Cyklokomise: Pruhy pro autobusy i cyklopiktokoridor

Publikováno: 20. května. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Jedenáctého května opět zasedala komise Rady hlavního města pro cyklistickou dopravu. Co to je a kde vzniká první pražský cyklistický piktogramový koridor [link], kde můžou cyklisté využívat pruhů pro autobusy [link] a kde se objeví nové žluté cedule s ,,áčky“. Také něco o tom, že smělé plány na letošní výstavbu opět v některých případech narážejí.

Z výstavby

Letošní výstavba je stále ve fázi příprav a rozjezdu. Jako každý rok, i letos se nejmohutnějšího přestříhávání pásek dočkáme nejspíš až těsně před Evropským týdnem mobility. Přesto nás některé novinky čekají už nyní, koncem jara.

Cyklostezky

Stavba cyklostezek na místě bývalých železničních tratí pod Vítkovem (Seifertova — Balabenka) a ve Vysočanech (Freyova — Hořejší rybník) se rozjela. Trasa po ,,starém spojení“ bude atraktivní díky průjezdu po mostě ,,velká Hrabovka“ nad Husitskou ulicí, který zůstal na místě, bude památkově chráněn a nyní se rekonstruuje. Všechno nasvědčuje tomu, že do září bude určitě hotový úsek od Seifertovy po tunel pod Vítkovem. Tunel samotný a pokračování na Balabenku bude následovat s asi půlročním zpožděním. Malý problém má cyklostezka po trase bývalých železničních vleček ve Vysočanech — majetkový spor o pozemek u jednoho z plánovaných mostů její otevření nejspíš pozdrží.

Mraky se stahují nad bypassem křižovatky Klárov, který má vést po břehu Vltavy pod Mánesovým mostem. Norma vyžaduje instalaci zábradlí do výšky, která se nelíbí památkářům. Podoba finálního řešení se proto hledá, věřme ale, že k domluvě dojde.

Lacinou náplastí za takto zpomalené stavby bude výstavba 550 metrů cyklochodníku na A2 od ulice Vltavanů podél bikeparku, čímž vznikne na této frekventované trase paralelní průjezd po dvou cestách.

Cyklopruhy přibudou

Už se malují cyklopruhy na rekonstruované Terronské ulici v Dejvicích. Podle představ komise by se do září měly cyklopruhy objevit v ulicích Českomoravská (mezi Libeňským nádražím a Palmovkou), Počernická, Černokostelecká, Jugoslávských partyzánů, Střešovická, Na Petřinách, Veleslavínská, Novodvorská, Jeremenkova, Olbrachtova a V Olšinách.

Návrh na cyklopruhy v ulici Vlastině vetovala Praha 6. Cyklopruhy v Tupolevově ulici v Letňanech se spojí s rekonstrukcí povrchu celé ulice — tedy se prozatím odkládají. Řešení křižovatky na Kubánském náměstí (kde je cyklopruh na Vršovické nevhodně přerušen) přechází na Dopravní podnik, který je vezme ,,šmahem“ při rekonstrukci tramvajových zastávek. Kdy, není jasné.

Cyklistický piktogramový koridor

…neboli cyklopiktokoridor. Tento podivuhodný termín znamená vyznačení směru průjezdu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru (tedy v jízdní dráze) tam, kam se nevejde cyklopruh podle normy, nebo kde je potřeba naznačit cyklistům i řidičům, kudy se jezdci na kolech pohybují. Trik spočívá ve vyznačení linie z piktogramů cyklisty prokládaných nahusto šipkami s doporučeným směrem, ale bez postranní čáry. Legislativně je to vodorovná značka ,,nápisy na vozovce“ — která může být prakticky jakákoliv a kdekoliv. Například na Vršovické může být cyklopruh podél parkujících aut jen tam, kde je vozovka širší než 7 metrů. Zato s řadou piktogramů se vyznačení prostoru pro cyklisty vejde i do prostoru o tři čtvrtě metru užšího. Je to vlastně legislativně nenapadnutelná náhrada na západě běžně užívaného víceúčelového pruhu. Řidiče to upozorní, že sem cyklisté patří a musí na ně dávat pozor, a cyklistům to přinese pohodlnější a klidnější jízdu.


cyklopiktokoridor

První cyklistické piktokoridory jsou značeny v těchto dnech na Vršovické ulici, kde vhodně doplní ona kritizovaná ,,hluchá místa“, kam se plnohodnotný cyklopruh zatím nevešel.

Na webu magistrátu se píše: ,,Současně již byla započata projektová příprava cyklopiktokoridorů i v dalších lokalitách (například ve východní části ulic V Olšinách a Koněvovy). Doplněny budou prioritně též návaznosti u dříve realizovaných cyklopruhů.

Cyklisté a taxíky smějí do vybraných pruhů vyhrazených pro autobusy


(foto Praha cyklistická)

V tomto týdnu (až po jednání komise) byly pro cyklisty uvolněny vyhrazené pruhy pro MHD tam, kde by jinak cyklista musel jet středem vozovky. Jedná se o původní buspruhuy v ulicích Českobrodské, Duškově, Horňátecké, Vrchlického, Vysočanské a Zálesí. Píše se o tom na magistrátním webu [Praha cyklistická] Úsek ulicemi Vrchlického a Duškovou bude ještě prodloužen až k ulici Pod Kotlářkou.

Záblesk naděje na Praze 1

Šeříkovou ulici máme ,,na talíři“ prakticky stále (naposledy zde). Situace ale možná není tak zazděná, jak se zdálo. Po opakovaných jednáních s odborem dopravy Prahy 1 jsou připravené dvě varianty řešení a zákulisní informace naznačují, že jedna (s použitím značky ,,zákaz vjezdu všech motorových vozidel“) nakonec projde. Obdobně pozitivní změna je předjednaná i v případě ulice Spálené. Čerstvý článek na městském serveru Praha cyklistická také odhalil, že už byl cyklistům povolen průjezd úzkými uličkami Starého Města Kozí, Řásnovkou a Týnskou. Naproti tomu příprava cyklopruhu v ulici Kaprově (Spojení Klárov — Staroměstské náměstí) zůstává prozatím v pozici úředního patu.

Na konci Letenského tunelu světlo nezáří

Pro vyznačení hranice cyklopruhů na exponovaných místech křížení se silnou automobilovou dopravou se uvažuje o instalaci světelných diod přímo do pruhu (jako to známe z některých přechodů pro chodce). Vhodné místo pro test se hledá, jedním z kandidátů je výjezd z rampy pod Štefánikovým mostem (budoucí cyklopruh pruh od mostu na nábřeží Kapitána Jaroše). Zatím se zde alespoň chystají úpravy bez diod. Štefánikův most tak získá o něco lepší napojení na Holešovice a mohlo by tak po něm začít jezdit více cyklistů, než nyní. Během roku můžeme předpokládat různé úpravy na velmi nepříjemném úseku mezi jeho severním předmostím a křižovatkou u zastávky Nábřeží Kapitána Jaroše. Křižovatka samotná se ovšem řešení asi jen tak nedočká…

Stojanů stojí 274

Tedy, stojí 274 ,,podkov“. Ty bývají sdružené v hnízdech po cca šesti, tedy by už měly stát na více než čtyřiceti místech. Prozatím bylo na stavbu stojanů utraceno přibližně 2,5 MKč, město za ně chce letos utratit asi 7 milionů. V tuto chvíli je připraveno umístění dalších 300 stojanů, které pak tedy najdeme na nějakých 80–100 různých místech, povětšinou v městských částech širšího centra (Praha 6, 10, 11 atd.).

Praha 1,2,3,5 a 7 na projektu bohužel zatím nespolupracují. Důvody neznáme, ale určitě stojí za to trochu je popíchnout. Jak můžete věci jednoduše sami pomoci se dozvíte v našem článku ze série Napište svým politikům.

Žluté cedulky

Letos se bude hodně cedulovat. Dojde k vyznačení ,,áčkových“ tras jednak na úsecích, kde je vyznačení cyklotrasy buď náhradou nového značení starým (přecedulování stezky VE-DE nebo dvojky od Braníka k Divadlu), dále tam, kde značky formálně potvrdí skutečnost, že se tamtudy dávno jezdí (horní část Šáreckého údolí, spojka Zámky–Bohnice). Konečně, vyznačení některých úseků v centru bude nejspíš vyjádřením bezmoci nad tím, že se tam nepodařilo prosadit nic kromě těch cedulí (A2 mezi Mánesem a Rudolfinem).

Ačkoliv motivem přeznačení je hlavně honba za předvolebním slibem ,,450 kilometrů cyklotras do roku 2010,“ členové cyklokomise se snaží, aby nebyla samoúčelná. Takříkajíc ,,pod záminkou přeznačení“ jsou na problémových místech požadovány i menší úpravy dopravního režimu (zklidnění apod.), které by měly zvýšit bezpečnost cyklistů či chodců. Jejich podoba v prvotním návrhu (především pro trasu A2) vypadá celkem sympaticky. Otázka je, co z toho zbude po průchodu současného záměru přes všechna nezbytná řízení.

Pokud vás zajímají podrobnější a průběžně aktualizované informace o jednotlivých stavbách městského systému, sledujte průběžně pracovní dokumenty na stránce Praha cyklistická.

Špatné zprávy

Jako vždy, některé další informace nejsou zrovna potěšující.

A1 stále uzavřena

Dlouhodobá uzavírka A1 pod Barrandovem trvá. Kameny už nepadají, každý tamtudy jezdí. Geologický průzkum měl být do konce března, ale zatím není jasné zda proběhl. Jeho výsledky jsou rozhodující: Pokud je skála stabilní, uklidí se spadlé kamení a trasa se otevře. Pokud tomu tak není, bude se muset počkat na sanaci celé skály.

B+R u nádraží? nikdy!

Komise se zamýšlela nad skutečností, proč u nově rekonstruovaných železničních stanic a zastávek nevzniká žádná cyklistická infrastruktura (zastřešené stojany, B+R apod.) tak, jako je tomu v zahraničí a v podstatě na celé Moravě. Vyšlo najevo, že je to důsledek obecné nevůle SŽDC a ČD taková zařízení spravovat. TSK, které může takové věci stavět, zase nechce zodpovídat za zařízení na cizích pozemcích. Velká Praha se zkrátka neumí s nikým domluvit (na rozdíl od malých měst, kde se to dohodne třeba s přednostou), podoba nových zastávek je potom tragická. Řešení… není.

Dobré zprávy

Ale končit negativním naladěním je škoda, přidávám proto několik zpráv dobrých:

Nový ministr dopravy je možná nakloněn cyklistice

Podle tvrzení cyklokoordinátora je Gustáv Slamečka, ministr dopravy v nově vzniklé úřednické vládě vcelku nakloněn cyklistické dopravě. Dozvěděli jsme se, že od zkušeného úředníka jeho typu sice nemůžeme očekávat velké změny v zaměření ministerstva dopravy, zato se můžeme dočkat kvalitní přípravy legislativních změn, které cyklistická doprava potřebuje jako sůl.

Sčítání

O důvod více, proč jezdit po trase A2, jsou nedávno nainstalované sčítače. Jeden najdete kousek na jih od Vyšehradské skály, na druhý Rohanském nábřeží mezi terasou hotelu a podjezdem Hlávkova mostu. Tyto sčítače dovedou rozlišit směr jízdy a zda jde o cyklistu nebo chodce. Třetí sčítací místo (společné pro kola a auta) je pak v Šáreckém údolí.

Výsledky můžete sledovat online na magistrátním webu Praha cyklistická.

Další jednání komise pro cyklistickou dopravu proběhne v pondělí 8. června.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

MichalV 24. 5. 2009, 21:51

Dnes jsem tam jel a je to určitě krok správným směrem. Akorát v prostoru křižovatky s Petrohradskou koridor nelogicky kopíruje pravý okraj pravého pruhu, přestože všichni jezdí levou nebo střední částí pravého pruhu. V rychlosti (jedu-li na průběžnou zalenou) nikdy takto kličkovat nebudu, protože je nebezpečné se "utopit" za parkujícími auty (viz články na tomto webu). A stojím-li na červenou, budu stát uprostřed pruhu, aby nějakou plechovku nenapdlo "přese mne" odbočit doprava do Petrohradské. Tož jednička s hvězdičkou to zase není.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské
Praha,

Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské

10. července. 2024, 1min. čtení3