Karlovo náměstí: koncepční studie

Publikováno: 23. února. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 08. listopadu. 2022
Publikováno: 23. února. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 08. listopadu. 2022

Server Lidovky.cz v pondělí informoval o startu soutěžního dialogu, ze kterého by měl vzejít finální návrh úprav parku na Karlově náměstí. Jedná se o závěrečnou etapu rekonstrukce celého náměstí podle koncepční studie vytvořené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Rekonstrukci samotného středového parku a spory týkající se této etapy nyní ponechme stranou a podívejme se na etapu první – tedy na rekonstrukci obvodových komunikací.

Přinášíme vám další díl z naší série představující plány pro cyklistickou dopravu v koncepčních studiích z dílny IPR.

Rekonstrukce obvodových komunikací

Rekonstrukce obvodových komunikací je v koncepční studii rozdělena na etapy Ia a Ib. První etapa Ia již proběhla, jednalo se o rekonstrukci tramvajové tratě, zastávek, přilehlých chodníků a prostoru před Novoměstskou radnicí. Asi nejviditelnější a často prezentovanou změnou byl přesun sloupů trakčního vedení mimo chodník a jejich natření na tmavě zeleno, takže více splynuly s okolní vegetací.

Sloupy byly přesunuty mimo chodník do parku. (foto: IPR Praha)

Druhá část první fáze Ib se týká rekonstrukce zbylých obvodových komunikací (především tedy křižovatek, rekonstrukce nezasáhne úplně 100 % vozovek). Jako jeden z výsledků participace vyplynula potřeba na doplnění pěších vazeb, v této fázi by tak měly být doplněny například dnes nepochopitelně chybějící přechody na křižovatce s Resslovou nebo vytvoření vyvýšeného přechodu před poliklinikou.

Ve fázi Ib budou rekonstruovány červeně ohraničené úseky. (foto: IPR Praha)

Dle nastíněného harmonogramu měla být fáze Ib dokončena v roce 2016, nicméně celá realizace se zdržela. Tisková mluvčí TSK Barbora Lišková pro Prahounakole.cz zdržení vysvětluje: „Vzhledem k důležitosti komunikace je projednávání velmi složité. V tuto chvíli je zažádáno o stavební povolení jak na obvodové komunikace, tak na úpravu třech světelných signalizačních zařízení (SSZ) v relaci (KN-Žitná, Odborů, Resslova). Stavební řízení probíhá a musí se v něm vypořádat a posoudit nesouhlasná stanoviska PČR ke všem výše uvedeným stavbám z hlediska stanovené koncepce dopravního řešení.“

Díky zdržení se tak stále můžeme podívat, co je dle koncepční studie plánováno po obvodu Karlova náměstí z hlediska cyklistické dopravy. Na snímku níže jsme pro přehlednost cyklistická opatření zvýraznili.

Rekonstrukce Karlova náměstí a cyklistická opatření. Červená linie: cyklopruh, červený čtverec: představené stání, vínová linie: oddělený protisměrný cyklopruh, červená tečkovaná linie: cyklopřejezd. (foto: IPR Praha, kresba: PNK).

Cyklistická opatření na Karlově náměstí

Kromě obligátních cykloboxů v křižovatkách a pěších přechodů v křižovatce s Resslovou, které snad musí potěšit i ty, kteří z kola téměř nikdy neslezou, lze vysledovat především tři zásadní změny z hlediska cyklistické dopravy.

Tou asi nejméně podstatnou, ale přesto velmi příjemnou, je cyklopruh ve stoupání na jižní straně náměstí směrem do ulice U Nemocnice. Tedy v trase hlavní cyklotrasy A235, která by tudy měla dle cyklogenerelu stoupat k Fügnerovu náměstí.

Cyklopruh ve stoupání na jižní straně náměstí. (foto: IPR Prah)

Cyklogenerel v oblasti Karlova náměstí. A235 vede směrem k Fügnerovu náměstí. (zdroj: Geoportalpraha.cz)

Další změnou, kterou lze vysledovat, je zjednosměrnění východní komunikace v oblasti kolem polikliniky. Koncepční studie ale naštěstí předpokládá vyznačení protisměrného cyklopruhu. Ulice by tak měla zůstat pro kola obousměrně průjezdná.

V severním rameni křižovatky s Ječnou si lze povšimnout protisměrného cyklopruhu. (foto: IPR Praha)

Tím asi nejzajímavějším projektem je protisměrný oddělený cyklopruh vedoucí do Žitné. Tudy má vést cyklotrasa A231 a jak jsme již psali v článku o cyklogenerelu Prahy 2, toto stoupání nemá alternativu. V Ječné není dostatek prostoru a stoupání k I. P. Pavlova by tak mělo být postupně realizováno protisměrně Žitnou. Snad se tedy začne nyní úsekem na Karlově náměstí, tato trasa by přinesla výrazné zlepšení přístupu na Vinohrady.

Ze Spálené nebo Myslíkovy přes dva cyklopřejezdy do protisměrného odděleného cyklopruhu směrem do Žitné. (foto: IPR Praha)

Ústí protisměrného cyklopruhu do Žitné. Stoupání směrem k I. P. Pravlova. (foto: IPR Praha)

Co se naopak příliš nepovedlo dořešit, je vedení severojižní cyklotrasy A401 po západní straně náměstí. Zvláště tedy řazení před křižovatkou s Resslovou při jízdě na jih od ulice Odborů dále na Moráň. Zde je nutné se přeřazovat zcela vlevo přes dva pruhy.

Křižovatka s Resslovou. Chcete jet rovně? Stále se budete řadit přes dva pruhy vlevo. Pokud na to nejste dostatečně asertivní, tak to alespoň nově půjde převést po nových přechodech pro chodce. (foto: IPR Praha)

Křižovatka by si zasloužila přímou chráněnou vazbu pro cyklisty. Studie zachovává současné nevhodné řazení, které je sice pro asertivnější jedince zvládnutelné, ale rozhodně nezajišťuje dostatečný komfort. Jak je ale z vyjádření TSK patrné, již tak je projednávání křižovatky velmi komplikované. Je tedy otázka, zda by možná zlepšení pro cyklisty zcela nezablokovala rekonstrukci.

Závěr

Koncepční studie rekonstrukce Karlova náměstí přichází z hlediska cyklistické dopravy s několika příjemnými změnami. Tou asi nejzásadnější je počátek budování protisměrného cyklopruhu Žitnou směrem k I. P. Pavlova.

Rekonstrukce se aktuálně projednává, je zažádáno o stavební povolení, vypuknout by tak měla v dohledné době. TSK jsme se ptali, zda se během náročného procesu přípravy a projednávání z hlediska cyklistické dopravy oproti koncepční studii něco výrazněji změnilo. Mluvčí TSK Barbora Lišková pro Prahounakole.cz odpovídá: „Řešení cyklistické dopravy zůstává zachováno dle koncepční studie s výjimkou vedení cyklistů parkem v relaci Ječná – Resslova (nesouhlas MČ Praha 2 – rozpor s provozním řádem parku).“

Povolení jízdy parkem k Resslově jsme z nákresu nevyčetli, byla by to příjemná protisměrná spojka z východní části náměstí, ale realizována tedy nebude. Jak je vidět, křížení s Resslovou je z hlediska cyklistické dopravy v připravované rekonstrukci celkově tím nejméně vyřešeným bodem. Pokud se ale vše ostatní podaří realizovat, tak to bude oproti dnešku pro Karlovo náměstí značný posun k lepšímu řešení cyklistické dopravy.

Odkazy


Omlouváme za menší množství informací než v případě našich ostatních článků ze série o koncepčních studiích IPR (a také za sníženou kvalitu ilustrací), ale IPR tentokrát na svém webu neposkytuje tolik detailů jako u jiných koncepcí.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Neo Moucha 23. 2. 2017, 13:08

Jestli tomu správně rozumím a úsek od Ignáce na jih bude také zjednosměrněn, ovšem směrem z jihu na sever, tak je to pro mne docela rána, protože tudy jezdím každý den oběma směry... :(

Jiří Motýl 23. 2. 2017, 13:18

NM: Před Ignácem by měla být pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů a IZS. O jednosměrnosti nic nevím.

Neo Moucha 23. 2. 2017, 14:02

Tak to by bylo OK...
Jinak mi to všechno přijde opravdu posouvající tohle dlouhodobě zanedbávané náměstí k lepšímu. Osobně si myslím, že pokud skutečně vznikne ten protisměrný chráněný pruh od Odborů k ústí Žitné, není třeba řešit pro cyklisty lépe křižovatku s Resslovou - člověk to střihne nahoru a pak v klidu na jih... My asertivní (když pospícháme) to bereme od Odborů na jih rovnou levým pruhem a ostatní mají rozumnou alternativu...
PČR musela bezpochyby strašně prskat :)

vlákno 23. 2. 2017, 16:26

Tady je ještě článek z rané fáze projektování, ze srpna 2015... https://mestemnakole.cz/2015/08/cykloobousmerka-zitna-a-anglicka/
Je hrozné, jak se Praze tyhle v podstatě kosmetické změny v centru strašně vlečou. Z článku se dá pochopit, že hlavní brzda rozvoje jsou cajti.

NeoMoucha: No pokud chce někdo jet směr Albertov, tak je to výrazně rychlejší přes Resslovu než horem přes několik světel a cyklopřejezdů tam a zase zpátky.
Ta pěší zóna na jihovýchodě ovšem nevím v jakém bude režimu, když je tam parkování před nemocnicí. Praha 2 tam k tomu ještě chce podzemní garáže.

Jinak hlavní problém je, jak se na to náměstí z centra dostat. Momentálně to jde pouze Spálenou nebo Vodičkovou - obě s tramvajemi a momentálně ve stavu, že tam masy cyklistů nikdy jezdit nebudou. Nejvíc by pomohla cykloobousměrka Jungmannova k Charvátově (cca 150 m), kterou ale město asi už neplánuje, pár šikmo zaparkovaných aut na ulici má vyšší prioritu. Pak chybí Štěpánská - ta by se hodila zejména pro cesty na nuselák. Smysl dává Žitná z Myslíkové, ale po té taky davy jezdit nebudou.
Takže i když ta Žitná je docela dlouhá, opět to bude jen pahýl. Na Mírák budu z centra jezdit dál Václavák-Vinohradská-Italská, případně přes Čelakovského sady. Tam by se dost hodil přechod a přejezd přes Mezibranskou a možnost jet na kole Škrétovou a Bělehradskou v protisměru. https://mapy.cz/s/1qrAL

Neo Moucha 23. 2. 2017, 17:45

vlákno: přesně tuhle trasu jsem párkrát použil, když jsem fakt pospíchal, přes mezibranskou v momentě, když dostane magistrála u přechodu pod Muzeem červenou...

parkování před nemocnicí bude zřejmě jako slepá... ovšem jestli tam bude denně stát cajt a hlídat, že tam neprojíždí před Ignácem někdo jiný než kolo nebo IZS...

Resslova souhlas, když pospíchám tak tudy jezdím i dnes, když zrovna nejede žádná tram (což vzhledem k tomu, že se jedná o nejvytíženější tram křižovatku v Praze není moc často), dá se projet skrz zastávku po kolejích a zařadit se opatrně do pruhu směr Moráň mezi auta

vlákno 24. 2. 2017, 00:11

Tak jestli bude pěší jen ten kousek před Ignácem, tak to dává smysl. To se mi líbí. Kdyby s tím byly problémy tak se dá dát vyjížděcí sloupek jako jsou v centru.

Tu Mezibranskou tak přejíždím i směrem dolů :). Ono tam i hodně lidí přechází, podchodům navzdory. Stejně tam jednou ty úrovňové přechody dají a celá SJM se předělá na normální ulici. Otázka pouze je, jak dlouho to zainteresovaní budou zdržovat.

Jakub 24. 2. 2017, 13:17

Musíme ale počítat, že v rámci Karlova náměstí se cykloprotisměr udělá jen Karlák a kousek v Žitné. Na další návaznosti ke Štěpánské následně na Mezibranskou, Legerovu a Náměstí míru se budeme muset obrnit trpělivostí, protože ten odpor protáhnout cykloprotisměr na Mírák Štěpánskou je velký. Ale musíme doufat, že se to jednou povede. :-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava
Názory, Praha,

Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava

11. března. 2024, 3min. čtení5