Zprávy z říjnové cyklokomise

Publikováno: 15. října. 2018, 8 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 15. října. 2018, 8 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

Po vynechání zpráv o zářijové cyklokomisi, za což se omlouvám (zápis se časem objeví zde), podávám report o jednání komise z 2. října. Říjnová cyklokomise byla poslední ve volebním období 2014 – 2018. Tentokrát převažovaly dobré zprávy, byť samozřejmě bez nějakého „průšvihu“ v agendě se jednání opět neobešlo. Řešili jsme tak odlegalizovanou lávku na Chodově, potíže při jednání se správcem náplavek, podivný průběh rekonstrukce cyklostezky A2 v Karlíně i zbytečně komplikovanou cyklostezku ve Střelničné.

Realizace

Od 17. září se staví cyklostezka Blatovská alej mezi Kolodějemi a Újezdem nad lesy. Stezka by měla být stavebně hotová ještě letos, vznikne tak alternativa „Hovorkovu“ zákazu jízdy na kole po stávající silnici.

Známé přechody „u benzínky“ na podolském úseku trasy A2 by měly být konečně zlegalizovány. Stanovení už je, realizace by měla proběhnout v řádu dnů. Toto problémové místo se řešilo od doby, co jsem začal do komise docházet, tedy nějakých devět let.

Stezka Cholupice – Dolní Břežany, tedy cesta přes známé opakovaně rozorávané a projížděné pole, se začne realizovat do konce roku. Je ale otázkou, zda počasí dovolí „kopnout“.

Příprava investičních záměrů

Soutěží se vodní prostup Rokytka, což je úprava podjezdu pod ulicí Čuprovou, aby se nemuselo dvěstěmetrovou zajížďkou podchodem. Akce byla připravována snad deset let a i soutěžení chvíli potrvá, jde o náročnější záležitost. Realizace by tak měla proběhnout v příštím roce.

Odbor Rozvoje a financování dopravy zaslal TSK požadavek na revitalizaci trasy A2 v úseku od Vyšehradského tunelu po ulici U Kempinku. Je třeba zlepšit kvalitu povrchu, některé úseky rozšířit a provést úpravy křižovatek. To jsou všechno úpravy, které není možné provést nestavebně. Nutno podotknout, že nejstarší úsek povltavské cyklostezky si to vzhledem k intenzitám cyklistické i pěší dopravy rozhodně zaslouží.

Drážní promenáda, alias lineární park ve Strašnicích, má zahájenou soutěž na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Realizace by měla začít okamžitě po uvolnění stávající trati mezi Edenem a Zahradním Městem, kde se už staví přeložka. Park s cyklostezkou by tak mohl vzniknout někdy v roce 2021.

TSK dále zadalo zahájení přípravy několika lávek a drážních stezek ke studijnímu prověření. Aktuálně probíhá na TSK příprava několika desítek investičních a neinvestičních akcí. Byly akceptovány prakticky veškeré požadavky KCD, plus některé další. Po čtyřech letech snahy je tak konečně příprava cyklistické infrastruktury v dobré kondici a nový radní pro dopravu ji nebude muset několik let klopotně rozjíždět.

Stínem na této věci je ovšem krok Rady hlavního města hl. m. Prahy, která schválila en block všechny nároky městských částí na nové cyklotrasy, aniž by prošly cyklokomisí. A to včetně děleného chodníku trasy A28 ve Střelničné ulici v Praze 8, kde se místo legalizace chodníku s nevelkými intenzitami bude za dvacet milionů magistrátních peněz stavět podélně rozdělená stezka ve stejném stylu jako tomu bylo v Ďáblické a Žernosecké.

Svodidla story – částečný happyend

Úkol řešit zadní stranu svodidel v místě cyklostezek prvotně inicioval článek na Prahou na kole. Pro místa, kde jsou svodidla držena sloupky s ostrou hranou se našlo elegantní řešení: nasadí se na ně vršky z plastových patníků. Výhodou je, že patníky jsou homologované, bude to levné a neomezí to možnost vyhýbat se v prostoru mezi sloupky.

Zde na A22 by ostré konce držáků svodidel mohly brzy zmizet.

Řešení Nuselského mostu a dalších lokalit, kde patníky nelze použít, bylo ovšem odloženo.

Drobnosti

Pilotně byl instalován servisní stojan Vltavská, a to na místě zdemolovaného stojanu (psali jsme o tom zde). Jak jsme se dozvěděli, zelený je proto, že barvu si nebylo možné zvolit.

Na Praze 7 bylo také experimentálně vyzkoušeno mobilní cyklohnízdo, které by bylo následně možné instalovat do vozovky před přechody pro chodce. Instalace byla zkušební a krátkodobá, takže jej v ulici už nenajdete.

Bylo podepsáno memoranfum magistrátu s Rekoly, Velonetem, Homeportem a Limebike o spolupráci v oblasti bikesharingu (zpráva zde). Lime je už několik týdnů v ulicích, Homeport pak připravuje bezstanicový systém na Praze 4.

Totem sčítá online

Dostali jsme další informace o provozu podolského totemu Ecocounter (o jeho zprovoznění viz článek). Webovou stránku online zobrazující provoz v místě najdete zde. Cyklistů zde bývá zhruba stejně jako chodců, za lepšího dne místem projíždí až dva tisíce cyklistů denně. Stotisící cyklista má být někdy na jaře odchycen a odměněn. Sčítač ovšem neeviduje cyklisty, kteří zde projíždějí ve vozovce, a kteří zde tvoří čtvrtinu až třetinu frekvence.

Existující sčítače, které byly zřizovány již od roku 2009, nově řeší Operátor ICT a pracuje na změnách lokalit tam, kde je vhodné sčítače přesunout.

Chodovská lávka

Zákaz jízdy na kole na chodovské lávce přes D1 jsme řešili i na komisi. Průjezd po lávce byl totiž před několika lety velkým úsilím zlegalizován, a teď přijde jedno stanovení a lidé na kolech mají opět utrum. Zjistili jsme, že záměr neodchytili interně na TSK, ani jsem to nechytil já osobně (přes edesky.cz ). Komise nakonec vydala k celé věci nesouhlasné usnesení a požádala RFD o projednání opětovné legalizace průjezdu cyklistů, nejlépe v režimu „stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol.“

Vrátí se na lávku racionální dopravní režim, nebo zde budou cyklisté bezdůvodně šikanováni zcela zbytečným příkazem k sestoupení z kola?

Náplavkový pat

Proběhlo jednání se správcem náplavek. Zprávy nejsou povzbudivé, koncepce náplavek totiž výhledově s cyklisty nepočítá, a zřídit postupně použitelné řešení na Rašínově nábřeží nelze bez podpory Prahy 2.

„Rekonstrukce“ A2 v Karlíně

Komise si vyžádala informaci o stavu a finální podobě rekonstrukce trasy A2 v Karlíně. Projekt měl zahrnovat vyasfaltování, městská část jej ale cyklokomisi ani na opakované žádosti neukázala. V současnosti je stezka rozšířena o několik desítek centimetrů a stavební práce stagnují. Povrch byl dosypán nezaválcovaným mlatem a hlínou, situace je tak zatím fakticky horší, než před rekonstrukcí.

Snad se dokončení rekonstrukce dočkáme ještě před zimou. Toto je vyloženě trapné.

Jak bude karlínská stezka vypadat letos v zimě?

Komise končí, ať žije komise!

Cyklokomise je poradním orgánem Rady hlavního města Prahy a zaniká tedy společně se stávající radou. Práce ovšem nečeká, takže období před oficiálním obnovením komise (ke kterému dochází zpravidla s několikaměsíčním zpožděním) překlenou lidé v komisi pracující formou neformálního setkávání. Stanu-li se tedy členem komise obnovené pro další volební období, očekávejte toto příležitostné zpravodajství i nadále.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

újezďák 15. 10. 2018, 15:05

ad Blatovská alej už kutají, ale zas tak moc nadšenej z toho nejsem :

1. budoucí "alej" v rámci příprav holosečí zbavili víc než poloviny současné zeleně, špendlíky, švestky, hrušeň, ořešáky, bezinky a trnky rozšmelcovali na drť.

2. Blatovská alej už nyní slouží jako důkaz " že to obec s cyklisty myslí dobře", přestože nám to tam zjednosměrkovali, včetně cyklostras až hanba. ( viz poslední článek v újezdském zpravodaji, kde se autor z úřadu alejí doslova zaklíná aby vysvětli proč jsou cyklisté v obci nebezpeční pro " bezpečnost nejslabších" zde link na tam na straně 6
http://dms.praha21.cz/share/s/b6RjdJk9RIWWNGQ7EYeQXA )

3. jinak tím místem kde bude Blatovská Alej jsem jezdil na kole léta celoročně úplně bez problémů, kvalita povrchu tam byla lepší než ten panelový chodníček určený pro cyklisty souběžně s " Hovorkovým zákazem", teda úplně legální možností jízdy na kole z Koloděj do Újezda :) Prostě další místo, které bude nemilosrdně upraveno do moderní zpevněné podoby

A jak se k tomu vyjadřoval ještě v dubnu tohoto roku Újezdský strom ?
:
Cyklostezka Blatovská alej nese všechna negativa megalomanského, politicky tlačeného a neprojednaného projektu. Pokud by totiž hned na začátku záměru byl přítomný někdo soudný, byla by ve hře varianta opravy stávající cesty, prořezání stávající vegetace, vytvoření odpočinkových zálivů a dosazení kosterních dřevin. To by bylo zřetelně nejprospěšnější a nejekonomičtější a skutečně udržitelné řešení ve prospěch krajiny, místních i přespolních procházkářů a cyklovýletníků. Z rozjetého megalomanského projektu, o kterém nebyla veřejnost řádně informovaná a do kterého jsme naskočili těsně před cílem, jsme pro krajinu i budoucí uživatele pravděpodobně získali maximum.

Navazující nezodpovězenou otázkou je faktická návaznost této velmi drahé a poměrně kratičké cyklostezky na cykloinfrastrukturu jak v Újezdě nad Lesy, tak v Kolodějích. Podezření, že NENÍ ŽÁDNÁ alespoň co se Újezda týká, může ilustrovat naprostý chaos v rozhodování a otevřené nepřátelství vůči cyklistům, které nyní ovládá většinově proautomobilistickou samosprávu, její poradní orgán Dopravní komisi i příslušné odbory úřadu.

ps : včera jsem se tiše rozloučil s naší hrbolatou lesní cestou Újezd nad lesy- Úvaly, právě tam dokončují super asfaltový koberec, až se to proflákne tak tak máme o zábavu s bruslaři postaráno... od zastávky vlaku na asfaltek je to asi 100 metrů...

zangief 15. 10. 2018, 15:26

Nemáte k dispozici bližší informace ohledně té ‘drážní promenády’?
Aby to nebyl jen park, ale i fungující cyklostezka, tak by bylo vhodné, aby nevedla odnikud nikam pouze v místech zrušeného úseku trati, ale aby začala někde u mokřadu Triangl a dojela alespoň na vršovické nádraží, odkud se dá pokračovat dál k řece.

Vratislav Filler 15. 10. 2018, 15:49

zanigef: Na tom, aby to byla drážní promenáda co nejdelší, se v zákulisí pracuje. Bylo by fajn, kdyby veřejnost z Prahy 10 toto co nejhlasitěji požadovala po své politické reprezentaci, aby na desítce neměli dojem, že to blbost, kterou místní nepotřebují.

újezďák: To je sice fajn, že byly proti projektu Blatovské aleje místní výhrady, akorát na Mariánské ( = k cyklokomisi) se jaksi nedonesly. Od toho ta komise je, aby řešila, když je někde problém, tak ji příště (bude-li založena, což předpokládám ale bude) třeba pro ten účel můžete použít. Stačí napsat na cyklokomise@praha.eu. Jestli si chcete postěžovat na zjednosměrkování, tak komise poslouží i jako lampárna, může ale například požádat, aby se to řešilo alespoň úřední cestou z centra.

újezďák 15. 10. 2018, 16:08

Vratislav, díky za informace

újezďák 15. 10. 2018, 16:21

ještě jeden takový lehce mimotématický :)

Pro Ú na kole ( V Úvalech na kole :) bylo konečně dodělané centrum, byli jsme tam s manželkou v sobotu a zaznamenali jsme hned několik lokací stojanů na Náměstí Arnošta z Pardubic, jedny jsou po každé straně vchodu do místní ZDŠ , druhé jsou přímo před tamní restaurací " Na dobrém místě, další na stejné straně kousek mezi kašnou a restaurací.
Odhadem na této straně náměstí tak 18-20 kousků... systém hranatý obdélníkový rám.

Fotky nemám, pohled na mapu kameru je zbytečný, protože náměstí doznalo naprosto brutusální změnu, všechny bývalé stromy a tráva jsou pryč, všechno celoplošně vyvedené v kostkách a dlažbě po straně silnice asi 30 cm široký pásek z dlaždic, po kterém se dá jet, ale momentálně plné štěrku z výplně dlažby , je tam pár stromů nově vysazených ale opravdu málo.

Tuším že stojany budou i na druhé straně náměstí, ale jak byl tam jarmark....

vlákno 15. 10. 2018, 17:49

revitalizaci trasy A2 v úseku od Vyšehradského tunelu po ulici Přístavní.
Přístavní ulice je v Holešovicích, takže musí být myšlena jiná ulice.

mirek 15. 10. 2018, 21:56

vlákno: od Vyšehradského tunelu po zastávku Přístaviště v Braníku (u Barrandovského mostu)

jouda 16. 10. 2018, 01:08

Díky za zajímavé info. Ty svodidla mi připomněly A2 na Povltavské. Je nějaká šance, že tam dojde k zlepšení? Nebo alespoň mnohem lepší značení, že jde o cyklojednosměrku a že opačný směr vede cyklopruhem na silnici? Většina cyklistů to ignoruje a letos při dvou průjezdech správným směrem jsem se byl nucen já vyhýbat ostatním (protože pokud jedu vpravo, je to tam lampa za lampou) a ještě jsem si odřel ruku o to pitomé "zábradlí" nebo co to je za blbost.

Jiří Motýl 16. 10. 2018, 12:01

Ulice Přístavní opravena (U Kempinku). Díky za zpětnou vazbu.

Lei 16. 10. 2018, 14:01

Ehm, "koncepce náplavek totiž výhledově s cyklisty nepočítá" - s cyklisty se asi ledackde nepočítá. Ale tady to může být dobrý průšvih.

újezďák 16. 10. 2018, 14:29

Lei , to bylo od začátku jasné, jak se tam objevily farmářské trhy nebo lodě na vodě a město si uvědomilo, že má k dispozici prostor, který mu může vydělat prachy prakticky zadarmo a navíc ho jednou za čas " vyklidí velká voda a tak je možno s " nájemníky" znovu vyjednávat od nuly o vyšším nájmu.

Taková žulová levná, omyvatelná, juldafulda , čili koncepce nábřeží kultury a oddechu , prostě zažívací místo jinak , skvělé pro zábavičky. Místo kde se dají házet pulitry a flašky přímo do vody ze zrezavělé otlučené , ale kůůůl příšernosti, kterou tam přitáhne remorkér z míst kde čekala na rozebrání.

Lei 16. 10. 2018, 16:07

Mně se docela ty staré lodě líbí - akorát kdyby tam byla jedna. Když je to fíkový list na zabrání příbřeží bary, už to tak sympatické není.

Stejně si myslím, že třeba podél podpěrné zdi by mohli cyklisti jezdit i při vydělávání náplavky, jakkoli je mi to hrubě nemilé i tak.

újezďák 16. 10. 2018, 16:46

Lei, myslím si to také, ale předpokládám, že památkáři by byli proti nějakému fyzickému oddělení, které by bylo asi jediným funkčním řešením :(

josuk 16. 10. 2018, 18:54

pozn. náplavka, pořád ta náplavka, je sice hezká, ale objet se dá, i s dětmi jsme teď jeli.. zhruba v ose podskalská, ditrichova, náplavní, pštrosova, samozřejmě taky kostky, ale až se konečně změní přístup Prahy a podaří se tam něco udělat hlavně podél smetanova nábřeží okolo betlémáku tak tam mohou být také jednou docela pěkné projížďky.. turistů je tam +- všude podobně..

Jiří Motýl 16. 10. 2018, 23:40

Vratislav & zanigef:
Zapsal jsem si do kalendáře a MČ P10 začnu dotazovat ve věci Drážní promenády. Mám to v kalendáři na listopad, až se trochu usadí nové zastupitelstvo. Vráťo, prosím, můžeš trochu rozvést, o co se v zákulisí pokoušíte, ať nenavrhuji nějaké vlastní nesmysly?
Osobně jsem tento projekt na P10 tlačil. Dlouho jsem bydlel přímo u zastávky P-Strašnice, teď bydlím na Zahradním Městě a každý týden jezdím alespoň jednou z Vršovic vlakem na jih. Takže s místními poměry jsem dobře obeznámen. Co bych požadoval za žádoucí maximální variantu:
- napojení za traingl do Rabakovské a Za drahou
- napojení před trianglem do Dolínecké a Klučovské
- napojení na budoucí podjezd Průběžná/Švehlova
- napojení Stránčická/Radošovická
- napojení Pitkovická/Petrovická a U trati
- napojení Pod Altánem směr Na Vrších / PRE
- napojení Pod Altánem směr sportoviště Slávie
- napojení Eden (u budoucí zastávky Praha Eden)
- přemostění U Slavie
- napojení Baškirská směr OC Eden/ÚMČ P10
- napojení Moskevská/U Seradiště
- přemostění Nad Vinným potokem/Bartoškova
- řešení průjezdu nepoužívanou částí nástupiště P-Vršovice (nyní běžně pojížděné auty) do ul. U Vršovického nádraží

Jako ultimate hardcore (v našich podmínkách utopistické) by bylo řešení průjezdu přes nádraží Vršovice, překonání Vršovické po žel. mostě a sjezd do Perucké bez ztráty spádu...

Vratislav Filler 17. 10. 2018, 09:26

Michal: na Promenádu a její návaznosti existuje neverejna studie od Cacha, která to řeší dobře. Na realizaci je nová studie, která to řeší částečně a jedna se o zadání chybějících části. Ale v podstatě už si to od Prahy 10 převzal magistrát.

kombucha 17. 10. 2018, 10:43

Co se A2 tyce, nejak se prestalo mluvit o rozsireni useku pri stanici Praha-Modrany. Pochybuji, ze se letos zacne s terennimi upravami.

Vratislav Filler 17. 10. 2018, 11:20

kombucha: Letos se určitě nezačne, nejsou vyřešené pozemky (řeší jiná sekce magistrátu) . Připravuje se rozšíření stezky v jižnějším úseku pod mostem Pražského okruhu, tam byl předpoklad že by se letos měla udělat DUR a také probíhá jednání o výkupu nutných pozemků.

mirek 17. 10. 2018, 22:07

Je dobře, že se řeší A2, ale její naprosto nejhorší úsek je centrum, kde se neděje vůbec nic. Dokonce ani ten bezproblémový pikťák tam při novém vyznačení nedokreslili. Nábřeží trvale zasekané auty, náplavka lidmi a projet se dá bohužel leda po chodníku...

Počítá se s tím, že by přejezdy u benzínky na podolském úseku byly vyřešeny stavebně tak, aby cyklisté a bruslaři nemuseli sjíždět do silnici a neztráceli přednost, jak to umí na západ od nás? Nebo to bude zase les značek a malůvek a balisetů?

mirek 17. 10. 2018, 22:09

A když už jsme u A2, jak to vypadá s Šárovým kolem? Děsně se to vleče, kdykoli tam jedu, je na stavbě mrtvo. Našel jsem si už objížďku osadou, ale stejně je to otrava...

Vratislav Filler 18. 10. 2018, 10:59

Mirek: Na A2 v centru je to těžké, integraci na Rašínově prostě nechtějí. Pište jim, kdo můžete, klidně opakovaně, ať vědí, že je to tam potřeba. Teď je nově alespoň orientační značení, což je dobrý argument pro to začít řešit i integraci.

Přechodopřejezdy u beznínky mají stanovení na nestavební úpravu, to se čeká každým dnem. Stavební úprava celé stezky od Podolí po Braník byla zadána před pár týdny, viz info v článku, výsledky bych tedy čekal tak za tři roky.

Vratislav Filler 18. 10. 2018, 11:00

Mirek: Na Šárovo kolo jsem se zeptal.

Vratislav Filler 18. 10. 2018, 21:21

Mirek: Skutečně to Šárovo kolo ještě není hotové? (Tedy cesta.) Informaci z TSK mám takovou, že se čeká už jen na výsadbu zeleně...

Michal 19. 10. 2018, 20:27

Prosím, neví někdo, jak je to s chybějící částí A2 kousek od Vraného? Nemělo se to příští rok dostavovat?

Vratislav Filler 19. 10. 2018, 21:27

Michal: Stále se čeká na výkup pozemku od Arcibiskupství.

Marek Bělor 20. 10. 2018, 01:08

Už byl schválen výkup zastupkem.

Vladimír Kotal 22. 10. 2018, 00:48

ad vodní prostup Rokytka: copak 200m zajížďka - blbý je na tom průjezdem podchodem to, že se tam dá v mokru pěkně hodit tlama, na těch dlaždičkách. A pak samozřejmě vyhýbání a sjíždění k tomu podchodu.

Neo Moucha 23. 10. 2018, 11:09

Přechody u benzinky včera namalovány na šachovnici, také půlka na Veslařský ostrov - se spletli, nebo to dnes dodělají :) Docela mne to po těch letech šokovalo :D

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Budského vize: nula cyklistů v Česku?
Blogy,

Budského vize: nula cyklistů v Česku?18

29. dubna. 2021, 7min. čtení
Otevřený dopis: apel na 1,5 metru
Blogy,

Otevřený dopis: apel na 1,5 metru11

12. dubna. 2021, 6min. čtení
Zpráva o jízdě Jizerky – Praha
Blogy,

Zpráva o jízdě Jizerky – Praha15

20. července. 2020, 14min. čtení