Střešovice po rekonstrukci (2)

Publikováno: 11. února. 2016, 13 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 11. února. 2016, 13 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

V oblasti Střešovic a Petřin proběhly během podzimu celkem dvě rekonstrukce tramvajových tratí. Nejprve prošla obnovou tramvajová trať od Sibeliovy až na Sídliště Petřiny, posléze se obnovy dočkal úsek kolem Vozovny Střešovice. Jak jsem se již vyjádřil v komentáři, pro cyklistickou dopravu se ale téměř nic nezlepšilo – koordinace zde selhává naprosto a opakovaně. V tomto díle se podíváme, co všechno se odehrálo, a probereme ty největší problémy.

Změny všeobecně a stručně

V obou případech proběhla celková rekonstrukce tramvajového tělesa. Zastávky Petřiny, Vojenská nemocnice a Vozovna Střešovice jsou nově společné pro tramvaje a autobusy, což podstatně usnadňuje přestupy. Zastávky Baterie, Ořechovka a Sibeliova jsou nyní na znamení.

jm_04_na-petrinach_buspruh

Výjezd autobusů ze zastávky Petřiny.

Tramvajové těleso kolem Vozovny Střešovice má asfaltový povrch a je průjezdné pro autobusy. Vyhrazený pruh pro autobusy MHD tedy vede po tramvajovém pásu, a to od křižovatky na Prašném mostě až za křižovatku se Střešovickou. Autobusy projíždí po trati i přes křižovatky s ulicí U Brusnice a se Střešovickou (jednosměrně). Od Sibeliovy po Sídliště Petřiny je trať zatravněna.

jm_06_stresovicka

Sjezd autobusů za křižovatkou se Střešovickou. Nová značka IP23c – autobus má přednost.

Během rekonstrukce byly také rozšířeny tramvajové zastávky, z nichž některé se nově dočkaly zastávkových přístřešků. Na první pohled rekonstrukce zaujme kromě trávníku i novými chráněnými mysy u přechodů pro chodce. Ty umožňují bezpečně přerušit přecházení mimo dosah jízdní dráhy aut nebo tramvají.

jm_01_stresovicka

Trať se v zásadě mírně rozšiřovala, zvláště v oblasti zastávek a přechodů. Ve stoupání od Sibeliovy až po Vojenskou nemocnici je šířka kolem zastávek a přechodů 3,75 m. V klesání je to poměrně nepříjemných 3,5 m. Na Petřinách jsme šířky nepřeměřovali, ale kolem zastávek předpokládáme obdobnou situaci. I když prostoru tam bývá všeobecně více. Zastávky Větrník jsou teď naproti sobě na stejné straně křižovatky. U Vozovny Střešovice se šířky neměnily. Co se týče šířky vozovky, změny nastaly jen u tramvajové trati, s přilehlými chodníky se nic nedělo. Některé návazné změny ještě čekají, především křižovatku na Větrníku, která bude pro chodce o hodně příjemnější.

jm_vojenska_nemocice

Vojenská nemocnice. Ve stoupání 3,75 m.

Snížení a vyasfaltování přejezdů přes trať je velkým zlepšením i pro kola, zmizely díky němu hrboly, nepříjemné při vjezdu na tramvajové těleso. Tramvajový cyklovýtah v lokalitě nadále funguje.

Největší problémy

Šířka 3,5 metru

Šířku vozovky jsme kontrolovali u zastávek Sibeliova, Ořechovka a Vojenská nemocnice. Ve stoupání i klesání došlo se zúžením pochopitelně ke snížení komfortu pro cyklisty.
Ve stoupání při šířce 3,75 metru není pro cyklistu nic příjemného, když je předjížděn, opatrně ho ale předjet lze. Podle osobní zkušenosti většina řidičů při předjíždění zpomalí dostatečně, až na bezpečnou rychlost.

3,5 metru je všeobecně nepříjemná šířka, na níž je už skutečně nebezpečné kolo předjíždět, ale stále může pár extrémních jedinců napadnout to zkusit. Nicméně pokud je to v klesání, tak se dá jet dost rychle, aby se téměř zamezilo předjíždění. Pro lidi jezdící pomaleji to ale příjemné není, takže doporučujeme jet směrem dolů kolem zastávek dostatečně daleko od kraje vozovky. Tím dáte jasně najevo, že dané místo není prostor vhodný k předjíždění.

jm_stresovice_piktokoridor

Ve stoupání 3,75 m, v klesání je to horší. Hezký snížený přejezd přes trať doleva do Sibeliovy (budoucí A150)

Obdobná jako u zastávek je šířka vozovky i u přechodů pro chodce ve Střešovické a Na Petřinách a také po celé délce klesání mezi Větrníkem a Vojenskou nemocnicí, kde je to vzhledem k délce úseku obzvláště nepříjemné. Musíte projet skoro 400 metrů po ulici o šířce 5,5 metru s podélným parkováním. V tomto úseku se ale nejedná o zhoršení – byl v podobném stavu již před rekonstrukcí. Na zmíněné místo existuje zadávací karta z roku 2009.

Video z Dublinu – takto prosím na Střešovické nepředjíždět:


Nezlepšený průjezd z Jelení do Střešovické

Křižovatka ulic Patočkova, Milady Horákové a Střešovické nebyla přímo součástí ani jedné z rekonstrukcí, nicméně obě se jí dotkly a při obou bylo částečně zasahováno do míst průjezdu kol z ulice Jelení do Střešovické. V části této trasy byly dokonce prováděny výkopové práce a byla zde znovu pokládána dlažba.

V tomto místě měly být poskytnuty dodatečné finanční prostředky, odstraněno několik čtverečních metrů dlažby navíc a trasa pro kola vyasfaltována. Koordinace však bohužel neproběhla, a stav tak zůstal naprosto identický jako před rekonstrukcí.

Při zahájení činnosti cyklokomise v únoru 2015 bylo jasně řečeno, že peníze na cyklistickou infrastrukturu mají být použity i k navýšení rozpočtů jiných akcí, pokud může zlepšení jejich realizace napomoci podmínkám cyklodopravy. Proč se tak neděje? Systém stále není nastaven tak, aby se cyklokomise včas o problému vůbec dověděla, a IPR, jenž všechny opravy a rekonstrukce ve městě připomínkuje, je v těchto „drobnostech“ neschopný.

jm_07_stresovicka

Po rekonstrukci stejně jako před ní – nepříjemná dlažba.

Nelze opomenout ani skutečnost, že vjezd do křižovatky je řešen účelovým návěstidlem. Je skvělé, že se před dvěma lety povedlo průjezd umožnit, ale mezitím se okolnosti změnily – v místě poklesla intenzita dopravy díky tunelu Blanka. Nastal tedy správný čas nahradit účelové návěstidlo běžnou signalizací, prodloužit vyklízecí čas, aby se dalo pohodlně projet, a zmenšit čekací dobu cyklistů.

Současná návěst je na „volno“ pouze na vyžádání, intenzity cyklistů zde ale nejsou nijak velké. Úprava na kratší čekací dobu by tak značně zpříjemnila průjezd kol, přičemž celkově by dopravu v Patočkově ovlivnila jen minimálně.

stresovicka_pnk

Piktokoridory a cyklopruhy na začátku roku 2015.

stresovicka_porekonstrukci

Piktokoridory a cyklopruhy na konci roku 2015.

Krásné sny budoucnosti

Zmínil jsem problémy, které považuji za zásadní, míst k potenciálnímu zlepšení je ale více. Nutno podotknout, že Střešovická není z hlediska cyklistické dopravy prioritou. Sčítač u zastávky Baterie ukazuje během sezóny kolem 100 průjezdů denně. Jedná se o střechu Prahy, sídliště Petřiny již leží ve výšce 300-350 metrů. Nakolik je třeba zlepšovat průjezd na podobné spojnici, o tom lze zajisté diskutovat. K problematickým situacím zmíněným výše (šířka 3,5 metru a nezlepšení existujícího průjezdu) by ale nemělo docházet v žádném případě.

Jistě lze diskutovat, jestli místo investic do nějakých pohodlnějších řešení v ulici Na Petřinách a Střešovické by nebylo lepší pořádně vyznačit průjezd bočními ulicemi. To znamená v linii hlavní trasy A150, která má vést ulicí Sibeliova. Pro funkčnost této trasy by ale musela přijít větší investice do pohodlného propojení ulic Talichova a Na Větrníku, po vybudování této propojky si dovedu představit, že by se na Střešovické žádná masivnější investice neprováděla. Ostatně nyní je Střešovická pro pohodlný pohyb všech věkových skupin v podstatě mrtvá. Vybudování klidné trasy bočními ulicemi by tak bylo žádoucí.

Petřiny

Oblast sídliště Petřiny by si vzhledem ke své rozloze a naprosto rovinatému terénu zasloužila lepší řešení pro cyklistickou dopravu. Ta zde má hlavně pro dojížďku k metru a k lokálním cílům velký potenciál. Celá oblast má kolem 100 hektarů, západovýchodním směrem je vzdálenost konců lokality zhruba 1,6 km, severojižním pak 1 km. Pro cyklodopravu ideální.

jm_na-petrinach_kolobezka

V ulici Na Petřinách v připravovaných návazných změnách není plánováno až na pár piktogramů vůbec nic. Já bych si zde výhledově dovedl představit chráněnou stezku, prostor by zde byl. Jistě by ale podstatných zlepšení šlo dosáhnout i levnějšími způsoby: zprůjezdněním jednosměrek a několika sídlištních chodníků (třeba podél Ankarské).

jm_santrochova

Jednosměrná Šantrochova je jednou z překážek.

Již jsem zde jednou kritizoval, že s výstavbou metra nebyla zprůjezdněna Brunclíkova obousměrně. Tento stav je rekonstrukcí kolejí jen potvrzen, na kole můžete u Billy přes koleje přejíždět jen punkově: přes sjezd autobusů ze zastávky, případně to vzít po přechodu. Pro cyklodopravu by bylo zásadní i umožnění přejezdu kolejí u Šantrochovy, zde ale ke změně také nedošlo a je nutné dále využívat přechod pro pěší. To jen potvrzuje status quo, kdy na kole často nic jiného než použití nějakých chodníků nezbývá. Jde to, není to nic nepřekonatelného, ale zároveň víte, že s vámi nikdo nepočítal.

jm_05_na-petrinach-metro

Punkově to tu k Bille ostatně neberou jen kola. Průjezd je bez problémů, akorát škoda té jednosměrky. Úsek v Brunclíkově kolem metra byl kompletně nově postaven.

jm_03_na-petrinach

Vzhledem k jednosměrce v Šantrochově to je třeba po příjezdu na Petřiny po A150 vzít k metru a Bille tudy doleva přes trať. Poslouží přechod pro chodce vpravo.

Podpora cyklistické dopravy zde může dávat smysl obzvláště pro lidi dojíždějící k metru ze vzdálenějších a kolejovou MHD hůře obsloužených částí sídliště a jeho okolí. Z tohoto pohledu je pro zvýšení atraktivity cyklistické dopravy na sídlišti velmi žádoucí postavit u stanice metra chráněný odstav kol (B+R).

petriny

Přirozené hranice sídliště Petřiny.

Milady Horákové

V okolí Vozovny Střešovice se nalézá úsek, kde jsou přerušeny cyklopruhy vzniklé při výstavbě Blanky. Musím říci, že za mnohem zásadnější považuji vybudování kvalitní stezky v Jelení a na Mariánských hradbách, to je velmi populární trasa již nyní. Zároveň ale dané přerušení na Milady Horákové činí vybudovaná opatření téměř bezcennými, proto by si své propojení také zasloužila.

Je dobré si uvědomit, že pod touto ulicí nově vede v naprosto totožném směru Tunel Blanka (nové 3+3 pruhy) a autobusy byly v tomto úseku převedeny kompletně na tramvajový pás. Ulice byla v několika místech v podstatě zúžena do jednoho pruhu: například u Cukrovarnické vznikl čistě odbočovací pruh. Vyznačení cyklopruhu a propojení těch stávajících zase není teoreticky takový problém, ba naopak by ulice potřebovala přizpůsobit změněným podmínkám. U Vozovny Střešovice si lze případně kompromisně při nějaké budoucí rekonstrukci pohrát s obrubami, aby se stále vešly dva pruhy i cyklopruh, jinde by kompromisem mohl být víceúčelový cyklopruh.

Střešovická

Zde je šířka v klesání 3,5 metru skutečně nepříjemná. Skoro bych viděl raději zúžení o dalších 25 centimetrů, aby bylo případné nebezpečné předjíždění zcela znemožněno, levnou alternativou by mohlo být v úzkých úsecích vyznačení piktokoridoru blíže středu vozovky.

Naprostá nutnost

Za nezbytné považuji opětovné vyznačení cyklopruhu ve stoupání mezi zastávkami Baterie a Vojenská nemocnice. Ten se stal obětí letního výkopu Pražské plynárenské. Náprava snad přijde, doufejme. Již se na ni čeká několik měsíců. Tak snad se to nebude nakonec počítat v řádu let.

jm_napetrinach_cyklopruh

Tady by to ještě chtělo domalovat ten cyklopruh.

Rekapitulace

Takto tedy dopadly opravy tramvajových tratí v oblasti Střešovic a Petřin. Pro cyklistickou dopravu se nejedná z celoměstského pohledu o žádnou prioritu, proto jsme ani na tomto webu nevyvíjeli takovou iniciativu jako v případě Vršovické. Přesto by si ulice větší péči zasloužila, současný stav je i při nízké prioritě tohoto úseku jednoznačnou prohrou.
Především by se zde nemělo objevovat tolik průjezdů o šířce 3,5 metru. Také je škoda, že se nenašla iniciativa a finance navíc, aby mohl být upraven výjezd z parku u Jelení. Zde měl být doplněn pruh hladkého asfaltu, případně i regulérní signalizace.

Takovým varováním navíc je skutečnost, že kombinace nových mysů pro chodce a parkování/cyklopruhů po pravé straně v podstatě nutí řidiče jezdit cikcak ze strany na stranu. Některé mysy již nesou známky přímého průjezdu. Než se tato nová situace zažije, je třeba jezdit pozorněji a sledovat dění kolem.

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku×

Lei 11. 02. 2016, 11:47

Možná je to cesta na "střechu Prahy", ale je třeba si uvědomit, že další "velká" trasa do oblasti Veleslavína, Liboce, Ruzyně a dál případně do Hostivic je Evropská - s výjimkou vedlejší trasy po petřinskou terasou ulicí Pod novým lesem, která buhví, jak bude vypadat, až nakonec ilegální zástavba Strnadova zahradnictví pokročí dál, popřípadě až se postaví to megalomanské propojení Evropské a Střešovické; navíc průjezd zahrádkami k Libockému rybníku je takžka nemožný, pokud například přijde obleva po větším než malém množství sněhu. Taky je ještě možný Dlouhý lán, ale moc příjemné to do kopce není, když se tam nedá kvůli parkujícími plechu předjet.

Jinak si myslím, že vytahovat kolo na vzdálenosti kolem 1 km není moc účinné ani pohodlné, než to člověk vyndá a než to pak někde pozamyká, už by měl půl cesty pěšky za sebou, a ještě se bojí, že mu to někdo u metra ukradne.

vlákno 11. 02. 2016, 12:35

Lei: na cesty do jednoho kilometru jsou dobrá podřadná kola/koloběžky, zamknutá trvale na ulici. Může na ně pršet a nekradou se. Třeba v Drážďanech k vidění běžně.
Jinak si myslím, že tu platí "build it and they will come". Kdyby tam existovala zcela chráněná cyklostezka, lidi by ji začali využívat, ať už rekreačně, nebo i pro dojíždění, pořídili by si třeba elektrokola na to stoupání. Teď nemají důvod, protože nikdo nechce bojovat každý den o místo na silnici s auty na 3,5 úzkém koridoru. V Praze je navíc téměř vše pro cyklo zásadně nesouvislé.

Lei 11. 02. 2016, 12:43

Koloběžky ano - ale myslím, že pro ně není nutná na sídlišti cyklistická infrastruktura - i když samozřejmě bude-li, tím líp. To sídliště trpí stejně jako každý jiný kus zejména obytných čtvrtí pražských tím, že se tam prasecky parkuje.

Jinak já jsem právě chtěl zdůraznit, že ta trasa je důležitá (omylem píšu Střešovická, ale vlastně myslím Na Petřinách), protože alternativy jsou vachrlaté.

Já jezdím každý den právě v onom svahu Petřin, a tu a tam se přimotám nahoru. A lidi chápu, že tam nechtějí jezdit. Ale jinak bych řekl, že bez elektrokola jsou na takové převýšení líní. Mně to nevadí, ale je fakt, že zhruba 150 m převýšení k mostům přes Vltavu je dost: ostatně kde jsem viděl tu statistiku Filler a kol. - asi v cyklomateriálu P6, kde to bylo pěkně vidět, jak ochota překonávat převýšení nad 50 m strmě klesá (překvapilo mě spíš, že u vzdáleností je 10 km ještě jakž takž, i když zlom je někde po 5 km). Když si vezmu, že za rok domů najezdím převýšení přes 30 km... :o)

jirka 12. 02. 2016, 15:16

@Lei - elektrokola, to není jenom lenost. Pořídil jsem si elektrokolo abych se nezpotil. Mohu tak dojet na schůzku v košili a vypadám jak ze škatulky. Prostě neumím jet ani po rovině tak, abych nedojel s mapami. Tisíckrát si mohu říkat "jed pomalu, volně", ale stejně to nakonec ženu;-)

Michal 12. 04. 2016, 22:20

Od zastávky Baterie nahoru je zase stoupací cyklopruh po hlavní ulici Na Petřinách (jel jsem tam po nějaké době, tak nevím jak dlouho to tam je, ale vypadá docela čerstvě).

Jiří Motýl 13. 04. 2016, 02:14

Michal: Děkuji za info.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat