Otevřený dopis: apel na 1,5 metru

Publikováno: 12. dubna. 2021, 6 min. čtení
Úvodní foto: Vratislav Filler
Publikováno: 12. dubna. 2021, 6 min. čtení
Úvodní foto: Vratislav Filler

Poslanecká sněmovna ČR bude tento týden rozhodovat o zavedení bočního odstupu při předjíždění cyklisty. Zveřejňuji dopis, který jsem (s malými obměnami) poslal o víkendu vybraným poslancům. Mezititulky byly doplněny dodatečně pro lepší čitelnost.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracím se na vás ohledně novely, která by upřesnila bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Obdobný mail jsem již zaslal některým z vás. Chtěl bych vás požádat o co největší podporu záměru.

Prakticky veškerá argumentace, proč toto upřesnění zavést, již zazněla v minulých týdnech. Jen stručně shrnu:

  • Nejedná se o omezení, ale zpřesnění již existující povinnosti.
  • Posoudit porušení bude možné u případů zvlášť těsných předjetí, o které jde především, z kamerového záznamu či pouhé šířky vozovky.
  • Zodpovědnost na bezpečném předjetí je vždy na předjíždějícím vozidle. Sražení jako následek nebezpečného či nevhodně zvoleného předjíždění nemá cyklista prakticky jak preventivně odvrátit.
  • Z kolizí motorového vozidla a cyklisty s těžkými následky odchází v 98 % případů s těžkým zraněním či úmrtím cyklista.
  • Podíl nehod s účastí cyklisty, ve kterých svou roli hraje těsné předjíždění, rozhodně není marginální. Pohybuje se někde kolem čtvrtiny.
  • Zástupci Policie ČR tyto skutečnosti bohužel zlehčují, jejich motivace je pro mne nepochopitelná [shrnuto v prohlášení spolku AutoMat].

Problém úzkých silnic se nadhodnocuje

Často vyjadřovanou obavu z toho, že řidič nebude moct cyklistu na úzké silnici předjet vůbec, považuji za přemrštěnou. Na okresce o šířce 5 metrů jsou v situaci, kdy cyklista uhne ke kraji (a zasahuje do vozovky z cca 50-60 cm), po připočtení 1,5metrového bočného odstupu stále ještě skoro tři metry volné vozovky. Racionální cyklista, který slyší, že za ním jede auto (a nepředjíždí), uhne těsně ke kraji na nejbližším přehledném místě, a řidiče prostě pustí.

A to platí i pro užší silnice. Na zvlášť úzkých cestách (nebo nákladním vozidlům) může cyklista řidiči ukázat, ať jede, nebo zastavit třeba v odbočce jiné cesty. Proč by cyklista dělal sám sobě zle tím, že si nechá kilometr cesty funět za zadkem auto.

Zabránit excesům

Cílem novely je především předcházet předjetím s odstupem výrazně menším než metr. Jistě se shodneme na tom, že předjíždět cyklistu na silnici široké 3,5 metru, už jaksi není ono ani pro jednu stranu. Praxe se jistě ustálí na stavu, který sice nebude za všech okolností znamenat přesné dodržení odstupu, bude ale obecně bezpečnější. 1,5 metru je vodítko, které říká, že není správné ovívat cyklisty při předjíždění zrcátkem nebo zkoušet předjíždění současně s míjením protijedoucího auta.

Ohleduplný řidič již nyní třeba v místě, kde může předjet cyklistu, najede trochu do protisměru i přes plnou čáru, i když nesmí – a je to jistě správnější než cyklistu předjet těsně, protože pruh je úzký.

Osobní zkušenost

Závěrem si Vás dovoluji seznámit svou osobní zkušeností.

Na kole jezdím pravidelně více než dvacet let, prakticky v jakémkoliv provozu. Za tu dobu jsem se naučil vyhýbat se problémovým situacím a chovat se ohleduplně vůči všem účastníkům provozu. Dokážu ukázat řidiči za sebou, že teď není bezpečné mne předjet. V nejbližším přehledném místě pak auto za sebou pustím (najetím těsně ke kraji vozovky, případně gestem).

Ovšem i přes to, že jízdu v provozu ovládám, dostávám se jednou za pár měsíců do situace, kdy mne nevhodně předjíždějící auto ohrožuje, aniž bych tomu mohl předejít.

Vzhledem k tomu, že příležitostně jezdím na kole s kamerou, dovoluji se doprovodit tuto skutečnost fotografií pořízenou z řídítek. Jedná se o okresku širokou v daném místě cca 5 metrů.

Snímek dokumentuje těsné předjetí před horizontem, kdy se předjíždějícímu řidiči objevilo protijedoucí auto a předjíždějící řidič mne pak málem vytlačil z vozovky. Řidič zjevně spoléhal na to, že bez dodržení bezpečného bočního odstupu mne stihne předjet ještě před horizontem. Pokud by měl řidič dodržet bezpečný boční odstup, nezačal by mne vůbec předjíždět a ke krizové situaci by nedošlo.

Dovolím si k tomu dodat, že pokud bych vjel na krajnici, spadl tam z kola, zlomil si vaz (přilbu používám) a zemřel, nebudou nikde stopy účasti dalších vozidel a moje nehoda by byla posouzena jako havárie zaviněná cyklistou.

Na tomto konkrétním příkladu jsem chtěl ilustrovat, že pohled ze strany cyklisty se od pohledu lidí postrádajících tuto zkušenost může výrazně lišit.

Prosím vás proto, abyste návrh na upřesnění bočního odstupu při předjíždění cyklisty podpořili a případně doporučili i svým váhajícím stranickým kolegům. Jsem ochoten diskutovat o sporných otázkách, kdokoliv mi k tomu může v případě zájmu v následujících dnech zavolat nebo napsat.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Vratislav Filler,

dopravní expert spolku AutoMat,
člen komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu,
spoluautor knihy Městem na kole (Grada 2018).

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

tik 12. 4. 2021, 22:04
4
6

to same na leg. chodnicich a smisenych stezkach. DObre, stacil by metr.
Kdyz takovej cyklista v ramci predjizdeni hodi mysku mezi dvema protijdoucimi skupinami, je to srovnatelne s tim autem.

Michael 13. 4. 2021, 11:55
1
3

@tik: Souhlas. Myslím, že si lze představit na těch leg. chodnících i omezení max. rychlosti pro člověka na kole. Všeobecně nechápu, proč se to na smíšených stezkách s vysokou koncentrací chodců, spíše pak na leg. chodnících už dávno nepoužívá. Vždycky mě fascinuje, jak –příkladmo– někdo na těžkém horském kole prasí v lese 30+ km/h hlava-nehlava. Hlavně že dotyčný má celoobličejovou helmu, škoda že jí nejsou vybaveni i ohrožení chodci :D

Martin Šnobr 13. 4. 2021, 12:21
7
1

@Michael – na legalizovaných chodnících omezení rychlosti platí, je stejné, jako např. v pěší či obytné zóně – tedy max. 20 km/h.
@tik – při předjíždění chodců na cyklostezce dávám ve většině případů odstup takový, který mi nedává ani většina řidičů na silnici (1,5 m+). Toto pravidlo ale nemají snad nikde na světě, protože lidé na kole na rozdíl od lidí v autě (tunovém kusu plechu) nezpůsobují ročně stovky zbytečně vyhaslých životů (kvůli nedání odstupu).

prt 13. 4. 2021, 15:00

ad 20 km/h na legalizovaných chodnících - to je právně ukotveno kde?

ad "Na zvlášť úzkých cestách (nebo nákladním vozidlům) může cyklista řidiči ukázat, ať jede" - pokud je myšleno, že pak už 1,5 m nebude platit, tak to je navrženo pro právní ukotvení kde?

Vratislav Filler 13. 4. 2021, 15:46
2
1

prt:

ad 20 km/h
§ 39 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1.
§ 40 (2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.

ad ukázat a pustit: cílem je, aby se cyklista necítil ohrožen těsným předjížděním. Dneska řidiči běžně přejíždějí plnou čáru, aby cyklistům boční odstup nabídli. Taky se to nesmí. Pokud řidiče pouští, ohrožený se asi necítí. Jestli se najde někdo, kdo řidiči ukáže, pustí ho, natočí a následně napráská policii, aby prokázal, že zákon nefunguje, tak chci vidět ten výsledek případného řízení.

tik 13. 4. 2021, 18:37
3
3

@Martin Šnobr A mohl bych ty stovky zivotu videt ? https://mestemnakole.cz/2021/02/prazske-nehody-cyklistu-2020-novi-cykliste-nezvysili-podil-zavineni/
Podle tohohle to vypada, ze cykliste jsou si nebezpecnejsi sami sobe...

prt 14. 4. 2021, 10:16

ad 20 km/h: osobně se domnívám, že s ohledem na nevymahatelnost rychlosti cyklistů (nemají povinnost mít kalibrované měřidlo rychlosti) jsou odkazem z § 40 odst. 2 "Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně." míněny jiné v nich popsané (rozumně obecně, bez povinných bezpečnostních odstupů...) povinnosti, zejména pak "Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. + musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně."

Rychlostní omezení cyklistů je možné brát jako dobrá doporučení, ale jsou nevymahatelná (snad s výjimkou úseků s radarem zobrazujícím aktuální rychlost).

ad ukázat a pustit: výsledek řízení je podle mne jasný - předjíždějící řidič bude tahat za kratší konec, protože právo porušit boční odstup mít nebude a nepomůže mu ani případný jeho kamerový záznam gesto cyklisty dokládající. Ale ta míra pachuti bude mimořádná...

Jenda 14. 4. 2021, 16:01

prt: „osobně se domnívám, že s ohledem na nevymahatelnost rychlosti cyklistů (nemají povinnost mít kalibrované měřidlo rychlosti)“

To, že nemáš povinnost mít měřidlo, neznamená, že nemáš povinnost něco dodržovat. Ve výbavě auta taky není povinný metr, a přesto máš povinnost neparkovat X metrů před křižovatkou/přechodem, a parkovat tak, aby zůstal X metrů průjezdný profil. Nebo koneckonců - auto nemá v povinné výbavě cyklistoměr, který ukáže 1.5m boční vzdálenost, přesto právě byla schválena povinnost ji dodržovat.

Filip 14. 4. 2021, 23:56

Já se ten excess, kterému taková úprava (byť nedokonalá) může, alespoň tedy ve většině případů, zabránit, pokusím exaktně popsat na příkladu z praxe:

Silnice č. 03561 Hustopeče nad Bečvou - Choryně (https://www.google.com/maps/place/753+66+Hustopeče+nad+Bečvou/@49.5118215,17.8879852,16z/data=!4m5!3m4!1s0x471395fd01fee4f5:0x400af0f661520a0!8m2!3d49.530531!4d17.8699456), v úseku "Odpočívka Valcha" (GPS 49.514204, 17.887342) až hranice Olomouckého a Zlínského kraje (GPS 49.509843, 17.893543), všecko je krásně vidět v mapě i bez nutnosti dohledávat GPS body, je tam street view, takže není problém si celý ten úsek "projít". Fotky street view jsou z června 2019, přičemž teďka, nebo mám-li být exaktně přesný 12. dubna 2021 v cca 6.45 pm, kdy jsem tam jel, je vozovka v mnohem horším stavu, než je patrný ze street view, maje za sebou, od té doby tři zimy.

Jel jsem na jízdním kole přesně v tomto směru, v tom čase, který je popsán výše. Foukal silný vítr, s nárazy kolem 70 kmph (opravdu silný), zcela zatažená obloha, mrholilo, intensita denního světla kolem 80 lux (tma, opravdu tma, jako cca 25 minut po officiálním soumraku).

Po cca 350 m od "odpočívky Valcha" je levotočivá zatáčka (GPS 49.511104, 17.890854, je to vlastně jediná, na tom rozbitém úseku, a je to ta, co je vpravo vedle ní strom). Ty křoviny, i stromy, kolem cesty jsou, samozřejmě, po těch téměř třech letech vzrostlejší, celkový rozhled je mnohem horší. A vozovka, jak je na tom street view popraskaná, tak je dávno vydrolena, a jsou v ní díry, docela velké, pro 28-622 Schwalbe Marathon plus pláště. Mé kolo je široké, přesně 1.03 m, stopa byla, jak jsou, v pravé části vozovky, taková ta vyspravená, světlejší a pevná, místa, poněvadž vlevo i vpravo od toho vyspraveného byly prostě díry, a přesně těch cca 10 - 15 m před levotočivou zatáčkou mne začaly předjíždět dvě maršutky, tzn. dodávky s dělníkama široké, se zrcátky, tak 2.3 m. Mezi kolem a dodávkou mohlo být 30 - 50 cm, a chvílema to bylo na chlup, doslova.

Já jsem jel 13 MPH, tzn. nějakých 22 kmph, oni tedy zpomalili tak na 35 kmph, bych to odhadoval, to ano. Při 35 kmph potřebuje, minimálně, ys = 60 + (1.1 x v) = 60 + (1.1 x 35) = 99 cm = 0.99 m prostor mezi vozidly, a pokud by ho dodržel, tzn. bylo by mezi kole a autem zhruba ten metr místa, ke střetu vozidel by dojít nemohlo, to je bez diskuse. Při šířce jízdního kola 1.03 m, auta 2.3 m a odestupu vozidel, máme 1.03 + 2.3 + 0.99 = 4.32 m, k tomu bezpečný odestup kola od pravého okraje vozovky (pro rychlost 22 kmph) cca 0.85 m, no a bezpečný odestup auta od levého okraje vozovky (pro rychlost 35 kmph) 0.99 m, a jsme na 6.16 m, a tak cesta široká prostě není. A to je minimum.

Ona ta silnice je široká tak, že dvě normální auta (Fabia, Felicia, Octavia I ...) se vyhnou, pokud zpomalí (cca 40 - 50 kmph) a najedou obě na kraj, dvě maršutky, nebo maršutka a osobák už znamenají, že jeden pojede kolem po trávě, nebo bude muset zastavit vozidlo, takže reálná šířka je něco přes tři metry (půjdete-li street view dál, na hranici kraje Google auto dojede "standardní" kolo se šířkou cca 0.6 m, a podle toho se dá ta šířka docela dobře spočítat).

Já jsem si absolutně jist tím, že ani jeden z řidičů dodávky ani netušil, že dělá něco špatně, technicky či právně, absolutně ne, v tom nebyl sebemenší úmysl. Oni to prostě neví, oni byli ohleuplní, zpomalili.

Teďka si, prosím, představme, že je nařízen bezpečný boční odestup nejméně 1.5 m. Jeli by za mnou dalších cca 150 m, do bodu GPS 49.5100093, 17.892932, tj. těsně před hranicí krajů, kde je vjezd na polní cestu, tam bych jim uhnul, zastavil, počkal až přejedou, a pak pokračoval dál. Vozidlo jedoucí cca 20 kmph urazí za 1 minutu cca 330 m, vozidlo jedoucí 60 kmph přesně 1 km (1,000 m), takže by za mnou jeli, zhruba, půl minuty. Pokud bych tam řídil (solo) traktor, nebo třeba porouchaný osobák, který prostě rychleji nejede, tak by za mnou jeli automaticky, ani by je nenapadlo něco podobného provádět, a vůbec by v tom nikdo neviděl problém, takže by ani nepyskoval. U jízdního kola jde "pouze" o předsudky, a o tu představu, že je to úzké a krátké. Je, ale jede to, vlivem jedné osy a šlapání do pedálů, po největší vlně a - logicky - si to hledá vhodnou stopu, poněvadž to nemá pružiny, tlumiče a dvě osy.

Jistě, pokud by tam letěl sociopat 80 - 100 kmph, v autě by vyřvávala tuc - tuc - tuc - tuc hudba, tak tomu žádný zákon nezabrání, tam je to 50:50. Buďto si ho zavčasu všimnu, nebo ne.

Dejme tomu, že by došlo ke střetu vozidel, a ke vzniku nehodového děje, s lehkým zraněním a hmotnou škodou. Tak, v tu chvíli, je cesta, kvůli 1/2 minutě zdržení, neprůjezdná (bo je úzká), v tu chvíli se bude čekat na DSVN okresu Přerov, což může trvat půl hodiny minimálně, ale klidně i tři hodiny. Dejme tomu, že by na maršutce byla stopa, tak chauffeur dostane pokutu za zbytkový přestupek, poněvadž správní úřad to nebere jako nedovolené předjíždění. Ve chvíli, kdy nedodrží předepsaný boční odstup, což se mu prokáže prima facie, no tak má nedovolené předjíždění, se vším všudy.

Dobře, vezměme za příklad, že budu hovado, a just ta auta nepustím (mohu vyjmenovat 100 + 1 obvyklých nešvarů každé kategorie řidičů, ale takového cyklistu jsem ještě neviděl, ale dejme tomu). Tak za mnou pojede cca 600 m na křižovatku se silnicí 43913, poněvadž dál, v obousměrech, už jsou dva standardní pruhy cca 3.0 m, arciť bez krajnic. Dobře, budou nasraní, zdrží se o pár minut, ale to je tak asi všecko. Právo chrání 1. život, 2. zdraví, 3. život zvířat, 4. zdraví zvířat, 5. majetek, 6. plynulost provozu (velmi zjednodušeně řečeno).

Ve Skotsku jsou míle a míle "single roads", které jsou ještě užší, opravdu tak - tak 2.5 m, zleva i zprava 6´vysoký živý plot, klikaté, a co pár set metrů jsou, střídavě vlevo a vpravo, většinou, "zálivy" pro vyhýbání. A nemá s tím nikdo problém, prostě jede za mnou, já, mám-li záliv vlevo (u nás vpravo), ukážu hnátou a vjedu do zálivu, předjede mne deset aut, a KAŽDÝ zabliká / zamává, poněvadž sakra dobře ví, že jsem to nemusel udělat. Když mám záliv vpravo (u nás vlevo), najedu na kraj, vlevo (u nás vpravo) zastavím, a ukážu, v souladu s Highway Code, "I am ready for overtaking!", a oni využijí zálivu na své straně, a - opět - nezapomenou zamávat / zablikat. Když s tím mají, u nás, křupani problém, musí přijít diktátor, outrpný vejtaz a hrdelní trest, co se dá dělat. Holanďani taky, kdysi, jezdili jak prasata, až přišel diktátor, a dneska, když je diktátor tak vysoce lidský, že poníženému zaměstnanci (chauffeurovi) milostivě povolí, opravdu zcela výjimečně, sdílet cestu s vysoce váženými jízdními koly, tak je to cykloulice a ponížený zaměstnanec NESMÍ kolo vůbec předjet, i kdyby k tomu použil jinou dimensi, jinak škoda mladého života. Holt, kdo chce kam ...

Tik 15. 4. 2021, 02:20

@filip U druheho odstavce podivne smesice mph,kmh solu a mimodekistickemu pochvaleni "co mam za pneu" jsem to vzdal.
Ma to nejaky smysl nebo slo by to nejak sumarizovat ?

Filip 23. 4. 2021, 15:41

@Tik: Já měřím rychlost v MPH, rychlost v kmph neumím odhadnout, proto "podivná směsice mph a kmph".

Pointa je na konci: pokud je někdo hovado, žádný zákon mu v tom, aby se jako hovado zachoval, v daném místě a daném čase, nezabrání, to by z toho kola musely vlevo čouhat vidle, nebo tyčka s granátem bez pojistky. Většina (relativně) slušných řidičů ovšem neví, k jak fatálním následkům může nedodržení bezpečného bočního odstupu vést, a rovněž tak neví, jaký (minimální) boční odstup odpovídá jaké rychlosti jízdy předjíždějícího vozidla. Ačkoli by obojí vědět měli.

Pokud bude minimální bezpečný boční odstup uzákoněn, bude kolem toho mediální humbuk, tak byť nejde o zcela ideální řešení (chybí značka zákaz předjíždění jednostopých vozidel, která by měla být tam, kde jednostopé vozidlo nelze předjet prima facie, chybí zákaz sdílení pruhu, tj. povinnost kompletně změnit pruh tam, kde jsou na vozovce dva a více průhu; zákaz sdílení pruhu je poměrně snadno vymahatelný a kontrolovatelný a řidič jízdního kola by měl být s to udržet vozidlo bezpečně v normálním jízdním pruhu), povede to k určité osvětě a těsných předjetí by mělo ubýt.

Co mne poněkud děsí, je povolení přejíždět při předjíždění jízdního kola středovou čáru souvislou. Ona tam má nějaký smysl, zpravidla je tam proto, že není rozhled na dostatečnou vzdálenost k bezpečnému předjetí; to je další problém, řidiči neumí potřebnou vzdálenost odhadnout.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12