Ještě jednou o zdržování

Publikováno: 01. srpna. 2011, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020

Cyklistická doprava je „měkkým“ dopravním módem — a to nejen proto, že cyklista není při své jízdě obestavěn bezpečnostní barikádou plechů a plastů. Ve městě jako je Praha je jízda na kole do zaměstnání či školy často na hranici výhodnosti: vzdálenostní, časové, výškové. Dá se určit, kolik cyklistů od cesty odradí zajížďka půl kilometru nebo zbytečný patnáctimetrový kopec? A kolik cyklistů přitáhne obdobné zkrácení zbytečné zajížďky? S použitím starších výsledků průzkumu Oživení a trochou matematické ekvilibristiky to není problém…

Známý loňský průzkum cyklistických preferencí se dotazoval na ochotu lidí dojíždět na kole denně do určité vzdálenosti, překonávat převýšení a ochotu vyrovnat se s jinou jízdní dobou než za použití obvyklého dopravního prostředku. Výsledkem jsou grafy ukazující výrazně snižující se ochotu jezdit denně trasy nad deset kilometrů, překonávat převýšení vyšší než padesát metrů či cestovat déle než obvyklým dopravním prostředkem.


 

 

 

Mechanika výpočtu

Úvaha, jak poznat, co s počtem dojíždějících udělá, určité prodloužení či převýšení, byla vedena takto: Vidíme například, že přijatelnost jízdy na kole klesá mezi vzdáleností 10 a 15 kilometrů o 40%. Tedy prodloužení cesty o 1 km zde znamená úbytek cyklistů o 8%. Abychom to mohli aplikovat na všechny cesty, je potřeba zjistit průměrnou hodnotu tohoto úbytku. Pro ten účel jsem volil průměr vážený právě úbytkem cyklistů v jednotlivých intervalech.

Poznámka:
Pro matematicky zdatné jde v zásadě o určení průměrné hodnoty první derivace křivky grafu, vážené právě hodnotou první derivace. Výsledná hodnota má pak měřítko podílu ubyvších (nebo přibyvších) cyklistů na kilometr u vzdálenosti, u grafů převýšení a časové ochoty se jedná o podíl na metr převýšení či minutu zdržení.

Výsledky

Vliv převýšení

Ochota dojíždět se u stávajících cyklistů snižuje o 5,6% na deset metrů stoupání.

Omezení plynoucí z kopcovitosti Prahy je patrné. Pro sídliště ležící 100 metrů nad úrovní Vltavy to znamená zhruba poloviční ochotu dojíždět na kole oproti rovinatým městům. I když se nejedná o vzorek potenciálních cyklistů (tam by číslo bylo bezpochyby menší), není to vůbec špatný výsledek. Reálně potvrzuje, Praha je schopná dosáhnout 5-10% podílu cyklistické dopravy (podobný leč plochý Mnichov má 19%), tedy stavu, kdy už jízdní kolo přináší výraznou dopravní kapacitu odlehčující přetížené IAD a veřejné dopravě.

Tento podíl je nicméně mementem pro každého, kdo by chtěl cyklisty honit po zbytečném převýšení. Vedení cyklotrasy zbytečně přes padesátimetrový kopeček znamená, že se na cestu po této trase vykašle skoro 30% stávajících cyklistů (o těch, kteří doposud nejezdí nemluvě). Jedná-li se o klíčové spojení, podvazuje takové řešení cyklistickou dopravu v celé návazné oblasti.

Vliv mezní vzdálenosti

Je-li kolo stejně rychlé jako veřejná doprava, snižuje se ochota dojíždět o 5,5% na kilometr délky cesty.

Vliv snesitelné vzdálenosti se projevuje jen tehdy, vychází-li jízda na kole časově lépe než u veřejné dopravy. Jinak je tento vliv přebitý neochotou dojíždět nikoliv příliš daleko, ale příliš dlouho. Tento efekt z prodloužení trasy má tak význam uvažovat především na páteřních trasách, které již umožňují dosažení jízdní doby srovnatelné s veřejnou dopravou.

Vliv časové ztráty

Nad čas srovnatelný s veřejnými dopravními prostředky se ochota dojíždět snižuje o 4,6% za každou ztracenou minutu.

Zajímavé je, jak se tento vliv přepočte na prodloužení trasy v kilometrech. Při efektivní rychlosti 15-20 kilometrů v hodině ujede kolo jeden kilometr za tři až čtyři minuty. Časová ztráta způsobená zajížďkou tak znamená snížení atraktivity jízdy na kole o 14-19% na kilometr, podle rychlosti jízdy (u rychlých cyklistů jedoucích efektivně přes 30 km/h je tato ztráta jen 9%).

Na trasách, kde je kolo pomalejší než veřejná doprava, klesá tedy jeho atraktivita s dalším prodlužováním přibližně třikrát rychleji než tam, kde je jízda na kole s veřejnou dopravou srovnatelně rychlá.

Efekty terénu a překážek

Podobný postup se dá uplatnit i na hodnocení toho, když cyklotrasa vede ulicí nevhodného typu. Když už připravovaná trasa obsahuje jízdu v provozu (což už samo o sobě znamená stop pro 20-30% cyklistů), berme na vědomí, že každý kilometr vedení takové trasy sám o sobě sníží průjezdnost takové trasy o dalších deset procent.

A totéž platí o překážkách. Za každý další přechod s vedením kola (který se třeba vloudí do nějakého projektu na „zlepšení“ podmínek pro cyklisty) si můžeme odečíst nějakých 5% . Stejně funguje každý čtvrtkilometr jízdy v tramvajových kolejích. A za každé schodiště, které nepůjde objet, si lze odečíst hned 25%.

Aplikace

V předchozí úvaze jsem pochopitelně na řadě míst velmi zjednodušoval. Nicméně tyhle jednoduché vztahy mohou být připomínkou pro každého, kdo hodnotí či posuzuje konkrétní řešení pro cyklisty. V okamžiku, kdy se na místě chystá nějaká pro cyklisty nepříjemná věc, lze totiž najednou zjistit, že řešení bude mít (namísto řekněme zlepšení bezpečnosti cyklistů) devastující vliv na počet těch, kteří budou po takové trase vůbec ochotni projíždět.

Hodnocení může také sloužit k posouzení toho, kolik nakolik efektivně či neefektivně byly investovány prostředky na nových hotových stavbách. Mějme na novostavbě dva až tři nepodarky typu nevyhnutelného schodiště a drahá investice má najednou třeba jen poloviční efekt oproti možnému optimálnímu stavu; v důsledku se pak dá říct, že polovina investice vyletěla komínem.

Závěrem

Jak vidno, zjištěné faktory odrazování se dají celkem snadno aplikovat na reálné situace v Praze. Kdo máte zájem, odhadněte si, kolik lidí na cestě z Bohnic do centra odrazuje Nábřeží Kapitána Jaroše (objížďka přes Karlín +3,3 km), nebo o kolik víc lidí mohlo jezdit po Rokytce, kdyby na ní nestrašilo schodiště při odbočení na Hloubětín (aktuálně možná zajížďka kolem hospody cca 400 metrů). Sofistikovanější úvaha může být vedena na téma šestikilometrové zajížďky chráněné spojnice Jižního města s centrem Prahy přes Braník, ve zbývajícím volném čase také můžete meditovat nad každým přejezdem na tlačítko.

A aby ty úvahy nebyly příliš složité, shrneme ještě jednou výsledky tohoto zkoumání do jednoduché a nikterak přesné, leč snadno zapamatovatelné tabulky:

Faktor odrazováníOpatření
–5%Přechod pro chodce přerušující cyklostezku nebo úsek „cyklisto, veď kolo“
Deset metrů ztraceného spádu
Překonání křižovatky s použitím dvou přechodů nebo přejezdů, které na sebe přímo nenavazují
Přejezd pro cyklisty na tlačítko s „línou“ reakční dobou
250 metrů jízdy v tramvajových kolejích
300 metrů dlouhá zajížďka na cyklotrase pomalejší než veřejná doprava
Kilometrová zajížďka na cyklotrase konkurující rychlostí veřejné dopravě
–10%Kilometr vedení cyklotrasy v provozu (mimo nejklidnější ulice, bez cyklopruhů)
–15%Kilometrová zajížďka na cyklotrase pomalejší než veřejná doprava
–25%Schodiště, které nelze objet po rampě

Příjemné kalkulace!

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Hrabosh 1. 8. 2011, 12:31

V popisu metodiky máš chybu.

Při počítání průměrného poklesu to nemůžeš vážit přes první derivaci (to je ptákovina), ale přes hodnotu funkce.

Celou metodiku bych udělal jinak. Usoudil bych, že průměrná cestovní rychlost ve městě je 15km/h. tj. 250m/min. Pětiminutová zajížďka je pak +1.250m. O tuto hodnotu bych šoupnul celý graf a spočítal o kolik méně to je.

Podobně s převýšením.

Dále mám určité výhrady k tomu, že 100% lidí je ochotných dojíždět na vzdálenost 0km. Jednak je blbost, že by všichni byli ochotní dojíždět na kole (na libovolnou vzdálenost). Také nevěřím tomu, že by bylo na vzdálenost 200m bylo ochotno dojíždět více lidí než třeba 3km.

Vratislav Filler 1. 8. 2011, 14:22

Hraboshi,
chybu v úvaze máš ty. Přes první derivaci jsem to počítal proto, že správné váhování by mělo být přes relativní četnosti cest podle vzdálenosti, převýšení a časového odstupu (takové pěkné "klobouky"), kterážto data pochopitelně nemá nikdo. Derivace té sumační křivky je to nejbližší, co bylo k dispozici, a co nějaký podobný "klobouk" taky dá. S ohledem na požadovanou přesnost jedné platné cifry si myslím, že jsem použil odpovídající postup.

Jestli to chceš počítat jinak, tak můžeš, tady máš data: http://www.udrzitelnadoprava.cz/wp-content/uploads/2010/10/Anal%C3%BDza-pro-Prahu-2010-podrobn%C3%A1-dokumentace.zip (soubor cyklopruzkum_5_2010_analyza_2_anonymni.ods , list plt0). Jsem zvědavý, co ti vyjde.

To, že graf v nulové vzdálenosti ukazuje 100%, je správně. Ten graf vyjadřuje, že vzdálenost větší než x km omezuje v jízdě y cyklistů, nemůže to tedy být jinak než že v nule bude 100%. Aby měla dušička pokoj, můžeš si to odečíst od jedné a myslet si, že je to graf vyjadřující y cyklistů, které vzdálenost větší než x odradí. Pro to, co z grafu vyvozuji, je ostatně jeho hodnota v nule šumák.

újezďák 1. 8. 2011, 14:22

Zde musím s protikolegou Hrabošem souhlasit :D

Dovedu si představit, že v centru Prahy je i pro některé po příjezdu převlečené a osprchované městské cyklisty při vzdálenostech do 1-1,5 km výhodnější se na dobře zaparkované kolo vykašlat a jít přes den pěšky.
Ubude spousta logistiky s kolem a výsledných pár minut navíc nikoho nezabije.
Sám jsem chodil pěšky i mnohem delší trasy např z Vršovic od Zámečku až do prostoru Zlatého kříže a bylo to příjemné. Tou dobou jsme bydlel ve staré zástavbě bez možnosti bezpečného garážovaní kola jinde než v bytě ve 4 patře bez výtahu+ mezanin čili srovnáno k paneláku poctivých 6 pater s kolem na rameni.... to je vp řípadě městského 15-20 kilového kola větší brzda než 250 metrů po tramvajovém tělese :D

Do diskuse by bylo záhodno , po letošní soutěži prahounakole obzvlášť, vnést i faktor tréningově-cvičební.
Osobně znám spoustu městských cyklistů, kteří si kilometry spíš natahují, zajíždějí si a najíždějí si tak objemy :)

Navíc taková 3,5 km zajížďka cyklisticky přívětivějším prostředím je při průměrné rychlosti 20 km v hodině POUHÝCH 10,5 minuty navíc... světe zboř se :D

Několikrát jsem to na různých diskusích opakoval, že mi chybí více té mrzké propagandy směr zdraví. Přestaňmě si nalhávat, že lidi a najmě ženy chytne za srdíčko ušetřená tuna CO2, ale řekněte jim, že 15-30 km za den na kole je lepší než běhat na běžícím pásu fitcentra plného umělých hmot :D

Vratislav Filler 1. 8. 2011, 14:42

Ale já nerozporuju to, že do trafiky se člověk s kolem obvykle neobtěžuje. Jenom vysvětluju, že si z toho grafu vykládáte věci, které v něm nejsou. (Což uznávám může být chyba nedostatečného popisu toho, CO ten graf přesně vyjadřuje ;-) ).

10,5 minuty navíc bolí nejvíc, když to máš metrem (s docházkou) 30 minut a na kole (s tou zajížďkou) 35. To dělá rozdíl mezi cestou časově výhodnou a cestou časově nevýhodnou, pro kteroužto si pak člověk musí hledat ty tréninkově-cvičebně-výletní obezličky (a nebo si to pro sebe zdůvodňovat tím CO2). Největší argument je ten, když tam jsi i beze spěchu dřív než metrem nebo dokonce autem.
Moje představa je, že na kole nemají jezdit jen lidi, kteří tak činí prostě proto, že na kole jezdí rádi, ale i ti, kterým je nějaké kolo naprosto šumák.

Václav Řehák 1. 8. 2011, 14:46

újezďák: S tou propagandou bych viděl trochu jinak. Vem si jenom, kolik se dělá protikuřáckých kampaní a lidi stejně pořád kouří, i když vědí, že je to pro ně špatné. Od té doby, co jsem cykloaktivista mi spousta lidí sama od sebe říká, jak by rádi jezdili (= vědí, že je to dobré), ale ... (milión důvodů, proč to nejde).

Spíš bych souhlasil s Mikaelem a jeho konceptem A2Bism - umožněte lidem, aby kolo bylo nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy z A do B a oni budou jezdit bez dalšího přesvědčování. (http://www.copenhagenize.com/2010/05/cycling-isnt-fun-its-transport.html)

Alča 1. 8. 2011, 14:59

Jen malá poznámka, ty poklesy nejsou o procenta ale procentní body (jako třeba pokles z devadesati procent na osumdesat není o deset procent). Pro nematematický cyklisty to ale bude možná srozumitelnější tak jak je to teď :).

újezďák 1. 8. 2011, 15:19

add Vratislav částečně add Václav ...

Mě na tom právě to "nejrychlejší" docela štve i když shodou okolností mám u obou posledních zaměstnání dojezdové časy na úrovni MHD a rekordy hluboce pod.
Dnešní doba je tak hektická až to bolí, já nepotřebuju NA 30 minutové cestě ušetřit 5 minut abych se kvůli tomu vyflákl na kolo :D
Pokud pojedu 30 minut naflákaným metrem a nebo 45 minut na kole tak je pro mě volba úplně jasná a kolo vítězí.
Obecně vzato je tedy pro mě argument osobního pohodlí, jedu si kudy chci, nešlapou mě lidi na nohy a neprskají na mě, silnějším argumentem než se doplácat z bodu A do bodu B rychleji a bez přidané hodnoty ( pohodlí, rozhledu nebo zážitku či ujetí tréningové jednotky ) kterou třeba získám zajetím si přes bod C.

Takže proč argumentovat cyklopursiticky ve smyslu Mikaelova " cyklistika není zábava, je to doprava" a raději neříkat "cyklistika je zábavná doprava "?

Tímhle mě přesně Mikael "sere" vážení.... jak to bere kazatelsky vážně ve smyslu čtení s knihy cyklotransportu :
Aj viděl jsem lid, který bez úsměvu zarytě šlape z bodu A do bodu B. Nevezmeš přilbu na hlavu svou ! Kdo obouvá nášlapy ten zapírá městskoucyklistiku ! Nevěstky v cyklodresech atd :D

Pro většinu lidí by mohla být přijatelnější cyklodoprava jako zábava.Né jako poslání, né s holým přesunem z bodu A do bodu B tou nejkratší cestou a nikdy jinak kaine Spaß !

Proč bych měl chtít na kole jet rychleji ?
Proč si třeba nezajet a jet zábavně 10-15 procent delší čas než MHD ?

Vratislav Filler 1. 8. 2011, 16:57

Újezďák: A proč teda nezajistit, aby to bylo současně zábavné a ještě k tomu nejrychlejší? Nefungovalo by to náhodou nejlíp?

Alča: Jo, měl bych to upřesnit, ale asi to nechám takhle. Snad je to srozumitelnější.

jonáš 1. 8. 2011, 17:46

Třeba proto, že to nejde. Někdy je to opravdu autem 20, MHD 35 a na kole 50 minut, jako zrovna teď pro mne, a to ještě abych to šlapal bojovym polem Vršovic a Bohdalce. Technický prostředky který by mi to umožnily projet v pohodě za těch cca 40 min do toho nebude nikdo investovat (v podstatě by stačila cyklolávka přes vršovický údolí a nějakej pěknej průjezd lesem vysázenym místo depa metra a autobusů ;-) ..
A naopak, když jsem to míval do práce 12 minut pěšky, nepotřeboval jsem ani sundavat z háku kolo a v klidu jsem se prošel. Leda když jsem měl v úmslu pokračovat na něm někam odpoledne. Nedá se to prostě takhle "ekonomizovat".

újezďák 1. 8. 2011, 21:44

Slovo zajistit ve mě vyvolává nepříjemné konotace..
Velmi často jsem ho slýchával ve společnosti slov dostatek, rozvinout, upevnění, akční program atd ..

Navíc mám sebestřednou obavu částečně potvrzenou situací na cyklostezkách v den vodborářské stávky.

Klidně se může stát, že zajištěním nejrychlejší cyklodopravy a následnou masovostí ve městě klesne průměrná rychlost současných pražských cyklistů o 5-10 km za hodinu.

A kdybych se měl po Praze plácat v kolonách cyklistů v modesrobes a s košíčky rychlostí 10-15 km v hodině tak bych byl mírně řečeno zpruzený ....

pekas 1. 8. 2011, 22:40

No já bych se Vráti zastal. Chápu to asi tak, že se snažil vyrobit nějaká čísla pro ty, kteří na čísla slyší. A taky proto, že například při vysvětlování politikům to můžou někdy v budoucnu být rychle použitelné a relativně srozumitelné argumenty (taková trocha populismu, pokud by teda o takový byl zájem). Pro nás znalé, kteří už na kole sedáváme nějaký ten pátek a po ránu tu potkáme veverku, tu spatříme východ slunce nad Hradem nebo pohodlným tempem předjedeme kolonu aut z Hloubětína k Rudolfínu, už samozřejmě tyhle argumenty nic neznamenají, my už jsme takříkajíc přesvědčení;-)

maayaa 1. 8. 2011, 23:00

Na ranním ježdění do práce nevidím vůbec nic zábavnýho.Jen se tam chci dostat co nejrychleji.Pokud je jinej druh dopravy rychlejší a nemusím počítat s vlivem počasí tak ho použiju.A není to jen o kvapným životním stylu,pokud mám být v práci v 6h,tak pro mě(dost nerad vstávám dřív než musím)každých 5-10min je rozhodujících.

Samozřejmě odpoledne mi nějaká zajížďka a kopec(přiměřenej)nevadí.

Slávek 1. 8. 2011, 23:08

Újezďák: "Proč si třeba nezajet a jet zábavně 10-15 procent delší čas než MHD ?"

No, třeba proto, že při každodenním používání kola nemá každej na projížďky čas. Alespoň za sebe můžu říct, že často honim každou minutu, když toho pendlování mám po Praze víc, ten čas se docela nasčítá, ale většinou ve prospěch kola. Často jsem utahanej, někdy je hnusný počasí, někdy se mi prostě z lenosti nechce, ale když vim, že do práce to mám na kole jedna cesta 25min a autobusama + pěší pochod se pod 50 min nedostanu, není co řešit. Ušetřená skoro hodina za den má pro mě dost velkou cenu a myslím že oním hnusnym hektickym životem, kde se počítají minuty, výsledky, výkon a zisk žije bohužel většina společnosti. Výletničení se pak provozuje ve volném čase, kterýho má většina lidí žalostně málo a ne každej je fanoušek cyklistiky, takže volí i mezi jinýmy způsoby jak ho ztrávit. I já bych se teda přiklonil k názoru - Je to rychlejší? - Jestiže je, pak už není třeba další argument, vše ostatní je bonus.

Vratislav Filler 3. 8. 2011, 10:47

Újezďák: A cyklisté, až jich začne být tolik, že konečně budou mít nějaký efekt také na odlehčení jiných druhů dopravy, se začnou navzájem na stezkách zdržovat. Tak budeme spokojení s tím, že nám, co to umějí a co je to baví, se dneska jezdí plus mínus dobře? To je, s prominutím takové to klasické "smrádek, ale teploučko" a "co tě nepálí, nehas."

A to s těmi tréninkovými jednotkami mi přijde stejné, jako kdyby se argumentovalo, že veřejnou dopravu není třeba zrychlovat, protože v tramvaji si člověk může o dvacet minut dýl číst a tedy se stát vzdělanějším.

Já taky nemám problém jezdit po městě za současného stavu. Ale zkuste si to s vozíkem, když je to zrovna potřeba. A nebo si přečtěte tenhle blog Ivy Holmerové, předsedkyně České gerontologické společnosti: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/iva-holmerova.php?itemid=13861 .

újezďák 3. 8. 2011, 12:51

Jistě mě se opravdu jezdí dobře ....

Jo to jsem přesně čeka že bude uchopena tréninková jednotka a as výletováním se mi bude kolektivně omlácena o hlavu :D

To s vozíkem považuji za unfair argument. To nemá s cyklistikou nic společného. Pro invalidy se udělalo v týhle zemi od roku 1989 docela dost, neříkám, že by se toho nedalo udělat víc, ale ve srovnání s komunisty to mají dopravně zlaté .....

A proč ne sportu cestou do práce z práce ?
Kolik je dneska lidí, kteří klidně zahodí hodinu života za den v posilovně na rotopédu nebo na běžícím pásu místo toho aby se ráno v klidu nebo ostře prošli nebo projeli cestou do práce ?

Mraky jich je a brblají o nedostatku času.

V čem je špatné výletčničení v tom, že se ráno podívám na sluníčko který vychází nad Mukařovem místo toho abych to rovnou za nosem mazal nejkratší cestou do rachoty nebo když se u Rokytky rozhodnu, že se kouknu za ZOO a zajedu si tam a zpět 5-6 km ?
Proč je ráno každá minuta drahá a odpoledne ne ?
Mě je dražsí spíš ta odpoledne, kdy mě doma čeká rodina v rozumném čase a v použitelné stavu :D

A pokud není někdo fanoušek cyklistiky tak ať se na kolo jako dopravní prostředek vysere vážení.....

Proto já občas potkávám lidim, kteří na kole v Praze za sluníčka v + 15ti vypadají tak zpruzeně...
Oni se nám pouze dopravují z bodu A do bodu B a pokud by měli jet o pět minut déle než MHD tak od nich hrozí, že by se nám na to vykašlali...

Já říkám žádná škoda takových !

Vratislav Filler 3. 8. 2011, 13:00

Újezďák: Většina toho, co píšeš, není nic proti ničemu. Myslím, že každý chápe, jak je to fajn, pojmout cestu do práce nebo z práce jako vejlet. Ale nedělej z nouze ctnost v situacích, kdy to jinak než "vejletně", tj. s pořádnou zajížďkou pohodlně nejde.

Jak to myslíš s tím, že vozík nemá s cyklistikou nic společného, můžeš to nějak rozvést? Jako že vozík se nezapřahá za kolo?

Já zas říkám, že každý člověk na kole dobrej. A to dokonce i kdyby jízdu na kole nenáviděl ;-)))))

újezďák 3. 8. 2011, 13:43

ahá já myslel invalidní v souvislosti s tou gerontologií.

Nedělám z nouze cnosti, možná je to tím, že to už přirozeně mám docela daleko, ale prostě to beru tak, že se díky kolu nemusím obejdovat v šílených fitcentrech případně se trápit sportováním ve svém volném čase.

Zatím všechny v diskusích naznačované pořádné zajížďky byly maximálně o 10-15 minutách ztraceného času oproti "pohodlíčku na place"
To mě hodně připomíná logiku lidí, kteří jedou na 90ce 110 protože tím si přeci ušetří čas :(

Mě to teda nesedí, cyklista nenávistník se na kole nebude chovat jako normální člověk, on je tady z musu a všichni z cesty a tak to dám všem sežrat... o to se klidně vsadím.

Václav Řehák 3. 8. 2011, 13:48

újezďák: Nic proti projížďkám, chápu jak to myslíš. Potkával jsem člověka, kterému hodinová cesta z Dejvic do práce na Chodov byla krátká a dobrovolně si ji prodloužil. Ale nedá se tím omlouvat nemožnost jet přímo.

"A pokud není někdo fanoušek cyklistiky tak ať se na kolo jako dopravní prostředek vysere vážení….."

Ono se to taky dá otočit: Pokud je někdo fanoušek, ať si jede do/z práce autem jako každý slušný člověk a pak se jde projet na kole. Proč by se kvůli jeho koníčku měli omezovat řidiči.

Obě tvrzení mi připadají nesmyslná.

újezďák 3. 8. 2011, 17:01

VŘ : ) hmmm zajímavá konstrukce a chápu co tím myslíš ........

ale stejně to rozvinu :D

: fanoušci tedy mají jezdit ve svém volném čase :D protože když něco děláš rád tak je to pouhý koníček. a o to nám poctivým cyklistům nejde.

Fanoušek by nám totiž provokovat "dělníky kola" jezdící " zásadně přímo":) a byl by špatným příkladem lidem, kteří na kole se zaťatými zuby poctivě šlapou z bodu A do bodu B i když je to děsně šve a dělají to jen kvůli něčemu....

No jo taková je holt dnešní doba, kampak na nás s radostmi ,je potřeba obětí nejvyšších aby jsme zachránili dopravní proud, planetu a slunéční soustavu :) a né se po té Praze projíždět a ucpávat ji jen tak...

újezďák 3. 8. 2011, 17:05

Tak já jedu zaexperimentovat jak se člověku jede s dvěma plombama a s opíchanou hubou od čištění kanálků.... měl jsem takovou 2 hodinovou seanci ale stejně jsem přijel na kole ... holt povinost jezdit byla silnější než moje slintající já :D

Václav Řehák 4. 8. 2011, 10:10

Požitek z jízdy je samozřejmě důležitý, ostatně mám známé, co jezdí do práce na kole proto, že to mají pěknou cestou. Jenom mi přijde, že by to neměl být hlavní argument.

Jinak mi přijde, že spíš z principu musíš být v opozici.

Např. "...je potřeba obětí nejvyšších aby jsme zachránili dopravní proud..." je přesný opak toho, co říkám. Lidi budou jezdit na kole, když to pro ně bude nejrychlejší a přiměřeně bezpečné a příjemné. Řešit dopravní proud a ucpanost Prahy má magistrát, například tím, že zlepší podmínky natolik, aby si lidi vybrali kolo sami z výše uvedeného důvodu.

Brahma 4. 8. 2011, 13:09

Důvody proč individuálně jezdíme po Praze na kole jsou ryze individuální, ale dají se statisticky zprůměrovat. Stejně se dá statisticky zprůměrovat vliv obecné překážky na ochotu jezdit i když je individuální motivace různá. Je moc dobře, že jste si s tím dali práci a existuje nástroj, kterým se dají plánované nové trasy posuzovat z hlediska efektivity vynaložených prostředků. Rozumně uvažující cyklistické komisi Pražské radnice by se měl tento nástroj líbit. Ale jaká je její motivace a realita, to už jiná otázka.

Alča 4. 8. 2011, 13:17

Já si vůbec neumim představit, že by dneska někdo jezdil po Praze na kole jen proto, že to je nejrychlejší. Já jezdim skoro dokonale předpisově (kromě drobnejch výjimek po chodníku, přechodech a v jednosměrkách) a přesto se na mě každou chvíli někdo vykloní z auta a začne mi nadávat, nedávno dokonce i z tramvaje, případně mě skoro sejmě z kola. Až jsem občas přemýšlela jestli to nemám někde zamknout a jít domu pěsky. Kdyby to ve zbytku nebyla radost a zábava tak nevim jak bych u toho jinak vydžela.

újezďák 4. 8. 2011, 15:39

Alča zvláštní, mě se tohle naposled stalo loni a ještě ten kdo na mě pokřikoval byl švýcar :)

Václav Řehák 4. 8. 2011, 16:13

Alča: No vidíš, a pro mě je to jeden z hlavních důvodů. (ale neberte mě za slovo, nikde netvrdím že mě to nebaví nebo že jezdím z donucení). Pokud z nějakého důvodu na kole nemůžu, vždycky přemýšlím, jestli by to přece jen nějak nešlo, protože bych přece ušetřil takového času.

Ohledně pokřikování, nevím, jak jezdíš, ale mně se to stává tak jednou dvakrát do roka. I když zrovna dneska mě na jediném přechodu pro chodce, který přejíždím málem sejmulo auto, co se snažilo odbočit do leva dřív, než se rozjede protisměr (nutno dodat, že by takhle trefil i chodce).

Václav Řehák 4. 8. 2011, 16:17

Jinak tyhle Vráťovy výpočty nejsou jen nějaké teoretické cvičení, nebo kladivo na politiky, ale hlavně se snažíme vymyslet, jak je zohlednit v cyklonavigaci a tam je třeba nějak automaticky vyhodnotit vliv vzdálenosti, převýšení a dalších překážek na atraktivitu trasy.

Jenda 5. 8. 2011, 02:15

újezďák: „A pokud není někdo fanoušek cyklistiky tak ať se na kolo jako dopravní prostředek vysere vážení…..“

Já se za žádného fanouška cyklistiky nepovažuji, ale přesto na kole jezdím, v 95 % skutečně jen kvůli přepravě z A do B. Použitelná linka hromadné dopravy totiž mezi mými body zájmu neexistuje, pěšky je to na tři hodiny (a navíc mě z dlouhého pochodu bolí záda), řidičák nemám a stejně by to autem bylo drahé. Vykašlat se na kolo by pro mě ve většině případů znamenalo zůstat doma, protože bych se prostě nikam nedostal.

újezďák 5. 8. 2011, 09:53

Jenda : no tak jsem trochu ujel nó v kontextu debaty ale celkem pochopitelně ( viz link václava řeháka z 13/7) ..... jenže je to stejný v četných debatách zde a na jiných cyklistických (cyklodporavních) webech.
Skoro vždycky na povrch vyleze názor, že městská cyklistika není žádná zábava ale pouhá přeprava.
A to mě vždycky bere čert, když vidím takovýhle
striktně rigidně řeči.
Trošku pak vidím v očích pravověrných městských cyklistů svit starého dobrého Luthera, s jeho přísností mravů pozemských, ni radostem, nic zábavě, transportu je věnovati se třeba.......

Ivoš 5. 8. 2011, 10:14

Patřím k té skupině, která jezdí hlavně pro radost. Takže z Chodova do Holešovic jedu přes Kunratický les a podél Vltavy (20 km), místo přímějších tras (14 km), nebo magistrály (11 km). Myslím si, že takových nás je hodně v diskusích na tomto webu. Určitě újezďák a Alča a určitě ne Jenda.
Shodně s újezďákem mi vyhovuje i to, že jsme taková minorita, takže si mě nikdo moc nevšímá a jezdím si, jak chci. Hned si jdu protiřečit: I v západoevropských městech s velmi rozvinutou cyklistickou infrastrukturou si cyklisté stejně jezdí, jak chtějí a obecně se to toleruje.
Ale v rámci populace budeme někde u 1% (hodně od boku). My budeme jezdit vždy a málokterá překážka nás odradí. Mě osobně odradilo, až když jsem to měl do práce 30 km a zároveň pršelo.
Cílovou skupinou, kterou se snaží oslovit Vráťa, jsou ti, kteří by na kole vcelku i jeli, nemají proti kolu zásadní námitky, stejně jako nemají námitky proti autu, autobusu, metru ap. A tady jsou dobré všechny rady, jak na kole jezdit, kudy jezdit, jak šetřit čas, která pravidla dodržovat, a která ignorovat.
A pak jsou různé cyklokomise a jiné úřední orgány. Pro ty a jejich rozhodování jsou Vráťovo grafy a výpočty opravdu potřebné, alespoň doufám.

Ivoš 5. 8. 2011, 10:21

K průměrování: ono je často potřebné a rozhodně obvyklé. Jen to co plyne z té diskuse: my průměrujeme hrušky a jablka.
Ten kdo se pouze dopravuje, tomu záleží na každé minutě a vybírá nejrychlejší cestu.
Ten kdo se kochá, ten si vybírá příjemnou cestu (tedy v mezích možností).
Sportovec si vybírá úmyslně delší cestu.
O kom hovoří průměr?

josuk 5. 8. 2011, 10:34

Obecně myslím, že propagace cyklistiky ve městě je trochu vlamováním se do otevřených dveří. Pokud jsou vytvořené podmínky, pak prostý lid, včetně nesportovců a neobratných jedinců automaticky prostě kola používá. Protože je to jednoduchý a levný (MHD je poměrně drahá). Že v Praze podmínky pro cyklisty nejsou, to tu víme všichni dobře. Sice nám se i dnes jezdí „dobře“, ale zkuste vzít sebou na kolo dítě nebo staršího člověka (co sedl na kolo znovu po 40 letech), a pak je teprv naplno vidět, jak jsou některé úseky traumatizující prakticky až nesjízdné. Takže, joo, mně se jezdí dobře, ale to jsem jediný z široké rodiny, a nikomu jinému to v tuto chvíli doporučit nemůžu.
Jediný řešení a popularizaci cyklistiky vidím spíš politicky. Podle mě je zatím moc málo dostatečně politicky aktivních občanů (pro magistrát a městské části) – a v této akademické diskuzi vidím vhodných kandidátů mnoho! ;) A jediný, kdo navrhuje a má koncepci jsou jen investoři. A to je špatně. Praha sama IMHO konzistentní žádnou koncepci nemá. A korupce je a v nejbližší době stále bude dost..

Vratislav Filler 5. 8. 2011, 10:49

Ivoš: Průměr má tu výhodu, že je to jedno číslo :-) Jinak průměrování je možné, pokud si jsme vědomi okrajových hodnot.

Josuk: Politická podpora z míst, která mohou proměnit to, o čem mluvíš, je v tuto chvíli velmi slabá. Přitom pozice, které by to potřebovalo, jsou přinejmenším na úrovni radního pro dopravu, cokoliv pod tím je figura nízko postavená (vid dnešní rozhovor s Martínkem v Hospodářkách: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-52486040-praha-a-cyklomesto-to-by-musel-byt-primatorem-tuma-tvrdi-cyklokoordinator ). Koncepce rozvoje cyklodopravy existuje (viz http://www.praha.eu/public/c5/e4/17/737382_43770_Koncepce_rozvoje_cyklisticke_dopravy2.ppt, http://doprava.praha-mesto.cz/files/=75735/Koncepce-CD-HMP-prilohy.pdf ), ale k čemu je, když se ji nedaří realizovat?

Jinak já jsem teď člen komise Rady pro cyklistickou dopravu, nicméně komise je v tuto chvíli v pozici velmi neakceschopné.

újezďák 5. 8. 2011, 11:36

Josuk :s tím levný bych byl trochu opatrný :D
Teď zrovna v jedné diskusi nakole hlásí pražák krádež dvou kol ( levných) .
V podstatě dle popisu přišel o 4 dospělé celoroční tikety na MHD za noc....

Už jsme to tu debatovali a já stále tvrdím, že ježdění na kole pro většinu potencionálních měst.cyklistů není až tak levný jak se zdá :(. Investice do kola, pravidelná údržba, defekty, investice do bezp.parkování kol, zlodějny, pochopitelná nutnost občas jet MHD když člověk zrovna není Yetti nebo Volšoveček... to všechno z městské cyklistiky dělá né zrovna levného koníčka..

Samozřejmě teď se dovím, že městské kolo je v zásadě bezůdržbové, že to nic nestojí nějaký ten plášť, duše, lepení, zámky, očesané blikačky atd :D

josuk 5. 8. 2011, 11:36

Díky za tu koncepci - nekoncepci. Myslím, že hlavní problém, není to nic nového a můžu to napsat, je to, že se na úřadech řeší hlavně výše provize a čím dražší zakázka, tím lépe. Samozřejmě nedělají to všichni, ale stačí. Pak úředník, který snad jakživo na kole nepojede horuje za stavbu rampy, která cyklistům ulehčí stoupání a tzv. se splní norma.... :O

Myslím, že investic právě není třeba moc, nemusí to být žádné hitech cyklostezky, jen stačí prostě někde snížit obrubníky, vyhladit nájezdy, někde přidat semafor, někde zákaz zastavení aspon přes den a stačilo by to.
Jak říkám, dokud nebude větší kontrola úředníků z naší strany a neprodlené poukazování i na drobná pochybení - bude to stále všecko trvat tak dlouho. Není výjimkou, že se půl, třičtrtě roku hledá firma, která by dala dostatečnou provizi, pak se něco málo proflákne a firma bez provize se najde do druhého dne. Známe to, že. Tak pěkný den. ;)

Jenda 5. 8. 2011, 23:03

[29] Ivoš: Ale no tak, neberte si to zas tak :-). Taky si občas rád zajedu (furt sedím ve škole, doma…), ale z celkové najeté vzdálenosti jsou zajížďky pod 10 % (nejsem moc sportovní/terénní typ, že bych se vyžíval v nějakých dlouhých túrách). Taky to ale může být způsobeno počítáním zajížděk, protože já bych cestu z Chodova do Holešovic přes Bráník a po A2 za zajížďku asi nepovažoval…

Vratislav Filler 5. 8. 2011, 23:14

Jenda (35): Kdyby vedla z Roztyl přes Pankrác na Karlák segregovaná cyklostezka (jako na Budějovické od Vyskočilovy po tu další směrem do centra), tak by se najednou ta zajížďka přes Braník pěkně poznala... ;-)

Jenda 6. 8. 2011, 03:07

[36] No nevím, jestli by se mi zase chtělo stoupat z Kačerova na Pankrác, nebo bych to radši objel po rovině :).

Vratislav Filler 6. 8. 2011, 07:51

Jenda: Dneska se na Pankráckou pláň (275m) jezdí přes Silačskou (sedlo 235 metrů, tj. ztracený spád 40 metrů) - a už dneska se to třeba mně vyplatí (6 km navíc je fakt dost a ulicemi Podla Kačerova a Jihlavskou je to stoupání velmi mírné, doporučuji vyzkoušet :-) ). Kdyby tam byla lávka z Roztyl nad dálnicí (o které uvažuje ÚRM v rámci případné humanizace magistrály, a která by mimochodem byla dobrá i kvůli tomu, že tam naprosto chybí pěší spojení), tak bude nejnižší místo v sedle tak 250-255, tedy ztracený spád 20-25 metrů.

josuk 8. 8. 2011, 10:26

38. Vidím že jezdíme podobné trasy ;) (btw od Sliačské směrem na centrum je rychlejší sjet Hadovitá a Nuselská, cesta je to sice tragická a vyslovený příklad toho, že se tu se pro cyklisty neudělalo vůbec nic).
Jinak, něcht kdo chce si honí politické body na "humanizaci magistrály", ovšem pro cyklistu je vhodné držet se vodních toků - Botič výše příkladem, pak vlakových kolejí, které ač je praha prý kopcovitá - vedou prakticky po rovině (kupř. nějak využít Vinohradský tunel by také bylo IMHO úžasný). Magistrály a hlavní cesty známe coby motoristé, ovšem v Praze je spousta "zapomenutých" míst, kde by nějaká stezka (i cyklo) být mohla. Pravda nestála by moc a politických bodů by také mnoho asi nepřinesla.

jonáš 8. 8. 2011, 13:43

Tak ne každej jezdí k Vltavě, ve směru Muzeum-Vinohrady-Žižkov by cesta přes Nuselák minimalizovala ztracenej spád mnohem líp než "držet se vody".

Vratislav Filler 8. 8. 2011, 13:56

josuk, jonáš: Nuselák mi funguje výtečně pro celou oblast od Karláku přes VN po Mírák.
Vhodné jsou ty "hřebenovky", které se drží nahoře na plošinách. Pro inspiraci jedno schéma páteřních tras (oněch C1-C18 v cyklomapě): https://mestemnakole.cz/mapa_klobouk/praha_cyklo_schema_obrazek.gif . Sice už na něj sedá prach, ale před těmi pěti lety jsem ho navrhnul právě s ohledem na reliéf. Za zmínku stojí především "neúdolní" trasy C7, C9, C11 a C14 (a pár vtipných tras jako třeba Počernická - Izraelská tam samosebou chybí), levý břeh je na tom hůř.

jonáš 11. 8. 2011, 11:17

Tak na Pankráci nám mezitim prej vznikla nová sofistikovaná cyklopast, nebo možná cyklopaskvil. http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/mimo_mo/x/budejovicka/110803/IMG_5719.JPG.html .. viz též diskuse na http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=57&t=2956

Vratislav Filler 11. 8. 2011, 15:07

Jonáš: K tomuhle zvěrstvu vyjde článek v pondělí, už je připravený.

Dexter 15. 8. 2011, 14:58

Ja teda nechapu co se vam na tom nelibi... Proste jedete chvilku po stezce a pak vas to svede na silnici. Co je na tom hrozneho?
Ja jezdim denne od Vytone do Strasnic skrz Synkáč a poté Vršovice a naprosto v pohodě. Auta se mi vyhybaji a kdyz nemuzou, tak proste jedou za mnou ale kazdopadne jet po silnici neni zadny problem...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Pražský cykloprůzkum 2021 pod lupou
Praha, Trendy,

Pražský cykloprůzkum 2021 pod lupou

03. dubna. 2022, 23min. čtení2