Loňské nehody cyklistů v Praze: nejméně těžkých zranění, ale i úmrtí po sedmi letech

Publikováno: 29. ledna. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 29. ledna. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Pražská policie zveřejnila přehled nehod za rok 2017. Jak se v posledních letech vyvíjela nehodovost cyklistů? První náhled na statistiku je smíšený: Index KSI (killed or seriously injured, tj- mrtví a těžce zranění), dosáhl nejnižšího čísla v historii (10). Po sedmi letech ale máme v Praze nehodu cyklisty se smrtelnými následky. Z deseti nehod s těžkými následky bylo 8 bez zavinění cyklisty, zbyle dvě pak bez účasti jiného vozidla. A ještě jedno překvapení: Také počet srážek cyklistů s chodci byl v roce 2017 nejnižší od roku 2009.

Proti loňsku zlepšení

Oficiální tabulka ukazuje, že vloni řešila Policie 158 nehod s účastí cyklisty, při kterých byl usmrcen jeden člověk, 9 lidí zraněno těžce a 95 zraněno lehce. Nehod se zaviněním cyklisty bylo 87, tedy cca 55%, do toho jsou ale započteny i samonehody bez dalšího účastníka.

Vývoj nehodovosti cyklistů do roku 2017, zdroj PČR / Deník.

Oproti předchozím rokům byl rok 2017 výjimečný – počet těžce a smrtelně zraněných je nejnižší za celou dobu nám dostupné evidence (tedy od roku 2004).  I počet nehod se zraněním mírně klesá. Vzhledem k již několikaleté stagnaci intenzity cyklistické dopravy to znamená další zlepšení relativní bezpečnosti jízdy na kole v Praze, která se postupně zlepšuje od roku 2013.

Graf počtu nehod s účastí cyklisty od roku 2006 založený na prezentaci PČR z ledna 2018. Čísla se mírně liší od údajů ve starších článcích.

Dvě těžké nehody (bez jiného vozidla)

Ke smrtelné nehodě cyklisty došlo v neděli 14. 5. 2017 na katastru Zličína, na slepé vozové cestě podél západní části Pražského okruhu jižně od ulice Hrozenkovské. Podle evidence Policie ČR došlo k havárii bez účasti dalšího vozidla (informace o nehodě v policejní databázi zde). Z policjeních informací lze usuzovat na to, že šlo nejspíš o pád z kola s nešťastnými následky.

Z nehod s následky těžkého zranění byla pouze jedna zaviněna cyklistou. Došlo k ní 22. 10. 2017 po 17 hodině na velmi překvapivém místě: v ulici Patočkově směrem z centra, poblíž přechodu s ulicí Pod Královkou. Podle policejní evidence jde o samonehodu způsobenou tím, že se (střízlivý) cyklista plně nevěnoval řízení vozidla.

Tato nehoda je poměrně zajímavá, došlo k ní nedaleko od místa, kde vznikly (a následně byly bleskově odstraněny) ochranné cyklopruhy (psali jsme o tom zde). Bylo by zajímavé znát k dané nehodě více podrobností.

Cylistou nezaviněné nehody bohužel policejní databáze neumožňuje snadno identifikovat, takže jsem nedokázal dopátrat lokality oněch dalších 8 nehod s těžkým zraněním a budeme si muset počkat na update úžasné mapy nehodovosti cyklistů, kterou dělá Dan Bárta.

Z nehod zaviněných cyklisty v roce 2017 jsou nicméně zajímavé dvě srážky s chodcem v ulici Na Příkopě, ke kterým ale došlo paradoxně mimo pěší zónu, na které se má provoz chodců omezit. Nehodu s následky lehkého zranění si připsaly dlouhodobě problémové (neodstraněné) brutálně šikmé koleje bývalé vlečky do mlýna Odkolek v ulici Ke Klíčovu. Tyto nehody jsou evidovány jako havárie se zaviněním cyklisty, což autor této zprávy považuje vzhledem k nebezpečnosti místa za velmi alibistické zhodnocení. Pád z kola se zraněním nastal i na kruhovém objezdu Vídeňské v Kunraticích. Bez přístupu k cyklisty nezaviněným nehodám není obrázek úplný, ale i tak se dá říct, že nemalý počet nehod se odehraje na místech notoricky známých – a z hlediska bezpečnosti cyklistů z řady důvodů neřešených.

Bývalá vlečka Odkolek. Místo, kde si cyklisté zaviňují nehody.


Komentář PNK

Podíl zavinění? Pod 50 %

Nová policejní data umožnila ve spolupráci s policejní evidencí nehodovosti zhodnotit míru zavinění nehod ze strany cyklistů. Někteří lidé se domnívají, že cyklisté jsou šílenci hazardující denně se svými životy – i životy ostatních účastníků provozu – při riskantních manévrech, případně vrazi kosící na potkání lidi na chodnících. Dlouhodobě (od roku 2006) je podíl zavinění cyklistů při nehodách, kterých se účastnili, právě 51 %. To na sebevrahy a blázny moc nevypadá, a to jsou v tom ještě započteny nehody, kdy cyklisté spadli z kola sami.

Abych samonehody cyklistů odfiltroval, zkombinoval jsem policejní tabulku s oficiální mapou nehod s účastí cyklisty (zde).

Trochu nepřímo se mi to podařilo (koho nezajímá jak, nechť následující odstavec přeskočí).

Oficiální analytický nástroj totiž má tu nevýhodu, že umí vyfiltrovat pro jízdní kolo pouze takové nehody, kde bylo kolo buď jediné vozidlo, nebo byl cyklista viníkem. Dovolil mi ale určit ty nehody, kde bylo kolo jediné vozidlo a po odečtení srážek s chodcem jsem pro roky 2007-2017 získal kýžený počet samonehod, který mi odečtením od celkového počtu zaviněných nehod umožnil určit podíl nehod s účastí cyklisty v situacích, kdy na finální kolizi cyklista nebyl sám.

Výsledek pro jednotlivé roky ukazuje následující graf. Dlouhodobý průměr míry zavinění nehody cyklistou při vzájemných kolizích s jinými účastníky provozu je 42 % . Tedy dostatečně hluboko pod 50 % na to, aby se dalo říct, že cyklisté v Praze si namísto hazardování se životem daleko spíš své kůže cení a i když se někteří z nich mohou pouštět do manévrů, nad kterými zůstává rozum stát, evidentně to není tak nebezpečné, aby z toho vznikalo množství nehod statisticky posouvající zavinění cyklistů vysoko nad férový poměr padesát na padesát.

Na grafu je mimochodem zajímavé, že zhruba před deseti lety byl evidovaný podíl samonehod zjevně nižší, což lze možná přičíst tomu, že v té době Policie tento druh nehod téměř neřešila.

Srážky s chodci na minimu

Jako vedlejší produkt analýzy mi vyskočily také srážky cyklistů s chodci za posledních deset let. Ročně kolísá jejich počet někde kolem tuctu, v roce 2017 to bylo 8 nehod, nejnižší číslo od roku 2009. Pro hrubé srovnání, v roce 2017 došlo v Praze celkem k 686 nehodám s účastí chodce, při kterých bylo 11 chodců usmrceno a 81 těžce zraněno. Považovat za takových okolností cyklisty za faktor ohrožující chodce natolik, že si to vyžaduje zásadní restrikci cyklistické dopravy, může jen populista, který se neohlíží na data.

Srážka s chodcem činí u nehod s účastí cyklisty méně než 10 %, v roce 2017 to bylo 5 %. Pravděpodobnost, že když už chodce něco srazí, nebude to auto, ale cyklista, je pak jen zhruba 1 – 2 %.

Jak dál snižovat nehodovost?

Cílená snaha o snížení nehodovosti cyklistů v Praze neexistuje. Na základě dlouhodobé analýzy nehodovosti cyklistů, kterou jsem vloni na jaře prezentoval na cyklokomisi, zadal odbor Rozvoje a financování dopravy studii řešení nejproblémovějších lokalit. Výsledek zatím ale není. Alespoň ale můžeme být šťastni, že podmínky jízdy na kole kladou na městské cyklisty tak vysoké nároky, že relativní nehodovost je v Praze srovnatelná se západními městy. Ovšem je to za cenu, že v Praze nejezdí v provozu běžný vzorek populace, ale jen zdatní, pozorní, zkušení a na sebe opatrní supermani.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

újezďák 29. 1. 2018, 12:36

Zajímavé údaje, popravdě mám dojem, že jsme se tady bavili o údajných smrtích cyklistů a již několikrát jsme se shodli, že poslední skutečnou obětí dopravní nehody z řad cyklistou máme roku 2006, byl to mediálně známý případ pana Jana Bouchala.
Ze všech ostatních od té doby se vyklubaly fejknjůs, ať už se jednalo o údajného cyklistu přejetého tramvají ( ve skutečnosti v kolejišti spal) nebo o toho smeteného chodce na výpadovce směr letiště, pak byl jeden případ, kdy byl někdo přivezen vrtulníkem snad z Dobřichovic a na Aru zemřel.

Ve své podstatě i rok 2017, viz článek mě utvrdil v přesvědčení, že jezdit po Praze na kole je řádově několikanásobně bezpečnější, než se uvádí ve " veřejné debatě".

K samonehodám bych možná namítl, že před 10 lety nás jezdilo doslova pár desítek a teď se nám prostě promítá realita, tedy že jezdí více kol a řekl bych , že už slušná řádka elektrifikovaných, docela by mě zajímala statistika samohod ve smyslu poměru šlapohyb/ elektrošlapohyb.
Psalo, že v Holansku mají elektrokolisté mnohem vyšší podíl na nehodách se zraněním cyklisty, než odpovídá jejich podílu na přepravě.

Nu jsem rád, že ani rok 2017 nedal nikomu do ruky bubáka, který by (po)tvrdil, že cyklisté jsou sebevrazi :)

Tak pěknou sezonu 2018

Brahma 29. 1. 2018, 21:10

Na té vlečce k Odkolkovi jsem upadl 2x a to si myslím, že přes koleje jezdit umím. Vždy to bylo za mokra a vlastně nevím, co se stalo. Ty koleje mají strašně široký žlábek. Mnohem širší, než běžné pražské tramvajové koleje. To místo je pro cyklisty objektivně nebezpečné.

David 29. 1. 2018, 22:22

Hezký článek. Ještě by mě zajímalo, kolik nehod z cyklistou vloni zavinili chodci a domácí mazlíčci. V letech 2007 - 2016 mi to totiž vycházelo na prakticky shodné číslo, jako počet nehod s chodci, zaviněný cyklisty. Jen s tím rozdílem, že cyklista zaviní nehodu často na cyklostezce a jiných místech, kam má legálně vstup povolen, kdežto chodec na vozovce.
P.S.: Bohužel za loňský rok také figuruji v policejní statistice nehodovosti cyklistů. Na štěstí v kategorii bez zranění (i když jsem pak několik měsíců měl problémy se zády) a v kategorii nezaviněno cyklistou :)

David 29. 1. 2018, 23:34

Tak jestli jsem správně koukal do JVDM, tak 3 nehody z 8 srážek s chodcem zavinili chodci a jedna měla "jiné příčiny". Nevím, jestli byl jinou příčinou opět pes nebo něco dalšího, z téhle databáze to nejde vyčíst... Ale zdá se, že opět v tom chodci nejsou "zcela nevinně":o)

Lei 30. 1. 2018, 08:56

Dobrá práce.

Nehlášených samonehod by tu samozřejmě pár bylo, naštěstí bez větších zranění, jen s ohnutými brzdovými pákami či uraženým kouskem šlapky - led / štěrk + pes.

Ale člověk se nenahlásí, že jo, na policii, že se někde natáhl a prodřel si gatě.

Vtipné je, že sotva mi jednu páku v servisu narovnali, když mi měnili špalky, protože se na to asi nemohli dívat, hned jsem ohnul druhou.

josuk 30. 1. 2018, 10:54

Lei: u MTB si prý borci brzdové páčky schválně nechávají k řídítku nedotažené, aby se nelámaly a neohýbaly.. Ale Praha je komfortní, přece.. ;-)

josuk 30. 1. 2018, 14:52

újezďákovi taky pěknou sezónu 2018 (1. komentář se objevil až teď), jinak ten "bubák" žije, cituji "Meziročně se nejvíce zvýšil počet cyklistů (o 5 osob) usmrcených při dopravních nehodách." (pozn. celkem to bylo loni v ČR 44 mrtvých). Tudíž kritický pohled a zejména z nebezpečnějšího extravilánu je víc než pochopitelný.. ;-)

újezďák 30. 1. 2018, 15:33

josuk....
osobně si myslím, že tady ještě na tom nejsme jako v Holandsku, které je nutno to přepočítávat na osobo kilometry najeté, aby to nevypadalo tak nebezpečně :) .....
Mám totiž dojem, že valná část obětí a zraněných z celé republiky nejsou lidé, kteří na kolo najedou tisíce a více km ročně , ale spíš naopak ...... ono trefit místní vlak na blikajícím přejezdu nebo za závorou, spadnout z kola do příkopy jako při slavnosti sněženek při půlnočním návratu v doprovodu 3,5 promile , nebo se zrakvit na kole bez funkčních brzd z kopečku od hřbitova to je značná část z toho " co nám všem " v dopravě nehrozí ani při pohledu na 44 obětí za rok....

Cyklovlk 31. 1. 2018, 10:24

Zdravím, moc se omlouvám, že jsem vám tak zásadním způsobem ovlivnil statistiky – mám na svědomí tu výše zmiňovanou nehodu s těžkým zraněním z 22. 10. 2017.

Pídíte se podrobnostech, zde tedy jsou z první ruky: Jel jsem na cyklokrosce dolů po Patočkově ul. směrem do centra (tedy ve skutečnosti opačně, než uváděl záznam policie). V místě, kde končí silnice betonovým hrazením, začíná cyklostezka obrubníkem. Místo abych ho přehupsnul normálně oběma koly najednou, nadhodil jsem jen přední a potom nadhazoval zadní, ale asi kvůli večerní laxnosti pozdě, takže přesně v tom momentu dostalo zadní kolo i náraz od obrubníku ve stejném směru. Výsledkem bylo pro mě velmi překvapivé a pravděpodobně i elegantní salto s přistáním na zámkovou dlažbu té stezky a tříštivá otevřená zlomenina kosti pažní těsně nad loktem. Naštěstí dobrých lidí je kolem nás hodně, takže na vedlejší silnici, kde se vyjíždí z Blanky, okamžitě zastavilo první auto a řidička s dcerou se pak rychle a perfektně postaraly o všechno, co bylo potřeba. Sanitka do pěti minut, ÚVNka kousek vedle nahoře na kopci, výborný chirurg ready, takže do pár hodin bylo puzzle z kosti složeno do víceméně původní podoby.

Čili zkráceně ano, celé to byla čistě moje chyba, žádné zavinění nikoho okolo. Na tom místě jsem od té doby ještě nebyl, takže si přesně nevybavím, jak vysoký ten obrubník je a jestli by to tam vyřešil nájezd, ale neb jsem tam před osudným dnem jel vícekrát a nikdy mě ani nenapadlo, že by tam mohl být nějaký problém, tak těžko ho tam hledat teď.

Vratislav Filler 31. 1. 2018, 13:49

Cyklovlk: Moc díky za vyjasnění situace.

újezďák 31. 1. 2018, 16:09

Cyklovlk, tak hlavně ať ruka dál slouží.... svým způsobem je to obvyklý příběh, taky mám několik míst x krát projetých, kde moc nepřemýšlím, dělám věci tak nějak " zažitě" .

Marek Turnovec 31. 1. 2018, 20:00

Kde přesně je ta ulice Na Klíčově? Znám ulici Ke Klíčovu, pak prý existují ještě Nad Klíčovem, Za Klíčovem a Klíčovská. Ale "Na Klíčově" je asi jen nějaký místní název a ne ulice. Nenašel jsem to ani v Pražském uličníku (encyklopedie názvů pražských ulic).

vlákno 31. 1. 2018, 22:09

Cyklovlk: díky za sdílení a přeju, ať je ruka brzo jako před nehodou. Jen jsem si z toho popisu nedokázal odvodit, na jakém obrubníku se ti to přesně stalo, mohl bys to prosím ještě blíž lokalizovat?

Cyklovlk 31. 1. 2018, 22:29

vlákno:
Nu, jeden obrázek by byl lepší než 1000 slov, ale v tomhle konkrétním případě jich snad tolik potřeba nebude.

Na té policejní fotce je v levém horním rohu posuvník pro zoom. Když od jeho spodního konce (se znaménkem minus) půjdeš vodorovně doprava 15 metrů (viz 10metrové měřítko o kousek výš) dojdeš přesně na ten obrubník v místě mého sestřelu.
Celý ten obrubník tvoří na té fotce horní část klínu, jehož spodní část představuje betonový zátaras oddělující hlavní silnici a v jehož středu je to zmíněné znaménko minus posuvníku zoomu.

Lokalizováno?

Jiří Motýl 31. 1. 2018, 22:51

Cyklovlk: Hodně nepříjemné, já jsem ho zatím vždy jel opačně, ale říkal jsem si, že by na konci cyklostezky mohl být normální sjezd do vozovky a ne obruba, když už to tam někdo takto proznačí.
Akorát jsem si vždycky při jízdě tamtudy říkal, že tam jezdím asi jen já a na MČ už jsem tak provařený žadatel o podobné blbosti, že si to odpustím.
Jinak foto z mapy PNK: https://mapa.prahounakole.cz/media/photo/jm_patockova_radimova2.jpg

David 31. 1. 2018, 23:06

Cyklovlk: Jo, tenhle zátaras mě tam také slušně štve, zejména v kombinaci s auty, parkujícími zpravidla u jediného místa, kudy se dá vcelku rozumně vjet do vozovky. Občas tam také jedu, ale kombinace provozu, nutnosti objíždět Malovanku a obtížnosti se na Patočkovu vlastně legálně dostat mě vede k tomu, že pokud nespěchám, tak zpravidla jedu "horskou prémii" přes Strahov.

Super je informace o nepřesnosti lokalizace. Místo mé vlastní nehody totiž PČR lokalizovala celkem přesně, avšak některé lokalizace jiných nehod cyklistů v databázi v kombinaci s jejich popisem naznačují, že skutečnost byla jiná :o)

Václav Římal 1. 2. 2018, 08:00

JM: Já tam jezdím taky vlastně jen z centra, zato ale dost často.
David: Na Patočkovu se dá krásně dostat na té křižovatce s Radimovou, ne?

David 1. 2. 2018, 09:12

VŘ: No nevím, ale ta dole je většinou zaparkována auty tak, že se dá projet celkem špatně. Radimovu také nepoužívám. Radimova jako taková je japonské výroby (stavěl Sama Jama, opravuje Ono Seto Samo) a čekat nahoře na semaforech není časová výhra. Takže většinou najíždím u toho přechodu pro chodce.

Václav Římal 1. 2. 2018, 09:32

David: Kvalita povrchu sice valná není a parkuje se tam divoce, ale jezdím tam bez problémů. Na druhou stranu, kdybych po Patočkově chtěl pokračovat dál, tak to nebude tak jasná volba, ale já odbočuji doleva na Drinopol, takže si tou Radimovou odpouštím přímé odbočení přes dva pruhy v silném provozu (čemuž se v principu nevyhýbám, ale tady je alternativa velmi příznivá).

David 1. 2. 2018, 10:28

VŘ: Já jezdím nahoru. Takže zejména večer a když spěchám jezdím po Patočkově až nahoru. Jinak to objíždím.

vlákno 1. 2. 2018, 11:34

Cyklovlk: Díky za dovysvětlení. Tam by měl opravdu existovat nájezd/sjezd, protože tam začíná chodníková cyklostezka. Je zajímavé, že směrem do centra není značená, pouze je tam značený její konec z centra. Ani dál k ulici Na Petynce co jsem se koukal značení do centra není, takže to někdo asi zamýšlel pro kola jen jako jednosměrné, což je nesmysl.
Na první pohled to sice byla jezdecká chyba, na druhý ale za to může tragická cykloinfrastruktura Prahy. A ještě tragičtější je, že vznikla jako zcela nová v rámci mnohamiliardové dálniční bariérové stavby. Je tristní, že ani po tom, co se tam někdo těžce zraní, s tím město samo od sebe nic neudělá.

Vratislav Filler 1. 2. 2018, 13:13

Vlákno: super, že jsi založil ten podnět na Cyklisté sobě.

https://www.cyklistesobe.cz/issues/1506-vytvoreni-sjezdu-ze-stezky-pro-pesi-a-cyklisty-do-radimovy

Pro všechny: Dejte tam prosím hlas, až jich tam bude víc, tak to pošleme přes Zmente.to, tohle je taková "prkotina", že se s tím snad vypořádat dokážou.

Petr Dlouhý 14. 3. 2018, 09:22

Vratislav Filler: Teď jsem trochu zmatený. Cyklovlk píše o jízdě po Patočkově ulici do centra a dopadu na zámkovou dlažbu. V podnětu je ale označené místo, kde se jede po Radimově a ten chodník je tam asfaltový. Je to tedy správné místo?

Václav Římal 14. 3. 2018, 17:59

PD: zámková dlažba je na té cestě kolem rybníka a začíná hned za přechodem přes Patočkovu, tj. nějakých deset metrů za inkriminovaným místem. Podle mě jde skutečně o ten obrubník na konci Radimovy, který je označen na CS. Cyklovlk asi letěl dost daleko.

vlákno 14. 3. 2018, 21:04

Petr Dlouhý: Jak píše výše Václav. Místo jsem identifikoval podle popisu cyklovlka, z toho druhého ze dvou příspěvků co tu napsal výše. V tom prvním psal "V místě, kde končí silnice betonovým hrazením, začíná cyklostezka obrubníkem." Myslím, že tou silnicí myslí Radimovu. Těžko říct, kudy se tam dostal, píše že jel dolů, tak možná z Patočkovy přeskákal zelené pásy, případně jel Radimovou (ta tam ale vede mírně do kopce).

Cyklovlk 14. 3. 2018, 22:49

Ahojte.
Ano, tou silnicí jsem myslel Radimovu. Patočkova je omyl, pardon. Jel jsem dolů Radimovou, na kterou jsem najížděl ze Sartoriovy. (Trasa: Slavníkova > Anastázova > Sartoriova > Radimova > Bác!)
Tu zámkovou dlažbu si vybavuju při sbírání se země, ale když jsem po nedávném osobním sekání s paní-zachránkyní :-) slyšel její verzi toho, co se dělo, a jak se to lišilo od toho, co jsem si taky „živě vybavoval“, tak je ta zámková dlažba pode mnou bez záruky. Možná jsem si jí tam vsadil až později, neb jsem měl v hlavě, že tam na té stezce je. Jestli to je od obrubníku 10 metrů, tak i když ten let byl docela plavný, tak daleko bych ho nehádal. Od té doby jsem na tom místě nebyl (ne z nějakého odporu k němu, prostě jsem tudy kolmo ještě nejel a po odstěhování se z Prahy už taky asi dlouho nepojedu), takže to nemůžu posoudit jinak, než těmi vzpomínkami.
Mějte se

vlákno 15. 3. 2018, 11:26

Cyklovlk: Díky za dovysvětlení a ať se ruka hojí!

Rostej Nesmrtelnej 19. 3. 2018, 10:21

Tak ono se neni moc cemu divit, ze nehod v Praze ubyva, kdyz Praha systematicky vytlacuje cyklisty za svoje hranice. Spravny cyklista podle predstav magistratnich odborniku hodi kola na strechu a odjede nekam pryc, daleko, aby tam mohl "jezdit na kole".
Proto jsou vsechny stavby zamereny na odlifrovani cyklistu pryc nebo na odrazeni od jizdy po meste. A kdyz to nestaci, lupneme tam nejakej zakaz.

David 19. 3. 2018, 11:36

Rostej:
Hmm, promluvil znalec :)

újezďák 25. 4. 2018, 16:06

Počet mrtvých cyklistů v Holandsku je, poprvé v historii, vyšší než počet mrtvých v autech.

V roce 2017 zemřelo na holandských silnicích celkem 613 lidí z toho 206 cyklistů a 201 lidí v autech , dále 92 lidí zemřelo na motorkách/skůtrech o zbytek se podělili chodci ( 58) lidé na invalidních přiblžovadlech (25) a ostatní...

Úmrtnost mužů cyklistů stoupla, žen mírně klesla.

Více než čtvrtina (27,6 procenta) z cyklistů kteří měli incident, jela na elektrokole

Celkem zajímavá statistika, tak jsem to dal k tomuto článku, zdroj:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/17/in-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-auto

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat