Nové cykloobousměrky na Šestce

Publikováno: 16. listopadu. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. října. 2021
Publikováno: 16. listopadu. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. října. 2021

Na Praze 6 byla v uplynulém roce realizována další řada cykloobousměrek, tedy jednosměrných ulic průjezdných pro cyklisty obousměrně. O cykloobousměrce Na Břevnovské pláni jsme již informovali v separátním článku, nyní se podíváme na zbývající.

U Šesté baterie (podnět Cyklisté sobě)

V únoru 2020 byla po delším čekání na realizaci dopravního značení vyznačena cykloobousměrka U Šesté baterie. Cykloobousměrka vznikla na podnět místní skupiny Cyklisté sobě (autor zprávy byl v té době členem skupiny, pozn. red.). Jedná se spíše o klidnou místní spojnici s minimem dopravy a zákazem průjezdu (reálně tak slouží jen pro přístup k několika domům). Změna značení tak byla spíše formálním potvrzením současného stavu, kdy ulice byla, zvláště dětmi na kolech, pojížděna obousměrně zcela přirozeně bez jakýchkoliv komplikací. Ulice i z hlediska cyklistického provozu je spíše rekreační, než že by měla větší dopravní význam.

Přesto její vyznačení nebylo jednoduché, formální šířka vozovky nebyla dostatečná, i když okolní nezpevněné plochy nabízejí dostatek místa pro vyhnutí se. Cykloobousměrka tak vznikla o poznání později než její kolegyně ze stejné várky podnětů Cyklisté sobě. Pro vyřešení podnětu si úřad vyžádal orientační sčítání intenzity dopravy. Výsledek zjednodušeného dopravního průzkumu, provedeného 10. 2. 2016 mezi 8.05 a 8.35 ráno přinesl výsledky, které podpořily bezpečnost cykloobousměrného provozu.

Projelo 0 aut, prošlo 5 chodců směrem k ul. Na Zástřelu, prošli 2 chodci směrem k náměstí Před bateriemi, pouze jeden z výše uvedených chodců neměl psa.

uživatel Mroz, Cyklisté sobě

U Šesté baterie.

Pro plnou využitelnost by cykloobousměrka potřebovala i legální řešení nájezdu z ulice U Vojenské nemocnice. To by si ale již vyžádalo stavební řešení, a nebylo tak součástí této realizace. Vzhledem k významu ulice nelze očekávat, že by byl nájezd řešen v rámci samostatné akce. Dále na vjezdu z náměstí Před Bateriemi zůstává značka „Průjezd zakázán“ bez vyznačení výjimky pro cyklisty, k řešení této formality bohužel nedošlo. Z kontextu zbylého značení ale vyplývá, že odbor dopravy nepředpokládá, že by se tato značka měla vztahovat na cyklisty.

Cykloobousměrky z aplikace Městem na kole

Na podzim 2020 došlo k proznačení několika cykloobousměrek na návrh Magistrátu hl. m. Prahy na základě dat z aplikace Na kole Prahou. Jedná se o aplikaci pro chytré mobilní telefony, ve které si cyklisté mohou zaznamenávat své jízdy (nejen) po Praze. Magistrát na základě analýzy dat z aplikace (data lze zobrazit zde) vytipoval jednosměrné ulice, kde cyklisté pravidelně jezdí protiprávně v protisměru a zároveň z dat o nehodovosti zjistil, že jsou dané úseky bezpečné a protisměrný pohyb cyklistů zde nezpůsobuje zvýšenou nehodovost, tudíž z pohledu magistrátu nic nebrání legalizaci obousměrného průjezdu cyklistů. Podobné tipy magistrát rozeslal do více městských částí, již jsme zde například reportovali o negativním stanovisku Prahy 3 k této magistrátní iniciativě z minulého volebního období.

Odbor dopravy Prahy 6 magistrátní žádost vyslyšel a cykloobousměrky vyznačil. Konkrétně se jedná o cykloobousměrky Salabova v dejvickém kampusu, ulici Nad Motolskou nemocnicí, Hládkov, Na Valech a Buštěhradská. K jiné změně značení došlo ještě v ulici Pilotů a Juarézova.

Salabova 

Cykloobousměrka Salabova má především význam pro výjezd z parku od Národní technické knihovny na historické cyklistické trase č. 201. Krátký protisměrný úsek nebyl v době vyznačení trasy 201 řešen. To se nyní mění. Dle analýzy magistrátu tudy v sezóně v protisměru projede přibližně 50 lidí za den.

Nad Motolskou nemocnicí

Legalizací protisměrné jízdy ulicí došlo k částečnému řešení dlouhodobě problematického průjezdu na objízdné trase rušné Kukulovy ulice v oblasti Ladronky a Motola. V protisměru tudy projede dle projekcí magistrátu zhruba 20 až 30 lidí denně.

Nad Motolskou nemocnicí. Doprava odbočka do Roentgenovy.

Separátně bude v blízké budoucnosti řešeno nebezpečné křížení Podbělohorské ulice na východním konci nové cykloobousměrky. Vznikne zde přechod/přejezd přes Podbělohorskou směrem k usedlosti Ladronka.

K plnému využití cykloobousměrky by došlo v případě legalizace jízdy po chodníku z jejího západního okraje směrem na Vypich. Nelze očekávat, že by v tomto místě lidé využívali ve větší míře pro jízdu na kole rušnou Kukulovu ulici. To by si ale pravděpodobně vyžádalo rozšíření daného chodníku, případně minimálně předělání zábradlí ze středového na boční. Podobné opatřen by v této oblasti umožnilo propojit mimo rušný provoz Vypich s Motolem.

Buštěhradská

Buštěhradská je málo frekventovaná užší ulička na Ořechovce. Cykloobousměrka v její východní části umožní částečný klidný objezd stoupání rušnější Pevnostní a dále zatraktivní klidovou trasu Hradčanská – Ořechovka vedoucí přes Morávkův park na Prašném mostě, která zde postupně vznikla v uplynulých letech. V současné době tudy protisměrně jezdilo 14 lidí denně.

Buštěhradská

Na Valech

Cykloobousměrka Na Valech je dlouho poptávaným spojením, které zmiňoval náš komentář k otevření tunelu Blanka již v roce 2015. Cykloobousměrku lze použít jako klidnější alternativu k cyklopruhům v rušné ulici Milady Horákové, navíc s menším stoupáním. Pro vyznačení cykloobousměrky bylo nutné ubrat několik vyhrazených parkovacích stání pro Ministerstvo obrany, místo kterých jsou zřízeny výhybny s protijedoucími vozidly. Dle projekcí magistrátu tudy jezdilo zhruba 30 lidí denně.

Nový vjezd do cykloobousměrky.

Přesmyk na chodník na konci ulice. Je nutné dát přednost cyklistům vjíždějícím z Milady Horákové. Na vjezdu do ministerstva je nový přechodopřejezd.

Hládkov

Nové lokální spojení mezi Myslbekovou a Keplerovou ulicí nabízí cykloobousměrka Hládkov. V ulici je nově povolen obousměrný provoz MHD (to se týká především tramvají – historické linky 23) a jízdních kol. Doposud tudy protisměrně jezdilo přibližně 17 lidí denně.

Juarézova a Pilotů
K trochu jiným změnám značení došlo v rámci tohoto opatření v Juarézově a Pilotů. Východní konec Juarézovy u Sibiřského náměstí byl z jednosměrky obousměrně zprůjezdněn pro veškerou dopravu. K úpravě bylo potřeba mírně pozměnit parkovací stání.

V ulici Pilotů u sídliště Dědina byla pouze ke značce slepé ulice doplněna dodatková tabulka informující o tom, že ulice pro cyklisty není slepá, navazuje na ni cyklostezka směr letiště. Jedná se opět o historický podnět Cyklistů sobě, jehož část byla realizována již v roce 2016. V ulici jsou značky slepé ulice dvě, na dvou křižovatkách, v roce 2016 byla vyřešena ale pouze jedna z nich. K finálnímu řešení podnětu tak došlo až letos.

Závěr

Praha 6 tak díky podnětům Cyklistů sobě a magistrátu vyznačila několik dlouho poptávaných spojení, které legalizují některé dlouho používané klidové průjezdy, které jsou alternativou k rušným tahům. Praha 6 je na poli zřizování cykloobousměrek jednou z aktivnějších městských částí. Preferuje ale především zřizování konkrétních vytipovaných úseků, plošné zavádění cykloobousměrek nerealizuje.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Marek Turnovec 17. 11. 2020, 12:12

Taky jsem si všiml, že na Praze 6 toho letos přibylo víc... Já jsem hlavně rád za tu ulici Nad Motolskou nemocnicí. Jezdím tam velmi často (skoro denně). Ono z FNM je to sice přes kopec, ale přeci jen příjemnější alternativa proti třeba Plzeňské...

Často tam chodím i pěšky, to křížení s Podbělohorskou ale vnímám čím dál tím víc jako dost nebezpečné - i pro pěší je docela problém tam tu Podbělohorskou překonat. Auta co jedou zdola jsou vidět díky vegetaci až dost na poslední chvíli. Je tam sice z obou stran značka omezující rychlost na 30 km/hod, ale dost řidičů ji nerespektuje.

Z Prahy 6 mi už nějaký rok zpátky nějaká úřednice odepsala, že místo bylo zařazeno do nějakého "programu BESIP". No, to je sice hezké, ale na místě se nic nezměnilo. Tak možná jednou za rok tam někdo trochu prořeže větve, které ze směru od Vypichu dokážou úplně schovat tu značku s tím rychlostním omezením.

A při tom podle mě ani není třeba tam vymýšlet nějaké investičně drahé řešení, typu kruhový objezd, podchod, nadchod, nebo nevím co, obyčejný přechod pro chodce sdružený s cyklopřejezdem by stačil. Ano, cyklisté na takovém přejezdu nemají přednost, ale tím, že se dočasně "konvertují" na chodce, tak si o tu přednost mohou "říct" - a když budou mít to štěstí a zrovna nic nepojede, budou to moci projet rychle a plynule bez sesedání.

Jestli tam v rámci nějakých plánů vznikne třeba i přechod s ostrůvkem (který by snad některým těm méně ukázněným řidičům mohl o něco zřetelněji naznačit, že to není to pravé místo, kde mají jezdit 70 km/hod, když jim k tomu nestačí to značení), tak by to bylo také fajn, jen se bojím, že s nějakým projektováním, soutěžením a nevím čím se toho nedočkáme ještě pár let. Nastříkání přechodu a osazení dvou značek je asi přeci jen o něco jednodušší...

Jiří Motýl 17. 11. 2020, 12:54

MT: Takto by to mělo vypadat: https://mestemnakole.cz/app/uploads/2020/11/podbelohorska.jpg

Sice to nakreslení nic neznamená, ale budí to ve mně důvěru, že už je o na cestě.

Marek Turnovec 17. 11. 2020, 19:41

JM: Podobný obrázek mi ta paní z ÚMČ Praha 5 posílala už v září 2019. Tehdy ještě jako odpověď na dotaz právě ohledné té cykloobousměrky - prý že cykloobousměrku bude možné vyznačit, až tam bude bezpečnější možnost překonání Podbělohorské. No, tak s tou cykloobousměrkou jsme se dočkali dříve... :-)

V květnu 2018 pak tabulku ulic, které byly vytipovány k obousměrkám, byla mezi nimi i tato. Tehdy prý bylo TSK požádáno o zpracování výkresů. No a trvalo to stejně víc než 2 roky.

Takže i když nám úřady pošlou nějaké obrázky, výkresy a podobně, může to být pořád ještě docela dlouhá cesta...

Jiří Motýl 17. 11. 2020, 20:28

MT: Tak ano, "na cestě" jsem bral tak nějak v pražských reáliích, kdy výše první zmíněná cykloobousměrka v ulici, kde nic nejezdí, začala být připravována někdy v roce 2015, v roce 2016 proběhlo sčítání, potvrzující, že tam skutečně nic nejezdí, v roce 2018/2019 to úřad oficiálně stanovil a pak trvalo další cca rok než TSK našla kapacity na to, tam ty dvě/tři dodatkové tabulky umístit.

David 17. 11. 2020, 23:48

Jiří Motýl: Odkud víte, že to úřad stanovil v roce 2018/19? Měl jsem za to, že to bylo v jednom balíku letošních červencových stanovení (tedy spolu s ul. Salabova, Zikova, Thákurova, Juarézova, Pilotů, Kukulova, Bušťěhradská, Hládkov a Na Valech) a projektovalo a projednávalo se to v minulém roce.

Jiří Motýl 18. 11. 2020, 09:36

David: Pokud se bavíme o U Šesté baterie, kterou jsem měl na mysli, tak jsem to našel na přelomu let 2018/2019 na úřední desce: https://mestemnakole.cz/app/uploads/2020/02/u-seste-baterie.pdf

Někdy v průběhu roku 2019 jsem se pak zajímal, proč to stále není, a zdroj u TSK mi odpovídal, že je TSK zahlceno a v podobných věcech je normální čekat delší dobu.

Mirek2 18. 11. 2020, 12:05

Ulici Nad Motolskou nemocnicí využívám také velmi často. Ve směru na Ladronku dnes již "legálně" ke křížení s Podbělohorskou, v opačném směru to ale zásadně objíždím po cyklostezce až k 180 m vzdálenému přechodu a pak se vracím Podbělohorskou (popř. až k dalšímu přechodu a pak po chodníku alias A33).
A Nad Motolskou nemocnicí již určitě není ulice, kde nic nejezdí, ale je to velmi oblíbená zkratka řidičů automobilů, kteří pokračují do Kukulovy.
Tak uvidíme jak bude úprava v reálu vypadat.

Marek Turnovec 18. 11. 2020, 21:12

Mirek2: Ano, tuhle variantu občas aplikuji také. Když je ten proud aut příliš souvislý, konverze na chodce a pak už mě někdo pustit musí...

Zajímavé pak je, když člověk jede po té Podbělohorské, i jenom ten kousíček, než odbočí doprava, tak stejně se najde dost jedinců v autech, kteří hned jak vidí cyklistu tak "honem honem, musím ho předjet". I když je to úzké, i když třeba něco jede v protisměru... Že je tam ta třicítka, to jim vůbec nevadí. Že ukazuji, že budu odbočovat vpravo a že se mě fakt rychle zbaví, to také nevnímají... No prostě autisti, no...

A ohledně toho, že to tam využívá dost řidičů jako zkratku - místním to prý vadí - ale tak mohli si vylobbovat třeba značku průjezd zakázán. Třeba by pak mohly zmizet i ty retardéry...

K těm retardérům ještě jedna věc - jsou to zrovna ty, co jsou napříč přes celou vozovku. Vyhnout se jim moc nedá, protože zrovna u nich je nějaký kus balvanu nebo popelnice. Má cenu snažit se někde prudit, aby tyhle retardéry byly nahrazovány za takové ty dělené, mezi kterými cyklista projede? Je tu snad nějaký zájem ještě nějak víc zpomalovat cyklisty, nebo jim nějak komplikovat život? Čekal bych, že hlavní důvod je, aby tam auta nejezdila 50, ale zpomalila třeba na těch 20-30. Ale cyklisté většinou stejně o moc víc než těch 20 nejedou... Stejné retardéry mi vadí třeba v ulici Pod Smetankou (druhý konec Prahy). Někdy to pak vede k tomu, že to někteří třeba objíždí raději přes chodník...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy
Praha,

Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy

15. června. 2024, 2min. čtení4