykloobousměrky dovolují cyklistům jízdu v protisměru jednosměrné ulice. Frekventované cykloobousměrky se řeší cyklopruhem, v klidné uličce zklidněné na 30 km/h stačí dodatková tabulka. V cykloobousměrkách je potřeba dávat si pozor na vjezdu a na výjezdu, obavy z jejich nebezpečnosti jsou ale neopodstatněné.

Cykloobousměrka v klidné Jeruzalémské vyznačená dodatkovou tabulkou.


Podrobnější informace najdete v knize Městem na kole (Grada 2018) v kapitolách “Dopravní předpisy pro neřidiče” a “Základní cyklistická infrastruktura”.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Jezděme slušně!
Předpisy a etiketa,

Jezděme slušně!

14. května. 2023, 4min. čtení13