Praha slibuje na letošní rok stavební žně

Publikováno: 07. dubna. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 01. dubna. 2012

vystavba_150 V čerstvě publikovaném článku Jaro zahájilo cyklosezónu na serveru hlavního města Praha cyklistická najdete také seznam téměř dvaceti staveb, které magistrát hodlá letos realizovat. O mnoha z nich se mluví už dlouho, na některé jenom ,,přišla řada“ v systému městských cyklotras. Podívejme se na ně alespoň koutkem oka…

 

Seznam obsahuje šestnáct staveb a musím říct jediné: Už aby to stálo. Tento rok se totiž výstavba konečně posouvá poněkud více do centra. Stavební úpravy se vcelku rovnoměrně dělí na vyznačení nových cyklopruhů, výstavbu cyklostezek a tzv. ,,cyklotras s dopravním řešením“.

Poslední termín si žádá menší vysvětlění: Půjde o takové ,,lepší“ cyklotrasy, rozhodně lepší, než takřka výhradně žlutými cedulemi realizované úseky z devadesátých let. Propojí úseky cyklostezky, trasování už nebude ,,nahoru–dolů“ a problémová místa budou zabezpečena stavebně (opatřeními jako jsou úseky cyklopruhů, představená stání, ochranné ostrůvky, přejezdy pro cyklisty a podobně).

Rozmístění plánovaných staveb po Praze ukazuje následující přehledná mapka.

trasy_2009
Přehled staveb plánovaných na rok 2009.
 1. Cyklopruhy v ulici U Uranie (trasa A1). Široká ulice vhodná pro dopravní cyklisty.
 2. Podjezd Mánesova mostu na Klárově (A1). Bude z evropských peněz, což potěší (ze stejného zdroje by měly být realizovány čtyři další, podobně finančně náročné akce — především přemostění).
 3. Cyklotrasa zahrnující dopravní řešení v Radotíně, v úseku Peluněk — Cikánka (A11).
 4. bus+cyklopruh v ulicích Plzeňská, Vrchlického a Duškova, ve směru do centra. (A13 mezi Kotlářkou a Bertramkou). Akce je signálem pro MČ Praha 5, která koketuje s odstraněním koridoru Plzeňské ulice z cyklistického generelu.
 5. Úsek cyklostezky A1 mezi nádražím Holešovice a ulicí Za Elektrárnou. Dlouhodobě chybí, současný úsek potahové cesty je zcela nevyhovující.
 6. Cyklotrasa A21 v úseku Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov, Kateřinky, Háje, s dopravním řešením průjezdů křižovatkami. Podstatné části (Modřanská rokle, stezka Šeberov-Kateřinky) jsou už hotové, zbývá pospojovat a učinit souvislým.
 7. Dopravní řešení cyklotrasy A23 mezi ulicí Vršovickou a Michelskou. Už dnes bez větších problémů sjízdné, takže spíš zpohodlnění pro dopravní cyklisty.
 8. Dopravní řešení cyklotrasy A223 mezi ulicí Michelskou a Silačskou. Dtto, vede převážně klidnými uličkami.
 9. Cyklotrasa A23 mezi ulicí Chodovskou (u Kauflandu) a ulicí U Záběhlického zámku, s úsekem cyklostezky. Obsahuje cyklopruhy v Záběhlické mezi Chodovskou a začátkem Záběhlic. Dál nevím.
 10. Cyklopruhy v ulici V Olšinách, v úseku mezi ulicemi Průběžná a Úvalská (A230). Prodloužení Vršovické (na které se letos bude také leccos dodělávat).
 11. Cyklopruhy v ulici Vinohradské mezi ul. Želivského a Florou (doplnění směru do centra, A24). Směr ven z centra už je. Škoda, že se opatření nedotknou křižovatky s Želivského.
 12. Cyklostezka po ,,Starém spojení“ (zrušená železniční trať pod Vítkovem) v úseku mezi ul. Seifertovou a Balabenkou (A25). Úsek od Seifertovy po tunel je téměř jistý letos, tunel bude následovat zřejmě s malým zpožděním. Od Krejcárku po Balabanku ovšem vládne nejistota (nebylo v původním projektu Nového spojení).
 13. Cyklostezka ve Vysočanech, po tělese zrušené železniční vlečky mezi ulicí Freyovou a Hořejším rybníkem (A26). Dlouhodobě slibovaná, dost megalomanská stavba s řadou efektních mostů. Od Poděbradské dál letos nejisté (trable s pozemky). Po rekonstrukci železniční trati na Běchovice naváže úsek do Kyjí.
 14. Cyklostezka v Bohnicích, mezi ulicemi Lodžská a Čimická. Legalizace průjezdu po stávající široké asfaltce se zákazy vjezdu. Křižovatky (zvl. přes Čimickou) se budou řešit až v další etapě.
 15. Cyklotrasa s úseky cyklostezky a dopravním řešením křižovatek mezi Kačerovem a Hamerským rybníkem (přes dolní část Spořilova, A41). Trasa je celkem bez problémů sjízdná už dnes. Je třeba zcyklostezkovat chodník od metra Kačerov (průjezd zastávkami autobusů bude nejspíš na sesednutí, cyklostezka by v první etapě neprošla). Společný úsek cyklostezky s A23 pod sídlištěm Spořilov.
 16. Cyklotrasa s cyklostezkou a dopravním řešením křižovatek mezi Kačerovem a sídlištěm Kamýk, přes Nové Dvory (A42). Zcyklostezkování chodníků z Kačerova k rybníku Labuť, u Thomayerovy nemocnice a podél ulic Novodvorská a Durychova. V Thomayerově ulici stoupací cyklopruh, zbytek vedlejší ulice.

Dále se chystá obnova nebo dokončení některých staveb, zejména cyklopruhů na Vršovické a Rohanském nábřeží. Za zmínku stojí, že se bude sahat do desítek světelných křižovatek, kde vzniknou představená stání.

Je to reálné?

Pokud mohu posoudit, je pravděpodobné, že většina těchto úseků bude letos postavena. Jisté pochybnosti mám u částí novostaveb A25 (není vyprojektován úsek od tunelu po Balabenku) a A26 (majetkové spory mezi Poděbradskou a Hořejším rybníkem). Do mnoha staveb může vstoupit nepředpokládaný problém. Na druhou stranu, v seznamu není řada dalších úprav, o kterých se jedná, takže objem může i tak zůstat zachován.

Výsledek

Po dostavbě by měly vzniknou souvislé bezpečné cyklotrasy především v jižní části města (Praha 4,10,11,12). Vznikne paralelní ,,severojižní“ trasa z Kamýku přes Kačerov do Vršovic. Také přístup z Jižního Města do centra přes Záběhlice a Nusle se výrazně zkvalitní. Spojení po pohodlné cyklostezce se dočká Hloubětín. Pokud se povede postavit trasu po ,,Starém spojení“ v celém úseku až na Balabenku, vznikne další trasa vedoucí až k hranicím historického centra.

Kde nebude nic…

Za zvláštní zmínku stojí oblasti, kterým se stavby plánované v tomto roce vyhýbají. Zatímco na východě Prahy se bude usilovně budovat, městské části Praha 5 a 6 vyjdou prakticky nazmar. Že by to bylo jejich ,,příkladným přístupem“ k dopravní cyklistice?

Samostatnou otázkou je pak historické centrum. Kromě podjetí Mánesova mostu, které umožní objet nepříjemnou křižovatku Klárov, nenajdeme na letošním seznamu celoměstských staveb v městských částech Praha 1 a 2 téměř vůbec nic. Nu, můžeme se utěšovat představou, že nové úseky cyklotras v širším centru přivedou do centra tolik dalších cyklistů, že to radnicím tamních městských částí konečně dojde.

Závěrem

Všichni si přejme, aby se městu podařilo zajistit realizaci co nejvíce cyklistických opatření, ať už jde o stavby na tomto seznamu, nebo o desítky dalších, drobných úprav. A ať jsou ty úpravy co nejkvalitnější, aby cyklistům ve městě zajistily nejen větší bezpečí, ale také větší pohodlí.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Petr 11. 4. 2009, 14:42

Největším potěšením by pro mne bylo vyřešení přejezdu Vltavy. V centru se dostat z jednoho břehu na druhý je hodně nepříjemné. Jde to sice přes Jiráskův most, ale jedině po chodníku prakticky už od Mánesa.

Vratislav Filler 13. 4. 2009, 12:53

No, s mostama je v centru kříž. Na železniční vedou schody, Palackého jedině směrem na Anděl, Jiráskův ujde (jižní chodník je zase dobrý pro pokračování směr Karlák). Most Legií je na nic, přitom po něm vede trasa č.2, ale křižovatka před Divadlem nemá vyřešená odbočení, prase aby se tam vyznalo. Karlův most nemá cenu. Dobře se dá se po Mánesově, tam bývá klid a před kolonou se uhne na chodník. Čechův, na který ústí dva směry z Letné) nemá cyklopruhy (protože podle P1 by tam po nich stejně nikdo nejezdil), Štefánikův vede zatím do nikam, Hlávkův je OK.
Blbé je, že nás asi žádné velké změny nečekají ani v horizontu dalších pěti let. Ve výhledu se má zavřít Palackého most pro auta, zbyl by jen pro tramvaje a cyklisty, ale ani jedno "předmostí" (MČ P-1 a P-5) s tím nesouhlasí. Jinak se o mostech moc nemluví. Nový Trojský most (na místě tremvajového) má mít cyklostezky (s chodci), ale jestli to bude použitelné, se ještě neví.

Ondra 20. 4. 2009, 17:35

Mě by strašně potěšil "detail": cyklistické vyřešení šílené křižovatky na Vypichu. Přes křižovatku přejíždějí stovky cyklistů z Ladronky do Hvězdy a zpět (často matky s několika dětmi na kolech), vedou tudy nejméně dvě důležité spojnice (centrum - Řepy; centrum - Liboc), a přitom je přejezd Vypichu noční můrou všech cyklistů.

Chci-li se vyhnout jízdě po silnici (s dětmi vždycky), mám dvě možnosti: Buďto velice dlouhé čekání na dvě zelené na světelných přechodech (které nejsou také bezpečné, přes oba projíždějí spučasně s chodci vpravo odbočující auta, varovní "oranžoví panáčci" tam přitom nejsou), nebo nesvětelný přechod o 50 metrů níže směrem na Břevnov, kde se ale nikdo neobtěžoval ani s tak základní věcí, jako jsou bezbariérové nájezdy (vzhledem k tramvajovému pruhu jsou tam 4), takže dětmi ve vozíku je to nepoužitelná varianta.

Je zároveň škoda, že při rekonstrukci chodníku mezi křižovatkou a oborou Hvězda se na cyklisty úplně zapomnělo - místa je tam fůra, udělat chodník širší a vyznačit stezku by bylo snadné. Namísto toho máme chodci nepoužívaný chodník v původní šíři se sloupy osvětlení přímo uprostřed - promrhané peníze.

Nevíte někdo, jestli se v oblasti Vypichu plánuje nějaké zlepšení (třeba v souvislosti s právě probíhající stavební činností v okolí křižovatky)?

Vratislav 20. 4. 2009, 22:12

Ondra: Moc nepotesim. Budouci nakupni centrum "pomuze" vyresit krizovatku patrne tim, ze misto prechodu bude podchod s 2 metry sirokou rampou. Cyklistum to pry musi stacit (dle P6). U tramvajovych zastavek se to nejak neveslo prostorove podle normy (asi o 30 cm).

Hynek Hanke 21. 4. 2009, 11:48

Odpověď Tomáše Prouska z Komise pro cyklistickou dopravu Rady HlMP:

něco se tam chystá:

Rameno Bělohorská východ: v rámci přestavby oblasti zastávek Vypich na Bělohorské ulici se podařilo přes počáteční odpor zástupců ÚMČ Praha 6, OS TSK a projektantů TT prosadit zřízení signalizovaného přejezdu pro cyklisty na západním konci zastávek (souběžně s nově signalizovaným přechodem, východně od vjezdu do smyčky Vypich). V současné době příprava projektu celé
SSZ, realizace 2009-2010.

Rameno Kukulova: podjezdem, který je součástí propojení bruslařských drah (původních s chystanou u obchodního centra Vypich), využitelných i pro cyklo. Realizace 2010?

Rameno Ankarská: tam se bohužel nic cyklo v rámci loni dokončené rekonstrukce neobjevilo. Za reálné považuji přičlenění přejezdu pro cyklisty k přechodu s dělícím ostrůvkem (to jsou ale stavební úpravy...).

Rameno Bělohorská západ: v HDP v rámci nové SSZ křižovatky Bělohorská x Za Oborou x vjezd do obchodního centra Vypich. Také 2009-10.

A zbytek v HDP jako ostatní vozidla...

Řešení návazností a propojení bude součástí zadávací karty na cyklotrasu A140 (chystá se na ni TC) a řešení přeložky cyklotrasy A15 (nyní trasována podél obory, předpokládaná přeložka do osy původní poutní cesty od Ladronky do Čistovické ulice (jižně od OC Vypich).

Celá oblast je ovlivněna velkými stavbami jako je rekonstrukce TT, OC Vypich, metro do Motola a Břevnovská radiála. Takže to může leckde brzdit
postup (důvod: koordinace).

Ondra 21. 4. 2009, 17:31

Děkuju mockrát za odpovědi - zdá se, že aspoň nějaká naděje tu je. Budu sledovat a těšit se... :-)

Hynek 21. 4. 2009, 20:51

Ondro, těšit se nestačí. Můžeš tomu sám výrazně pomoct pokud napíšeš třeba sem: podatelna@praha6.cz .
Jinak i pro ostatní, v odpovědi Tomáše Prouska, HDP = Hlavní dopravní prostor. Někdy se tím rozumí i se začleněním jako cyklopruhy nebo představená stání na křižovatce.

Ondra 25. 4. 2009, 16:37

Hm, já vím, dá se psát. Jenže pár takových mailů už jsem napsal - ještě nikdy jsem se nedočkal odezvy... Asi je nepíšu správně nebo co... :-(

Hynek 25. 4. 2009, 19:19

No tak oni to samozřejmě na základě jednoho mailu nepostaví :), ale tomu nevěř, že si ho nikdo nevšimne. Když se takových sejde víc, tak mají úředníci tendenci se zabývat i relativně pro ně méně důležitými věcmi. Jestli si chceš zajistit odpověď, tak napiš, že žádáš o informaci, jakým způsobem byl tvůj podnět vyřízen a pošli to vždycky právě přes podatelnu (když to je pro někoho konkrétního, tak to napiš dovnitř do zprávy na začátek). Taky vždycky hned na začátku žádej o potvrzení přijetí. Na odpověď mají 30 dní a pokud neodpoví, lze to na podatelně urgovat. Když to nepomůže, tak můžeš napsat třeba nám a určitě s tím něco uděláme.

Ondra 26. 4. 2009, 23:20

Ok, zkusím to takhle. Předchozí maily šly na pětku, tak uvidíme, jestli je to na šestce lepší :-)

Vratislav 27. 4. 2009, 12:23

Jo Praha 5, to je zakletý zámek... Tam se s lidma nemažou :-(

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat