Zprávy z cyklokomisí od podzimu 2019

Publikováno: 14. května. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: Martin Šnobr
Publikováno: 14. května. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: Martin Šnobr

Jak jsem zjistil, svůj obvyklý komentář z jednání pražských cyklokomisí jsem v posledním půl roce velmi zanedbával. Je to i proto, že nová komise je méně početná, jednání jsou kratší, spousta věcí se řeší korespondenčně a možná se vlastně i děje o něco méně věcí, které by živily obvyklý, mírně sarkastický tón mých reportů. V tomto článku vám tedy přinesu výběr témat, kterými se cyklokomise zabývala od října 2019. Zápisy z jednání komise najdete na této stránce.

Mariánské náměstí a Nová radnice. Foto Martin Šnobr.

Kauzy a operativa

Petar Introvič se zasloužil o pražskou cyklistiku. Tímto usnesením jsme uctili památku v mainstreamu nejslavnějšího exkolegy z cyklokomise a TSK, českého „Krále blues,“ který zemřel po pádu z kola a několika měsících v komatu v lednu 2020 (vzpomínka Adama Scheinherra zde). Památku na Petara ponese i vodní prostup Rokytka, kde je předdomluvený murál (legální graffiti), který na něj bude upomínat.

Díky iniciativě Martina Šnobra, který zdokumentoval rušný provoz na třímetrové asfaltce mezi Šeberovem a Kunratickou spojkou, jsem na komisi otevřel téma „odklidněných“ cyklotras. Tématu se věnoval zdejší článek Cyklotrasy na odpis. V rámci následně zadaného úkolu jsme s pomocí veřejnosti vytipovali seznam problémových lokalit a v únoru jej předali k řešení Odboru dopravy magistrátu.

Doporučili jsme, aby vyhrazené pruhy Bus + taxi + cyklo byly v budoucnu platné celodenně a ne pouze ve špičkách, a to především s cílem sjednotit a zesrozumitelnit dopravní značení.

Praze 2 jsme doporučili realizaci cyklogenerelu. Toho cyklogenerelu, který je sice zoufale nedostatečný (viz moje analýza z roku 2015), ale ani tak z něj městská část nic neudělala. S cykloobousměrkami (je jich celých pět) nesouhlasí buď dopravní komise nebo Policie. Jinak v tom generelu prakticky nic není. Městská část si pak stěžuje, že k jeho realizaci nemá dostatečnou podporu od magistrátu. Tak jsme jim jí poskytli: no ještě abychom říkali, ať to málo raději nedělají.

Cyklogenerel Prahy 2 s vyznačením neadekvátně řešených lokalit červenými elipsami. (v generelu modře cykloobousměrky, tečkovaně vedení kola). Zdroj Praha 2 / VF.

Studie k připomínkování

Vyjádřili jsme se ke koncepční studii Bubny-Zátory, a to neobvykle rozsáhlým textem. Délka textu tak nějak vyjádřila objem obav z „kvality“ řešení pro cyklistickou dopravu, kterou cyklokomise sdílí s dopravní komisí Prahy 7 a i například spolkem AutoMat. Vlastně jsme slušnými slovy vyjádřili, že z hlediska cyklodopravy ta studie stojí dost za houby.

Obdobnou „radostí“ byla urbanistická studie na Bohdalec a Slatiny. Ani zde se autoři s existující koncepcí cyklodopravy příliš nepárali (jakož i s řadou jiných věcí). Takže toto usnesení bylo poměrně dost důrazné. Dovolili jsme si dokonce napsat, že studii „nelze doporučit pro další projektovou přípravu a rozhodování v území.“ Což v překladu do běžné mluvy znamená, že předmětnou studii by si zadavatel měl pokud možno vetknout za klobouk a i s tím kloboukem schovat do nějaké hodně špatně přístupné skříně.

Projekty k připomínkování

Na stůl se nám dostal také záměr rozšíření železničního mostu na Výtoni o třetí kolej. Význam spojení podtrhuje, že jsme se k němu vrátili hned dvěma usneseními, obecnějším v lednu, a konkrétnějším v březnu. To jsme dokonce dostali ke shlédnutí několik variant, ve kterých už bylo cyklo navržené docela dobře. Kouckého most s lávkou uvnitř zakončenou výtahem na Rašínově nábřeží prý už není ve hře. No tak jen aby se to ještě nepokazilo.

Tento ideový návrh předpokládal lávku uprostřed mostu ukončenou na Výtoni výtahem. Naštěstí už se předpokládá jiné řešení (obr. IPR)

Požádali jsme náměstka Scheinherra, aby urychleně řešil nedostatečné začlenění cyklo v projektu Hostivařské spojky – zejména jde o chybějící vazby a případně zřízení souběžné stezky.

Požadavky na kvalitní řešení doprovodné cyklistické infrastruktury jsme vznesli také k řešení mimoúrovňové křižovatky Lipská – Aviatická při letišti Ruzyně. U připravovaného projektu rozšíření ulice Průmyslové jsme náměstka požádali o celkové přepracování záměru, který v aktuálně uvažované podobě fakticky znemožňuje souběžné vedení chráněné cyklotrasy.

Doporučili jsme z hlediska cyklodopravy nejvhodnější variantu připravované lávky přes ulici Bělehradskou na Zvonařce. A požádali jsme, aby přidělení financí na výstavbu bylo podmíněno vznikem navazujících cykloobousměrek na Praze 2.

Koncepční požadavky

Komise doporučila několik drobných změn celoměstského systému cyklotras vyplývajících ze studií či požadavků městských částí.

V souvislosti s opakujícími se nedostatky v projektových dokumentacích cyklokomise obecně požadovala, aby se cyklo řešilo kvalitně už na úrovni dokumentace EIA. Zadání takovýchto akcí bývá často řešeno odděleními od bezmotorové dopravy velmi vzdálenými, takže šlo spíš o takovou světlici vystřelenou do vzduchu s nadějí, že si jí někdo všimne.

Na tyto požadavky navázal v květnu úkol připravit manuál cykloopatření pro Prahu, který by známé nedostatky v přípravě dopravních záměrů adresoval a vhodně řešil.

Zadání akcí

V listopadu (zápis zde) jsme požádali o urychlené zahájení přípravy tzv. „drážních stezek“ na trasách A3, A5, A9 a A42. Ty je potřeba začít připravovat teď, aby třeba za 10-15 let opravdu vznikly. Hlavně proto, aby stávající průchozí koridory nezastavělo něco jiného.

Podpořili jsme také další přípravu lávky propojující portály Městského okruhu na Smíchově, resp. parky Mrázovka a Sacré-Coeur. Možná z toho jednou bude chráněná trasa ve svahu nad Plzeňskou až na Hliník. Studie každopádně existuje.

Přijali jsme žádost MČ Praha 15 o účelovou dotaci na propojení meandrů Botiče s Hostivaří, letitý to projekt, nutný k přepracování. Stejně tak jsme přijali žádost Prahy 11 na dotaci na zcela nové projekty čtyř cyklostezek na území městské části – stezka podél ulice U Kunratického lesa, spojení stezky Košíkovský potok a sídliště Košík, napojení na Petrovice a bezbariérového podjezdu Opatovské na A22. Bohužel, poslední dvě akce byly na městské části nakonec zastaveny dříve, než vznikla studie proveditelnosti. Schválili jsme také požadavek Prahy 9 na stezku A25 podél Rokytky z Hrdlořez směrem na Kyje.

Postupně se zvyšující zájem některých městských částí vedl nakonec v zimě náměstka Scheinherra k vyzvání všech městských částí, aby poslaly, jaké investiční akce cyklo chtějí stavět nebo projektovat. Položek bylo nakonec asi 200, cyklotým u náměstka tak měl dost práce vybrat do čeho vloží peníze v příštím roce. Vybral ale moudře a komise to na květnovém jednání schválila. Podstatnou vlastností těchto akcí je menší zájem městských částí ve vnitřním městě. MČ Praha 1-10 podaly ze čtyřiceti akcí schválených na tento rok pouze čtyři. Naštěstí jsou ještě akce, které magistrát jede z vlastní iniciativy.

Parkování kol

V říjnu 2019 (zápis zde) zpracoval odborný tým cyklokomise koncept začlenění parkovacích stání pro jízdní kola do Pražských stavebních předpisů (PSP) a předal k dalšímu Institutu plánování a rozvoje. Byla snaha navrhnout regulaci na základě zahraničních konceptů, s přihlédnutím k pražskému modal share i jiným požadavkům. Analýza byla docela obsažná a navrhovala i konkrétní přepočet pro PSP. O dalším vývoji nejsme zatím informováni.

Na podzim jsme taktéž odsouhlasili pilotní projekt automatické cyklověže v Klánovicích, ovšem s podmínkou získání prostředků (více než 10 mil. Kč) z jiné kapitoly než investic cyklo. Dále jsme navrhli lokality pro možné další cyklověže – spíš jako zásobník, než že by se měly hned začít chystat. Šlo o stanice metra Letňany, Opatov, Rajská Zahrada a nádraží Radotín.

Projekt uzamykatelných koláren byl prověřen se snahou zjistit, zda nejde získat solidní řešení na klíč ze zahraničí. Výsledky nebyly příliš přesvědčivé. Rád bych se mýlil, ale mám dojem, že záležitost je zatím v podstatě u ledu.

Zakázku na podobné kolárny, jako mají v Lucembursku u každé železniční zastávky, se zatím vypsat nepodařilo.

Příště asi až červen

Jakkoliv jsem z jednání květnové komise nakousl jen některá témata, k neprobraným bodům bych se vrátil spíš až v odděleném článku, možná spojeném s reportem z červnového jednání. Alespoň doufám.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Marek Turnovec 14. 5. 2020, 15:54

Ach jo. Zase ta Praha 2... Akorát tedy nevím, jestli blokovat tu lávku přes Bělehradskou tím, že na ní magistrát nedá peníze dokud nebudou na Praze 2 cykloobousměrky, je úplně ideální řešení. Resp. aspoň tak jsem to z článku pochopil...

Já bych sice za jakoukoliv cykloobousměrku na Praze 2 byl také moc rád, ale ta lávka by mi také dost vytáhla trn z paty. Aktuálně z Fügnerova náměstí, z Folimanky či z Nuselského mostu jediný legální způsob jak dojet dál na Vinohrady je asi jedině po Legerově. Mně už to tak nevadí (i když obvykle mě zdrží nějaký semafor a často i oba dva), ale dost cyklistů si na magistrálu netroufne...

Vratislav Filler 15. 5. 2020, 08:17

Marek Turnovec: Byly míněny cykloobousměrky navazující na lávku, bez kterých by pro cyklo postrádala valný smysl, jemnovitě Wenzigova a Ke Karlovu.

vlákno 15. 5. 2020, 09:14

Ta lávka má být i pro pěší, byla by škoda ji dál odkládat kvůli tomu, že někdo nevyznačí cko.
Koláren je škoda. Čekal bych teda trochu akceschopnější magistrát, aby se dalo bezpečně parkovat aspoň u větších nádraží.
Tramvajové mysy se budou nějak řešit, nebo si máme zvyknout?

Marek Turnovec 15. 5. 2020, 09:22

Ok, pokud jde o cykloobousměrky navazující na lávku, tak už to dává smysl...

Ale za mně - ta lávka by mi dost pomohla i kdyby tam jednosměrky zůstaly tak jak jsou (byť mě také štvou). Magistrálu je stejně rychlejší překonávat přes Fügnerovo náměstí, na které můžu přijet legálně (byť to trochu víc drncá) Apolinářskou. A i když tam jsou ty jedny schody - pořád je pro mě rychlejší tam z toho kola slézt, než čekat na semaforech - tam se málokdy stane, aby k nim člověk přijel zrovna když je zelená. A když tedy jedu od Fügnerová náměstí, tak Koubkova a kousek Lublaňskou je v pohodě...

Pokud pojedu shora, tak Bruselskou na Fügnerovo náměstí projet můžu, pokud bude lávka, tak se na ní přes Šafaříkovu také dostanu a pak přes lávku a pak Wenzigovou do Ke Karlovu také můžu.

Pavel Mašek 15. 5. 2020, 11:37

@článek
- čest památce Petara, je velmi krásné věnovat umělecké dílo v nové propusti právě jemu
- jako blízký rezident zmiňované spojky v Šeberově jsem již několikrát kontaktoval místní radnici, která komunikuji dle mého názoru velmi dobře, bohužel stále se nedaří toto místo odautovat, jediné, čeho jsem dosáhl, je příslib radnice, že opětovně kontaktuje vlastníky přiléhajících pozemků, aby zajistili úklid, jelikož je zde několik černých skládek... pomalu začínám uvažovat o guerillovém úklidu :-/
- pokud se nemýlím, tak P2 se proslavila svým prohlášením, že předali cyklogenerel TSK k realizaci a tím to pro ně skončilo :-D
- o rozšíření Průmyslové jsem vůbec nevěděl, onoho času jsem ji na kole používal často a to zejména v době, kdy to bylo parkoviště, takže jsem středem profrčel snadno, jinak je to tam o život. Jestli se ale bude rozšiřovat, jet o krásný příklad stále zastaralého myšlení, kdy další pruh to vyřeší, ale pro poloviční souvislý pruh pro kola už místo není???
- Praha 11 juchééééj, bohužel zrovna ta bezbariérovost podchodu je dost smutná, tam je to fakt jak za středověku vyřešené :-(... stezka podél ulice U Kunratického lesa je fajn, jsem zvědavý na její souvislost. Ulice je dostatečně široká, aby na ní byl namalovaný alespoň ochranný pruh, který při nedávné kompletní rekonstrukci silnice nevznikl
- věž na Opatově - to jsem tu často zmiňovali jako nejlepší místo, kdy by se na B+R měla zřídit, super (před mnoha lety se diskutovalo o Hájích, což místním nedávalo moc smysl)

@mimo článek
- dost mě mrzí, jak je Praha v současné době zcela neflexibilní vůči cyklu, všude po světě se podporuje cyklo a pěší, i v zemích, kde by to člověk nečekal - Afrika, Jižní Amerika, vznikají rychle místo pruhů pro auta někdy i stovky kilometrů pruhů pro kola/pěší ať už barvou, kužely, obrubníky nebo betonovými ohradníky a u nás nic. Na nedávném streamu od Greenpeace, kde člen Automatu pan Holeček velmi hezky přednášel, jsem se dotázal, proč Praha reálně neudělala nic. Dostalo se mi odpovědi, že spolek kontaktoval se svými návrhy městské části, ale v podstatě se všichni svorně shodli na "výmluvě", že to legislativně-finančně-operativně není možné. To je prostě smutné, takže magistrát i kampaní v metru vyzve obyvatele, aby jezdili na kole, ale lidé nedostanou bezpečný prostor k jízdě. To jednoho neuklidní ani flaška vodky...

mroz 20. 5. 2020, 21:22

Ad generely: musim si postezovat na Prahu 6. Generel sice je sepsan jiz nekolik let, ale nejdriv se jaksi nechtel zverejnit a od te doby se jeste mene chce realizovat.

pekas 22. 5. 2020, 18:08

Jsem zvědavý co se skrývá pod tímto?:
Schválili jsme také požadavek Prahy 9 na stezku A25 podél Rokytky z Hrdlořez směrem na Kyje.
Že by náhrada panelky za něco normálního?

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12