Co chystají městské části: Praha 6 – Ondřej Matěj Hrubeš

Publikováno: 14. července. 2023, 26 min. čtení
Aktualizováno: 19. listopadu. 2023
Publikováno: 14. července. 2023, 26 min. čtení
Aktualizováno: 19. listopadu. 2023

Od komunálních voleb uběhlo třičtvrtě roku a my se ptáme pražských radních pro dopravu Prahy 1 až Prahy 22, jaké jsou jejich plány s cyklistickou dopravou. Pokračujeme s městskou částí Praha 6, která má přes 100 tisíc obyvatel a zahrnuje Bubeneč, Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyni, Střešovice, Veleslavín a Vokovice. Na naše otázky odpovídal radní Ondřej Matěj Hrubeš za ODS.

Jak plánujete v tomto volebním období postupovat, co se týče nových cyklostezek, značení cyklopruhů nebo legalizací chodníků?

Navrhnul jsem, abychom zřídili poradní orgán – Komisi bezpečnosti provozu (BESIP). Součástí té komise je i Vratislav Filler z AutoMatu, za což jsem hodně rád. Je to pro mě člověk, který cyklodopravě rozumí nejvíc. Kromě toho, že je „cykloaktivista”, za ta léta, co se tomu věnuje, získal i praktický pohled. Ví, co je reálné či nereálné. A tím se podle mě zásadně odlišuje od ostatních aktivistů, kteří to sice myslí dobře, ale nevědí, jaká je schvalovací a časová náročnost opatření, která požadují.

Speciální newsletter pro pravidelné dárce a dárkyně

Tento článek dostali pravidelní dárci a dárkyně Městem na kole ve formě speciálního newsletteru s předstihem. Chcete-li dostávat naše speciální newslettery, staňte se pravidelnými dárci na této stránce.

S panem Fillerem a dalšími členy komise už jsme měli první sezení, kde jsme řešili, jak zlepšit prostupnost páteřních cyklotras v Praze 6, tedy trasy A6, A7 a A15, které vedou z centra přes šestku směrem ke Středočeskému kraji. Například na Evropské je průjezd po cyklotrase umožněn na chodníku nebo cyklopruhu. Pak jsou ale místa, kde řešení chybí. Je potřeba to dotáhnout, aby tyto trasy byly co nejlepší. Nejde jen o to honit se za novými kilometry, ale nejdřív zlepšit ty stávající. Doplnit chybějící opatření a zlepšit tak průjezd.

Z konkrétních plánů se aktuálně dokončuje příprava spojení Talichovy a Stamicovy ulice za Vojenskou nemocnicí. Tam se bude vydávat stavební povolení v letošním roce. Značení tudy umožní legální jízdu na kole. Aktuálně je Talichova slepá, pro pokračování buď musíte jít po schodech do Radimovy anebo pěšinou.

Plánujete nějaké scelení na Evropské?

Jsou tam místa, kde je například místy legalizovaný chodník, a někde zase není. Samozřejmě cyklista z kola v místě, kde legalizace není, často nesesedne. Budeme se snažit legalizace doplnit tam, kde chybí. Na Evropské chodník není tak využívaný chodci, takže se to nabízí.

Sedíme v radnici Prahy 6 v ulici Československé armády. Co chystáte s touto ulicí? 

V ulici Čs. armády i v navazující ulici Pod Kaštany byl v minulém volebním období projekt na zvýšení počtu parkovacích míst. Vozovka by se zúžila na jeden jízdní pruh a vznikl by jeden parkovací pruh. Mně se tento projekt nelíbí. Myslím, že naše ambice má být větší. Nejde o to přidávat parkovací místa. Zároveň si nemyslím, že se mají dramaticky ubírat. Lidé někde parkovat potřebují.

Nyní probíhá studie na celý úsek od Vítězného náměstí až po ulici Ukrajinských hrdinů – jak celou tuto část ulice revitalizovat, aby tam byl daleko větší prostor pro pěší, předzahrádky kaváren a restaurací a samozřejmě ideálně i stromy a cyklo-infrastruktura.

Bavíme se tedy o stavebních úpravách? 

Ano, bavíme se o stavebních úpravách. Co se týče Československé armády od Vítězného náměstí po křižovatku s ulicí V. P. Čkalova (úsek dlouhý 300 m, pozn. red.), zde je dnes uspořádání 2+2 jízdní pruhy, a zúžení na 1+1 by proběhlo stavebně. Byli bychom rádi, aby ta ulice vypadala hezky a nebylo to jen rychlé vyskládání balisety. To místo si zaslouží více péče, včetně náměstí Svobody, kde podél pomníku chybí chodník. Protože stavební úpravy v Praze bývají na dlouho, bavíme se o delším časovém horizontu.

Dočasnou úpravu, která by zvýšila bezpečnost pro cyklodopravu, tedy v plánu nemáte?

Ta ulice je docela dlouhá a vyžadovalo by to velké finanční náklady, aby se z toho zabraného pruhu daly vytvořit i předzahrádky atd. Dělat to dočasně na 2–3 roky by byla poměrně ztrátová investice. Takže doufám, že se podaří tu ulici udělat rychle. Kdyby se to udělalo v tomto volebním období, bylo by to fajn. Zároveň si myslím, že by hlavní město mohlo slyšet na to, že tak významnou ulici chceme polidštit a udělat hezčí.

Další část je ulice Pod Kaštany, od křižovatky s Pelleovou směrem ke Stromovce, kde jsou taky 2+2 jízdní pruhy. Tam nyní nechystáme stavební řešení. Jsou tam velvyslanectví a nízká hustota obydlení. V tomto místě chystáme udělat zúžení na 1+1 jízdní pruh pro auta a cyklopruh formou dopravního značení. To by mohlo být už letos. V budoucnu je možné i tady zvažovat stavební řešení, když najdeme podporu magistrátu.

V ulici Čs. armády čerstvě proběhla oprava chodníku z asfaltu na mozaikovou dlažbu. S přípravou na zmiňované polidštění ulice to tedy nemá nic společného?

To je ještě oprava současného stavu. Tento krátký úsek se potom už stavebně měnit nemá.

Další diskutovaná a dlouho očekávaná úprava se týká ulice Technická v Dejvickém kampusu. Už v minulém volebním období se mluvilo o tom, že brzy proběhne přestavba na pěší zónu. Ta tam už druhým rokem funguje v letních měsících dočasně.

Mně by se líbilo, kdyby tam byla pěší zóna celoročně. Problém je, že tam chtějí učitelé parkovat a školy provádět z této ulice zásobování. Diskutuje se to pravidelně s vysokými školami. Dokud se odtud zásobuje, pořád tam bude nějaký pohyb aut. Nemůžete stavebně udělat čistě pěší provoz a to je z mého pohledu problém. Jinak celý kampus si vzal na starosti IPR, který do toho vnáší své inspirace.

Na druhou stranu pěší zóny v celém městě běžně zahrnují také zásobování.

Mně by se líbilo, kdyby to bylo čistě pěší nebo aby bylo zásobování prováděno jen jednosměrně, po jednom rameni. Nemyslím si, že je nutné, aby bylo zásobování v obou směrech.

A je tam nějaký časový harmonogram? Původně se mluvilo už o letošním roce.

Tím, že to jde přes IPR a vysoké školy, tak to velmi záleží na spolupráci s nimi. Takže nelze odhadnout.

Další stavební úprava byla v přípravě u Prašného mostu pod Pražským hradem. Minulé volební období se říkalo, že už se začne s rekonstrukcí. Jaký je stav tam?

Tam čekáme na akci „Plečnikova alej“, což bude velmi hezký projekt. Je to jeden z posledních bodů spojených s výstavbou tunelového komplexu Blanka. Projekt má na starosti investiční odbor pražského Magistrátu, pravidelně s nimi o tom jednáme. Současný stav ulice je hodně divoký. Chystáme tam změnu režimu parkování, než vznikne alej. Zónu, která tam nyní je, chceme změnit na oranžovou a parkování zdražit.

Z hlediska průjezdu na kole tam dojde ke zhoršení. Podle vizualizací asfalt nahradí hrubá dlažba bez hladkých pásů. Víte o tom něco? 

Na to vám nedokážu odpovědět, musel bych se na to podívat.

Pozitivní změnou pro pěší a cyklo-dopravu v Praze 6 jsou školní ulice. Vaše městská část je v tomto úspěšném řešení jedním z průkopníků. Plánujete jejich rozšíření? 

Školní ulice máme na Hanspaulce a Na Dlouhém lánu. Je to úspěšný projekt, který vznikl v minulém volebním období. Chodí se na to dívat i zástupci z jiných městských částí, naposledy z Kunratic, ptají se, jak ten režim funguje, že by to chtěli aplikovat i u nich.

Rozšiřování školních ulic má jediný nedostatek – další školy jsou na komunikacích, které nemůžeme zavřít. Jsou školy, kde to jde snadno, protože sídlí ve vedlejší ulici. Ale pak máte ulice, kde to nejde. Například ZŠ Norbertov sídlí v ulici Sibeliova, kterou používá IZS (integrovaný záchranný systém, pozn. red.) jako druhou trasu k vojenské nemocnici.

Zatím nemáme v tomto ohledu plán dalšího rozvoje. Ale to neznamená, že se nesnažíme zlepšovat bezpečnost dopravy u škol. Například ve spolupráci s Pěšky městem řešíme zlepšení na konci ulice, kde sídlí ZŠ Dědina. Jde o konec ulice Pod Cihelnou v křižovatce s ulicí Žukovského. Je tam téčko, kde se obracejí auta a dále je povolený vjezd zásobování a zaměstnancům školy. Ale to je zneužíváno, někteří rodiče vozí děti autem až ke vchodu školy. Takže zvažujeme závoru.

Kromě stavebních úprav pomáhají lidem na kole také úpravy značení, jako například tzv. cykloobousměrky. Chystáte nějaké další?  

Cykloobousměrek na šestce máme poměrně hodně, dělají se tu už několik let. Že bychom plošně dělali každou jednosměrku obousměrnou pro cyklisty, to neplánujeme. Setkáváme se totiž z hlediska bezpečnost dopravy s negativním stanoviskem policie. Ale tam, kde to jde, cykloobousměrky děláme. Nedávno jsem se dočetl na vašem webu, že máme novou cykloobousměrku v ulici Na Hubálce, takže věřím, že budou přibývat…

Uvedu příklad ulice Cukrovarnické ve Střešovicích. To je přehledná ulice, s dostatečnou šířkou a v klidné obytné čtvrti. Úřad přesto argumentuje, že tam neprochází žádná významná cyklotrasa, a tak cykloobousměrka nedává smysl. Jak se k tomu stavíte?

Bude fajn, když se mi kdokoliv s požadavkem na obousměrku ozve.

Já jsem v tomto úseku ulice bydlel. Není úplně rovná, vede lehce do kopce a je to jediná část, kde je ta ulice pro auta jednosměrná, konkrétně mezi křižovatkami Pod Vyhlídkou a V Průhledu. Proto se s tou odpovědí úřadu, kterou jste mi zaslal, ztotožňuji. Cyklisté tam moc nejezdí, nevede tudy žádná významná trasa. Když jedou z Petřin a potřebují skrz Ořechovku do Dejvic, tak pojedou ulicí V Průhledu a pak o ulici dříve do ulice Na Dračkách a pak teprve do Cukrovarnické. Jinak by museli Cukrovarnickou zase stoupat nahoru.

Tento podnět nám poslal čtenář, který o to žádal už před delší dobou. Bydlí tam a je to pro něj lokální spojka.

Chápu, že někomu, kdo v té ulici bydlí a jezdí na kole, by to pomohlo. V takovém případě bude fajn, když se mi kdokoliv s takovým požadavkem na cykloobousměrku ozve přímo na ohrubes@praha6.cz. Konkrétně Cukrovarnickou ještě projdu s odborem dopravy a s policí. Pokud to šířkově půjde, nevidím v tom zásadní problém.

Další otázka se týká stání pro kola – parkování. Na Praze 6 se doplňovala řada míst na chodnících pro bikesharing a motorky. Plánujete přidávat stojany i pro soukromá kola nebo vyznačit do vozovky další místa pro bikesharing? 

Určitě ano. Nejde jen o bikesharing, ale i vlastní kola. Už minulý, možná i předminulý rok se tady začalo vyznačovat parkování pro kola, respektive pro jednostopé dopravní prostředky, kde lze parkovat i motorky nebo skútry. Tenkrát se začalo hlavně s chodníkovými plochami, které jsou nevyužívané, nejvíce v Bubenči. Chystáme se další obdobná místa vytvářet.

V dubnu jsme měli schůzku se zástupci všech půjčoven kol, koloběžek a skútrů a mluvili jsme o tom, jak pro ně na šestce zlepšit infrastrukturu a jak udělat v těchto dopravních prostředcích větší pořádek, aby se nepovalovaly nahodile a mělo to systém. Chtěli bychom, aby využívaly pro parkování pouze značená místa. V tomhle budeme pokračovat. Osobně mám jedinou výhradu k tomu značit ta parkovací místa na chodníky. Myslím, že by všechny dopravní prostředky měly stát na komunikaci, nikoli na chodníku. Pokud tlačíme cyklisty, aby parkovali na chodníku, jsou daleko náchylnější po chodníku i jezdit a tím ohrožují chodce. To se mi nelíbí.

Máte konkrétnější plány s rozšířením stojanů?

Jedním z míst, kde se teď plánuje rozšíření stojanů nebo vyznačení parkovacích míst, je sídliště Dědina, u nově budované tramvajové trati. Mohl by tam být ukázkový systém, jak má fungovat půjčování kol. Lidé ze sídliště by na kole mohli dojet k zastávce tramvaje nebo od tramvaje domů. Sídliště Dědina nebo Petřiny jsou z tohoto pohledu ideální. V současné době zde Rekola ani Nextbike nemají virtuální stání. Budeme tlačit na to, aby se tam rozšířily. Tyto služby jsou dotované městem, takže chceme, aby byly pro občany k využití. Co se týče půjčovaných kol, snažíme se tyto služby řešit i operativně na základě podnětů. Teď jsme se třeba s Nextbikem domluvili na zřízení nového místa před nádražím Dejvice. Dlouhodobá výluka totiž aktuálně ukončila všechny vlaky v Dejvicích. Nextbike přišel s tím, že by bylo dobré zřídit místo pro kola před dejvickým nádražním, aby odtamtud lidi mohli jezdit na Hradčanskou, kam je to poměrně daleko. Kola už tam fyzicky jsou. A teď je vydaná i žádost na vodorovné a svislé dopravní značení. Pokud by měl někdo nějaké další podněty, dají se realizovat i jednotlivě.

Vznikne na Praze 6 také „cyklodepo“, které se osvědčilo na Florenci?

Mluvil jsem o tom s Ondřejem Mirovským (bývalý radní pro dopravu v Praze 7 za Zelené, pozn. red.), který teď pracuje tady v Dejvicích a je to jedna z věcí, kterým se věnuje. Přivedl mě na myšlenku udělat cyklodepo v Praze 6, protože to na Florenci je už dost vytížené. Osvědčilo se to a plánuje se další v Praze 7.

Tady zatím hledáme vhodný pozemek, v našem majetku jsme ho nenašli. Budeme muset zkoušet, jestli nemá vhodný pozemek hlavní město nebo třeba Správa železnic. Mně nejvíc překvapilo, že by cyklodepo mělo být někde, kde by mohlo obsluhovat sídliště, například Petřiny, Červený vrch a podobně, nikoliv v Dejvicích. Sídliště jsou lokality, kde kurýr v autě jede od vchodu ke vchodu a má problém s parkováním. Pro rozvážku nákladním kolem by taková lokalita byla lepší.

Cyklodepo tak spíše vznikne v nějaké okrajové části Prahy 6?

Hledáme pozemek… Udělali jsme první krok, že jsme prověřili naše možnosti a zatím jsme vhodné místo nenašli. Kdyby se někdo, kdo ví o nějakém pozemku, přihlásil, bylo by to fajn. Může to být i soukromník, který zásilkovým společnostem nabídne pronájem alespoň na 5 let.

Četl jsem, že usilujete, aby se bikesharing v Praze 6 dostal dál i mimo Bubeneč a Dejvice. Kam jinam kromě sídliště Dědina rozšíření plánujete?

V první etapě je důležité zaměřit se na rovinatá sídliště, jako je Dědina nebo Petřiny. Tam je velký potenciál používat kolo pro dojezd ke stanici MHD. Praha není ideální pro všechny, aby jezdili na kole skrz celé město. Například půjčování kol na Hradčanské funguje naprosto skvěle. Určitě budeme chtít vyznačovat další místa i ve Střešovicích, kopcovitém Břevnově, ve Vokovicích atd. Ale bude to samozřejmě v etapách. Sledujeme, kde to má největší využití, kde s tím začít, aby to dávalo největší smysl.

Další otázka se týká jednoho konkrétního průjezdu, o kterém nám napsal náš čtenář. Chystá se bezpečný průjezd od Ořechovky směrem na metro Hradčanská až k Letenským sadům? 

Moc nerozumím, kde je tam problém. Z Ořechovky na Hradčanskou se na kole jet dá. A to samé do Dejvic. Ulicí Pod Hradbami se dá dojet na Prašný most a dále na Hradčanskou nebo do Dejvic. Anebo ulicí Střešovickou, kde je vyznačený cyklopruh a pak ulicí Milady Horákové.

Ta otázka míří na nějaké víc chráněné řešení…

Děláme opatření, které jsou reálná a možná. Ale pokud je tam nějaký úsek, který by stál za zobousměrnění, například nějaká jednosměrka, budu rád, když mi ten člověk napíše.

Letos to bude 19 let, co jsem v ODS

Částí veřejnosti jsou vaši pražští spolustraníci z ODS v rozvoji pěší a cyklodopravy vnímáni jako zamítaví. I když to srovnáme s celorepublikovými zvyklostmi v rámci vaší strany. Jak si to vykládáte? Nebo v čem je podle vás problém? 

Samozřejmě spousta lidí mi říká, proč jsem v ODS… Že především pohledem na městskou veřejnou dopravu, kterou velmi podporuji, přece do ODS nepatřím. Ale letos to bude 19 let, co jsem v ODS, tak nevidím důvod něco měnit, mám pravicové hodnoty a myšlení. Že je ODS je vnímaná jako „automobilová“ samozřejmě vím, vnímám to. Na druhou stranu i ODS stavěla nové úseky metra, nové tramvaje. Po roce 2010 to zamrzlo a zároveň se tady vystřídaly jiné strany ve vedení města. Taky bych ocenil větší podporu MHD ze strany ODS. Ale myslím, že my na šestce jsme zkrátka trošku jiní. Nemyslím jen sebe, ale i pana starostu, který taky je z ODSky. Lidé tady na šestce pravděpodobně vidí, že máme trošku jiné vidění.

Narážel jsem třeba na příklad Jihlavy, kde je dlouhodobě na radnici ODS a daří se tam budovat kvalitní síť cyklostezek kompletně oddělených od provozu. Minulý rok Jihlava získala titul Cykloměsto roku. Pak se koukneme třeba na Prahu 2, kde dlouhodobě vedla dopravu ODS. Tam není ani snaha dělat propojení v bočních ulicích. Máte nějaké vysvětlení?

Je to těžké a je to individuální. Já dostávám pravidelně velkou kritiku od cykloaktivistů na Twitteru, nemají mě rádi. I když oznámím, že bude někde cyklopruh, pro ně je to málo a křičí, že nic neděláme. Takže možná někoho tato skupina lidí už odradila. Já to tak nevnímám. Vnímám, že doprava se musí řešit komplexně v celé Praze. Na druhou stranu taky říkám, že auta do Prahy patří. A že cyklodoprava nás nespasí. Spasí nás spíš veřejná a pěší doprava.

Co podle vás v tomto volebním období nejvíc pozitivně ovlivní pěší a cyklistickou dopravu na šestce? 

Pozitivní pro pěší je jakákoliv rekonstrukce ulice, kde se vymění povrch, aby tam nebyly výmoly. Zároveň se dělají bezpečnější přechody pro chodce, případně se přisvítí, rozšíří se chodníky nebo se sníží délka přechodů. To jsou hmatatelné věci, které se dělají pravidelně po celé čtvrti. Budeme rádi, když nás v tom bude město podporovat. Potom jsou věci menšího rázu, například bych si hodně přál, aby na některých semaforech byli chodci více preferováni a nečekali tak dlouho na zelenou. Jde o to, jaká k tomu bude podpora z města.

A co se týče cyklistů, těch je pár. Já vím, že to nikdo nebude rád slyšet, ale cyklistů je v ulicích prostě málo. Dokud lidí na kolech nebude jezdit víc, tak se těžko stane převratná změna. Ať už v rychlosti rozvoje nebo ve vztazích mezi cyklisty a automobilisty. Na druhou stranu všude, kde probíhá rekonstrukce, se snažíme zlepšovat opatření pro cyklisty. Snažíme se dělat nové parkování a zlepšovat průjezdnost už vyznačených tras. Takže na to, kolik lidí cyklodopravu používá, tomu věnujeme poměrně hodně času. O to víc pak člověka mrzí, když ho lidé kritizují i za každý nový cyklopruh.

Dokud lidí na kolech nebude jezdit víc, tak se těžko stane převratná změna

A kterým městem v zahraničí bychom se podle vás měli z hlediska dopravy inspirovat?

Myslím si, že chybí pochopení, jak lze dělat cyklodopravu ve městě jako je to naše. Spousta lidí si představí, že se máme inspirovat v Nizozemí, v Berlíně, ve Varšavě, kde je spousta prostoru. Ale my ten prostor na oddělené cyklostezky v Praze zkrátka nemáme.

Když jsem o tom před časem mluvil s panem Fillerem, říkal, že „v Praze se jede švýcarský model“. A to je podle mě důležité si uvědomit. Švýcarsko taky nemá tolik prostoru a cyklodoprava se řeší vyhrazenými cyklopruhy, které nejsou stavebně oddělené. Ne, že by to někdo bojkotoval, ale zkrátka se to tam jinak nevejde. To myslím dává smysl. Někdo říká, že auta a cyklisti mají být oddělení, jinak je to nebezpečné. Ale dokud nebude jezdit víc lidí na kolech, tak se ani řidiči aut nenaučí cyklisty vnímat jako součást komunikací.

Když se přesunu k autům, myslím, že musíme primárně zdražit ceny parkování tak, aby byl daleko menší důvod k tomu využívat k cestě do Prahy a po Praze auto. Legislativním problémem je také vymáhání pokut. To budeme taky řešit.

A pokud jde o MHD, vidím zásadní problém v tom, že se nenakupují nové nízkopodlažní a dlouhé kapacitní tramvaje. Že jsme umrzli v těch T3 a nemáme rozvoj v tramvajovém vozovém parku. Do toho se křižovatky dělají tak, že tramvaje přes ně musí jezdit pomalu. To tramvajové dopravě hrozně ubližuje. Myslím, že se musí hodně přidat. Minulé volební období se začaly stavět nové tratě, což je super, ale chybí ten druhý aspekt – nová vozidla.

Když už tedy mluvíte o všech způsobech dopravy, které město je pro vás inspirací?

Jedna věc je inspirace a druhá jak je reálné to do Prahy překlopit. Mně se líbí ve Vídni systém ulic, kde jsou vyhrazené jízdní pruhy pro kola. A že mají poměrně hustou tramvajovou síť. Ale intervaly městské dopravy tam jsou dlouhé, například metro po 5 minutách. Líbí se mi taky Mnichov, který je poměrně zelený, i když někdo z vašich čtenářů asi řekne, že je moc automobilový. Hodně se mi líbilo ve Valencii, kde jsem měsíc žil a jezdil celou tu dobu na kole, je tam skvělá oddělená infrastruktura. Ale vím, že to nejsme schopni udělat tady, protože by to bylo na úkor chodců, a to se mi nelíbí.

A co vy sám, pohybujete se městem na kole i po Praze? 

Po Praze na kole jezdím zřídka.

Využíváte někdy bikesharing na Lítačku?

Párkrát jsem jel, ale na rovinu přiznávám, že pro mě je jednodušší těch pár metrů z Hradčanské přijít sem na úřad pěšky.

Sledujete náš magazín Městem na kole?

Váš magazín čtu pravidelně a líbí se mi. Stejně jako MHD86, který se věnuje veřejné dopravě. Vážím si toho, že se váš magazín uceleně věnujete tomu, kde vzniká nová cyklostezka, nová propojení, kde se udělá jakákoliv změna. Je to inspirativní! Je zajímavé vidět, jak se různá města nebo i městské části k věcem staví a co dělají.

Děkujeme za rozhovor

Články týkající se Prahy 6 najdete na Městem na kole zde. Rozhovor ze začátku minulého volebního období (2018–2022) zde.

Martin Šnobr
Student architektury a urbanismu se zájmem o udržitelnou dopravu a zlepšování míst kolem sebe. Členem redakce od roku 2018.

Komentáře k článku

Zdenek X 14. 7. 2023, 09:01
6
8

Ano, celkem zajimave.

- dobry tah, privzit do tymu nekoho z Automatu. Kdyz se toho povede malo, nepada to pouze na zastupitele.

- "Takže na to, kolik lidí cyklodopravu používá, tomu věnujeme poměrně hodně času." To slysim nerad, bylo by ucelnejsi, kdyby urednik/zastupitel venoval cas a usili necemu dulezitejsimu

- Technicka (divam se na ni z okna) je v rezimu "pesi zona" v soucasnosti pomerne otresna. To uz je hezci (a a na kole lepe prujezdnejsi) zaparkovana rada aut. Tak se na to vykaslete, a nebo to udelejte poradne (dlazba, vice stromu, kvalitni vybaveni). Mate na to penize? Neni ucelnejsi vrazit penize do neceho, co trapi obyvatele vic? Ja odpoved nemam, nejsem radni, ale "na sekeru" a za dotace bych to nedelal.

- "Pozitivní pro pěší je jakákoliv rekonstrukce ulice, kde se vymění povrch, aby tam nebyly výmoly. Zároveň se dělají bezpečnější přechody pro chodce, případně se přisvítí, rozšíří se chodníky nebo se sníží délka přechodů. To jsou hmatatelné věci, které se dělají pravidelně po celé čtvrti." Naprosty souhlas, oprava povrchu je pro me na kole tisickrat dulezitejsi nez piktogram, cyklopruh, oddeleny pruh, neprime odbocovani a buhvi co jeste. Jeste bych pridal vysadbu zelene, pritomnost zelene pro muj pozitivni pocit z mesta udela hodne. Na kole po P6 lze jezdit bez potizi.

- cyklodepo: to nemuze ten pozemek hledat provozovatel komercniho dorucovani zasilek, jestlize je tento zpusob dopravy pro nej atraktivni? Proc tim ma travit cas urednik/zastupitel? Soukroma firma motivovana potencialnim ziskem (usporou) to dokaze lepe. Aha, ona je to vlastne forma dotace, ze. „Dotujeme všechno. Zasedání vlády připomínají čerpací stanici na státní peníze“ (M.Kala, prezident NKU), na urovni mesta to nebude lepsi.

- asi jsem divny, ale problem absence stojanu necitim jako palcivy (pritom se to opakuje v clancich porad dokola). Verim, ze kdo jezdi ve vetsi mire, parkovani ma zajisteno (v praci, doma), a pojizdky se zvladnou u kandelabru, znacky (ne, nevim, je-li to legalni, je mi padesat a nikdy jsem s tim nemel problem). Nepamatuji, kdy jsem si naposledy rekl "sakrys, kde ted zaparkuji kolo?"

- souhlasim s tim, ze v Praze probiha "svycarsky model". Cyklodopravu tu nikdo nebojkotuje, jak nekteri mistni autori a ctenari naznacuji, ale mista je malo a potreby majority jsou jinde. To je cele. Naopak mam pocit, ze jakmile to jen trochu jde, na cyklisty se mysli (napr. ten automaticky semafor na Bucharove, kde projede par cyklistu za den, presto vznikl, proc ho neudelat, kdyz misto je a krizovatka se predelava), coz je samozrejme dobre.

Kuba 14. 7. 2023, 10:26
13
2

Zní to v podstatě na první dobrou hezky, ale bohužel pan radní v mnohém kecá, nebo mu řada věcí nedochází. V těch cykloobousměrkách je bohužel P6 velmi slabá, ta zmíněná Na Hubálce je výjimka, ne pravidlo. Jo, nejsou v tom tak extrémní, jako jinde, ale v podstatě je povolujou jen na hlavních cyklotazích ven z města. Ostatně o tom je v podstatě celá "cyklodoprava" na P6, dostat se na kole ven z města a zpátky. Trasy napříč čtvrtí nedostávaj ani základní péči, i ta je často jen pro radiály z centra na okraj.

A mezi tou Ořechovkou a Hradčanskou (díky za ten dotaz) neexistuje jediná možnost, jak legálně projet bez desítek metrů tlačení kola po širokým chodníku (pokud člověk nechce jet po Milady Horákové/Patočkově/Svatovítské). Z té zmíněné Pod Hradbami (velmi užitečná cykloobousměrka, o tom žádná), respektive z Morávkova parku na Hradčanskou jsou v podstatě tři cesty mimo opravdu děsivou křižovatku (Prašňák). a) pod tramvajovou tratí na Vozovnu - zde je už ten podchod stezka pro chodce, takže tlačení, následující šikmá rampa a přechod přes ústí Blanky také, opět je legální nasednout až u plotu ministerstva Obrany. b) u Morávkova pomníku doleva a přímo na Hradčanskou - zde je povinnost slézt a tlačit od napojení na "autobusák" a po těch hektarech kostek u výlezů z metra c) za podjezdem pod Svatovítskou doleva přes most nad tratí a pak kolem nádraží Dejvice - zde je povinnost tlačit na tom mostě (s obřím chodníkem, málo frekventovaným chodci a posléze ( i na rampě k nádražní budově (ta je nahoře užší, tak je to tam pochopitelnější, nicméně frekvence chodců taky nízká, takže opatrný průjezd v režimu legalizovaného chodníku by taky nemusel být problém, alternativně by aspoň trochu pomohla i legalizace toho chodníku přímo podél vozovky Svatovítské mezi Václavkovou a Wuchterlovou (tam chodci chodí téměř bez výjimky po druhém rameni chodníku přímo u zdi domů))

Úzké ulice jsou evergreen - jasně, existují, ale i) mnoho ulic působících jako úzké, je ve skutečnosti širokých, úzkými je dělá obětování velké části šířky parkování, často šikmému nebo kolmému (které IMO do takových ulic nepatří - zvýšení kapacity není nijak velké, zato problémů a nepříjemných/nebezpečných situací to způsobuje hodně) ii) dobrá cykloinfrastruktura nevzniká ani v těch super-širokých.

A klasický problém vejce-slepice. Čekat s pořádnou infrastrukturou až
víc lidí začne jezdit na té děsivé, to zatím nikde ve světě nezafungovalo. Všude, kde se jezdí na kolech běžně, to šlo obráceně - nejdřív infrastruktura, pak lidi. (Dobře, trochu výjimka je na první pohled Nizozemí, kde to nebyla dedikovaná infrastruktura pro lidi na kolech, ale "jen" zklidnění a zpomalení automobilů, co vytvořilo prostor, ve kterém začali jezdit ve větších počtech na kolech. Ale to se taky počítá jako infrastruktura - ne všechna cykloinfrastruktura musí být viditelná a mít na sobě obrázek kola, naopak, často je ta neviditelná a piktogramy neoznačená ta nejlepší). Města se prostě nestaví na modal split, který mají, ale na ten, který chtějí mít. Bez pochopení tohoto základu toho ani člověk, kterej to myslí dobře, v křesle radního pro dopravu, moc k lepšímu nezmění.

Takže moc optimismu mi to nedodává, i když některé věci jsou v tom dobré (aspoň snaha o cyklodepa na sídlištích, rozšiřování parkování, rozšíření bikesharingu (byť s touto infrastrukturou nevím nevím, jak se na to budou NB a Rekola tvářit), na tu ČS Armády jsem velmi zvědavej (bohužel vizualizace toho už předělaného kousku vypadaly hrozivě, snad aspoň ten zbytek bude lepší)).

Ondra 14. 7. 2023, 14:14
7
3

Ono sice máme švýcarský systém ale bohužel s ním nemáme ty švýcarské řidiče: tedy více ohleduplné a dodržující povolenou rychlost. Jinak velké plus u Ondřeje je, že hodně komunikuje, na sítích a tak. Lze se s ním tedy dobře o cyklodopravě bavit, byť má priority jinde

Michael 14. 7. 2023, 19:14
10
1

I když se s panem radním v lecčem neshodnu, tak na něm cením jeho snahu vnímat cyklodopravu v Praze a celkovou komunikativnost. Především v porovnání s některými kolegy z ODS, včetně těch co tady již „odpovídali“, je ten rozdíl propastný.

Kuba 14. 7. 2023, 20:34
6
1

Ondra: no já si ho musel na sociálních sítích zablokovat, protože se tam s ním o cyklodopravě IMHO právě bavit nedá. Buď je používá spíš pro trolling, než pro komunikaci, nebo nechápe úplně základní věci. Asi už mi ani nestojí za to přemýšlet, která z těch variant je horší a která je skutečná.

MartinP 14. 7. 2023, 20:55
5
2

Tenhle člověk na mě působí jako provokativní trouba, nemůžu si pomoct, je mi děsně nesympatický a občas z něj na sociálních sítích vypadne takové kravina, že opravdu nevíte jestli je hloupý, nebo má rád pozornost.

Jiří Kadlec 15. 7. 2023, 09:19
10
1

Na Praze 6 bydlím a skoro každý den odtud na kole dojíždím do jiných částí Prahy (nejčastěji ze Střešovic / Ořechovky přes Malostranskou na Smíchov, ale také do Stromovky nebo na Letnou nebo přes Hvězdu do Řep)
Velmi vítám drobná zlepšení pro cyklisty jako cykloobousměrky (velmi mi pomohla Jaselská pro přejezd z Hradčanské na Kulaťák!), cyklopřejezdy, stojany nebo více míst pro sdílená kola (např. nové stanoviště na Ořechovce)
Jsou to drobné změny, ale v průběhu let se to nasčítá a na kole se jezdí každým rokem o trošičku líp.
Moc se těším na zklidnění ulic ČS. Armády a Pod Kaštany.
Jsou ale na Šestce 2 místa, kde je to pro mě jako pro cyklistu peklo:
1. okolí Vítězného náměstí (velký provoz aut, tramvají, autobusů, pěších, a přitom skoro žádná opatření pro cyklisty i když tu sídlí spousta různých úřadů a provozoven)
2. Úzká a nepřehledná silnice Sedlec - Roztoky podél břehu Vltavy - tady by už podél vody dávno měla být cyklostezka!

Vítek 15. 7. 2023, 11:28
15
3

Miluju tyhle řeči o tom, jak je Praha specifická a nelze v ní dělat cykloopatření běžná kdekoliv jinde. Na Florenci, Bubenské nábřeží, Korunovační, samé úzké křivolaké gotické uličky kde to dozajista nešlo udělat jinak.

Mila 16. 7. 2023, 21:56

Chybí mi tam dotaz na lávku přes Horoměřickou. Stavba je to sice marginální ale podle informací na stránkách městské části byla za architektonickou soutěž vyplaceno přes 200k z našich peněz. Tak kdy se můžeme těšit…

Mila 16. 7. 2023, 22:32
3
1

Chybí mi tam dotaz na lávku přes Horoměřickou. Je to sice marginální stavba ale dle informací na stránkách městské části bylo za architektonickou soutěž vyplaceno přes 200k z našich peněz. Tak kdy se můžeme těšit...

Petr T 18. 7. 2023, 15:56

Škoda, že nepadla otázka na generel. Už existuje tuším od roku 2016, proběhly diskuse s veřejností, pak fanfáry, pak se schoval, pak zase objevil... ale z těch cca 40 návrhů se nerealizovalo snad nic. První měla být ta lávka přes Horoměřickou, ale je tady rok 2023 a furt nic.

Petr T 18. 7. 2023, 15:56

Ještě odkaz https://praha6.cz/potrebuji-vyresit/generel_8275.html

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Co chystají MČ 2023