Rok 2021 v Praze: Nehodovost cyklistů neustupuje, klesá ale podíl zavinění

Publikováno: 14. dubna. 2022, 8 min. čtení
Aktualizováno: 19. dubna. 2022
Publikováno: 14. dubna. 2022, 8 min. čtení
Aktualizováno: 19. dubna. 2022

Rok 2021 se odehrál ve znamení nekončících vln pandemie a snahy o doplňování infrastruktury pro jízdu na kole všude, kde to je jen trochu možné. Výrazný nárůst cyklodopravy, ke kterému došlo v roce 2020 (cca 30%) v loňském roce dále výrazně nepokračoval. Na rozdíl od množství dopravních nehod s účastí cyklisty. Těch od roku 2019 každoročně přibývá.

Je třeba říct, že vážná a smrtelná zranění (KSI) jsou v procentuálním zastoupení v Praze stále velmi ojedinělá. I v absolutních číslech dlouhodobě spíše klesají (pětiletý průměr KSI do roku 2011 byl téměř 19, do roku 2016 to bylo 17 a do roku 2021 pouze 12). V následujících řádcích přinášíme bližší rozbor a možná vysvětlení těchto trendů.

Poděkování: Analýza předložená v článku byla možná díky využití informací o nehodovosti v Praze poskytnutých Policií ČR.

Podíl zavinění silně v neprospěch ostatních účastníků provozu

Počet nehod zaviněných cyklisty se v posledních třech letech drží okolo 130-140 nehod. A to včetně tzv. samonehod, tedy nehod bez účasti jiného vozidla či chodce. Celkový nárůst nehod s účastí cyklisty tedy mají v posledních dvou letech na svědomí ostatní účastníci provozu. Pokud se budeme věnovat pouze vzájemným nehodám (vynecháme havárie cyklistů) dostáváme se letos ke ⅔ vnějšího zavinění.

Na hlubší analýzu bohužel nemáme dostatek dat, ale vysvětlení může být hned několik. Především víme, že v souvislosti s pandemií v druhém pandemickém roce přibylo v ulicích více řidičů automobilů. To je v kontrastu k prvnímu roku pandemie (2020), který uvolněním ulic dodal odvahu těm, kteří o kole jako dopravním prostředku nějakou dobu uvažovali. Počet cest na kole stále drobně roste, a proto může častěji docházet ke konfliktním situacím. Mírně klesající podíl zavinění na straně cyklistů jde přitom proti očekávané logice, že “noví” cyklisté budou spíše náchylní k chybám a nehod zaviní poměrně více. Spíše to vypadá na pravý opak, jsou opatrnější.

Do centra Prahy se vrací běžný život

Do města se navrátil turistický ruch i obvyklý večerní a noční život. S ním se do centra vrací i nehody lidí na jízdním kole či koloběžce. I přes rozvoj sdílených vozítek však není nárůst pravděpodobně nijak markantní.

Rádi bychom přinášeli detailnější informace právě o nehodovosti řidičů sdílených vozítek, databáze policie ČR však není pro toto hodnocení bohužel dostatečná. Apelujeme proto na policejní statistiku, aby přesněji zaznamenávala a pečlivě rozlišovala minimálně vlastnictví jízdních kol či koloběžek. Dle informací přímo od provozovatelů sdílených kol a koloběžek se jejich klienti účastní dopravních nehod v jednotkách případů ročně, což s oficiální statistikou příliš nekoreluje.

Cyklisté pod vlivem opět v centru pozornosti

Zatímco během prvního pandemického roku nehod, jichž se účastnili řidiči jízdních kol a koloběžek pod vlivem alkoholu či drog, výrazně poklesl (15), s rozvolňováním opatření začal být v roce 2021 vliv psychotropních látek opět markantní. Ve většině případů se jedná typově o havárie vlastním zaviněním. Jedna z 27 nehod cyklistů pod vlivem bohužel skončila smrtí cyklisty, ostatní se obešly bez těžkého zranění. Ve srovnání s celorepublikovou nehodovostí cyklistů pod vlivem omamných látek je Praha ale stále značně pod průměrem. Podíl takových nehod na všech nehodách s účastí cyklisty byl v celé ČR v roce 2021 lehce pod 30 %, v Praze pod 20 %. Bez samonehod je v ČR podíl 18,4 %, v Praze bylo takových případů pouze 7.

Strašák mezi nehodami: Přednost v jízdě

V loňském roce statistika mezi cyklonehodami zaznamenala celkem 9 nehod s těžkým zraněním a dvě úmrtí. O tom prvním (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100211130) již byla řeč, ke druhé tragédii došlo vlivem nedání přednosti ze strany staršího cyklisty (75). (https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100217741). Z důvodu nerespektování přednosti (v jízdě či pěším na přechodu) došlo k dalším 8 těžkým zraněním (cyklistů). V šesti případech šlo o chybu na straně řidičů motorových vozidel. Ve třech z nich došlo k těžkému zranění dětí či mladistvých na přechodu pro chodce.

Přetížené smíšené stezky přinášejí nejvíce srážek s chodci

Detailně jsme se podívali i na hlášené srážky cyklistů s chodci, kterých na rozdíl od celkového počtu cyklonehod nepřibývá. I přesto, že se mobilita obyvatel i turistů oproti roku 2020 zvýšila, o jednu takovou nehodu jsme si odpředloňska polepšili. Letos se navíc Praha obešla při srážkách s cyklisty bez vážných zranění.

(Tradičně však musíme připomenout, že vzhledem k tomu, že se pohybujeme v řádu vyšších jednotek případů, nemůžeme z této statistiky vyvozovat jasné závěry. Proto se na tyto nehody pokoušíme dívat detailněji a hledat alespoň společné znaky, které mohou upozornit na vznikající problémy či potenciály.)

Nejvíce nehod s chodci zaznamenává Policie ČR na páteřní cyklotrase A2, zejména v její centrální a jižní části, která se těší velké oblibě nejen pro jízdu na kole, ale také pro procházky kolem řeky. Z celkového počtu 18 nehod s chodci se 7 odehrálo právě tady, osmá pak u Trojské lávky. K nehodám nejčastěji dochází na stezkách či v zónách, kde není provoz cyklodopravy od chodců oddělený, v loňském roce zde došlo k 9 takovým srážkám s chodci, ve třech případech byl za viníka označen chodec. Další dva případy se odehrály v místech, kde je provoz formálně oddělený – v parku Ladronka a na Podolském nábřeží.

Pro úplnost je třeba dodat, že na chodníku zaznamenala Policie ČR 4 nehody s účastí cyklisty a chodce, na přechodech pro chodce ke dvěma. Pro detailní analýzu by ale bylo třeba více informací.

Přišel čas na edukaci řidičů motorových vozidel?

V posledních dvou letech došlo k celkovému nárůstu cest vykonaných na kole. I přesto však nedochází k nárůstu zavinění nehod ze strany cyklistů. Od roku 2019 také výrazně ubylo srážek s chodci. Hodně zeširoka by se tedy dalo říct, že nová cykloopatření, do kterých právě v těchto letech město rekordně investovalo, pomáhají cyklistům chovat se dle předpisů a nedělat chyby. Alarmující však může být fakt, že celkově nehod s účastí cyklistů naopak od roku 2019 přibývá.

Aut v ulicích po karanténách přibylo. Data z posledního průzkumu cyklodopravy, o kterém jsme informovali i na našem webu, ukazují, že v době pandemie obyvatelé častěji volili dopravu automobilem (byla to druhá volba hned po chůzi).  Dá se tak předpokládat, že se v běžném městském provozu začali v automobilu pohybovat i lidé, kteří jinak jezdí jen delší trasy. Setkání s lidmi na kole v užších profilech ulic a ve větším provozu pro ně pak může být překvapením.

Možná přišel konečně čas na kampaně a vzdělávání řidičů motorových vozidel v souvislosti s cyklodopravou, která ve městě potřebuje svůj bezpečný prostor. Tam, kde ho nemá nebo nemůže mít na oddělených stezkách potřebuje respekt od řidičů motorových vozidel nebo nějakou formu regulace jejich provozu (snížení rychlosti, omezení tranzitu atp.).

Pražské cyklonehody s těžkým zraněním

TZ nezaviněná cyklistou/cyklistkou:

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100210295 Srážka mladistvého na přechodu pro chodce, neměl přilbu

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100218762 Srážka s domácím zvířetem, měl přilbu

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100215306 Nedostala přednost v protisměrném cyklopruhu při levém odbočování protijedoucího auta, neměla přilbu

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100213351 Nedostal přednost při levém odbočování protijedoucího auta, měl přilbu

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100212493 Chodci s dětmi na kole nedostali přednost na přechodu, měli přilbu

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100212944 Nedostal přednost na kruhovém objezdu, měl přilbu

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=3100215381 Řidič se plně nevěnoval jízdě a nedal přednost dívce na přechodu pro chodce, měla přilbu

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100213070 Nedostal přednost při levém odbočování protijedoucího auta, měl přilbu

TZ zaviněné cyklistou/cyklistkou:

https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=2100215244 Nedala přednost, měla přilbu

Zuzana Poláková
Architektka a urbanistka. Členka týmu Laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku AutoMat. S Městem na kole spolupracuje externě především na analytických článcích.

David 15. 4. 2022, 08:47

Nováčci se otrkali před rokem, když bylo méně aut. Vloni už moc cyklistu nepribylo. Díky novým cyklopruhum se snaze drží v provozu a dělají méně chyb. Roste počet aut. Bylo by zajímavé podívat se dlouhodoběji na vyvoj počtu nehod cyklistu na chodnících. To by něco řeklo o tom, jak moc se cyklisté boji a kolik infra chybí.

MaT 15. 4. 2022, 21:10

U těch smrťáků píšete o cyklistce. Ale když jsem klikal na ten odkaz do databáze, tak tam se píše o muži (75 let). Je to správný odkaz?

David 15. 4. 2022, 22:06

Ano, je to vidět v kolonkach druh vozidla (jízdní kolo), přilba, atd...

Zuzana Poláková 19. 4. 2022, 09:12

S díky opraveno, zdá se, že se vloudil nějaký nehodový šotek.

újezďák 24. 4. 2022, 17:06

statistika je někdy informační mrcha , ohledně "koloběžek "je nejlepší ze zeptat v nemocnicích v centru Prahy, nejlépe na ARO na Karlově náměstí. Před covidem tam měli dramatický nárůst zranění lidí na " kolostojkách" ( kolik lidí vidíte se na nečem co má motor se odrážet?) , ostatně některá videa z městských byla k vidění i na youtube a psal o tom dost často bulvár. Bohužel tyto (čsto samo)nehody pak při vypisování v nemocnici nejsou specifikovány takže alespon počet zásahů záchranky u nehody na koloběžce Praha : rok počet zásahů
2015 16
2016 19
2017 20
2018 25
2019 55

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat