Dostupnost metra a železnice na kole – nové hodnocení

Publikováno: 29. srpna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 29. srpna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Hodnocení přístupnosti stanic metra pro cyklisty pomocí jedné až pěti hvězdiček máme na naší mapě už pěknou řadu let. Vzniklo v době, kdy mělo kolo v metru povolenou pozici na poslední plošině celé soupravy, žádný výtah neumožňoval legální přepravu kol a dostupnost samotných perónů nikoho nezajímala. S tím, jak se měnily podmínky pro dopravu kola výtahy a jak se zlepšuje bezbariérovost, je na čase hodnocení aktualizovat, respektive zpřísnit tak, aby dávalo větší smysl. Navíc jsme do něj přidali i údaje k důležitým železničním stanicím a zastávkám. Ve vlacích na území Prahy lze na jízdenku PID přepravovat jízdní kolo zdarma.

vk_metro_rajska_zahrada_1

Stanice metra Rajská zahrada je s kolem přístupná bez nejmenšího problému. Foto Václav Kříž.


Jak nové hodnocení vypadá?

0Stanice či některá její nástupiště jsou přístupné pouze po schodech.
*Ve stoupání (zpravidla při výstupu ze stanice) je možné použít eskalátor, směrem dolů je ale nutné snášet ze schodů.
**Nástup nebo výstup na některé nástupiště je možný pouze s pomocí eskalátoru. Případně zde existuje malý či neprověřený výtah
***Přístupnost výtahy, které jsou pro přepravu běžných jízdních kol bez větších problémů použitelné (byť přeprava není dovolena).
****Přístupnost stanice výtahy s povolenou přepravou jízdních kol.
*****Přístupnost stanice přímo z úrovně terénu nebo rampami.

U stanic metra, které mají více vestibulů, může být každý vestibul v mapě hodnocený zvlášť, oddělenou značnou. U stanic, které mají některou významnou část přístupnou podstatně hůře nebo kde se vyskytují jiné problémy (například výtah je sice použitelný, ale nelegálně a na zákaz se dohlíží; příliš dlouhé čekací doby na výtah; vyústění bezbariérového východu do místa nenapojeného přímo na uliční úroveň), se v důsledku toho může strhnout další hvězdička. U železničních stanic je klasifikace poněkud volnější, strhávají se body za nízké peróny či za zacházky u bezbariérových průchodů.

Pomozte nám prověřit výtahy

U výtahů, kde není povolená přeprava jízdního kola, jsou zásadní vnitřní rozměry. Řada výtahů totiž přepravu kola bez problémů umožňuje i bez stavění na zadní kolo. Uvítáme proto informace o tom, zda lze na některých stanicích kola ve výtahu přepravovat – zejména na západním konci trasy B jsou naše informace dost nekompletní. A chcete-li to vzít opravdu zgruntu, můžete vnitřní rozměry výtahu změřit. Pomůžete tím naší snaze umožnit legální přepravu jízdních kol ve všech výtazích metra, kde to prakticky není problém.

Nové hodnocení stanic metra

Jak uvidíte, hodnocení se v důsledku zpřísněných kritérií pro výtahy změnilo zhruba u třetiny stanic. Zpravidla ubyla jedna až dvě hvězdičky, někde ale přibyla bezbariérová přístupnost, kterou jsme dříve neevidovali, a hodnocení se tak zvedlo.

Nové hodnocení naleznete jak u popisu jednotlivých stanic v naší mapě, tak v souhrnu na této trvalé stránce.

Linka A

**** Nemocnice Motol: Částečně povrchová stanice, ve směru do centra přístupná z uliční úrovně. Při příjezdu od centra lze využít legálně výtahy.
*** Petřiny (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň ( k obchodnímu domu Petřiny). Výtahy do ulice Brunclíkova mají přepravu kol zakázanou, jsou ale použitelné.
** Nádraží Veleslavín: Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Vestibul je přístupný pouze po schodišti nebo výtahem, ve kterém není povolena přeprava kol.
**** Bořislavka: Hluboká stanice se dvěma vestibuly. Východní vestibul je dostupný eskalátory a dále přístupný úrovňově z ul. Liberijská. Východní vestibul (také povrchově přístupný) je k peronům připojen pouze výtahy, ve kterých není povolena přeprava jízdních kol.
*** Dejvická: Mělká stanice s vestibulem nad celou délkou. Stanice bezbariérová s výtahy bez povolené přepravy kol. Eskalátory z nástupiště západním směrem, navazuje několik schodů a eskalátor pouze ven.
** Hradčanská (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Vestibul má obousměrné eskalátory na uliční úroveň.
** Malostranská (dříve ****): Hluboká stanice, dvojí eskálatory až na povrch.
0 Staroměstská (dříve **): Hluboká stanice, eskalátor pouze z nástupiště do vestibulu a z vestibulu ven. Do vestibulu vede pevné schodiště.
*** Můstek A – Zlatý kříž: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu jednosměrné eskalátory, v jednom z východů otočené směrem dolů. Bezbariérový přístup je pro cyklisty zakázanými výtahy.
** Můstek A – Vodičkova (dříve ***): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu jednosměrné eskalátory, v jednom z východů otočené směrem dolů.
** Muzeum A (dříve ***): Hluboká stanice, od peronů s eskalátory a segmentem pevného schodiště (!). Pro jízdní kolo prověřené, ale nedovolené výtahy z peronu do ulice. Výtahy ústí při staré budově Muzea. Pevné schodiště z nástupiště lze objet po eskalátorech pouze směrem nahoru, přes stanici C. Ze společného vestibulu vedou pouze pevné schody.
0 Náměstí Míru (dříve **): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na povrch vedou pouze pevná schodiště.
** Jiřího z Poděbrad (dříve ***): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na povrch vedou jednosměrné eskalátory. Jeden z jednosměrných eskalátorů vyvedených do parku byl otočen směrem dolů, aby se dalo sjet s kočárkem.
** Flora: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátory na uliční úroveň vedou pouze přes obchodní centrum Flora (není ověřeno, zda je možné projít s kolem).
* Želivského (dříve **): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátor z nástupiště, pevné schody do vestibulu. Dva jednosměrné eskalátory vedou směrem na ulici.
0 Strašnická (dříve *): Mělká stanice s pevným schodištěm z nástupiště do vestibulu. Vestibul z povrchu přístupný rampami. Pevné schodiště od nástupiště je bezbariérově upravené pojízdnou plošinou, která ale není použitelná pro přepravu kol.
**** Skalka: Hluboká stanice s výtahem legálně použitelným pro jízdní kolo. Vestibul je bezbariérově přístupný rampou na východní straně.
***** Depo Hostivař: Povrchová stanice, nástupiště v úrovni chodníku.

Linka B

0 Zličín (dříve *): Mělká stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu na úrovni chodníku. Výtah od perónu k vestibulu je příliš malý a nemá dovolenou přepravu kol.
** Stodůlky západ (dříve ***): Mělká stanice s eskalátory přímo na povrch do pěší zóny. V budoucnu by mělo nedaleko vyrůst záchytné parkoviště s B+R.
0/*** Stodůlky východ (dříve *): Mělká stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Pro cyklisty neprověřený výtah.
0 Luka (dříve *): Mělká stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu na úrovni 1. patra. Výtah od perónu k vestibulu je příliš malý.
0/*** Lužiny (dříve *): Mělká stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Pro cyklisty neprověřený výtah.
*** Hůrka: Mělká stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Pro cyklisty prověřený, ale nelegální výtah.
* Nové Butovice: Mělká stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Bezbariérovost zajištěna plošinou nevhodnou pro přepravu kol.
** Jinonice (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
0 Radlická (dříve **): Mělká stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu v uliční úrovni.
** Smíchovské nádraží (dříve ***): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Pak další eskalátory na povrch. Bezbariérovost je zajištěna pro cyklisty nevhodnými plošinami.
* Anděl – Knížecí (dříve **): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Vestibul přístupný pevnými schodišti, eskalátory pouze směrem nahoru.
**** Anděl – Lidická: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na úroveň ulice. Od podzimu 2015 vedou do stanice výtahy s povolenou přepravou kol. Výtah končí na rohu Nádražní a Bozděchovy.
** Karlovo náměstí – Palackého nám. (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu s východem v úrovni ulice.
* Karlovo náměstí – Karlovo nám. (dříve ***): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátory z vestibulu pouze nahoru a ne do všech ramen křižovatky.
** Národní třída – Quadrio (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na úroveň ulice (2x).
**** Národní třída – Lazarská: Bezbariérový přístup do stanice pro cyklisty legálně použitelnými výtahy k zastávkám tramvají Lazarská.
** Můstek B (dříve ***): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátory vedou i z ulice do vestibulu, je možné najít eskalátor jedoucí nahoru i dolů.
* Náměstí Republiky – náměstí (dříve **): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu vede eskalátor pouze směrem nahoru (2x na náměstí, jednou do ulice U Obecního domu). Přímý bezbariérový vstup z vestibulu do OC Palladium, kde jsou eskalátory, ale kam je s koly vstup zakázán.
* Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží (dříve **): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z úrovně ulice vedou do vestibulu pevné schody, eskalátor pouze směrem nahoru.
** Florenc B (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory (2x) z nástupiště na uliční úroveň.
0 Křižíkova (dříve *): Hluboká stanice s eskalátory a pevným schodištěm z nástupiště na uliční úroveň.
** Invalidovna (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
* Palmovka – západ (dříve **): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu pevné schody a eskalátory pouze směrem vzhůru.
** Palmovka – východ (dříve ****): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu vede úrovňový východ do ulice Na Hrázi.
** Českomoravská (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
0 Vysočanská – k nádraží (dříve *): Hluboká stanice s pevným schodištěm od nástupiště a eskalátory na uliční úroveň.
*** Vysočanská – nám. OSN: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu vedou eskalátory pouze směrem nahoru. Výtahy nemají povolení pro jízdní kola.
** Kolbenova (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
*** Hloubětín (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu přístupného z obou stran Poděbradské ulice rampami. Výtah bez povolení přepravy jízdních kol.
***** Rajská zahrada: Povrchová stanice s nástupišti přístupnými po rampách z ulice i z cyklostezky A26 na tubusu.
**** Černý Most: Povrchová stanice s postranními nástupišti v úrovni chodníku. Z lávky pro pěší v prvním nadzemním patře vedou výtahy legálně použitelné pro přepravu kol. Bezbariérový přístup na cyklostezku nad tubusem je z jižní strany stanice.

Linka C

*** Háje – pasáž (dříve ****): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu, který je v nadzemním podlaží. Šikmý výtah (legálně využitelný s kolem) je velmi pomalý. Vestibul je bezbarierově přístupný pouze dlouhou obchodní pasáží od severu (od kina a Kosmické ulice), delší lávkou z jihu (přes Opatovskou) nebo průchodem přes celou pasáž směrem na východ.
0 Háje – autobus. terminál (dříve **): Mělká stanice s výstupem pevným schodištěm. Z vestibulu vede eskalátor oběma směry. Vhodnější je druhý vestibul.
0 Opatov (dříve *): Mělká stanice s výstupem pevným schodištěm do vestibulu na úrovni terénu (přímo cyklotrasa A22).
*** Chodov: Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Šikmý výtah od peronu do vestibulu je legálně použitelný pro kola. Do úrovně ulice vedla do rozšíření OC Chodov rampa, jejíž osud je po rekonstrukci nejasný. Z vestibulu se lze dostat i eskalátory přes obchodní centrum (není to ale povoleno).
**** Roztyly (dříve ***): Mělká stanice s výstupem pevným schodištěm do vestibulu na úrovni terénu, doplněným výtahem s povolenou přepravou kol.
* Kačerov (dříve **): Eskalátor z nástupiště vede pouze ven z metra. K cyklotrase na druhé straně ulice vede podchod se dvěma pevnými schodišti. Směrem na Spořilov je vhodnější dojet po chodníku k přechodu za magistrálou.
0 Budějovická – sever (dříve ***): Mělká stanice s vestibulem nad celým nástupištěm. V severní části vestibulu je schodiště a malý výtah na nástupiště. Do uliční úrovně pak pevná schodiště nebo eskalátor nahoru.
*** Budějovická – jih (dříve ****): Mělká stanice s vestibulem nad celým nástupištěm. Rampa z uliční úrovně do vestibulu (z jižního rohu křižovatky Budějovické a Antala Staška), do stanice eskalátory. Lze využít malý výtah na severní straně nástupiště.
**** Pankrác: Z povrchu vede na nástupiště velmi prostorný (a pomalý) výtah, kde je jízda kol legální. Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na povrch vedou pouze pevná schodiště.
0 Pražského povstání (dříve **): Mělká stanice s výstupem pevným schodištěm do vestibulu. Mezi vestibulem a ulicí obousměrně eskalátory (na jih) nebo pevné schodiště (na východ).
**** Vyšehrad (dříve ****): Povrchová stanice, z uliční úrovně bezbariérově přístupná pouze směrem z centra. Ve směru do centra přístupná bezbariérově pro cyklisty z obslužné komunikace k hotelu Corinthia (není to přístupné pro pěší, ti se totiž z té obslužky bezbariérově nikam nedostanou).
*** I. P. Pavlova (dříve **): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu je přístup po eskalátorech pouze směrem vzhůru. Do stanice vede od roku 2015 i funkční výtah (vyústění poblíž rohu s ul. Rumunskou), přeprava kol je v něm ale zakázána.
* Muzeum C (dříve **): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu – pouze směrem vzhůru. Z vestibulu na povrch vždy pevná schodiště. Pro jízdní kola nelegální výtah (poměrně malý) vede z peronu do parčíku mezi Washingtonovou ulicí a magistrálou. Přestup na trasu A je možný po eskalátorech.
* Hlavní nádraží (dříve ***): Z nástupiště do dolní haly nádraží (v úrovni ulice) vedou pro běžné kolo bez bagáže použitelné (byť poněkud těsné) výtahy. Jejich použití s kolem je ale zakázáno a jedná se o jednu z mála stanic, kde může být zákaz kontrolován. Z nástupišť vedou do haly eskalátory, ale pouze směrem vzhůru. Vlastní nádraží (přístup k vlakům) je méně problémový (hodnocení ***).
0 Florenc C – k autobusovému nádraží (dříve *): Mělká stanice. Obě úrovně (ze stanice a z vestibulu) je na této straně třeba překonat po pevných schodech. Vhodnější použít severní východ (k tramvaji).
*** Florenc C – k tramvajím na Sokolovské (dříve ****): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu na úrovni ulice. Stanice má také výtah, bez legální použitelnosti pro kola.
*** Vltavská: Z nástupiště do vestibulu eskalátory nebo šikmý výtah bez povolení pro přepravu jízdního kola. Z vestibulu na úroveň tramvaje prověřený a relativně prostorný výtah, s kolem opět nelegální.
** Nádraží Holešovice – k tramvaji (dříve ***): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
* Nádraží Holešovice – k vlakům (dříve **): Mělká stanice s pevnými schody od peronu do vestibulu na uliční úrovni. Výtah je ve skutečnosti svisle se pohybující plošinou. Jízdní kolo je možné nouzově přepravit, ale není to povolené ani snadné (a je to velmi, velmi pomalé).
0 Kobylisy – západ (dříve **): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na ulici vedou pouze pevná schodiště. Vhodnější je použít východní vestibul.
*** Kobylisy – východ (dříve ****): Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu na uliční úrovni. Další podchod umožňuje dostat se s jistými oklikami bezbariérově až za ulici Pod Sídlištěm (přejetí po tramvaji je ale rychlejší). Výtah není povolen pro přepravu kol a bývá velmi vytížen.
**** Ládví (dříve ***): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu, který má výstup rampou. Dostatečně prostorný s legálně využitelný výtah vede z peronu na povrch.
**** Střížkov: Mělká stanice, ve směru do centra je peron přístupný z povrchu rampami, ve směru z centra je možné vyjet prostorným a legálně využitelným výtahem.
**** Prosek (dříve ***): Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Peron přístupný výtahem, který lze pro přepravu kola legálně využít.
**** Letňany: Mělká stanice s eskalátory a výtahem z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na uliční úroveň několik prostorných výtahů a pevná schodiště. Vstupy ze všech stran této křižovatky. Všechny osobní výtahy lze legálně využít pro přepravu kola.

Železnice – významná nádraží

*** Hlavní nádraží: Z dolní haly v úrovni ulice vedou do horní haly šikmé travelátory (uprostřed nádraží). K pokladnám pod horní halou vede bezbariérová rampa. Na nástupiště 1–4 vedou menší výtahy ze severního podchodu a obousměrné eskalátory ze středního podchodu. Na nástupiště č. 5–7 vedou rampy ze severního podchodu a eskalátory ze středového podchodu (pouze směrem vzhůru).
***** Masarykovo nádraží: Nádraží je v úrovni terénu a všechny peróny jsou bezbariérově přístupné od severu z ulice Na Florenci. Jinde vedou do vstupní haly 1–2 schody.
***** Praha – Holešovice: Nástupiště jsou z haly přístupná bezbariérovými rampami.
0 Praha – Smíchov: Nádraží je bariérové, podchody jsou doplněny plošinami pro invalidy, které nejsou použitelné pro přepravu jízdních kol.
* Praha – Vršovice: Nádraží je bariérové, schodiště v podchodech jsou doplněna lištami pro vedení kočárků a jízdních kol. První nástupiště (příjezd vlaků od Benešova) je bezbariérově propojené s uliční sítí.
0 Praha – Libeň: Nádraží je bariérové. Podchod je bezbariérově propojený s uliční sítí.
* Praha – Vysočany: Nádraží je bariérové, přístupné pouze podchodem se schodišti. Podchod je bezbariérově propojený s uliční sítí. Neoficiálně lze nádraží dosáhnout přes rampu a služební přechod přes jednu užívanou kolej východně od výpravní budovy.
**** Praha – Dejvice: Nádraží je úrovňové, bez podchodů, s nízkými perony.

Zastávky a stanice se zhoršenou dostupností

Seznam obsahuje zastávky a stanice, kde jsou některá nástupiště dostupná pouze po schodech nebo kde je některý peron dostupný bezbariérově pouze z jedné strany:

Praha – Hostavice: Podchod se schodištěm.
Praha – Běchovice: Ostrovní nástupiště jsou přístupná bariérovým podchodem, s rampami pro kočárky.
Praha – Krč: Přístup na nádraží je se schodištěm ve výpravní budově.
Praha – Velká Chuchle: Ostrovní nástupiště jsou přístupná pouze bariérovým podchodem.
Praha – Radotín: Poloperonizovaná stanice, ostrovní nástupiště je přístupné pouze bariérovým podchodem.
Praha – Sedlec: Směr do centra je od Roztocké ulice přístupný pouze po schodech.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Brahma 30. 8. 2016, 10:30

Na nástupiště nádraží Krč se dá dojet boční cestou zleva od hlavní budovy. Je sjízdná dokonce pro auta.

újezďák 30. 8. 2016, 10:38

Běchovice stará zastávka mají ty budníky schodů " bez ramp" a schodů s rampami od sebe odhadem "děsivých" 20 metrů chůze hrana schodiště hrana schodiště , navíc na těch schodištích kde nejsou rampy pro kola a kočárky jsou plošinové výtahy pro invalidy .... čili mě teda Běchovice přijdou jako úplně plně dostupné a nechápu proč by měly být uváděny jako zhoršená dostupnost ?

újezďák 30. 8. 2016, 12:02

podle mě je nesprávné radit i neoficiálně když je tam jasný zákaz

https://mapy.cz/s/11jTC

Praha – Vysočany: Nádraží je bariérové, přístupné pouze podchodem se schodišti. Podchod je bezbariérově propojený s uliční sítí. Neoficiálně lze nádraží dosáhnout přes rampu a přechod přes koleje východně od výpravní budovy

hnát lidi pod kola vlaku by se na takovémtu webu prostě nemělo !

újezďák 30. 8. 2016, 12:08

Nádraží Hosivař je po rekonstrukci kompletně bezbariérové a
" neoficiálně se stalo fajnovým podjezdem :) "
z Průmyslové do U pekáren, kterouž též nově vysfaltovali..

Vratislav Filler 30. 8. 2016, 14:25

Újezďák:
- Jak jsou v Běchovicích ty rampy, moc tomu z toho popisu nerozumím. Plošiny pro invalidy jsou pro kolo prakticky použitelné? A legálně?
- Nad Vysočany se zamyslím, v hodnocení se to neprojevuje.
- Hostivař vím, trasa podchodem už je zakreslená do mapy :-)

újezďák 30. 8. 2016, 14:47

teď přemýšlím, že nerozumíš neb jsem nazval lišty rampami...

Na nástupiště 1 a 2 jsou vždy dvoje schody z centrálního podchodu.

Na těch z východní strany je přidělán výtah pro invalidy na vozíku a na druhých směr západ jsou takové ty lišty po straně , po kterých lze vytlačit kočár nebo kolo.
Ty plošiny mě nenapadlo nikdy zkoušet.

do podchodu jdou od běchovic schody opět s lištami pro kočár přímo z ulice. Invalida s vozíkem asi musí skrz nádražní budovu , to jsem taky nikdy nezkoušel, vždy chodím venkem.

na nástupiště směr Praha lze dojít z podchodu stezky A25 Běchovice/Viničky po pěšině podél trati.

Pokud někdo chce vystoupit/nastoupit v Běchovicích úplně bezbariérově, tak mu lze jen doporučit novou stanici Běchovice Střed o zhruba 500 metrů dál .... popravdě je to mnohem lepší varianta pro ty kdo chtějí do centra Běchovic nebo z Běchovic pokračovat přímo pohodlně návaznou cyklostezkou A 25 , A 251 A 440 ATD :)

http://www.koridory.cz/archives/35033/

http://praha.idnes.cz/galerie-v-bechovicich-vyroste-nova-vlakova-zastavka-vime-jak-bude-vypadat-1rb-/metro.aspx?c=A140811_155151_co-se-deje_row

Vratislav Filler 30. 8. 2016, 15:30

Jasně, už se v tom orientuju. Takže Běchovice mají komfort zhruba jako Vršovice, ok. Díky!

Aleš 30. 8. 2016, 18:05

Jak zamezit krádeži kola
http://truenewsusa.blogspot.cz/2016/08/getting-back-at-negro-criminals-stun.html

Vratislav Filler 9. 9. 2016, 09:44

Tak jsem po delší době upravil popis těch Běchovic a Vysočan. Ve Vysočanech se tam dá přes služební přechod, který vede přes jedinou kolej, na níž zpravidla stanicují panťáky směr Lysá. Jinak se drážně používá prakticky už jen "zadní" nádraží. Imho tam tak jezdí i veškerá automobilová obsluha stanice (zásobování apod.)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Na kole ve městě (10): Dopravní nehody
Pokročilí,

Na kole ve městě (10): Dopravní nehody

04. prosince. 2022, 12min. čtení5